EBM. O dużych, wieloośrodkowych, randomizowanych badaniach opartych na podwójnej ślepej próbie, najbardziej wiarygodnych, z utajnioną randomizacją...

Jeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparcia

EBM (Evidence Based Medicine) w założeniu ma nie polegać na słabych jednostkowych dowodach, które często są wrażeniem, odczuciem etc.

EBM ma bazować na mocnych dowodach, dużych, wieloośrodkowych badaniach opartych na podwójnej ślepej próbie, randomizowanych w sposób tajny. Takie badania uznaje się za najbardziej wiarygodne i takie wyniki badań mają opisywać rzeczywistość taką jaką jest, a nie jak nam się wydaje.

Oczywiście o ile przeprowadzone są poprawnie.
Na początek warto poczytać jak można ukrywać niewygodne badania czyli o tym jak wygląda proces sponsorowania badań:
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html
Co nie znaczy, że sponsorowane badania są zawsze nierzetelne. Mogą spełniać wszelkie kryteria rzetelności, a mimo to możliwości nadużyć są ogromne.


Randomizacja polega na losowej kwalifikacji pacjentów do grupy eksperymentalnej (poddawanej ocenianej interwencji, np. otrzymującej nowy lek) lub do grupy kontrolnej (otrzymującej placebo albo poddawanej innej, sprawdzonej interwencji o znanych już efektach).

Warto w tym miejscu się zatrzymać. Podkreślam, że nie trzeba porównywać do prawdziwego neutralnego placebo, wystarczy porównać do innego leku na rynku, innej substancji, innej szczepionki, albo nawet do koktajlu adiuwantów bez antygenów (tak testowano bezpieczeństwo szczepionek HPV, etyka:) To nie jest zakazane w badaniach klinicznych:) Trzeba dowieść, że nowa substancja jest lepsza niż cokolwiek...

Wracając do randomizacji. Pacjentów wybierają badacze, często znają ich, mogą już na tym etapie odrzucić np. osoby z grup ryzyka przy których mogą wyjść niepożądane skutki, zostawić tych wzorcowo zdrowych. Niestety potem tak zaakceptowane leki, czy nawet szczepionki są podawane wszystkim, także ludziom często nieświadomym bycia w grupie ryzyka.

Metoda randomizacji może być nieprawidłowa czyli taka aby pacjenci znaleźli się w badanych grupach tak jak pożąda tego badacz czyli np. zdrowe byki do testowania leku, a hipochondrycy to testowania placebo;)
Nawet jeżeli metoda randomizacji jest absolutnie losowa i prawidłowa to zawsze można losować do upragnionego skutku... czyli tyle razy, aż otrzymamy pożądany rezultat rozkładu naszych pacjentów w grupach.
Aby wykluczyć takie manipulacje stosuje się utajnienie randomizacji, chodzi o to aby lista randomizacyjna była generowana poza miejscem prowadzenia badań. Przykładowo pacjenci mają numery, zewnętrzny zaufany ośrodek robi losowanie i badacz się dostosowuje. Albo dopiero wtedy dostosowuje nazwiska do numerów;) Załóżmy jednak że zewnętrzny ośrodek jest godny zaufania i potem weryfikuje prawidłowość randomizacji.

Na podstawie analizy 250 badań z randomizacją stwierdzono, że badania z prawidłowym utajnieniem randomizacji wykazały efekt interwencji o 30-40% mniejszy niż badania bez niego lub z nieprawidłowym utajnieniem.

Nawet przy pełnym utajnieniu randomizacji zawsze można wyrzucić psujących nasze wyniki uczestników z badania. Powody mogą być rozmaite, począwszy od najbardziej prozaicznych jak to, że pacjent sam rezygnuje, albo ulega wypadkowi, umiera etc. Także sami badacze już po rozpoczęciu badania mają prawo wycofywać osoby nie "pasujące" pod względem charakterystyki lub reakcji na leczenie.
Przyjmuje się, że w przypadku "utraty" około 20% badanej populacji problem ten nabiera zasadniczego znaczenia i powoduje, że uzyskane wyniki (różnice) istotnie odbiegają od istniejących w rzeczywistości.
Usunięcie nawet pojedynczych problematycznych pacjentów może zmienić wynik badania, a co dopiero 20% i badanie nadal pozornie będzie mocne, podwójna ślepa próba + utajniona randomizacja.


Podwójna ślepa próba polega natomiast na tym aby i pacjent i badacz nie wiedział, czy podaje lek czy placebo aby uniknąć sytuacji, gdy korzyści związane z danym leczeniem są pozorne i wynikają z samego faktu zastosowania interwencji, po której pacjent i lekarz spodziewają się poprawy (tzw. efekt placebo)
Ma to szczególne znaczenie w przypadku subiektywnych punktów końcowych (np. natężenia bólu).
Jeżeli tylko pacjenci nie wiedzą, jakiej interwencji są poddani, mówimy o próbie pojedynczo ślepej (niektórzy pacjenci mogą się domyślać) dlatego najlepsze jest pełne utajnienie. Niestety o ile utajnienie randomizacji jest zawsze możliwe, to w pewnych sytuacjach klinicznych nie można zastosować ślepej próby (np. porównanie metody operacyjnej z leczeniem zachowawczym). Zawsze też możliwy jest jakiś błąd badaczy, minimalne inne traktowanie, rozmowy pacjentów między sobą, ich relacje, plotki itd.


Wspomniana już powyżej analiza 250 badań z randomizacją wykazała również, że badania przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby wykazały o 4-29% mniejszy efekt interwencji niż badania bez niej.


Jeśli mimo wszystko wyniki badań nadal nie satysfakcjonują badaczy, a tym bardziej sponsorów. Nie ma problemu. Nie ma przymusu publikowania każdego badania, zawsze można badanie powtórzyć. Wybrać lepszą grupę, aż do skutku i limitu często ogromnych budżetów.  To i tak konieczność gdyż badania powinny być wieloośrodkowe, dlatego konieczne jest ich wielokrotne powtórzenie w różnych placówkach badawczych i wybranie przynajmniej kilku z podobnymi wynikami do publikacji :)

W analizie z 2010 roku przyjrzano się ponad 500 badaniom: 85% z nich, sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny, przyniosło wyniki pozytywne, a w przypadku badań finansowanych przez rząd odsetek ten wynosił jedynie 5%.
Trzy lata wcześniej inni naukowcy przyjrzeli się statynom, bardzo popularnym i masowo przepisywanym lekom obniżającym poziom cholesterolu. Odkryto, że badania sponsorowane przez branżę 20 razy częściej niż te opłacane z innych źródeł dawały wyniki faworyzujące sprawdzany lek.
Analiza przeprowadzona została przez badaczy z Harvardu i Toronto. Szerzej opisana jest w książce Bena Goldacre „Złe leki”.

Na szczęście rząd zwykle jest biedny i wyjątkowo rzadko robi takie "sprawdzam", lobbystów w rządzie też nie brakuje, wielu polityków, całe partie są sponsorowane przez koncerny farmaceutyczne, dlatego jeśli ktoś zachce powiedzieć im "sprawdzam", będzie miał raczej spaloną karierę w przyszłości, o ile w ogóle nie zdarzy się takiemu komuś nieszczęśliwy wypadek;)
Warto jeszcze dodać jak pozyskuje się chętnych do eksperymentów.

Kiedyś nowe leki testowano na więźniach, pacjentach zakładów psychiatrycznych, a nawet na dzieciach z sierocińców. Dziś jesteśmy bardziej moralnie uwrażliwieni, więc szukamy ludzi, którzy poświęcą się dla nauki za pieniądze. Zwykle są to studenci, bezrobotni lub osoby w finansowych tarapatach. Nazywamy ich eufemistycznie ochotnikami, choć bez gratyfikacji żaden z nich nie zgodziłby się na udział w eksperymentach. W 1996 roku okazało się, że firma Eli Lilly werbuje do badania bezdomnych alkoholików z miejscowego schroniska. Dyrektor wydziału farmakologii klinicznej (…) powiedział: Te osoby chciały pomóc społeczeństwu.
Nie był to odosobniony przypadek. Podobny wydarzył się w Polsce w 2007 roku. Firma Novartis zleciła testy szczepionki przeciw ptasiej grypie. Badania prowadziło kilkanaście ośrodków. Jednym z nich była prywatna przychodnia w Grudziądzu.  http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141128%2FGRUDZIADZ01%2F141129229
Przekręt nigdy nie wyszedłby na jaw, gdyby nie awantura z rękoczynami w tutejszym schronisku dla bezdomnych. Przyjechała policja i zapytała panów o powód bójki. Oni zaś zaczęli opowiadać o niesprawiedliwych wypłatach, jakie otrzymali za poddanie się szczepieniom w przychodni. Jedni mężczyźni dostali za nie pięć złotych, inni trzydzieści. Policjanci słuchali z rosnącym zdziwieniem. Cóż to za szczepienia, za które lekarze płacą pacjentom? Przychodnią zainteresowano się bliżej. Okazało się, że bezdomni nie mieli pojęcia, że uczestniczą w medycznym eksperymencie.
Powiedziano im, że są szczepieni przeciwko normalnej grypie. – Niektórzy parę razy przychodzili, by zarobić więcej. Pielęgniarki dowodów nie sprawdzały, wymyślały jakiś PESEL – opowiadały dziennikarzom„Rzeczpospolitej” nieświadome niczego doświadczalne króliki. Sprawa została skierowana do sądu. Badania wylądowały w koszu. Grudziądzkie oszustwo trafiło na łamy gazet na całym świecie.
Amerykańskie czasopismo „Vanity Fair” umieściło Polskę wraz z innymi krajami byłego bloku wschodniego na liście tanich państw, do których emigrują badania kliniczne zachodnich koncernów szukających oszczędności.
Jest tanio, bo wystarczy zaoferować rodzicom bezpłatne szczepienia "najnowszymi, najnowocześniejszymi szczepionkami", aby mieć darmowe króliki doświadczalne, przykład: http://imgur.com/M38uKFz https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1579416895603549&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1


W ten sposób prowadzi się badania nad lekami czy szczepieniami. Generalnie są to 3-4 fazy badań.
Pierwszy etap to badanie na niewielkich grupach ochotników (zdrowe byki), z tych badań działań niepożądanych praktycznie nie ma (nawet jak coś się komuś stanie to można taką jednostkę wykluczyć). Potem gdy prowadzi się badania kliniczne w ostatniej fazie (większe grupy jednak nadal badacze mają wpływ na rekrutacje) lub gdy dopuszczono do obrotu i rozpoczyna się 4 faza badań (czyli - przepraszam za brak politycznej poprawności - trwający nawet wiele lat masowy eksperyment na ludziach zwykle dzieciach  - brzmi "spiskowo" ale de facto tak to jest). Wtedy już działania niepożądane jak najbardziej się zdarzają co łatwo tłumaczyć wielkością grupy (miliony osób) ich występowanie usprawiedliwia się wtedy zwykle wyjątkową rzadkością. Rejestruje się niestety zdarzenia z max 1-4 tygodni od szczepienia, tylko w przypadku niektórych preparatów dłużej. Część schorzeń rozwija się na tyle powoli, że nie zostaną zaliczone do powikłań o ile nie mieszczą się w ścisłych ramach czasowych.
W ciągu tego czasu w niestety absurdalnie kulawy sposób analizuje się objawy niepożądane stosowanych preparatów licząc na dobrą wolę lekarzy i poszkodowanych. Dzięki czemu możliwe powikłania zawsze wychodzą na tyle rzadko, że praktycznie nigdy nie jest to powodem do wycofania preparatu (co najwyżej wycofuje się pojedyncze pechowe partie)
Przykładowo z pilnie zbieranych w Polsce danych prezentujące zgłoszone przypadki NOP w poszczególnych województwach wynika, że szczepić najlepiej tylko w opolskim, podkarpackim (ponad 5-krotnie bezpieczniej) i unikać podlaskiego (tam 24 razy częściej zdarzają się powikłania po BCG niż np. w podkarpackim).... Takie są dane średniej rocznej częstości zgłoszonych powikłań. Co oczywiście obiektywnie patrząc jest kompletnym absurdem. Jednak na tych danych się właśnie polega i na ich podstawie mówi się o bezpieczeństwie. Jeśli ktoś twierdzi, że ten system dobrze działa to zwykle po prostu nie wie co mówi. Polecam samodzielnie przeanalizować - dane dostępne są publicznie na stronach PZH:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.htmlWieloośrodkowe, randomizowe badania oparte na podwójnej ślepej próbie to nie wszystko

Nie opisuje powyżej innych typów badań (mniej wartościowych) jak np. badań retrospektywnych (dotyczących przeszłości, zwykle bazujących na analizie wybranej dokumentacji medycznej) czyli bazujących na analizie gotowych danych, a wtedy wnioski są całkowicie od niej uzależnione. Także jeśli np. zrobimy badania na podstawie bazy śmieciowej otrzymamy śmieciowe wnioski (garbage in = garbage out). Niestety najlepiej zaprojektowane badania, najlepsza metodologia i autorzy nie zagwarantują sensownych wyników jeśli dane, które będą analizowane są śmieciem czyli w jakiś istotny sposób nierzetelne zgodnie z przysłowiem "z pustego to i Salomon nie naleje" :)
Np. badania bazujące na danych z self-reported VAERS
http://szczepienie.blogspot.com/2013/01/baza-vaers-wiarygodna-czy-baza-danych.html
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/show.html?id=114759
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/950562631657896/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1043866802327478/
http://www.nazdrowie.pl/artykul/badania-obserwacyjne - więcej o typach badań w dziale "jak czytać badania naukowe?" na dole strony
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html#jakczytacbadania

Ten wpis jest po to aby dowieść, że badanie, badaniu nie równe. Istnieje hierarchia wiarygodności badań naukowych, która jest niemal wyłącznie zależna od przyjętej metodologii.

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/01/26/the-importance-of-meta-analysis-and-systematic-review/
http://www.nature.com/news/peer-review-troubled-from-the-start-1.19763Nie wszystkie badania naukowe są sobie równe - David H. Schwartz
Codziennie bombardują nas nagłówki, obiecujące cudowny lek na wszystkie problemy, lek często poparty „badaniami naukowymi”.
Ale co to za badania i skąd wiadomo, że można na nich polegać? David H. Schwartz analizuje dwa rodzaje badań wykorzystywanych przez naukowców, wyjaśniając, dlaczego zawsze powinniśmy ostrożnie podchodzić do prezentowanych wyników.
https://www.youtube.com/watch?v=GUpd2HJHUt8Jakość badań

Ten artykuł rozpoczyna się od opisania badań najwyższych jakościowo, jednak nie zawsze można takie przeprowadzić. Badania kohortowe z definicji obarczone są błędem gdy wynajdujemy sobie gotowe przypadki pod tezę, co innego jeśli losujemy je i tworzymy je.
O pułapkach na jakie w ten sposób trafiamy więcej można poczytać tutaj np. przykład wynajdywania korelacji w stylu spożycie lodów i liczba wypadków samochodowych z

W nauce liczy się bowiem i jakość badań - duża próbka statystyczna, jak i jakość - jak dobrano próbkę, co podawano, z czym porównywano, metodykę, czy osiągnięty powtarzalność wyników itp itd.
Polecam przeglądy badań z Cochrane Foundation która statystycznie bada wszystkie publikowane badania z wielu obszarów spełniające rygor badań naukowych. 

Jedna jaskółka wiosny nie czyni;)

Wartość pojedynczych badań z Pubmed

Po pierwsze - nawet te z najlepszą metodologią często nie są powtarzalne!
Badania pokazują, tylko 10% z opublikowanych artykułów naukowych są powtarzalne. To dość skandaliczny wynik dlatego warto z dużym dystansem podchodzić do badań które nie znalazły potwierdzenia w kolejnych próbach...http://www.jove.com/blog/2012/05/03/studies-show-only-10-of-published-science-articles-are-reproducible-what-is-happening


Dla wielu ludzi źródło PubMed wydaje się sensownym miejscem gdzie można znaleźć prawdziwe informacji. Tak naprawdę jest to zbiór artykułów z wielu magazynów, tych słabych też. Dlatego lepiej traktować PubMed podobnie jak ten blog - to tylko zbiór, śmietnik wielu informacji wartych weryfikacji.

Poniżej przykład badania naukowego opublikowanego w PubMed do przemyślenia (nie zostało powtórzone i zweryfikowane;)

Przełomowe badanie Norweskich naukowców Sandvik H1, Baerheim A. z 1994 roku odpowiada na pytanie czy czosnek chroni przed wampirami. Okazuje się, że nie. Jest nawet odwrotnie.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7825135/
Tidsskr Nor Laegeforen. 1994 Dec 10;114(30):3583-6.
"In strictly standardized research surroundings, the leeches were to attach themselves to either a hand smeared with garlic or to a clean hand. The garlic-smeared hand was preferred in two out of three cases (95% confidence interval 50.4% to 80.4%). When they preferred the garlic the leeches used only 14.9 seconds to attach themselves, compared with 44.9 seconds when going to the non-garlic hand (p < 0.05). The traditional belief that garlic has prophylactic properties is probably wrong. The reverse may in fact be true. This study indicates that garlic possibly attracts vampires. Therefore to avoid a Balkan-like development in Norway, restrictions on the use of garlic should be considered. PMID: 7825135 [PubMed - indexed for MEDLINE]"

Co prawda to PubMed ale badanie źle zaprojektowane. Po wczytaniu się badacze przyznają, że nie znaleźli wampirów - podobno łatwiej je znaleźć na Bałkanach niż w Norwegii więc użyli pijawek. Co jednak robi różnicę. Okazało się, że pijawki preferowały rękę posmarowaną czosnkiem. Stąd ten nieuprawniony wniosek, że wierzenia są błędne i czosnek może wręcz przyciągać wampiry.

Jak widać nawet kiepsko zaprojektowane badania, ze zbyt daleko idącymi wnioskami pojawiają się na PubMedzie. Dlatego nie warto budować wiedzy w oparciu o pojedyncze słabe publikacje o kiepskiej metodologii.
Warto też zwrócić uwagę na autora artykułu, gdyż może nim być np. kot.
Tak stało się w publikacji z dziedziny fizyki molekularnej z 1975 kiedy kot został współautorem artykułu. W czasie badań towarzyszył swojemu panu, który nieświadomie w całej pracy używał formy osobowej "my" zamiast "ja". Recenzenci zaakceptowali pracę, jednak zauważyli ten śmieszny błąd, gdyż w polu autor wpisany był tylko jeden naukowiec. Z lenistwa, doktor Hetherington dopisał więc kota jako autora.

Metaanalizy i przeglądy systematyczne najpewniejsze informacje?

W teorii badania idealne, bo o ile metodologia jest prawidłowa, to przegląd kilkudziesięciu solidnych badań na jeden temat ma oczywiście większą wartość niż pojedyncze badania. 
Niestety wszystko zależy jakim badaniom się przyglądamy, często tematy są tak złożono, że trudno o sensowne zbieżne wnioski pod jakaś prostą tezę.
Poza tym wciąż istnieje możliwość masowej produkcji odpowiednich, pasujących badania ukrywając niewygodne o ile środki są... Zasada "garbage in, garbage out" nie tylko dotyczy śmieciowych danych, z których powstają nic nie warte wnioski badań, ale w wypadku metaanaliz po prostu badań (z uwagi na czas, pieniądze takie sytuacje raczej tylko teoretycznie możliwe i aby były opłacalne powinny dotyczyć raczej najbardziej profitowej działalności np. konkretnych leków)
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.htmlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_review


Interpretacja badań, które wybrać gdy są sprzeczne wnioski?

Oczywiście te z poprawną metodologią, większe, powtarzalne itd. Czasem jednak mogą być całkowicie poprawne metodologiczne, a mimo to prezentować całkowicie sprzeczne wnioski, wbrew pozorom nie wykluczając się. Przykładowo wszystko co jemy powoduje i chroni przed rakiem. Jedna czerwona kropka = jedno badanie. Na lewo od osi badania powiązane z daną substancją chroniące przed rakiem, na prawo od osi badania powodujące raka.
http://i.imgur.com/KpbTvEb.jpg - wykres"Więcej informacji oznacza jednak więcej złych informacji i potrzeba większego sceptycyzmu z naszej strony nigdy nie była większa niż w dzisiejszych czasach. Często zastanawiam się czy jest jakakolwiek wartość w raportowaniu wczesnych etapów badań. Czasopisma naukowe w dzisiejszych czasach publikują doniesienia, a publika to wykorzystuje. "
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.htmlUkrywanie niewygodnych badań - próba rozwiązania problemu

Dokonuje się pewnych prób naprawy obecnego systemu. Drogą ustawy wymuszono na organizacjach i instytucjach prowadzących próby kliniczne rejestrację tych prób przed ich rozpoczęciem. Okazała się, że miało to ogromne znaczenie

"Taka rejestracja zawiera informację na temat celu próby, kryteriów dopuszczalności dla uczestników, czy danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za takie próby (dla pacjentów, którzy chcieliby wziąć udział w badaniu). Prawo wymaga też rejestracji wyników próby.

Proces rejestracji powoduje, że znacznie trudniej jest „zakopać” próbę kliniczną, której wynik był negatywny. Znacznie łatwiej też sprawdzić, czy wyniki pozytywne nie są na przykład skutkiem doboru pewnej kategorii uczestników. Rejestracja czyni cały proces testowania nowych terapii znacznie bardziej transparentnym, pozwala też unikać zbędnych duplikacji badań.

Pewną formą takiej rejestracji są Registered Reports – nowa forma publikacji uskuteczniana przez pismo eLife. Ten rodzaj pracy służy jednak bardzo określonemu celowi: publikacji wyników badań próbujących powtórzyć poprzednie badania. Dzięki temu, że projekt badania i protokoły opisane są przed samym badaniem, zamyka się drogę do manipulacji (niekoniecznie celowej ani świadomej!) wynikami.

[..] świat naukowy staje wyraźnie przed wielkim wyzwaniem: jak zapewnić rzetelność badań, czy to klinicznych, czy przedklinicznych – i to nie tylko biomedycznych. I jak to uczynić w sposób, który sam w sobie będzie rzetelny i użyteczny. I chociaż pytania te są ważne, odpowiedzi na nie wciąż nie mamy.

https://nicprostszego.wordpress.com/2015/08/19/znikajace-wyniki-badan-klinicznych/
https://nicprostszego.wordpress.com/2013/02/09/dlaczego-nie-wiadomo-czy-wiekszosc-publikowanych-badan-jest-jednak-prawdziwa/
https://nicprostszego.wordpress.com/2012/11/13/naukowe-pieklo/


Potentat biotechnologiczny opublikuje swoje nieudane doświadczenia 

Problem reprodukowania badań naukowych to wyzwanie współczesnej nauki. Różne czynniki powodują, że wiele z opublikowanych badań są zwykłymi przypadkami. Dlatego cieszy tego typu inicjatywa, bo jeżeli nieudane próby doświadczeń w podstawowym zarysie pojawią się w literaturze, nauka tylko może zyskać.
http://www.nature.com/news/biotech-giant-publishes-failures-to-confirm-high-profile-science-1.19269Autorytety i ich opinie

"Nie będziesz miał żadnych autorytetów przed faktem [..]
Nauka wymaga aby ciągle zadawać pytania i odrzucać teorie sprzeczne ze stale napływającymi faktami. Żadna publikacja nie ma prawa czuć się bezpieczna, bez względu na jej wiek, nazwisko autora, własne poglądy czy sympatie. Kładę jednak nacisk na wyrażenie zdrowy sceptycyzm, gdyż niektórzy mylą tę postawę z absolutną wrogością wobec wytworów nauki. Niebezpiecznym efektem takiego podejścia jest nie tylko nadmierna podejrzliwość do uznanych autorytetów, ale również (nie wiedzieć czemu) łatwowierność wobec wyjaśnień „czary-mary” alternatywnych. Stąd już krótka droga do zaplątania się w sieć teorii spiskowych i utracenia kontaktu z rzeczywistością."
http://www.kwantowo.pl/2015/11/28/metodologiczny-dekalog-naukowca/

"uznany naukowiec u szczytu swojej kariery postanawia, z nudów, zająć się zagadnieniem leżącym poza granicami jego specjalizacji badawczej. Wydaje mu się przy tym, że dokonuje przełomu, odkrywając coś, czego nie zauważyli koledzy pracujący nad tym samym zagadnieniem przez całe życie, które to odkrycie ma postawić na głowie dotychczasowe ustalenia, rozbić w pył obowiązujący paradygmat, a samemu naukowcowi przynieść zasłużoną sławę i zaszczyty."

http://doskonaleszare.blox.pl/2011/08/Jak-sie-rodzi-naukowy-denializm.html

"Linus Pauling – dwukrotny laureat Nagrody Nobla – który swój naukowy autorytet próbował wykorzystać do promowania witaminy C, jako leku na nowotwory"
http://polowanie-na-zdrowie.blogspot.co.uk/2016/06/kultowe-wpadki-pseudonauki.html

"Murry F. Salby, wybitny fizyk atmosfery, specjalista od wielkoskalowej cyrkulacji atmosfery, autor m. in Fundamentals of atmospheric physics, klasycznego podręcznika do meteorologii fizycznej. Miesiąc temu, na zjeździe Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG), Salby miał mówić o ozonie, w sesji poświęconej dynamice stratosfery -- ale zamiast tego przyszedł z referatem o cyklu węglowym. Referat wzbudził konsternację większości widowni, jednak wśród pewnych środowisk zrobił ogromną furorę -- i w konsekwencji, miesiąc później, Salby wystąpił przed australijskim konserwatywnym think-tankiem (plik mp3 do odsłuchania tutaj).
Na czym polegać miało odkrycie Salby'ego? Otóż wydaje mu się, że dostrzegł rzecz przeoczoną dotychczas przez wszystkich innych naukowców: mianowicie, że zmiany w stężeniu atmosferycznego CO2 są ściśle skorelowane z czynnikami środowiskowymi, takimi jak temperatura i wilgotność gleby. To, w połączeniu z niewielką wartością emisji antropogenicznych w stosunku do emisji naturalnych CO2, doprowadziło go do wniosku, że za obserwowany wzrost stężenia tego gazu w atmosferze odpowiada głównie wzrost temperatury, a działalność człowieka ma znaczenie drugorzędne."
http://doskonaleszare.blox.pl/2011/08/Jak-sie-rodzi-naukowy-denializm.html

"Trofim Łysenko T
eorie genetyczne Łysenki odrzucały prawa dziedziczności, przypisując nieograniczone możliwości przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych.
Teorie te znalazły wyznawców wśród władz politycznych i zostały narzucone nauce radzieckiej metodami przymusu administracyjnego, któremu towarzyszyła scentralizowana kampania propagandowa.
Teorie Łysenki zaaprobował Stalin, zaś naukowcom reprezentującym genetykę Mendla i Morgana zabroniono dalszych prac. Większość ówczesnych specjalistów, broniących naukowego punktu widzenia, prześladowano.
[..]
uzyskał w ZSRR rangę najwyższego autorytetu w dziedzinie biologii i utrzymywał ją po śmierci Stalina, aż do końca rządów Chruszczowa. Jego teorie zgrupowano pod pojęciem łysenkizmu."
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trofim_%C5%81ysenko

Interpretacje badań - Nowe definicje znanych słów - Nowomowa?

Gdy lekarz, ekspert mówi, że "Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Informuje, że wykonano badania z użyciem placebo potwierdzające jej bezpieczeństwo."
Okazuje, się, że zdecydowana większość ludzi naprawdę rozumie powyższe w sposób potoczny i jest przekonana, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna oraz, że wykonano badania z użyciem placebo potwierdzające jej bezpieczeństwo:) Bo z pewnością nie skuteczność - nikt zaszczepionych ludzi specjalnie nie zaraża :-) Takich badań nie ma.
Być może to ci sami ludzie co próbują kupić telefon za 1zł bo przecież wyraźnie jest napisane... :)


Tymczasem

"Bezpieczna" oznacza w potocznym rozumieniu "bez ryzyka", jednak czasem stosujemy to słowo umownie nazywając przykładowo pewne akcje np. "bezpieczne wakacje" gdzie będziemy się starać minimalizować ryzyko właśnie w podobny sposób używa się je w odniesieniu do szczepień. W żargonie medycznym znaczenie tego słowa jest inne.  prof. Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu objaśnia, że „bezpieczne to nie znaczy wolne od ryzyka”.
W reportażu „Teleexpressu” z 29.11.2010 roku o konieczności szczepień

Wielu rodziców jest zapewne też przekonana, że "łagodny odczyn poszczepienny" to coś normalnego, oczekiwanego, nie groźnego.  Ten sam ekspert informuje też, że "niemożność poruszania kończyną" to łagodne powikłanie poszczepienne.
dr hab. nauk med. Piotr Albrecht: "Szczepionki nie są pozbawione działań niepożądanych bo takie nie istnieją. Choroba to jest też pewnie działanie niepożądane dużo często groźniejsze niż samo szczepienie. 
Czyli obserwuje się obrzęk w miejscu szczepienia, zaczerwienienie, bolesność, NIEMOŻNOŚĆ PORUSZANIA KOŃCZYNĄ, gorączkę trwającą do 5 dniu... natomiast poważnie działanie niepożądane jak zespół GBS są rzeczą niezwykle rzadką..." https://youtu.be/LMOeQB06LzA?t=239

"Skuteczna" oznacza w potocznym rozumieniu coś co działa w większości przypadków, w żargonie medyczny to coś co może czasem jakoś zadziałać;) Np. szczepionka przeciwko rotawirusom jest fachowo określona jako bardzo skuteczna chociaż nie obejmuje szczepów które stoją za ok 80% infekcjami w Polsce, do tego w niektórych sytuacjach może nie zadziałać (np. przy karmieniu piersią - dość powszechne w Polsce;) Kolejny temat przy którym zwykły człowiek może się dziwić
http://szczepienie.blogspot.com/p/hpv-szczepienia-wirus-brodawczaka.html

Co to znaczy, że skuteczność szczepionki jest bardzo duża? Kilka cytatów:
"Wyniki kilkunastu badań z randomizacją wskazują, że skuteczność obu szczepionek stosowanych zgodnie z zalecanym schematem jest podobna i bardzo duża. W Europie kompletne szczepienie niemowląt w pierwszym półroczu życia (pierwsza dawka do ukończenia 12. tygodnia):
szczepionką Rotateq zmniejszyło w ciągu 2 lat ryzyko zachorowania na pozaszpitalną biegunkę RV o 68% (95% CI: 60–74), a na pozaszpitalną biegunkę RV o ciężkim przebiegu o 98% (95% CI: 90–100); ryzyko hospitalizacji lub leczenia na SOR z powodu pozaszpitalnej biegunki RV uległo zmniejszeniu o 95% (95% CI: 91–97). Kontynuacja obserwacji podgrupy niemowląt uczestniczących w badaniu REST w Finlandii (Finnish Extension Study – FES) wykazała, że taki poziom ochrony przed hospitalizacją i leczeniem na SOR utrzymuje się również w 3. roku po szczepieniu.
[..]Podobna była również ich skuteczność wobec najczęściej występujących typów rotawirusów (G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8]). Zarówno w wytycznych europejskich ESPID i ESPGHAN, jak i w najnowszych zaleceniach ACIP uznano, że do profilaktyki choroby rotawirusowej można wybrać dowolną z dwóch zarejestrowanych aktualnie szczepionek, gdyż ich skuteczność i profil bezpieczeństwa są podobne. 
http://www.mp.pl/artykuly/70130

Tylko, że ponad 70% infekcji w Polsce jest wywołanych typem wirusa G9, które nie jest zawarty w szczepionce.
Źródło: E. Bernatowska "Czy potrzebujemy nowych szczepionek?", Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015

"Rotateq – zawiera 5 zmodyfikowanych szczepów rotawirusa cieląt WC3, do których wprowadzono gen z rotawirusa człowieka odpowiedzialny za ekspresję odpowiedniego białka powierzchniowego determinującego typ serologiczny lub genotyp – G1, G2, G3, G4 i P[8]. Dzięki temu uzyskano 5 szczepów przypominających rotawirusy ludzkie należące do najczęstszych typów serologicznych, co zapewnia szerokie spektrum ochrony. Szczepionka jest także przeznaczona do podawania młodym niemowlętom, ale w 3 dawkach w odstępie co najmniej 4 tygodni. Jest dostarczana w postaci gotowej do podania (2 ml płynu w plastikowej tubce). Szczep WC3 słabiej niż RIX4414 namnaża się w przewodzie pokarmowym i w dużo mniejszym stopniu jest wydalany w stolcu (p. pyt. 15.)."
http://www.mp.pl/artykuly/70130

http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html

Także szczepionka ta pokrywa G1 (11,8%), G2 (1,2%), G3 (7,9%) i G4 (1,6%) czyli ledwo 20%.
Takich informacji rodzice nie otrzymają, no chyba, że sami je znajdą sprawdzając charakterystykę produktu leczniczego dołączoną do szczepionki, a której to również raczej na oczy nie zobaczą bez własnej inicjatywy."Placebo" oznacza w potocznym rozumieniu  coś neutralnego, bez znaczenia co nie ma prawa wpłynąć na kondycje zdrowotną natomiast w żargonie medycznym pod tą nazwą może kryć się konkretny preparat, szczepionka, koktajl adiuwantów czyli coś co jak najbardziej może mieć wpływ na zdrowie. Trudno aby adiuwanty nie miały wpływu na organizm
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

Przykłady
"Badania bezpieczeństwa szczepionki przeciwko HPV nie wykonano dla grupy kontrolnej z placebo, zamiast niego użyto właściwie szczepionki z adiuwantami ale pozbawionej antygenów.

Badania bezpieczeństwa Gardasilu przeprowadzano względem placebo zawierającego aluminium. 90% badanych po gardasilu miało przynajmniej jeden efekt uboczny, a 85% badanych miało przynajmniej jeden efekt uboczny po tak spreparowanym placebo. Gardasil wypada pozytywnie tylko porównując do takiego placebo (powinna to być substancja obojętna dla organizmu jak sól fizjologiczna)
http://www.nvic.org/nvic-archives/pressrelease/gardasilgirls.aspx

U 1-2 % uczestniczek badań klinicznych zauważono objawy wskazujące na ryzyko chorób autoimmunologicznych : zapalenia stawów, zapalenia tarczycy, cukrzyce, zaburzenia neurologiczne: paraliże i MS .
Te objawy występowały również w podobnej skali w grupie placebo, której wstrzyknięto rozwór zawierający adjuwanty aluminiowe. Adjuwant AS04 jest wysoko immunogenny dlatego istnieje podejrzenie , że ma duży wpływ na występowanie chorób autoimmunologicznych.
http://www.individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-mainmenu-14/aktuelles-mainmenu-42/23-die-hpv-impfung
z https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/838377536209740/

Hartmann: W badaniach klinicznych szczepień hpv bylo 5 badan klinicznych. Tylko jedno było z prawdziwym placebo- najmniejsze (1771 dziewcząt) , które nie doczekało sie oddzielnego omówienia i wyniki zostały wrzucone do wyników pozostałych badan. 
Podczas testowania innych szczepień koncerny zapewniają, że nie mogą testować wobec prawdziwego placebo, bo nieetyczne jest pozbawianie szczepienia grupy kontrolnej, wiec testowali wobec innego już dopuszczonego na rynek szczepienia. W przypadku HPV jakie korzyści ma grupa kontrolna , której wstrzykuje się "placebo" zawierające aluminiowe adjuwanty?"
z
http://szczepienie.blogspot.com/p/hpv-szczepienia-wirus-brodawczaka.htmlhttp://blog.ucsusa.org/wp-content/uploads/2012/02/March-1024x692.jpgInterpretacje badań - problem z matematyką ma nie jeden lekarz

Ryzyko względne - Czyli jak płacimy za nieznajomość matematyki, w jaki sposób marketingowcy używają tego przeciwko nam. Jak bardzo statystyki moga kłamać?

https://xkcd.com/1217/ http://i.imgur.com/twy01tw.pngInterpretacje badań - mylenie pojęć, robić z igły widły

Badania "in vitro" to nie "in vivo", badania na szczurach to nie badania na ludziach

Suplement znany jako MMS zabija raka, to potwierdzone w badaniach in vitro (w próbówce), 100% pewne:> Jedynak czy to znaczy, że warto pić rozcieńczany wybielacz? Ogień także świetnie sobie radzi:) Jednak "in vivo" (na żywym organizmie) ogień z pewnością będzie mieć poważne skutki uboczne;)

Jeśli więc ktoś głosi opierając się na mocnym badaniu "pubmed", że “witamina K2 działa na wszystkie typy nowotworu płuc”, a dane badanie jest tylko "in vitro" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12888897  to wcale nie znaczy, że K2 naprawdę tak działa...
lub gdy badanie dotyczy tylko jakiegoś konkretnego przypadku nowotworu jelita grubego to wcale nie znaczy, że "witamina c zabija raka" 

Warto też mieć na uwadze, że doświadczenia na zwierzętach przekładają się na kliniczne efekty u ludzi tylko w kilkunastu procentach.

Zbędne uogólnienia, nadinterpretacje są po prostu manipulacjami. Podobnie z badaniami, które udowodniły brak związku autyzmu ze szczepieniami. Tak naprawdę badania nie dotyczyły całego kalendarza szczepień, tylko kilku szczepionek, głównie jednej MMR, zwykle badano tylko składnik odrowy szczepionki, a także wpływ szczepionek zawierających tiomersal (konserwant niektórych szczepień) nie chodziło też o wyeliminowanie jakiegokolwiek związku (np. mechanizmu spustowego, możliwości zaostrzania pewnych objawów ASD) a typowej kauzacji czyli związku przyczynowego. Mówiąc prościej niemal wszelkie badania dotyczyły wniosku, że palenie nie powoduje nowotworów płuc mimo, że wszystkie badania prowadzone były wśród palących, ale ponieważ podzielono na grupy palące różne marki papierosów udało się dojść do wniosku, że skoro palacze np. marki "sport" zapadają tak samo często jak inni palacze to znaczy, że te konkretne papierosy nie zawiniły, czyli papierosy niewinne;) Niepalący również zapadają na nowotwory płuc, tylko kilka razy rzadziej.
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html
https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/

Specjalistą od "z igły widły" ;) oraz wyciągania nieuprawnionych wniosków przy wykazywaniu całkiem pokaźnych pokładów ignorancji jest znany "znachor" Jerzy Zięba. Szerzej jego wpadki opisywane są poniżej. Są to przykłady z życia opisywanych na tej stronie nadużyć i manipulacji.
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1574408416223223/
http://naturalneleczenie.com.pl/2015/06/26/ukryte-terapie/
http://naturalneleczenie.com.pl/2017/03/13/analiza-filmu-zieby-jak-uzupelniac-kolagen/
http://naturalneleczenie.com.pl/2015/06/26/ukryte-terapie/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/962547617126064/
http://www.damianparol.com/zieba-i-cenzorzy-pubmedu/
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1525354551128610/ - cytuje Jaśkowskiego
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1484659258531473/
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1508852489445483/ - latarki LED
https://patolodzynaklatce.wordpress.com/2015/11/24/wyleczy-raka-i-powiekszy-biust-czyli-zieba-na-uniwersytecie/
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1486934634970602/
http://szczepienie.blogspot.com/p/wirusy-nie-istnieja-czyli-nowa.html - O tym jak Zięba stwierdził, że wirus odry nie istniejehttps://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1173836552663835/ -reportaż TVN
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1574408416223223/ Strukturyzowanie wody 
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/permalink/1593480840982647/?match=d29kemll
https://www.youtube.com/watch?v=A0L-MZtNDFY neti aneti Pamięć i strukturyzatory wody. HIT czy SHIT?

Jeśli linki nie działają dołącz do
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/offtopowa

Interpretacje badań - manipulacje

Dlaczego rodzice to najłatwiejszy target? czyli jak gra sie na emocjach
http://szczepienie.blogspot.com/2013/07/suplementy-szkodliwe-bezwartosciowe-nie.html

O technikach manipulacji - przegląd róznorodnych błedów logicznych, erystycznych etc.
https://www.facebook.com/notes/michal-kowalski/rozs%C4%85dna-rozmowa-to-mo%C5%BCliwe-ale-trzeba-kilka-rzeczy-wiedzie%C4%87/1605154376363134

O sponsorowanych spontanicznych komentarzach, inicjatywach oddolnych i wybiórczo publikowanych badaniach naukowych
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html

O tym jak za pomocą statystyki można łatwo manipulować pacjentami, a nawet lekarzami... (sporo różnych przykładów i wiele źródeł)
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/ryzyko-wzgledna-matematyka-statystyka.html

Na koniec warto dodać, że zarówno wyniki w wyszukiwarkach, informacje na wiki nie rzadko bywają manipulowane
Manipulacja Medialna - Sharyl Attkisson - Astroturf and manipulation of media messages  | TEDxUniversityofNevada
https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU mirror


Interpretacje badań przez dziennikarzy, media
Dziennikarze bardzo często postępują dokładnie jak na obrazku wyżej. Wielki nagłówek ogłasza np. "Badanie miliona dzieci wykluczyły jakikolwiek związek szczepień z autyzmem" Tymczasem tak naprawdę badania na 900 000 dzieci pokazały brak korelacji ale UWAGA nie między szczepieniami, a autyzmem, ale między szczepieniami z tiomersalem, a szczepieniami bez tiomersalu i autyzmem. Chyba nie muszę więcej pisać jak bardzo istotna jest to różnica, niestety przez wielu "rozumnych" to jest to samo. Link do badania o jakim mowa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12949291
Więcej na temat badań udowadniających brak związku szczepień z autyzmem https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/ http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Podobnie z drugiej strony tematu ogłoszono i wszyscy powtarzają poniższa "prawdę"
"W 1998 Andrew Wakefield opublikował w czasopiśmie naukowym „The Lancet” artykuł, w którym zamieścił wyniki badania, które miały wskazywać na rzekomy związek między stosowaniem u dzieci szczepionki MMR a wystąpieniem u nich autyzmu i zapalenia jelit."
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield

Problem w tym, że w słynnej pracy Wakefielda nie ma informacji iż MMR powoduje autyzm, a nawet autor pracy wprost stwierdza, że tego związku nie wykazał i pisze o konieczności dalszych badań.
''We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue.'''
https://autyzmaszczepienia.files.wordpress.com/2010/12/andrew-wakefiled-1998-lancet.pdf

NHS (oficjalna strona internetowa brytyjskiej publicznej służby zdrowia) powyższe potwierdza:
“Naukowcy [wśród nich Wakefield] stwierdzili wyraźnie, że nie udowodniono istnienia związku między autyzmem a szczepionką MMR. Sugestie, że jest odwrotnie zawdzięczamy rozgłosowi jaki nadano całej sprawie.”

Więcej informacji i oryginalna praca Wakefielda wraz z tłumaczeniami istotnych fragmentów na

Dziennikarze nie patrzą na metodologie, autorów, typ badania dlatego bardzo często z bardzo słabych badań robią bardzo mocne nagłówki i niestety zwykle na tym się kończy. Rewolucyjne badania muszą być mocne, muszą zostać powtórzone. Jedno badania świata nie zmienia o czym zresztą byłą mowa na tej stronie pod hasłem "Jedna jaskółka wiosny nie czyni".

Konkretne przykłady jak media przekazują naukowe fakty, czasem nawet ustami ekspertów
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/medialne-manipulacje-polio-nie-wraca-i.html

Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.
~ Georg Christoph Lichtenberg


Czy autyzm nie ma żadnego związku ze szczepieniami? Nagłówki mediów swoje, gdzie ten dowód?
https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Przykłady wypowiedzi ekspertów z mediów
http://szczepienie.blogspot.com/2016/04/dzieki-szczepieniom-niemowle-buduje.html
http://szczepienie.blogspot.com/2016/03/izabela-filc-redlinska-szczepionki-nie.html
http://szczepienie.blogspot.com/2016/03/matematyka-eksperci-proszczepionkowcy.html
Podsumowanie

O tym jak tworzone są zalecenia, o EBM, opiniach ekspertów i alternatywie;)
Niestety nie żyjemy w świecie idealnym i nie rzadko nawet "najmocniejsze" dowody naukowe, najbardziej wiarygodne wyniki badań na których bazuje współczesna medycyna mogą okazać się po prostu błędne. Jak mantra powtarzane: duże, wieloośrodkowe badania oparte na podwójnej ślepej próbie, randomizowane itd. nie dają zawsze pewników stwierdzające jak jest... Jednak niestety niczym lepszym nie dysponujemy. 
Badania prowadzone w opisywany sposób są najbardziej wiarygodnym sposobem weryfikacji hipotez i są to tzw. najwyższe dowody, ocenianie dużo ponad wszelkimi innymi np. opiniami ekspertów na podstawie których też czasem buduje się zalecenia.
Warto to podkreślić, szczególnie że wiele osób ten tekst interpretuje jako jednoznaczną krytykę naukowego podejścia, wnioskując, że lepiej jest wierzyć medycynie alternatywnej.
W tym artykule chcę podkreślić jedynie że życie wymaga sceptycznego, rozsądnego podejścia do wszystkiego, nawet do pozornie pewnych informacji.
Podkreślam iż jak powyższy obrazek wskazuje, nie istnieje "równoważność" dowodzenia, dochodzenia do wniosków między metodami nazwijmy to alternatywnymi w stosunku do metod naukowych.  Nie należy jednak sceptycznej postawy, rozsądnego podejścia mylić z zaprzeczaniem nauce co niestety czasem się zdarza. Pewnie nie jedna osoba zauważyła, że z oszołomami mamy do czynienia nie tylko ze strony osób kwestionujących naukę. Przypomnę definicje oszołoma: "człowiek ślepo podporządkowany jakiejś idei i wierzący w nią bezgranicznie / wierzący bezgranicznie w jakąś ideologię, ślepo jej podporządkowany" wg. http://sjp.pwn.pl/sjp/;2496828
Dla pewnej grupy ludzi 'wiarą' jest tak jakby 'nauka' co w praktyce sprowadza się do braku sceptycznego podejścia i przyjmowania każdego byle doniesienia medialnego ze świata nauki jako prawdy objawionej dając się nabrać na typowe, klasyczne błędy i manipulacje o jakich m.in. jest mowa w tym artykule. Podobnie zachowują się osoby, które uważają zalecenia za świętość, a słowa lekarza za półboskie objawienia lub te całkowicie negujące wszystko co pochodzi od lekarza, czy nauki :)


Polecam poczytać jak należy wartościować jakość zaleceń na http://www.mp.pl/ksiegarnia/czasopisma.php?id=6&aid=10544 i  http://www.mp.pl/artykuly/10547
"Zalecenia często muszą być opracowywane niemal wyłącznie na podstawie opinii ekspertów i można tak robić, pod warunkiem jednak że czytelnik będzie w stanie odróżnić je od zaleceń sformułowanych na podstawie wiarygodnych badań"
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/64/e8/73/64e87317e7112c300ecca2f5dffaefc2.png

Bezpieczne, sprawdzone, przebadane, leki, szczepionki bywają wycofywane?

Doskonałym przykładem jak zwodnicze bywają tego rodzaju wyniki badań są długie listy wycofywanych leków i szczepionek.
Czy to nie dziwne, że skoro mocne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość pełne bezpieczeństwo to jednak tak często CAŁKOWICIE wycofuje się tak dobrze sprawdzone produkty?

Lista wycofanych leków na przestrzeni lat.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_withdrawn_drugs (wszystkie bezpieczne i przetestowane;)


Podobno lepiej niż leki są testowane szczepionki.
Lista wycofanych szczepionek w Polsce 2009-2013
(data wycofania/nazwa/producent/seria/przyczyna wycofania)
 • 18-07-2013, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UFA 12001 (niehomogenność)
 • 18-07-2013, Tripacel, Sanofi Pasteur, seria C4007 AK, (niehomogenność, obecność "kłaczków")
 • 04-06-2013 DTP, BIOMED S.A, seria 20911001D (obecność szkła)
 • 27-03-2013, DTP, BIOMED S.A. seria 20910001D (obecność "przezroczystego ciała obcego")
 • 26-09-2012, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 02010 (niezgodna ze specyfikacją)
 • 17-09-2012. TYPHIM Vi, Sanofi Pasteur, wszystkie serie (obniżona zawartość antygenu)
 • 26-09-2011, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 00110 (niehomogenność)
 • 22-10-2009, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, Biomed Sp. z o.o., seria 01108 (brak szczelności)
 • 16-06-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08010 (niehomogenność)
 • 13-05-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08011 (niehomogenność)
 • 21-04-2009, Pentaxim, Sanofi Pasteur, seria D4077-3 (niehomogenność)
 • 14-04-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 06014
 • (niehomogenność)

Na stronie GIF są decyzje od styczna 2013, resztę usunęli, kilka nowszych wpisów:


Warto dodać, że szczepionki wycofywane bywają też na podstałe zgłoszeń NOP od lekarzy... a z tymi zgłoszeniami jest niestety różnie... aby nie powiedzieć, że źle.

Prof. dr hab. nauk med. Andrzej Zieliński apeluje o zgłaszanie NOP w Polsce na podstawie dołączonych przez niego wykresów:
http://i.imgur.com/PbZFkkF.jpg http://i.imgur.com/W94eiMd.jpg http://i.imgur.com/LlNPbtz.jpg http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=ad2ae0817c http://i.imgur.com/9Xi77Db.jpg
Zieliński A., Apel w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pediatr Pol 2008; 83 (4): 422–423.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393908702439 https://app.box.com/s/fwszbawn1z9zpu08g658scx8zdw6w11b


"Jest wysoce prawdopodobne, że tak wielkie różnice w zgłoszeniach chorób, a szczególnie NOP w okresach pięcioletnich zależą w wielkim stopniu od różnic w czułości zgłoszeń w poszczególnych województwach."
"Nadzór epidemiologiczny jest konieczny dla racjonalnego planowania działań z dziedziny zdrowia publicznego [..] Jest on podstawą wskazań do szczepień profilaktycznych i podstawą oceny ich skuteczności populacyjnej. Większość lekarzy to wie i rozumie, a jednak ciągle zgłaszalność chorób zakaźnych i NOP w Polsce jest niedostateczna i bardzo zróżnicowana terytorialnie."
"Tłumaczenie przeciążeniem pracą z pacjentami i niechęcią do „papierkowej roboty” nie jest argumentem błahym. Lekarze są zapracowani i współczesna medycyna wymaga dokumentowania niemal każdego działania podejmowanego dla dobra pacjenta. Jednak obowiązek ustawowy raportowania rozpoznanych chorób stanowi w tym całym nawale pracy bardzo niewielkie obciążenie. Apeluję więc do Kolegów Lekarzy o skrupulatne dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń zachorowań i NOP dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów. "
Jak widać po wykresie liczby zgłoszonych NOP'ów w ostatnich latach http://i.imgur.com/yyTY46o.jpg  lekarze nie bardzo wzięli sobie do serca apel profesora Zielińskiego...
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.htmlI koniecznie trzeba zapoznać się z dużym zbiorem argumentów nieco odczarowujących powszechną gloryfikację badań naukowych, medycyny i EBM w ogóle:
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html


Linki do miejsc gdzie poruszono podobne temat, gdzie zamieszczone są także źródła:
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html
https://rodzinni.org/EBM.html http://www.mp.pl/artykuly/25574 https://justpaste.it/k0wh
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588920657986506
O zgłaszaniu NOP
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1565346507010588?notif_t=like
O placebo
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1590103764534862
O bezpieczeństwie szczepień i zanieczyszczeniach
http://szczepienie.blogspot.com/p/wirusowe-zanieczyszczania-szczepionek.html
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1444904065840326/

Niestety czasami badania naukowe to błądzenie po omacku, a wnioski przypominają to


Aby się przekonać, że powyższy filmik to nie do końća żart polecam zapoznać się z poniższymi pozycjami opisującymi historię wielu odkryć w medycynie i nie tylko :)

 • Złe leki. Jak firmy farmaceutyczne wprowadzają w błąd lekarzy i krzywdzą pacjentów Ben Goldacre
 • Peter Gotzsche "Śmiercionośna medycyna i przestępczość zorganizowana"
 • Stulecie chirurgów - Thorwald Jurgen 
 • Ginekolodzy - Thorwald Jurgen 
 • Krótka historia prawie wszystkiego - Bill Bryson
 • Cień Hipokratesa - Dawid H. Newman - Tajemnice domy medycyny "O czym lekarze nie mówią swoim pacjentom?
 • „Demokracja do wynajęcia” Edward T. Walker


Cytaty (do zweryfikowania)

Dr Horton, redaktor naczelny magazynu Lancet:
„Sprawa przeciwko nauce jest prosta: większość literatury naukowej, być może połowa, może być nieprawdziwa. Ich fałsz polega na nierzetelności. Badania przeprowadzane są na małą skalę, na małych rozmiarach i na małej ilości próbek. Przez to są niewiarygodne, a ich analiza i wnioski uderzają w konflikt interesów. Nauka podjęła zwrot ku ciemności”
Dr Marcia Angell:
„To jest po prostu niemożliwe, aby wierzyć jakimkolwiek badaniom klinicznym, aby polegać na ocenie zaufanych lekarzy lub autorytatywnym informacjom medycznym. Nie mam przyjemności w oznajmianiu tego wniosku, do którego doszłam powoli i niechętnie, po moich dwóch dekadach pracy jako redaktor New England Journal of Medicine”.
Kontrowersyjna Lucija Tomljenovic, PhD, z Grupy Naukowej Neural Dynamics w Klinice Okulistyki i Nauk Wizualnych na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej:
producenci szczepionek, firmy farmaceutyczne i politycy związani z medycyną, wiedzą o wielu zagrożeniach związanych ze szczepionkami. Zdecydowali się nie mówić prawdy społeczeństwu.

Dr Russell Blaylock, neurochirurg
Wszystkie lub prawie wszystkie badania, którymi przemysł farmaceutyczny, agencje rządowe (takie jak CDC, FDA i NIH), wielu lekarzy i prawie wszystkie media głównego nurtu wspierają swoje stanowisko, że nie ma związku przyczynowo skutkowego (lub nawet powiązania) pomiędzy szczepionkami i różnymi chorobami oraz zaburzeniami takimi jak na przykład autyzm to „badania epidemiologiczne”.
„Zaletą prowadzenia badań epidemiologicznych jest to, że można je tak ustawić, że wykażą cokolwiek co tylko zechcesz …
najsłabszy rodzaj badań to badania epidemiologiczne.
Każde rządowe badanie to badanie epidemiologiczne. To jest to co zrobili z rtęcią i szczepionkami … zrobili ogromne badanie epidemiologiczne w którym kontrolowali wszystkie czynniki, więc na koniec mogli powiedzieć, cóż, zbadaliśmy 335.000 dzieci i nie znaleźliśmy żadnego związku pomiędzy szczepionkami i/lub tiomersalem a zaburzeniem jakim jest autyzm. A potem ludzie, którzy byli ekspertami w statystyce przyjrzeli się artykułowi i powiedzieli, dobrze wiecie, że to badanie zaprojektowano tak, żeby nic nie wykazało. Cóż, ta część historii nigdy nie przedostaje się do mediów.
To co dostaje się do mediów to pierwotna historia … Instytut Medycyny mówi, że ogromne badanie wykazało, że nie ma połączenia między szczepionkami i autyzmem oraz, że nie potrzeba przeprowadzać dalszych badań. To był szok … gdy Instytut Medycyny powiedział, że żadne dalsze badania kiedykolwiek w przyszłości są niepotrzebne. Obecnie nie ma w nauce, a w szczególności w dziedzinie nauk medycznych miejsca na to, żeby wygłosić tak głupie stwierdzenie. Nic nie jest całkowicie rozstrzygnięte. A przez to wiele może się zmienić i po upływie jakiegoś czasu można powiedzieć, „cóż myliliśmy się 20 lat temu”. Ale po raz pierwszy wyskoczyli i ogłosili, że nie potrzeba przeznaczać na ten cel więcej pieniędzy i nie musimy się temu więcej przyglądać. I słyszę ten cytat na okrągło.”

Dr Gerald Chodak, urolog
„[Badania epidemiologiczne] tworzą hipotezy i przemyślenia, które mogą generować przyszłe badania, które posuną dane zagadnienie do przodu.
Ale bez przeprowadzenia właściwych badań, badań prospektywnych [kohortowych], nie można patrzeć na badania epidemiologiczne, jako na dowód, że dany sposób robienia czegoś lub, że jakaś szczególna kuracja jest lepsza lub gorsza. To ciekawy pomysł, ale nie niesie ze sobą wystarczająco dużo siły naukowej, aby wyciągać wnioski. A więc jeśli ktoś wydaje dla ciebie zalecenia na podstawie badań epidemiologicznych, to jest to ciekawe, nie jednoznaczne i może być mylne tak samo jak i może mieć rację.
W rzeczywistości widzimy to w wiadomościach przez cały czas. Ktoś powie, że czerwone wino jest dobre dla ciebie, a ktoś inny powie, że nie jest dobre. Witamina E jest dobra, witamina E nie jest dobra. Problem polega na tym, że w większości przypadków takie stwierdzenia oparte są na badaniach epidemiologicznych i często prowadzą do sprzecznych wniosków, ponieważ nie są wystarczająco i odpowiednio zbadane. Wiedząc o tym, należy pamiętać, że jeśli starasz się zdecydować co zrobić, nie należy korzystać z badań epidemiologicznych, które będą ci pomagać w procesie decyzyjnym „.
 
http://www.collective-evolution.com/2015/05/16/editor-in-chief-of-worlds-best-known-medical-journal-half-of-all-the-literature-is-false/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964337/
https://goo.gl/07nU5OPolecam weryfikować informacje, a w tym celu warto zapoznać się z pewnym ogólnym wstępem
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=T1vW8YDDCSc
Poniższe jest niby na temat nauki dzieci sceptycznego podejścia, krytycznego myślenia, aby nie łapało się na różne bzdury i podejmowało w życiu lepsze decyzje ale jak się okazuje poniższe informacje mogą być przydatne nie tylko dzieciom ;)
https://www.youtube.com/watch?v=iTw5PA4S3gs
http://www.vox.com/2016/10/6/13079754/teaching-critical-thinking-schools-health-claims
Pubmed.info – fakty i mity w naukach medycznych
Łatwiej jest ogłupiać ludzi, niż przekonać ich, że są ogłupiani
https://pubmedinfo.wordpress.com/

Warto też zdać sobie sprawę, że źródła w większości przypadków mają znaczenie.
http://www.totylkoteoria.pl/2015/07/brak-argumentow.htmlPolecane źródła informacji na temat szczepień
http://szczepienie.blogspot.com/2013/11/lektura-literatura-ksiazki-szczepien.html


Jak czytać badania naukowe?

http://mf.edu.pl/jak-czytac-teksty-naukowe/
https://rodzinni.org/EBM.html
http://www.mp.pl/artykuly/25574
Świetny przewodnik po angielsku - How to read a scientific paper
http://www.sciencemag.org/careers/2016/01/how-read-scientific-paper

Jak czytać badania naukowe – poradnik dla laików
"każdy z nas jest Januszem czytania badań naukowych i każdy z nas wpada w pułapki zastawiane przez media, przekazujące ich wyniki szerszej publiczności. Nawet ja i każdy profesor wyższej uczelni. Osobiście sądzę, że osoby inteligentne i dobrze wykształcone są bardziej podatne bo nadmiernie ufają swojemu rozsądkowi. A wystarczy kilka kroków wyjść poza obszar swoich kompetencji i już jesteśmy podatni na manipulacje jak czterolatek."
http://www.damianparol.com/jak-czytac-badania-naukowe/


Jak czytać badania naukowe?
Istotność statystyczna i kliniczna - co to jest confidence interval - CI ?
http://www.mp.pl/artykuly/25574,podstawy-evidence-based-medicine-ebm-czyli-o-sztuce-podejmowania-trafnych-decyzji-w-opiece-nad-pacjentami

Jak interpretować przeglądy systematyczne?
Miary efektu stosowane w ilościowych opisach wyników metaanaliz, Kryteria wiarygodności
http://poland.cochrane.org/pl/jak-interpretowa%C4%87-przegl%C4%85dy-systematyczne

Zrozumieć wyniki
http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka.html
http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Zrozumiec_dane_i_wyniki.pdf

Słowniczek terminów
http://ebm.org.pl/show.php?aid=15739&_tc=6B219988F6CA23DF560FB3A0543566D2
np
Cl (confidence interval, przedział ufności): Określa stopień precyzji (a raczej braku precyzji) danego oszacowania. Zwykle podaje się 95% Cl, czyli przedział, w którym z 95% pewnością znajduje się prawdziwa wartość danego parametru (np. RRR, NNT itd.) w badanej populacji. Jeśli w tym przedziale zawarte jest O dla różnicy ryzyka a 1 dla ryzyka względnego albo ilorazu szans, to jest to równoznaczne z brakiem istotności statystycznej danego wyniku (p >0,05).
http://badaniamedyczne.eu/index.php/badania-naukowe/analiza-zebranego-materialu-badawczego/18-95-przedzial-ufnosci - 95% przedział ufności - co to znaczy? np. P = 0,05 oznacza, że istnieje 5% prawdopodobieństwo, że nasza wyliczona wartość badanej cechy nie mieści się w przedziale ufności.
W grupie 337 osób średnia wieku wynosi 45,9, przedział ufności obejmuje zakres między 43,87 a 47,88. Z 95% prawdopodobieństwem możemy powiedzieć że średnia wieku w populacji, z której wylosowana została próba wynosi między 43,9 a 47,9 lat.
http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/wyliczanie-przedzialow-ufnosci_768.html
czułość: Odsetek osób chorych, u których wynik testu wykrywającego daną chorobę jest dodatni. Jest miarą zdolności testu do wykrycia choroby.
HR (hazard ratio, hazard względny): Pod względem interpretacyjnym pojęcie analogiczne do RR. Jest wynikiem analizy krzywych lub tabeli przężywalności. Określa względne prawdopodobieństwo zajścia jakiegoś zdarzenia w badanych grupach w określonym czasie przy założeniu, że zdarzenie to do tej pory nie wystąpiło (określa część ryzyka podstawowego "pozostałą" po interwencji).
OR (odds ratio, iloraz szans): Iloraz szansy wystąpienia określonego stanu klinicznego w grupie eksponowanej na dany czynnik lub interwencję i szansy wystąpienia tego stanu w grupie nieeksponowanej (kontrolnej). W badaniach kliniczno-kontrolnych może to być iloraz szansy narażenia na potencjalny czynnik sprawczy w grupie, w której określony punkt końcowy wystąpił, i szansy narażenia na ten sam czynnik w grupie kontrolnej. Szansa to stosunek prawdopodobieństwa wystąpienia określonego stanu klinicznego do prawdopodobieństwa jego niewystąpienia w danej grupie.
http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/iloraz-szans-odds-ratio--szansa_456.html - Iloraz szans. Pojęcie szansy
RB (relative benefit, korzyść względna): Iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego korzystnego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. Określa stopień zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia pożądanego punktu końcowego.
RBI (relative benefit increase, względne zwiększenie korzyści): Część prawdopodobieństwa wystąpienia korzystnego punktu końcowego "dodana" w wyniku zastosowania interwencji. Iloraz "dodanej" korzyści (różnicy korzyści [ABI]) i korzyści w grupie kontrolnej.
RR (relative risk, ryzyko względne): W badaniach skuteczności i bezpieczeństwa interwencji (leków, zabiegów) jest to iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia określonego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej, w której stosuje się ocenianą interwencję i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej. RR określa tu, jaka część ryzyka podstawowego "pozostała" po interwencji. W badaniach związków przyczynowo-skutkowych (np. dotyczących rokowania) jest to, analogicznie, iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia określonego punktu końcowego w grupie, w której występuje dany czynnik i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej.
RRI (relative risk increase, względne zwiększenie ryzyka): Część prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego "dodana" w wyniku zastosowania określonej interwencji (leku lub zabiegu). Iloraz ryzyka "dodanego" (czyli różnicy ryzyka [ARI]) i ryzyka w grupie kontrolnej. Pojęcie stosowane w badaniach, w których oceniana interwencja zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego (np. powikłania leczenia).
RRR (relative risk reduction, względne zmniejszenie ryzyka): Część prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego "usunięta" w wyniku zastosowania określonej interwencji (leku lub zabiegu). Iloraz bezwzględnej różnicy ryzyka między grupą kontrolną i eksperymentalną (ARR) oraz ryzyka w grupie kontrolnej. Ryzyko "pozostałe" (RR) i ryzyko "usunięte" (RRR) dopełniają się do jedności (RR + RRR = 1).

Gdzie szukać pełnych badań?
Sci-Hub: Pirate-Bay dla naukowców. -Wyszukiwarka i pokazywarka pełnej treści publikacji naukowych (nawet tych płatnych - 48000000 opracowań naukowych.)
http://sci-hub.cc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub

Najbardziej popularne wyszukiwarki artykułów naukowych
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://clinicaltrials.gov/ct2/home

Na co uważać
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html


Jeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparcia

4 komentarze:

 1. DLACZEGO MONITOROWANIE NOP JEST TAKIE WAŻNE DLA ZDROWIA WSZYSTKICH DZIECI? BO SZCZEPIONKA SZKODLIWA POWINNA ZOSTAĆ WYCOFANA!
  Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród całej populacji poddawanej szczepieniom powinno mieć kluczowe znaczenie, ponieważ badania przeprowadzane przez producenta cechują się następującymi ograniczeniami:
  a) Udział w badaniu biorą zazwyczaj zdrowe i wyselekcjonowane osoby, co nie odpowiada stanowi zdrowia wszystkich osób w populacji.
  b) Zazwyczaj obserwacja zaburzeń stanu zdrowia u dzieci biorących udział w badaniu trwa do kilku tygodni po szczepieniu.
  c) Kontrola placebo polega na podaniu grupie kontrolnej innej szczepionki, immunogennego adiuwantu lub zawiesiny używanej w szczepionkach pozbawionej antygenu, nie stosuje się fizjologicznie neutralnego placebo.
  d) Badania kliniczne zajmują się zazwyczaj ryzykiem pojedynczego preparatu, a nie ryzykiem pełnego programu szczepień. Polski program szczepień jest jednym z najbardziej agresywnych, ponieważ już w kilka godzin po narodzinach noworodki poddawane są dwóm szczepieniom.
  e) Sponsorowanie badań przez producenta szczepionki nie gwarantuje pełnej obiektywności autorów, a wiele wyników z przeprowadzonych badań nigdy nie zostaje opublikowanych (np. publikacja w czasopiśmie „Pediatrics” z 2012 roku pokazała, że wyniki ponad połowy badań klinicznych przeprowadzanych na dzieciach pozostają nieopublikowane i niedostępne).
  f) Badania kliniczne nie odzwierciedlają wszystkich czynników ryzyka szczepień, na które składają się też błędy w kwalifikacji do szczepienia (np. 70-90% pierwotnych zaburzeń odporności u dzieci nie jest rozpoznawane w Polsce, RynekZdrowia.pl 14-04-2011), błędy przy przeprowadzaniu szczepień, ryzyko wynikające z podawania paracetamolu (lub innych leków) w przypadku wystąpienia tak zwanych miejscowych NOP (np. paracetamol u niemowląt zwiększa ryzyko astmy oskrzelowej, Lancet 2008), ryzyko łączenia wielu szczepień podczas jednej wizyty, szczepienia dzieci podczas antybiotykoterapii i inne możliwe scenariusze.
  g) Badania kliniczne obejmują zazwyczaj niewystarczającą ilość osób, co nie pozwala wykryć rzadkich lub bardzo rzadkich odczynów poszczepiennych, dlatego informacje z takich badań rozszerzane są o informacje z monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród całej populacji (i wpisywane do ulotki dla pacjenta). https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/1773950949535936?ref=notif&notif_t=notify_me_page&notif_id=1478241610539498

  OdpowiedzUsuń
 2. Badania epidemiologiczne są najsłabsze ze wszystkich badań
  Wszystkie lub prawie wszystkie badania, którymi przemysł farmaceutyczny, agencje rządowe (takie jak CDC, FDA i NIH), wielu lekarzy i prawie wszystkie media głównego nurtu wspierają swoje stanowisko, że nie ma związku przyczynowo skutkowego (lub nawet powiązania) pomiędzy szczepionkami i różnymi chorobami oraz zaburzeniami takimi jak na przykład autyzm to „badania epidemiologiczne”.

  http://szczepienia.wybudzeni.com/2016/03/27/badania-epidemiologiczne-sa-najslabsze/

  OdpowiedzUsuń
 3. https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15391228_1447493551944636_763204933207846391_n.jpg?oh=dc0e1a24bad3a05236e129f8ad9d5e35&oe=58E4778E http://i.imgur.com/n6Retqa.jpg

  OdpowiedzUsuń
 4. "Zdarzają się eksperymenty gdzie homeopatia wychodzi lepiej, po pierwsze dlatego, że niektóre testy nie są rzetelne. Na przykład — i tutaj daję wam najbardziej podstawowe przykłady — było wiele eksperymentów w czasopismach medycyny alternatywnej, gdzie pacjenci nie byli „ślepi”: to znaczy, pacjenci wiedzieli, kto dostaje prawdziwy preparat, a kto placebo. Te eksperymenty najprawdopodobniej wyjdą, z oczywistych powodów, na korzyść testowanej terapii. Nie ma sensu robić eksperymentu, jeżeli test nie jest rzetelny: to w ogóle nie jest eksperyment, to jest marketingowy rytuał.

  Są też eksperymenty, gdzie wygląda na to, że pacjenci nie zostali przypisani do „homeopatia” oraz „pastylka z cukru” w losowy sposób: te są bardziej przebiegłe. Powinno się randomizować pacjentów poprzez zaklejone koperty z losowymi liczbami, które są otwierane dopiero po tym, kiedy dane pacjenta zostaną w pełni spisane do rejestru. Powiedzmy, że „losowo przypisujesz” pacjentów przez, hm, cóż, pierwszy pacjent dostaje homeopatię, drugi cukier, i tak dalej. Jeżeli tak robisz, to z góry wiesz, jako osoba widząca się z pacjentem, które leczenie pacjent miałby dostać, zanim zadecydujesz czy ta osoba ma w ogóle wziąć udział w eksperymencie. W ten sposób homeopata siedzący w klinice mógłby, powiedzmy, nieświadomie, umieszczać bardziej chorych pacjentów w grupie cukrowej, a zdrowszych w homeopatycznej, przez co „masowałby” wyniki. To również nie jest rzetelny eksperyment.

  https://www.atopowe.pl/2007/11/23/koniec-homeopatii/

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.