Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mycoplasma pneumoniae. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mycoplasma pneumoniae. Pokaż wszystkie posty

sobota, 19 grudnia 2015

Pneumokoki, a problem gronkowca MRSA, czy grożne szpitalne szczepy lekoopornych bakterii korzystają na braku podtruwających je pneumokoków? O rosnącej popularności Klebsiella Pneumoniae ESBL + + w Polskich szpitalach

Pneumokoki - czy warto szczepić? Czyli szczepienie przeciwko pneumokokom za i przeciw, cena, nop... Czy Kielce naprawdę mają sukces? Czy szczepionka przeciwko pneumokokom ma sens? ~
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html

Jak wiele jest ofiar z powodu gronkowca RMSA?
Ciekawostka i zarazem koincydencja. Pneumokoki (przeciwko którym w USA szczepią już od dawna) podtruwają gronkowce. Obecnie z powodu gronkowca umiera tam więcej ludzi niż powodu HIV czy gruźlicy (tam szczepień na szczęście nie stosowali a i tak stali lepiej niż my jeśli chodzi o zachorowalność) Pewnie mało kto o tym słyszał...
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/922843051096521/
http://szczepienie.blogspot.ru/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html


Gronkowiec MRSA, VRSA , Klebsiella Pneumoniae ESBL, Acitnetobacter spp pneumokoki, PCV7, HiB, Gronkowiec MRSA, Klebsiella Pneumoniae ESBL, Pseudomonas aeruginosa, VRE, KPC, ESBL, MBL, NDM-1, PPV-23, PCV-13, PCV-10, paciorkowce, Prevenar 13, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus,  mycoplasma pneumoniae, haemophilus, moraxella


W rzeczywistości zakażenie szpitalne jako takie można traktować tylko i wyłącznie jako niepowodzenie w leczeniu, ponieważ wbrew XIX-wiecznym przekonaniom (które widać doskonale np. na kartach ostatnio wznowionych książek Jürgena Thorwalda „Stulecie chirurgów” i „Triumf chirurgów”) nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Zakażenia szpitalne występują u około 5%–10% hospitalizowanych pacjentów (ich dużo mniejszy odsetek może wskazywać na niedostatki systemu rejestracji zakażeń, a nawet próby celowego ukrywania ich występowania). Rozwój medycyny powoduje tylko, że zmieniają się niektóre cechy zakażeń. Np. niegdyś nie stosowano długotrwałego umieszczania ciał obcych w ciele pacjenta, co dzisiaj jest regułą (w końcu prawie każdy pacjent ma zakładany przysłowiowy wenflon). A ponieważ na takich ciałach mikroorganizmy lubią tworzyć bardzo złożoną strukturę zwaną biofilmem, to coraz liczniejsze są zakażenia związane z tymi ciałami. Jeśli w przyszłości uda się uporać z takimi zakażeniami, to z pewnością pojawią się ich nowe rodzaje.
http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,fakty-i-mity-zakazen-szpitalnych,artykul,1619997.html

Zakażenie szpitalne klebsiela pneumoniae to prawie 40% zakażeń szpitalnych

" Klebsiella pneumoniae (37.7%) and coagulase-negative staphylococci (28.6%) were the most frequently isolated microorganisms."
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(08)00689-5/abstract


Problem zakażeń szpitalnych w aspekcie jakości usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej
http://www.wbc.poznan.pl/Content/177764/index.pdf


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 15001
w sprawie przeciwdziałania zakażeniom tzw. szczepami szpitalnymi bakterii opornych na terapię antybiotykami
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6479A444


Hospital-acquired infection surveillance in a neonatal intensive care unit
Hospital-acquired infections (HAIs) represent an important cause of morbidity and mortality in neonatal intensive care units (NICUs).
ajicjournal.org
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(08)00689-5/abstract

klebsiella pneumoniae jest odpowiedzialna za znaczną część zakażeń szpitalnych na intensywnej terapii noworodków.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/12452506/

Defekty immunologiczne u noworodków
http://docplayer.pl/7452940-Defekty-immunologiczne-u-noworodkow.html

Hospital-acquired Klebsiella pneumoniae infections in a paediatric intensive care unit
http://www.sajch.org.za/index.php/sajch/article/view/747/588

Sepsa
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/1674213809576016/

http://www.medscape.com/viewarticle/472401

Nosocomial Infections in the Newborn Intensive Care Unit
This article examines the effects of common procedures on the incidence of nosocomial infections in the NICU including visitation, hand washing and nail care, skin and cord care, and much more.
medscape.com
"większość zakażeń szpitalnych było spowodowanych przez klebsiella 34,2%"
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110663814000470ZAGROŻENIA W POLSKICH SZPITALACH

"W ostatnich latach pojawiło się wśród bakterii wiele mechanizmów nabycia oporności: gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), wielooporne bakterie Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp. oraz pałeczki Enterobacteriaceae posiadające geny kodujace beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i karbapenemazy (MBL, KPC, NDM-1).
W Polsce wśród populacji gronkowców złocistych około 20% klasyfi kowanych jest jako MRSA, ale są oddziały szpitalne, w których wartość ta może sięgać nawet 80%. Wankomycyno oporne szczepy VRE występują endemicznie, podobnie jak szczepy pałeczek Gram-ujemnych ESBL+. Najpoważniejszym jednak problemem ostatnich lat w Polsce stały się szczepy Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu KPC.
– Poza opornością na wszystkie beta-laktamy, są one równocześnie niewrażliwe na wiele innych grup antybiotyków. Wrażliwość wykazują jedynie w stosunku do antybiotyków, takich jak kolistyna, tigecyklina i niekiedy gentamycyna lub amikacyna. Poza tym opisano już szczepy KPC oporne na wszystkie antybiotyki. Są one co najmniej tak samo groźne, jak obecne w zachodniej Europie bakterie dysponujące enzymem NDM-1 – tłumaczy prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Niepokojące jest również pojawienie się w naszym kraju oporności na penicylinę, makrolidy, a także nowe fl uorochinolony wśród pneumokoków (Streptococcus pneumoniae), bakterii odpowiedzialnych za ponad 3,5 mln zgonów rocznie w skali świata. Narasta też oporność na cefalosporyny III generacji, antybiotyki „ostatniej szansy” (ceftriakson i cefotaksym), zwłaszcza w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych." http://infekcje.mp.pl/publicystyka/show.html?id=61594

Gronkowiec złocisty może być przyczyną zarówno zakażeń błahych, jak i bardzo ciężkich, obarczonych ryzykiem zgonu; może być również przyczyną zakażeń przewlekłych, ciągnących się przez wiele lat.: powoduje zarówno zakażenia egzo -, jak i endogenne. Rezerwuarem gronkowca złocistego jest człowiek chory lub (częściej) nosiciel. Gronkowiec złocisty kolonizuje, w zależności od środowiska od 30 – 70% populacji ludzkiej. Grupą skolonizowaną w wysokim odsetku są również pracownicy medyczni w szpitalach. Nosicielstwo występuje w nozdrzach przednich oraz na skórze w miejscach naturalnie owłosionych, wilgotnych i ucieplonych (pacha, pachwina, okolica odbytu, skóra za uszami, wzdłuż kręgosłupa), a także w przewodzie pokarmowym. W środowisku szpitalnym gronkowce przeżywają (ale się nie mnożą), w miejscach suchych, dlatego rezerwuarem zakażenia może być zanieczyszczony sprzęt, kurz i powietrze. Źródłem zakażenia może być zarówno osoba chora, jak i nosiciel. Często źródłem zakażenia są te osoby z personelu, które mają zmiany ropne na rękach, lub innych, szczególnie odsłoniętych częściach ciała. Osoby takie nie powinny wykonywać żadnych zabiegów inwazyjnych, zmiany opatrunków itd. Należy dążyć do wyleczenia zmian, ponieważ ani opatrunek wodoodporny, ani rękawiczki nie wydają się w takich przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem. Jeśli stały nosiciel gronkowca złocistego jest źródłem zakażenia dla chorych, należy rozważyć możliwość przeniesienia go na inne stanowisko, gdzie nie będzie miał kontaktu z pacjentami. W przypadku zespołów toksycznych źrodłem zakażenia mogą być materiały opatrunkowe lub narzędzia chirurgiczne, które zostały nieprawidłowo wyjałowione lub uległy kontaminacji po rozpakowaniu. Pierwszym opisanym źródłem zakażenia gronkowcem toksynotwórczym były tampony dopochwowe. Wytwarzana toksyna spowodowała szereg przypadków zespołu wstrząsu toksycznego zakończonych zgonem pacjentek. Prowadząc nadzór nad szpitalnym działem żywienia należy pamiętać, że gronkowiec złocisty ze zmian ropnych występujących u pracowników kuchni szpitalnej (najczęściej na rękach) może zakazić żywność. Przetrzymywanie zakażonych produktów w zbyt wysokiej temperaturze (poza lodówką), lub powtórne zamrażanie rozmrożonej żywności, może spowodować wytwarzanie enterotoksyny, powodującej objawy zatrucia pokarmowego. Zakażenia te często mają charakter ogniskowy (żywienie zbiorowe).

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
MSSA
Methicyllin Susceptible Staphylococcus aureus (metycylino wrażliwy)
MRSA
Methicyllin Resistant Staphylococcus aureus (metycylino oporny)
VISA
Vancomycin Intermediate Resistant S. aureus (średnio wrażliwy na wankomycynę)
VRSA
Vancomycin Resistant S. aureus (oporny na wankomycynę)
Szczepy MRSA (metycylino oporne) nie różnią się od szczepów MSSA (metycylino wrażliwych) pod względem patogenności. Szczepy te różnią się opornością. W przeciwieństwie do MSSA, MRSA są oporne na wszystkie antybiotyki ß – laktamowe (często również na inne antybiotyki), co w dużym stopniu ogranicza możliwości terapeutyczne w przypadku wystąpienia zakażenia u pacjenta. Dlatego szczepy MRSA zostały wprowadzone na listę drobnoustrojów alarmowych. Szczepy VISA i VRSA również nie różnią się od MSSA pod względem patogenności, są natomiast (w różnym stopniu) oporne na glikopeptydy (vankomycyna, teikoplanina) – leki do leczenia zakażeń gronkowcowych z tzw. najwyższej półki. Aktualnie szczepy te wykrywa się w materiale od pacjentów wyjątkowo, nie można jednak wykluczyć, że liczba ta wzrośnie w niedługim czasie. W przypadku gronkowców opornych na glikopeptydy zasady postępowania p/epidemicznego
http://bezpiecznenarzedzia.com.pl/aplikacja/subpages/aplikacja1.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/zakazenia-szpitalne-typ-zakazenia-zalezy-od-oddzialu-szpitalnego_40620.htmlGrzyby - czyli dlaczego antybiotyki mogą być nieskuteczna, a gronkowiec wciąż wraca?


W terapii zakażenia gronkowcem stosowana jest antybiotykoterapia – uznana za najskuteczniejszą metodę walki z tym rodzajem bakterii. Okazuje się jednak, że, w zależności od wybranego preparatu, może on stymulować namnażanie grzybów – sprzymierzeńców złośliwych bakterii. Grzyby zapewniają skuteczną ochronę gronkowcowi, który po zakończeniu kuracji, wychodzi ukrycia. Wskazane jest zatem stosowanie medykamentów likwidujących gronkowca, bez namnażania grzybów.

http://adamed.expert/zakazenie-gronkowcem-zlocistym-objawy-i-sposoby-leczenia/


Klebsiella pneumoniae to pałeczka zapalenia płuc - należy do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych, które często kończą się sepsą, a nawet śmiercią. Pałeczkę zapalenia płuc zwalcza się kolistyną.

Escherichia coli (bakteria coli) to pałeczka okrężnicy, zamieszkująca jelita ludzi i zwierząt, odpowiadająca za produkcję witamin B i K. Pałeczka okrężnicy jest również w ziemi, w wodzie i miejscach, gdzie pojawiają się odchody ludzkie. Niektóre szczepy escherichia coli odpowiadają za groźne zapalenia płuc, zapalenia otrzewnej, kończące się sepsą. E. coli może powodować też zakażenia układu moczowego oraz biegunki. Toksyny przez nie wytwarzane uszkadzają narządy w organizmie. Zmutowane bakterie E-coli są oporne na penicyliny i cefalosopryny.

Staphylococcus aureus to gronkowiec złocisty, który u większości z nas mieszka na błonie śluzowej nosa i gardła, a można go również znaleźć na skórze. Gdy odporność spada, zaczyna się mnożyć na potęgę i jest się sprawcą wielu groźnych chorób skóry (czyraki, ropnie, zastrzały, jęczmienie), dróg oddechowych, kości, opon mózgowo-rdzeniowych. Te infekcje często kończą się sepsą. Są szczepy gronkowca, które nie reagują nawet na bardzo na silne antybiotyki, takie jak metycylina (gronkowiec złocisty MRSA) i wankomycyna (gronkowiec złocisty VISA, VRSA - całkowita oporność).

Acitnetobacter spp. zamieszkują skórę, błony śluzowe układu moczowego i oddechowego. Te bakterie odpowiadają za wiele szpitalnych zakażeń: zapalenia otrzewnej, płuc, wsierdzia, opon mózgowo-rdzeniowych, skóry, ran, kości i szpiku kostnego. Acitnetobacter spp. jest oporny na penicyliny, a niektóre jego szczepy są również oporne na silne antybiotyki z grupy cefalosporyn, karbapenemów, aminoglikozydów, fluorochinolonów.Narastająca lekooporność bakterii ogranicza zastosowanie wielu leków przeciwbakteryjnych, w tym również cefalosporyn, a wytwarzane przez coraz większą liczbę drobnoustrojów ESBL i beta–laktamazy indukcyjne lub konstytutywne zmniejszają skuteczność cefalosporyn III generacji. Opracowanie nowych cefalosporyn IV generacji stwarza nadzieję, że ta wypróbowana od lat grupa antybiotyków zachowa swą przydatność kliniczną przez dłuższy czas.
http://www.mp.pl/artykuly/1255


W USA superbakterie w szpitalach są tak wielkim problemem, że zapadają decyzję o zmianie budynku i sprzętu. Superbakterie są odporne na temperaturę, na wysuszanie, na różne chemiczne trucizny i antybiotyki, a przyczyniają się do tak wielu zgonów, że szpitale często nie mają wyboru. Przykładowa historia:
W pewnym szpitalu z uwagi na superbakterie Klebsiella pneumoniae zbudowano ścianę, za którą izolowano pacjentów, gazowano pokoje, przebudowano kanalizację. Pobierano również wymazy z odbytów wszystkich pacjentów przebywających w 234-łóżkowym szpitalu. Pomimo walki, jaką podjął personel szpitala, w ciągu sześciu miesięcy bakteria zaatakowała 17 pacjentów. Jedenastu z nich zmarło, z czego sześciu z powodu zakażenia krwi... W USA rocznie umiera 99 tys. osób z powodu infekcji, którymi zarazili się podczas pobytu w szpitalu.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-superbakterii-szpital-dzialal-jak-twierdza/zqm55http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/zakazenie-szpitalne-superbakterie-odporne-na-antybiotyki_40621.html

wtorek, 5 maja 2015

Jak długo działa szczepionka przeciwko pneumokokom Szczepienia przeciwko pneumokokom

Jak długo utrzymuje się ochrona?


"przez około 10-15 lat chroni przez infekcją spowodowaną przez dwoinki zapalenia płuc"
https://parenting.pl/portal/szczepienie-na-pneumokoki

"Nie wiadomo, ponieważ szczepienia stosowane są od 1998 r. Wiadomo jednak, że szczepionki mają działanie długotrwałe i chronią najbardziej zagrożone dzieci w wieku do 5 lat. Po tym okresie osiąga się naturalną odporność i podatność dzieci na zakażenia pneumokokowe naturalnie spada."

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17548165,Szczepienia__Czy_naprawde_sa_konieczne.html


"Czy powtórzyć szczepienie po 3 latach? Takie zalecenia podaje producent.
PPSV-23 podaje się w jednej dawce. Dawkę przypominającą po co najmniej 5 latach po szczepieniu podstawowym podaje się wyłącznie w następujących grupach:
- u osób >65. roku życia, które szczepienie podstawowe otrzymały przed 65. rokiem życia;
- u osób z anatomicznym lub czynnościowym brakiem śledziony;
- u chorych z niedoborem odporności.
Dawkę przypominającą podaje się tylko jednorazowo.czy może jednorazowo Prevenarem 13?
Co zrobić z pojedynczymi dziećmi, które już zostały zaszczepione Pneumo 23? Czy je doszczepić po 3 latach tą szczepionką, 
w przypadku podania szczepionki 13-walentnej (Prevenar 13) oraz 10-walentnej (Synflorix) po wcześniejszym szczepieniu preparatem polisacharydowy [..] po szczepionce polisacharydowej wykazały zadawalającą odpowiedź serologiczną. Wiadomo jednak, iż szczepionki polisacharydowe powodują gorszą odpowiedź na dawki przypominające. "

http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/pneumokoki_ekspert/show.html?id=73672


Flora bakteryjna i odporność O pneumokokach i florze bakteryjnej:

"Interwencje we florę bakteryjną nosogardłą psują ją, Zepsuta flora bakteryjna = groźna flora bakteryjna, szczepienia przeciwko HiB zrobiły miejsce pneumokokom, przez szczepienia przeciwko kilku serotypom pneumokoków, zrobiło się miejsce na inne serotypy więc są kolejne szczepionki o szerszym zakresie. Brak podtruwających gronkowce pneumokoków, sprawił, że pojawiła się dla nich nisza i gronkowiec, także ten prawie niezniszczalny gronkowiec złocisty wraz z paciorkowcami króluje w takiej florze bakteryjnej, dobrze się też czują pałeczki mycoplasma pneumoniae, haemophilus, moraxella... (te patogeny zaczynają być coraz częstszą przyczyną zapalenia płuc)
Przypomina to bohaterskie zmagania z rozwiązywaniem problemów socjalizmu, generowane są kolejne problemy wynikają zwykle z rozwiązań poprzednich. Odpowiedzią i najlepszym lekarstwem na problemy był jeszcze większy socjalizm, w przypadku szczepień odpowiedzią jest: Jeszcze więcej szczepień!
Walka z pneumokokami rozpoczęła się od szczepionki Prevenar potem Synflorix przeciwko kilku szczepom pneumokokom ale szybko okazało się, że za mało skutecznie wyjałowiły florę bakteryjna i korzystnie wpłynęły na rozwój szczepów odpornych na antybiotyki, dlatego teraz na topie jest Prevenar 13 przeciwko 13-szczepom.
Po szczepieniach na dany patogen ten patogen przestaje być główną przyczyną nie rzadko śmiertelnego zapalenia płuc. Ale to nie kropka i nie sukces, bo w to miejsce wchodzi inny patogen! Tak więc wcale po szczepieniu sytuacja nie jest lepsza (przynajmniej w dłuższym okresie czasu), a  może być nawet gorsza. Zresztą większość zapaleń płuc które kończy się śmiercią powodują wirusy, a nie bakterie na które się szczepimy (a czasami powodem jest jedno i drugie - nadkażenia). Na wirusy nie ma skutecznego leczenia - jak na pneumokoki czy inne bakterie czyli antybiotyki..."

O tym co jest najważniejsze dla naszego układu odpornościowego (HUDP !!!):
http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html


 (dla dzieci z grup ryzyka, np. wcześniaków, szczepionka jest bezpłatna)