Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mózg. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mózg. Pokaż wszystkie posty

piątek, 29 lipca 2016

Szczepienia, a mózg czyli o możliwym wpływie adiuwantów, glinu (aluminimum) na neurologiczny stan dziecka, zwłaszcza autystyka

Poniżej zbiorek różnych cytatów z badań dotyczących wpływu glinu na mózg (do zweryfikowania). Jest to uzupełnienie wpisu http://szczepienie.blogspot.co.za/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html oraz częściowo http://szczepienie.blogspot.co.za/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

Badanie "Reconsideration of the immunotherapeutic pediatric safe dose levels of aluminum James Lyons-Weilera, Robert Ricketsonb a Institute for Pure and Applied Knowledge, 2912 Kilcairn Lane, Allison, PA 15101"  zaczyna się od zdania iż dawki glinu w szczepionkach ustalane były w oparciu o wytwarzaniu mian przeciwciał, a nie w oparciu o badania związane z bezpieczeństwem tych dawek.
"The dosing ofaluminum in vaccines is based on the production of antibody titers, not safety science"
"While the effect of our proposed reduction on the final antigenicity of the vaccine is unknown, the full effects of the high injected doses of aluminum on the developing brain are also unknown. Indications of accumulation of aluminum associated with autism were recently published in which the majority of tissue samples from post-mortem brains of patients diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) were found to contain high concentrations of aluminum. Many samples contained extremely high concentrations, and the study also localized aluminum in glial cells in the brain, consistent with aluminum-induced gliosis models of neurodevelopmental disorders."
https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2018.02.025
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17300950?via%3Dihub
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jtemb Toxicology
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-trace-elements-in-medicine-and-biology
http://info.cmsri.org/blog/-discovery-of-shockingly-high-levels-of-aluminum-in-brains-of-individuals-with-autism-suggests-link-with-aluminum-containing-vaccines

Geny ładują broń, czynniki środowiskowe naciskają spust.
Przy wielu chorobach genetycznych obserwuje się taki właśnie mechanizm. Predyspozycje genetyczne są oczywiście bezdyskusyjne, jednak potrzebny jest wyzwalacz aby choroba się pojawiła. Tak jest np. w przypadku mutacji genu SCN1A (miokloniczna padaczka - w rodzinach z GEFS+ drgawki gorączkowe i drgawki gorączkowe plus ujawniają się po szczepieniach ochronnych częściej niż w rodzinach, w których nie występują GEFS+) http://www.ptnd.pl/nd/neurologia_36-41-46.pdf
Więcej i szerzej na temat predyspozycji genetycznych, szczepień i chorób neurologicznych
http://szczepienie.blogspot.ca/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html
Więcej i szerzej na temat predyspozycji genetycznych, szczepień i chorób autoimmunologicznych i alergii
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html


Adjuwanty z aluminium powoduję reakcje zapalno - immunologiczną w mózgu, uszkadzają motoneurony
Tomljenovic L, Shaw CA, « Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? », op. cit.
Savory J, Exley C, Forbes WF, Huang Y, Joshi JG, Kruck T, McLachlan DR, Wakayama I, « Can the controversy of the role of aluminum… », op. cit. 
Shaw CA, Petrik MS, « Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneration », op. cit. Références 42– 44. 

"Badania na zwierzętach potwierdzają, że adiuwanty aluminium mogą wywoływać objawy podobne do stwardnienia zanikowego bocznego (ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) – postępującej choroby neurodegeneracyjnej, która atakuje komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego.
Shaw C.A., Tomljenovic L., Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity (Aluminium w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN): toksyczność u ludzi i zwierząt, adiuwanty szczepionkowe i autoimmunizacja). Immunol Res, lipiec 2013; 56(2-3): 304-16.
https://books.google.pl/books?id=ywGADQAAQBAJ&pg=PA36&lpg=PA36&dq=%C5%BCe+adiuwanty+aluminium+mog%C4%85+wywo%C5%82ywa%C4%87+objawy+podobne+do+stwardnienia+zanikowego+bocznego+(ang.+amyotrophic+lateral+sclerosis+%E2%80%93+ALS)&source=bl&ots=K9IvFerE_1&sig=6ysuyJqonT7uZ7kw-cuWVZ2pmbc&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjC7-fAzObaAhXCFZoKHTWbAC8Q6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false


Aluminium ze szczepionek może kumulować się w mózgu?
"Stwierdzono,że komórki śródbłonka mózgu posiadają bardzo wysokie powinowactwo do glinu w porównaniu z innymi typami komórek mózgowych. Wyniki te sugerują po raz pierwszy, że komórki śródbłonka wyściełające naczynia krwionośne mózgu, mogą mieć cechy biochemiczne, prowadzące do wiązania i kierowania aluminium do wybranych, anatomicznych obszarów mózgu, takich jak hipokamp oraz dalszych skutków prozapalnych i chorobotwórczych.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720708/

Sekcja zwłok u niemowląt, u których nie można było ustalić przyczyny zgonu, wykazała duże stężenie aluminium w mózgu
Dr. Robert W. Sears, « Is aluminum the new thimerosal? », Mothering, January-February 2008, p. 46-53.
http://sarahjmuma.files.wordpress.com/2012/05/aluminum-new-thimerosal-sears.pdf 

Osady glinu w narządach takich jak śledziona czy mózg zostały odnalezione rok po wstrzyknięciu szczepionki.
Background
Long-term biodistribution of nanomaterials used in medicine is largely unknown. This is the case for alum, the most widely used vaccine adjuvant, which is a nanocrystalline compound spontaneously forming micron/submicron-sized agglomerates. Although generally well tolerated, alum is occasionally detected within monocyte-lineage cells long after immunization in presumably susceptible individuals with systemic/neurologic manifestations or autoimmune (inflammatory) syndrome induced by adjuvants (ASIA).
(...)
Conclusion
Nanomaterials can be transported by monocyte-lineage cells to DLNs, blood and spleen, and, similarly to HIV, may use CCL2-dependent mechanisms to penetrate the brain. This occurs at a very low rate in normal conditions explaining good overall tolerance of alum despite its strong neurotoxic potential. However, continuously escalating doses of this poorly biodegradable adjuvant in the population may become insidiously unsafe, especially in the case of overimmunization or immature/altered blood brain barrier or high constitutive CCL-2 production.
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-99

Czy problemy neurologiczne powinny być przeciwwskazaniem do szczepień?
Zależy od lekarza na jakiego się trafi:
"Przykurcze, asymetria, wzmożone czy obniżone napięcie to objawy powstające na skutek zaburzeń w przekazywaniu bodźców między mózgiem a mięśniami dziecka. Przyczyn tego stanu jest dużo, począwszy od poważnych chorób centralnego układu nerwowego (np. leukodystrofie czy choroby spichrzeniowe) i mięśni (np. rdzeniowy zanik mięśni) poprzez choroby metaboliczne i endokrynologiczne (np. niedoczynność tarczycy) po hipotonię, która zwykle sama z czasem ustępuję...

Powyższe problemy to ostrzeżenie. Wielu neurologów zaleca powstrzymanie się od dalszych szczepień aż do momentu uzyskania diagnozy, albo gdy problemy miną samoistnie.Oczywiście obowiązujące zalecenia nakazują szczepić, co najwyżej wstrzymać się od żywych szczepionek, zastępując je w miarę możliwości acelularnymi."
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html

Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego – aktualne wytyczne Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
http://www.mp.pl/szczepienia/wyklady/show.html?id=133054

Aluminium w mózgu
"Na oddziale chorób nerwowo-mięśniowych szpitala uniwersyteckiego im. Henriego Mondora znajdującego się we wschodniej części Paryża w poniedziałki i wtorki na izbie przyjęć panuje zawsze ogromny ruch. Na początku tygodnia wykonuje się biopsje. Do tej specjalistycznej kliniki przyjeżdżają pacjenci z całej Francji. Ich dolegliwości są podobne: cierpią na bóle mięśni, najczęściej nóg, dotyczące jednak całego ciała. Do tego dochodzą fazy skrajnego zmęczenia, gdyż sen nie przynosi żadnego odpoczynku. Prócz tego pacjenci często skarżą się na zawroty i bóle głowy, drętwienie kończyn, mrowienie, kłucie i wibracje. Upośledzony może być także wzrok.
Są to główne objawy nowej choroby, zdefiniowanej pod koniec lat dziewięćdziesiątych: autoimmunologicznego zespołu makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (Macrophagic Myofasciitis - MMF). „Zostaliśmy wówczas dosłownie zasypani pacjentami z takimi dolegliwościami - opowiada Romain Gherardi, ordynator oddziału. — I wkrótce doszliśmy do wniosku, że mamy do czynienia z całkowicie nowym obrazem choroby".
W poszukiwaniu przyczyny bólu mięśni Gherardi i jego współpracownik Franęois-Jeróme Authier wykonali szereg biopsji. Przez długi czas byli bezradni, ponieważ nie znaleźli żadnych wskazówek na temat tego, co mogło wywołać te dolegliwości.
Wtedy kilku pacjentów opowiedziało o swoich podejrzeniach co do szczepionki, która mogła być katalizatorem choroby, ponieważ właśnie po szczepionce wystąpiły pierwsze objawy. Gherardi i Authier poszli tym tropem i, wykonując biopsje, skoncentrowali się na lewym ramieniu, w które zwykle we Francji podaje się szczepionki osobom dorosłym.
„I nagle uzyskaliśmy wyniki, które wykazywały jednorodną, choć bardzo niezwykłą strukturę" - opowiada Gherardi. W próbkach tkanki mięśniowej pod mikroskopem stwierdzono duże ogniska zapalne. Tkanka była gęsto przetykana makrofagami, czyli komórkami żernymi układu odpornościowego. Stąd też używana w wielu krajach nazwa tej choroby - macrophagic myofasciitis.
„Szczególnie uderzające było to, że makrofagi musiały pożreć coś szczególnego, co uczyniło je naprawdę nadaktywnymi - opowiada Gherardi. Nie wiedzieliśmy, co to jest, i najpierw pomyśleliśmy o wapniu". Aby rozwiązać tę zagadkę, Gherardi wysłał próbki do specjalistycznego laboratorium. Gdy nadeszły wyniki, obu lekarzom odebrało mowę: komórki żerne były napakowane cząsteczkami glinu.
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

W badaniu z 2017 roku grono naukowców wyraża zaniepokojenie (z naciskiem na dalszą analizę) ponieważ wyniki ich badań pokazały że aluminium zawarte w szczepionkach może kumulować się w mózgu (przez zbyt intensywne szczepienia)"Evidence that aluminum-coated particles phagocytozed in the injected muscle and its draining lymph nodes can disseminate within phagocytes throughout the body and slowly accumulate in the brain further suggested that aluminium safety should be evaluated in the long term"
Aluminium ze szczepionek może kumulować się w mózgu.
"Wyniki skłaniają do dalszych badań oceniających potencjalne zagrożenia wstrzykniętego aluminium,pojawia się pytanie-dlaczego nie opublikowano odpowiednich dowodów i wyników pokazujących że bezpiecznym jest wstrzykiwanie dzieciom aluminium z wielu szczepionek w krótki czasie?"
"Evidence that aluminum-coated particles phagocytozed in the injected muscle and its draining lymph nodes can disseminate within phagocytes throughout the body and slowly accumulate in the brain further suggested that alum safety should be evaluated in the long term"Fluorescent nanodiamonds as a relevant tag for the assessment of alum adjuvant particle biodisposition."Evidence that aluminum-coated particles phagocytozed in the injected muscle and its draining lymph nodes can disseminate within phagocytes throughout the body and slowly accumulate in the brain further suggested that aluminium safety should be evaluated in the long term"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26082187
Mózg autystyków i aluminium - nowe badanie 2017 rok
http://info.cmsri.org/blog/-discovery-of-shockingly-high-levels-of-aluminum-in-brains-of-individuals-with-autism-suggests-link-with-aluminum-containing-vaccines
Glin jednak może powodować autyzm? - artykuł z 2017 roku
http://www.dailymail.co.uk/health/article-5133049/Aluminium-vaccines-cause-autism.html

Kanadyjskie badanie z 2017 wykazało związek glinu (aluminium) w szczepionkach z autyzmem. (a dokładniej potwierdziły powiązanie adiuwantu-aluminium badanie na myszach) JB HANDLEY 18 września 2017 r"VANCOUVER, Kolumbia Brytyjska - Zaledwie dwa tygodnie temu napisałem o badaniu z Francji, który budzi obawy dotyczące adiuwanta glinu stosowanego w szczepionkach. Francuscy autorzy badań napisali: " Obawy dotyczące bezpieczeństwa [adiuwanta aluminium] pojawiły się po rozpoznaniu nieoczekiwanej długotrwałej bioperszystencji w komórkach odpornościowych u niektórych osób, a także doniesienia o przewlekłym zmęczeniem, zaburzeniach poznawczych, bólach mięśniowych, dysautonomii i cechach autoimmunologicznych / zapalnych czasowo powiązane z wieloma algorytmami zawierającymi alimetyki ".
Autism-Aluminum adjuvant link corroborated
https://medium.com/@jbhandley/new-canadian-study-autism-aluminum-adjuvant-link-corroborated-330e947f5f62
Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013417300417
Trudno jednak nie zauważyć, że autor powyższego badania związany jest z dwiema większymi fundacjami związanymi z społecznością sceptyczną szczepieniom (Dwoskin Family Foundation (grant # 20R73006), the Katlyn Fox Foundation), które znane są z wydawania dużych sum na badania ułożone pod z góry ustalone konkluzji http://szczepienie.blogspot.ca/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html
Uniwersytet, w którym autor napisał tą pracę delikatnie odcina się od jego badań
http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-220-1.2957497/a-ubc-prof-his-anti-vaccine-backers-and-studies-slammed-by-the-who-1.2957499
WHO również ma nieco inne zdanie na temat poruszany w badaniach
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/Jun_2012/en/

Glin w tkance mózgowej przy autyźmie - Aluminium in brain tissue in autism
Naukowcy zbadali zawartość glinu w tkance mózgowej od dawców z rozpoznaniem autyzmu.
Anglia - Profesor Chris Exley "Są to jedne z najwyższych wartości aluminium w tkance mózgowej które zostały zarejestrowane. Należy się zastanowić skąd taki poziom glinu w tkankach mózgowych dzieci z autyzmem? Jakie źródło mogło dostarczyć tak gwałtownego wzrostu w ciągu ostatnich trzech dekad?"Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder of unknown aetiology. It is suggested to involve both genetic susceptibility and environmental factors including in the latter environmental toxins. Human exposure to the environmental toxin aluminium has been linked, if tentatively, to autism spectrum disorder. Herein we have used transversely heated graphite furnace atomic absorption spectrometry to measure, for the first time, the aluminium content of brain tissue from donors with a diagnosis of autism. We have also used an aluminium-selective fluor to identify aluminium in brain tissue using fluorescence microscopy. The aluminium content of brain tissue in autism was consistently high. The mean (standard deviation) aluminium content across all 5 individuals for each lobe were 3.82(5.42), 2.30(2.00), 2.79(4.05) and 3.82(5.17) μg/g dry wt. for the occipital, frontal, temporal and parietal lobes respectively. These are some of the highest values for aluminium in human brain tissue yet recorded and one has to question why, for example, the aluminium content of the occipital lobe of a 15 year old boy would be 8.74 (11.59) μg/g dry wt.? Aluminium-selective fluorescence microscopy was used to identify aluminium in brain tissue in 10 donors. While aluminium was imaged associated with neurones it appeared to be present intracellularly in microglia-like cells and other inflammatory non-neuronal cells in the meninges, vasculature, grey and white matter. The pre-eminence of intracellular aluminium associated with non-neuronal cells was a standout observation in autism brain tissue and may offer clues as to both the origin of the brain aluminium as well as a putative role in autism spectrum disorder.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X17308763
https://newsbook.pl/2017/12/11/naukowcy-mozgi-dzieci-z-autyzmem-sa-obciazone-aluminium/
http://prawdaoszczepionkach.pl/odkrycie-%E2%80%9Eszokujaco-wysokiego%E2%80%9D-poziomu-glinu-(aluminium)-w-mozgach-cierpiacych-na-autyzm-sugeruje-zwiazek-ze-szczepionkami-zawierajacymi-glin,69,337.htm [do zweryfikowania]

W 2001 r profesor Gherardi w swoich badaniach wykazał że nanomolekuły aluminiowych adjuwantów docierają do węzłów chłonnych, przekraczają barierę krew - mózg i docierają do mózgu, gdzie mogą spowodować poważne skutki (38 Shaw CA, Tomljenovic L, « Aluminum in the central nervous system ... », op. cit, Référence : Tomljenovic L, Shaw CA, « Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? » op. cit.).
Kinetyka połkniętego i wstrzykniętego aluminium jest dobrze poznana i pokazuje ze aluminium z żywności jest źle absorbowana przez układ pokarmowy. Natomiast aluminium wstrzyknięte trafia do krwi i przenosi się do kości, a w niewielkich ilościach do mózgu (Pierre Bégué, Marc Girard, Hervé Bazin, Jean-François Bach, « Groupe de travail* sur les adjuvants vaccinaux... », op. cit., p.23.).
Aluminium z pożywienia jest "filtrowane" przez barierę jelitową i nerki co determinuje jego zawartość we krwi. U zdrowego człowieka tylko niewielki procent aluminium (poniżej 1%) jest absorbowany z układu pokarmowego i potem eliminowany przez nerki. Zatrucie aluminium jest często powiązane z zapaleniem nerek ( Exley C, Burgess E, Day JP, Jeffery EH, Melethil S, Yokel RA, « Aluminum toxicokinetics », op. cit. 17. Oktober 2014 [ALUMINIUMSALZE UND GESUNDHEIT] Seite 30 November 2014 ). Jeśli filtrowanie przez nerki jest upośledzone wzrasta neurotoksyczność aluminium i wzrasta koncentracja aluminium w mózgu (101).
Jedna dawka szczepionki odpowiada oralnej dawce aluminium 204-1284mg (0,51 - 4,56mg), która w całości trafia do układu krwionośnego (102 Ibid., Références : 117,118.).
ANM opisuje ze aluminium po iniekcji znajduje się przede wszystkim w kościach (0,9% kości, 0,2% nerki, 0,06% wątroba, serce 0,02%, mózg i mięśnie 0,01%) (103, 104).
Badania pokazują że wstrzyknięte aluminium (bardzo małe ilości, podobne do tych w szczepieniach) może przedostawać się z mięśni do mózgu. Nanomolekuły aluminium przedostają się z mięśni za pomocą układu limfatycznego (fagocytoza komórkowa) (107). A stąd za pomocą makrofagów przedostaje się do mózgu (108, 109, 110).
W 2014 roku w "Quotidien du Medecin" ukazał się artykuł naukowy, gdzie stwierdzono ze sole aluminium nie są eliminowane w komórkach, ale są "przejmowane" przez makrofagi, które również ich nie eliminują, ale pełnia rolę "konia trojańskiego" i przenoszą je do odległych organów - szczególnie mózgu i ductus thoracicus (114) - tutaj autorzy cytują ten artykuł.
Niemowlęta są szczególnie narażone na działanie neurotoksyny aluminium - niedojrzale nerki, nie w pełni wykształcona bariera krew - mózg, dodatkowo aluminium podwyższa przepuszczalność bariery krew - mózg ( 123, 124, 125).
Sekcja zwłok u niemowląt, u których nie można było ustalić przyczyny zgonu, wykazała duże stężenie aluminium w mózgu (135).
Badania na myszach wykazały że po iniekcji szczepień z aluminium wykazało one najwyższe wartości w mózgu na 2 i 3 dzień po iniekcji (237). Podanie młodym myszom analogicznych do ludzkich dawek adjuwantów z aluminium powodowały niszczenie motorycznych komórek nerwowych (239).
Adjuwanty z aluminium powoduję reakcje zapalno - immunologiczną w mózgu (240), uszkadzają motoneurony (241, 242).
Sekcja zwłok 6 niemowląt między 4 a 17 miesiącem zmarłymi w ciągu 48h po kontakcie ze szczepieniem z aluminium wykazała anormalne patalogię układu nerwowego, uszkodzoną barierą krew - mózg (256).
Sekcja zwłok 2 młodych dziewcząt zmarłych po szczepieniu HPV na Autoimmun-Vaskulitis wykazała obecność HPV -16L1 przeciwciał w mózgu. Aluminium uszkodziło barierę krew - mózg i przeciwciała wraz z adiuwantami aluminiowymi za pomocą makrofagów dotarły do mózgu (259).
Źródła czyli odnośniki do literatury naukowej z pod numerów w nawiasach znajdują się w pełnej bibliografii na http://szczepienie.blogspot.ca/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

"Harmonogram szczepień wykazał wyjątkowo wysoką ekspozycję na AL (225 do 1750 ug na dawkę) w porównaniu z szacunkowym poziomem wchłania się z mlekiem matki (2,0 ug). Badanie to nie podważa bezpieczeństwo szczepionek, ale wzmacnia potrzebę opracowania długoterminowych skutków wczesnego narażenia mózgu na neuro-toksyczne substancje." - taka naukowa nowomowa - nie podważa ale wzmacnia potrzebę .
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20010978


"Badania na zwierzętach potwierdzają, że adiuwanty aluminium mogą wywoływać objawy podobne do stwardnienia zanikowego bocznego (ang. amyotrophic lateral sclerosis – ALS) – postępującej choroby neurodegeneracyjnej, która atakuje komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego.
– Istnieje znaczący związek między liczbą podawanych dzieciom szczepionek zawierających aluminium a liczbą przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu. – W krajach zachodnich, w których wymaga się podawania dzieciom w wieku przedszkolnym największej liczby szczepionek zawierających adiuwanty aluminium, obserwuje się najwyższą liczbę przypadków autyzmu.
– Wstrzyknięcie aluminium do organizmu jest gorsze niż jego spożycie (z żywnością), ponieważ wówczas omija ono bariery ochronne układu żołądkowo-jelitowego, wskutek czego do wywołania reakcji toksycznej wystarczy mniejsza dawka.
– FDA nigdy nie testowała bezpieczeństwa aluminium w szczepionkach dla dzieci.
Shaw C.A., Tomljenovic L., Aluminum in the central nervous system (CNS): toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity (Aluminium w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN): toksyczność u ludzi i zwierząt, adiuwanty szczepionkowe i autoimmunizacja). Immunol Res, lipiec 2013; 56(2-3): 304-16.

Z wyjątkowo, krótkich definicji wydawałoby się, że zapalenie mózgu, autyzm i szczepienia to są osobne tematy bez punktów wspólnych. Jednak tak nie jest, co zostanie wyjaśnione dalej.
Pewnym podsumowaniem tematu definicji może być artykuł: Poszczepienne uszkodzenie mózgu – niespójne definicje i kryteria rozpoznania
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html
https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/poszczepienne-uszkodzenie-mozgu/

Encefalopatia niezależnie od jej powodu to wg. definicji uszkodzenie mózgu, czasem zamiennie używane do określenia zapalenia mózgu. Niewątpliwe uszkodzenie mózgu może wywoływać objawy typowe dla autyzmu. Te objawy po ustąpieniu encefalopatii mogą zanikać. Często można znaleźć relacje o występowaniu nawet diagnozowanego, rehabilitowanego autyzmu, którego powodem była np. jakaś alergia. Unikanie alergenu doprowadza do zaniku takiego autyzmu. Czy to jest prawdziwy autyzm? Kto go definiuje i jakie to ma znaczenie? Dla rodziców ważne jest to co widzą np. nie mieli kontaktu z dzieckiem, a potem, że go odzyskali. Dlatego dla nich kwestia definicji nie jest tak naprawdę kluczowa jak dla producentów szczepień.
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Jaki związek ma encefalopatia z autyzmem? Czy może przyczynić się do regresji w autyzmie?
Na te pytania stara się odpowiedzieć niżej zalinkowane badanie dotyczące autyzmu i zapalenia mózgu. Często przyczyną encefalopatii są także zakażenie ogólnoustrojowe, które mogą przejść s zakażenie mózgu lub też autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Oba te przypadki mogą prowadzić do regresji w autyzmie, a leczenie zapalenia może znacząco poprawić funkcjonowanie. Są też znane przypadki gdzie po zapaleniu mózgu dziecko ma regres pasujący do diagnozy autyzmu. Istnieje nawet teoria łącząca niewielki odsetek przypadków autyzmu z regresem z zakaźnym zapaleniem mózgu. W każdym razie przy encefalopatii oznaczającej zapalenie mózgu po leczeniu dziecko zazwyczaj wraca do normalnego funkcjonowania o ile nie miało wcześniej żadnych niekorzystnych predyspozycji. W większości przypadków przyczyna zapalenia po diagnostyce była znana (zwykle infekcja lub autoimmunologiczne)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717322/

"Aby stwierdzić, co dzieje się w przebiegu MMF z aluminium i makrofagami, lekarze przeprowadzili wiele doświadczeń, przede wszystkim na myszach. Szczególnie pomocna okazała się procedura, która umożliwiła uwidocznienie podanego aluminium i prześledzenie drogi cząsteczek metalu w organizmie. Myszy były obserwowane przez rok i także w ich przypadku ujawniła się bardzo niepokojąca prawidłowość. Wydawało się bowiem, że pod wpływem aluminium makrofa- gi zyskały nieśmiertelność. Podczas gdy komórki odpornościowe rozkładają i wydalają pożerane białka, w przypadku aluminium wydawało się to niemożliwe. Jony metalu nie podlegały rozkładowi i łup zbytnio obciążał komórki żerne. „Makrofagi stały się hiperaktywne i z wraz z ładunkiem wędrowały po całym organizmie" - opowiada Gherardi. Część aluminium pozostawała w miejscu szczepienia, część była wydalana, ale pewna część cząsteczek aluminium odkładała się w narządach, w tym także w mózgu. „Przez cały rok w pomiarach wychodził nam rosnący poziom aluminium w mózgu" - opowiada Gherardi. Ilość aluminium, jaka docierała do mózgu, była wprawdzie niewielka, ale taki wynik obserwacji wcale nie wygląda dobrze. Francuscy naukowcy nie znaleźli bowiem żadnego sygnału świadczącego o tym, że cząsteczki aluminium, które trafiają do mózgu, kiedykolwiek są z niego wydalane. „Najwyraźniej jest to ulica jednokierunkowa — mówi Gherardi. - Wygląda na to, że natura nie przewidziała, że do mózgu mogą się dostać jony tego metalu, i dlatego nie istnieje mechanizm, który mógłby go od nich uwolnić".

Warto wspomnieć, że gdzieś wyżej wspominana rzadka grupa dzieci z zaburzeniami mitochondrialnymi, których organizm nie radzi sobie z oczyszczaniem z toksyn, metali ciężkich (mutacje MTHFR) może mieć objawy zatrucia podchodzą pod ASD. Dla takich dzieci także tiomersal (kiedyś częsty składnik szczepionek, do dzisiaj w niektórych się zdarza) mógł być dodatkową cegiełką, nie wykluczone, że tak może być także z innymi adiuwantami (poniżej dużo źródeł na temat aluminium)
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Zapewnianie, ze czynnik środowiskowy jakim są szczepienia z pewnością nie ma związku z autyzmem jest bezpodstawne.
"Among the suspected toxins surveyed, polybrominated diphenyl ethers, aluminum adjuvants, and the herbicide glyphosate have increasing trends that correlate positively to the rise in autism."
http://www.ehjournal.net/content/13/1/73/abstract

Najczęściej zatruwa aluminium, potem kadm, ołów i dopiero na czwartej pozycji jest rtęć.
https://www.youtube.com/watch?v=L1t5U1jb8UI&feature=youtu.be&t=360

"Domięśniowe wstrzyknięcie, wiązało się z pojawieniem się osadów glinu w odległych narządach, takich jak śledziona i mózg, gdzie zostały one jeszcze wykryte w jeden rok po wstrzyknięciu"

Mają udokumentowaną ścieżkę z miejsca wstrzyknięcia do mózgu, oraz to, że tam zostaje. Noworodki, osoby starsze oraz osoby o pewnej zmienności genetycznej są szczególnie zagrożone. Badanie jest wyczerpujące, eliminując szeroki wachlarz opcji, które mogłyby wpływać na zmniejszenie wartości ich ustaleń''http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-99#B49

"Domięśniowe wstrzyknięcie, wiązało się z pojawieniem się osadów glinu w odległych narządach, takich jak śledziona i mózg, gdzie zostały one jeszcze wykryte w jeden rok po wstrzyknięciu" - Mają udokumentowane ścieżkę z miejsca wstrzyknięcia do mózgu, oraz to, że tam zostaje . Noworodki, osoby starsze oraz osoby o pewnej zmienności genetycznej są szczególnie zagrożone. Badanie jest wyczerpujące, eliminując szeroki wachlarz opcji, które mogłyby wpływać na zmniejszenie wartości ich ustaleń."
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/99
Kluczową sprawą jeśli chodzi o rolę związków glinu jest administracji domięśniowa - iniekcja. Brak aspiracji może być czynnikiem ryzyka http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html#aspiracja Większość ludzi ma jednak szczęście lub / i posiada dużą tolerancję dlatego pewnie problem nie jest zbyt znany.
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/99#B49

"Aluminium in brain tissue in autism
Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental disorder of unknown aetiology. It is suggested to involve both genetic susceptibility and environmental factors including in the latter environmental toxins. Human exposure to the environmental toxin aluminium has been linked, if tentatively, to autis..."
Kontakt z aluminium powoduje groźne choroby i uszkadza mózg
http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,Kontakt-z-aluminium-powoduje-grozne-choroby-i-uszkadza-mozg,wid,16032917,wiadomosc.html?ticaid=116f4d

Oczywiście, z faktu, że glin w mózgu jest nic nie wynika, a na pewno nie to, że cokolwiek powoduje. Może to jest skutek autyzmu ale nie powód? Podobnie jak z SV40 i nowotworami czy hpv i nowotworami... wróć! w tym ostatnim związek akurat jest;)
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/09/sv-40-bialko-p53-szczepienia-polio-opv.html

cyt "Numerous studies have documented the increase in morbidity and mortality in developing countries from breast milk substitutes"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371222/

Bywa że produkty żywnościowe dla niemowląt są skażone i niebezpieczne
"Przebadano 530 produktów dla niemowląt. W znacznej ilości tych produktów wykryto niebezpieczne ilości-arszeniku, ołowiu, kadmu, akrylamidu i bisfenolu-i to w 60% produktów twierdzących że są "BPA free"!"
https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2017/10/25/these-baby-foods-and-formulas-tested-positive-arsenic-lead-and-bpa-new-study/794291001/

Ponownie - układ trawienny -"Wyższa zawartość aluminium (Al) w mieszankach dla niemowląt i jego wpływ na rozwój mózgu u noworodków są powodem do niepokoju."
http://www.jbiomedsci.com/content/19/1/51

Badanie z pieczenia w foli aluminiowej:
W temperaturze-60 min w 150 ° C, 40 min w 200 ° C i 20 min w 250 ° C
Testowane mięso-wołowina, bawół wodny, baranina, kurczak i indyk. Gotowanie zwiększyło stężenie aluminium zarówno białego, jak i czerwonego mięsa. Wzrost wyniósł 89-378% w czerwonych mięsach i 76-215% w drobiu. Najmniejszy wzrost (76-115%) zaobserwowano w próbkach pieczonych przez 60 minut w 150 ° C, podczas gdy największy wzrost (153-378%) stwierdzono w próbkach pieczonych przez 20 minut w 250 ° C. Stwierdzono, że zawartość tłuszczu w mięsie oprócz procesu gotowania wpłynęła na migrację glinu (r (2) = 0,83, P
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22063217

Biopersistence and Brain Translocation of Aluminum Adjuvants of Vaccines
The same group from France published another study two years later, emphasizing that there are “several gaps in the knowledge on aluminium particles, including their exact mechanisms of action, their fate after injection, their systemic dissemination, and their safety on the long-term. Efforts have been done in the last years to develop novel adjuvants, but attempts to seriously examine safety concerns raised by the bio-persistent character and brain accumulation of aluminium particles have not been made.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318414/

Exposure to Mercury and Aluminum in Early Life: Developmental Vulnerability as a Modifying Factor in Neurologic and Immunologic Effects
“Despite their long use as active agents of medicines and fungicides,the safety levels of these substances have never been determined, either for animals or for adult humans—much less for fetuses, newborns, infants, and children. Any interventional agent should respect the special stages of the developing human brain—in fetuses, infants, and young children. Therefore, specific recommendations for newborns and preterms should be in place for immunization Summing up: Rigorous and replicable studies (in different animal species) have shown evidence of EtHg, and of Aluminium toxicities. More research attention has been given to EtHg andfindings have showed a solid link with neurotoxic effects in humans; however, the potential synergiceffect of both toxic agents has not been properly studied. Therefore, early life exposure to both EtHg and Aluminium deserves due consideration.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344667/

"Wyniki pokazują, że w krajach o najwyższej częstotliwości występowania autyzmu wydaje się istnieć najwyższe narażenie na aluminium ze szczepionek. Ponieważ dzieci stanowią część populacji najbardziej narażoną na powikłania po ekspozycji na aluminium, uzasadniona wydaje się bardziej rygorystyczna ocena bezpieczeństwa jego stosowania jako adjuwanta w szczepionkach."
http://autyzm-biologia.blogspot.com/2011/12/czy-aluminium-jako-adjuwant-przyczynia.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
http://autyzm-biologia.blogspot.com/search/label/szczepienia -Tylko naukowe fakty... polecany przez https://www.facebook.com/SKN.Patofizjologia.GUMed?fref=ts

Szczepienia kobiet w ciąży
Kobieta w ciąży raczej szczepionki z tiomersalem nie otrzymam nawet jeśli to mowa o ilości rzędu 50 mikro gramów na dawkę, przy czym z procesu produkcyjnego mowa jest o max 1 mikrogramie, w przypadku aluminium szczepionki mogą dostarczyć od 120 do 500 mikrogram na dawkę...
Warto dodać, że średnio człowiek dziennie zjada 45mg na dobę, a bezpieczna dawka to 1mg/kg/dzień czyli dla 60kg to 60mg na dobę. Także dawki ze szczepień Al i Hg są raczej pomijalnym zagrożeniem w tej konkretnej sytuacji w obecnych czasach. Więcej informacji
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/co-zawieraja-szczepionki-czy-wiesz-co.html

Autism Spectrum Disorders and Aluminum Vaccine Adjuvants - Springer
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4614-4788-7_89

Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism?
http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

Aluminum hydroxide injections lead to motor deficits and motor neuron degeneratio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19740540?dopt=Abstract

Aluminium wywołuje stan zapalny i zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456438

Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving intravenous-feeding solutions.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9164811

Dr Paul Thomas - Aluminium w Szczepionkach
Pediatra, dr Thomas odradza podawanie noworodkom szczepionki przeciwko WZW B, która zawiera 250mcg aluminium (nie powinno się przekraczać 4-5μg na kg wagi dziennie u niemowląt) oraz wspomina o badaniu opublikowanym w czasopismie "Entropy", które wykazało, że leki podawane dzieciom na zbicie gorączki po szczepieniu również mogą przyczynić się do wystąpienia autyzmu
https://www.youtube.com/watch?v=3SrLVDmll44
http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227
http://drpaul.md/

Wykład Dr Yehudy Shoenfeldia, redaktora naczelnego Izrael Medical Asoociation Journal, na temat szczepień i chorób autoimmunologicznych - kluczowa rola adiuwantów
Dr Yehuda Shoenfeld - Vaccine adjuvants cause autoimmunity
https://www.facebook.com/jbhandleyjr/videos/1453257351381082/

Dr Yehuda Shoenfeld jest w kolegium redakcyjnym 43 czasopism z dziedziny reumatologii i redaktorem naczelnym Izrael Medical Association Journal. Jego badania klinicznych i prace naukowe, skupiają się na chorobach autoimmunologicznych i reumatycznych. Opublikował ponad 1700 prac w czasopismach, takie jak new England Journal of Medicine, Nature , The Lancet i inne. Jego artykuły mają ponad 31,000 cytowań. Napisał ponad trzysta pięćdziesiąt rozdziałów w książkach i jest autorem i redaktorem 25 książek.
Pytanie nie powinno brzmieć "czy" istnieją działania niepożądane szczepionek? Trzeba postawić pytanie: "jak często?", "jak poważne?", i czy jest to tego warte? Astma, alergie pokarmowe, wysypki skórne, choroby autoimmunologiczne: cukrzyca typu 1, toczeń, choroby tarczycy, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów i inne...

Dr. Yehuda Shoenfeld says vaccines cause auto-immunity. It's really not a question of "IF" there are adverse events from vaccines, it's a question of "how often?", "how severe?", and whether it's worth the trade-off? You can listen to the pre-eminent expert on vaccine-induced autoimmunity in the world, or you can go to your mainstream pediatrician who will tell you that vaccines have "no risk, lots of benefits." It's really up to you!
This is just a clip from his talk, entire talk in comments below, as well as Dr. Shoenfeld's new TEXTBOOK, called "Vaccines and Autoimmunity"!
By the way, "autoimmunity" includes all the crazy epidemics in our kids that weren't around in the 1980s or earlier: asthma, food allergies, skin rashes, etc. "Some of the main examples of autoimmune disorders include diabetes mellitus type 1 (IDDM), systemic lupus erythematosus (SLE), Hashimoto's thyroiditis, Graves' disease of the thyroid, Sjögren's syndrome, Churg-Strauss Syndrome, Coeliac disease, rheumatoid arthritis (RA), and idiopathic thrombocytopenic purport."
Listen to Dr. Shoenfeld: "Dr. Yehuda Shoenfeld is on the editorial board of 43 journals in the fields of rheumatology and autoimmunity and is the founder and editor of the Israel Medical Association Journal, the representative journal of science and medicine in the English language in Israel. He is also is the founder and editor of “Autoimmunity Reviews” and co-editor of “The Journal of Autoimmunity”. His clinical and scientific works focus on autoimmune and rheumatic diseases, and he has published more than 1700 papers in journals such as the New England Journal of Medicine, Nature, the Lancet, the Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, the Journal of Clinical Investigation, the Journal of Immunology, Blood, the Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, the Journal of Experimental Medicine, Circulation, Cancer, and others, and his articles have had over 31,000 citations. He has written more than three hundred and fifty chapters in books, and has authored and edited 25 books."
https://www.facebook.com/jbhandleyjr/videos/1453257351381082/

Subcutaneous injections of aluminum at vaccine adjuvant levels activate innate immune genes in mouse brain that are homologous with biomarkers of autism
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0162013417300417

Trudno jednak nie zauważyć, że w powyższe badanie łączy się z dwiema większymi fundacjami związanymi z społecznością sceptyczną szczepieniom (Dwoskin Family Foundation (grant # 20R73006), the Katlyn Fox Foundation), które znane są z wydawania dużych sum na badania ułożone pod z góry ustalone konkluzji
http://szczepienie.blogspot.ca/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html

Uniwersytet, w którym autor napisał tą pracę delikatnie odcina się od jego badań
http://www.cbc.ca/radio/day6/episode-220-1.2957497/a-ubc-prof-his-anti-vaccine-backers-and-studies-slammed-by-the-who-1.2957499

WHO również ma nieco inne zdanie na temat poruszany w badaniach
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/adjuvants/Jun_2012/en/

NEW IN VIVO STUDIES FIND MOST COMMON VACCINE INGREDIENT – ALHYDROGEL (ALUMINUM) – IN DISTANT ORGANS & THE BRAIN
http://www.collective-evolution.com/2017/07/23/new-studies-in-vivo-show-most-used-vaccine-ingredient-alhydrogel-aluminum-in-organs-the-brain/

"This study has prompted further research evaluating the potential hazards of injected aluminum, which begs the question, why hasn’t proper evidence and evaluation been published showing that it’s safe to inject aluminum into babies via several vaccines in a short period of time? Aluminum adjuvants may be effective for stimulating an immune response, but to simply presume there are no consequences for doing this, or to not emphasize or even state the adverse effects that have been discovered, is, I would argue, criminally negligent.

Dr. Marcia Angell, a physician and longtime Editor-in-Chief of the New England Medical Journal (NEMJ), one of the most prestigious peer-reviewed medical journals in the world, has said that “it is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964337/

It’s good to see that we are entering a time when these vaccine ingredients aren’t just assumed to be safe, especially aluminum, which had no place on planet Earth until humans made it, and it definitely has no place in the human body. Because vaccines have, historically, been viewed as non-toxic substances,the FDA and vaccine manufactures simply didn’t conduct appropriate toxicity studies to prove the safety of vaccine ingredients, like aluminum.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961203311430221

A study published in BMC Medicine showed that alum-containing vaccines were associated with the appearance of aluminum deposits in distant organs, such as the spleen and brain, and were still detectable one year after injection.
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-99

The same group from France published another study two years later, emphasizing that there are “several gaps in the knowledge on alum particles, including their exact mechanisms of action, their fate after injection, their systemic dissemination, and their safety on the long-term. Efforts have been done in the last years to develop novel adjuvants, but attempts to seriously examine safety concerns raised by the bio-persistent character and brain accumulation of alum particles have not been made.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318414/

It’s concerning, especially because we already know that environmental aluminium has long been suspected to act as a co-factor in several chronic neurological diseases (Van Rensburg et al., 2001; De Sole et al., 2013; Exley 2013, 2014). Please refer to these studies to see the mechanism by which these authors are suggesting aluminum is transported to the brain.
http://www.collective-evolution.com/2017/07/23/new-studies-in-vivo-show-most-used-vaccine-ingredient-alhydrogel-aluminum-in-organs-the-brain/

Here is a great quote from Dr. Jose G. Dores, a professor at the University of Brasilia’s Department of Nutritional Sciences who recently published a study in the International Journal of Environmental Research and Public Health. In the study, he offers the following observation: “Despite their long use as active agents of medicines and fungicides,the safety levels of these substances have never been determined, either for animals or for adult humans—much less for fetuses, newborns, infants, and children.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344667/

“Experimental research . . . clearly shows that aluminum adjuvants have a potential to induce serious immunological disorders in humans.”
http://www.meerwetenoverfreek.nl/images/stories/Tomljenovic_Shaw-CMC-published.pdf

Tutaj cykl o najpopularniejszym adjuwancie czyli aluminium:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

Czy aluminium jako adjuwant przyczynia się do częstotliwości występowania autyzmu?
http://autyzm-biologia.blogspot.com/search/label/adjuwanty
http://justpaste.it/kvo1

Filmiki na temat aluminium z ciekawostkami (do zweryfikowania)
https://www.youtube.com/watch?v=C66vZhd4a7A
https://www.youtube.com/watch?v=kblDtxl6Amc
Jeśli szeroko rozumiany wpływ środowiska ma znaczenie dla rozwoju ASD - brak pewnych witamin, zatrucie metalami ciężkimi itd. to dlaczego można z całą pewnością wykluczyć związek ze szczepieniami? Zwłaszcza, że istnieje grupa dzieci z zaburzeniami mitochondrycznymi (zaburzeniami funkcjonowania błon komórkowych) takie dzieci o wiele gorzej albo wcale radzą sobie z oczyszczaniem organizmu z trucizn, metali ciężkich i dla tych dzieci dawki zawarte w szczepieniach mogą być problemem i mogą się kumulować.
http://autyzm-biologia.blogspot.com/2014/02/na-stroniemitoaction-alyssa-davi.html
http://autyzm-biologia.blogspot.com/2014/05/deficyty-w-funkcjonowaniu-mitochondriow_22.html
http://autyzm-biologia.blogspot.com/2013/08/nadwrazliwosc-na-thimerosal-u-osob-z.html