Pokazywanie postów oznaczonych etykietą rotawirusy. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą rotawirusy. Pokaż wszystkie posty

sobota, 22 sierpnia 2015

Alergie, a szczepienia. O uczulających autoprzeciwciałach poszczepiennych, chorobach atopowych i nowotworach.

Wielu lekarzy, ekspertów nie ma wątpliwości i w mediach często w uproszczeniu mówiąc zapewniają iż nie ma związku szczepień z alergią, a szczepienia dziecka z alergią jest bezpieczne.
Oczywiście jeśli przyjrzeć się problemowi dokładniej okazuje się, że generalnie każda immunizacja (także po szczepieniu) może nasilać odpowiedź immunologiczną co ma wpływ na np. zaostrzenie chorób immunologicznych. (tym ekspertom co uważają inaczej warto polecić lekturę np: Immunologia - Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak czy Immunologia - David Male, Brostoff , Roth, Ivan Roitt) Dlatego też niektóre choroby autoimmunologiczne, zwłaszcza w ostrym rzucie są przeciwwskazaniem do szczepień (chociaż granice nie są jasne i wśród lekarzy zdarzają się różne podejścia jak np. przy AZS)
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html
Eksperci także doskonale wiedzą, że szczepienia nie są tak samo bezpiecznie dla dziecka alergika z rodziny z alergiami jak dla dziecka które alergii nie ma i do tego bez alergików w rodzinie. Jednak mówienie o grupie ryzyka ciężkich NOP nie jest szczególnie politycznie poprawnym tematem.
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
Fakt, że szczepienia i AZS mają związek, a dzieci z alergią oraz dzieci, których rodzice są alergikami są w grupie zwiększonego ryzyka NOP, został zauważony już wiele dekad temu. Wtedy nawet American Academy of Pediatrics wydało zalecenia aby ostrzegać o problemie rodziców i wprost aby nie szczepić dzieci z AZS czy innymi widocznymi problemami skórnymi. Co ciekawe także AZS wśród członków rodziny dziecka był wtedy wystarczającym powodem aby nie szczepić dziecka.
Obecnie zalecenia są już oczywiście inne.
https://pediatrics.aappublications.org/content/22/2/259?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401

MP.PL: Szczepienie może spowodować zaostrzenie atopowego zapalenia skóry
Należy pamiętać, że atopowe zapalenie skóry jest chorobą przebiegającą z dużym zaangażowaniem układu odpornościowego (tzw. układu immunologicznego). Zatem wszelkie czynniki, które także w ten układ ingerują (np. infekcja grypowa, biegunka), mogą przejściowo pogarszać stan skóry. Takim czynnikiem jest w tym przypadku rutynowo stosowana szczepionka [..] Obecnie dostępne szczepionki są w większości pozbawione tzw. tiomersalu – konserwantu, który w przeszłości był częstą przyczyną głównie miejscowych reakcji po zaszczepieniu. [..] Należy w tym czasie bacznie dziecko obserwować i udać się do lekarza, jeśli będzie wymagało intensywniejszego leczenia AZS w razie jego przejściowego zaostrzenia.
 [..] Każdy alergen może u osób uczulonych zaostrzać przebieg atopowego zapalenia skóry. 
https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/ekspert/78920,czy-szczepienie-przeciwko-pneumokokom-moze-spowodowac-zaostrzenie-atopowego-zapalenia-skory

Czy szczepienie dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry zaostrza przebieg tej choroby? dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Wyniki badań klinicznych wskazują na brak związku między wykonaniem szczepienia a zaostrzeniem AZS lub wystąpieniem innych przewlekłych chorób o podłożu alergicznym. Wyniki opublikowanego w 2008 roku dużego badania (prowadzonego w 97 ośrodkach na świecie), w którym oceniono występowanie zależności między szczepieniem a rozwojem alergii u dzieci oraz zaostrzeniem objawów AZS, wskazują, że zarówno liczba podanych szczepionek, jak i konkretne preparaty nie mają wpływu na wystąpienie alergii na pokarm lub alergii wziewnej, a także na zaostrzenie AZS u dzieci. Wykazano w nim wręcz odwrotną korelację skumulowanej łącznej liczby dawek szczepionek podanych dzieciom w 1. roku życia z nasileniem zmian skórnych. Nie wykazano również wpływu liczby podanych dawek na stężenie IgE u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku alergii oraz z rozpoznanym AZS.
Piśmiennictwo:
1. Gruber C., Warner J., Hill D. i wsp.: Early atopic disease and early childhood immunization – is there a link? Allergy, 2008; 63: 1464–1472
 
 https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/szczepienia_chorych_przewlekle_ekspert/78200,czy-szczepienie-dzieci-chorych-na-atopowe-zapalenie-skory-zaostrza-przebieg-tej-chorobyZ uwagi na polityczny charakter problemu wyszczepialności zamiast skupić się na rzeczywistych problemach lepiej wychodzi udawanie, że problemów nie ma. Nie zbiera się po prostu niewygodnych danych. Nikt w Polsce nie wie jak wygląda problem NOP wśród alergików i nie alergików, w ogóle same NOP są rejestrowane w sposób skandaliczny. Pewną normą jest, że poważne hospitalizacje np. z powodu posocznicy (sepsy), zgony dzieci czy inne poważne przypadki nie są ujmowane w statystyki, aby w żaden sposób nie mogły być łączone ze szczepieniami.
Można nawet dojść do wniosku, że pierwsze kilka tygodni po szczepieniu to najbardziej bezpieczny czas, w którym dziecko wg. zgłoszeń NOP nie ma prawa umrzeć;) http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html
Jak mantrę powtarza się, że szczepienia są niezwykle bezpieczne, a jeśli pojawiają się informacje, że nie to są to "niesprawdzone źródła wiedzy, pochodzące z Internetu". Dlatego poniżej powstał dość szeroki zbiór informacji z tematu szczepień i alergii, który zawiera szereg naukowych źródeł do zweryfikowania. Niżej jest szeroko ujęty temat szczepień i zwiększania ryzyka wywołania schorzeń autoimmunologicznych na podstawie badań naukowych i różnych przesłanek. Zawsze podawane są źródła każdego cytatu.

Izraelski lekarz Dr Yehuda Shoenfeld jest w kolegium redakcyjnym 43 czasopism z dziedziny reumatologii i redaktorem naczelnym Izrael Medical Association Journal. Jego badania kliniczne i prace naukowe, skupiają się na chorobach autoimmunologicznych i reumatycznych. Opublikował ponad 1.700 prac w czasopismach, takich jak New England Journal of Medicine, Nature, The Lancet i inne. Jego artykuły mają ponad 31.000 cytowań. Napisał ponad 350 rozdziałów w książkach i jest autorem i redaktorem 25 książek. Pytanie więc nie powinno brzmieć "czy" istnieją działania niepożądane szczepionek? Trzeba postawić pytanie: "jak często?", "jak poważne?", i czy jest to tego warte? Astma, alergie pokarmowe, wysypki skórne, choroby autoimmunologiczne: cukrzyca typu 1, toczeń, choroby tarczycy, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów i inne."
Wyjaśnienie podstawowych terminów i ich definicji

Alergia - patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie różnych obcych substancji, zwanych alergenami. [..] rozpowszechnienie alergii jest wynikiem cywilizacyjnego ograniczenia ekspozycji na drobnoustroje i toksyny występujące w naturze (infekcje, pasożyty itd) Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby atopowej u potomstwa, gdy atopia nie występuje u rodziców, wynosi 12,5%. Ryzyko wystąpienia alergii wynosi około 40% w przypadku istnienia nadwrażliwości typu I u jednego z rodziców, a około 60%, gdy nadwrażliwość taką stwierdza się u obojga.
Obszar Europy Środkowo-Wschodniej wykazuje szczególnie dużą dynamikę wzrostu zachorowalności na choroby alergiczne, co może wiązać się z przemianami społeczno-ustrojowymi, których skutkiem był rozwój uprzemysłowienia, „chemizacja” życia oraz poprawa warunków higienicznych. [..] podkreśla się ochronny wpływ wielu czynników infekcyjnych na występowanie alergii. Protekcyjny wpływ wykazano jednoznacznie w przypadku zakażenia wirusem odry, WZW B oraz mikroorganizmów (np. prątki gruźlicy) zwiększających wielkość subpopulacji limfocytów Th1"


Antygeny wywołujące alergię
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Misc_pollen.jpg
Komorowski J., Samoliński B. K., Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce i na świecie. Kształcenie podyplomowe 2011, Rok IV, nr 1, s. 22.
Scott H. Sicherer, Anne Muñoz-Furlong, James H. Godbold, Hugh A. Sampson. US prevalence of self-reported peanut, tree nut, and sesame allergy: 11-year follow-up. „The Journal of allergy and clinical immunology”. 125 (6). s. 1322-1326. DOI: 10.1016/j.jaci.2010.03.029. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.03.029
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alergia 

Aluminium - Sole glinu inaczej aluminium pełnią rolę adiuwantów w szczepionkach, mają niestety udział w patogenezie różnych zespołów chorobowych.
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
Czy aluminium może być ukrytym alergenem w reakcjach nadwrażliwości typu 1, gdy jest stosowany jako dodatek do leków?
Aluminium jest jednym z najpowszechniej stosowanych adiuwantów w lekach i szczepionkach. Jest również stosowany jako środek barwiący w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. W przedstawionym tu przypadku opisujemy pacjenta, który doświadczył anafilaksji w odpowiedzi na szczepienie przeciwko tężcowi i ataki pokrzywki po podaniu preparatu colchicum, co sugeruje, że aluminium (stosowane jako adiuwant w obu lekach) może być ukrytym alergenem odpowiedzialnym za obie reakcje. Could aluminum be a new hidden allergen in type 1 hypersensitivity reactions when used as a drug additive?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969423/
Aluminum Adjuvant-Containing Vaccines in the Context of the Hygiene Hypothesis: A Risk Factor for Eosinophilia and Allergy in a Genetically Susceptible Subpopulation?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981940/
"Contact allergy to aluminium" Department of Occupational and Environmental Dermatology Lund University Skåne University Hospital, Malmö, Sweden Malmö 2017  
Contact allergy and atopic dermatitis may be present in the same patient. Known comorbidities of atopic dermatitis are allergic asthma and allergic rhinoconjunctivitis, both of which can be treated with allergen-specific immunotherapy (ASIT). Persistent itching nodules and contact allergy to aluminium are known adverse reactions after ASIT with aluminium-containing allergen extracts as well as after immunisation with aluminium-containing vaccines. The aims of this thesis were: i) to investigate the presence of contact allergies in atopic individuals with and without childhood eczema, before and after ASIT (Paper I), ii) to investigate whether ASIT with aluminium-containing allergen extracts during one year induces persistent itching nodules and contact allergy to aluminium (Paper II), iii) to provide increased knowledge about establishing contact allergy to aluminum (Paper III), and iv) to study contact allergic reactions to aluminium over time (Paper IV).
Paper I and paper II are based on a prospective study in atopic individuals suffering form allergic asthma and/or allergic rhinocunjunctivitis. The study participants were treated with ASIT with aluminium-containing allergen extracts during one year. They were patch tested with aluminium chloride hexahydrate before and during ASIT. At the end of the study all participants were patch tested with aluminium and the baseline series. Paper III reports on aluminiumallergic volunteers who were patch tested with six different aluminium compounds and an empty Finn chamber, and also tested intradermally with aluminium chloride hexahydrate. In paper IV the results of repeated patch testing with
aluminium chloride hexahydrate and aluminium lactate in aluminium-allergic volunteers are presented.
The findings were as follows: i a) a lower number of contact allergies was found in individuals treated with ASIT, i b) a higher number of contact allergies was found in individuals with a history of childhood eczema, ii a) contact allergy to aluminium was found in those treated with ASIT but ASIT was not shown to be a risk factor, ii b) contact allergy to aluminium and itching nodules seemed to be more common in children and in those with a history of atopic dermatitis, iii a) patch testing with aluminium chloride hexahydrate 2.0% petrolatum (pet.) and an empty Finn chamber, as well as the intradermal test are insufficient to detect aluminium allergy, iii b) most positive reactions were noted to aluminium chloride hexahydrate 10% pet., iv a) patch test reactivity to aluminium varies over time, iv b) an aluminium-allergic individual may have a false-negative reaction to aluminium
https://portal.research.lu.se/ws/files/29365156/Contact_allergy_to_aluminium.Ingrid_Siemund.e_version.pdf

Establishing aluminium contact allergy.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594839

“The era of food allergy began with the post-millennial generation, the same faction who received new immunizations during early childhood. Many of these vaccines contain alum, an adjuvant known to induce allergic phenotypes.”
http://www.inquisitr.com/3047697/vaccines-increase-food-allergen-millennials-reacting-to-adjuvant-


"These novel insights strongly suggest that serious re-evaluation of long-term aluminum adjuvant phamacokinetics and safety should be carried out."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26948677/


"Najnowsze badania pokazuję że po iniekcji soli aluminium pojawiają się również alergie pokarmowe (Exley C, Swarbrick L, Gherardi RK, Authier FJ, « A role for the body burden of aluminium… », op. cit.).
Aluminium może wywołać reakcje przeciwko substancjom, które nie powinny być uznawane za antygeny ( Exley C, Siesjö P, Eriksson H, « The immunobiology of aluminium adjuvants: how do they really work? », op. cit. Référence : 52.). To może równie doprowadzić do chorób autoimmunologicznych.

Aluminum adjuvants of vaccines injected into the muscle: Normal fate, pathology and associated disease
http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S1286011516000254


Alergia i choroba Alzheimera: stulecie kontrowersji, czy istnieje wiarygodny związek? Journal of Alzheimer's Disease, 2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21157018


W latach 1976 - 1977 szczepienie na grypę było podejrzane o wywołanie syndromu Guillain-Barré i wprowadzono szczepienie bez adjuwantów (Pierre Bégué, Marc Girard, Hervé Bazin, Jean-François Bach, « Groupe de travail* sur les adjuvants vaccinaux: quelle actualité en 2012 ? » Académie nationale de médecine, Commission VII (maladies infectieuses et médecine tropicale), p. 1. Ibid., p. 20.). 

Przez pewien czas zamiast aluminium stosowano fosforan wapniowy, z którego w końcu zrezygnowano z powodu racjonalizacji kosztów ( Siehe das Gespräch von Marc Girard in der Dokumentation von Valérie Rouviere Aluminium, notre poison quotidien, auf France 5 vom 24 Januar 2012.). 
Podobnie Pastur Institut wycofał aluminium ze swoich szczepionek w latach 1974-1986, gdyż zaobserwowano wzrost alergii. Tutaj też zastąpiono aluminium fosforanem wapniowym (ten związek występuje naturalnie w organizmie ludzkim). Firma wróciła do aluminium ze względów ekonomicznych (fuzja Pasteur i Merieux) 
Oceniając toksyczność adjuwantów u dzieci należy pamiętać o ich unikalnej fizjologii, która sprawia, że są znacznie bardziej narażone na toksyczny wpływ różnych substancji. O reakcjach alergicznych u dzieci powiązanych ze szczepionkami zawierającymi aluminium pisałem w czerwcu bieżącego roku. Ekspozycja na aluminium może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych i chorób autoimmunologicznych u osób dorosłych. Czy preparaty zawierające aluminium są bezpieczne dla dzieci?
Badacze z University of British Columbia w Vancouver (Kanada) sprawdzali, czy ekspozycja na aluminium w szczepionkach może przyczyniać się do wzrostu diagnoz autyzmu w świecie zachodnim.
Wyniki pokazują, że w krajach o najwyższej częstotliwości występowania autyzmu wydaje się istnieć najwyższe narażenie na aluminium ze szczepionek.
Ponadto zwiększenie ekspozycji na aluminium znacząco koreluje ze wzrostem częstości występowania autyzmu w USA w ciągu ostatnich dwóch dekad.
Jednocześnie zauważono istotną korelację pomiędzy ilością podawanego dzieciom w wieku przedszkolnym aluminium a powszechnością występowania autyzmu w siedmiu krajach zachodnich.
Ponieważ dzieci stanowią część populacji najbardziej narażoną na powikłania po ekspozycji na aluminium, uzasadniona wydaje się bardziej rygorystyczna ocena bezpieczeństwa jego stosowania jako adjuwanta w szczepionkach.
http://pl.scribd.com/doc/74769917/Do-Aluminum-Vaccine-Adjuvants-Contribute-to-Rising-Prevalence-of-Autism

Za „Mały brudny sekret" immunologii (do weryfikacji)

"Do alergizacji może dojść również mimowolnie, stanowi jedną z wielu wad zastosowania aluminium w szczepionkach, ponieważ również tu można znaleźć często pozostałości procesu wytwarzania, których oddziaływanie na układ odpornościowy również jest wzmacniane przez aluminium. Mogą to być resztki kultury drożdży, w których zarazek uległ namnożeniu, albo określone białka. Gdy teraz — z pożywieniem albo przez drogi oddechowe - trafią do organizmu niegroźne cząsteczki, które wprowadzają niepokój wśród czekających w gotowości przeciwciał, ponieważ przypominają im o pozostałościach szczepionki, układ odpornościowy zaczyna te niegroźne cząsteczki atakować. Problem polega jednak na tym, że komórki układu immunologicznego nie biorą sobie za cel poszczególnych białek - na przykład pyłków kwiatów brzozy - lecz atakują cały obszar, bombardując go wywołującymi stan zapalny cytokinami, w których znalezione zostały te podejrzane obce ciała. Chory odczuwa to jako rzut astmy czy atopowego zapalenia skóry albo jako jedną z wielu kolejnych postaci procesów alergicznych. [..]Zwykle astma o podłożu alergicznym, a także katar sienny i ana- filaksje — ciężkie stany podrażnienia układu odpornościowego — są wywoływane przez komórki tuczne (mastocyty). Te komórki układu immunologicznego występują w całym organizmie, przede wszystkim w błonach śluzowych. Posiadają one receptory wiążące przeciwciała. Gdy organizm zetknie się z alergenem, za pierwszym razem nie dzieje się przeważnie nic. Masowo wyprodukowane w reakcji przeciwciała umiejscawiają się między innymi na komórkach tucznych. Dolną częścią przywierają do ich powierzchni, a wideł- kowate ramiona wysuwają do góry, sprawdzając, czy pojawią się znowu te same alergeny. Jeśli tak się stanie, przeciwciała natychmiast nawiązują kontakt i łączą się oboma wolnymi końcami z alergenem. Poprzez połączenie z komórką tuczną przekazują sygnały dalej. W reakcji na komórki zaczynają wydzielać zmagazynowane w pęcherzykach cytokiny. Najbardziej znaną z nich jest histamina, odgrywająca istotną rolę w obronie przed substancjami obcymi dla ciała i w zwalczaniu stanów zapalnych oraz oparzeń. Słynne są jej działania uboczne: histamina może u pacjenta wywołać gwałtowne swędzenie, skurcze mięśni, bóle, stany zapalne skóry i napady astmy.Cytuj
„Wodorotlenek glinu — czytamy w raporcie z badań103 przepro-wadzonych przez grupę roboczą Holgera Garna, kierownika Działu
Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej na Wydziale Me-dycznym uniwersytetu w Marburgu - wywołuje niezależne od ko-mórek tucznych alergiczne stany zapalne".
Dlatego stanowi czynnik zakłócający badania nad komórkami tucznymi. Poza tym aluminium jest substancją zaangażowaną w wiele innych mechanizmów, które mogą negatywnie wpłynąć na strategie terapeutyczne.
W badaniach na zwierzętach mówi się zatem jasno to, co przez większość ekspertów od szczepień jest przemilczane lub wręcz przekłamywane. Ciekawy jest jeszcze jeden szczegół z badań Garna. W doświadczeniu zmierzającym do wywołania u myszy astmy bez zastosowania aluminium okazało się bowiem, że podanie alergenu zarówno przez drogi oddechowe, jak i przez układ pokarmowy nie przynosi efektu.
„W większości wypadków spowodowało jedynie słabe uczulenie albo nie powodowało żadnego".
Wręcz przeciwnie: zwierzęta zwykle uzyskiwały trwałą tolerancję na białko jaja kurzego. Wygląda to jednak zupełnie inaczej, gdy alergen zostaje wstrzyknięty: „Powoduje trwałe, silne uczulenie".
Uważam tę konstatację za o tyle godną uwagi, że eksperci od szczepień, przytaczając argumenty na temat nieszkodliwości szcze-pionek, zawsze zachowują się tak, jakby im było wszystko jedno, czy jakaś substancja jest wstrzykiwana, czy podawana wraz z poży-wieniem. Szczególnie w odniesieniu do aluminium przytaczane są wciąż na nowo argumenty, jakoby aluminium było zawarte także w żywności, a więc te kilka miligramów aluminium w szczepionce jest zupełnie bez znaczenia.
Jako jeden z niezliczonych przykładów można tu przytoczyć ak-tualną debatę, jaka odbyła się w Kanadzie104. Chris Shaw, profesor oftalmologii na uniwersytecie British Columbia w Vancouverze i jego współpracowniczka Lucija Tomljenovic, w wywiadzie ostro skrytykowali użycie zawierających aluminium adiuwantów w szczepionkach dla dzieci.
,Aluminium to bez wątpienia trucizna dla nerwów — oświadczył Shaw. — I nawet jeśli w szczepionkach są jej minimalne ilości, to te niewielkie ilości mogą mieć dramatyczne skutki dla układu odpornościowego".
Jako oficjalna obrończyni szczepionek wystąpiła Meena Dawar, lekarz, przewodnicząca kanadyjskiego urzędu do spraw zdrowia.
„Co dzień szczepionki ratują życie wielu osób" — zaczęła od zwy-czajowej mantry. Zapytana przez reporterów o aluminium w szcze-pionkach odpowiedziała: „Możemy zapewnić wszystkich, że alu-minium jest bezpieczne i to dzięki aluminium szczepionki działają tak skutecznie".
Ilość aluminium, z jaką styka się niemowlę podczas szczepień, to podobno taka sama ilość, jaką dziecko wchłania co-dziennie z mlekiem matki lub pokarmem z butelki. „To jest kropla na rozżarzonej skale, zupełnie nieistotna i wydalana w ciągu bardzo krótkiego czasu".
Lucija Tomljenowic gwałtownie zaprotestowała przeciw tej wypowiedzi.
„Tego w ogóle nie da się porównać — oświadczyła. - W układzie pokarmowym pozostaje tylko bardzo niewielka ilość aluminium pochodzącego z pokarmu, w przypadku szczepionek sytuacja wygląda zupełnie inaczej: organizm wchłania niemal 100 procent aluminium, ponieważ układ pokarmowy, przez który odbywa się wydalanie, jest przy szczepieniach pomijany".
Wstrzykiwane aluminium jest z tego powodu wielokrotnie bardziej toksyczne niż aluminium przyjmowane z pokarmem.
Czysta toksyczność aluminium i jego niszczycielskie oddziaływa-nie na komórki organizmu i układy narządów to jeszcze nie wszyst-ko. Jak widzieliśmy w niemieckich badaniach, wpływ aluminium na układ immunologiczny jest diametralnie różny, zależnie od tego, czy coś zostało zjedzone, czy wstrzyknięte.
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

AIIRD - Autoimmune inflammatory rheumatic diseases"Adiuwanty są niezbędne w dzisiejszej medycynie do zwiększenia odpowiedzi immunologicznej, co ma szczególne znaczenie w przypadku szczepionek. Adiuwanty stymulują zarówno wrodzoną, jak i nabytą odpowiedź immunologiczną. Idealny adiuwant powinien zwiększać odpowiedź immunologiczną, sam nie wywołując odpowiedzi swoistej lub reakcji niepożądanych. Jednak spostrzeżenia ostatnich lat dowodzą wpływu adiuwantów na rozwój autoimmunologicznych zapalnych chorób reumatycznych (autoimmune inflammatory rheumatic diseases – AIIRD) oraz rozwoju innych zdefiniowanych zespołów"
http://www.termedia.pl/Artykul-redakcyjny-Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-ASIA,18,20687,1,0.html

ADEM - ( ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, acute disseminated encephalomyelitis – ADEM) to choroba, która bywa poprzedzona szczepieniem. "Choroba o przebiegu jednofazowym, poprzedzona infekcja wirusowa lub szczepieniem."
Objawy neurologiczne mogą być podobne jak w SM (Stwardnienie rozsiane) i dotyczyć zajęcia nerwów wzrokowych, móżdżku i rdzenia kręgowego.
http://szczepienie.blogspot.ca/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Adiuwanty -
 Mechanizm działania adiuwantów, ze względu na ich różny charakter chemiczny, nie jest ściśle określony, wydaje się natomiast, że jedną z głównych ich właściwości jest spowolnienie uwalniania antygenu. Według teorii niebezpieczeństwa adiuwanty mogą także dostarczać tzw. sygnału niebezpieczeństwa. http://pl.wikipedia.org/wiki/Adiuwant_%28immunologia%29
Najpopularniejszym z adiuwantów używanych obecnie u ludzi są związki glinu, takie jak wodorotlenek glinu, siarczan glinu, fosforan glinu lub fosforan wapnia. Fosforan wapnia jako adiuwant był używany w szczepionkach skojarzonych: przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) oraz w szczepionce przeciw DTP + polio, a także w szczepionkach monowalentnych przeciw błonicy, tężcowi, polio, BCG, żółtej febrze, różyczce, w szczepionkach przeciw wzw B i w preparatach alergenowych. Przez wiele lat adiuwanty glinowe były używane z satysfakcjonującymi rezultatami w preparatach alergenowych do odczulania pacjentów z alergią. Pomimo że odnotowywano przypadki miejscowych reakcji niepożądanych po podaniu szczepionki lub ekstraktu alergenowego z adiuwantem glinowym. Preparaty zawierające związki glinu nie mogą być liofilizowane, nie mogą także ulec przypadkowemu zamrożeniu, dlatego ich dystrybucja i sposób przechowywania wymagają przestrzegania i monitorowania ściśle określonych warunków. 
Adiuwanty CpG pozwalają wzbudzić odpowiedź Th1, dzięki czemu szybciej powstają mechanizmy odporności komórkowej. W przypadku chorób alergicznych, w których obserwowana jest nadmierna aktywacja limfocytów Th2, motywy CpG mogą przesunąć profil reakcji immunologicznych w kierunku odpowiedzi typu Th1. W konsekwencji wzrasta wytwarzanie przeciwciał IgG2a, a zmniejsza się synteza przeciwciał IgE, odpowiedzialnych za rozwój choroby. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem ODN jako adiuwantów, zarówno w szczepionkach przeciwnowotworowych, jak również w szczepionkach terapeutycznych. Adsorbowanie CpG na związkach glinu powoduje dodatkowe zwiększenie jego aktywność.
Stosowanie adiuwantów umożliwia uzyskiwanie szybszej, silniejszej i dłużej trwającej odpowiedzi na antygen. Jednakże dotychczas poznane adiuwanty nie są obojętne dla organizmu człowieka. Mogą powodować ryzyko wystąpienia m.in.:
 • miejscowego ostrego lub przewlekłego odczynu zapalnego, bolesnego ropnia, guzka lub owrzodzenia,
 • chorób z objawami grypo-podobnymi,
 • obrzęku naczyniowo-ruchowego, pokrzywki i zapalenia naczyń,
 • autoimmunologicznego zapalenia stawów, skrobiawicy i zapalenia błony naczyniowej przedniej komory oka,
 • krzyżowych reakcji z antygenami człowieka doprowadzającymi do zapalenia kłębkowego nerek lub zapalenia opon mózgowych,
 • immunosupresji, uczulenia na tuberkulinę i inne antygeny podawane drogą transdermalną lub reakcji anafilaktycznych.

Generalnie, wybór odpowiednich adiuwantów szczepionkowych odzwierciedla kompromis pomiędzy wymogami adiuwancyjności, a akceptowalnie niskim poziomem niepożądanych reakcji organizmu.
http://www.czytelniamedyczna.pl/469,adiuwanty-substancje-stymulujace-odpowiedz-immunologiczna-czesc-i.html

Choroby autoimmunologiczne 
Niektóre badania i publikacje wskazują, że w pewnych wypadkach mogą być wywołane szczepieniami.

"Autoimmunizacyjne układowe choroby tkanki łącznej a szczepienia ochronne"
Ewa Więsik-Szewczyk ,Karina Jahnz-Różyk
Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Przyczyny chorób autoimmunizacyjnych są nieznane. Sugeruje się, że u osób predysponowanych genetycznie zakażenia, zwłaszcza wirusowe, mogą indukować choroby immunizacyjne.
Wzrost częstości chorób autoimmunizacyjnych i jednoczesne upowszechnienie szczepień ochronnych rodzi wątpliwości czy zjawiska te nie są od siebie zależne. Jest to powodem ożywionej debaty dotyczącej bezpieczeństwa szczepień, prowadzonej nie tylko w literaturze fachowej, ale również w mediach publicznych.»»Choroby autoimmunizacyjne wywołane szczepieniem»» Układowe choroby tkanki łącznej a szczepienia profilaktyczne
http://www.phmd.pl/fulltxt.php?ICID=1192436
http://www.phmd.pl/api/files/view/116496.pdf
https://phmd.pl/resources/html/indexerSearch?search=%20NF%20B&type=keyword

Autoimmunologiczny (autozapalny) zespół indukowany przez adiuwanty – ASIA, Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska
Adiuwanty są niezbędne w dzisiejszej medycynie do zwiększenia odpowiedzi immunologicznej, co ma szczególne znaczenie w przypadku szczepionek. Adiuwanty stymulują zarówno wrodzoną, jak i nabytą odpowiedź immunologiczną. Idealny adiuwant powinien zwiększać odpowiedź immunologiczną, sam nie wywołując odpowiedzi swoistej lub reakcji niepożądanych. Jednak spostrzeżenia ostatnich lat dowodzą wpływu adiuwantów na rozwój autoimmunologicznych zapalnych chorób reumatycznych (autoimmune inflammatory rheumatic diseases – AIIRD) oraz rozwoju innych zdefiniowanych zespołów, takich jak zespół objawów chorobowych obserwowanych u uczestników wojny nad Zatoką Perską (Gulf War syndrome – GWS), zespół makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (macrophagic myofascitis – MMF), fibromialgia (FB). Z wielu doniesień wiadomo, że w następstwie stosowania implantów silikonowych może również dojść do rozwoju nadreaktywnej odpowiedzi immunologicznej, określanej mianem siliconosis. Proponuje się, by te różne i zarazem wykazujące podobieństwo sytuacje kliniczne objąć wspólnym określeniem: autoimmunologiczny/autozapalny zespół indukowany przez adiuwanty (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants – ASIA).
https://www.termedia.pl/Artykul-redakcyjny-Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-ASIA,18,20687,0,0.html?fref=gc&dti=779018065479021
https://www.termedia.pl/Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-ASIA,18,20687,1,0.html

Autoimmunologiczny/autozapalny zespół indukowany przez adiuwanty – nowy problem diagnostyczny czy rozwiązanie zagadki diagnostycznej
Maria Maślińska, Carlo Perricone, Yehuda Shoenfeld

Bakteryjne immunomodulatory (szczepionki nieswoiste) i autoszczepionki w świetle aktualnej wiedzy medycznej - dr n. med. Iwona Łętowska, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych 
Założeniem szczepień jest immunizacja organizmu antygenem (antygenami) zawartym w szczepionce po to, aby po ekspozycji na drobnoustrój patogenny doszło do uruchomienia swoistych komórkowych i humoralnych mechanizmów odpornościowych. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na antygeny zawarte w szczepionce są takie same jak na antygeny patogenów i uruchamiają zarówno mechanizmy odporności nieswoistej, jak i swoistej. [..] Potencjalne zagrożenia wynikające ze stosowania szczepionek nieswoistych (lizatów bakteryjnych)
Potencjalnym zagrożeniem podawania produktów rozpadu bakterii mogą być superantygeny, które ma wiele drobnoustrojów, np. paciorkowcowe białko M, gronkowcowe enterotoksyny i in. Wydaje się, że superantygeny – przez aktywację wielu klonów limfocytów – mogą indukować zjawiska autoimmunizacyjne będące przyczyną wielu groźnych chorób, których wspólną cechą jest powstawanie w ustroju autoprzeciwciał odpowiedzialnych za objawy chorobowe [1]. Także LPS (endotoksyna) – element strukturalny ściany komórkowej bakterii Gram-
-ujemnych wywołujący objawy toksyczne – jest silnym aktywatorem drogi alternatywnej dopełniacza, która ma znaczenie w szybkiej odpowiedzi na czynniki zakaźne. W pewnych sytuacjach może dojść do zaburzeń mechanizmów regulacyjnych. Polisacharydy ściany komórkowej bakterii należą do silnych aktywatorów drogi alternatywnej dopełniacza, która ma znaczenie w szybkiej odpowiedzi na czynniki zakaźne zanim pojawią się przeciwciała. W naszym organizmie istnieją mechanizmy regulujące aktywność układu dopełniacza, zabezpieczające nas przed jego działaniem. Pomimo tego w pewnych sytuacjach (np. po zakażeniu naszych komórek wirusami) może dochodzić do zaburzeń mechanizmów regulacyjnych, kiedy to procesy aktywacji przeważają nad procesami hamowania, co może doprowadzić do niszczenia własnych komórek (autoagresja). W pozytywnej regulacji aktywności układu dopełniacza uczestniczą, występujące w niewielkim stężeniu, przeciwciała przeciwko konwertazom C3 drogi klasycznej i alternatywnej, zwane czynnikiem nerytycznym C3. Ich nadmierne wytwarzanie lub zmniejszenie hamowania ich aktywności poprzez przeciwciała antyidiotypowe może prowadzić do takich chorób, jak np. kłębuszkowe zapalenie nerek [2].
Szczepionki bakteryjne nieswoiste były stosowane od dawna w praktyce lekarskiej – zwłaszcza w zapobieganiu nawracającym infekcjom. Jednak dopiero stosunkowo niedawno stały się przedmiotem intensywniejszych badań – przede wszystkim laboratoryjnej i klinicznej oceny skuteczności. Wiele starszych preparatów zostało wycofanych z użycia (szczepionki Delbeta, Panodina, Neurovaccina, Neoflamina) z powodu braku potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności i dużej reaktogenności, a także ze względu na dodatek składników pochodzenia bydlęcego (żółć bydlęca i pepton pochodzący z podłoża), których nie stosuje się już w preparatach dla ludzi.
Obecnie na rynku są dwa rodzaje bakteryjnych immunostymulatorów: „surowe”, inaktywowane lizaty bakteryjne (7–18 gatunków bakterii) oraz preparat złożony z frakcji rybosomalnych czterech gatunków bakterii i frakcji ściany komórkowej (proteoglikan). Preparaty te są stosowane w celu zapobiegania nawracającym zakażeniom dróg oddechowych i w leczeniu wspomagającym ostrych zakażeń układu oddechowego oraz zapobieganiu i leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego.
https://www.termedia.pl/Bakteryjne-immunomodulatory-szczepionki-nieswoiste-i-autoszczepionki-w-swietle-aktualnej-wiedzy-medycznej,8,15918,1,0.html?fref=gc&dti=779018065479021

Poniżej interesujące badania z 2018 roku z Brazylii potwierdzające brak związku szczepień z wieloma chorobami, w tym ASD, wskazujące na potrzebę edukacji oraz szczepień oraz wskazujące, że typowe NOP zwłaszcza związane z chorobami autoimmunologicznymi są zbyt rzadkie aby się nimi przejmować. Aczkolwiek jasno wskazano, że "adiuwanty, często występujące w preparatach szczepionek, mogą być również związane z wystąpieniem działań niepożądanych [..]może prowadzić do reakcji niepożądanych 8 , takich jak miejscowe reakcje zapalne i, znacznie rzadziej, działania ogólnoustrojowe, takie jak zaostrzenie chorób autoimmunologicznych i alergii. Ponadto zbadano inne choroby dotyczące związku przyczynowego z adiuwantami 15 [..] alergie i ASIA (autoimmunologiczny / zapalny indukowany przez adiuwanty MMF)
Adjuvants, often found in vaccine formulations, may also be associated with the onset of adverse reactions and events. Among the adjuvants used in the production of vaccines, we can mention mineral salts (aluminum salts and calcium salts), microbial derivatives such as, Monophosphoryl Lipid A (MPL) and oil-in-water emulsions using squalene as main compound (AS03 and MF59) 14 . The administration of these compounds may lead to adverse reactions 8 , such as local inflammatory reactions and, much less frequently, systemic effects, such as the exacerbation of autoimmune diseases and allergies. In addition, other diseases have been investigated regarding the causal relationship with adjuvants 15 . We highlight the reactions to aluminum salts, such as allergies and ASIA (Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) 15 , 16 , macrophagic myofasciitis 15 , 17 , and neurological diseases, such as Alzheimer 18 and syndromes included in the ASD 18 . However, no correlation has been reported in the scientific analyses for any of them. In addition to aluminum salts, we also highlight diseases related to squalene, present in the pandemic and seasonal influenza vaccines, such as Gulf War Syndrome 15 , 18 and Narcolepsy 19 , 20 (Table 1), but no causal relationship has been found.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933943/

Autoimmunologiczny/autozapalny zespół indukowany przez adiuwanty – nowy problem diagnostyczny czy rozwiązanie zagadki diagnostycznej
[..]Zespoły autoimmunologiczne/autozapalne indukowane przez adiuwanty Obecnie przyjmuje się, że istnieje związek między stosowaniem adiuwantów a autoimmunizacją.
[..]Ustalono, że wzrost liczby autoprzeciwciał może poprzedzać wystąpienie objawów choroby o wiele lat. Objawy mogą się pojawić niezwłocznie po szczepieniu (jak w przypadku poprzecznego zapalenia rdzenia) albo kilka lat później [42]. Pewien wpływ na wystąpienie objawów może mieć również poliwalentność szczepionek, jest jednak możliwe, że należy je powiązać ze stosowanymi adiuwantami lub „mieszaniną” antygenów zawartych w szczepionce. [..]Makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięzioweMakrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe (MMF) to zespół opisany w pracy Gherardi i wsp. [29] w 1998 r. Powodowany jest przez akumulację glinu w mięśniach. Glin wywołuje objawy ogólne, takie jak ból mięśni, zapalenie stawów, osłabienie mięś­ni, przewlekłe zmęczenie oraz gorączkę. Może także prowadzić do rozwoju chorób demielinizacyjnych (zaburzeń demielinizacyjnych podobnych do stwardnienia rozsianego). Chorzy skarżą się na osłabienie pamięci i funkcji poznawczych, trudności w utrzymaniu afektu oraz wahania nastroju. Znaczna część pacjentów z MMF spełnia kryteria diagnostyczne zespołu przewlekłego zmęczenia. U pacjentów, u których podejrzewa się MMF i którzy mają w wywiadzie podanie domięśniowej szczepionki zawierającej glin, należy rozważyć biopsję mięśnia [29, 30]. Badania laboratoryjne mogą wykazywać podwyższony poziom kinazy kreatynowej (CK), podwyższony odczyn Biernackiego (OB) oraz powstawanie autoprzeciwciał. Zgodnie z doniesieniami u pacjentów z MMF nie stwierdzano innego nadmiernego narażenia na związki glinu poza przebytym szczepieniem (WZW B, WZW A, przeciwko tężcowi – TT) ani oznak niewydolności nerek. Badanie elektromiograficzne (EMG) u pacjentów z MMF wykazuje uszkodzenia mięśni. Badanie mikroskopii elektronowej ujawnia lokalną akumulację wodorotlenku glinu. W biopsji mięśniowej widoczne są cechy naciekania przez PAS-dodatnie MHC I-dodatnie makrofagi oraz limfocyty T CD8+, bez oznak uszkodzenia włókien mięśniowych. Zespół rozwija się głównie u pacjentów z HLA-DR B1*01. W przypadku MMF nie stwierdza się immunizacji podskórnej, jednak szczepionka zawierająca glin jako adiuwant może wywoływać przewlekłe zmiany skórne w postaci pseudochłoniaka z obwódką z makrofagów zawierających glin [31]. Scyntygrafia galem u pacjentów z MMF ujawnia akumulację radioizotopu głównie w okolicy, w której występują dolegliwości bólowe, zwłaszcza w obrębie powięzi kończyn dolnych oraz tkanek okołostawowych [32, 33].[..]Powikłania po zastosowaniu adiuwantów były również przedmiotem badań prowadzonych na zwierzętach, które ujawniły w takich przypadkach wzrost miana różnych typów autoprzeciwciał, m.in. typowych dla tocznia układowego [12] przeciwciał przeciwko β2-glikoproteinie I (β2GPI) oraz przeciwciał antyferrytynowych. Obserwowano także chorobę ziarniniakową otrzewnej i wątroby, zapalenie kłębuszków nerkowych, powikłania zakrzepowo-zatorowe [13] oraz indukowane zapalenie stawów [14]. W retrospektywnej analizie Zafrir i wsp. [15] uwzględniono pacjentów z różnych ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych, u których wystąpiły objawy chorób autoimmunologicznych po szczepieniu przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B. Wspomniana szczepionka zawierała Al. Badana grupa liczyła łącznie 93 pacjentów, głównie kobiet (69,2%). Średni okres pomiędzy szczepieniem (ostatnią dawką szczepionki) a wystąpieniem objawów wynosił od kilku dni aż do dwóch lat. Najczęstsze objawy odnotowane w toku analizy zestawiono w tabeli 1. W grupie 93 badanych pacjentów u 49 osób wykonano badania serologiczne. Obecność autoprzeciwciał stwierdzono u 80% (tab. 2). [..]
 Za podstawowe „typowe” objawy kliniczne uznano: bóle i zapalenie mięśni, osłabienie siły mięśniowej, ból i/lub zapalenie stawów, jak również przewlekłe zmęczenie, sen, który nie przynosi odpoczynku, lub zaburzenia snu oraz objawy neurologiczne (zwłaszcza związane ze zmianami demielinizacyjnymi) lub upośledzenie funkcji poznawczych i zaburzenia pamięci. Wśród typowych objawów wymienić należy także gorączkę oraz suchość jamy ustnej. Za trzecie główne kryterium uznano poprawę stanu po eliminacji czynnika powiązanego z wystąpieniem objawów. Należy podkreślić, że w wielu przypadkach kwestia ewentualnego szczepienia lub narażenia na działanie powyższych czynników nie jest należycie uwzględniana podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentami, zwłaszcza dorosłymi. Tak dyskretne dolegliwości, jak osłabienie pamięci, zmęczenie czy sen, który nie przynosi regeneracji, nie są uznawane za objawy choroby. Ponadto często nie jest możliwe wyeliminowanie czynnika przyczynowego (np. szczepionki). Wśród wymienionych cech klinicznych są objawy, które mogą wskazywać na chorobę autoimmunologiczną, zwłaszcza gdy można potwierdzić jej obraz badaniem histopatologicznym po wykonaniu biopsji zajętych narządów (czwarte główne kryterium) lub wykazać obecność autoprzeciwciał oraz przeciwciał skierowanych przeciwko podejrzewanemu adiuwantowi (np. przeciwciał przeciw silikonowi czy skwalenowi) [8, 9]. 
Maślińska M, Perricone C, Shoenfeld Y. Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants – a new diagnostic problem or the solution of a diagnostic riddle. Reumatologia 2013; 51, 6: 437–444; DOI: 10.5114/reum.2013.39662
http://www.termedia.pl/Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-nowy-problem-diagnostyczny-czy-rozwiazanie-zagadki-diagnostycznej,104,28201,1,0.html

Badania dr Shoenfelda i współpracowników zostało opublikowane w czasopiśmie Pharmacological Research w 2015 roku. W swoim raporcie badacze zidentyfikowali cztery grupy osób, które są najbardziej narażone na ryzyko wystąpienia choroby autoimmunologicznej po szczepieniu:
 1. pacjenci z wcześniejszymi poszczepiennymi reakcjami autoimmunologicznymi
 2. pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi
 3. pacjenci u których obserwowano reakcje alergiczne
 4. pacjenci, u których istnieje duże ryzyko wystąpienia choroby autoimmunologicznej (z przypadkami chorób autoimmunologicznych w rodzinie, o określonym profilu genetycznym)
Niestety w Polsce zgodnie z zaleceniami bycie w którejś z powyższych grup nie stanowi przeciwwskazania, nawet czasem odwrotnie (niektóre szczepionki mogą też zapobiegać chorobom, które powodują choroby autoimmunologiczne) Jest zbyt wiele doniesień opisujących autoagresję po szczepieniu sugerujących, że szczepionki mogą rzeczywiście wywoływać choroby autoimmunologiczne (przy predyspozycjach), lub je zaostrzać (gdy już wcześniej były ale np. łagodne, niezauważalne)

Predicting post-vaccination autoimmunity: who might be at risk? Soriano A1, Nesher G2, Shoenfeld Y3.
 Vaccinations have been used as an essential tool in the fight against infectious diseases, and succeeded in improving public health. However, adverse effects, including autoimmune conditions may occur following vaccinations (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants--ASIA syndrome). It has been postulated that autoimmunity could be triggered or enhanced by the vaccine immunogen contents, as well as by adjuvants, which are used to increase the immune reaction to the immunogen. Fortunately, vaccination-related ASIA is uncommon. Yet, by defining individuals at risk we may further limit the number of individuals developing post-vaccination ASIA. In this perspective we defined four groups of individuals who might be susceptible to develop vaccination-induced ASIA: patients with prior post-vaccination autoimmune phenomena, patients with a medical history of autoimmunity, patients with a history of allergic reactions, and individuals who are prone to develop autoimmunity (having a family history of autoimmune diseases; asymptomatic carriers of autoantibodies; carrying certain genetic profiles, etc.).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277820

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations.
Immune challenges during early development, including those vaccine-induced, can lead to permanent detrimental alterations of the brain and immune function. Experimental evidence also shows that simultaneous administration of as little as two to three immune adjuvants can overcome genetic resistance to autoimmunity. In some developed countries, by the time children are 4 to 6 years old, they will have received a total of 126 antigenic compounds along with high amounts of aluminum (Al) adjuvants through routine vaccinations. According to the US Food and Drug Administration, safety assessments for vaccines have often not included appropriate toxicity studies because vaccines have not been viewed as inherently toxic. Taken together, these observations raise plausible concerns about the overall safety of current childhood vaccination programs. When assessing adjuvant toxicity in children, several key points ought to be considered: (i) infants and children should not be viewed as "small adults" with regard to toxicological risk as their unique physiology makes them much more vulnerable to toxic insults; (ii) in adult humans Al vaccine adjuvants have been linked to a variety of serious autoimmune and inflammatory conditions (i.e., "ASIA"), yet children are regularly exposed to much higher amounts of Al from vaccines than adults; (iii) it is often assumed that peripheral immune responses do not affect brain function. However, it is now clearly established that there is a bidirectional neuro-immune cross-talk that plays crucial roles in immunoregulation as well as brain function. In turn, perturbations of the neuro-immune axis have been demonstrated in many autoimmune diseases encompassed in "ASIA" and are thought to be driven by a hyperactive immune response; and (iv) the same components of the neuro-immune axis that play key roles in brain development and immune function are heavily targeted by Al adjuvants. In summary, research evidence shows that increasing concerns about current vaccination practices may indeed be warranted. Because children may be most at risk of vaccine-in
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057 Tomljenovic L1, Shaw CA.

Top Doctors Reveal Vaccines Turn Our Immune System Against Us
http://www.naturalblaze.com/2016/11/vaccines-autoimmunity-doctors-reveal-turn-immune-system-against-us.html [do zweryfikowania]

ASIA - Autoimmunologiczny (autozapalny) zespół indukowany przez szczepionkowe adiuwanty
"Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione badania i opisy przypadków, związek rozwoju choroby autoimmunologicznej z ekspozycją na adiuwanty wydaje się nie budzić wątpliwości. Ten wniosek pozwolił na zdefiniowanie kryteriów zespołu ASIA."
http://www.termedia.pl/Artykul-redakcyjny-Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-ASIA,18,20687,0,0.html
http://prawdaoszczepionkach.pl/autoimmunologiczny-(autozapalny)-zespol---indukowany-przez-adiuwanty-%E2%80%93-asia,68,168.htm
Świeży przegląd systematyczny badań nad ASIA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25794485

Atopia –  szersze pojęcie związane z alergią. Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna na małe dawki antygenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom.
Z szerokim pojęciem atopii związane są choroby atopowe.  W ciągu ostatnich dziesięcioleci obserwujemy stały, bardzo szybki wzrost liczby chorób atopowych (alergicznych) np. astmy, atopowego zapalenia skóry (AZS), alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowych.
http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/wartowiedziec/show.html?id=60213
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atopia
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000816.htm -  Choroby o podłożu autoimmunologicznym, o których od polskich lekarzy się raczej nie dowiesz...

Egzema a szczepienia. 
Już w 1957 roku ten związek nie był tajemnicą
ECZEMA VACCINATUM Audrey H. Reynolds, Howard A. Joos
https://pediatrics.aappublications.org/content/22/2/259.abstract?sso=1&sso_redirect_count=3&nfstatus=401 Pediatrics August 1958, VOLUME 22 / ISSUE 2  Article


AZS –  Atopowe zapalenie skóry, AZS, zwane wypryskiem atopowym, egzemą, a niegdyś świerzbiączką (łac. prurigo) Besniera, wypryskiem alergicznym lub alergicznym zapaleniem skóry, w dermatologii i alergologii określane jako przewlekła dermatoza (zapalna) – przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji choroba skóry, której towarzyszy uporczywy i nawrotowy świąd oraz liszajowacenie skóry[1].
Jest to przypadłość zaliczana do atopowych chorób skóry, wywołana genetycznie uwarunkowaną nieprawidłową reakcją immunologiczną (nadmierna reaktywność komórek Langerhansa, związana z nieprawidłową odpowiedzią odpornościową na małe dawki antygenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom. Dzieci z atopowym zapaleniem skóry mają obniżoną odporność, łatwiej zapadają na choroby i zazwyczaj gorzej je przechodzą – więc mimo iż reakcje poszczepienne mogą być dosyć silne, obecnie szczepienie w AZS jest jak najbardziej zalecane.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atopowe_zapalenie_sk%C3%B3ry
Jednak przy interpretacji zaleceń gdy przeciwwskazaniem jest zaostrzenie chorób przewlekłych, a AZS jest chorobą przewlekłą to cytuje: "w ostrym rzucie czyli zaostrzeniu się nie szczepi"http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
DTaP, a AZS - jest związek
http://truthkings.com/2015/12/30/delaying-dtap-vaccine-decreases-eczema-in-children/#
Grupa na temat związku szczepień z AZS
https://www.facebook.com/groups/AZSszczepienia/

Choroba posurowicza to alergiczny, ogólnoustrojowy odczyn na wprowadzoną pozajelitowo obcogatunkową surowicę - przede wszystkim przeciwtężcową lub przeciwbłoniczą, choć nie tylko.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/choroba-posurowicza-reakcja-na-podanie-obcej-surowicy_38976.html http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.17.2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwra%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87 http://alergie.mp.pl/chorobyalergiczne/choroby/57600,choroba-posurowicza

AZS, a szczepienia - w profilaktyce zaleca się następujące kroki:
1. Nie powinno się szczepić dziecka z egzemą lub atopowym zapaleniem skóry.
2. Żadne dziecko nie powinno by szczepione, jeżeli u któregokolwiek z członków rodziny występuje egzema lub inne dolegliwości skórne.
3. Rodzice dzieci z egzemą powinni być od samego początku informowani o zagrożeniach ze strony szczepień,
4. Jeśli rodzeństwo dziecka z atopowym zapaleniem skóry zostanie zaszczepione, należy całkowicie to dziecko odizolować na okres przynajmniej 21 dni.
5. Formularze wykorzystywane przez stanową i lokalną służbę zdrowia do uzyskania zgody rodziców na szczepienie powinny zawierać odpowiednie ostrzeżenia o przeciwwskazaniach.
6. Powinno się zgłaszać przypadki „Wyprysku Poszczepiennego” [poważny niechciany efekt bezpośredni szczepienia przeciw ospie prawdziwej]
7. Pacjenci niedawno zaszczepieni nie mogą przebywać na oddziałach pediatrycznych razem z osobami chorymi na atopowe zapalenie skóry lub inne skórne dolegliwości oraz z osobami po oparzeniach czy zabiegach chirurgicznych.
8. Szczepienia mogą być zalecane w wieku 2 miesięcy, szczególnie u niemowląt z rodzin silnie alergicznych.
Eczema vaccinatum, August 1958, Volume 22 / Issue 2 http://pediatrics.aappublications.org/content/22/2/259


HLH (Haemophagocytic lymphohistiocytosis) - Stan zagrożenia życia, bywa warunkowany dziedzicznie, jest to błąd systemu immunologicznego, który zamiast atakować obcych atakuje samego siebie. U pacjentów z pierwotną HLH, komórki układu odpornościowego, głównie z limfocytów T i komórek NK, nie działają poprawnie, nie niszczą zainfekowanych lub uszkodzonych komórek, jak powinny. Układ odpornościowy zaczyna wtedy uszkadzać własne tkanki i narządy pacjenta, w tym szpiku kostnego, wątroby i mózgu.
http://www.eurohistio.net/e1570/e1630/e3043/index_pol.html
HLH po szczepieniu przeciwko Odrze
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12200609

GBS (Guillain-Barré syndrome) - Zespół Guillaina-Barrégo – ostre, wielokorzeniowe zapalenie demielinizacyjne ze współistniejącą aksonalną neuropatią ruchową. Do uszkodzenia nerwów w przebiegu GBS dochodzi na skutek procesów autoimmunologicznych. Zapadalność szacuje się na 1-5:100.000/rok.[..] Wzrost częstości zachorowań obserwowano po niektórych szczepieniach ochronnych.  [..] Nie należy podawać szczepionki przeciw grypie ze względu na reaktywację GBS.
GBS obecnie jest uważany za grupę kilku podtypów ostrej neuropatii o podłożu autoimmunologicznym, do których należą: klasyczna, ostra zapalna demielinizacyjna poliradikulopatia (AIDP), ostra aksonalna neuropatia ruchowa (AMAN), ostra aksonalna neuropatia ruchowo-czuciowa (AMSAN), zespół Millera Fishera (MFS) i inne rzadsze podtypy.
Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, s. 534-537. ISBN 83-200-3244-X.
http://wylecz.to/pl/choroby/neurologia-i-psychiatria/zespol-guillaina-barrego.html#popupClose
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Guillaina-Barr%C3%A9go
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Przewodnik_Lekarza-8/Streszczenie-7094
Szczepionka przeciw grypie i zespół Guillain-Barre , Szczepionka przeciw grypie i cukrzyca , Szczepionka przeciw HBV i stwardnienie rozsiane , Szczepionka HBV i układowy toczeń rumieniowaty , Szczepionka MMR i idiopatyczna trombocytopenia , Szczepionka MMR i reumatoidalne zapalenie stawów , Szczepionka przeciwko HPV i pierwotna niewydolność jajników , Szczepionka przeciwko HPV i SLE , Szczepionka przeciwko HPV i zespół ASIA ,,Szczepionka HPV i poprzeczne zapalenie rdzenia , Genetyczne podstawy chorób autoimmunologicznych po szczepieniu Ponadto wiele z tych reakcji jest łagodnych i samoograniczających się. Niemniej jednak powinniśmy zachować ostrożność, zwłaszcza nie tylko w przypadku wcześniejszych zjawisk po szczepieniu i osób z alergiami, ale także u osób podatnych na rozwój chorób autoimmunologicznych, na przykład z rodzinną autodestrukcją lub ze znanymi autoprzeciwciałami. osoby predysponowane genetycznie. W takich podgrupach potencjalną korzyść ze szczepienia należy porównać z potencjalnym ryzykiem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/


Guillain-Barré Syndrome after H1N1 Shot in Pregnancy: Maternal and Fetal Care in the Third Trimester-Case Report.
“We presented a case of a 36-year-old pregnant woman that was immunized to H1N1 in the last trimester; 10 days later she developed shoulder and lumbar spine’s pain, limbs weakness and facial paralysis with unfavorable clinical evolution and was submitted to intensive therapy care. We described clinical and obstetrical approach, pointing out peculiarities involved in this pathology in pregnancy.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3521405/

Guillain-Barre syndrome after influenza vaccine administration: two adult cases.
“We describe two adult cases of neurologic complications occurring after the administration of the influenza vaccine. The first case described is a 68 year-old man who experienced paresthesias of the upper and lower extremities two weeks after vaccination, and the second case was a 64 year-old female who exhibited paraplegia eighteen days after vaccination. Diagnosis of acute idiopathic demyelinating polyradiculopathy (Guillain-Barré syndrome) was made for both patients, and intravenous gammaglobulin therapy was given with marked improvement of the first case, but poor response on the second case. Although the efficacy of influenza vaccination has been widely accepted, such neurologic complications might occur in the elderly and adult population. Even if Guillain-Barré syndrome was a true side effect of vaccination, the risk is substantially lower than is the risk for complications following influenza. The rare occurrence of neurological complications after influenza vaccine should not discourage against the vaccination.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20939203/

Guillain-Barré syndrome after vaccination in United States: data from the Centers for Disease Control and Prevention/Food and Drug Administration Vaccine Adverse Event Reporting System (1990-2005).
“There were 1000 cases (mean age, 47 years) of GBS reported after vaccination in the United States between 1990 and 2005. The onset of GBS was within 6 weeks in 774 cases, >6 weeks in 101, and unknown in 125. Death and disability after the event occurred in 32 (3.2%) and 167 (16.7%) subjects, respectively. The highest number (n = 632) of GBS cases was observed in subjects receiving influenza vaccine followed by hepatitis B vaccine (n = 94). Other vaccines or combinations of vaccines were associated with 274 cases of GBS. The incidence of GBS after influenza vaccination was marginally higher in subjects <65 compared="" those="" with="" years="">or=65 years (P = 0.09); for hepatitis vaccine, the incidence was significantly higher (P < 0.0001) in the <65 death="" frequent="" group.="" in="" more="" subjects="" was="">or=65 years compared with those <65 0.0001="" font="" nbsp="" years="">
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19730016/

 Surveillance of adverse events after the first trivalent inactivated influenza vaccine produced in mammalian cell culture (Flucelvax(®)) reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), United States, 2013-2015.
“Among 309 reports with an AE documented, 19 (6.1%) were serious and the most common categories were 152 (49.2%) general disorders and administration site conditions (mostly injection site and systemic reactions) and 73 (23.6%) immune system disorders with two reports of anaphylaxis. Four reports of GBS were submitted. Disproportional reporting was identified for ‘drug administered to patient of inappropriate age.'”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26518405

Simultaneous development of acute disseminated encephalomyelitis and Guillain-Barré syndrome associated with H1N1 09 influenza vaccination.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22728497/

Raport z Departamentu Sprawiedliwości USA o wypłaconych odszkodowaniach dla ofiar szczepienia na grypę
http://vaccineimpact.com/2018/u-s-government-pays-out-millions-to-flu-shot-victims-killed-or-paralyzed-by-influenza-vaccine/


Mężczyzna sparaliżowany po szczepieniu na grypę (link do kanału Del'a Bigtree), sprawa z 2018
https://www.youtube.com/watch?v=FS4UkVpYkdo&t=1187s
STRESZCZENIE
Choroby autoimmunologiczne, w tym stwardnienie rozsiane i cukrzyca typu 1, dotykają około 5% światowej populacji. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się doniesienia o różnych zaburzeniach autoimmunologicznych, takich jak idiopatyczna trombocytopenia plamica, zapalenie mięśnia sercowego, pierwotna niewydolność jajników i toczeń rumieniowaty układowy (SLE) po szczepieniu. W tym przeglądzie omawiamy możliwe mechanizmy leżące u podstaw reakcji autoimmunologicznych po szczepieniach i przeglądu przypadków chorób autoimmunologicznych, które zostały skorelowane ze szczepieniem. Molekularna mimikra i aktywacja osób postronnych są zgłaszane jako możliwe mechanizmy, dzięki którym szczepionki mogą powodować reakcje autoimmunologiczne.
Dalsze badania zachęca się do bezpośrednich powiązań między szczepionkami a chorobami autoimmunologicznymi oraz biologicznymi mechanizmami za nimi.
Słowa kluczowe: Szczepionka, Predykcyjna medycyna profilaktyczna spersonalizowana, Indywidualny profil pacjenta, Cukrzyca, Stwardnienie rozsiane, Test genetycznyIść do:
Wprowadzenie
W XX wieku szczepienie stanowi najskuteczniejszą prewencję epidemiologi
cznych chorób zakaźnych, takich jak choroba Heinego-Medina, odra, świnka i różyczka [ 1 ]. Jak dotąd, na rynku dostępnych jest ponad 70 szczepionek przeciwko około 30 czynnikom zakaźnym: na przykład polio zniknęło z USA w 1979 roku po szeroko rozpowszechnionych szczepieniach [ 2 , 3 ].
Chociaż szczepionki są ogólnie bezpieczne, z małą częstością występowania poważnych ogólnoustrojowych zdarzeń niepożądanych, liczne doniesienia podkreślały występowanie neurologicznych (zespół Guillain Barre, stwardnienie rozsiane, autyzm), stawowy (zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów) i autoimmunologiczne niekorzystne efekty (układowy toczeń rumieniowaty, cukrzyca), po pojedynczych lub złożonych procedur multivaccine (Tabela (Tabela 1),1 ), [ 4 ].

W 1994 r. Stratton i współpracownicy opublikowali pierwszy raport dotyczący związku przyczynowego między kilkoma szczepionkami (np. Błonicą, toksoidami tężcowymi, doustnymi szczepionkami przeciw polio) i zaburzeniami autoimmunologicznymi (np. Zespół Guillain-Barre, cukrzyca typu 1 i stwardnienie rozsiane) [ 5 ].
Te zaburzenia autoimmunologiczne (choroby reumatyczne, endokrynologiczne i żołądkowo-jelitowe) są znacznie zwiększone w ciągu ostatnich 30 lat i dotykają ponad 5% osób na całym świecie w wieku programów szczepień, co jest całkiem inne w porównaniu ze spontanicznym występowaniem choroby autoimmunologicznej [ 6]. - 9 ]. Obserwacje te podnoszą problem, czy szczepienie powinno być zalecane lub unikane u pacjentów z ryzykiem autoimmunologicznym [ 10 ].
Etiologia i mechanizm wyzwalający choroby autoimmunologicznej są nadal niejasne [ 11 ], ale kilka badań sugeruje, że składnik szczepionki (nieaktywny czynnik wirusowy / bakteryjny lub atenuowany żywy mikroorganizm) lub dziki nałożony czynnik zakaźny może wywoływać chorobę autoimmunologiczną u osób z genetyczną predyspozycja [ 12 , 13 ]. Na przykład, Borrelia burgdorferi i paciorkowce grupy A hemolitycznej zawarte w chorobie z Lyme i szczepionkach S. pyogenes mogą powodować przewlekłe zapalenie stawów i reumatyczną chorobę serca [ 14 , 15 ]. 
Reakcja autoimmunologiczna na określone antygeny własne może być specyficzna względem tkanek (np. Tarczyca, komórki β trzustki), w której celowane są unikalne antygeny specyficzne tkankowo lub układowo, z wieloma tkankami, a różnorodne ekspresjonowane autoantygeny są ukierunkowane [ 2 ].
Główne patogenne mechanizmy choroby autoimmunologicznej są następujące: (1) Mimikra molekularna, za pomocą której czynniki wirusowe lub bakteryjne wywołują odpowiedź immunologiczną przeciwko autoantygenom: podatny gospodarz jest zakażony przez czynnik przenoszący antygeny immunologicznie podobne do antygenów gospodarza, ale wywołujący inną odporność odpowiedź, gdy jest prezentowana komórkom T. W rezultacie tolerancja na autoantygeny ulega rozkładowi, a specyficzna patogenowa odpowiedź immunologiczna powoduje uszkodzenie tkanki [ 11 , 16].]; (2) Aktywacja paska Barkander, dzięki któremu środki drobnoustrojowe uwalniają z siebie sekwencjonowane autoantygeny z tkanki gospodarza, które aktywują komórki prezentujące antygen (APC) i nieaktywne autoreaktywne komórki pomocnicze T. Te autoreaktywne komórki T, wraz z makrofagami, wydzielają cytokiny, a efekt addytywny powoduje lokalne zapalenie i rekrutację dodatkowych komórek pomocniczych T.
Szukaliśmy, PubMed
/ Medline między 1980 a 2016, problem zaburzeń immunologicznych po szczepieniu w celu dokonania przeglądu stanu techniki i zarys ewentualnego patogenny linku (patrz tabela Table11 ).
Iść do:
Szczepionka przeciw grypie i zespół Guillain-Barre
Zespół Guillain-Barré (GBS) wpływa na nerwy obwodowe, z późniejszym osłabieniem mięśni i utratą odruchów, w 2-8 przypadkach na 100 000 osobolat, głównie mężczyzn [ 33 , 34 ]. Został wykryty po zakażeniach żołądkowo-jelitowych lub górnych dróg oddechowych, wirusie opryszczki [ 8 ], wirusie Epstein-Barr [ 9 ], cytomegalowirusie [ 10 ], odrze [ 11 ], a także szczepieniu; autoimmunologiczne ekspresji przeciwciała (w tym przeciwko GM1 GD1a, GT1b i gangliozydy GQ1b), które reaguje krzyżowo z epitopami na nerwy obwodowe, co prowadzi do demielinizacji i uszkodzenie nerwów [ 35 - 38 ]. Około 20-30% przypadków GBS jest pozytywneCampylobacter jejuni Serologiczne [ 39 , 40 ]. Rzadziej Haemophilus influenzae typu b (Hib) i infekcje dróg oddechowych lub inne infekcje mikrobowe wykazują wskaźnik występowania na poziomie 0,6-4 / 100 000 osób / rok na całym świecie; GBS był również powiązany z różnymi dawkami szczepionek, takimi jak wścieklizna, polio, tężec, Bacillus Calmette-Guerin (BCG), ospa, świnka, różyczka, wirus zapalenia wątroby typu B i błonica [ 25 ]. Jednak związek GBS ze szczepionką przeciw grypie jest bardziej uderzający. Nachamkin i współpracownicy używający szczepionki "świńskiej grypy A (H1N1)" na 20 myszach, ponoszą odpowiedzialność za zanieczyszczenia, takie jak kompleksy kwas sialowy-hemaglutynina (HA), lub C. jejuniantygeny naśladujące gangliozyd GM1, prowadzące do przeciwciał o wysokim mianie po inokulacji. W 1976 r. Kampania szczepień przeciwko H1N1 nagle spadła w USA ze względu na wzrost, w ciągu 6 tygodni, 500 przypadków GBS (w tym 25 zgonów) ponad 45 milionów zaszczepionych [ 41 ]. Laski i in. [ 27 ] odnotowali 2% wzrost liczby przypadków GBS na milion zaszczepionych osób, a także w programie szczepień przeciwko grypie (1992-1993). 
Hoshino i in. (2012) opisali pierwszy kliniczny przypadek ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia (ADEM) oraz GBS związanego ze szczepieniem H1N1 u 36-letniego mężczyzny [ 42 ]. U człowieka rozwinęło się zatrzymanie moczu , osłabienie, drętwienie kończyn i trudności w chodzeniu w ciągu 10 dni po inokulacji szczepionki. Stwierdzono pozytywne przeciwciała anty-GM2, które często występują w GBS związanym z zakażeniem wirusem cytomegalii [ 43 ]. Ponadto Terryberry i in. [ 44] badali poziom białka w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) (zakres normalny 125-150 mg / L), który jest zawsze podwyższony (> 400 mg / L) u pacjentów z GBS pod kątem obecności przeciwciał przeciwko autoantygenom mieliny. Wyniki te sugerują wielozadaniową etiologię GBS lub zwiększoną wrażliwość pacjentów z GBS na zakażenie, przypuszczając, że GBS jest prawdopodobnie zarówno humoralną, jak i komórkową chorobą autoimmunologiczną indukowaną przez zakażenie wieloma mikroorganizmami [ 45 ].
Kilka mechanizmów może wyjaśnić ten wynik: (1) Epitopy szczepionki mogą zainicjować rozwój przeciwciał i / lub limfocytów T, które mogą krzyżowo reagować z epitopami na mielinowej lub aksonalnej glikoproteinie; (2) Zniszczenie błon aksonalnych lub mielinowych może być spowodowane bezpośrednio przez wirus szczepionki lub produkty związane z szczepionką; (3) Prawdopodobna podatność genetyczna [ 42 , 46 , 47 ] może być tłem. Do chwili obecnej nie ma badań epidemiologicznych, które zajmowałyby się kwestią ryzyka rozwoju GBS po szczepieniu, opóźniając immunizację przez krótki okres (np. Jeden rok) u wszystkich pacjentów z wcześniejszą chorobą neurologiczną zaleca się pewne ryzyko (zwłaszcza po anatoksyna tężcowa) [ 48 ]. 
Szczepionka przeciw grypie i cukrzyca
Cukrzyca typu 1 jest specyficzną dla narządów chorobą autoimmunologiczną charakteryzującą się selektywnym niszczeniem komórek β trzustki. Patologia pokazuje zmniejszoną masę komórek β z infiltracją komórek jednojądrzastych do gniazd Langerhansa [ 49 ].
Obecnie dotkniętych jest około 15 milionów ludzi, zwłaszcza małych dzieci, a badania epidemiologiczne dowodzą wzrostu zachorowalności na cukrzycę typu 1 w krajach rozwiniętych, wśród populacji genetycznie podobnych (np. Bliźniąt jednojajowych), zakładając, że czynniki środowiskowe odgrywają istotną rolę w proces [ 50 - 52 ].
Badania obserwacyjne wskazują na związek czasowy między szczepieniami wieku dziecięcego a rozwojem cukrzycy typu 1. Podobno każde szczepienie po 2 miesiącach życia zwiększa ryzyko cukrzycy typu 1, ale jeśli ćwiczy się w pierwszym miesiącu życia, to chroni przed cukrzycą typu 1 [ 53 , 54 ].  Badacze stwierdzili mniejszą częstość występowania cukrzycy typu 1 w populacjach immunizowanych bakcylem Calmette-Guerin po urodzeniu [ 55 ], podczas gdy inni stwierdzili częstsze występowanie choroby u dzieci, które otrzymały cztery dawki szczepionki Hib w wieku 3, 4, 6 lat i 14 miesiąca życia w porównaniu do osób, które otrzymały jedną dawkę szczepionki Hib w wieku 14 miesięcy [ 55 ]. Ponadto, 21,421 dzieci, które otrzymały skoniugowaną szczepionkę przeciwko Hib (USA, 1988-1990) obserwowano przez 10 lat, a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 wynosiło 0,78 w porównaniu z grupą 22,557 dzieci, które nie otrzymały szczepionki [ 55].]. Hviid i współpracownicy porównali częstość występowania cukrzycy typu 1 w rutynowo podawanych szczepionkach dla dzieci (w tym Hib, błonica, tężec, wirus polio, krztusiec, odra, świnka i różyczka) w kohorcie 740 duńskich dzieci (urodzonych w latach 1990-2000) [ 56]. Cukrzyca typu 1 została zdiagnozowana u 681 dzieci, które otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki, w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi, z następującym współczynnikiem częstości: 0,91 dla szczepionki Hib; 1,02 dla szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i inaktywowanej polio; 1,06 dla pełnej komórki szczepionki przeciw krztuścowi; 1.14 dla szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce; i 1,08 dla szczepionki doustnego polio. Autorzy stwierdzili, że ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 wzrosło u dzieci, które miały jedno lub więcej rodzeństwa chorego na cukrzycę, przy założeniu, że jakakolwiek zależność między szczepieniem a cukrzycą typu 1 byłaby bardziej wyraźna wśród dzieci, które były genetycznie predysponowane do cukrzycy. Classen i współpracownicy zasugerowali, że termin szczepienia może być znaczący i że niektóre szczepionki,29 , 57 ]. Hipoteza ta nie została jednak potwierdzona w 10-letnim badaniu kontrolnym ponad 100 000 fińskich dzieci biorących udział w badaniu klinicznym szczepionki Hib [ 30 ]. W tym badaniu, nie ma zwiększonego ryzyka cukrzycy, gdy dzieci, które otrzymały cztery dawki szczepionki w 14-18 miesięcy, w porównaniu z tymi, którzy otrzymali pojedynczą dawkę 2 lat [ 58 - 59 ]. Ponadto ryzyko wystąpienia cukrzycy 
nie różniło się między dziećmi w dwóch ostatnich kohortach a grupą w grupie niestowarzyszonej jednocześnie.
W tabeli Table2,2 pisaliśmy podsumowanie badań epidemiologicznych, recenzowana przez specjalny komitet naukowy, na związek pomiędzy szczepionką przeciw grypie i zaostrzenia choroby autoimmunologicznej.

Szczepionka przeciw HBV i stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane (MS), znane również jako "przewlekła demielinizacyjna choroba zapalna", jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego (OUN) z niszczeniem mieliny w CN lub osłonce powlekającej włókna nerwowe. Patogenny mechanizm SM ma być nadczynnością lub dysfunkcyjną odpowiedzią immunologiczną na własny antygen. Aktywowane komórki T indukują kaskadę zapalną i atak komórkowy za pośrednictwem mieliny OUN [ 69 ]. Potencjalny związek pomiędzy szczepieniem przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) a rozwojem SM po raz pierwszy odnotowano w szpitalu w Paryżu (1995-1997) u 35 pacjentów, które wywołały pierwotne zdarzenia demielinizacyjne, w tym zmiany zapalne w poziomie białka CSF i zmiany w białej mózgu na obrazach MR ważonych T2, w ciągu 8 tygodni od wstrzyknięcia szczepionki rekombinowanej HBV [ 70, 71 ], będąc chorym Kobiety z średnim wieku około 30 lat. Byli na wysokim ryzyku MS, ponieważ wszyscy mieli również nadreprezentację antygenu HLA-DR2 i dodatni wywiad rodzinny w tej chorobie. Około 200 przypadków zaburzeń demielinizacyjnych OUN w ciągu 2 miesięcy po szczepieniu przeciw HBV zgłoszono do francuskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii [ 72 ], a dwa lata później rząd francuski zawiesił rutynowe szczepienia dzieci w wieku przedszkolnym w szkołach [ 73]]. Jednakże badania te zostały skrytykowane za ograniczenia metodologiczne, w tym metody stosowane w celu ustalenia przypadku i selekcji kontrolnej, walidacji statusu szczepień i ograniczonej mocy statystycznej, ponieważ wyniki dwóch dużych b adań nie wykazały istotnego związku między szczepieniem HBV a Występowanie MS [ 74 , 75], ale sformułowano także różne opinie. Na przykład, niepublikowane badanie wykazało metodą "capture-recapture", że rzeczywista liczba przypadków SM związanych ze szczepionką przeciw HBV była o 2-2,5 wyższa niż oficjalnie zarejestrowana liczba we francuskiej farmakologii. Hernan i współpracownicy przeprowadzili badanie kliniczno-kontrolne w 163 przypadkach MS i 1604 dopasowanych kontrolach, w Wielkiej Brytanii w bazie danych ogólnych badań klinicznych, i odkryli zwiększone ilorazy szans (OR) dla MS (OR 3,1; CI 1,5-6,3) w 3 lata po immunizacji HBV [ 76]. Przeprowadzono kolejne epidemiologiczne badanie kliniczno-kontrolne w celu oceny poważnych zdarzeń niepożądanych po szczepieniu zarejestrowanych w USA za pośrednictwem spontanicznego systemu zgłaszania w bazie danych VAERS. Dorośli otrzymujący immunizację HBV istotnie zwiększyli OR dla MS (OR 5.2, CI 1.9-20) w porównaniu z grupą szczepionek zawierających tę grupę wiekową, płeć i szczepionkę rok do roku, na którą nie wytypowano tężca [ 77 ]. W ten sam sposób francuskie badanie dotyczące demielinizacji w dzieciństwie [ 78 ] wykazało, że podawanie szczepionki Engérix B® wiązało się ze zwiększoną tendencją potwierdzonego MS po 3 latach (OR 2,77; CI 1,23-6,24). Terney i współpracownicy opisali opis przypadku pacjentki (16 lat), która ma objawy neurologiczne w ciągu 10 tygodni po immunizacji HBV[ 79 ]. Testy laboratory
jne i MRI mózgu potwierdziły ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, kolagenozę, sarkoidozę i pierwszy atak MS [ 80 ]. Pacjent był leczony immunoglobuliną 10 razy (1 g / kg / dzień) i wykazywał wyraźną poprawę. Ten raport wskazuje na czasowy związek między epizodem zapalenia mózgu i rdzenia a szczepieniem przeciw HBV. Mechanizm tego związku jest niejasny, ale Faure i in. przypuszczam, że jest to spowodowane mimikrią molekularną: białko HBV-polimeina (HBV-pol), które może być zanieczyszczeniem rekombinowanych lub pochodzących z osocza szczepionek, może być wspólnie oczyszczane z HBsAg podczas procesu produkcyjnego i może działać jako autoantygen, wyzwalanie autoimmunologicznej choroby demielinizacyjnej, takiej jak MS [ 81 ].
Kontrowersje między cytowanymi badaniami sugerują potrzebę dalszych badań związku między szczepieniem przeciw HBV a rozwojem SM.
Szczepionka HBV i układowy toczeń rumieniowaty
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą, wielonarządową autoimmunologiczną chorobą zapalną o wieloczynnikowej etiologii, w tym podatności genetycznej, różnicach płci i zmianach układu odpornościowego wywołanych przez czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie ultrafioletowe (światło słoneczne), a także czynniki zakaźne, głównie wirusy [ 82 , 83 ]. Śmiertelność i śmiertelność ŚLE uległy znacznej poprawie w ostatnim dziesięcioleciu, a infekcje wirusowe rzekomo pojawiały się lub nasilały objawy SLE (20-55%) [ 84 ].
Kilka badań dowiodło związek między SLE i szczepionką przeciwko HBV, ze statystycznie znaczącym związkiem czasowym / przyczynowym, prawdopodobnie z powodu niskiej częstości występowania autoimmunizacji po szczepieniu, niskiej częstości zgłaszania zdarzeń niepożądanych po szczepieniu i różnych okresów latencji pomiędzy szczepieniem a początkiem choroby, jak również atypowej prezentacji autoimmunizacji po szczepionce [ 85 , 86 ].
Na przykład, badanie kontrolne przypadku u 265 pacjentów z SLE i 355 osób z grupy kontrolnej wykazało, że 95% osób cier
rpiących na SLE zgłaszało historię alergii na leki, w szczególności na antybiotyki. Niewiele było związku z historią mononukleozy, markerem późnej infekcji wirusem Epsteina-Barra, wszczepionymi urządzeniami medycznymi lub szczepieniem przeciw WZW typu B [ 87 ].
Pierwszy zidentyfikowany przypadek SLE następujący po szczepionce przeciw HBV jest rejestrowany przez Guiserix et al. [ 88 ]. 26-letnia kobieta miała gorączkę; skórne wysypki twarzy, ramion i nóg; i dreszcze po tygodniu od pierwszej dawki rekombinowanej szczepionki HBV (GenHevac-B). Skórna biopsja i testy immunologiczne (przeciwciała przeciwjądrowe, składnik dopełniacza C3 i poziom C4), przeprowadzone 3 miesiące później, potwierdziły diagnozę SLE. Autorzy przypuszczają, że białko antygenu powierzchniowego Hb może odgrywać znaczącą rolę patogenną i że pacjent z obrazem klinicznym SLE powinien zatrzymać protokół immunizacji, powtarzając test przeciwjądrowego przeciwciała 3 miesiące później [ 89 ].
Agmon-Levin i współ  pracownicy przeanalizowali retrospektywnie dokumentację medyczną 10 pacjentów z SLE, u których rozwinęła się choroba po szczepieniu przeciw HBV (20% po pierwszej dawce, 20% po drugiej dawce i 60% po trzeciej dawce) [ 90 ]. Średni okres latencji po pierwszej immunizacji HBV i wystąpieniu objawów autoimmunologicznych wynosił 56,3 dni. Typowe objawy SLE obejmowały stawy (100%), skórę (80%), mięśnie (60%) i nadwrażliwość na światło (30%). Siedmiu pacjentów (70%) stosowało się do protokołu szczepień, chociaż zauważono możliwe autoimmunologiczne zdarzenie niepożądane z okresem obserwacji od 1 do 17 lat. Wyniki kliniczne wskazują na pozytywne ANA i inne autoprzeciwciała u 90% pacjentów, niski poziom dopełniacza u trzech z czterech badanych pacjentów; oraz podwyższone poziomy cytokin [receptor interleukiny-2 (IL-2), interferon-alfa (INFa) i czynnik martwicy nowotworu (TNF)] u jednego pacjenta. W związku z tym w tym badaniu inni zgłaszali okres opóźnienia od kilku dni do 2 lat między immunizacją a początkiem SLE, ponieważ stany autoimmunologiczne po szczepieniu HBV mogą być stanami przejściowymi (np. zapalenie naczyń, zapalenie stawów, rumień guzowaty) i wystąpienie l
lub nawrót określonej choroby (np. reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, SLE) [ 91 ].
Interakcja przyczynowo-skutkowa pomiędzy szczepionką przeciw HBV a SLE jest niejasna, chociaż autoimmunizacja po szczepieniu HBV może być związana ze wzrostem liczby kompleksów immunologicznych, a także z mimikryą molekularną między niektórymi składnikami szczepionki (np. glin, drożdże, timerosal) i autoantygenów [ 92 ]. Teorię tę potwierdza badanie Kowala i wsp. [ 93 ], które dowiodły reaktywności krzyżowej, na poziomie molekularnym, między pneumokokowymi przeciwciałami antybakteryjnymi i wytwarzaniem przeciwciał antyDNA, u pacjentów z SLE.
Osoby rozwijające się po chron
icznej chorobie po szczepieniu są rzadkie w porównaniu z liczbą podawanych szczepionek. Jednak lekarze i pacjenci powinni być zachęcani do rutynowego poproszenia o wcześniejsze szczepienia i zgłoszenia takiego możliwego związku, ponieważ w większości krajów zgłaszanie zdarzeń niepożądanych szczepionki opiera się na powiadomieniu dobrowolnym, a nie obligatoryjnym.
Badania epidemiologiczne, przedstawione w tabeli Table3,3 , wysunięto hipotezę, że szczepionka może być zdarzenia wywołującego jednak badania te nie dostarczają dowodu łączącego te autoimmunologicznych chorób zaszczepienie HBV.
Tabela 3: 
Podsumowanie badań epidemiologicznych dotyczących związku między szczepionką przeciw HBV a chorobami autoimmunologicznymi       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/   
Szczepionka MMR i idiopatyczna trombocytopenia
Innym potwierdzono autoimmunologiczne niekorzystne działanie związane ze szczepieniem jest indukcja małopłytkowości idiopatycznej (ITP), znany również jako małopłytkowości o podłożu immunologicznym, po szczepionki odry, świnki, różyczki (MMR), w szczególności w ciągu 6 tygodni po szczepieniu [ 95 - 97]. ITP jest stanem autoimmunologicznym, klinicznie charakteryzującym się niską liczbą płytek krwi (mniej niż 100 000 płytek na mikrolitr) ze względu na zwiększone zniszczenie i upośledzone wytwarzanie płytek krwi oraz obecność autoprzeciwciał (IgG) skierowanych przeciwko antygenom błony komórkowej (glikoproteiny IIb-IIIa) [ 98 ]. Główne objawy kliniczne obejmują różne stopnie plamicy skórnej i / lub błon śluzowych; krwawienia zagrażające życiu występują u mniej niż 5% dorosłych pacjentów [99 ]. Ryzyko ITP po
podaniu szczepionki MMR jest najwyższe u dzieci w wieku 12-19 miesięcy, co jest szacowanym czasem, w którym dzieci zwykle otrzymywałyby szczepionkę MMR.
Rozwój ITP po podaniu żywej atenuowanej szczepionki przeciwko odrze po raz pierwszy opisali Oski i Naiman w 1966 roku [ 100 ]. Od tego czasu dane epidemiologiczne wyraźnie wykazały większą częstość występowania ITP po szczepionce MMR, podawanej osobno lub w skojarzeniu [ 101 , 102 ]; w 1993 r. Komitet ds. Bezpieczeństwa Szczepionek Instytutu Medycyny ogłosił potencjalny związek między szczepionką MMR a ITP [ 103 ].
Miller i współpracownicy zidentyfikowali 35 przypadków (w wieku 12 do 23 miesięcy) ITP po szczepieniu MMR i oszacowali, że przypisywane ryzyko ITP w ciągu 6 tygodni po szczepieniu MMR wynosi 1 na 32 300 szczepień [ 8 ]. Ustalenia te zostały potwierdzone w dalszym badaniu kliniczno-kontrolnym: 23 dzieci (w wieku 13-24 miesięcy) rozwinęło ITP po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki MMR, w
ystępujące objawy między dniem 7 a dniem 28 po szczepieniu.
Francja i współpracownicy ocenili ryzyko ITP po immunizacji MMR w dużej populacji (1 036 689 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 18 lat) [ 104 ]. Korzystając z elektronicznych baz danych, zidentyfikowano 1673 osoby jako potencjalne przypadki (mała liczba płytek krwi ≤ 50 000 / μL). Spośród nich wykluczono 532 osoby, które miały znaną przyczynę małopłytkowości (np. Niedokrwistość aplastyczną, białaczkę) i 546, które w chwili rozpoznania miały 30 dni. Dane te były podobne do wielkości Miller i in. (IRR: 3,27) i Black i in. (iloraz szans: 6,10) [ 105 , 106]. Ponadto autorzy stwierdzili znaczący związek (IRR: 7.1) u dzieci w wieku od 12 do 15 miesięcy. Hipoteza, że ​​ITP związane z MMR może być związane z określonym mechanizmem immunologicznym, potwierdzają niedawne odkrycia Okazaki [ 109 ], który wykrył przeciwciała IgG przeciwko odrze i przeciw wirusowi różyczki w płytkach krwi izolowanych z przypadku (w wieku 15 miesięcy), który opracował ITP w ciągu 4 tygodni od sekwencyjnej szczepionki MMR. Przeciwciała wykryt
o w 154 dniu choroby, gdy liczba płytek była bardzo niska, ale nie były one wykrywalne w dniu 298 (pod koniec okresu trombocytopenii) lub w dniu 373, kiedy choroba została wyleczona [ 107].]. Niektóre przypadki ITP, które mogą mieć negatywny wpływ na przeciwciała przeciwpłytkowe, mogą wynikać z innych mechanizmów: w tym przypadku podejrzewa się komplementarne niszczenie immunologiczne za pośrednictwem limfocytów T lub zmniejszenie tworzenia się płytek krwi, a po prezentacji antygenów glikoproteinowych na APC stymulowane jest wytwarzanie autoprzeciwciał, i może wystąpić ITP [ 108 , 109 ].
W każdym razie ITP znika w kilka dni lub tygodni w większości przypadków: ponad 90% dzieci jest całkowicie wyleczonych w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania, a mniej niż 10% rozwija chroniczną chorobę [ 110 ].
Podsumowując, chociaż szczepionka MMR wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ITP, ryzyko jest niższe w porównaniu do dzikich wirusów, a obraz kliniczny jest mniej poważny. Dzieci z przewlekłą ITP wymagają bardziej ostrożnego podejścia: na przykład Brytyjski Komitet ds. Standardów Hematologii zaleca pomiar odry przed podaniem dawki przypominającej w celu podjęcia decyzji, czy wskazana jest kolejna dawka. Jeśli dziecko nie było wcześniej immunizowane, stosunek ryzyka do korzyści MMR należy zważyć w porównaniu z ryzykiem wystąpienia odry w danej społeczności [ 111 ].
Iść do:
Szczepionka MMR i reumatoidalne zapalenie stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów (RA) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o nieznanej etiologii, charakteryzującą się zapaleniem wielostawowym, dotykając
ym 1% dorosłej populacji na całym świecie [ 112 , 113 ]. RZS jest wywołane przez kombinację podatności genetycznej i czynników środowiskowych, w tym nie tylko podwyższonego poziomu przeciwciał wirusa odry, ale także szczepu szczepionkowego [ 114]. Kilka opisów przypadków opisuje zapalenie stawów jako powszechne powikłanie wirusa różyczki u dorosłych, ale występuje rzadziej u dzieci; w kilku przypadkach jest to pierwsza manifestacja kliniczna RA [ 115 ].
Nussinovitich i wsp. (1995) opisali pierwszy przypadek ostrego zapalenia jednostopniowego z wysiękiem u dziecka (w wieku 19 miesięcy) w ciągu 8 dni po szczepionce przeciw śwince i odrze, najprawdopodobniej z powodu komponentu świnki [ 116 ]. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły następujące (1) przeciwciała świnki (IgG) zmierzone 1 miesiąc później za pomocą testów wiązania dopełniacza 1/64; (2) Przeciwciała przeciw odry miały wartość 1/16 (miano normalnie spodziewane po szczepieniu> 1/8). Pacjent był leczony cefuroksymem dożylnym przez 5 dni, a następnie cefaleksiną doustnie przez kolejne 21 dni; a jego objawy stawów ustąpiły w ciągu 24 godzin.
W innym badaniu oceniano występowanie objawów stawów w ciągu 6 tygodni po immunizacji MMR [ 117 ]: obejmowało 2658 zaszczepionych i 2359 nieszczepionych dzieci, p
potwierdzając zwiększone ryzyko wystąpienia objawów stawów (artralgii lub zapalenia stawów) u immunizowanych dzieci.
Symmons i in. [ 23 ] sugerują trzy możliwe wyjaśnienia potencjalnego związku między immunizacją a rozwojem zapalenia stawów: (1) wynika to z przypadkowego występowania dwóch powszechnych zjawisk: szczepień i artretyzmu; (2) szczepionka aktywuje swoistą postać zapalenia stawów, która jest odmienna od RA (po immunizacji stawów) i która zazwyczaj jest samoograniczająca; i (3) szczepionka jest jednym z czynników, które mogą wywołać rozwój RA (tak jak infekcje). Kilka badań zostały zidentyfikowane w literaturze naukowej od konkretnego komisji do oceny ryzyka choroby autoimmunologicznej po podaniu szczepionki MMR (tabela (Table44 ).
Tabela 4:
Podsumowanie badań epidemiologicznych dotyczących związku szczepionki MMR z chorobami autoimmunologicznymi  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/ 
Szczepionka przeciwko HPV i pierwotna niewydolność jajników
Szczepionki przeciwko HPV (takie jak Gardasil® i Cervarix®) zostały wprowadzone w celu walki z rakiem szyjki macicy; jednakże odnotowano kilka przypadków wystąpienia lub zaostrzeń chorób autoimmunologicznych po szczepieniu [ 128 ]. W 2013 r. Firma Colafrancesco dokonała przeglądu trzech kobiet (dwie z nich to siostry, co spowodowało związek genetyki), które w ciągu 2 lat rozwinęły pierwotną niewydolność jajników za pomocą szczepionki przeciw HPV [ 129]]. U wszystkich pacjentów wystąpiły wtórne miesiączkowanie, niski poziom estradiolu i wysoki hormon folikulotropowy (FSH) oraz hormon luteinizujący (LH) po zaszczepieniu HPV i podwyższone poziomy przeciwciał anty-przeciwciał (np. Przeciwciała przeciwtarczycowe i przeciwciała przeciwko jajnikom). Autorzy sugerują, że stosowanie adiuwantów w szczepionce przeciwko HPV może być czynnikiem ryzyka dla wywołania reakcji autoimmunologicznej na szczepienie: fragmenty DNA wykryte w 16 różnych szczepionkach Gardasil® okazały się związane z glinem zastosowanym w szczepionce.
Iść do:
Szczepionka przeciwko HPV i SLE
W 2013 r. Gatto i współpracownicy badali przypadki SLE u kobiet po szczepieniu przeciw HPV [ 130 ]. Początek SLE wystąpił podczas późniejszych d awek schematu szczepień przeciwko HPV, a wszystkie kobiety miały rodzinne przypadki chorób autoimmunologicznych. Najczęściej pacjenci z terapią immunosupresyjną wykazywali łagodne działania niepożądane w stosunku do szczepionki bezpośrednio po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw HPV, a następnie wystąpili u nich cięższe objawy SLE w ciągu dwóch miesięcy po podaniu szczepionki. Podsumowując, autorzy postawili hipotezę potencjalnego związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem HPV a wystąpieniem lub nawrotem SLE [ 130]]. Tak więc, chociaż dla większości pacjentów korzyści z immunizacji przewyższają ryzyko, klinicyści muszą być świadomi szans na wystąpienie choroby autoimmunologicznej lub zaostrzenie po szczepieniu przeciw HPV. Skrupulatna ocena ryzyka i korzyści przed szczepieniem, ścisła obserwacja w trakcie i po każdym szczepieniu przypominającym, jak również ocena jednoczesnego leczenia za pomocą środków modulujących układ odpornościowy, takich jak hydroksychlorochina (HCQ), wydaje się rozsądna dla pacjentów z chorobą autoimmunologiczną. W 2013 r. Macartney i współpracownik przeanalizowali piśmiennictwo dotyczące działań niepożądanych związanych ze szczepionką przeciwko HPV i zgłosili prawie łagodną reakcję, taką jak miejscowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia z lokalnym lub uogólnionym bólem [ 131]]. Subiektywne doniesienia są głównym źr
ódłem niepożądanego działania szczepionki, ale konieczne jest systematyczne podejście do śledzenia zachorowalności na szczepienie. Ponadto, krótka obserwacja instytucjonalnie ustalona przez władze służby zdrowia nie wywołają łagodnych i ciężkich długotrwałych działań niepożądanych, a duża grupa odmiennie genetycznie zaszczepionych lepiej zobrazuje problem. W związku z tym długotrwała inwigilacja szczepionek wśród grup ludności etnicznej precyzyjniej określałaby ich bezpieczeństwo.
Iść do:
Szczepionka przeciwko HPV i zespół ASIA
Ostatnio kilka doniesień sugeruje grupowanie różnych stanów autoimmunologicznych, które są wyzwalane przez zewnętrzne bodźce (np. Ekspozycja na szczepionkę) jako pojedynczy zespół nazywany zespołem autoimmunologicznym indukowanym przez adiuwanty (ASIA) [ 132].]. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem bólów mięśni, zapalenia mięśni, osłabienia mięśni, bólu stawów, zapalenia stawów, przewlekłego zmęczenia, zaburzeń snu, zaburzeń funkcji poznawczych i utraty pamięci. Termin ten został wprowadzony przez Yehudę Shoenfelda, który podkreślił patogenną rolę adiuwantów w indukcji zespołów autoimmunologicznych: związki te naśladują ewolucyjnie konserwowane cząsteczki (np. Ściany komórkowe bakterii, LPS, niemetylowane CpG-DNA) i wiąż
ą się z receptorami podobnymi do opłat ( TLR). Aktywują komórki dendrytyczne (DC), limfocyty i makrofagi, zwiększając następnie uwalnianie chemokin i cytokin z komórek T i komórek tucznych [ 133 - 137]. Adiuwanty dodane do szczepionek mogą indukować nieswoistą aktywację układu odpornościowego z późniejszą ekspansją autoreaktywnych (w naszym przypadku specyficznych wobec mieliny) limfocytów, które mogą być dodatkowo przyspieszane przez uszkodzone komórki / obwody regulacyjne u osobników genetycznie podatnych. Istotnie, głównymi osobami narażonymi na ryzyko zespołu ASIA są: (1) pacjenci z wcześniejszymi poszczepiennymi zjawiskami autoimmunologicznymi, (2) pacjenci z wywiadem w kierunku choroby autoimmunologicznej, (3) pacjenci z historią reakcji alergicznych oraz osoby, które są podatne na rozwój autoimmunizacji (z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób autoimmunologicznych, obecności autoprzeciwciał, przenoszenia pewnych profili genetycznych itp.) [ 138 ].
W 2016 roku retrospektywnie opisaliśmy serię przypadków obejmujących 18 dziewcząt (w wieku 12-24 lat) w celu oceny "neuropatii z dysfunkcją autonomiczną" bezpośrednio po szczepionce przeciw HPV [Gardasil® (9 dziewcząt) i Cervarix® (9 dziewcząt)] [ 139 ]. Wszystkie dziewczęta skarżyły się na długotrwałe i unieważniające objawy somatyczne ostatnio opisanego zespołu ASIA (w tym astenia, ból głowy, zaburzenia funkcji poznawczych, bóle mięśni, tachykardia za
tokowa i wysypki skórne), które rozwinęły się 1-5 dni ( n  = 11), 5 15 dni ( n  = 5) i 15-20 dni ( n = 2) po ostatnim szczepieniu. Formuła szczepionki przeciwko HPV zawiera glin (225 e 500 μg / dawkę odpowiednio w Gardasil® i Cervarix®, odpowiednio), ale także wysokie stężenie polisorbatu 80 (50 μg), które może również wywoływać większą przepuszczalność opon mózgowych, prowadząc do łatwiejszego przedostawania się wielu substancji do organizmu. OUN. Na podstawie tych obserwacji można spekulować, że szczepionka przeciwko HPV może indukować pewną nieprawidłową aktywację komórek kompetentnych pod względem odporności w OUN, takich jak glej.
Wśród czynników ryzyka zespołu ASIA podejrzewano nadwrażliwość na metal u dziewcząt, głównie osób z predyspozycją genetyczną, narażonych na immunizację. Przetestowaliśmy pięć metali pomocniczych (aluminium, rtęć, nikiel, metyl-rtęć, tiomersal) w naszych seriach przypadków poprzez test krwi in vitro i test transformacji limfocytów (MELISA®). Jednak badanie było frustrujące, ponieważ siedem dziewcząt było ujemnych w każdym z pięciu badanych metali, wykazując nadwrażliwość na metal tylko u dziewięciu pacjentów: toksyczność na aluminium (dwie dziewczynki), reaktywność na nikiel (siedem dziewcząt), a następnie rtęć ( cztery dziewczynki) [ 140 ].
Kontrola przypadków i badania epidemiologiczne oraz szczegółowa analiza genet
yczna dotkniętych dziewcząt i ich rodzin mogą lepiej określić związek pomiędzy szczepieniem a uszkodzeniem OUN.
Iść do:
Szczepionka HPV i poprzeczne zapalenie rdzenia
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (TM) jest paradygmatem zapalnej mielopatii, w której za pośrednictwem układu immunologicznego dochodzi do urazu nerwowego rdzenia kręgowego, powodując różne stopnie osłabienia, zmiany sensoryczne i dysfunkcję autonomiczną. TM może istnieć jako część wieloogniskowej choroby ośrodkowego układu nerwowego (np. Stwardnienie rozsiane), choroby wieloukładowej (np. SLE), lub jako izolowana jednostka idiopatyczna [ 141 ]. Niedawna recenzja (2014) podsumowuje dziewięć opublikowanych przypadków demielinizacji ośrodkowego układu nerwowego, w tym nie tylko zapalenie rdzenia kręgowego, ale także zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie mózgu, po szczepieniu przeciw HPV [ 142]]. Istnieją wcześniejsze doniesienia o zespołach zapalnych OUN po szczepieniu przeciw HPV opisującym upływ od 10 do 5 miesięcy od szczepienia do wystąpienia objawów, z co najmniej 21-dniowym odstępem w przypadkach rozwijających się zapalenia szpiku. Na przykład 14-letnia immunokompetentna dziewczynka zauważyła, że po 3 dniach jej lewa ręka była słaba i odrętwiałapierwszej dawki szczepionki przeciw HPV (Gardasil®) i te objawy rozprzestrzeniają się na resztę jej ramienia i po stronie klatki piersiowej, brzuch i nogę. Podczas badania lekarskiego dziewczynka odczuwała obustronne osłabienie odczuwania lekkiego dotyku, bólu i wibracji poniżej p
oziomu C5; osłabienie mięśni lewej ręki i nogi; i hiperrefleksja obustronnie z nieużywanym klonusem i reakcja podeszwowa lewego prostownika. Badanie neurologiczne było normalne. Związek pomiędzy szczepieniem przeciwko HPV a późnym zapaleniem OUN pozostaje niejasny. W genezie zaburzeń zapalnych OUN po szczepieniu przeciwko HPV zarówno mimikra molekularna między antygenem szczepionkowym, jak i białka mielinowe oraz toksyczne materiały w komponentach szczepionki mogą stanowić potencjalne czynniki sprawcze [ 143]]. Jeśli chodzi o etiologię, pacjent był immunokompetentny i nie wystąpiły ogólnoustrojowe oznaki infekcji. Brak komórek w analizie CSF i obecność oligoklonalnych prążków o zwiększonym niespecyficznym stosunku immunoglobuliny M sugeruje tło stanu zapalnego OUN; jednak mechanizm choroby, czy to wywołany przez wirusy, czy też za pośrednictwem układu odpornościowego, pozostaje do ustalenia.
Iść do:
Genetyczne podstawy chorób autoimmunologicznych po szczepieniu
W kilku badaniach zidentyfikowano warianty genetyczne rodziny genów ludzkich antygenów leukocytów (HLA), znacząco związane z aktywacją autoimmunologiczną indukowaną szczepionką; niektóre z tych wariantów HLA obejmują HLA DRB1, HLA DRB2, HLA DR4, HLA i DRQ8, któr
e są zaangażowane w procesy autoimmunologiczne, takie jak wykrywanie i usuwanie antygenów podczas infekcji [ 144 - 146 ].
W znaczącym badaniu, przeprowadzonym w 2008 r., Stwierdzono statystyczną korelację między sześcioma wariantami genetycznymi [trzy warianty interleukiny 4 (IL4), dwa warianty czynnika regulującego interferon (IRF1) i jeden wariant reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR), allel C677T) i szczepionka przeciw niepożądanemu działaniu po szczepionce przeciwko ospie prawdziwej [ 147].
IL4 jest cytokiną przeciwzapalną zaangażowaną w komórkową zapalną odpowiedź immunologiczną, w tym hamowanie migracji komórek monocytów i dendrytów do tkanki objętej procesem zapalnym oraz promowanie szlaków efektorowych Th2 [ 148 , 149 ]. Odróżnicowanie komórek T CD4 + od szlaku Th1 czyni je niezdolnymi do aktywacji makrofagów. Po prowokacji immunologicznej za pomocą szczepienia, różnicowanie komórek T CD4 + w zbrojone komórki Th1 w stosunku do komórek Th2 odgrywa istotną rolę w określaniu, czy adaptacyjna odpowiedź immunologiczna będzie zdominowana przez efektory humoralne lub aktywację makrofagów [ 150].]. Zatem polimorfizmy genetyczne związane z niewłaściwą regulacją ekspresji IL-4 i / lub aktywności cytokiny IL-4 mogą nadmiernie stymulować
ać reakcje zapalne, prowadząc do rozwoju zdarzeń niepożądanych. Deregulacja IL-4 może również odgrywać rolę w AE wynikającą z niewłaściwego usuwania apoptotycznych immunologicznych komórek efektorowych po infekcji, ponieważ ta funkcja jest zwykle przeprowadzana przez makrofagi.
IRF1 jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w uwalnianie cytotoksycznego interferonu i apoptozę komórkową; może powodować aktywność makrofagów poza progiem rozwoju AE [ 151 ]. Hiperaktywny IRF1 może również przedłużyć życie komórek odpornościowych, które powinny zostać usunięte po infekcji, przedłużając okres zapalenia i prowadząc do AE.
Wariant MTHFR 677 jest powiązany z wieloma fenotypami, w tym z czynnością układu sercowo-naczyniowego, zdrowiem transplantologicznym, toksycznością leków immunosupresyjnych i ogólnoustrojowym stanem zapalnym [ 152 , 153 ]. Podwyższone poziomy homocysteiny w osoczu stymulują odpowiedź zapalną śródbłonka, co może przyczynić się do wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Alternatywnie, ponieważ szczepienie wywołuje 109 odpowiedzi immunologicznych obejmujących szybką proliferację komórek, zapotrzebowanie na metabolity syntezy DNA byłoby podwyższone, a zmiany w poziomie lub aktywności enzymu MTHFR mogą wywierać znaczący wpływ na ten proces.
Wyniki tego badania dowodzą użyteczności walidacji w badaniach genet ycznych złożonych fenotypów. Podobnie jak w przypadku każdego powiązania statystycznego, potrzebne są dalsze badania w celu zidentyfikowania poszczególnych wariantów podatności genetycznej i zbadania funkcjonalnych konsekwencji polimorfizmów w genach związanych z AE. Ponieważ autorzy znaleźli liczne SNP związane z AE w regionach IL-4 i IRF1, należy przeprowadzić badania skupione w celu scharakteryzowania zmienności genetycznej w tych regionach kandydackich. Chociaż związek AE z niesynonimicznym polimorfizmem w genie 113 dla MTHFR wskazuje na funkcjonalne znaczenie tego SNP, głębokie resekwencjonowanie powinno ustalić, czy tak rzeczywiście jest. W przypadku wszystkich trzech genów kandydujących potrzebne są badania funkcjonalne, aby połączyć polimorfizmy genetyczne z AE po immunizacji.
Dyskusja

Dyskusja

Większość badań dotyczących działań niepożądanych związanych ze szczepionką ogranicza się do 10-20-dniowej analizy kontrolnej, rekrutacji przypuszczalnie powiązanych zdarzeń autoimmunologicznych. Analiza potencjalnej korelacji między szczepionką a zdarzeniami / chorobami autoimmunologicznymi jest zastanawiająca, nie jest swoista i bez jednoznacznej diagnozy, nie wykluczając innych współczesnych infekcji wirusowych, czynników środowiskowych lub nierównowagi żywieniowej. Adiuwanty (np. Glin, tiomersal) w szczepionkach były powiązane z poziomami autoprzeciwciał, takimi jak podniesione przeciwciała antykardiolipinowe po szczepieniu przeciw grypie u pacjentów z toczniem, przeciwciałami przeciw Epstein-Barr po szczepionce przeciw HPV [ 139 , 154 - 156]. Adiuwanty wzmacniają i przedłużają odpowiedź immunologiczną, promując ochronę fizyczną przed patogenem i ułatwiając jej translokację do węzłów chłonnych [ 157 ]. Opracowanie inaktywowanej szczepionki byłoby rozwiązaniem dla osób z obniżoną odpornością. Jednak zabite szczepionki mogą mieć wady jako ryzyko niepełnej inaktywacji, zmiany właściwości immunogennych wirusa i stosowania wielu dawek [ 158
, 159 ]. Związek między szczepionkami a autoimmunizacją jest dwukierunkowy. Z jednej strony, immunizacja zapobiega chorobom zakaźnym, a zatem z kolei zapobiega rozwojowi jawnej choroby autoimmunologicznej, która u niektórych osób jest wywoływana przez infekcje. Ponadto Singh i in. [ 160] sugerują, że immunizacja niektórymi szczepionkami może stymulować układ odpornościowy do modulowania lub zapobiegania wytwarzaniu patogennych komórek przez indukcję komórek regulatorowych, a zatem zapobiegać autoimmunizacji. Zdarzenia niepożądane po szczepieniu zdecydowanie sugerują, że szczepienia mogą wywoływać reakcję autoimmunologiczną w podobny sposób, jak w przypadku infekcji, którym należy zapobiegać. W ten sposób szczepienie należy uznać za część mozaiki autoagresji, w której zniesienie choroby autoimmunologicznej (aw przypadku szczepienia, zapobieganie chorobie autoimmunologicznej) może jednocześnie wywoływać inną chorobę autoimmunologiczną.
Podczas procesu szczepienia tylko kompleksowa i interdyscyplinarna strategia może pomóc zmniejszyć ryzyko, że nowy wywoła reakcje autoimmunologiczne: (1) pytanie, czy objawy kliniczne o charakterze autoimmunologicznym są znane z powiązania z chorobą zakaźną, która będzie cel nowej szczepionki musi zostać podniesiony. Jeżeli takie zdarzenia zostały zgłoszone, np. W przypadku chorób streptokokowych grupy A, należy zwrócić uwagę, aby uniknąć powielania naturalnego procesu chorobotwórczego; proces ten może obejmować identyfikację i wykluczenie naturalnie patogennych epitopó w; (2) potencjalne molekularne i immunologiczne mimikry między antygenami szczepionki i składnikami gospodarza powinny być szczegółowo analizowane poprzez połączenie bioinformatyki i badań immunologicznych. Należy zebrać informacje na temat względnej zdolności takich epitopów do wiązania cząsteczek MHC, do przetwarzania przez komórki prezentujące antygen i do rozpoznawania przez autoreaktywne komórki T. Molekularna mimikra sama w sobie nie jest wystarczająca do wywołania autoimmunologicznej patologii, a także mogą być wymagane inne czynniki wewnętrzne, takie jak uszkodzenie tkanki i długotrwała reakcja zapalna. Na przykład nowa szczepionka na boreliozę zawiera immunodominujący epitop białka powierzchni zewnętrznej ABorrelia burgdorferi, która wykazuje wielką homologię z antygenem 1 powiązanym z funkcją limfocytu człowieka, cząsteczką adhezyjną z dwóch rodzin integryn [ 161 ]. Chociaż ta homologia wzbudziła obawy o bezpieczeństwo tej szczepionki, nie było dowodów na zwiększoną częstość występowania zapalenia stawów u osób, które otrzymały szczepionkę z Lyme [ 162 ]; (3) informacje orientacyjne można uzyskać, wykorzystując modele eksperymentalne ad hoc chorób autoimmunologicznych. Różne preparaty szczepionek i adiuwanty można por
ównywać pod względem ich potencjalnej zdolności do indukowania lub zwiększania ekspresji patologii w odpowiednich modelach; (4) odpowiednie badania immunologiczne, np. Serologia autoimmunologiczna, mogą być systematycznie włączane do badań klinicznych fazy I-III.
Podsumowując, należy rozważyć nadzór kliniczny nad potencjalnymi autoimmunologicznymi skutkami ubocznymi i odpowiednie testy laboratoryjne w celu włączenia ich do protokołu monitorowania. Taka inwigilacja powinna zostać rozszerzona na etapie następującym po wprowadzeniu do obrotu, jeżeli szczególne rzadkie przypadki muszą zostać wykluczone [ 10 ].
Raporty na temat reakcji autoimmunologicznych po szczepieniu stanowiłoby prawdopodobnie mniej niż 0,01% wszystkich szczepień przeprowadzonych na całym świecie, chociaż odsetek ten może być obciążony przez zaniżone wyniki.
Odnotowaliśmy Podsumowanie ocen epidemiologicznych i wnioski przyczynowości dla głównych szczepionek opisanych w tym weryfikacji, w tym zapalenia wątroby typu A, zapalenie wątroby typu B, grypy, szczepionka MMR (Tabele HPV (Tables5,5 , 6,6 , 7 ,7 , , 8,8 i and99 ).
Tabela 5
Podsumowanie ocen epidemiologic znych i wniosków dotyczących związku przyczynowego w przypadku szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. 
Tabela 6
Podsumowanie ocen epidemiologicznych i wniosków dotyczących związku przyczynowego w odniesieniu do szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. 
Tabela 7
Podsumowanie ocen epidemiologicznych, ocen mechanistycznych i wniosków dotyczących związku przyczynowego w odniesieniu do szczepionki przeciw grypie
Tabela 8
Podsumowanie ocen epidemiologicznych, ocen mechanistycznych i wniosków dotyczących związku przyczynowego dla szczepionki MMR
Tabela 9
Podsumowanie ocen epidemiologicznych, ocen mechanistycznych i wniosków dotyczących związku przyczynowego w przypadku szczepionki przeciwko HPV   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/   
Ponadto wiele z tych reakcji jest łagodnych i samoograniczających się. Niemniej jednak powinniśmy zachować ostrożność, zwłaszcza nie tylko w przypadku wcześniejszych zjawisk po szczepieniu i osób z alergiami, ale także u osób podatnych na rozwój chorób autoimmunologicznych, na przykład z rodzinną autodestrukcją lub ze znanymi autoprzeciwciałami. osoby predysponowane genetycznie. W takich podgrupach potencjalną korzyść ze szczepienia należy porównać z potencjalnym ryzykiem [ 138 ].
W 2015 r. Soriano i in. przypuszcza się, że cztery grupy osób są narażone na ryzyko: (1) pacjenci z wcześniejszymi poszczepiennymi zjawiskami autoimmunologicznymi, takimi jak pacjenci, którzy wykazali początkowe objawy kliniczne (gorączka, bóle stawów) po szczepieniu dawką; (2) pacjenci z immunosupresją z chorobami autoimmunologicznymi: rzeczywiście, żywe szczepionki, w tym BCG, szczepionki MMR i szczepionki przeciwko półpasiec, i żółta gorączka są generalnie przeciwwskazane u tych pacjentów ze względu na ryzyko niekontrolowanej replikacji wirusa [ 163]]; (3) pacjenci z historią reakcji alergicznych: składniki szczepionki obejmują potencjalne alergeny, takie jak białka pochodzenia zwierzęcego, takie jak jaja (obecne w żółtej febrze, grypa i szczepionki MMR), adiuwanty, takie jak glin (obecne w HPV, HNI i HBV). i szczepionki) i thimerosal (szczepionka przeciwko HPV), antybiotyki, takie jak gentamycyna, neomycyna, streptomycyna, polimyksyna B i stabilizatory, takie jak żelatyna (obecna w ospie wietrznej i szczepionki MMR) i lakt
oza; (4) pacjenci podatni na rozwój autoimmunizacji, w tym pacjenci z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób autoimmunologicznych; bezobjawowe nosiciele autoprzeciwciał, takie jak wysokie poziomy przeciwciał przeciwko białku cytotoksycznemu (ACPA) w RA, przeciwciała anty mitochondrialne (AMA) w pierwotnej marskości żółciowej, przeciwciała przeciwtarczycowe w zapaleniu tarczycy Hashimoto i anty-dsDNA w SLE [ 164]]; niosą określone profile genetyczne, w tym pacjentów z polimorfizmami związanymi z genem insuliny, genem tyreoglobuliny i genem receptora hormonu tarczycy [ 165 ].
Iść do:
Wnioski i zalecenia ekspertów
Szczepienie może wykazywać autoimmunologiczne skutki uboczne i potencjalnie nawet wywołać pełnoobjawową chorobę autoimmunologiczną. Ta podatność na autoimmunizację wywołaną przez szczepionkę jest prawdopodobnie określana również przez predyspozycje genetyczne, co dodatkowo podkreśla znaczenie "mozaiki autoimmunologicznej" [ 4 ]. Szczepienie zmniejsza zachorowalność i śmiertelność osób, zwłaszcza dzieci. Niemn
iej jednak, dylemat kogo i kiedy szczepić pozostaje nierozwiązany i potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizm działania.
Na koniec uważamy, że naszym zobowiązaniem powinno być zaplanowanie badań genetycznych na pacjentach dotkniętych autoimmunizacją po szczepieniu w celu wyjaśnienia patogenetycznego podłoża i fizjopatologii związanej z szczepionką reakcji autoimmunologicznej. Mamy nadzieję, że takie podejście może doprowadzić do zarysowania testu ekranowego (testu płatkowego?) Dla tego ryzyka, a ostatecznie do zapobiegania niepożądanym reakcjom poprzez szczepienia. Może reprezentować "spersonalizowaną medycynę", która mogłaby potencjalnie ulepszyć metody profilaktyczne i opcje terapeutyczne, zgodnie z zaleceniami "Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Predykcyjnej, Prewencyjnej i Spersonalizowanej" [ 166 ].

36-letni mężczyzna umiera po szczepionce WZW-B. Rozpoznano GBS, ARDS z konkluzją, że badania wskazują na etiologiczny związek ze szczepionką przeciwko zapaleniu wątroby typu B
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11412876
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.cc/pubmed/11412876
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
"Zespół Guillaina-Barrégo: przyczyny
Do tej pory nie ustalono, dlaczego układ odpornościowy, a konkretnie białe ciałka krwi (limfocyty), atakuje ochronną osłonkę nerwów, czyli mielinę, doprowadzając do ich uszkodzenia.
Czynnikami, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby, są operacje lub szczepienia."
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/zespol-guillaina-barrego-objawy-leczenie-rehabilitacja_42078.html


Plamica alergiczna - "Szczepionka może wywołać nawrót choroby" wg. medonetu:
"Nie wiadomo, co ją wywołuje, leczenie jest więc wyłącznie objawowe. Oczywiście, jeśli infekcja, która chorobę zapoczątkowała, wciąż trwa, leczy się ją tak jak inne przeziębienia czy anginy. Lekarz przepisuje też zwykle leki uszczelniające naczynia krwionośne, a przy bólach stawów także przeciwzapalne, i zaleca spokojny tryb życia. - Jako że najwięcej chorych ma 3-6 lat, właśnie ograniczenie ich ruchliwości, skłonienie, żeby siedzieli i leżeli, zamiast biegać, nastręcza największych trudności – mówi Teresa Hass, lekarz pediatra. Dzieci często trafiają do szpitala, gdzie łatwiej jest kontrolować ich zachowanie i monitorować na bieżąco rozwój choroby. W wielu przypadkach konieczne jest podawanie sterydów, które łagodzą objawy, nie usuwają jednak samej choroby. Przy dużych zmianach w nerkach podaje się także leki immunosupresyjne.
U połowy dzieci w ciągu dwóch miesięcy po powrocie do zdrowia dochodzi do nawrotu choroby; zwykle krótszego i łagodniejszego niż pierwszy atak. W kolejnych miesiącach, a nawet latach, u 10% chorych zdarzają się dalsze nawroty. Ważne, by przed podaniem dziecku, które przeszło tę chorobę, jakiegokolwiek leku, a zwłaszcza przed zrobieniem mu szczepienia, porozmawiać z lekarzem. Szczepionka może bowiem, choć nie musi, wywołać nawrót choroby."

http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,tajemnicza-wysypka,artykul,1637864.html


Statystyki

Z badań wynika, że prawie co drugi Polak jest alergikiem.
Od 30 do 40 proc. ludzi na całym świecie cierpi z powodu alergii.
http://zdrowie.dziennik.pl/alergie/artykuly/329647,co-drugi-polak-ma-alergie-a-bedzie-gorzej.html

Bli­sko 50% Pola­ków ma dodatni wynik alergicznych testów skórnych na powszechnie wystę­pu­jące alergeny (głównie na roz­to­cza, trawy, brzozę) Dane epi­de­mio­lo­giczne dla Europy i świata:
http://www.pokonacalergie.org/statystyka-alergii-w-polsce-i-na-swiecie/184/

Połowa dzieci i młodzieży ma alergię
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,39245,15484634,Badania_w_Krakowie__Polowa_dzieci_i_mlodziezy_ma_alergie_.html

Polacy uczuleni - prawie 40 proc. cierpi na alergię
http://www.newsweek.pl/nauka/wiadomosci-naukowe/polacy-uczuleni---prawie-40-proc--cierpi-na-alergie,103085,1,1.html
Już prawie 25 procent dzieci w Polsce cierpi na katar alergiczny. Co dziesiąty 13–14-latek choruje na astmę. – Alergie i ich powikłania to już epidemia – twierdzą alergolodzy.
https://parenting.pl/portal/coraz-wiecej-zachorowan-na-alergie-wsrod-dzieci-to-juz-epidemiaRozszerzanie liczby szczepień to ryzyko?
"Należy przestrzec przed zbyt pochopnym rozszerzaniem liczby szczepień, nawet u dzieci zdrowych. Obserwuje się bowiem, że bardzo młode dzieci, poddane silnym wieloswoistym stymulacjom antygenowym (bakterie i pasożyty), wykazują cechy tzw. starzenia się odpowiedzi immunologicznej. Polegają one na zmniejszaniu reaktywności komórek T w stosunku do nowych antygenów oraz zwiększaniu stężenia immunoglobulin, przy jednoczesnym patologicznym ich rozszczepieniu. Zwiększa się wówczas ilość autoprzeciwciał, zmniejsza się ilość przeciwciał swoiście reagujących
Dalszym powikłaniem nadmiernej stymulacji immunologicznej może być rozwój białaczek i chłoniaków wywodzących się z komórek B."
"Szczepienia Ochronne" Wiesław Magdzik, Barbara Dębiec (1991 rok - prawdopodobnie)


Pojawiają się też różne niezależna badania wskazujące na związek z alergiami np. badanie z 2017 roku populacji dzieci od 6 do 12 roku życia, prowadzone przez Dr Anthony R Mawson
"Stwierdzono, że zaszczepione dzieci mają wyższą stopę zapadalności na alergię i NDD (zaburzenia rozwoju neurodegeneracyjnego) niż dzieci nie zaszczepione. Podczas gdy szczepienie pozostało znacząco związane z NDD po kontrolowaniu innych czynników, przedwczesne urodzenie w połączeniu z szczepieniem wiązało się z widocznym synergistycznym wzrostem prawdopodobieństwa NDD"
"Pilot comparative study on the health of vaccinated and
unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children" Transl Sci, 2017 doi: 10.15761/JTS.1000186
Anthony R Mawson, , Brian D Ray, Azad R Bhuiyan and Binu Jacob
http://www.cmsri.org/wp-content/uploads/2017/05/MawsonStudyHealthOutcomes5.8.2017.pdf

W jaki sposób szczepionki mogą powodować choroby alergiczne lub autoimmunologiczne?

Możliwe mechanizmy omawia poniższe badanie:
"Choroby alergiczne mogą być spowodowane przez zapobieganie infekcjom wczesnego wieku dziecięcego ("hipoteza higieniczna"), powodując przedłużenie odpowiedzi typu 2 typu pomocniczego komórki T wspomagającej immunoglobulinę. [..]"

"Po immunizacji mogą wystąpić choroby autoimmunologiczne, ponieważ białka na patogenach drobnoustrojów są podobne do białek ludzkich ("mimikra molekularna") i mogą indukować odpowiedzi immunologiczne, które uszkadzają komórki ludzkie."

Addressing Parents’ Concerns: Do Vaccines Cause Allergic or Autoimmune Diseases?
http://pediatrics.aappublications.org/content/111/3/653 - badanie m.in. autora jednej z popularnych szczepień oczywiście dowodzi, że znane mechanizmu nawet jeżeli są znane to szczepień właściwie nie dotyczą gdyż badania tego nie potwierdziły :)

go stanu zdrowia dzieci w pełni zaszczepionych vs nieszczepionych w ogóle (loud and clear): Główny wniosek badania "stwierdzono, że zaszczepione dzieci w wieku przedszkolnym mają wyższy odsetek alergii i NDD (zaburzeń neurorozwojowych) niż nieszczepione dzieci w wieku przedszkolnym" Szenfield
https://www.researchgate.net/publication/317086531_Pilot_comparative_study_on_the_health_of_vaccinated_and_unvaccinated_6-to_12-year-old_US_children więcej podobnych http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/nieszczepione-dzieci-sa-zdrowsze-od.html

Białka żywnościowe w szczepionkach powodują rozwój alergii pokarmowych
Laureat Nagrody Nobla, Charles Richet, pokazał ponad sto lat temu, że wstrzyknięcie białka pochodzącego od zwierząt lub ludzi powoduje uczulenie układu odpornościowego na to białko. Późniejsze narażenie na działanie tego białka może powodować reakcje alergiczne lub anafilaksję .
Instytut Medycyny (IOM) potwierdzi w swoim raporcie z 2011 roku,że białka spożywcze w szczepionkach powodują alergie pokarmowe. Potwierdzenie przez IOM jest najnowszym i najbardziej autorytatywnym stwierdzeniem od czasu odkrycia Dr. Richeta.
Wiele badań od 1940 wykazało, że białka spożywcze w szczepionkach powodują uczulenie u ludzi.
Alergeny w szczepionkach nie są w pełni odkryte (.ujawnione) Nie ustalono bezpiecznego poziomu dawkowania alergenów wstrzykniętych.i nie jest to w żaden sposób regulowane.
https://www.omicsonline.org/open-access/evidence-that-food-proteins-in-vaccines-cause-the-development-of-foodallergies-and-its-implications-for-vaccine-policy-2329-6631-1000137.php?aid=60994
"Model alergii Richet. Wells 
Laureat Nagrody Nobla, Charles Richet, wykazał ponad sto lat temu, że wstrzykiwanie białek ludziom lub zwierzętom powoduje uczulenie układu odpornościowego na to białko. Późniejsza ekspozycja na to samo białko może spowodować anafilaksję. Nazwijmy to modelem alergii Richet. Wells [ 4 ] wykazał w 1908 r., Że wstrzyknięcie zaledwie 50 ng owoalbuminy do świnek morskich spowodowało uczulenie. Kolejne wstrzyknięcia owalbuminy spowodowały reakcję alergiczną.
W 1940 r. Cooke i in. [ 5 ] opisują wywoływanie alergii za pomocą szczepionki przeciw tężcowi. W 1952 r. Ratner i in. [ 6 ] obawiali się możliwości uczulenia na jaja po podaniu szczepionek przeciwko grypie, które są wytwarzane z wykorzystaniem kurzych jajek. Naukowcy przebadali grupę 319 osób i odkryli, że 5 z nich rozwinęło wrażliwość skóry na jaja po szczepieniu szczepionkami zawierającymi białka jaja. Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu byli leczeni z powodu gruźlicy. Autorzy prawdopodobnie nie wiedzieli, że zakażenie gruźlicą może zapewniać ochronę przed alergią [ 7 ]. W związku z tym wykryli uczulenie u 1,6% biorców szczepionek, nawet w populacji, która była chroniona przed alergią, przez zakażenie gruźlicą. Yamane i in. [8 ] wykazały znaczny wzrost IgE anty-albuminowej u 36 ze 100 pacjentów po szczepieniu przeciw grypie .
W 1999 r. Nakayama i in. [ 9 ] znaleźli dowody na związek przyczynowy pomiędzy podawaniem bezkomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi w połączeniu z toksoidami błoniczymi i tężcowymi (DTaP) a rozwojem alergii na żelatynę. Po tym badaniu, w 2003 r., Kuno-Sakai i in. [ 10 ] stosowali beztestową szczepionkę DTaP, aby wykazać, że rozwój alergii na żelatynę był rzeczywiście spowodowany obecnością żelatyny w szczepionkach DTaP. W 2009 r. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA (HHS) zlecił Instytutowi Medycyny (IOM) dostarczenie szczegółowego przeglądu aktualnych medycznych i naukowych dowodów dotyczących szczepionek i niepożądanych zdarzeń związanych ze szczepionkami.
IOM podsumowała w swoim sprawozdaniu z 2011 roku, że
"Zdarzenia niepożądane na naszej liście uważa się za związane z reakcjami nadwrażliwości, w których pośredniczy IgE. Antygeny w szczepionkach, do których komisja została zarekomendowana, zazwyczaj nie wywołują natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (np. Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, toksoidy, żelatyna, albumina jaja kurzego, casamino kwasy). Jednakże, jak zostanie to omówione w kolejnych rozdziałach, wyżej wymienione antygeny czasami wywołują uczulenie IgE u niektórych osób i następujące po nich reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaksję "[ 11 ]. Ovalbumin może oczywiście powodować uczulenie na komórki jajowe. Kwas Casamino pochodzi z białek mleka i powoduje alergię na nabiał.
Alergeny zawarte w szczepionkach
Szczepionki i zastrzyki zawierają białka pokarmowe, takie jak kurze jaja, kazeina, żelatyna, soja, agar itp. [ 12 ]. Zawierają również składniki, takie jak polisorbat 80 i sorbitol, które są wytwarzane z wykorzystaniem źródeł żywności. Sprawdzanie z kilkoma dostawcami, Polysorbate 80 pochodzą z różnych produktów spożywczych, takich jak kokosowego, palmowego, słonecznikowego, tapioki, pszenicy, kukurydzy itp Inni dostawcy mogą być za pomocą innych olejów roślinnych, oleje strączkowych i olejów orzechowych jako źródło kwasu oleinowego stosowane przy wytwarzaniu Polysorbate 80. Nie można zagwarantować, że te produkty nie zawierają resztkowych białek alergenowych z tych źródeł żywności.
Brak specyfikacji ograniczających zawartość alergenów w szczepionkach
Udało mi się potwierdzić za pomocą Food and Drug Administration (FDA), amerykańskiej Pharmacopeia (USP) i producenta szczepionek Sanofi Pasteur, że nie ma żadnych specyfikacji ograniczających zawartość alergenów w szczepionkach zatwierdzonych do użytku w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, nie ustalono ani nie wprowadzono żadnego bezpiecznego poziomu dla alergenów zawartych w szczepionkach. Szczepionkowe zaróbki, takie jak sorbitol, producenci Polysorbate 80 nie mają również żadnych ograniczeń co do pozostałości alergenów w ich produktach do wstrzykiwania. Ponieważ nie ma ograniczeń, dostawcy nie testują alergenów w produkcji. Ponadto resztkowe alergeny, które mogą być obecne w zaróbkach, nie są nawet wymienione w ulotkach na szczepionki. O'Brien i in. [ 13 ] mierzyło 7,4 μg / ml owoalbuminy w szczepionkach przeciwko grypie w 1967 r. Goldis i in. [14 ] mierzy aż 38,3 μg / ml w szczepionkach przeciwko grypie dopiero w 2008 roku. Powyższe obserwacje są oczywistą konsekwencją braku specyfikacji lub regulacji zawartości alergenów w szczepionkach.
Wpływ adiuwantów i wielokrotnych jednoczesnych szczepień
Toksyna krztuśca i związki glinu działają jako adiuwanty. Te adiuwanty znane są z tendencji do syntezy IgE [ 15 ]. Wstrzykiwanie białek spożywczych wraz z tymi adiuwantami zwiększa immunogenność białek pokarmowych obecnych w szczepionkach. Przy jednoczesnym podaniu do pięciu zastrzyków jednocześnie wstrzykuje się wiele białek spożywczych i adiuwantów. Zwiększa to prawdopodobieństwo uczulenia.
Atsuko i in. [ 15 ] nie tylko zaakceptowali, że antygeny szczepionkowe i składniki szczepionki wywoływały alergie, ale również uznają rolę glinu w syntezie IgE. W związku z tym pracowali nad alternatywą dla adiuwantów na bazie glinu.
Uczulenie potrzebuje mniej wstrzykniętego alergenu niż wywoływanie
Jak wykazał Wells [ 4 ], dawka uczulająca może wynosić zaledwie 50 ng owoalbuminy. Dawka wywołująca wynosiła 25 mg. Podobnie, Nakayama i in. [ 9 ] stwierdzili, że zawartość żelatyny w DTaP (48-200 mcg) była wystarczająca, aby wywołać sensytyzację, ale nie na tyle, aby spowodować wywoływanie. MMR zawierał wystarczającą ilość żelatyny (0,2%), aby spowodować wywołanie [ 16 ].
DTaP, a następnie DTaP: Wynik: Uczulenie, ale brak wywoływania.
DTaP, a następnie MMR: Wynik: Uczulenie, a następnie wywołanie.
Dlatego oczywiste jest, że jakakolwiek szczepionka lub wstrzyknięcie, które zawierają wystarczającą ilość alergenu, aby wywołać anafilaksję, ma więcej niż wystarczającą ilość alergenu, aby wywołać uczulenie. Większość szczepionek powoduje anafilaksję. Dlatego większość szczepionek zawiera więcej niż wystarczającą ilość alergenu, aby wywołać sensytyzację.
Modele zwierzęce i inne podobne mechanizmy indukujące alergie
Model alergiczny Richet jest często stosowany w laboratorium w celu wywołania alergii pokarmowej u myszy. Białka pokarmowe są powszechnie wstrzykiwane myszom wraz z ałunem jako adiuwantem [ 17 ]. Nie różni się to od szczepionek zawierających białka żywności wraz z adiuwantami, takimi jak ałun wstrzykiwany ludziom.
Istnieją również dowody na istnienie tego mechanizmu alergii w pracy z ugryzieniem kleszcza. Wykazano, że kleszcze ugryzły alfa-galaktozę w ciało ofiary. Ofiara rozwija wrażliwość na alfa-galaktozę. Ponieważ czerwone mięso zawiera alfa-galaktozę, u ofiar rozwija się alergia na czerwone mięso [ 18 ]. W związku z tym widzieliśmy wiele różnorodnych i niezależnych potwierdzeń odkrycia Charlesa Richet'a zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.Podsumowanie
Liczne badania wykazały, że białka spożywcze zawarte w szczepionkach / zastrzykach wywołują alergię pokarmową. Raport wiarygodności IOM zawiera to samo. Ilość alergenu w szczepionkach nie jest uregulowana. Dzisiaj dzieci są bardziej atopowe. Przetrwanie w przekroju C obciąża układ odpornościowy noworodka w kierunku syntezy IgE z powodu suboptymalnego mikrobiomu jelitowego [ 19 ]. Współczynniki urodzeń w przekroju C wzrosły o 50% w ciągu ostatnich kilku dekad. Harmonogram szczepień zwiększył liczbę zdjęć szczepionek do 30-40 i jednocześnie podawano dzieciom do pięciu szczepionek. Szczepionki zawierają również adiuwanty, takie jak związki glinu i toksyna krztuścowa, które powodują tendencję do syntezy IgE. Biorąc pod uwagę te warunki, przewidywalny i obserwowany wynik to epidemia alergii pokarmowej."
https://www.omicsonline.org/open-access/evidence-that-food-proteins-in-vaccines-cause-the-development-of-foodallergies-and-its-implications-for-vaccine-policy-2329-6631-1000137.php?aid=60994
Berin MC, Sampson HA (2013) Alergia pokarmowa: enigmatyczna epidemia. Trends Immunol 34: 390-397.
Sicherer SH (2011) Epidemiologia alergii pokarmowej. J Allergy Clin Immunol. 127: 594-602.
Brak G (2012) Aktualizacja dotycząca czynników ryzyka dla alergii pokarmowej. J Allergy Clin Immunol 129: 1187-1197.
Wells HG (1908) Badania nad chemią anafilaksji. The Journal of Infectious Diseases 5: 449-483.
Cooke RA, Hampton S, Sherman WB, Stull A (1940) Alergia indukowana przez immunizację toksyną tężca. JAMA.114: 1854-1858.
Ratner B, Untracht S, Hertzmark F (1952) Allergy to Viral and Rickettsial Vaccines-Wpływ powtórnych szczepień na nabycie alergii na jajka.N Engl J Med 246: 533-536.
Obihara CC, Kimpen JLL, Gie RP, van Lill SW, Hoekstra MO (2006) Zakażenie Mycobacterium tuberculosis może chronić przed alergią wendemice endemii gruźlicy. Alergia kliniczna i eksperymentalna 36: 70-76.
Yamane N, Uemura H (1988) Badanie serologiczne przeciwciał swoistych wobec IgE i IgG przeciwko białku jaja w celu immunizacji wirusa grypy. Epidemiologia i infekcja100: 291-299.
Nakayama T, Aizawa C, Kuno-Sakai H (1999) Analiza kliniczna alergii na żelatynę i określenie związku przyczynowo-skutkowego z poprzednim podawaniem żelatyny zawierającej komórkową kokluszową szczepionkę przeciw kokluszową połączoną z toksoidami błoniczymi i tężcowymi. J Allergy Clin Immunol 103: 321-325.
Kuno-Sakai H, Kimura M (2003) Usuwanie żelatyny z żywych szczepionek i DTaP - ostatecznego rozwiązania dla alergii na żelatynę związanej ze szczepionką. Biologicals 31: 245-249.
IOM (Institute of Medicine) (2012) Niekorzystne skutki szczepionek: Dowody i przyczynowość. Washington, DC: The National Academies Press.
Podsumowanie szczepionek i podłoży dla nośników. Tabela składników szczepionki CDC. Substancje pomocnicze zawarte w szczepionkach amerykańskich za pomocą szczepionki. Dostępny od: stycznia 2015 r.
O'Brien TC, Maloney CJ, Tauraso NM (1971) Ilościowe resztkowe białko gospodarza w kurczęcych szczepionkach otrzymywanych z zarodków za pomocą dyfuzji promieniowej Immuno. Applied Microbiology21: 780-782.
Goldis, M. i in. Ocena skażenia białka jajowego w szczepionkach przeciwko grypie. Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 125, Issue 2, AB129.
Horino A, Taneichi M, Naito S, Ami Y, Suzaki Y (1997) Wytwarzanie cytokin przez komórki śledziony od myszy z swoistą pod względem owoalbuminą selekcją IgE indukowaną przez koniugat owalbumin-liposom. Allergology International 46: 249-253.
Zawartość żelatyny w różnych szczepionkach http://www.chop.edu/service/vaccine-educationcenter/vaccine-safety/vaccine-ingredients/gelatin-allergies.html. Dostęp do stycznia 2015 r.
Birmingham N, Thanesvorakul S, Gangur V (2002) Względna immunogenność powszechnie alergenów w porównaniu do rzadko alergizujących i niealergicznych pokarmów u myszy. J. Food Prot. 65: 1988-1991.
Commins SP, Platts-Mills TA (2010) Alergiczność węglowodanów i ich rola w anafilaktyce. Curr Allergy Asthma Rep.10: 29-33.
Johnson CCC, Havstad S, Ownby D, Wegienka G, Zoratti EM (2013) Wpływ sekcji cesarskiej na związek pomiędzy narażeniem na inhalacyjną alergię a IgE swoistą dla alergenów w wieku 2 lat. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 131: AB129.
Jacob DK, Konstantinou GN, CoxAL, Nowak-Węgrzyn A, Gustavo Gimenez i in. (2011) Anafilaksja na szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi u dzieci z alergią na mleko krowie. Journal of Allergy and Clinical Immunology 128: 215-218.
Anders M, Björkstén B, Granström M (1995) Immunoglobulina E reaguje na todifherię i toksoidy tężca po wzmocnieniu za pomocą zaadsorbowanych na aluminium i płynnych szczepionek DT. Vaccine 13, 7: 669-673.
Zasada ostrożności. Dostępny od: stycznia 2015 r.
Ostrożne unikanie. Dostępny od: stycznia 2015 r.

Wykazano, że mniejsza ilość alergenu jest potrzebna do wywołania [zainstalowania] uczulenia niż wywołania reakcji. Dobrze wiadomo, że wiele z obecnie zatwierdzonych szczepionek ma wystarczającą ilość alergenu aby spowodować anafilaksję. W związku z tym zawierają one więcej niż wystarczającą ilość alergenu potrzebną do wywołania uczulenia…

Szczepionki zawierają adiuwanty, takie jak toksyna krztuśca lub związki glinu, które także sprzyjają powstawaniu alergii. Adiuwanty równieżz większają immunogenność wstrzykiwanych białek spożywczych. Ta kombinacja, dzieci atopowych i wstrzykiwania białka spożywczego wraz z adiuwantami, przyczynia się do rozwoju milionów zagrażających życiu alergii pokarmowych. Biorąc pod uwagę skalę i nasilenie epidemii alergii, konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zmiany polityki szczepień dotyczących specyfikacji szczepionek, produkcji, wymogów dotyczących ulotek, bazy niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS oraz krajowego programu odszkodowań za szkody poszczepienne. Wielu badaczy wzywało do usunięcia białek spożywczych ze szczepionek oraz ponownej oceny adiuwantów, takich jak związki glinu. W międzyczasie ostrzeżenia o alergenach pokarmowych powinno się dodać to ulotek dołączonych do opakowania szczepionki. Jednocześnie można zaprzestać podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w celu uniknięcia połączonych negatywnych efektów wstrzyknięcia wielu białek spożywczych i adiuwantów naraz…

Dla przykładu, w 1967 roku w szczepionce przeciwko grypie naukowcy wyodrębnili 7,4 mcg/ml owoalbuminy (białka stanowiącego główny składnik białkowy jaja kurzego), a w 2008 roku już 38,3 mcg/ml.” – Evidence that Food Proteins in Vaccines Cause the Development of Food Allergies and Its Implications for Vaccine Policy

Polska publikacja - choroby autoimmunologiczne, a szczepienia 2015, "Autoimmunizacyjne układowe choroby tkanki łącznej a szczepienia ochronne" Autoimmune connective tissue diseases and vaccination Ewa Więsik-Szewczyk¹, Karina Jahnz-Różyk¹ ¹Zakład Immunologii i Alergologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
"W literaturze medycznej są liczne doniesienia o przypuszczalnym związku chorób autoimmunizacyjnych i szczepień. Jednak relacja przyczynowo-skutkowa została udowodniona tylko w pojedynczych przypadkach"

czyli jednak faktycznie jest to udowodnione, chociaż w rzadkich przypadkach pewnie dlatego wniosek jest standardowy tzn. "korzyści przewyższają ryzyko" 
https://phmd.pl/api/files/view/116496.pdf


Autoagresja, a szczepienia

dr n. med. Iwona Łętowska, Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, kierownik Zakładu: dr n. med. Paweł Grzesiowski

Założeniem szczepień jest immunizacja organizmu antygenem (antygenami) zawartym w szczepionce po to, aby po ekspozycji na drobnoustrój patogenny doszło do uruchomienia swoistych komórkowych i humoralnych mechanizmów odpornościowych. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na antygeny zawarte w szczepionce są takie same jak na antygeny patogenów i uruchamiają zarówno mechanizmy odporności nieswoistej, jak i swoistej.
Głównym celem stosowania szczepionek jest profilaktyka, czyli ochrona osób zdrowych przed zachorowaniem. Tradycyjne szczepionki profilaktyczne to preparaty immunogenne, mające na celu wywołanie swoistych reakcji immunologicznych wobec antygenów zawartych w szczepionce. Reakcje te powinny w razie potrzeby być łatwo stymulowane przez występujący w naturze patogen
i skutecznie neutralizować lub ograniczać chorobę(…)

Potencjalne zagrożenia wynikające ze stosowania szczepionek nieswoistych
(…)W naszym organizmie istnieją mechanizmy regulujące aktywność układu dopełniacza, zabezpieczające nas przed jego działaniem. Pomimo tego w pewnych sytuacjach (np. po zakażeniu naszych komórek wirusami) może dochodzić do zaburzeń mechanizmów regulacyjnych, kiedy to procesy aktywacji przeważają nad procesami hamowania, co może doprowadzić do niszczenia własnych komórek (autoagresja).
http://www.termedia.pl/Bakteryjne-immunomodulatory-szczepionki-nieswoiste-i-autoszczepionki-w-swietle-aktualnej-wiedzy-medycznej,8,15918,1,0.html


Predyspozycje genetyczne 

1% ludzi ma specyficzne predyspozycje genetyczne, które lokują ich w grupie ryzyka rzadkich NOP, kończących się często trwałym kalectwem z uwagi na wywołanie chorób autoimmunologicznych. Jak GBS.
ANM potwierdza że teoretycznie iniekcja adjuwantów może wywołać reakcje autoimmunologiczną. Jednak reakcje autoimmunologiczne w eksperymentach na zwierzętach zostały potwierdzone tylko u niektórych zwierząt z predyspozycjami genetycznymi. Podobnie może być u ludzi-prawie 1% osób, którym poda się aluminiowe adjuwanty może rozwinąć specyficzną wrażliwość na aluminium. Do tego dochodzi jeszcze indywidualna wrażliwość na antygeny i inne części składowe szczepionki ( 336, 337, 338, 339).
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
336 Pierre Bégué, Marc Girard, Hervé Bazin, Jean-François Bach, « Groupe de travail* sur les adjuvants vaccinaux... », op. cit., p.16.
337 Ibid., p.17.
338 Exley C, Swarbrick L, Gherardi RK, Authier FJ, « A role for the body burden of aluminium… », op. cit.
339 Exley C, « Aluminium adjuvants and adverse events… », op. cit.Genetyczne predyspozycje, a NOP?
Generalnie w przypadku chorób o podłożu genetycznym szczepienia wywołują ale nie są przyczyną pewnych objawów, chorób. Tego typu mechanizm zaobserwowano także w przypadku mutacji genu SCN1A (miokloniczna padaczka - w rodzinach z GEFS+ drgawki gorączkowe i drgawki gorączkowe plus ujawniają się po szczepieniach ochronnych częściej niż w rodzinach, w których nie występują GEFS+)
http://www.ptnd.pl/nd/neurologia_36-41-46.pdf

Lista genów będących czynnikami ryzyka różnych chorób ujawniających się po szczepieniu jest długa i jest wśród nich oczywiście ASD.
http://szczepienie.blogspot.ca/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

Dr Tetyana Obukhanych o predyspozycjach genetycznych i możliwych problemów związanych ze szczepieniami
https://youtu.be/zGfQDp8YxoA?t=520

"Genetyczne czynniki ryzyka powikłań poszczepiennych
Badanie wykonane w 2015 r. wykorzystało istniejącą literaturę naukowa aby skumulować dane an temat genetycznych predyspozycji do powikłań poszczepiennych.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25287071
 
W książce „Szczepienia a autoimmunologia” ( „Vaccines & Autoimmunity” Shoenfeld, Agmon-Levin & Tomljenovic) możemy znaleźć referencje do dziesiątek badan identyfikujących warianty na genie HLA jako ścisłe powiązane z aktywacja przez szczepienie autoimmunologicznych mechanizmów układu odpornościowego .
Niektóre z procesów chorobowych o podłożu autoimmunologicznym mogą być zapoczątkowane własnie szczepionką, a literatura naukowa również na ten temat nie milczy. Do tych chorób należą m. in:
 
W roku 2008 dokonano dość ważnej analizy, która pokazała silne korelacje statystyczne pomiędzy sześcioma wariantami genetycznymi a skutkami ubocznymi po administracji szczepionki przeciwko ospie.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454680
cytat za
http://blog.epigenom.pl/2016/05/08/genetyczne-czynniki-ryzyka-powiklan-poszczepiennych/

Predyspozycje genetyczne, a ryzyko autyzmu - o MTHFR
http://szczepienie.blogspot.ca/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html#MTHFR

Więcej o MTHFR i autyźmie
oraz na dedykowanej grupie FB
https://www.facebook.com/groups/1663839827229207/


Autyzmu ma się od życia prenatalnego? - Direct Evidence that Autism Starts During Prenatal Development
https://www.autismspeaks.org/science/science-news/direct-evidence-autism-starts-during-prenatal-development?fref=gc&dti=325197664583533MTHFR Polska (Największa grupa w Polsce na temat MTHFR)
Warto odnotować, że ryzyko wystąpienia NOP podnoszą o rzędy wielkości uwarunkowania genetyczne np. występowanie w rodzinie chorób atopowych np. rozmaite alergie, cięższe NOP po szczepieniach etc.
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html

Genetyczne uwarunkowania - możliwe do wykrycia?
Niektóre z takich predyspozycji mogą być wykrywalne przed podaniem szczepionki; inne, przynajmniej z zastosowaniem obecnych technologii i praktyk - nie są wykrywalne.” – Institute of Medicine, 201220
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1240820399278719

Podatność na niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), Institute of Medicine, 2012 
“Badania epidemiologiczne i mechanistyczne wskazują, że większość osób, u których pojawiły się odczyny poszczepienne charakteryzowało się wcześniejszą podatnością. Takie predyspozycje mogą występować z wielu powodów - wariantów genetycznych (w DNA człowieka lub mikrobiomu), narażeń środowiskowych, behawioralnych, występujących w tym czasie chorób lub okresu, by wymienić tylko niektóre z nich, przy czym wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do interakcji. Niektóre odczyny niepożądane są specyficzne dla danej szczepionki, inne nie muszą być. Niektóre z takich predyspozycji mogą być wykrywalne przed podaniem szczepionki; inne, przynajmniej z zastosowaniem obecnych technologii i praktyk - nie są wykrywalne.” 

"Domięśniowe wstrzyknięcie, wiązało się z pojawieniem się osadów glinu w odległych narządach, takich jak śledziona i mózg, gdzie zostały one jeszcze wykryte w jeden rok po wstrzyknięciu" - Mają udokumentowane ścieżkę z miejsca wstrzyknięcia do mózgu, oraz to, że tam zostaje . Noworodki, osoby starsze oraz osoby o pewnej zmienności genetycznej są szczególnie zagrożone. Badanie jest wyczerpujące, eliminując szeroki wachlarz opcji, które mogłyby wpływać na zmniejszenie wartości ich ustaleń."
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/99 http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
Kluczową sprawą jeśli chodzi o rolę związków glinu jest administracji domięśniowa - iniekcja. Brak aspiracji może być czynnikiem ryzyka
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html#aspiracja

ANM potwierdza że teoretycznie iniekcja adjuwantów może wywołać reakcje autoimmunologiczną. Jednak reakcje autoimmunologiczne w eksperymentach na zwierzętach zostały potwierdzone tylko u niektórych zwierząt z predyspozycjami genetycznymi. Podobnie może być u ludzi-prawie 1% osób, którym poda się aluminiowe adjuwanty może rozwinąć specyficzną wrażliwość na aluminium. Do tego dochodzi jeszcze indywidualna wrażliwość na antygeny i inne części składowe szczepionki (
 Pierre Bégué, Marc Girard, Hervé Bazin, Jean-François Bach, « Groupe de travail* sur les adjuvants vaccinaux... », op. cit., p.16, Ibid., p.17., Exley C, Swarbrick L, Gherardi RK, Authier FJ, « A role for the body burden of aluminium… », op. cit., Exley C, « Aluminium adjuvants and adverse events… », op. cit.)
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
"Obviously, the long-term goal is to identify genetic features that could be determined before vaccination, allowing practitioners to modulate the vaccination plan according to risk. This type of practice—the goal of personalized predictive medicine—appears to be closer in terms of feasibility than ever, given the pace of genetic testing."
http://jid.oxfordjournals.org/content/196/2/176.full
Izraelski lekarz Dr Yehuda Shoenfeld, autor ponad 1700 prac głównie na temat chorób autoimmunologicznych, stwierdził, iż pytanie nie powinno brzmieć "czy" istnieją działania niepożądane szczepionek? tylko "jak często?", "jak poważne?", i czy jest to tego warte? Astma, alergie pokarmowe, choroby autoimmunologiczne: cukrzyca typu 1, toczeń, choroby tarczycy, celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów i inne.
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
Przechorowanie chorób zakaźnych wieku dziecięcego, a alergia

"podkreśla się ochronny wpływ wielu czynników infekcyjnych na występowanie alergii. Protekcyjny wpływ wykazano jednoznacznie w przypadku zakażenia wirusem odry, WZW B oraz mikroorganizmów (np. prątki gruźlicy) zwiększających wielkość subpopulacji limfocytów Th1".
Obszar Europy Środkowo-Wschodniej wykazuje szczególnie dużą dynamikę wzrostu zachorowalności na choroby alergiczne, co może wiązać się z przemianami społeczno-ustrojowymi, których skutkiem był rozwój uprzemysłowienia, „chemizacja” życia oraz poprawa warunków higienicznych.
Komorowski J., Samoliński B. K., Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce i na świecie. Kształcenie podyplomowe 2011, Rok IV, nr 1, s. 22.
Scott H. Sicherer, Anne Muñoz-Furlong, James H. Godbold, Hugh A. Sampson. US prevalence of self-reported peanut, tree nut, and sesame allergy: 11-year follow-up. „The Journal of allergy and clinical immunology”. 125 (6). s. 1322-1326. DOI: 10.1016/j.jaci.2010.03.029. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.03.029
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alergia 
http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html


"higieniczna hipoteza rozwoju alergii sugeruje, że stymulacja antygenami drobnoustrojów zmniejsza, a ich eliminacja zwiększa ryzyko występowania chorób alergicznych (11, 12, 13). "

"Po urodzeniu kontakt z drobnoustrojami zapewnia stymulację limfocytów Th1 i wytworzenie stanu równowagi między ich aktywacją a aktywacją subpopulacji Th2. 
Ochronny wpływ zakażeń na rozwój alergii wiąże się z tą właśnie stymulacją. Ograniczenie lub brak ekspozycji na czynniki infekcyjne wskutek nadmiernie sterylnych warunków życia, jałowej żywności sprzyja przetrwaniu fenotypu Th2. Jednak w świetle aktualnej wiedzy wydaje się, że ostateczna równowaga zależy od wielu czynników: typu drobnoustroju, masywności zakażenia, wieku i stanu immunologicznego organizmu, współdziałania czynników genetycznych i środowiskowych
[..] Istotnie wyższy był odsetek chorych w krajach lepiej rozwiniętych, przy czym liczba zakażeń i współczynnik zagęszczenia były wyższe w krajach uboższych. [..]  Są także dane sugerujące, że uczęszczanie do żłobka może nieznacznie zwiększać ryzyko atopii (16).

W roku 1996 Shakeen i wsp. (23) opublikowali wyniki analizy częstości występowania chorób alergicznych u dzieci, które przebyły zakażenie wirusem odry. Odsetek ten był niższy niż w grupie, która była poddana szczepieniom ochronnym. Autorzy wysunęli koncepcję, że naturalne zachorowanie na Odrę hamuje rozwój alergii, choć nie można wykluczyć, że sztuczna immunizacja sprzyja alergizacji. 
[..]
związek między szczepieniami przeciwko krztuścowi a występowaniem astmy i innych chorób alergicznych (28). Teoretycznie szczepionka lub zawarte w niej adjuwanty mogą prowadzić do wzrostu syntezy IgE (29), 
[..]
zakażenie prątkiem gruźlicy stymuluje głównie populację Th1 i prowadzi do jej przewagi funkcjonalnej, można było oczekiwać niższego ryzyka zachorowań na choroby alergiczne u osób zakażonych i/lub szczepionych.
W badaniach skandynawskich efekt protekcyjny szczepień BCG w okresie noworodkowym był minimalny lub wręcz nieistotny (34, 35). 
[..]
Badanie rekrutów włoskich wykazało odwrotną korelację między stopniem alergizacji mierzonej stężeniem IgE a obecnością serologicznych wykładników przebytego zakażenia wirusem A (36). Zakażenie wirusem A jest pewnym odzwierciedleniem warunków życia i poziomu higieny, co potwierdziły dalsze badania (37) 
[..]
oceniono florę jelitową w grupach dzieci z atopią i bez (niezależnie od miejsca zamieszkania) i potwierdzono, że obecność Lactobacillus wiąże się z niższym ryzykiem zachorowań na choroby alergiczne (39). Dalszym dowodem na słuszność tych obserwacji są badania wskazujące na niższą częstość zachorowań u dzieci z tzw. szkół Steinera, w których styl i warunki życia (antropozoficzne) są zbliżone do naturalnych (40). Ich dieta oparta jest na produktach nie konserwowanych, ewentualnie poddanych naturalnej fermentacji, bogatych w probiotyki. Jednocześnie ogranicza się w tych środowiskach stosowanie antybiotyków i szczepień ochronnych. Na podstawie tych badań wysunięto wniosek, że opóźnienie stymulacji mikrobiologicznej układu immunologicznego zaburza przebieg jego dojrzewania (41). Stymulacja mikrobiologiczna jest niezbędna dla ustalenia stanu równowagi między subpopulacjami Th1/Th2 w stopniu zapewniającym ochronę przeciwinfekcyjną i prewencję rozwoju alergii.
http://www.czytelniamedyczna.pl/2314,teoria-higieniczna-rozwoju-alergii.html
1. European Allergy White Paper. Ed. D. Van Moerbeke. UCB Institute of Allergy, Brussels 1997. 
2. Huovinen E. et al.: Incidence and prevalence of asthma among adult Finish men and women of the Finish Twin Cohort from 1975 to 1990, and their relation to hay fever and chronic bronchitis. Chest, 1999, 115:928-936. 
3. Burr M.L. et al.: Changes in asthma prevalence: two surveys 15 years apart. Arch. Dis. Child., 1989, 64:1452-1456. 
4. Weitzman M. et al.: Recent trends in the prevalence and severity of childhood asthma. JAMA, 1992, 268:2673-2677. 
5. Platts-Mills Th.A.E., Pollart Squillace S.: Allergen sensitization and perennial asthma. Int. Arch. Allergy Immunol., 1997, 113:83-86. 
6. Von Mutius E.: The environmental predictors of allergic diseases. J. Allergy Clin. Immunol., 2000, 105:9-19. 
7. Halken S., Host A.: The lessons of noninterventional and interventional prospective studies on the development of atopic disease during childhood. Allergy, 2000, 55:793-802. 
8. Patino C.M., Martinez F.F.: Interactions between genes and environment in the development of asthma. Allergy, 2001, 56:279-286. 
9. Host A., Halken S.: Can we apply clinical studies to real life? Evidence-based recommendations from studies on development of allergic diseases and allergy prevention. Allergy, 2002, 57:389-397. 
10. Hirsch T. et al.: Inner city air pollution and respiratory health and atopy in children. Eur. Respir. J., 1999, 14:669-677. 
11. Braback L.: Risk factors for atopy and asthma among schoolchildren: experiences from comparisons between Eastern and Western Europe. Eur. Respir. J., 2000, 10:408-410. 
12. Strachan D.P.: Family size, infection and atopy: the first decade of the „hygiene hypothesis”. Thorax 2000, 55 (suppl.1):S2-S10. 
13. Stannegard O., Stannegrad I.-L.: The causes of the increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder? Allergy, 2001, 56:91-102. 
14. Jones C.A. et al.: Intrauterine environment and fetal allergic sensitization. Clin. Exp. Allergy 1998, 28:655-659. 
15. Stracahn P.D.: Hay fever, hygiene and household size. BMJ, 1989, 299:1259-1260. 
16. Svanes C. et al.: Childhood environment and adult atopy: results from the European Community Respiratory Health Survey. J. Allergy Clin. Immunol., 1999, 103:415-420. 
17. Strachan D.P. et al.: Sibship size and self-reported inhalant allergy among adult women. Clin. Exp. Allergy, 1997, 27:151-155. 
18. Von Mutius E. et al.: Prevalence of asthma nad allergic disorders among children in the united Germany: a descriptive comparison. BMJ, 1992, 305:1395-1399. 
19. Braback L. et al.: Atopic sensitisation and respiratory symptoms among Polish and Swedish School children. Clin. Exp. Allergy, 1994, 24:826-835. 
20. Kramer U. Et al.: Age at entry to day nursery and allergy in later childhood. Lancet,1999, 353:45-454. 
21. Strachan D.P. et al.: Childhood antecedents of allergic sensitization in young British adults. J Allergy Clin. Immunol., 1997, 99:6-12. 
22. Kilpelainen M. et al.: Farm environment in childhood prevents the development of allergies. Clin. Exp. Allergy, 2000, 30:201-208. 
23. Shaheen S.O. et al.: Measles and atopy in Guinea Bissau. Lancet, 1996, 347, 1792-1796. 
24. Campbell D.E., Kemp A.S.: Measles and atopy in African children (letter). Lancet, 1996, 348:825. 
25. Golding J., Peters T.: Eczema and hay fever. In: Butler N. and Golding J. Eds. From birth to five. A study of the health and behaviour of Britain´s five year olds. Oxford: Pergamon Press, 1986, 171:86. 
26. Paunio M. et al.: Measles history and atopic disorders: a population-based cross-sectional study. JAMA, 2000, 283:343-346. 
27. Lewis S.A., Britton J.R.: Measles infection, measles vaccination and the effect of birth order in the aetiology of hay fever. Clin. Exp. Allergy, 1998, 28:1493-1500. 
28. Odent M.R. et al.: Pertussis vaccination and asthma: is there a link? JAMA, 1994, 272:592-593. 
29. Pauwels R. et al.: The non-specific enhancement of allergy: 1. In vivo effects of Bordatella pertussis vaccine on IgE synthesis. Allergy, 1983, 38:239-246. 
30. Nilsson L. et al.: A randomised controlled trial of the effect of pertussis vaccines on atopic diseases. Arch. Pediatr. Adolescent Med., 1998, 152:734-738. 
31. Lewis S.: Infections in asthma and allergy. Thorax, 1998, 53:911-912. 
32. Shirakawa T. et al.: The inverse association between tuberculin responses and atopic disorder. Science, 1997, 275:77-79. 
33. Omenaas E. et al.: No relationship between tuberculin reactivity and and atopy in BCG vaccinated young adults. Thorax, 2000, 55:454-458. 
34. Alm J.S. et al.: Early BCG vaccination and developmnet of atopy. Lancet, 1997, 350:400-403. 
35. Strannegard I.L. et al.: Prevalence of allergy in chilldren in relation to prior BCG vaccination and infection with atypical mycobacteria. Allergy, 1998, 53:249-254. 
36. Matricardi P.M. et al.: Cross sectional retrospective study of prevalence of atopy among Italian military students with antibodies against hepatitis A virus. BMJ, 1997, 314:999-1003. 
37. Matricardi P.M. et al.: Exposure to foodborn and orofecal microbes versus airborne viruses in relation to atopy and allergic asthma: epidemiological study. BMJ, 2000, 320:412-417. 
38. Sepp E.E. et al.: Intenstinal microflora of Estonian and Swedish infants. Acta Paediatr.,1997, 86:956-961. 
39. Bjorksten B. et al.: The intestina microflora in allergic Estonia and Swedish 2-year-old-children. Clin. Exp. Allergy, 1999, 29:342-346. 
40. Alm J.S. et al.: Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet,1999, 353:1485-1488. 
41. Holt P.G. et al.: Microbial stimulation as an aetiologic factor in atopic disease. Allergy, 1999, 54:12-16. 
42. Von Mutius E. et al.: Frequency of infections and risk of asthma, atopy and airway hyperresponsiveness in children. Eur. Respir. J., 1999, 14:4-11. 
43. Farooqi I.S., Hopkin J.M.: Early childhood infection and atopic disorder. Thorax, 1998, 53:927-932.

Ekspozycje wobec gorączkowych chorób (zakaźnych) wieku dziecięcego związane z późniejszym mniejszym ryzykiem zachorowania na czerniaka, raka jajnika i wielu innych. Ogólnie rzecz biorąc, redukcja ryzyka wzrastała z częstością zakażeń, najlepiej gdy towarzyszyła im gorączka. Natomiast przewlekłe infekcje mogą to ryzyko zwiększać. (postrzegane są jako niepowodzenie odpowiedzi immunologicznej)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16490323

Wzrost zachorowań na raka w wyniku eliminowania gorączkowych chorób zakaźnych:
http://www.wanttoknow.info/health/cancer_link_vaccination_fever_research.pdfRola adiuwantów
"Stosowanie antygenów wirusowych lub bakteryjnych w czynnych szczepionkach z adiuwantami, będzie prawdopodobnie powodować reakcję układu odpornościowego na wspólne elementy (czyli nie tylko przeciwko antygenom bakteryjnym, ale także przeciwko własnym cząsteczkom) z pewnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i chorób autoimmunologicznych w populacji ludzkiej"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062388/

"Mechanizm działania adiuwantów, ze względu na ich różny charakter chemiczny, nie jest ściśle określony, wydaje się natomiast, że jedną z głównych ich właściwości jest spowolnienie uwalniania antygenu. Według teorii niebezpieczeństwa adiuwanty mogą także dostarczać tzw. sygnału niebezpieczeństwa."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adiuwant_%28immunologia%29

"Związek rozwoju choroby autoimmunologicznej z ekspozycją na adiuwanty wydaje się nie budzić wątpliwości." 
Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska Reumatologia 2013; 51, 2: 101-107 DOI (digital object identifier): 10.5114/reum.2013.34817

"Zadaniem adiuwantu ma być nie tylko nasilenie odpowiedzi immunologicznej, lecz także indukowanie komórkowej odpowiedzi immunologicznej Th1 i tym samym stymulacja produkcji interferonu γ (IFN-γ). 
Glin jako adiuwant jest stosowany w wielu szczepionkach (poza żywymi atenuowanymi szczepionkami); wydłuża czas pozostania antygenu w miejscu podania (efekt dépôt), drażni miejscowo, wywołując reakcję immunologiczną w miejscu podania szczepionki, oraz aktywuje układ dopełniacza [3]. 
Istnieje związek pomiędzy zastosowaniem w szczepionkach adiuwantów, aktywacja procesu autoimmunologicznego a rozwojem choroby autoimmunologicznej. 
Zespół ASIA (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants) to nowy zespół, którego patologiczne objawy wynikają ze stosowania adiuwantów [7].

Dostrzeżono związek pomiędzy wystąpieniem wielu objawów klinicznych przypisanych konkretnym schorzeniom autoimmunologicznym, takim jak toczeń rumieniowaty układowy (TRU), twardzina układowa uogólniona (TU) czy reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), a ekspozycją na adiuwanty. Zespół ASIA może się rozwijać nie tylko u osób uprzednio szczepionych, ale również z silikonowymi implantami piersi (SBI), w przypadku rozwoju zespołu chorobowego Zatoki Perskiej lub makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (macrophagic myofascitis – MMF), jednak listę schorzeń powodowanych przez adiuwanty z pewnością trudno uznać za wyczerpującą.
W 2011 r. zaproponowano kryteria rozpoznania zespołu ASIA, z uwzględnieniem poniżej opisanych zjawisk [7]."


 1. Clinical Immunology: Principles and Practice. Rich RR, Fleisher TA, Shearer WT, et al. (eds.). 3rd ed. Mosby-Elsevier, Philadelphia 2008.
 2. Grzesiowski P, Hryniewicz W. Immunologia szczepień ochronnych. W: Immunologia. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W (red.). PWN, Warszawa 2004; 362-364.
 3. Hogenesch H. Mechanism of immunopotentiation and safety of aluminum adjuvants. Front Immunol 2012; 3: 406.
 4. O’Hogan DT. New generation vaccine adjuvants. In: Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Chichester 2007; 1-7.
 5. Israeli E., Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. Adjuvants and autoimmunity. Lupus 2009; 18: 1217-1225.
 6. Shoenfeld Y., Agmon-Levin N. ‘ASIA’ – autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. J Autoimmun 2011; 36: 4-8.
 7. Evans D., Cauchemez S, Hayden FG. “Prepandemic” immunization for novel influenza viruses, “swine flu” vaccine, Guillain-Barré syndrome, and the detection of rare severe adverse events. J Infect Dis 2009; 200: 321-328.
 8. Agmon-Levin N., Paz Z., Israeli E., Shoenfeld Y. Vaccines and autoimmunity. Nat Rev Rheumatol 2009; 5: 648-652.
 9. Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes(IDDM) occurring three years after hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM. Autoimmunity 2002; 35: 247-253.
10. Ravel G, Christ M, Liberge P, et al. Effects of two pediatric vaccines on autoimmune diabetes in NOD female mice. Toxicol Lett 2003; 146: 93-100.
11. Hogenesch H, Azcona-Olivera J, Scott-Moncrieff C, et al. Vaccine-induced autoimmunity in the dog. Adv Vet Med 1999; 41: 733-747.
12. Koppang EO, Bjerk?s I, Haugarvoll E, et al. Vaccination-induced systemic autoimmunity in farmed Atlantic salmon. J Immunol 2008; 181: 4807-4814.
13. Satoh M, Reeves WH. Induction of lupus-associated autoantibodies in BALB/c mice by intraperitoneal injection of pristane. J Exp Med 1994; 180: 2341-2346.
14. Zafrir Y, Agmon-Levin N, Paz Z, et al. Autoimmunity following hepatitis B vaccine as part of the spectrum of ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’ (ASIA): analysis of 93 cases. Lupus 2012; 21: 146-152.
15. Soriano A, Verrecchia E, Marinaro A, et al. Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica after influenza vaccination: report of 10 cases and review of the literature. Lupus 2012; 21: 153-157.
16. Lerner A. Aluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction. Lupus 2012; 21: 231-238.
17. Rinaldi M, Perricone R, Blank M, et al. Anti-Saccharomyces cerevisiae Autoantibodies in Autoimmune Diseases: from Bread Baking to Autoimmunity. Clin Rev Allergy Immunol 2013 Jan 5. [Epub ahead of print].
18. Staines DR. Do cytosine guanine dinucleotide (CpG) fragments induce vasoactive neuropeptide mediated fatigue-related autoimmune disorders? Med Hypotheses 2005; 65: 370-373.
19. Vista ES, Crowe SR, Thompson LF, et al. Influenza vaccination can induce new-onset anticardiolipins but not 2-glycoprotein-I antibodies among patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2012; 21: 168-174.
20. Soldevilla HF, Briones SF, Navarra SV. Systemic lupus erythematosus following HPV immunization or infection? Lupus 2012; 21: 158-161. 
21. Israeli E. Gulf War syndrome as a part of the autoimmune (autoinflammatory) syndrome induced by adjuvant (ASIA). Lupus 2012; 21: 190-194.
22. Gherardi RK, Coquet M, Chérin P, et al. Macrophagic myofasciitis: an emerging entity. Groupe d’Etudes et Recherche sur les Maladies Musculaires Acquises et Dysimmunitaires (GERMMAD) de l’Association Française contre les Myopathies (AFM). Lancet 1998; 352: 347-352.
23. Gherardi RK, Authier FJ. Macrophagic myofasciitis: characterization and pathophysiology. Lupus 2012; 21: 184-189.
24. Chérin P, Authier FJ, Gherardi RK, et al. Gallium-67 scintigraphy in macrophagic myofasciitis. Arthritis Rheum 2000; 43: 1520-1526.
25. Hennekens CH, Lee IM, Cook NR, et al. Self-reported breast implants and connective-tissue diseases in female health professionals. A retrospective cohort study. JAMA 1996; 275: 616-621.
26. Vera-Lastra O, Medina G, Cruz-Dominguez Mdel P, et al. Human adjuvant disease induced by foreign substances: a new model of ASIA (Shoenfeld’s syndrome). Lupus 2012; 21: 128-135.
27. Kivity S, Katz M, Langevitz P, et al. Autoimmune syndrome induced by adjuvants (ASIA) in the Middle East: morphea following silicone implantation. Lupus 2012; 21: 136-139.
28. Lidar M, Agmon-Levin N, Langevitz P, Shoenfeld Y. Silicone and scleroderma revisited. Lupus 2012; 21: 121-127.
29. Goldblum RM, Pelley RP, O’Donell AA, et al. Antibodies to silicone elastomers and reactions to ventriculoperitoneal shunts. Lancet 1992; 340: 510-513.
30. Perricone C, Agmon-Levin N, Valesini G, Shoenfeld Y. Vaccination in patients with chronic or autoimmune rheumatic diseases: the ego, the id and the superego. Joint Bone Spine 2012; 79: 1-3.
31. van Assen S, Bijl M. Immunization of patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases (the EULAR recommendations). Lupus 2012; 21: 162-167.
32. Bijl M, Agmon-Levin N, Dayer JM, et al. Vaccination of patients with auto-immune inflammatory rheumatic diseases requires careful benefit-risk assessment. Autoimmun Rev 2012; 11: 572-576.
33. Reumatologia 2013, 51(2), s. 101–107
http://prawdaoszczepionkach.pl/autoimmunologiczny-(autozapalny)-zespol---indukowany-przez-adiuwanty-%E2%80%93-asia,68,168.htmCzy adiuwanty mogą spowodować wzmocnioną odpowiedź układu odpornościowego na coś innego niż antygeny ze szczepionki?
Głównymi substancjami czynnymi szczepionki są antygeny i adiuwanty. Adiuwanty zwykle w postaci aluminium dodaje się aby pobudzić organizm, wywołać jakiś lokalny stan zapalny aby organizm w odpowiedni sposób zareagował na antygeny i wyprodukował odpowiednio dużo przeciwciał. Szczepionki nowoczesne zawierają mniej antygenów, gdyż pobudzenie adiuwantami daje podobny efekt jak w sytuacji gdy antygenów jest więcej. Tyle teorii. To tylko wstęp do tematu szerzej ujętego poniżej:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/adiuwanty-aluminium-tiomersal-zbior.html (komentarze do m.in. poniższych źródeł)
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100303193113.htm
http://www.jbiomedsci.com/content/19/1/51
https://impfentscheid.ch/wp-content/uploads/ALU-Dokument-Dez2014.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9164811
http://vaccinepapers.org/al-adjuvant-nanoparticles-can-travel-brain/
http://www.biomedcentral.com/1741-7015/11/99
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2671833
http://pl.scribd.com/doc/74769917/Do-Aluminum-Vaccine-Adjuvants-Contribute-to-Rising-Prevalence-of-Autism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3720708/

W praktyce może okazać, że tych antygenów nie będzie (trefna szczepionka (1) lub zostaną szybko zneutralizowane poprzez przeciwciała już obecne w organizmie z mleka matki (2), przechorowania czy wcześniejszej szczepionki (3)) lub adiuwantów będzie nieproporcjonalnie więcej (4) wtedy pobudzony układ odpornościowy zainteresuje się czymś innym...

Inne składniki szczepionek zanieczyszczenia, także te pochodzące z procesu produkcji szczepionek, ich namnażania, resztki dna komórek, czasem ludzkich, czasem zwierzęcych, różne znane i nieznane jeszcze wirusy, w różnej formie w obecności adiuwantu mogą uczulić nasz organizm. Konsekwencje są trudne do przewidzenia, z reguły obserwuje się zaostrzenie reakcji autoimmunologicznych.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wirusowe-zanieczyszczania-szczepionek.html


Choroba Kawasaki

Choroba Kawasaki (autoimmunologiczna) po szczepieniu szczepionką WZW typu B.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14677029

Kawasaki jako działanie nieporządane w ulotkach szczepionek
Adverse reactions / Clinical trials / Vascular disorders Very rare / Kawasaki disease /
https://www.medicines.org.uk/emcmobile/medicine/22743

Kawaski opisana w 1967 jako nieznana choroba dotycząca niemowląt i małych dzieci
"Choroba Kawasaki występuje prawie wyłącznie u dzieci, głównie u dzieci małych. W 50% przypadków chorobą dotknięte są dzieci poniżej 2 r.ż., w 80% dzieci poniżej 4r.ż. Zachorowania powyżej 12 r.ż. należą do rzadkości. Najnowsze badania dono­szą, iż największa zapadalność na chorobę Kawasaki przypada poniżej pierwszego roku życia (w Japonii między 9 a 11 miesiącem życia)"
[..]
W 1967 roku Tomisaku Kawasaki w Japonii, jako pierwszy, opublikował raport o zachorowaniu na nową, dotychczas nieznaną chorobę, dotyczącą głównie niemow­ląt i małych dzieci, rzadziej występującą u dzieci starszych i dorosłych. Choroba charakteryzowała się długotrwałą gorączką, polimorficzną wysypką skórną, zapale­ niem spojówek, powiększeniem węzłów chłonnych oraz obrzmieniem a następnie charakterystycznym złuszczaniem naskórka palców rąk i stóp. Ten zespół niecharakterystycznych objawów został uznany za nową jednostkę i otrzymał nazwę od jego odkrywcy. Synonimy choroby Kawasaki spotykane w literaturze światowej to: „ze­ spół Kawasaki”, „zespół ostrej limfadenopatii ze zmianami na skórze i błonach śluzowych” oraz śluzówkowo-skórny zespół węzłowy, czyli „mucocutaneous lymph node syndrome” (MCLS, MLNS lub MCLNS) (15). Początkowo uważano, że choroba ta, o nieznanej jak dotąd etiologii, ma przebieg łagodny, samoistnie ustępujący i występuje wyłącznie w Japonii. Jednak kiedy w 1974 roku Kawasaki opublikował doniesienia w języku angielskim (11), okazało się, że choroba ta występuje również w innych rejonach świata. Opisywany od 1971 roku na Hawajach zespół podobny do zespołu Reitera, okazał się być identyczny z opisa­nym przez Kawasaki w Japonii (5). Od tego czasu do 1990 roku zanotowano ponad 104 tysiące przypadków zachoro­wań na tę chorobę (19). W ostatnich latach poświęca się chorobie Kawasaki coraz więcej uwagi głównie ze względu na powikłania sercowo-naczyniowe stwierdzane u znacznego odsetka dotkniętych chorobą dzieci (24-60%). W tej, jak się wydawało, łagodnej chorobie śmiertelność wynosi ok. 2% i jest spowodowana powikłaniami ze strony układu krążenia (obecnie 0,1%). Polegają one na tworzeniu się tętniaków naczyń wień­cowych lub serca, powstawaniu zapalenia i zakrzepów tętnic wieńcowych oraz wy­ stępowaniu zawałów mięśnia sercowego (4).
Zmiany anatomopatologiczne dotyczące układu sercowo-naczyniowego są po­dobne do zmian występujących w niemowlęcym guzkowym zapaleniu okołotętniczym (21). W USA, zespół Kawasaki obok gorączki reumatycznej, jest uważany za główną przyczynę nabytych chorób serca u dzieci (8).
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/choroba-kawasaki?lang=pl

Choroby atopowe, a szczepienia, choroba Kawasaki jako choroba autoimmunologiczna
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/815210758526418/

Kawasaki w ulotkach szczepionek -  Synflorix

Klasyfikacja układów i
narządów
Częstość Działania niepożądane
Dane z badań klinicznych
Zaburzenia układu
immunologicznego
Rzadko Reakcje alergiczne (takie jak alergiczne
zapalenie skóry, atopowe zapalenie skóry,
wyprysk)
Bardzo rzadko Obrzęk naczynioruchowy
Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania
Bardzo często Utrata łaknienia
Zaburzenia psychiczne Bardzo często Drażliwość
Niezbyt często Nietypowy płacz
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Senność
Rzadko Drgawki (w tym drgawki gorączkowe)
Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko Choroba Kawasaki
Zaburzenia układu
oddechowego, klatki piersiowej
i śródpiersia
Niezbyt często Bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków
(? 28 tygodnia ciąży) (patrz punkt 4.4)
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/synflorix.pdf
Bexsero z http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
Przeciwciała z mleka matki interferują ze szczepionkami
Dziecko karmione mlekiem matki dostaje także przeciwciała od matki, które mogą neutralizować antygeny ze szczepionek (dlatego na odrę szczepiono tak późno) lub przykład bardziej współczesny szczepionki przeciwko rotawirusom. To tylko wstęp do tematu szerzej ujętego poniżej:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html Karmienie piersią, a szczepienie przeciwko rotawirusom
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1598813773663861?pnref=story
http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/820706511310176/
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000669/WC500054185.pdf

http://www.mederi.malbork.net.pl/system/data/upfiles/rot.pdf
https://www.gsk.com.pl/DownloadProductResource.aspx?ID=213
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76255
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/rotawirusy/show.html?id=86832
http://www.mp.pl/artykuly/70130
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989
http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1575210532690852  (dość dobre cytaty i komentarze do m.in. powyższych źródeł)

Szczepienia, a cukrzyca

W 1947 roku było około 600.000 przypadków cukrzycy w Stanach Zjednoczonych. W 1950 roku było 1,2 mln chorych na cukrzycę w Stanach Zjednoczonych;
Kwartalnik Biuletyn Statystyczny Metropolitan Life Insurance Co. szacuje, że chorych na cukrzycę stanowią 5 procent populacji Stanów Zjednoczonych, lub 13 milionów osób.
Populacja wzrosła tylko o 50 proc.
Naukowcy znaleźli związek miedzy kilkoma szczepieniami dzieci, a chorobami wieku dziecięcego mającymi związek przyczynowy z cukrzycą.
Lekarze już w 1949 roku zwrócił uwagę na niski poziom glukozy we krwi u dzieci, którzy mieli poważne reakcje na szczepionki przeciw krztuścowi. (11) W 1970 roku Margaret Pittman napisał: "niemowlęta mogą być szczególnie narażone na hipoglikemie wywołaną szczepieniem [..] szczepionka wywołuje hipoglikemie u myszy i królików."
http://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/diabetes/congressionalhearing.aspx

Więcej
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/szczepienia-cukrzyca-przy-okazji.html

Rola szczepień w rozwoju alergii i cukrzycy typu I.
"W oparciu o badania eksperymentalne powstało przypuszczenie, że nie tylko rzadziej występujące zakażenia, ale również powszechne stosowanie szczepień przyczyniły się do wzrostu ryzyka rozwoju zarówno alergii, jak i cukrzycy typu 1. Zakres działania większości działań komórek T zostaje zdefiniowany w grasicy jeszcze przed narodzeniem i obejmuje również rozpoznawanie własnych peptydów. Po urodzeniu następujedalszy rozwój układu immunologicznego na skutek kontaktu z drobnoustrojami komensalnymi i bodźcami pochodzącymi ze środowiska, w tym również sporadycznymi infekcjami. Bodźce te dostarczają antygenów do dalszego rozwoju odporności orazwpływają na produkcję cytokin, które z kolei oddziałują na dojrzewanie noworodkowych limfocytów T oraz na równowagę Th1/Th2. Istnieją dowody wskazujące, że nowoczesne szczepienia i higiena upośledzają ten proces. Zatem wydaje się, że prowadzeniebadań w poszukiwaniu czynników środowiskowych działających w okresach płodowym, okołoporodowym i noworodkowym może dostarczyć cennych informacji o patogenezie nie tylko cukrzycy typu 1 rozwijającej się u dzieci, ale również w późniejszychokresach życia.
Rola czynników środowiskowych w rozwoju cukrzycy typu 1 - nowe spojrzenie
http://www.wple.net/plek/numery_2007/numer-3-2007/175-179-placzkiewicz.pdf
Więcej badań dotyczących cukrzycy i szczepień http://www.vaccines.net/diabetes.htm

http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/szczepienia-cukrzyca-przy-okazji.html
Dawki przypominające  i ryzyko wywołania schorzeń autoimmunologicznych
Badanie japońskiego Uniwersytetu Kobe na podstawie eksperymentu na myszach udowodniono, że dalsze szczepienie przy wysokim poziomie przeciwciał może prowadzić do wytwarzania tzw, autoprzeciwciał ( komórek CD4+ T), które z kolei mogą wywołać schorzenia autoimmunologiczne.

Jeśli badanie to byłoby reprezentatywne to jest zaprzeczeniem ogólnie panującej tezy ze doszczepianie jest w pełni bezpieczne, nawet jeśli posiada się wysoka ilość przeciwciał.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3622253/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0008382

Szczepienie przeciwko różyczce, a reakcja układu odpornościowego - zaburzenia produkcji cytokin i immunosupresja jako efektem szczepienia. Wg. badania takie objawy "mogą utrzymywać się przez co najmniej 1 miesiąc po szczepieniu"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1781617/
Doszczepienia i ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu III (Arthusa)
"Podawanie ponadplanowych dawek szczepionki przeciwko tężcowi lub błonicy może prowadzić do reakcji nadwrażliwości zwłaszcza typu III, których częstość wzrasta proporcjonalnie do ilości podanych dawek anatoksyny." 
"Częste podawanie dawek przypominających anatoksyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości typu III (Arthusa) – spowodowanej podaniem antygenu osobie z wysokim mianem swoistych przeciwciał. Osoba, u której wystąpiła powyższa reakcja po podaniu poprzedniej dawki anatoksyny, nie powinna otrzymywać kolejnych dawek anatoksyny częściej niż co 10 lat, nawet w przypadku zranienia, gdyż najprawdopodobniej posiada wysokie, zabezpieczające miano przeciwciał." 
"Diphtheria, Tetanus, and Pertussis: Recommendations for Vaccine Use and Other Preventive Measures, Recommendations of the Immunization Practices Advisory Committee (ACIP), MMWR, 1991; vol. 40.
https://justpaste.it/ki3l
http://www.termedia.pl/Aktualne-zasady-zapobiegania-tezcowi,8,1260,0,1.html
http://www.impf-info.de/die-impfungen/wundstarrkrampf/101-wundstarrkrampf-die-impfung.html?hc_location=ufi
http://www.laborlexikon.de/Lexikon/Infoframe/t/Tetanus-Antikoerper.htm?hc_location=ufi

http://www.termedia.pl/Czasopismo/-8/pdf-1260-1?filename=Aktualne.pdf

Zjawisko Arthusa dotyczy uszkadzania tkanek przez kompleksy immunologiczne.
"Podanie antygenu osobnikowi o dużym stężeniu IgG [Immunoglobuliny pozostające długo we krwi zapewniając ochronę przed danym patogenem] wiążących dopełniacz [płyn ustrojowy - zespół białek z osocza] w ciągu kilku godzin doprowadza do reakcji miejscowej charakteryzującej się zaczerwienieniem, obrzękiem i naciekiem z neutrofilów i następnie makrofagów. Powstający kompleks antygen-przeciwciało po przyłączeniu dopełniacza aktywuje wytwarzanie anafilotoksyn, które powodują degranulację bazofilów i działają przyciągająco na neutrofile, które fagocytują te kompleksy.
W przypadku przewlekłego narażenia na działanie antygenu rozpoczynają się procesy chorobowe.
Reakcja Arthusa leży u podstaw alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (m.in. płuco farmera, płuco hodowców gołębi, płuco praczek) związanego z najczęściej zawodowym narażeniem na antygeny wdychane do dróg oddechowych"
Gerd. Herold: Medycyna wewnętrzna : repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s. 453–6. ISBN 83-200-3018-8.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Arthusa


Adjuvant arthritis 50 years on: The impact of the 1956 article by C. M. Pearson, 'Development of arthritis, periarthritis and periostitis in rats given adjuvants'.
. This memoire is a tribute to its author for revealing the opportunities for so much subsequent research in experimental pharmacology and toxicology. For half a century, the adjuvant disease in rats has enormously aided research on drugs to control arthritis and other chronic inflammatory disorders. The adjuvant also triggers many systemic responses beyond the articular tissues. So we are given simultaneously a window to explore the converse phenomenon: namely, how a chronic disease can affect drug efficacy and toxicity. This phenomenon has been variously described as patho-pharmacodynamics, conditional pharmacology/toxicology and 'a right nuisance' ! Nevertheless it has enormous heuristic value for clinical therapeutics.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17522809Zespoły autoimmunologiczne wywołane środkami pomocniczymi szczepionek (ASIA) 
Wielokrotnie powtarzane szczepienia u zwierząt może mieć katastrofalne skutki. Jest to poważna przesłanka warta dalszych badań nad adiuwantami.  Zespół ASIA u owiec może być użyty jako model innych podobnych chorób zarówno u ludzi jak u zwierząt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23579772
http://www.termedia.pl/Artykul-redakcyjny-Autoimmunologiczny-autozapalny-zespol-indukowany-przez-adiuwanty-ASIA,18,20687,0,0.html

http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/adiuwanty-aluminium-tiomersal-zbior.html (są tam bardzo interesujące linki na temat aluminium używanego jako adiuwanty)

Produkcja antyfosfolipidowych przeciwciał po szczepieniu
Przeprowadzając testy immunologiczne, metaboliczne czy epigenetyczne i porównując ich wyniki przed szczepieniem jak i po szczepieniu wykazywano wielokrotnie, że szczepienia mogą negatywnie wpływać na ludzki organizm bez zewnętrznej manifestacji w ramach definicji i kryteriów NOPu, np. wywołanie produkcji antyfosfolipidowych przeciwciał po szczepieniu przeciwko wzw-B – przeciwciała te zwiększają ryzyko trwałej reakcji autoimmunologicznej (Porobic 2006).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1809502/?tool=pubmed


Patrząc z jeszcze szerszej perspektywy zobaczymy, że wakcynologia ingeruje w rozwijający się układ immunologiczny, który jest ściśle powiązany z rozwijającym się układem neurologicznym. Połączenie między tymi dwoma układami jest bardzo słabo poznane. Wiele mechanizmów rozwijającego się układu immunologicznego nadal nie jest poznana, a te poznane z zasady kwalifikowane jest jako „ułomność i niepełnowartościowość”, np.: komórki NK – istotne dla obrony przeciwko wirusom – blokowane są w przez organizm niemowlęcia (Marcoe 2012). Możliwe, że mechanizmy „blokownia” odpowiedzi immunologicznej są istotnym dla rozwoju programem, który ma chronić rozrost tkanek i rozwój neurologiczny dziecka – mimo ryzyka infekcji (Chelvarajan 2007, Richmand 2011). Masowe szczepienia ingerują w te mechanizmy co w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń w przebiegu rozwoju immunologicznego i neurologicznego dziecka."
http://www.iom.edu/Reports/2011/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-and-Causality.aspx
http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Raport-Institute-of-Medicine-szczepionki-sa-bezpieczne-i-nie-wywoluja-autyzmu,111885,9.html
https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/raport-iom-2011-krytyczne-spojrzenie/
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html
Trefne szczepionki?
Zdarzają się nieprawidłowe sztuki, a nawet całe serie szczepionek np. całkiem bez antygenów lub ze zbyt małą ich liczbą (często takie są wycofywane - w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat wycofano kilkanaście serii szczepionek, choć zwykle dlatego, że zawiesina szczepionki lub znajdujące się w niej obiekty - znajdywano "kłaczki", "szkło" etc. po prostu zatykało igłę)
Jak zareaguje organizm na dawkę adiuwantów bez antygenów?
To tylko wstęp do tematu szerzej ujętego poniżej:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1565346507010588?notif_t=like (komentarze do m.in. poniższych źródeł)
http://justpaste.it/ksdu
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje?ida%5B1%5D=szczepionka&ida%5B2%5D=&ida%5B3%5D=&ida%5B4%5D=&szukaj=Szukajhttp://www.mp.pl/szczepienia/wywiady/show.html?id=79978
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/656721467688618 (lista wycofanych szczepionek)

http://www.mp.pl/szczepienia/szczepieniaiszczepionki/bezpieczenstwo/nadzor/show.html?id=91569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2657228/

Zachowanie łańcucha chłodniczego.
"Szczepionki są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury, a niezapewnienie odpowiednich warunków termicznych podczas transportu lub przechowywania może skutkować przede wszystkim zmniejszeniem ich skuteczności lub całkowitą utratą aktywności. Warunki transportu i przechowywania ustalone przez producenta szczepionek muszą być bezwzględnie zachowane od chwili wyprodukowania szczepionek do czasu podania preparatu pacjentowi."

"Szczepionki należy przechowywać w gabinecie zabiegowym w specjalnej chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, w stabilnej temperaturze 2–8°C.

 • Rozmieszczając w chłodziarce opakowania jednostkowe należy zachować odstęp od ścian wewnętrznych w celu utrzymania obiegu powietrza.
 • Szczepionek nie należy umieszczać na drzwiach chłodziarki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie agregatu (ta druga lokalizacja grozi ich zamrożeniem, co całkowicie uniemożliwia ich dalsze wykorzystanie).
 • Nie należy przechowywać w tej samej chłodziarce szczepionek i innych leków, preparatów medycznych oraz żywności.
 • W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest przechowywanie szczepionek razem z innymi preparatami, należy je przechowywać na osobnych półkach. Preparaty krwi należy umieścić poniżej szczepionek, aby uniknąć kontaminacji.
 • Należy stale monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki, tj. codziennie, również w dni wolne od pracy.
 • Odczyt temperatury należy udokumentować wpisem w rejestrze potwierdzonym podpisem osoby dokonującej kontroli temperatury.
 • Optymalnym rozwiązaniem jest ciągłe monitorowanie temperatury urządzeniami elektronicznymi z funkcją rejestracji zapisów.
 • Jeżeli temperatura w chłodziarce przekroczy dopuszczalny zakres, szczepionki należy przenieść niezwłocznie do innej, sprawnej chłodziarki.
 • Każdy przypadek niezachowania warunków zgodnych z zasadą łańcucha chłodniczego na skutek awarii chłodziarki należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Szczepionki, które uległy zamrożeniu, nie nadają się do stosowania.
http://www.mp.pl/szczepienia/szczepieniaiszczepionki/bezpieczenstwo/nadzor/show.html?id=92592

Stosowanie źle przechowywanych szczepionek może być bardzo niebezpieczne
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19102162,z-poradni-skradziono-szczepionki-moga-byc-niebezpieczne.html
http://www.expressilustrowany.pl/artykul/9038060,kto-ukradl-szczepionki-z-poradni-uwaga-moga-byc-bardzo-niebezpieczne,id,t.html
http://www.szczepienia.gis.gov.pl/index.php/lekarze_i_pielegniarki/zasady_dystrybucji_szczepionek


Składniki szczepionek mogą uczulać
Przykłady uczuleń na inne niż antygeny składniki szczepionek
Adiuwanty są dodawane w dawce zdecydowanie większej do ilości antygenów, dlatego zapewnienia, że antygeny są połączone z adiuwantem są nie do końca poprawne. Wskutek czego układ odpornościowy nie zajmuje się wyłącznie antygenami, a np. innymi składnikami szczepionki (którymi są np. antybiotyki - często neomecyna).

Alergolodzy (np. dr Danuta Myłek) również zwracają uwagę na związek między szczepieniami i alergiami.
Często reakcja antygen – przeciwciało wywołuje w ustroju duże zaburzenia, dające znane objawy chorób uczuleniowych, czyli alergicznych” 
„Anatomia i fizjologia człowieka”, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich 1990, str. 404

Wyjaśnienie ze strony PZH jest niejasne i niepełne, a więc niewiarygodne:
„Polskie badania z Łódzkiej Akademii Medycznej nie wykazały istotnych różnic w częstości występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych u dzieci zdrowych i z chorobami alergicznymi po szczepieniu przeciwko ospie wietrznej. Dane z piśmiennictwa światowego dowodzą, że choroby alergiczne nie stanowią także przeciwwskazań do pozostałych szczepień ochronnych”.

Wg prof. Janiny Piotrowskiej-Jastrzębskiej alergia nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia choć ta sama pani profesor twierdzi, że „nie należy szczepić dzieci w okresie zaostrzenia choroby alergicznej”
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=2&id=84&sz=271

"Każde szczepienie należy odroczyć w przypadku ostrych stanów chorobowych lub zaostrzenia choroby przewlekłej. Po ustąpieniu ostrej infekcji (zwykle 7-14 dni po jej wyleczeniu), lub po opanowaniu zaostrzenia choroby przewlekłej, należy dziecko ponownie włączyć do programu szczepień. [..]
Zaleca się dużą ostrożność w kwalifikacji do szczepień w przypadku istnienia u dziecka chorób na podłożu autoimmunologicznym (toczeń trzewny, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, lub tarczycy, gorączka reumatyczna, kłębuszkowe zapalenie nerek i inne)."http://www.forumpediatryczne.pl/artykul/prawdziwe-i-bledne-przeciwwskazania-do-szczepien/1891.html
Więcej http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html


"Czy osoby chorujące na choroby autoimmunologiczne bądź znajdujące się w grupie ryzyka chorób autoimmunologicznych mogą bez szczegółowych badań zostać dopuszczone do szczepienia i zakwalifikowane jako zdrowe ? - Niemniej jednak powinniśmy zachować ostrożność, zwłaszcza nie tylko w przypadku wcześniejszych zjawisk po szczepieniu i osób z alergiami, ale także u osób podatnych na rozwój chorób autoimmunologicznych, na przykład z rodzinną autodestrukcją lub ze znanymi autoprzeciwciałami. osoby predysponowane genetycznie. W takich podgrupach potencjalną korzyść ze szczepienia należy porównać z potencjalnym ryzykiem [ 138 ].

W 2015 r. Soriano i in. przypuszcza się, że cztery grupy osób są narażone na ryzyko: (1) pacjenci z wcześniejszymi poszczepiennymi zjawiskami autoimmunologicznymi, takimi jak pacjenci, którzy wykazali początkowe objawy kliniczne (gorączka, bóle stawów) po szczepieniu dawką; (2) pacjenci z immunosupresją z chorobami autoimmunologicznymi: rzeczywiście, żywe szczepionki, w tym BCG, szczepionki MMR i szczepionki przeciwko półpasiec, i żółta gorączka są generalnie przeciwwskazane u tych pacjentów ze względu na ryzyko niekontrolowanej replikacji wirusa [ 163]]; (3) pacjenci z historią reakcji alergicznych: składniki szczepionki obejmują potencjalne alergeny, takie jak białka pochodzenia zwierzęcego, takie jak jaja (obecne w żółtej febrze, grypa i szczepionki MMR), adiuwanty, takie jak glin (obecne w HPV, HNI i HBV). i szczepionki) i thimerosal (szczepionka przeciwko HPV), antybiotyki, takie jak gentamycyna, neomycyna, streptomycyna, polimyksyna B i stabilizatory, takie jak żelatyna (obecna w ospie wietrznej i szczepionki MMR) i laktoza; (4) pacjenci podatni na rozwój autoimmunizacji, w tym pacjenci z wywiadem rodzinnym w kierunku chorób autoimmunologicznych; bezobjawowe nosiciele autoprzeciwciał, takie jak wysokie poziomy przeciwciał przeciwko białku cytotoksycznemu (ACPA) w RA, przeciwciała anty mitochondrialne (AMA) w pierwotnej marskości żółciowej, przeciwciała przeciwtarczycowe w zapaleniu tarczycy Hashimoto i anty-dsDNA w SLE [ 164]]; niosą określone profile genetyczne, w tym pacjentów z polimorfizmami związanymi z genem insuliny, genem tyreoglobuliny i genem receptora hormonu tarczycy [ 165 ].Wnioski i zalecenia ekspertów
Szczepienie może wykazywać autoimmunologiczne skutki uboczne i potencjalnie nawet wywołać pełnoobjawową chorobę autoimmunologiczną. Ta podatność na autoimmunizację wywołaną przez szczepionkę jest prawdopodobnie określana również przez predyspozycje genetyczne, co dodatkowo podkreśla znaczenie "mozaiki autoimmunologicznej" [ 4 ]. Szczepienie zmniejsza zachorowalność i śmiertelność osób, zwłaszcza dzieci. Niemniej jednak, dylemat kogo i kiedy szczepić pozostaje nierozwiązany i potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizm działania.
Na koniec uważamy, że naszym zobowiązaniem powinno być zaplanowanie badań genetycznych na pacjentach dotkniętych autoimmunizacją po szczepieniu w celu wyjaśnienia patogenetycznego podłoża i fizjopatologii związanej z szczepionką reakcji autoimmunologicznej. Mamy nadzieję, że takie podejście może doprowadzić do zarysowania testu ekranowego (testu płatkowego?) Dla tego ryzyka, a ostatecznie do zapobiegania niepożądanym reakcjom poprzez szczepienia. Może reprezentować "spersonalizowaną medycynę", która mogłaby potencjalnie ulepszyć metody profilaktyczne i opcje terapeutyczne, zgodnie z zaleceniami "Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Predykcyjnej, Prewencyjnej i Spersonalizowanej" [166] 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/  - w tym linku opisanych jest wiele chorób i predyspozycji po szczepieniu do chorób autoimmunologicznych

Związek między szczepieniami, a alergiami pokarmowymi

Allergens in Vaccines Are Causing Life-Threatening Food Allergies
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/allergens-in-vaccines-are-causing-life-threatening-food-allergies?utm_content=22865933 (Związek między szczepieniami, a alergiami pokarmowymi)

Przykład orzeszków ziemnych

Przykład uczuleń na olejek z orzeszków ziemny, który był dodawany do szczepionek w USA.
Powyższe to tylko wstęp do tematu szerzej ujętego poniżej:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588941684651070 (komentarze do m.in. poniższych źródeł)
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodAllergensLabeling/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/ucm106477.htm#table-iv-7
http://pqasb.pqarchiver.com/djreprints/doc/132896455.html 

D. O’Hagan (ed.), “Induction of Allergy to Food Proteins,” and “Real and Theoretical Risks of Vaccine Adjuvants,” Vaccine Adjuvants (NJ, Humana Press, 2000) 10 & 32.
M.R. Nelson, et al., “Anaphylaxis complicating routine childhood immunization: haemophilus influenza b conjugated vaccine,” Pediatric Asthma, Allergy & Immunology, 14, 4 (Dec. 2000): 315-321.
M. Flora Martin-Munoz, “Anaphylactic reaction to diphtheria-tetanus vaccine in a chid: specific IgE IgG determinations and cross-reactivity studies,” Vaccine, 20, 27-38 (Sept. 2002): 3409-3412.
U. Kosecka, et al. “Pertussis adjuvant prolongs intestinal hypersensitivity, “ International Archives of Allergy & Immunology, 119, 3 (July, 1999): 205-11.
Nakayama T, Aizawa C, Kuno-Sakai H. “A clinical analysis of gelatin allergy and determination of its causal relationship to the previous administration of gelatin-containing acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids,” Journal of Allergy & Clinical Immunolology (Feb., 1999): 321-5.
H. Kuno-Sakai, M. Kimura, “Removal of gelatin from live vaccines and DTaP – an ultimate solution for vaccine-related gelatin allergy,” Biologicals, 31 (2003): 245-249.
V. Pool, et al. “Prevalence of anti-gelatin IgE antibodies in people with anaphylaxis after measles-mumps-rubella vaccine in the United States,” Pediatrics, 110, 6 (Dec. 2002): e71.
G. Hildick-Smith, et al., “Penicillin Regiments in Pediatric Practice: Study of Blood Levels,” Pediatrics (Jan. 1950): 97-113.
Threshold Working Group, Approaches to Establish Thresholds for Major Food Allergens and for Gluten in Food. III, IV, V, (FDA , March, 2006)
Stacy V. Jones, “Peanut oil used in new vaccine; product patented for Merck said to extend immunity,” The New York Times, Business Financial Section (Sept. 19, 1964) 31.
Anon, “Peanut Oil Additive is Found to Improve Flu Shot’s Potency,” The New York Times (Nov. 11, 1966).
M.R. Hilleman, et al., “Imunological Adjuvants Report of a WHO Scientific Group”, World Health Organization Technical Report Series, No. 5959 (Geneva, WHO, 1976) 11.
http://www.smartvax.com/?option=com_content&view=article&id=73&hc_location=ufi
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9800E4DD1330E43BBC4952DFB767838D679EDE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12637607
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/17/AR2006081701559.html

http://i.imgur.com/QhPeBtL.jpgZ książki "The Peanut Allergy Epidemic"  Fraser zauważa, że masowe zjawiska alergiczne (zwana "choroba posurowicza") po raz pierwszy pojawiły się u schyłku XIX wieku w tandemie z masowych szczepień.
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/allergens-in-vaccines-are-causing-life-threatening-food-allergies?utm_content=22865933&utm_medium=social&utm_source=facebook

Choroba posurowicza to alergiczny, ogólnoustrojowy odczyn na wprowadzoną pozajelitowo obcogatunkową surowicę - przede wszystkim przeciwtężcową lub przeciwbłoniczą, choć nie tylko.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/choroba-posurowicza-reakcja-na-podanie-obcej-surowicy_38976.html


Kika dekad temu wprowadzono do składu szczepionek jako adiuwant olej z powszechnie uprawianych w USA orzeszków ziemnych
"W 1964 roku w The New York Times pojawił się artykuł w którym napisano, że gigant farmaceutyczny Merck wprowadza do swoich szczepionek nowy adiuwant, który ma wydłużyć odporność na grypę, polio i inne choroby.
Stacy V. Jones, “Peanut Oil used in New Vaccine; product patented for Merck Said to Extend Immunity,” The New York Times, Business Financial Section Sept .19, 1964.
W artykule sprzed 50 lat możemy również przeczytać, „ olej otacza antygeny zawarte w szczepionce. Kiedy jest ona wstrzyknięta w mięsień, olej jest stopniowo metabolizowany przez organizm co zapewnia równomierne uwolnienie pozostałych składników”.
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=923

Olejek z orzeszków dodany do składu szczepionki na grypę zwiększa jej efektywność i okres działania. Potwierdza to 10 badań, o czym donosi New York Times. http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70A15FC3854117B93C3A8178AD95F428685F9 - See more at: http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=923#sthash.BKfqDVY5.dpuf
„Zastrzyk powinno wykonywać się wprowadzając igłę głęboko w mięsień. Zaleca się pilną potrzebę dokładnych szkoleń w sztuce głębokiej aplikacji szczepionek”. Wstrzyknięcie nienaruszonych trawieniem protein prosto w krwiobieg spowodowałoby odpowiedź alergiczną. Fraser MA BA B. ED, Heather; Levatin, Janet M.D. The Peanut Allergy Epidemic: What’s Causing It and How to Stop It.
"Adjuwanty mineralne i z olejów roślinnych próbowano zastosować w szczepionkach przeznaczonych dla ludzi, jednak z uwagi na dużą liczbę miejscowych odczynów (nawet ropnie) i poważne reakcje ogólne (możliwość nowotworzenia), nie zostały dopuszczone przez FDA. Aż do chwili obecnej, rolę adjuwantów spełniają głównie związki glinu."
http://www.termedia.pl/Czasopismo/Przewodnik_Lekarza-8/Streszczenie-2619
Rodzaj oleju użytego w emulsji decyduje o stopniu pobudzenia komórek immunokompetentnych [6]. Oleje mineralne (olej parafinowy) pozostają w miejscu iniekcji znacznie dłużej niż oleje metabolizowane w organizmie (skwalen, olej arachidonowy), działają jednak bardziej drażniąco na tkanki i powodują powstanie większego odczynu zapalnego. Im krótszy łańcuch węglowodorowy w resztach kwasów tłuszczowych, tym lepsze właściwości solubilizujące i większe działanie drażniące."
http://www.phmd.pl/abstracted.php?level=5&ICID=12214&hc_location=ufi
https://prawdaxlxpl.files.wordpress.com/2010/10/sklad-szczepionek.pdf?hc_location=ufi

The peanut allergy epidemic may have been precipitated by pediatric injections
http://www.smartvax.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&hc_location=ufi

The words "allergy" and "anaphylaxis" were created to describe vaccine-injury
http://www.smartvax.com/?option=com_content&view=article&id=90&hc_location=ufi
Oczywiście oficjalnie to koincydencja, że pokolenie zaszczepionych w ten sposób ma tak silne reakcje alergiczne akurat na orzeszki, że tylko w samych USA z tego powodu umiera wg niektórych danych około 100 osób rocznie wg. innych około 50.
Ile na całym świecie?
Ile nazbierało się tysięcy ofiar ciężkich alergii na orzeszki do tej pory?

Oczywiście oficjalnie nie potwierdzono, że ma to związek ze szczepieniami.
Natomiast w kosmetyce w badaniach z 2003 roku udowodniono, że uczulenie można nabyć poprzez poprzez aplikację w/wym. medykamentów na uszkodzoną skórę. Zachowanie szczególnej ostrożności zalecają oni w przypadku noworodków.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12637607
Co także może służyć obronie szczepień przez prowacki gdyż olej z orzeszków ziemnych jest popularnym składnikiem wielu środków także w kremach, kroplach czy olejkach...


Proszczepionkowcy twierdzą, że przypadki uczuleń na orzeszki ziemne notowane są na całym świecie i to na długo przed wprowadzeniem tak masowych szczepień. Owszem tak jest. Ale dużo dużo częściej i silniejsze reakcje (zagrażające życiu) są w krajach gdzie szczepionki zawierały ten olejek. Natomiast pierwsze przypadki alergii na orzeszki odnotowano w latach czterdziestych wraz z wprowadzeniem do penicyliny olejku z orzeszków. Miało to spowodować większą skuteczność oddziaływania penicyliny.
Z danych dostępnych w USA wynika, że pomiędzy latami 1992-95 liczba ciężkich reakcji anafilaktycznych dla dzieci poniżej 5 roku życia podwoiła się, miliony ludzi więcej cierpi na tak silne rodzaje alergii.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/17/AR2006081701559.html

W odpowiedzi na alergie na orzeszki ziemne jest nowa szczepionka, która podobno trochę zmniejsza siłę reakcji organizmu na alergen
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749%2898%2970271-4/abstract#sthash.BKfqDVY5.dpuf
http://www.apsik.pl/pages/apsik/trop/47.php
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=923
www.biotechnolog.pl/koniec-z-alergia-na-orzeszki-ziemne

W latach 1970-tych i 1980-tych, olej z orzeszków ziemnych stał się powszechnym składnikiem szczepionek. I niby zupełnie przypadkowo zaczęły gwałtownie wzrastać alergie na orzeszki ziemne. Po tym jak jej własne dziecko miało reakcję anafilaktyczną na masło orzechowe, historyk Heather Fraser postanowiła zbadać ten temat i opisała to w swojej książce: "The Peanut Allergy Epidemic": http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3192090/
W 1964 roku, Merck stworzył adiuwant 65-4, który zawiera aż w 65 % olej arachidowy. Artykuł w "The New York Times" z 1964 roku o tym, jak ten olej miał być po raz pierwszy użyty w nowej szczepionce p. grypie: http://www.nytimes.com/…/peanut-oil-used-in-a-new-vaccine.h…
Kilka pózniejszych artykułów w pubmedzie na temat użycia adiuwantu 65 w szczepionkach:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=6015520 (1967r)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5787131 (1969r)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4622116 (1972r)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2130368/ (1975r)
Dr Lawrence B. Palevsky (pediatra) napisał również artykuł "Olej z orzeszków ziemnych używany w szczepionkach od 1960 roku":
http://www.drpalevsky.com/articles_pages/346_Peanut_Oil_in_Vaccines_Since%20the_1960s.asp

Adiuwanty szczepionek zawierają również wiele innych olejów, które mogą powodować alergię na inne pokarmy. Np. skorupiaki razem z rybami wykorzystywane są do wytwarzania oleju z ryb. Stosuje się również olej z kiełków pszenicy, olej kukurydziany, czy olej sojowy. Mleko i jajka są również stosowane do wytwarzania szczepionek...
http://the-health-gazette.com/830/peanut-allergy-vaccinations-link-consumer-concerns/
Kolejny niebezpieczny adiuwant to MF59, który zawiera olej otrzymywany m.in. z wątroby rekina, skwalen. MF59 jest używany w wielu szczepionkach w Europie, np. przeciwko świńskiej grypie (Novartis). Był on również w eksperymentalnych szczepionkach p.wąglikowi podawanych żołnierzom armii USA, co następnie spowodowało epidemię tzw. syndromu wojny w Zatoce Perskiej.
http://www.naturalnews.com/042241_Gulf_War_syndrome_flu_vaccines_MF59.html

"Adiuwant MF59 w szczepionkach sprzyja retencji nieprzetworzonego antygenu w makrofagach węzłach chłonnych oraz pęcherzykowych komórkach dendrytycznych."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589069

Alergie spowodowane są przez nagromadzenie toksyn środowiskowych (epigenetyka), co jest kumulowane w ciągu pokoleń. Szczepionki odgrywają dużą rolę, ponieważ są one wstrzykiwane, a nie spożywane, ale nie jedyną. Oprócz tego mamy jeszcze antybiotyki i inne farmaceutyki, zanieczyszczenie środowiska i chemię w naszym pożywieniu, co razem daje ten końcowy efekt..
http://vactruth.com/2010/07/15/non-disclosed-hyper-allergenic-vaccine-adjuvant/

Artykuł z gazety
http://i.imgur.com/FPPyYcc.jpg
Na szczęście obecnie w Polsce nie ma tego dodatku w szczepionkach dlatego takie wypadki jak ten:
http://onet.tv/i/dowiedzsie/9-latka-zmarla-po-zjedzeniu-czekoladek-niejednoznaczne-etykiety-pulapka-dla-alergikow/gpyz5
są niezwykle rzadkie
Podsumowując:
Olejek z orzeszków był w USA dodawany do składu szczepionek. Zwiększał efektywność i okres działania.... obecnie z powodu reakcji alergicznych na orzeszki umiera 50-100 osób rocznie w USA. 
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588941684651070

Do weryfikacji (wybudzeni / vactruth - dużo źródeł)
Adiuwant 65 nazwany przez immunologów „brudnym sekretem” zwiększał wytwarzanie przeciwciał 13-krotnie, choć nikt nie wiedział dokładnie dlaczego i jak. Ta przydatna i opłacalna „czarna skrzynka” to składnik składający się z rafinowanego oleju z orzeszków ziemnych i aluminium. Został dodany do szczepionek dziecięcych w latach 60-tych.
Adiuwanty szczepionek zawierają również wiele innych olejów, które mogą powodować alergię na inne pokarmy.
Np. skorupiaki razem z rybami wykorzystywane są do wytwarzania oleju z ryb. Stosuje się również olej z kiełków pszenicy, olej kukurydziany, czy olej sojowy. Mleko i jajka są również stosowane do wytwarzania szczepionek… Peanut Allergy – Vaccinations Link: Consumer Concerns
https://szczepienia.wybudzeni.com/2016/04/01/alergia-na-orzeszki-ziemne-adjuwant-65/
http://the-health-gazette.com/830/peanut-allergy-vaccinations-link-consumer-concerns/
http://www.nytimes.com/1964/09/19/peanut-oil-used-in-a-new-vaccine.html
http://vactruth.com/2010/07/15/non-disclosed-hyper-allergenic-vaccine-adjuvant/


"Adiutant - istotny składnik skutecznej szczepionki"
http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/digital/1996/199604219224.pdf

Żelatyna
Wiele składników szczepień potrafi uczulać np. tiomersal czy  żelatyna
Niektóre reakcje anafilaktyczne i reakcje skórne są zwiazane ze szczepionkami zawierające żelatynę (jak np. monowalentne szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce). Historia immunizacji przeciwko DTaP sugeruje, że zawierająca żelatynę szczepionka DTaP może mieć związek przyczynowy z rozwojem alergii na żelatynę.
Most anaphylactic reactions and some urticarial reactions to gelatin-containing measles, mumps, and rubella monovalent vaccines are associated with IgE-mediated gelatin allergy. DTaP immunization histories suggest that the gelatin-containing DTaP vaccine may have a causal relationship to the development of this gelatin allergy
Pobudzony wzmacniaczami reakcji immunologicznej organizm (np. fosforanem glinu) reaguje zapamiętaniem alergenu (dowolnej proteiny / składnika wstrzykniętego do organizmu), co może później prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. I tak bywa w wielu wypadkach niezależnie od tego, czy chodzi o żelatynę, olejek orzeszków ziemnych czy innych składników szczepionek.Wywiad z ofiarą szczepionki przeciwko polio
Choroby autoimmunologiczne. Alergia. Na kwas foliowy i antybiotyk – nie pamiętam na jaki, a potem wytłumaczę, dlaczego. O ile od kwasu foliowego złazi mi skóra jak po oparzeniu, to po antybiotyku występuje natychmiastowy obrzęk. O ile wiem, obie te substancje występowały w szczepionce Czumakowa w charakterze środków pomocniczych. [Michaił Czumakow, dyrektor rosyjskiego Instytu Poliomyelitis i Wirusowych Encefalopatii. Wprowadził do Rosji szczepionkę przeciw polio Sabina i prowadził jej testy kliniczne]
http://prawdaoszczepionkach.pl/marze--by-napluc-na-grob-czumakowa,63,286.htm https://justpaste.it/rxfcAlergicy, a szczepienia
Wiele danych wskazuje, że lekarze pierwszego kontaktu i pediatrzy realizujący program szczepień ochronnych, a także rodzice szczepionych dzieci posiadają niewystarczające informacje dotyczące częstości występowania i reakcji ubocznych po podaniu szczepionek. Z drugiej strony, właściwe poznanie poszczepionkowych reakcji immunlogicznych i metod przeprowadzanych in vivo i in vitro badań diagnostycznych mogłaby być szczególne pomocna w kampanii promocyjnej szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami alergicznymi. Autorzy opracowania przedstawili aktualne dane dotyczące ryzyka reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionek ochronnych, obraz kliniczny reakcji z nadwrażliwości, a także podali podstawowe założenia algorytmu postępowania diagnostycznego i prowadzenia szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.Wg. oficjalnych danych dla USA tylko 33 osoby miały poważną, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję alergiczną - znaną również jako anafilaksja - z 25 milionów otrzymanych szczepionek, wynika z badań przeprowadzonych przez CDC- amerykański ośrodek kontroli chorób. To 1,3 osoby na milion, które dostają szczepionkę!
http://www.health.com/allergy/vaccines-rarely-cause-life-threatening-allergic-reactions-cdc


https://i.imgur.com/SXgr2kU.jpg - oczywiście przedstawienia silnej natychmiastowej reakcji alergicznej na szczepionkę jako jedynie zagrożenie związane ze szczepieniem można traktować bardziej w kategorii żartu, wielu jednak całkiem poważnie posługuje się takimi danymi."Doktor rozprawił się również ,,mitami'' o tym, czy szczepionki mogą powodować alergie. - Dzisiaj można słyszeć, jak babcie mówią, że się nie szczepiły i nie było alergii. Nowotworów też nie było, ale nikt nie wspomina, że ludzie umierali w wieku 40 - 50 lat."
z
https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/szczepionkowa-propaganda-dla-piel%C4%99gniarek/709690295725068

Rzeczywiście średnia wieku była dużo niższa, ale czy wtedy też ponad 1000 dzieci rocznie umierało na nowotwory, a odsetek alergików należał do najwyższych na świecie, obecnie tylko z powodu astmy rocznie umiera ok 1500 osób w Polsce. (statystyki powyżej)

"Wzrastająca ilość chorób autoimmunologicznych wśród ludzi (cukrzyca typu pierwszego, stwardnienie rozsianie) mogą być spowodowane szczepieniami. Wykazano już doświadczalnie zdolność olejów węglowodorowych (używanych w szczepionkach w charakterze adujwantów, do których należy na przykład skwalen) do wywoływania reakcji autoimmunologicznych." 
Kuroda Y., Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine, „Biomedicine & Pharmacotherapy”, Jun 2004, (58)5, s. 325-337  

"Szczepionki zawierające substancje pomocnicze mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem chorób autoimmunologicznych / zapalnych po immunizacji"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23576057

Szczepienia programowe (kalendarz szczepień) mogą zwiększać częstość występowania astmy i chorób alergicznych - nowe badanie z Chin.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369216006589

"Circulating immunoglobulin E (IgE) is one of the characteristics of human allergic diseases including allergic asthma. We recently showed that infection of human B cells with rhinovirus or measles virus could lead to the initial steps of IgE class switching. "

Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9345669

W Kanadzie zanotowano nietypową liczbę poważnych reakcji alergicznych po szczepionce przeciwko wirusowi H1N1. GSK wycofał całą partię tych szczepionek (7,5 mln sztuk)
http://www.foxnews.com/story/2009/11/24/glaxosmithkline-recalls-h1n1-vaccine-in-canada-over-life-threatening-allergy/

Szczepionka przeciw Hib może zwiększać ryzyko chorób atopowych. "There is a potential risk for AD after receiving Hib combination vaccines"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23265751
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/826516680729159/Autoszczepionka (słabe źródło)
Zwolennicy autoszczepionki głoszą, iż jest to lek o niebo lepszy od antybiotyków, bowiem zmusza układ obronny do działania, a przy tym nie niszczy przyjaznej flory bakteryjnej.
Przeciwnicy z kolei przestrzegają przed jej stosowaniem, twierdząc, że autoszczepionka może wywołać, tzw. reakcję autoimmunologiczną, która polega na tym, że niektóre fragmenty bakterii, pobudzające układ odpornościowy (tzw. antygeny), są bardzo podobne do fragmentów komórek człowieka. W efekcie układ obronny może czasem nie odróżnić wroga od przyjaciela i zaatakować zarówno zjadliwe mikroby, jak i własny organizm.
- Gotowe szczepionki fabryczne nie zawsze są skuteczne – mówił na łamach tygodnika "Polityka" - Andrzej Kasprowicz, kierownik Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek z Krakowa. – Nie zawsze zawierają szczep bakterii, który u konkretnego pacjenta mógł wywołać chorobę. Na przykład bakteria odpowiedzialna za zakażenia dróg oddechowych, posiada ponad 80 serotypów, a w fabrycznych szczepionkach jest ich tylko kilkanaście.
http://kobieta.wp.pl/autoszczepionka-lepsza-niz-antybiotyk-5982742348842113a (potrzebne lepsze źródło)MMR, DTPP, a problemy alergiczne - badanie kohortowe

Badanie kohortowe jasno wskazuje na to, że dzieci szczepione DTPP (DTP + Polio) czy MMR częściej mają alergie pokarmowe, skórne czy astmę. 
Jednak końcowy wniosek łagodzi zły wydżwięk badania:
"In summary, although our results in an observational cohort study demonstrated a positive association between vaccination and allergic disease, this association can be explained by ascertainment bias. These data, together with other published evidence, suggest that current vaccination practices do not have an adverse effect on the incidence of allergic disease." 
Tak wyglądają prace z tego zakresu większości naukowców.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448377/
Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study Results. We found an association between vaccination and the development of allergic disease; however, this association was present only among children with the fewest physician visits and can be explained by this factor.Conclusions. Our data suggest that currently recommended routine vaccinations are not a risk factor for asthma or eczema.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.cc/pmc/articles/PMC1448377/ - całe badanie

aspiracja


Sposób wykonania szczepienia ma znaczenie, aspiracja

Iniekcja pomijająca naturalne drogi zakażenia, okres inkubacji choroby, jej naturalny rozwój itd trudno porównywać do naturalnej odpowiedzi organizmu na antygeny. Ogromne znaczenie okazuje się mieć sposób wykonania iniekcji. Jeśli wybrane zostanie złe miejsce, igła trafi w naczynie krwionośne ryzyko poważniejszego NOP rośnie (Oczywiście to rzadka sytuacja wtedy np. znany NOP jak MMF (zapalenie np. mięśnia ręki, która była szczepiona szczepionką przeciwko WZW-B) niekoniecznie musi dotyczyć okolić miejsca szczepienia, może wraz krwią dostać się do innych organów np. serca).
W Polsce zaleca się szczepienia dzieci bez aspiracji więc istnieje szansa trafienia w światło naczynia krwionośnego... (efekcie niemal dożylnego podania szczepionki szansa na zanotowanie cięższego NOP jest bardzo duża) Niestety nie wszyscy ludzie są tak samo zbudowani, aby można było mieć pewność przy iniekcji w ciemno.
Zaleca się nie aspirować przy dokonywaniu iniekcji w przednio boczna powierzchnie uda (jeden z większych mięśni) ze względu na niskie ryzyko przypadkowego trafienia w większe naczynie krwionośne. W mniejsze raczej ryzyka nie ma;) Mięśnie są ukrwione. Przez każde jedno włókno tkanki mięśniowej przechodzi wiele naczyń krwionośnych.
https://pl.pinterest.com/pin/280067670555083074/
https://pl.pinterest.com/pin/432134526716462896/

Warto wspomnieć, że także gdy iniekcja jest zbyt płytka (np. gdy wskutek otyłości) rośnie ryzyko problemów, uczulenia. Istotny jest nawet wpływ rozmiaru igły na immunogenność
WHO: "Do"NOT"aspirate"when"giving"vaccines"to"all"ages (strong"recommendation)"
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2015/april/1_SAGE_latest_pain_guidelines_March_24_Final.pdf
CDC: "The ACIP’s General Recommendations on Immunization document states that aspiration is not required before administering a vaccine."
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/vac-admin.html
MP: "Wstrzyknij szczepionkę bez wcześniejszej aspiracji."
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/show.html?id=71176
ACIP: "Podczas szczepienia domięśniowego w tych okolicach po wkłuciu igły nie jest konieczna próba aspiracji przed wstrzyknięciem, gdyż nie przebiegają w nich duże naczynia krwionośne."
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=80141
https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/80141,ogolne-wytyczne-dotyczace-szczepien-ochronnych-cz-4-zalecenia-amerykanskiego-komitetu-doradczego-ds-szczepien-ochronnych-acip
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/procedurytechnika/show.html?id=70817&hc_location=ufi
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/procedurytechnika/show.html?id=86846&hc_location=ufi
http://www.mp.pl/artykuly/20364?hc_location=ufi


Węzły chłonne, naczynia limfatyczne
"W swojej książce „ Przyroda jako lekarz i pomocnik ” znany niemiecki pisarz i lekarz doktor Friedrich Wolf (1888–1953) pisał: „Oto przypadek, z którym się zetknąłem: zdrowy syn pewnego handlowca natychmiast po szczepieniu zachorował na ciężkie ropne zapalenie węzłów chłonnych ręki, w którą wkłuto się, robiąc szczepionkę. Pojawił się ropień węzła chłonnego w dole pachowym z rozkładem martwiczym. Po kilku dniach dziecko zmarło. Ojca bez względu na desperacki sprzeciw zmuszono do zaszczepienia pozostałych dzieci, chociaż stracił już w ten sposób swe pierwsze dziecko, a w owej miejscowości od wielu dziesiątków lat nie było ani jednego przypadku ospy”
str. 187 z książki
http://www.prawdaoszczepionkach.pl/upload/Bezlitosna%20immunizacja-Prawda%20o%20szczepionkach%20PDF.pdf


Pomylenie szczepionek - zamienienie
Nie wiadomo jak często się pomyłki zdarzają. Rodzic kompletnie się kwestią nie interesuje, nie wie "na co szczepione" to pewnie też nie wychwyci ew. pomyłki... Relacji typu pomylenie miejsca podania szczepionki czy dawki (dwa razy tym samym zaszczepiono, zamiast dwie rożne etc) trochę już widziałem.

Niżej cytat z książki neonatologa dr Jacka Rudnickiego:

"Położna pomyliła drogi podania szczepionki. Gruźlicę podała do mięśnia a wirusowe zapalenie wątroby typu B śródskórnie. Musieliśmy o tym powiedzieć rodzicom. To zdarzyło się pierwszy raz i nie miałem doświadczenia, nie wiedziałem jakie mogą być konsekwencje. Wszyscy wiedzą jak długo po szczepieniu gruźlicy na lewym ramieniu utrzymuje się zaczerwienie, obrzęk, w końcu buduje się ropień. Trwa to miesiącami aby zagoić się z pozostawieniem blizny. Wyobraziłem sobie, że cały ten proces będzie miał miejsce w udzie dziecka, w pobliżu kości udowej.
Czy dojdzie do przewlekłego zapalenia kości udowej, czy nie ulegnie zniszczeniu, czy będzie prawidłowo rosła na długość?
Te cholerne strzykawki, takie podobne. Szczepienie wykonywane jest jednoczasowo ze szczepieniem przeciw wirusowemu zapalenia wątroby, szczepionką z zabitych wirusów którą można wstrzyknąć wszędzie. Nie daje odczynu zapalnego, nic nie może się stać.

Taka pomyłka. Techniczny błąd. A skutki mogły być katastrofalne w postaci kalectwa. Nie pozostało nic innego jak powiadomić specjalistę regionalnego do spraw szczepień i poprosić o radę jak zapobiec ewentualnym powikłaniom. Wreszcie trzeba poprosić rodziców dziecka i powiedzieć im o pomyłce i całej sytuacji, umówić na badania kontrolne. Chociażby usg okolicy, w którą głęboko podano szczepionkę przeciwgruźliczą aby zobaczyć czy nie robi się ropień. Przyjęli to spokojnie, chociaż byli zatroskani. Pytali o różne szczegóły. Nam spadło trochę napięcie i poczucie winy kiedy powiedzieliśmy im o tym. Teraz czekały nas długie tygodnie oczekiwania na ewentualne skutki..."
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/837359326311561/ http://echelon.pl/content/jacek-rudnicki-wszystko-co-ma%C5%82e-jest-pi%C4%99kne
Przeciwciała poszczepienne mogą zabić - kompleks immunologiczny
I nie chodzi o HLH, GBS, a o chorobę kompleksu immunologicznego. Oficjalnie zapewnia się, ze szczepienia chronią przed chorobą, a nawet jeśli nie to zapewniają jej łagodne przejście. Niestety czasem przejście choroby może być ciężkie. Bywa, że śmiertelne. Zdarza się to w sytuacji gdy przeciwciała poszczepiennie krążące w naszym organizmie mają na tyle niskie powinowactwo, że przyłączają się do antygenu wirusa ale go nie neutralizują. Organizm więc produkuje przeciwciała niby walczy z wirusem, a ten w najlepsze nadal się namnaża i zajmuje kolejne obszary...
To tylko wstęp do tematu szerzej ujętego poniżej:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/kompleksy-immunologiczne-po.html 
http://www.nature.com/news/2010/101205/full/news.2010.649.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-089086/en/
http://www.nature.com/nm/journal/v17/n2/full/nm.2262.html

Szczepienia, a nowotwory

Część artykułu  z tym związana została przeniesiona na
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/szczepienia-nowotwory-rak-szczepionki.html
Podsumowanie

Adiuwanty mające na celu wzmocnienie odpowiedzi układu odpornościowego na antygeny zawarte w szczepionce nie zawsze wzmacniają odpowiedź tylko na antygeny co wiąże się z ryzykiem problemów autoimmunologicznych. Istnieją również przesłanki, że kolejne przypominające dawki szczepień tym bardziej mogą wywoływać schorzenia autoimmunologiczne.
Niestety raz upośledzony układ odpornościowy zwykle pozostaje taki. Z wiekiem nawet wiele chorób atopowych nasila się.

Istnieją przesłanki wskazujące iż niektóre składniki szczepionek (być może jeszcze nieznane - zanieczyszczenia) mogą wpływać na zwiększoną liczbę nowotworów (nikt tego nie wykluczył)
Wiadomo, że skuteczność szczepionek w eliminowaniu normalnego gorączkowego przechorowania, z pełną inkubacją chorób zakaźnych wieku dziecięcego ma duży wpływ na skłonność do nowotworów i do wielu innych groźnych chorób atopowych w późniejszym życiu.
Dlatego trudno aby nie było związku między szczepieniami, a nowotworami.


Lista badań dotyczących chorób atopowych i szczepień:


"aluminium w adiuwantach niesie ze sobą ryzyko chorób autoimmunologicznych, przewlekłego zapalenia mózgu i związanych z nim komplikacji neurologicznych, i może ze sobą nieść znaczące i szeroko rozpowszechnione niepożądane konsekwencje dla zdrowia.
W naszej opinii prawdopodobieństwo, że korzyści ze szczepień przewyższają ryzyko potencjalnego efektu ubocznego są niedoszacowane i nie zostały w prawidłowy sposób zbadane przez społeczność medyczną i naukową."
Lista badań wskazująca na zasadność powyższych opini:

http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
http://prawdaoszczepionkach.pl/badania-naukowe--ktore-wskazuja-na-niebezpieczenstwa-zwiazane-ze-szczepionkami,68,167.htm


Coraz więcej przypadków zapalenia jelit u dzieci. Naukowcy "podejrzewają" związek z "nadczynnością" układu odpornościowego.
http://www.hopkinschildrens.org/Doctors-See-More-Children-with-Inflammatory-Bowel-Disease.aspx


Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714532

Elevated risks on ER visits 1-2 weeks following vaccines
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3236196/

Overuse of vaccines overcomes natural autoimmunity and creates autoimmune- disorders Japanese study
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008382

Repeated immunization with antigen causes systemic autoimmunity in mice otherwise not prone to spontaneous autoimmune diseases
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795160/

Connection between vaccines and GBS, ITP, MS, and myperiocarditis
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08830181003746304

Connection between vaccines and autoimmune diseases
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08916930500050277

Correlation between the number of infant deaths and the number of vaccines
http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.abstract

Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), 1990-2010.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22531966

Subtle DNA changes and the overuse of vaccines in autism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

Vaccines Do Irreparable Harm: Study from Poland
http://www.laleva.org/eng/2013/05/vaccines_do_irreparable_harm_study_from_poland.htmlVaccines and autoimmunity
http://www.nature.com/nrrheum/journal/v5/n11/abs/nrrheum.2009.196.html
Vaccine-induced Autoimmunity
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841196900918
Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations
http://lup.sagepub.com/content/21/2/223.short
The Emerging Link Between Autoimmune Disorders and Neuropsychiatric Disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3086677/pdf/nihms284704.pdf
Serological association of measles virus and human herpesvirus-6 with brain autoantibodies in autism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9756729
Adjuvant Immunization Induces High Levels of Pathogenic Antiphospholipid Antibodies in Genetically Prone Mice: Another Facet of the ASIA Syndrome
http://lup.sagepub.com/content/21/2/210.abstract
Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008382


‘ASIA’ – Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902
The spectrum of ASIA: ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’
http://lup.sagepub.com/content/21/2/118.full.pdf+html
ASIA: A New Way to Put the Puzzle Together: Autoimmune (autoinflammatory) syndrome induced by adjuvants provides a diagnostic framework for enigmatic conditions
http://www.the-rheumatologist.org/details/article/1081203/ASIA_A_New_Way_to_Put_the_Puzzle_Together.html
Induction of the ‘ASIA’ syndrome in NZB/NZWF1 mice after injection of complete Freund’s adjuvant (CFA)
http://lup.sagepub.com/content/21/2/203.abstract
The common immunogenic etiology of chronic fatigue syndrome: from infections to vaccines via adjuvants to the ASIA syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054760
Shoenfeld’s Syndrome After Pandemic Influenza A/H1N1 Vaccination (Download free full text by clicking ACTA Reumatologica Portuguesa in upper right corner.)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21483283
Human Adjuvant Disease Induced by Foreign Substances: A New Model of ASIA
http://lup.sagepub.com/content/21/2/128.full.pdf+html
Gulf War Syndrome as a part of the autoimmune (autoinflammatory) syndrome induced by adjuvant (ASIA)
http://lup.sagepub.com/content/21/2/190.abstract
Adjuvant Immunization Induces High Levels of Pathogenic Antiphospholipid Antibodies in Genetically Prone Mice: Another Facet of the ASIA Syndrome
http://lup.sagepub.com/content/21/2/210.abstract
Autoimmunity Following Hepatitis B Vaccine as Part of the Spectrum of ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants’ (ASIA): analysis of 93 cases
http://lup.sagepub.com/content/21/2/146.abstract


Astma i alergia

Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9345669
Infection of Human B Lymphocytes with MMR Vaccine Induces IgE Class Switching
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11513549
Delay in diphtheria, pertussis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(07)02379-2/fulltext
Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714532
Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study
(Interesting to note that the data show a risk of allergic disease after vaccination but the authors dismiss it in their conclusion.)
http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.94.6.985
The relationship between vaccine refusal and self-report of atopic disease in children
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674905000266


Pertussis infections, vaccines and Type 1 diabetes
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-5491.2004.01141.x/full
Clustering of cases of type 1 diabetes mellitus occurring 2-4 years after vaccination is consistent with clustering after infections and progression to type 1 diabetes mellitus in autoantibody positive individuals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12793601
Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12482192
Vaccines and the risk of insulin-dependent diabetes (IDDM): potential mechanism of action
http://www.medical-hypotheses.com/article/S0306-9877(01)91352-0/abstract
Italian pediatric data support hypothesis that simultaneous epidemics of type 1 diabetes and type 2 diabetes/metabolic syndrome/obesity are polar opposite responses (i.e., symptoms) to a primary inflammatory condition
http://www.degruyter.com/view/j/jpem.2011.24.issue-7-8/jpem.2011.023/jpem.2011.023.xml


Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534
Autoimmune hazards of hepatitis B vaccine
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568997204002010
Vaccine Model of Antiphospholipid Syndrome Induced by Tetanus Vaccine
http://lup.sagepub.com/content/21/2/195.abstract
Influenza vaccination can induce new-onset anticardiolipins but not ß2-glycoprotein-I antibodies among patients with systemic lupus erythematosus
http://lup.sagepub.com/content/21/2/168.abstract
Influenza and autoimmunity
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2009.04759.x/abstract
Systemic lupus erythematosus following HPV immunization or infection?
http://lup.sagepub.com/content/21/2/158.abstract
Early diphtheria-tetanus-pertussis vaccination associated with higher female mortality and no difference in male mortality in a cohort of low birthweight children: an observational study within a randomised trial
http://adc.bmj.com/content/early/2012/02/13/archdischild-2011-300646.full
Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714532
Henoch–Schönlein purpura following meningitis C vaccination
http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/40/3/345.full

Characterization of antigen-presenting dendritic cells in the peripheral blood and colonic mucosa of patients with ulcerative colitis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11474315
Polymerase chain reaction detection of the hemagglutinin gene from an attenuated measles vaccine strain in the peripheral mononuclear cells of children with autoimmune hepatitis
http://www.springerlink.com/content/tln20u18374r4q30/
Early Childhood Membranous Nephropathy Due to Cationic Bovine Serum Albumin (Though not mentioned by the authors, Bovine Serum is in vaccines.)
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1013792#t=articleTop
The common immunogenic etiology of chronic fatigue syndrome: from infections to vaccines via adjuvants to the ASIA syndrome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054760

Więcej badań:
http://szczepienie.blogspot.com/p/lista-badan-dotyczacych-negatywnych.html
Badania dr Classen wskazują, że duża liczba szczepionek podawanych pacjentom prowadzi do epidemii przewlekłego zapalenia, chorób autoimmunologicznych, alergii, otyłość i zespołu metabolicznego.
 Dr J . Bart Classen. "Dane wskazują, że przewlekłe choroby wywołane wielokrotnie powtarzanymi szczepieniami, są o takim natężeniu, że niemal "karłami" wydają się wszystkie wcześniejsze czynniki chorobotwórcze, takie jak azbest, niskie dawki promieniowania, ołów, a nawet papierosy. 
Większość pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że cierpią z powodu niekorzystnych skutków szczepionek. Nawet więcej, pacjenci lub ich rodzice są prześladowani, oskarżani o praktykowanie złej diety i nawyków prowadzących do rozwoju otyłości i cukrzycy, gdy w rzeczywistości cierpią na otyłości i cukrzycę wywołaną szczepieniami " - Artykuł ukazał się w "THE WALL STREET JOURNAL
http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130712-904463.html
http://www.marketwatch.com/story/new-paper-provides-convincing-evidence-vaccine-induced-immune-overload-and-related-serious-health-issues-is-becoming-the-norm-not-the-exception-in-us-children-2014-05-13Szerokie stosowanie szczepień ochronnych już we wczesnym okresie życia stało się podstawą do wysunięcia teorii, że to właśnie immunizacja jest odpowiedzialna za lawinowy wzrost występowania chorób alergicznych u dzieci. W licznych badaniach nie stwierdzono wpływu szczepień ochronnych na wzrost występowania chorób alergicznych. Istnieje natomiast ryzyko zwiększonej częstości występowania ostrych reakcji alergicznych u dzieci z alergią, wywołanych składnikami dodatkowymi, takimi jak: białko jaja kurzego czy żelatyna. Nadal uważa się natomiast, że ryzyko pozostawienia dziecka bez szczepień ochronnych przewyższa ryzyko rozwoju choroby alergicznej czy poszczepiennej reakcji na składniki dodatkowe.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), 107-109

Autorzy opracowania przedstawili aktualne dane dotyczące ryzyka reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionek ochronnych, obraz kliniczny reakcji z nadwrażliwości, a także podali podstawowe założenia algorytmu postępowania diagnostycznego i prowadzenia szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
http://alergia.org.pl/lek/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=71


Willak-Janc E.: Szczepienia ochronne u dzieci a choroby alergiczne
"Żadne z opublikowanych dotąd badań nie potwierdziło bezspornie związku szczepień ochronnych z alergią"
http://www.mediton.pl/library/aai_volume-8_issue-3_article-347.pdf
Spośród zewnątrzpochodnych czynników modyfikujących funkcję układu immunologicznego choroby zakaźne i szczepienia ochronne mogą odgrywać rolę w predyspozycji do rozwoju chorób alergicznych i astmy. Ponadto liczne składniki szczepionek wywoływać mogą reakcje nadwrażliwości; stąd czynna immunizacja u pacjentów z chorobami alergicznymi, zwłaszcza uczulonych na białko jajka kurzego, wymaga szczególnej ostrożności. Z drugiej strony leczenie chorób alergicznych może mieć istotny wpływ na skuteczność szczepień ochronnych. 
http://mediton.nazwa.pl/PL/czasopisma/alergia-astma-immunologia/archiwum/artykul_14.2.824.html
"Szerokie stosowanie szczepień ochronnych już we wczesnym okresie życia stało się podstawą do wysunięcia teorii, że to właśnie immunizacja jest odpowiedzialna za lawinowy wzrost występowania chorób alergicznych u dzieci. W licznych badaniach nie stwierdzono wpływu szczepień ochronnych na wzrost występowania chorób alergicznych. Istnieje natomiast ryzyko zwiększonej częstości występowania ostrych reakcji alergicznych u dzieci z alergią, wywołanych składnikami dodatkowymi, takimi jak: białko jaja kurzego czy żelatyna. Nadal uważa sie natomiast, że ryzyko pozostawienia dziecka bez szczepień ochronnych przewyższa ryzyko rozwoju choroby alergicznej czy poszczepiennej reakcji na składniki dodatkowe."
http://mediton.nazwa.pl/PL/czasopisma/alergia-astma-immunologia/archiwum_8.3.347.html
Reakcja opóźniona
Pojawia się kilka godzin lub kilka dni po kontakcie z alergenem, jednak możliwe jest wystąpienie objawów klinicznych nawet 2-3 tygodnie po ekspozycji na czynnik uczulający. Większość poszczepiennych reakcji opóźnionych można sklasyfikować jako typ III reakcji z nadwrażliwości z zaangażowaniem kompleksów immunologicznych, jednak nie można wykluczyć współwystępowania reakcji zależnych od limfocytów T, późnej fazy reakcji IgE-zależnych, czy reakcji nie-IgE-zależnych wynikających z aktywacji dopełniacza przez powstające kompleksy immunologiczne.
Najczęstsze objawy kliniczne poszczepiennych reakcji opóźnionych to osutki skórne pod postacią pokrzywki, rumienia wielopostaciowego czy drobnogrudkowych wykwitów skórnych. Możliwe jest także wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (najczęściej w połączeniu z pokrzywką i rumieniem wielopostaciowym), a także bólu i obrzęku stawów, objawów choroby posurowiczej czy choroby Scholeina-Henocha (11).
http://alergia.org.pl/lek/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=71


Zaznaczam, że zarówno w powyższej liście badań, jak na całej tej stronie czytelnik nie znajdzie źródeł innych niż naukowe publikacje.
Jak również nie odwołuje się do dr Jaśkowskiego czy prof Majewskiej, ani nie powołuje się na niepewne źródła w np. postaci stron antyszczepionkowych, filmów yt jak np.
Allergies and vaccines http://www.whale.to/vaccines/allergies.htm
Alergie, a szczepienia, m.in. o tysiącach przypadków poszczepiennych alergii zgłaszanych do VAERS http://alergikus.pl/blog/szczepienia-przyczyna-alergii  

SKIN Disorders and Vaccines http://www.whale.to/vaccines/skin.html
Przykłady GBS http://littlelightsky.blogspot.de http://educationbeforevaccination.com/flu/
Cztero-kończynowy paraliż po DTP https://www.youtube.com/watch?v=mXIAL4cnozU&feature=youtu.be 

Jak również niektórych książek, które są dość kontrowersyjne i odwołują się do dość słabych źródeł jak np.

Książka "Vaccines and Autoimmunity" by Yehuda Shoenfeld, Nancy Agmon-Levin, Lucija Tomljenovic   
Oczywiście to jest wydawnictwo naukowe, a nie popularnonaukowe, autorami książki są naukowcy... lekarze należący do głównych uniwersytetów i szpitali badawczych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Szwecji, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Brazylii, Kolumbii, Meksyku i Słowenii... więc wydaje się profesjonalnie. W detalach już tak dobrze nie jest. Autorka książki  Lucija Tomljenovic ma kiepską opinię, to odpowiednik naszej prof Majewskiej, natomiast Yehuda Shoenfeld i Nancy Agmon-Levin są autorami konceptu ASIA w aspekcie wojny w zatoce perskiej (mocno kontrowersyjny temat, Shoenfeld publikował już wcześniej na ten temat kilka prac http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shoenfeld%20Y[Author]
Więcej o książce: 
http://info.cmsri.org/the-driven-researcher-blog/first-medical-textbook-devoted-to-research-linking-vaccines-to-autoimmunity
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118663438.htmlhttp://www.amazon.com/Vaccines-Autoimmunity-Yehuda-Shoenfeld/dp/1118663438/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438122114&sr=8-1&keywords=vaccines+autoimmunityhttps://www.facebook.com/StopPrzymusowiSzczepien/posts/866446230075228?__mref=message_bubblehttp://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118663438.html
Nie opisuje także twierdzeń typu
"Jeśli komuś chcę zafundować chorobę autoimmunologiczną lub stany zapalne w późniejszym życiu to zaszczepienie go jest dobrym pomysłem" - kontrowersyjnego  dr Dietricha Klinghardta znanego z kontrowersyjnego podejścia do pasożytów np. http://www.klinghardtacademy.com/images/ stories/parasite_treatment/ Parasite_Treatment_Basic_Step_9_2013.pdf  dr Dietrich Klinghardt, a tymczasem http://scienceblogs.com/insolence/2010/ 03/26/your-friday-dose-of-woo-2/ 
Jak również pomijam informacje z książki Danuta Myłek pl. „Alergie” - przewijają się w niej informacje na temat potencjalnych zagrożeń płynących ze zbyt wczesnego szczepienia dzieci, zwłaszcza alergików. Dr Młynek zaleca aby dziecko z aktywną alergią nie dociążać szczepionkami.Peanut Allergy & Peanut Oil in vaccines http://www.whale.to/vaccine/peanut_allergy.html


dr med. Katarzyna Bross - Walderdorff:
Obserwowany w ostatnich latach wzrost częstotliwości zachorowań dzieci na alergie, uważany jest za konsekwencję dużej ilości szczepień w pierwszym roku życia. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że szczepienia powodują rozregulowanie układu odpornościowego, czyniąc go nadwrażliwym na bodźce należące do naszego naturalnego środowiska. Alergie są właśnie wyrazem takiej nieadekwatnej, chorobliwej nadwrażliwości układu odpornościowego, a co za tym idzie jego niesprawności i nieskuteczności również w obronie przed infekcjami.
http://www.homeopatia-klasyczna.pl/index.php?p=homeopatia_szczepienia


Poniżej cytat z "Aluminium. O tym nie mówi się głośno..." Bert Ehgartner - kontrowersyjna pozycja, zwłaszcza jeśli chodzi o ASIA.
"Zespół adiuwantów
Aluminium może trwale zmienić sposób funkcjonowania układu odpornościowego, a ewentualne skutki są równie wielorakie, co przerażające. [..] Mocno zagrożona przez „przyjacielski ostrzał" jest tarczyca, jeden z narządów najbardziej dotkniętych zaburzeniami autoimmunologicznymi.

[..] Dziś znanych jest ponad 80 chorób wywołanych reakcjami autoimmunologicznymi układu odpornościowego. Istotne elementy ukształtowanego w ciągu miliardów lat układu zaczynają szaleć. Przeciwciała markują nagle własne komórki ciała i wystawiają je na odstrzał. Komórki dendrytyczne mylą się w ocenie antygenów i wysyłają substancje semiochemiczne do ataku na narządy. Istotne dla życia gruczoły hormonalne są aż do ostatniej komórki niszczone przez układ odpornościowy, który biologicznie został powołany do ich ochrony.
Konsekwencje są dramatyczne. Osoby chore na cukrzycę typu 1 nie mogą produkować insuliny, ponieważ zniszczeniu uległy komórki beta trzustki. Mocno zagrożona przez „przyjacielski ostrzał" jest tarczyca, jeden z narządów najbardziej dotkniętych zaburzeniami autoimmunologicznymi. Kolejnymi ulubionymi celami wytrąconego z równowagi układu odpornościowego są białe substancje osłony włókien nerwowych oraz jelita. "
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html
"Zawarte w szczepionkach białka powodują alergie pokarmowe."
Vinu Arumugham na łamach Journal of Developing Drugs (4/2015) właśnie to udowodnił. 
Laureat Nagrody Nobla Charles Richet ponad sto lat temu pokazał, że wstrzykując białko zwierzęciu lub człowiekowi, doprowadza się do uczulenia systemu odpornościowego na to białko. Kolejny kontakt z nim może powodować alergię lub wstrząs anafilaktyczny. Tymczasem w używanych, w Polsce obowiązkowych (!) szczepionkach znajdują się białka m.in. kurzych jaj, mleka, soi. Jest tam też żelatyna, agar (substancja żelująca złożona m.in. z trudno przyswajalnego przez człowieka cukru galaktoza i kwasu siarkowego), Polysorbate 80, sorbitol - wszystkie te substancje są produkowane przy użyciu owoców i warzyw: kokosów, oleju palmowego i słonecznikowego, zboża, kukurydzy itp. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych ograniczeń związanych ze stosowaniem alergenów w produkcji szczepionek, w Europie tym bardziej. Jeśli nie ma ograniczeń, to producenci w ogóle nie testują szczepionek pod kątem potencjalnych reakcji alergicznych. Co więcej, alergeny nie są nawet wykazywane na liście składników konkretnych szczepionek. Dla przykładu, w 1967 roku w szczepionce przeciwko grypie naukowcy wyodrębnili 7,4 mcg/ml owoalbuminy (białka stanowiącego główny składnik białkowy jaja kurzego), a w 2008 roku już 38,3 mcg/ml. To wystarcza, by spowodować alergię. Jak pisze Arumugham, większość szczepionek może powodować wstrząs anafilaktyczny (jak definiuje Medycyna Praktyczna, jest to "szybko rozpoczynająca się i zagrażająca życiu reakcja nadwrażliwości organizmu") i zawiera więcej niż wystarczającą dawkę alergenów, by wywołać alergię. 
Arumugham pisze wprost, że w związku z obowiązkiem i systematycznym zwiększaniem zakresu szczepień, stoimy w obliczu już widocznej epidemii alergii pokarmowych. Oczywiście tę zbieżność widzą wyłącznie naukowcy, bo w Polsce rejestr Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych nie ma możliwości zarejestrować związku między podaną szczepionką, a alergią. Nie istnieje żaden program badań, który by zakładał monitorowanie dziecka w tak długim okresie. Chowamy głowy w piasek. A antyszczepionkowcy czy nawet szczepionko-realiści to wichrzyciele."
Paweł Skutecki 
http://www.omicsgroup.org/journals/evidence-that-food-proteins-in-vaccines-cause-the-development-of-foodallergies-and-its-implications-for-vaccine-policy-2329-6631-1000137.pdf

Źródła do weryfikacji:

Na 4978 dzieci szczepionych do 62 dnia po urodzeniu, u 13.8% rozwinęła sie astma. Wiele z tych dzieci było zaszczepioncyh miedzy 63 a 93 dniem po urodzeniu (a dokładnie 965 dzieci)i u 10.3% z nich (614) rozwinęła się astma. Jedynie 417 dzieci otrzymało pierwszą dawkę DTP przed 124 dniem, a 171 po ponad 4 miesiącach od urodzenia. Wskazniki występowania astmy u tych dzieci stopniowo się obniżały z 13.8% do 5.9% wraz z każdym miesiącem opóznienia podania szczepionki DPT.
https://www.researchgate.net/publication/5643273_Delay_in_diphtheria_pertussis_tetanus_vaccination_is_associated_with_a_reduced_risk_of_childhood_asthma

How Vaccine-induced food allergy/gastrointestinal inflammation presents as Atopic ermatitis/ Folliculitis/ or Chronic Pinpoint Varicella Disease (differential diagnoses)

The purpose of this study was to examine the role of pertussis toxin (PT) in inducing intestinal hypersensitivity reactions, particularly the ability of the adjuvant to prolong the sensitization.....

“Mice injected with pertussis and egg protein resulted in egg allergy.”[4]
CONCLUSIONS:
Our findings indicate nanogram quantities of Pertussis Toxin, when administered with a food protein, result in long-term sensitization to the antigen, and altered intestinal neuroimmune function. These data suggest that exposure to bacterial pathogens may prolong the normally transient immune responsiveness to inert food antigens.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10436392
“The immune-mediated reactions caused by individual components of the vaccines are outlined in Table 2. Allergic responses caused by vaccines are generally of Type I and IV hypersensitivity reactions.” Almost all the vaccine components can be considered as potential triggers of an allergic reaction. Of particular importance are culture derived proteins from egg, gelatin and yeast. Other sources of allergic reaction are antibiotics and vaccination antigens." Clin Exp Vaccine Res.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3890451/
A clinical analysis of gelatin allergy and determination of its causal relationship to the previous administration of gelatin-containing acellular pertussis vaccine combined with diphtheria and tetanus toxoids
The number of patients with allergic reactions after administration of gelatin-containing live vaccines is increasingly reported in Japan. These allergic reactions appear to be caused by gelatin allergy.......In 206 patients from whom serum was available, IgE antibodies to gelatin were detected in 25 of 27 (93%) with anaphylaxis, 27 of 48 (56%) with urticaria, and 8 of 90 (9%) with a generalized eruption...... Among 202 patients for whom prior vaccine information was available, all had received DTaP vaccines......
CONCLUSION:
Most anaphylactic reactions and some urticarial reactions to gelatin-containing measles, mumps, and rubella monovalent vaccines are associated with IgE-mediated gelatin allergy. DTaP immunization histories suggest that the gelatin-containing DTaP vaccine may have a causal relationship to the development of this gelatin allergy.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9949325


Undiagnosed food allergies have been proposed as possible causes of promoting and perpetuating irritable bowel syndrome . Our aim was to find out if sensitization could induce chronic functional motor disturbances in the intestine and the mechanisms implicated. Rats were sensitized to ovalbumin (OVA) following three hypersensitivity induction protocols, two parenteral (injections) and one oral.

All sensitized rats showed intestinal hypermotility. Only rats sensitized by parenteral procedure showed an increase in RMCP II after OVA challenge in serum. IgEs increased only in the Bordetella pertussis sensitized group.

All sensitized rats showed an increase in the number of mucosal mast cells in duodenum. In conclusion, hypersensitivity to food proteins induces chronic motor alteration that persists long after antigen challenge and an excited/activated state of sensitized mucosal mast cells.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15670271
According to Röckmann, Heike et al. food sensitivities, especially those for cows milk is “frequently associated” to atopic dermatitis and “The percentage of sensitization to animal food allergens was significantly higher in severe Atopic Dermatitis patients.”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679244


The gastrointestinal side effects are also mentioned in numerous peer reviewed articles related to atopic dermatitis and food sensitivities
The first adverse reactions to Cows Milk that were described by Hippocrates (prior to 370 B.C.) were skin and gastrointestinal symptoms after Cows Milk consumption [4]. Five hundred years later, the Greek medical researcher Galen of Pergamum mentioned a causal relationship between these symptoms and milk consumption [5]. At the beginning of the 20th century observations of adverse reactions to Cows Milk became more frequent. The first reports mentioning diarrhea, growth retardation as well as anaphylactic shock after milk consumption were mainly published in the German literature [6–9].

Numbered citations listed in this study:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969108/
Another similarity in my daughters acute, new cows milk allergy is in Hochwallner, Heidrun et al. It talks about how up to 90% of these patients may show negative results on skin prick tests and even IgG, IgE and IgA tests, the clinical standards to finding an allergy. But give them icecream, yogurt or gummy bears and THEN try to deny an intolerance. Within hours their behaviors go straight to bi-polar. According to how medicine is conventionally practiced today, milk protein is consistently injected into the bodies of children and adults on a regular basis. It is clearly stated in all of the Diptheria, Tetanus and pertussis vaccine package inserts that, “Tetanus toxin is produced by growing Clostridium tetani in a modified Latham medium derived from bovine casein….

“Besides IgE-associated mechanisms also non-IgE-mediated mechanisms of cow’s milk hypersensitivity do occur but they are difficult to diagnose [40]. Non-IgE-associated symptoms are characterized by a delayed onset, around 2 hours to several days after CM consumption. Patients suffering from this form of hypersensitivity lack circulating Cows Milk protein-specific IgE and they show negative results in skin prick tests. It is estimated that around 0.5% of all infants suffer from non-IgE-mediated CMA whereas it seems to be more common in adults. The clinical symptoms affect mainly the gastrointestinal system including enterocolitis, proctitis, proctocolitis, enteropathy, irritable bowel syndrome, eosinophilic esophagitis and constipation…….Sometimes atopic dermatitis appears as a chronic symptom after Cows Milk ingestion.”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3969108/

Patients suffering from non-IgE-mediated cow's milk protein intolerance cannot be diagnosed based on IgG subclass or IgA responses to milk allergens.
Cow's milk is one of the most common causes of food allergy. In two-thirds of patients, adverse symptoms following milk ingestion are caused by IgE-mediated allergic reactions, whereas for one-third, the mechanisms are unknown. Aim of this study was to investigate whether patients suffering from non-IgE-mediated cow's milk protein intolerance can be distinguished from persons without cow's milk protein intolerance based on serological measurement of IgG and IgA specific for purified cow's milk antigens.
RESULTS: Only Cows Milk Allergy patients had IgE antibodies to cow's milk. Cow's milk allergic patients mounted the highest IgG(1) and IgG(4) antibody levels to αS1-casein, αS2-casein, β-casein, κ-casein, and α-lactalbumin. No elevated levels of IgG(4) , IgA, and complement-binding IgG subclasses (IgG(1) , IgG(2) , IgG(3) ) to purified cow's milk allergens were found within the Cows Milk Protein Intolerant patients compared to persons without cow's milk protein intolerance .
CONCLUSION: Cow's milk protein intolerant patients cannot be distinguished from persons without cow's milk protein intolerance on the basis of IgG subclass or IgA reactivity to cow's milk allergens.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21575008
Immune activation by casein (Milk) dietary antigens in bipolar disorder.
Anti-casein IgG associations with bipolar I diagnoses, psychotic symptom history, and mania severity scores suggest that casein-related immune activation may relate to the psychosis and mania components of this mood disorder. Case-control differences in epitope recognition implicate disease-related alterations in how the casein molecule is digested and/or how resulting casein-derived structures are rendered immunogenic.
RESULTS: Individuals with bipolar disorder had significantly elevated anti-casein IgG compared to controls. Casein IgG seropositivity conferred odds ratios of 3.97 for bipolar disorder, 5.26 for the bipolar I subtype, and 3.98 for bipolar disorder with psychosis...
Within the recent onset group, odds ratios were particularly significant for a subgroup of people with psychotic disorders that included major depressive disorders. In a different recent onset subgroup (schizophrenia-spectrum disorders), PANSS scores for negative symptoms were correlated with casein antibody levels for the αs and κ subunits. Immunoblotting patterns also exhibited group specificity, with κ predominant in recent onset and αs in schizophrenia. The elevated IgG and unique patterns of antibody specificity to bovine casein among diagnostic groups provide a rationale for clinical trials to evaluate efficacies of dietary modifications in individuals with neuropsychiatric diseases.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21176030
“Increasingly, the exposure to gluten and to other food antigens such as bovine milk caseins is implicated in the pathogenesis of neuropsychiatric diseases, including autism, schizophrenia and bipolar disorder [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510169/
Within the recent onset group, odds ratios were particularly significant for a subgroup of people with psychotic disorders that included major depressive disorders. In a different recent onset subgroup (schizophrenia-spectrum disorders), PANSS scores for negative symptoms were correlated with casein antibody levels for the αs and κ subunits . The elevated IgG and unique patterns of antibody specificity to bovine casein among diagnostic groups provide a rationale for clinical trials to evaluate efficacies of dietary modifications in individuals with neuropsychiatric diseases.
http://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(09)00621-5/abstract
Food allergen sensitization pattern in adults in relation to severity of atopic dermatitis
“Analysis of sensitization to Cows Milk (CM) components showed that most frequently sensitization to nBos d lactoferrin (16.1%) and nBos d 8 (11.8%) occurred in patients with Atopic Dermatitis. Patients with severe Atopic Dermatitis were significantly more frequently sensitized to nBos d lactoferrin than patients with mild/moderate Atopic Dermatitis. Median serum levels of antibodies to Cows Milk components tended to be higher in severe Atopic Dermatitis patients without statistical significance…….”
Results: Sensitization to food was found in 74.4% of the Atopic Dermatitis patients, Sensitization to cow’s milk allergens, in particular to nBos d lactoferrin, was more frequent in severe Atopic Dermatitis patients. (But still seen in patients with mild Atopic Dermatitis)
Conclusion: Atopic Dermatitis was frequently associated with food sensitization. The percentage of sensitization to animal food allergens was significantly higher in severe Atopic Dermatitis patients.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4022323/http://www.ctajournal.com/content/4/1/9
Let me repeat this study:
“Most anaphylactic reactions and some urticarial reactions to gelatin-containing measles, mumps, and rubella monovalent vaccines are associated with IgE-mediated gelatin allergy. DTaP immunization histories suggest that the gelatin-containing DTaP vaccine may have a causal relationship to the development of this gelatin allergy.”
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9949325

Now onto a differential diagnosis. My daughter has folliculitis that looks very similar to what they are describing they found here in these immunocompromised patients.

Differential diagnosis: The process of weighing the probability of one disease versus that of other diseases possibly accounting for a patient's illness.

Acute disseminated varicella-zoster infection with atypical manifestations may occur. They include hyperkeratotic papules, folliculitis, verrucous lesions, chronic ulcerations, disseminated ecthyma lesions and chronic varicella- zoster infection mimicking BCC. Varicella causes few problems in most children with HIV but occasionally it can cause fulminant chickenpox, pneumonitis, hepatitis, shingles and encephalitis.(12)http://patient.info/doctor/hiv- and-skin-disorders#ref-12
(12) Gnann Jr. JW; Antiviral therapy of varicella-zoster virus infections.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47401/

Chronic varicella presenting as disseminated pinpoint-sized papules in a man infected with the human immunodeficiency virus.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8832964
Recently it has been suggested that herpetic folliculitis is more common in infections with varicella zoster (VZV) than in those with herpes simplex viruses (HSV-1 and -2).
OBJECTIVES:
To refine diagnostic criteria for folliculitis caused by Varicella Zoster Virus, HSV-1 and HSV-2, and to study whether follicular involvement enables morphological differentiation between Varicella Zoster Virus and HSV infections.
In biopsy specimens taken from herpes virus infections, involvement of follicular units is more commonly encountered in Varicella Zoster Virus infections compared with Herpes Simplex Virus infections. Early in the course, herpes folliculitis presents as lymphocytic folliculitis devoid of epithelial changes considered to be diagnostic of herpes virus infections. Exclusive involvement of follicles is rather **typical of zoster**.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16536821

Title makes me curious if we could get our hands on this study:
Varicella-Zoster-Virus Folliculitis Promoted Clonal Cutaneous Lymphoid Hyperplasia
Aram, Gazelle BS; Rohwedder, Angela PhD; Nazeer, Tipu MD; Shoss, Robert MD; Fisher, Ari RPA; Carlson, J Andrew MD, FRCPC
The American Journal of Dermatopathology
October 2005
Vol. 27 - Issue 5: pp 411-417
http://mobile.journals.lww.com/amjdermatopathology/_layouts/oaks.journals.mobile/articleviewer.aspx?year=2005&issue=10000&article=00007
Most cases of herpes folliculitis have been shown to be caused by a varicella-zoster infection, and, initially, the infection is centered on the sebaceous gland.[10]
Varicella-zoster virus may also cause a primarily follicular-based infection. These patients present with erythematous plaques in a dermatomal distribution; however, vesicles do not typically occur. Biopsy is often required to confirm the diagnosis.[11]
10.
Boer A, Herder N, Winter K, Falk T. Herpes folliculitis: clinical, histopathological, and molecular pathologic observations. Br J Dermatol. Apr 2006;154(4):743-6.
11.
Weinberg JM, Mysliwiec A, Turiansky GW, Redfield R, James WD. Viral folliculitis. Atypical presentations of herpes simplex, herpes zoster, and molluscum contagiosum. Arch Dermatol. Aug 1997;133(8):983-6.

http://misc.medscape.com/pi/android/medscapeapp/html/A1070456-business.html#a02
Folliculitis has been reported following smallpox or anthrax vaccine. These cases may become more common because more military troops are being deployed.[4]
Walsh SR, Johnson RP. Vaccinia Folliculitis After Primary Dryvax Vaccination. Infect Dis Clin Pract. Mar 2007;15(2):132-4.

Disseminated herpes zoster
Disseminated herpes zoster is usually defined as a generalized eruption of more than 10-12 extradermatomal vesicles occurring 7-14 days after the onset of classic dermatomal herpes zoster. Typically, it is clinically indistinguishable from varicella (chickenpox). Dissemination occurs in approximately 2% of zoster cases in the general population but has been observed in as many as 35% of patients who are hospitalized or immunocompromised.
Dissemination often is an indication of depressed cell-mediated immunity caused by various underlying clinical situations, including malignancies, radiation therapy, cancer chemotherapy, organ transplants, and long-term use of systemic corticosteroids (short-term use of low-to-moderate doses of corticosteroids does not increase the incidence of dissemination). Patients in whom zoster has disseminated must be observed carefully for the development of pneumonitis and encephalitis, which can be life-threatening.
http://emedicine.medscape.com/article/1132465-clinical#showall

Involvement of hair follicle is more with Varicella –Zoster virus, rather than Herpes simplex virus infection.
Herpetic follicultis is caused due to herpes virus, either Varicella Zoster virus or herpes virus simplex. Once the virus enters into the system it produces primary infection which ultimately heals within few days. However, the virus stays inside the body in dormant stage for a long period in the nerve roots of the spinal cord. Under favorable circumstances, such as when a patient has low immune level, the virus gets a chance to re-surge and manifest its symptoms.
http://www.tandurust.com/infections/herpetic-folliculitis-causes-treatment.html

VZV infection may reactivate without causing cutaneous vesicles. These patients have severe dermatomal pain, possible motor weakness and possible hypesthesia, but no visible rash or vesicles.
VZV infection may present as acute peripheral facial palsy in 8-25% of patients who have no cutaneous vesicles. This is more common in immunosuppressed patients who use acyclovir (or other agents) as zoster prophylaxis.[1]
Central nervous system deficits
More common in immunocompromised individuals, but do occur in the general population
CNS involvement may become apparent 3 weeks after the onset of the initial rash
The manifestations are usually *bilateral*
The physical findings may progress
The underlying pathology typically progresses for 3 or more weeks
Progression for 6 months in immunocompromised individuals has been reported
Recurrence is rare but has been reported
Zoster encephalitis is also rare but is reported in otherwise healthy individuals
http://emedicine.medscape.com/article/231927-overview

Herpes zoster Clinical Features:
**Caused by viral reactivation in patients previously infected by varicella zoster virus (VZV)**
Painful vesicles on an erythematous base in the distribution of a sensory dermatome
Most often seen in elderly and immunocompromised individuals
Immunocompromised patients are at risk for disseminated infection.
http://www.dermpedia.org/dermpedia-textbook/herpes-zoster

Herpetic Folliculitis is Usually a Consequence of Varicella Zoster Virus Infection
We conclude that herpetic folliculitis is a consequence of VZV infection. Because follicular herpetic infection is often accompanied by a dense perifollicular lymphoid infiltrate, the microscopical presentation can simulate inflammatory skin diseases such as lupus erythematosus.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0303-6987.2005.0320v.x/abstract

Herpes folliculitis has been proposed to represent an early manifestation of varicella zoster, rather than herpes simplex virus infection.2,4,5 Exclusive involvement of the follicular unit underscores differences in the spreadof the two viral antigens. In support of this are immunohistochemical studies which show that varicella zoster virus (VZV) preferentially localizes to the follicular unit,while in herpes simplex infection, herpes simplex virus (HSV) antigen targets the epidermis but rarely the hair
follicle.6
Furthermore, varicella zoster virus DNA PCR analysis is positive in 81–100% of cases.1,5

2 Walsh N, Boutilier R, Glasgow D, Shaffelburg M.
Exclusive involvement of folliculosebaceous units by herpes: a reflection of early herpes zoster. Am J
Dermatopathol 2005; 27: 189–194.
3 Weinberg JM, Mysliwiec A, Turiansky GW, et al. Viralfolliculitis. Atypical presentations of herpes simplex, herpeszoster, and molluscum contagiosum. Arch Dermatol 1997;
133: 983–986.
4 Böer A, Herder N, Blödorn-Schlicht N, Falk T. Herpesincognito most commonly is herpes zoster and itshistopathologic pattern is distinctive! Am J Dermatopathol
2006; 28: 181–186.
5 Blair J, Kutzner H, McCalmont T. Herpetic folliculitis is usually a consequence of varicella zoster virus infection.
J Cutan Pathol 2005; 32: 76.
6 Nikkels AF, Debrus S, Sadzot-Delvaux C, et al.
Comparative immunohistochemical study of herpes
simplex and varicella-zoster infections. Virchows Arch A
Pathol Anat Histopathol 1993; 422: 121–126.
http://www.researchgate.net/publication/47154951_Erythematous_and_edematous_eruption_of_the_face._Herpes_folliculitis
z
https://www.facebook.com/notes/educate4theinjuredorg/how-vaccine-induced-food-allergygastro-inflammation-presents-as-atopic-dermatiti/934125316640719?hc_location=ufiAlergia na orzeszki ziemne, a adjuwant 65 w szczepionkachhttp://szczepienia.wybudzeni.com/2016/04/01/alergia-na-orzeszki-ziemne-a-adjuwant-65-w-szczepionkach/
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588941684651070

http://www.smartvax.com/?option=com_content&view=article&id=90&hc_location=ufi

Problem patogennego zanieczyszczenia szczepionek
http://prawdaoszczepionkach.pl/co-do-nas-trafia-przez-igle-problem-patogennego-zanieczyszczenia-szczepionek,77,206.htm


"W Polsce odsetek alergików należy do najwyższych na świecie. Alergia sprzyja innym chorobom i upośledza jakość życia. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o rozpoznawanie, leczenie i monitoring chorób alergicznych, w których układ odpornościowy zbyt energicznie reaguje na uczulające substancje. Ważna jest także edukacja. W zależności od regionu i płci, cechy alergii deklaruje nawet 40 % respondentów, stany zapalne błony śluzowej nosa występują u ponad 35 % populacji niektórych wielkich miast, alergiczny nieżyt nosa - u 25 %, rozpoznana astma - u 10% – mówi prof. Samoliński - Całoroczne nieżyty nosa aż 8-krotnie zwiększają ryzyko astmy, a ta z kolei jest jednym z najwyższych czynników ryzyka rozwoju przewlekłej choroby płuc. Spośród respondentów, u których rozpoznano astmę w programie ECAP, tylko 30 % miało postawione prawidłowe rozpoznanie przed włączeniem ich do badań. Nierozpoznanych jest około 70% przypadków, zarówno wśród mieszkańców miast, jak i terenów wiejskich.

Rezultat badań nie tylko obnaża słabość polskiego systemu ochrony zdrowia, ale i stanowi spore zaskoczenie. Okazuje się, że najwięcej chorych i zagrożonych chorobą osób jest we Wrocławiu, najmniej w Zamościu. W ogóle zachodnia Polska jest bardziej chora niż wschodnia. Z jednym wyjątkiem: Lublin pod tym względem nie odbiega od innych dużych miast polskich. Prawdopodobnie wynika to w dużej mierze ze znacznej ilości spalin w powietrzu w Lublinie i na zachodzie kraju. Inne potężne wylęgarnie alergików w Polsce to Warszawa, Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań, Łódź.

W Polsce 4 miliony osób choruje na astmę. Współczynnik śmiertelności z powodu astmy wynosi 5 – 10 przypadków na 100 tys. chorych i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Rocznie z powodu astmy umiera u nas ok. 1500 osób."
http://www.vitanatural.pl/Alergia+-+choroba+naszych+czas%C3%B3wTiomersal, a alergie
Z karty charakterystyki tiomersalu wynika także, że w badaniach na zwierzętach wykazano toksyczność tego związku oraz działanie uczulające
Rtęć działa niekorzystnie na układ odpornościowy wywołując autoimmunoagresję. Wówczas produkowane są autoprzeciwciała skierowane przeciwko białkom własnym, w tym białkom błony podstawnej kłębuszków nerkowych. To z kolei poprowadzi do zaburzenia w obrębie układu wydalniczego. Rtęć zaburza odpowiedź odpornościową poprzez osłabienie odpowiedzi komórek Th1 i jednoczesne wzmożenie odpowiedzi komórek Th2. Wahania równowagi pomiędzy tymi komórkami spowodują spadek skuteczności odpowiedzi organizmu na dany czynnik chorobotwórczy. Stymulacja szczepieniami szlaku Th2, przy niedostatecznym działaniu szlaku Th1 może prowadzić do reakcji alergicznych. 
Istnieją też badania wskazujące na to, że uczulenie na tiomersal jest spowodowane przez szczepienia ochronne produktami, które go zawierają. Wyniki badań informują, że stosowany w alergologii Catalet, uczulał ze względu na obecny w nim tiomersal. W tej chwili nie ma w ulotce Cataletu informacji, że zawiera tiomersal. Sugeruje to, że został on wycofany z produktu. Uczulenie to, było częściej spotykane u dzieci, niż u dorosłych, którzy nie przyjmują szczepionek z tiomersalem.
https://wyszczepieni.blogspot.com/2017/04/tiomersal-w-szczepionce-czarna-owca-w.html
Literatura:
1. Karta charakterystyki: Thimerosal [online:] ChPL
2. H. Lohren i wsp., Effects on and transfer across the blood-brain barrier in vitro-Comparison of organic and inorganic mercury species [w:] BMC Pharmacology and Toxicology, 2016.
3. A. Gołoś; A. Lutyńska, Tiomersal w szczepionkach - aktualny stan wiedzy [w:] Przegląd Epidemiologiczny, 2015.
4. M. Kieć-Świerczyńska i wsp., Uczulenie na tiomersal w różnych grupach wiekowych - związek z odczulaniem Cataletem [w:] Alergia Astma Immunologia, 1999.
5. P. Lisowski, Rtęć w tkankach i narządach krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) oraz lisa (Vulpes vulpes L.) pochodzących z okolic Szczecina, 2009.
6. M.F. Carneiro i wsp., A systematic study of the disposition and metabolism of mercury species in mice after exposure to low levels of thimerosal (ethylmercury) [w:] Environ Res., 2014.
7. J. K. Piotrowski, Podstawy toksykologii, 2006.
8. Tiomersal [online:] klik.
9. E. Willak-Janc, Szczepienia ochronne u dzieci a choroby alergiczne, Alergia Astma Immunologia, 2003.
Z kwartalnika dla lekarzy "Alergizujące działanie wykazują nietoksyczne (?) organiczne związki rtęci, do których należy timerosal(mertiolat, tiomersal) — sól sodowa etylortęciotiosalicylanu — syntetyzowana z chlorku etylortęciowego i kwasutiosalicylowego. ..Podstawową przyczyną pierwotnej alergii na mertiolat są szczepienia ochronne, zwłaszcza przeciwkobłonicy, tężcowi, krztuścowi, grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby i wirusowemu zapaleniu mózgu (58).Szczególnie niebezpieczne jest wstrzykiwanie szczepionki podskórnie, a nie domięśniowo. Częstość alergii na mertiolat jest różnie oceniana i wynosi od 1,3% w Holandii (54), 5% w Polsce (59), do 21% wAustrii (60). Jest zgodność, że alergia dotyczy zwłaszcza osób młodych, w tym dzieci w wieku szkolnym.Dotychczas brak jednoznacznych opinii co do skutków klinicznych uczulenia na mertiolat podawany w szczepionkachochronnych (61). U większości badanych nie stwierdza się zmian skórnych. U części jednak obserwowano rumień iobrzęk w miejscu następnych wstrzyknięć szczepionek, a niekiedy uogólnione zapalenie skóry (60,62). Donoszono o wyraźnym zaostrzeniu zmian skórnych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry po szczepieniachochronnych. Dzieci te reagowały w testach naskórkowych już na stężenia 0,01% timerosalu (63). Problem zależności alergii nastrona 8 / 10ALERGIA kwartalnik dla lekarzyAlergiczne kontaktowe zapalenie skóry Uczulenie na metale cz. 1mertiolat od szczepień profilaktycznych jest szczególnie aktualny w tych krajach zachodnich, gdzie powszechne sąszczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz wirusowemu zapaleniu wątroby. W Austrii corocznie przeciwzapaleniu mózgu i opon szczepi się 1,6–1,8 mln mieszkańców. Dotychczas zaszczepiono już 70% populacji tego kraju(60).W Polsce, podobnie jak w innych krajach, dostępne są leki i szczepionki konserwowane mertiolatem. Powszechne sąszczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby preparatami Engerix B (SmithKline Beecham, Pharmaceuticals,Belgia) i Euvax B (Aventis Pasteur, Francja), a przeciw wirusowi grypy szczepionkami Influvac (Solvay,Pharmaceuticals, Holandia) i Vaxigrip (Aventis Pasteur, Francja). Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Krakowieprodukuje środki zawierające timerosal do stężenia 0,01%, w tym anatoksynę tężcową (Te), anatoksynę błoniczą (Di),anatoksynę błoniczą z anatoksyną tężcową (DiTe), szczepionkę błoniczo-tężcowo-krztuścową (DTP), anatoksynętężcową z anatoksyną błoniczą dla młodzieży i dorosłych (Td). Wytwarza również Catalet — alergen pyłkowy doswoistej immunoterapii chorych uczulonych na pyłki roślin, który zawiera mertiolat. Stosowanie tego preparatu ułódzkich studentów z alergicznym zapaleniem nosa spowodowało alergizację 30% leczonych (59). Zawodowe zapalenie skóry rąk w wyniku kontaktu z timerosalem zawartym w szczepionkach obserwowaliśmy upielęgniarki wykonującej szczepienia ochronne u dzieci (64). Podkreśla się również fakt światłouczulenia naniesteroidowe leki przeciwzapalne (piroxicam) u pacjentów z alergią na timerosal (65,66).
http://alergia.org.pl/lek/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=195
Biorąc pod uwagę powyższe fakty - trzeba przyjąć do wiadomości, że szczepienie może zaszkodzić. Niektóre choroby zakaźne również. Pytanie tylko zawsze warto szczepić? Może jednak warto przekalkulować ryzyko jeszcze raz:
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html


Badanie przeprowadzone w 2012 i opublikowane w 2017 w Journal of Translational Science porównywało przewlekłe problemy zdrowotne u szczepionych i nieszczepionych dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Wśród wielu uderzających wyników autorzy stwierdzili, że zaszczepione dzieci miały znacznie większe szanse na zdiagnozowaną chorobę alergiczną w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi: 10,4% w porównaniu do 0,4% w przypadku alergicznego nieżytu nosa, 22,2% w porównaniu z 6,9% w przypadku „innych” alergii i 9,5% w porównaniu z 3,6% w przypadku egzemy i innych form atopowego zapalenia skóry.
Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6-to 12-year-old U.S. children

W innych badaniach powiązano także szczepionki z chorobami atopowymi i uczuleniem.
Alergia nieunikniona reakcja na szczepienie
Aby uchwycić, w jaki sposób łańcuch wydarzeń związanych ze szczepionkami zainicjowanych około 30 lat temu wyhodował dzisiejszą ogólnoświatową epidemię alergii, należy zrozumieć, że szczepionki, ze swej natury, indukują nienaturalną odpowiedź immunologiczną. Ta właściwość szczepionek nosi nazwę „immunogenności”.
Naukowcy zauważają, że osiągnięcie pożądanej immunogenności może być trudne, unikając niepożądanych reakcji immunologicznych, które później skutkują niekorzystnymi konsekwencjami.

Sixty-four children with persistent itching nodules and contact allergy to aluminium after vaccination with aluminium-adsorbed vaccines-prognosis and outcome after booster vaccination.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23052615

Food Allergy in childhood: phenotypes, prevention and treatment.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26595763

Alum-Containing Vaccines Increase Total and Food Allergen-Specific IgE, and Cow's Milk Oral Desensitization Increases Bosd4 IgG4 While Peanut Avoidance Increases Arah2 IgE: The Complexity of Today's Child with Food Allergy

Fraser zwraca uwagę na pogląd, że alergie mogą być formą immunologicznej obrony przed powszechnie występującymi toksynami, w tym metalami i substancjami rakotwórczymi.
Z tego punktu widzenia objawy alergii (takie jak wymioty, kichanie i obniżone ciśnienie krwi) są logicznymi reakcjami fizycznymi, które mają na celu wydalenie toksycznych substancji lub spowolnienie ich krążenia w organizmie.
Fraser łączy szczepionki z tym poglądem na alergię jako rozwiniętą odpowiedź immunologiczną na toksyny.
http://healthimpactnews.com/2018/childhood-allergy-epidemic-are-the-increasing-number-of-vaccines-injected-into-children-to-blame/

Poniżej interesująca prezentacja pt. "System jest dla Ludzi! Nie Ludzie dla Systemu" prezentująca m.in. informacje o pogarszającym się stanie zdrowie dzieci i młodzieży
https://www.youtube.com/results?search_query=D%C5%BAwikowska


Kontrargumenty

Podobnie jak w przypadku innych problemów kojarzonych ze szczepieniami wystarczy odpowiednio wąska perspektywa, metodologia, ograniczenia czasowe aby nie tylko udowodnić brak związku, a pozytywną, oczekiwaną korelacje np. "Metaanaliza 23 badań (ok. 76 000 dzieci) wykazała, że ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową jest znamiennie mniejsze u dzieci, które we wczesnym dzieciństwie zaszczepiono przeciwko gruźlicy szczepionką BCG (RRR: 14% [95% CI: 7–21]). "
W innej metaanalizie, obejmującej 7 badań kohortowych (186 663 dzieci), nie stwierdzono, aby ryzyko zachorowania na astmę istotnie się różniło w grupie dzieci zaszczepionych w 1. roku życia szczepionką DTPw w porównaniu z grupą kontrolną dzieci nieszczepionych. Nie wykazano również, aby szczepionki DTP-IPV lub przeciwko Hib zwiększyły ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby alergiczne u dzieci do 8.–12. roku życia (alergiczny nieżyt nosa, astma, atopowe zapalenie skóry). Autorzy niemieccy zauważyli natomiast, że większa liczba dawek szczepionek w 1. roku życia wiązała się z mniejszym nasileniem atopowego zapalenia skóry u chorych dzieci.
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/109052,szczepienia-a-przewlekle-choroby-alergiczne
1. El-Zein M., Parent M-E., Benedetti A. i wsp.: Does BCG vaccination protect against the development of childhood asthma? A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Int. J. Epidemiol., 2010; 39: 469–486
2. Balicer R.D., Grotto I., Mimouni M. i wsp.: Is childhood vaccination associated with asthma? A metaanalysis of observational studies. Pediatrics, 2007; 120: 1269–1277
3. Bernsen R.M., de Jongste J.C., Koes B.W. i wsp.: Diphtheria tetanus pertussis poliomyelitis vaccination and reported atopic disorders in 8–12-year-old children. Vaccine, 2006; 24: 2035–2042
4. Bernsen R.M., Koes B.W., de Jongste J.C. i wsp.: Haemophilus influenzae type b vaccination and reported atopic disorders in 8–12-year-old children. Ped. Pulmonol., 2006; 41: 463–469
5. Gruber C., Warner J., Hill D. i wsp.: Early atopic disease and early childhood immunization – is there a link? Allergy, 2008; 63: 1464–1472Rozmowa z prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej:"Nieprawdą jest, że po szczepieniach zwiększa się liczba chorób alergicznych i autoimmunizacyjnych. Nie ma też żadnego związku przyczynowego pomiędzy szczepieniem a zachorowaniem wkrótce po nim na inną chorobę infekcyjną. W takich przypadkach istnieje tylko związek czasowy."
https://www.szczepienia.pl/6w1/jak-mamy-oceniaja-szczepienia/naukowym-okiem

Warto również zapoznać się z kontrowersyjnym choć niewątpliwym związkiem szczepionek z  zapaleniem mózgu i chorobami neurologicznymi. Encefalopatia, Autyzm i badania naukowe - podobna kompilacja rozmaitych  faktów, cytatów i linków:
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html


Fakt, że szczepienia i AZS mają związek, a dzieci z alergią oraz dzieci, których rodzice są alergikami są w grupie zwiększonego ryzyka NOP, został zauważony już wiele dekad temu. Wtedy nawet American Academy of Pediatrics wydało zalecenia aby ostrzegać o problemie rodziców i wprost aby nie szczepić dzieci z AZS czy innymi widocznymi problemami skórnymi. Co ciekawe także AZS wśród członków rodziny dziecka był wtedy wystarczającym powodem aby nie szczepić dziecka.
Obecnie zalecenia są już oczywiście inne.
https://pediatrics.aappublications.org/content/22/2/259?sso=1&sso_redirect_count=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token

In 1958 the American Academy of Pediatrics made the following statement:
1) No child with atopic eczema or other skin disorder should be vaccinated.
2) No child should be vaccinated if any member of his family has eczema or other skin disorder.
3) Parents of children with eczema should be notified at the onset of the disease of the danger from vaccination contact.
4) If a sibling of a child with atopic eczema is vaccinated, he must be completely separated from that child for at least 21 days.
5) Forms used by state and local health departments for parents' consent to vaccination should include an appropriate warning of the contraindications.
6) Eczema vaccinatum should be a reportable disease.
7) Patients recently vaccinated must be excluded from pediatric wards containing patients with atopic eczema, other diseases of the skin, burns or healing surgical incisions.
8) Vaccination may be recommended at 2 months of age, especially for babies from strongly allergic families. 
American Academy of Pediatrics, February 18, 1958
http://pediatrics.aappublications.org/content/22/2/259


Więcej podobnych informacji na:
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.htmlJeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparcia.

http://szczepienie.blogspot.com/2016/10/wsparcie.html