Pokazywanie postów oznaczonych etykietą hib. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą hib. Pokaż wszystkie posty

sobota, 19 grudnia 2015

Pneumokoki, a problem gronkowca MRSA, czy grożne szpitalne szczepy lekoopornych bakterii korzystają na braku podtruwających je pneumokoków? O rosnącej popularności Klebsiella Pneumoniae ESBL + + w Polskich szpitalach

Pneumokoki - czy warto szczepić? Czyli szczepienie przeciwko pneumokokom za i przeciw, cena, nop... Czy Kielce naprawdę mają sukces? Czy szczepionka przeciwko pneumokokom ma sens? ~
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html

Jak wiele jest ofiar z powodu gronkowca RMSA?
Ciekawostka i zarazem koincydencja. Pneumokoki (przeciwko którym w USA szczepią już od dawna) podtruwają gronkowce. Obecnie z powodu gronkowca umiera tam więcej ludzi niż powodu HIV czy gruźlicy (tam szczepień na szczęście nie stosowali a i tak stali lepiej niż my jeśli chodzi o zachorowalność) Pewnie mało kto o tym słyszał...
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/922843051096521/
http://szczepienie.blogspot.ru/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html


Gronkowiec MRSA, VRSA , Klebsiella Pneumoniae ESBL, Acitnetobacter spp pneumokoki, PCV7, HiB, Gronkowiec MRSA, Klebsiella Pneumoniae ESBL, Pseudomonas aeruginosa, VRE, KPC, ESBL, MBL, NDM-1, PPV-23, PCV-13, PCV-10, paciorkowce, Prevenar 13, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus,  mycoplasma pneumoniae, haemophilus, moraxella


W rzeczywistości zakażenie szpitalne jako takie można traktować tylko i wyłącznie jako niepowodzenie w leczeniu, ponieważ wbrew XIX-wiecznym przekonaniom (które widać doskonale np. na kartach ostatnio wznowionych książek Jürgena Thorwalda „Stulecie chirurgów” i „Triumf chirurgów”) nie jest możliwe ich całkowite wyeliminowanie. Zakażenia szpitalne występują u około 5%–10% hospitalizowanych pacjentów (ich dużo mniejszy odsetek może wskazywać na niedostatki systemu rejestracji zakażeń, a nawet próby celowego ukrywania ich występowania). Rozwój medycyny powoduje tylko, że zmieniają się niektóre cechy zakażeń. Np. niegdyś nie stosowano długotrwałego umieszczania ciał obcych w ciele pacjenta, co dzisiaj jest regułą (w końcu prawie każdy pacjent ma zakładany przysłowiowy wenflon). A ponieważ na takich ciałach mikroorganizmy lubią tworzyć bardzo złożoną strukturę zwaną biofilmem, to coraz liczniejsze są zakażenia związane z tymi ciałami. Jeśli w przyszłości uda się uporać z takimi zakażeniami, to z pewnością pojawią się ich nowe rodzaje.
http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,fakty-i-mity-zakazen-szpitalnych,artykul,1619997.html

Zakażenie szpitalne klebsiela pneumoniae to prawie 40% zakażeń szpitalnych

" Klebsiella pneumoniae (37.7%) and coagulase-negative staphylococci (28.6%) were the most frequently isolated microorganisms."
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(08)00689-5/abstract


Problem zakażeń szpitalnych w aspekcie jakości usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej
http://www.wbc.poznan.pl/Content/177764/index.pdf


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 15001
w sprawie przeciwdziałania zakażeniom tzw. szczepami szpitalnymi bakterii opornych na terapię antybiotykami
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/6479A444


Hospital-acquired infection surveillance in a neonatal intensive care unit
Hospital-acquired infections (HAIs) represent an important cause of morbidity and mortality in neonatal intensive care units (NICUs).
ajicjournal.org
http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(08)00689-5/abstract

klebsiella pneumoniae jest odpowiedzialna za znaczną część zakażeń szpitalnych na intensywnej terapii noworodków.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/12452506/

Defekty immunologiczne u noworodków
http://docplayer.pl/7452940-Defekty-immunologiczne-u-noworodkow.html

Hospital-acquired Klebsiella pneumoniae infections in a paediatric intensive care unit
http://www.sajch.org.za/index.php/sajch/article/view/747/588

Sepsa
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/1674213809576016/

http://www.medscape.com/viewarticle/472401

Nosocomial Infections in the Newborn Intensive Care Unit
This article examines the effects of common procedures on the incidence of nosocomial infections in the NICU including visitation, hand washing and nail care, skin and cord care, and much more.
medscape.com
"większość zakażeń szpitalnych było spowodowanych przez klebsiella 34,2%"
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110663814000470ZAGROŻENIA W POLSKICH SZPITALACH

"W ostatnich latach pojawiło się wśród bakterii wiele mechanizmów nabycia oporności: gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), wielooporne bakterie Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp. oraz pałeczki Enterobacteriaceae posiadające geny kodujace beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i karbapenemazy (MBL, KPC, NDM-1).
W Polsce wśród populacji gronkowców złocistych około 20% klasyfi kowanych jest jako MRSA, ale są oddziały szpitalne, w których wartość ta może sięgać nawet 80%. Wankomycyno oporne szczepy VRE występują endemicznie, podobnie jak szczepy pałeczek Gram-ujemnych ESBL+. Najpoważniejszym jednak problemem ostatnich lat w Polsce stały się szczepy Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu KPC.
– Poza opornością na wszystkie beta-laktamy, są one równocześnie niewrażliwe na wiele innych grup antybiotyków. Wrażliwość wykazują jedynie w stosunku do antybiotyków, takich jak kolistyna, tigecyklina i niekiedy gentamycyna lub amikacyna. Poza tym opisano już szczepy KPC oporne na wszystkie antybiotyki. Są one co najmniej tak samo groźne, jak obecne w zachodniej Europie bakterie dysponujące enzymem NDM-1 – tłumaczy prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Niepokojące jest również pojawienie się w naszym kraju oporności na penicylinę, makrolidy, a także nowe fl uorochinolony wśród pneumokoków (Streptococcus pneumoniae), bakterii odpowiedzialnych za ponad 3,5 mln zgonów rocznie w skali świata. Narasta też oporność na cefalosporyny III generacji, antybiotyki „ostatniej szansy” (ceftriakson i cefotaksym), zwłaszcza w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych." http://infekcje.mp.pl/publicystyka/show.html?id=61594

Gronkowiec złocisty może być przyczyną zarówno zakażeń błahych, jak i bardzo ciężkich, obarczonych ryzykiem zgonu; może być również przyczyną zakażeń przewlekłych, ciągnących się przez wiele lat.: powoduje zarówno zakażenia egzo -, jak i endogenne. Rezerwuarem gronkowca złocistego jest człowiek chory lub (częściej) nosiciel. Gronkowiec złocisty kolonizuje, w zależności od środowiska od 30 – 70% populacji ludzkiej. Grupą skolonizowaną w wysokim odsetku są również pracownicy medyczni w szpitalach. Nosicielstwo występuje w nozdrzach przednich oraz na skórze w miejscach naturalnie owłosionych, wilgotnych i ucieplonych (pacha, pachwina, okolica odbytu, skóra za uszami, wzdłuż kręgosłupa), a także w przewodzie pokarmowym. W środowisku szpitalnym gronkowce przeżywają (ale się nie mnożą), w miejscach suchych, dlatego rezerwuarem zakażenia może być zanieczyszczony sprzęt, kurz i powietrze. Źródłem zakażenia może być zarówno osoba chora, jak i nosiciel. Często źródłem zakażenia są te osoby z personelu, które mają zmiany ropne na rękach, lub innych, szczególnie odsłoniętych częściach ciała. Osoby takie nie powinny wykonywać żadnych zabiegów inwazyjnych, zmiany opatrunków itd. Należy dążyć do wyleczenia zmian, ponieważ ani opatrunek wodoodporny, ani rękawiczki nie wydają się w takich przypadkach wystarczającym zabezpieczeniem. Jeśli stały nosiciel gronkowca złocistego jest źródłem zakażenia dla chorych, należy rozważyć możliwość przeniesienia go na inne stanowisko, gdzie nie będzie miał kontaktu z pacjentami. W przypadku zespołów toksycznych źrodłem zakażenia mogą być materiały opatrunkowe lub narzędzia chirurgiczne, które zostały nieprawidłowo wyjałowione lub uległy kontaminacji po rozpakowaniu. Pierwszym opisanym źródłem zakażenia gronkowcem toksynotwórczym były tampony dopochwowe. Wytwarzana toksyna spowodowała szereg przypadków zespołu wstrząsu toksycznego zakończonych zgonem pacjentek. Prowadząc nadzór nad szpitalnym działem żywienia należy pamiętać, że gronkowiec złocisty ze zmian ropnych występujących u pracowników kuchni szpitalnej (najczęściej na rękach) może zakazić żywność. Przetrzymywanie zakażonych produktów w zbyt wysokiej temperaturze (poza lodówką), lub powtórne zamrażanie rozmrożonej żywności, może spowodować wytwarzanie enterotoksyny, powodującej objawy zatrucia pokarmowego. Zakażenia te często mają charakter ogniskowy (żywienie zbiorowe).

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus)
MSSA
Methicyllin Susceptible Staphylococcus aureus (metycylino wrażliwy)
MRSA
Methicyllin Resistant Staphylococcus aureus (metycylino oporny)
VISA
Vancomycin Intermediate Resistant S. aureus (średnio wrażliwy na wankomycynę)
VRSA
Vancomycin Resistant S. aureus (oporny na wankomycynę)
Szczepy MRSA (metycylino oporne) nie różnią się od szczepów MSSA (metycylino wrażliwych) pod względem patogenności. Szczepy te różnią się opornością. W przeciwieństwie do MSSA, MRSA są oporne na wszystkie antybiotyki ß – laktamowe (często również na inne antybiotyki), co w dużym stopniu ogranicza możliwości terapeutyczne w przypadku wystąpienia zakażenia u pacjenta. Dlatego szczepy MRSA zostały wprowadzone na listę drobnoustrojów alarmowych. Szczepy VISA i VRSA również nie różnią się od MSSA pod względem patogenności, są natomiast (w różnym stopniu) oporne na glikopeptydy (vankomycyna, teikoplanina) – leki do leczenia zakażeń gronkowcowych z tzw. najwyższej półki. Aktualnie szczepy te wykrywa się w materiale od pacjentów wyjątkowo, nie można jednak wykluczyć, że liczba ta wzrośnie w niedługim czasie. W przypadku gronkowców opornych na glikopeptydy zasady postępowania p/epidemicznego
http://bezpiecznenarzedzia.com.pl/aplikacja/subpages/aplikacja1.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/zakazenia-szpitalne-typ-zakazenia-zalezy-od-oddzialu-szpitalnego_40620.htmlGrzyby - czyli dlaczego antybiotyki mogą być nieskuteczna, a gronkowiec wciąż wraca?


W terapii zakażenia gronkowcem stosowana jest antybiotykoterapia – uznana za najskuteczniejszą metodę walki z tym rodzajem bakterii. Okazuje się jednak, że, w zależności od wybranego preparatu, może on stymulować namnażanie grzybów – sprzymierzeńców złośliwych bakterii. Grzyby zapewniają skuteczną ochronę gronkowcowi, który po zakończeniu kuracji, wychodzi ukrycia. Wskazane jest zatem stosowanie medykamentów likwidujących gronkowca, bez namnażania grzybów.

http://adamed.expert/zakazenie-gronkowcem-zlocistym-objawy-i-sposoby-leczenia/


Klebsiella pneumoniae to pałeczka zapalenia płuc - należy do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych, które często kończą się sepsą, a nawet śmiercią. Pałeczkę zapalenia płuc zwalcza się kolistyną.

Escherichia coli (bakteria coli) to pałeczka okrężnicy, zamieszkująca jelita ludzi i zwierząt, odpowiadająca za produkcję witamin B i K. Pałeczka okrężnicy jest również w ziemi, w wodzie i miejscach, gdzie pojawiają się odchody ludzkie. Niektóre szczepy escherichia coli odpowiadają za groźne zapalenia płuc, zapalenia otrzewnej, kończące się sepsą. E. coli może powodować też zakażenia układu moczowego oraz biegunki. Toksyny przez nie wytwarzane uszkadzają narządy w organizmie. Zmutowane bakterie E-coli są oporne na penicyliny i cefalosopryny.

Staphylococcus aureus to gronkowiec złocisty, który u większości z nas mieszka na błonie śluzowej nosa i gardła, a można go również znaleźć na skórze. Gdy odporność spada, zaczyna się mnożyć na potęgę i jest się sprawcą wielu groźnych chorób skóry (czyraki, ropnie, zastrzały, jęczmienie), dróg oddechowych, kości, opon mózgowo-rdzeniowych. Te infekcje często kończą się sepsą. Są szczepy gronkowca, które nie reagują nawet na bardzo na silne antybiotyki, takie jak metycylina (gronkowiec złocisty MRSA) i wankomycyna (gronkowiec złocisty VISA, VRSA - całkowita oporność).

Acitnetobacter spp. zamieszkują skórę, błony śluzowe układu moczowego i oddechowego. Te bakterie odpowiadają za wiele szpitalnych zakażeń: zapalenia otrzewnej, płuc, wsierdzia, opon mózgowo-rdzeniowych, skóry, ran, kości i szpiku kostnego. Acitnetobacter spp. jest oporny na penicyliny, a niektóre jego szczepy są również oporne na silne antybiotyki z grupy cefalosporyn, karbapenemów, aminoglikozydów, fluorochinolonów.Narastająca lekooporność bakterii ogranicza zastosowanie wielu leków przeciwbakteryjnych, w tym również cefalosporyn, a wytwarzane przez coraz większą liczbę drobnoustrojów ESBL i beta–laktamazy indukcyjne lub konstytutywne zmniejszają skuteczność cefalosporyn III generacji. Opracowanie nowych cefalosporyn IV generacji stwarza nadzieję, że ta wypróbowana od lat grupa antybiotyków zachowa swą przydatność kliniczną przez dłuższy czas.
http://www.mp.pl/artykuly/1255


W USA superbakterie w szpitalach są tak wielkim problemem, że zapadają decyzję o zmianie budynku i sprzętu. Superbakterie są odporne na temperaturę, na wysuszanie, na różne chemiczne trucizny i antybiotyki, a przyczyniają się do tak wielu zgonów, że szpitale często nie mają wyboru. Przykładowa historia:
W pewnym szpitalu z uwagi na superbakterie Klebsiella pneumoniae zbudowano ścianę, za którą izolowano pacjentów, gazowano pokoje, przebudowano kanalizację. Pobierano również wymazy z odbytów wszystkich pacjentów przebywających w 234-łóżkowym szpitalu. Pomimo walki, jaką podjął personel szpitala, w ciągu sześciu miesięcy bakteria zaatakowała 17 pacjentów. Jedenastu z nich zmarło, z czego sześciu z powodu zakażenia krwi... W USA rocznie umiera 99 tys. osób z powodu infekcji, którymi zarazili się podczas pobytu w szpitalu.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-superbakterii-szpital-dzialal-jak-twierdza/zqm55http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/zakazenie-szpitalne-superbakterie-odporne-na-antybiotyki_40621.html

niedziela, 15 marca 2015

Jak długo działa szczepionka Hib przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib)

Jak długo utrzymuje się ochrona?

Co najmniej 5-10 lat, czyli do czasu, gdy układ odpornościowy osiąga dojrzałość i potrafi ochronić dziecko przed zakażeniami. Nie stosuje się dawek przypominających.


http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17548165,Szczepienia__Czy_naprawde_sa_konieczne.html
Cerebrospinal fluid culture positive for Haemophilus influenzae, type b (Gram stain).

czwartek, 6 sierpnia 2009

Kalendarze szczepień - współczesne i archiwalne - lata 60, 70, 80

Jeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparciaKalendarz szczepień 2020 rok
Kalendarz szczepień 2019 rok

Źródło
http://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendarz-szczepien/

Zgodnie z PSO na rok 2019 wprowadzono następujące zmiany:

 • szczepienie przeciwko gruźlicy noworodków powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozważyć możliwość obserwacji dziecka przez 1 dobę.
 • przesunięto podanie drugiej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce z 10. na 6. rok życia w celu zapewnienia ochrony dzieciom przed rozpoczęciem nauki. Przeniesienie dawki przypominającej tego szczepienia uzasadnia się sytuacją epidemiologiczną odry w Europie.
 • zmieniono wskazania do obowiązkowych szczepień wcześniaków przeciw pneumokokom na zapis: „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzone z masą ciała poniżej 2500 g”. Doprecyzowano również zapis dotyczący zasad szczepienia dzieci z grup ryzyka: wskazano, że 4-dawkowy schemat szczepienia podstawowego, tj. trzy dawki szczepieniami pierwotnego oraz jedna dawka uzupełniająca (3+1), dotyczy również „dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 12. miesiąca życia urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą ciała poniżej 2500 g”.
 • dodano zapis o zasadach szczepienia z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej typu „6 w 1” (DTPa-IPV-Hib-HBV): „u dzieci, u których planuje się szczepienie szczepionką wysoce skojarzoną 6 w 1 należy podać 1 dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B w 1. dobie życia, uwzględniając narażenie na zakażenie HBV”.
 • dodano zapis dotyczący szczepienia osób w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz u osób dializowanych: „dawki przypominające należy podawać według wskazań producenta szczepionki oraz zaleceń lekarza, jeśli stężenie przeciwciał anty HBs jest poniżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Zaleca się badanie poziomu przeciwciał co 6–12 miesięcy”.
http://szczepienia.pzh.gov.pl/program-szczepien-ochronnych-na-2019-rok/

PSO na 2018 r. - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018 (Dz.Urz. MZ z 31 października 2017 r. poz.108)
https://gis.gov.pl/zdrowie/szczepienia-ochronne

Program Szczepień Ochronnych na 2017 r.
http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_-_nowelizacja.pdf
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2016/35/akt.pdf


http://adst.mp.pl/img/articles///www.mp.pl/szczepienia/programszczepien/polska/pso-2017-styczen-1200.jpg
http://www.mp.pl/szczepienia/programszczepien/polska/155787,szczepienia-obowiazkowe-i-zalecane

Porównanie kalendarzy szczepień w poszczególnych krajach

http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx

Archiwalne kalendarze szczepień 

Archiwalne kalendarze szczepień w Polsce znajdują się na dole strony.
http://imgur.com/a/ZbWAN
Kalendarz szczepień 2016 rok
Program Szczepień Ochronnych na rok 2016 - SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/63/akt.pdf

Alternatywny dodatkowo płatny kalendarz szczepień wraz ze szczepieniami zalecanymi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1700735210138383&set=gm.973237116057114&type=3&permPage=1

wiekszczepienie przeciw
1. rok życiaw ciągu 24 godzin po urodzeniuWZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka)
gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG
2. miesiąc życia (7.–8. tydzień)WZW typu B – domięśniowo (druga dawka)[a]
błonicytężcowikrztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionkąDTP (pierwsza dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)
3.–4. miesiąc życia (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka)
poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowanąIPV poliwalentną (pierwsza dawka)[b] zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (druga dawka)
5.–6. miesiąc życia (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka)
poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (trzecia dawka)
7. miesiąc życiaWZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka)
2. rok życia13.–14. miesiąc życiaodrześwinceróżyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (typuMMR) (pierwsza dawka)[c]
16.–18. miesiąc życiabłonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka)
poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką IPV poliwalentną(trzecia dawka)
zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (czwarta dawka)
Okres przedszkolny6. rok życiabłonicy, tężcowi, krztuścowi – domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca
poliomyelitis – doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV – I dawka przypominająca
Szkoła podstawowa i gimnazjum10. rok życiaodrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną[d]
11. rok życiaodrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną[e][d]
12. rok życiaodrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną[f][c]
14. rok życiaWZW typu B – domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0-1-6 miesięcy[g]
błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td
Szkoła ponadgimnazjalna19. rok życia lub ostatni rok nauki w szkolebłonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td[h]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_szczepie%C5%84
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php


Kalendarz dla dorosłych

Program szczepień dla dorosłych

Schemat programu szczepień ochronnych dla dorosłych w zależności od wiekuKalendarze archiwalne

Jakie kalendarze były obowiązkowe w latach 50, 60, 70, 80, 90 itd?
Poniżej fragmenty książki Wakcynologia, Magdzik, Naruszewicz-Lesiuk, Zieliński

Schematy kalendarzy szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce w latach 1998-2005 oraz 1998 do 2005:

Schematy kalendarzy szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce w latach 1994-1997:
Schematy kalendarzy szczepień obowiązkowych i zalecanych w Polsce w latach 1990-1993:


Schematy kalendarzy szczepień w Polsce z lat 80-tych XX wieku (1980 - 1989).


Schematy kalendarzy szczepień w Polsce z lat 70-tych XX wieku (1972-1979).

Schematy kalendarzy szczepień w Polsce z lat 60-tych XX wieku (1963-1968)
Czarna ospa

Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie w 1801 r. zastosowano "krowiankę", szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, którą po raz pierwszą 5 lat wcześniej użył angielski lekarz Edward Jenner.

Interesujące spojrzenie na wymieranie epidemii
http://szczepienie.blogspot.com/p/jak-wymieray-epidemie.html

Czarna ospa, a trąd
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1581220035423235?notif_t=likeSzczepienia obowiązkowe dla podróżujących 2016 rok

http://cmmedica.pl/mapa-szczepien/

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień tzw. "żółta książeczka" (International Certificates of Vaccination), która wystawiana jest w poradniach medycyny podróży oraz punktach szczepień.
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal2_srozp_zczepienia_22092010.pdf


Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym, na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółtej febrze), wymagane przy wjeździe do części krajów w tropiku, przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej.
http://who.int/ith/ITH_country_list.pdf - generalnie dotyczy osób przybywających z krajów wysokiego ryzyka, czyli Polaków nie powinno to dotyczyć. Europejczycy nie są sprawdzani jak pokazuje praktyka. Szczepionka przeciw żółtej febrze wymagana jest tylko od podróżnych przybywających z krajów endemicznych oraz mających przesiadkę w krajach endemicznych powyżej 12 h oczekiwania na lot.

Występowanie źółtej febry - zachorowania
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/timeseries/tsincidenceyfever.html

Przykładowo w Kongo w 2010 roku 289 przypadków żółtej febry na populację ponad 70 milionów, w 2014 lepiej, bo 3 przypadki, w zeszłym roku 0. W Kenii od przynajmniej dekady nie było ani jednego przypadku.

Niektóre państwa wymagają od podróżnych także innych szczepień na podstawie własnego prawa wizowego, np. szczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym jest obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej. Potwierdzeniem przeprowadzenia szczepień obowiązkowych jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
Uwaga! W razie braku dowodu uodpornienia możesz narazić się na: odmowę pozwolenia na wjazd, przymusowe szczepienie na granicy lub kwarantannę na własny koszt.

Zakres szczepień przed podróżą powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Ich wybór zależy między innymi od sytuacji epidemiologicznej danego kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, odporności i wieku osoby. Należą do nich m.in. szczepienia przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • błonicy
 • tężcowi
 • poliomyelitis
 • durowi brzusznemu
 • meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wściekliźnie
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu

Dla turystów wybierających się do Polski bardzo rekomendowana jest szczepionka przeciwko WZW-A. Polska jest krajem średniego ryzyka jeśli chodzi o możliwość zarażenia się.

Hepatitis A  - CDC recommends this vaccine because you can get hepatitis A through contaminated food or water in Poland, regardless of where you are eating or staying.
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/poland

Więcej m.in. na temat WZW-A, nie zawsze ma łagodny przebieg, powikłania mogą być straszne
http://szczepienie.blogspot.com/p/wzw-b-wzw-c-nop-euvax-szczepienia-hbs.html


Wykaz szczepień zalecanych

ChorobaSchemat dawkowaniaCzas utrzymywania się odporności
błonica1 dawka domięśniowo10 lat
tężec1 dawka domięśniowo10 lat
poliomyelitis1 dawka domięśniowo10 lat
WZW typu A1 dawka domięśniowo przed wyjazdem
dawka uzupełniająca po 6-12 miesiącach
odporność wieloletnia
WZW typu B3 dawki domięśniowo
schemat 0, 1, 6, 12 miesięcy
przynajmniej 2 dawki przed wyjazdem
odporność wieloletnia
żółta gorączka[1] (żółta febra)1 dawka podskórnie
przynajmniej 10 dni przed wyjazdem
odporność wieloletnia
dur brzuszny1 dawka domięśniowo3 lata
cholera2 dawki doustnie2 lata
kleszczowe zapalenie mózgu3 dawki domięśniowo
schemat: 0/1-3 miesiąc, 6-12 miesiąc
3 lata
wścieklizna[2]3 dawki domięśniowo
schemat 0-7-28 dni-1rok
5 lat
zakażenia meningokokowe[3]1 dawka domięśniowozależnie od rodzaju zastosowanej szczepionki
Wątki na temat szczepień przy wyjazdach zagranicznych z grupy "Szczepić czy nie? Rozsądnie o szczepieniach. Bez propagandy i manipulacji." https://www.facebook.com/groups/779018065479021/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/984493098264849/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/886493388064821/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/970995862947906/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/896113440436149/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/984493098264849/?comment_id=984535428260616&reply_comment_id=985411128173046&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
Programy szczepień ochronnych w Unii Europejskiej. Czym się różnią?

Trzon programów szczepień – DTP, IPV, Hib i WZW typu B

Bazą wszystkich krajowych PSO jest profilaktyka błonicy (D), tężca (T), krztuśca (P), zakażeń wywoływanych przez Haemophilus influenzae typu b (Hib), poliomyelitis (IPV) oraz – w krajach endemicznego występowania tej choroby – wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu B.

Tylko kilka krajów UE prowadzi powszechne szczepienia niemowląt przeciwko rotawirusom (Austria, Belgia, Luksemburg, Finlandia, a od 2013 r. rozpocznie je Wielka Brytania) oraz przeciwko ospie wietrznej (Austria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Włochy). Schemat jednodawkowy szczepienia przeciwko ospie wietrznej w ramach PSO nadal jest realizowany w Austrii, na Cyprze i na Łotwie. W pozostałych krajach (Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niemcy i Włochy) obowiązuje już schemat dwudawkowy, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, opartymi na wynikach badań klinicznych oceniających efektywność szczepień.
 Shapiro E.D., Vazquez M., Esposito D. i wsp.: Effectiveness’ of 2 doses of varicella vaccine in children. J. Inf. Dis., 2011; 203: 312–315 
http://www.mp.pl/szczepienia/programszczepien/zagranica/show.html?id=81353
http://zmienmy.to/img/2015/07/mapka-obowi%C4%85zek.jpgBelgia

Childhood Vaccination Schedule
http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/belgium.html


Holandia

Udział w programie szczepień nie jest obowiązkowy, ale korzysta z niego większość dzieci (ponad 95%). Szczepionki są refundowane przez rząd.

Warto wiedzieć, że szczepionki mają w różnych krajach inne nazwy np. w Holandii MMR to BMR, na tej zasadzie w Polsce MMR powinna być nazywana OŚR. Po prostu stosują swoje nazwy chorób, a my nie. W przypadku BMR skrót oznacza B, czyli bof – świnka, M, czyli mazelen – odra, R, czyli rodehond – różyczka.
http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/netherlands.html
http://www.polozna.nl/index.php/dziecko/szczepienie-ochronne-dziecka

"Unikanie szczepień ma w Holandii silną tradycję. Wynika nie tylko z obaw przed działaniami niepożądanymi szczepionek, ale i ze względów religijnych. Szczepień nie uznają ortodoksyjni kalwiniści wierzący w przeznaczenie. Twierdzą, że Bóg i tak zdecydował, co z każdym z nas się stanie, szczepienie to próba "oszukania" przeznaczenia. Jednym słowem realizują zasadę "Bóg dał, Bóg wziął...". http://allochtonka.blogspot.com/2016/03/szczepic-nie-szczepic-jak-to-robia.html

Francja

http://i.imgur.com/ykTAAeY.jpg http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1175.pdf http://www.magicmaman.com/,le-calendrier-vaccinal-de-bebe...
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F724.xhtml


Szwecja

Det svenska vaccinationsprogrammet
http://www.1177.se/Bilder/Nationellt/Amnen/Vaccinationer_barn/vacc_schema_s_ny09.gif
http://www.smittskyddsinst itutet.se/hem/mest-efterfragat/allmanna-v accinationsprogrammet/
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticleImages/6/6625/large/crazy.jpg
http://www.socialstyrelsen .se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8470 /2009-126-49_200912649.pdf
http://www.mp.pl/szczepienia/programszczepien/zagranica/show.html?id=81353
Brytyjski kalendarz szczepień (UK) vs Polski kalendarz szczepień (PL) 

Porównanie kalendarzy Polska - Anglia powstało na podstawie danych z http://www.szczepienia.pl oraz http://www.patient.co.uk
http://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx

http://polemi.co.uk/poradniki/dziecko-w-wielkiej-brytanii/program-szczepien-dziecka-w-szkocji-anglii-irlandii-polnocnej-walii-495

Irlandia
While not mandatory in Ireland, vaccination is strongly advised by the health authorities.
http://www.irishhealth.com/article.html?id=780

Uwagi odnośnie szczepień w UK:
- Przeciwko grużlicy i WZW typu B szczepi się w UK tylko grupy ryzyka (patrz wyżej).
- Szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom oraz szczepionka HPV (rak szyjki macicy) – w PL nie są obowiązkowe (dlatego płatne), w UK w kalendarzu obowiązkowych szczepień (podobnie jak wszystkie inne szczepionki – za darmo).
- Rożnice widać również w zalecanych terminach szczepień (patrz tabelka).
- W PL jeśli nie wykonasz obowiązkowego szczepienia grozi Ci grzywna, w UK uznają, że taka była twoja wola.
- W UK wydaje się, że nieco mniejszą wagę przykładają do kwalifikacji do szczepień, mniej dokładne badania

Aktualny kalendarz szczepień w UK
http://www.nhs.uk/Conditions/vaccinations/Pages/vaccination-schedule-age-checklist.aspx


Źródło tabelki i blog osoby, która ją wykonała tutaj:
https://mamafulltime.wordpress.com/2012/03/11/kalendarz-szczepien-w-uk-vs-kalendarz-szczepien-w-pl/


Poza Europą stosowane są różne rozwiązania jak np. warunkowe wsparcie socjalne w Australii, uniemożliwienie edukacji w szkołach w Meksyku.
https://www.reddit.com/r/todayilearned/comments/5bebum/til_every_mexican_child_is_granted_a_national/Do jakiego wieku zaleca się poszczególne szczepienia? Do kiedy można podać daną szczepionkę?


Zakres wiekowy w jakim podlega się obowiązkowi szczepień przeciwko danej chorobie, w większości obejmuje osoby od urodzenia lub 7 tygodnia życia do ukończenia 19 roku życia (wyjątkiem jest tutaj gruźlica - do 15 r.ż. i Hib - do 6. r.ż.).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000849

Generalnie zależy od konkretnej szczepionki obecnej na rynki, poniżej dane dla 2016 roku.

Pojedyncze / monowalentne
1/ przeciw gruźlicy: BCG 10 - od urodzenia do 15. roku życia.
2/ przeciw WZW B: Engerix B, Euvax B, HBVaxPRO, Hepavax-Gene TF w dawce pediatrycznej 5-10 µg/0,5 ml - od urodzenia do 15. roku życia (po tym czasie można podać analogiczne preparaty, o zwiększonej dawce antygenu tj. 20 µg/1 ml).
3/ przeciw Hib: Act-HIB, Hiberix, PedvaxHIB - od 6. tygodnia do 6. roku życia.
4/ przeciw polio: Imovax Polio, Poliorix - od 6. tygodnia życia (brak górnej granicy wiekowej).
5/ przeciw błonicy: Szczepionka D w dawce pediatrycznej 30 j.m./0,5 ml - od 6. tygodnia do 6. roku życia (po tym czasie można podać analogiczny preparat o zmniejszonej dawce antygenu: Szczepionka d 5 j.m./0,5 ml).
6/ przeciw tężcowi: Tetana, Szczepionka T - od 6. tygodnia życia (brak górnej granicy wiekowej).
7/ przeciw ospie wietrznej: Varilrix - od ukończenia 9. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej).

Skojarzone / wielowalentne
1/ przeciw błonicy i tężcowi: Szczepionka DT w dawce pediatrycznej (40 j.m.+ 30 j.m./0,5 ml) - od 6. tygodnia do 7. roku życia (po tym czasie można podać preparaty o zmniejszonej dawce antygenu: preparat Clodivac 40 j.m.+ 5 j.m./0,5 ml lub preparat Td-pur 20 j.m. + 2 j.m./0,5 ml).
2/ przeciw Hib i WZW B: Procomvax - od 6. tygodnia do 15. miesiąca
życia.
3/ przeciw WZW A i WZW B: Twinrix Junior w dawce pediatrycznej (360 j.m. + 10 µg/0,5 ml) - od ukończonego 1. roku życia do 15. roku życia (po tym czasie można podać analogiczny preparat Twinrix Adult, o zwiększonej dawce antygenu tj. 720 j.m. + 20 µg/1 ml).
4/ przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (3w1):
- DTP (pełnokomórkowa) - od 6. tygodnia do 3. roku życia
- Infanrix-DTPa, Tripacel (bezkomórkowe) - od 6. tygodnia do 7. roku życia
- Adacel, Boostrix, Tdap Szczepionka SSI (bezkomórkowe, o zmniejszonej zawartości antygenów) - od 4. roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
5/ przeciw błonicy, tężcowi i polio (3w1)
- Dultavax (o zmniejszonej zawartości antygenów) - od 6. roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
6/ przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio (4w1):
- Boostrix Polio (bezkomórkowa, o zmniejszonej zawartości antygenów) - od 4. roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
7/ przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib (5w1)
- Infanrix-IPV + Hib - od 6. tygodnia do 3. roku życia (36. miesiąca życia)
- Pentaxim - od 6. tygodnia do 2. roku życia (24. miesiąca życia)
8/ przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, Hib, WZW B (6w1)
- Infanrix Hexa - od 6. tygodnia do 3. roku życia (36. miesiąca życia)
- Hexacima - od 6. tygodnia do 2. roku życia (24. miesiąca życia)
9/ przeciw odrze, śwince, różyczce (3w1): MMRVAX Pro, Priorix - od 12. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej)
10/ przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (4w1): Priorix-Tetra - od ukończenia 9. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej).
11/ przeciw pneumokokom:
- Prevenar 13, Synflorix (skoniugowane) - od 6. tygodnia do 5. roku życia
- Pneumo 23, Pneumovax 23 (polisacharydowe) - powyżej 2. roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
12/ przeciw rotawirusom: Rotarix, RotaTeq - od 6. do 24. tygodnia życia.
13/ przeciw meningokokom:
- Meningitec, NeisVac–C - po ukończeniu 2. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej)
- Menitorix - po ukończeniu 2. miesiąca do 2. roku życia
- Nimenrix - od 12. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej)
- Menveo - od 2. roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
- Meningo A+C, Mencevax ACWY - powyżej 2 roku życia (brak górnej granicy wiekowej)
- Bexsero - po ukończeniu 2. miesiąca życia (brak górnej granicy wiekowej)

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, § 3, pkt. 6, 7, 10 obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw śwince, odrze i różyczce obejmuje dzieci i młodzież od 13 m.ż do 19 r.ż.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111821086


Z uwagi na utrzymujący się od lat brak lub trudna dostępność DTPa PTWAKC wydał zalecenie:
"Po przeanalizowaniu danych naukowych, składu różnych preparatów DTPa i zarejestrowanych dla nich schematów szczepień oraz dokonaniu bilansu korzyści i potencjalnego ryzyka w aktualnej, wyjątkowej sytuacji braku preparatów DTPa, Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zaleca:
zastosowanie szczepionki DTPa‑IPV (Tetraxim) do
obowiązkowego szczepienia podstawowego przeciwko krztuścowi dzieci do ukończenia 6. roku życia, których wcześniej nie zaszczepiono przeciwko krztuścowi zgodnie z PSO lub do uzupełnienia obowiązkowego szczepienia u dzieci zaszczepionych niekompletnie, mających opóźnienia w realizacji uodpornienia (dotyczy dzieci, których z powodu wieku lub przeciwwskazań nie można zaszczepić preparatem DTPw)
realizację opóźnionego szczepienia podstawowego DTP-IPV według 4‑dawkowego schematu (3 dawki w odstępie co najmniej 4 tyg. i czwarta co najmniej 6 mies. po trzeciej – schemat: 0, 1, 2, 8 mies.), zgodnie z liczbą dawek tego szczepienia zalecaną w PSO
rezygnację z podania dawki przypominającej szczepienia DTP‑IPV w 6. roku życia, jeżeli czwartą dawkę szczepionki podano po ukończeniu 4. roku życia.
Zalecenie dotyczy dzieci, u których nie występują przeciwwskazania do zastosowania szczepionki DTPa‑IPV.
 
Uzasadnienie W celu realizacji obowiązkowego szczepienia przypominającego przeciwko błonicy, tężcowi, krztućcowi i polio w 6. roku życia Ministerstwo Zdrowia zakupiło w 2016 roku szczepionkę DTPa‑IPV (Tetraxim). Ze względu na zwiększającą się zachorowalność na krztusiec należy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie dzieci zaszczepić podstawowo przeciwko tej chorobie. Optymalnie szczepienie podstawowe należy zrealizować zgodnie z wiekiem i zaleceniami w PSO, a jeżeli nie było to możliwe – w najbliższym możliwym terminie, szczepionką optymalną dla wieku dziecka. Skład i dawka antygenów Bordetella pertussis w szczepionce Tetraxim są podobne do jednego z brakujących preparatów DTPa (Infanrix DTPa), które stosowano w poprzednich latach do uzupełniania szczepienia podstawowego przeciwko krztuścowi u dzieci do ukończenia 6. roku życia (tab.). Szczepionka Tetraxim zawiera nieco mniej antygenów B. pertussis (2 vs 3) w nieznacznie mniejszej dawce sumarycznej (50 vs 58 µg) oraz mniejszą dawkę adiuwantu glinowego (0,3 vs 0,5 mg) niż Infanrix‑DTPa, co przemawia za co najmniej takim samym profilem bezpieczeństwa i tolerancją tego preparatu.
Na dole strony tabelka porównująca tripacel, infanrix DTPa i Tetraxim
http://ptwakc.org.pl/aktualnosci/ptwakc-o-stosowaniu-szczepionki-tetraxim-u-dzieci/Dla wyjeżdzających z niemowlakiem warto wiedzieć, że nie może być szczepiony przeciw niektórym zalecanym przy wyjazdach chorobom np. przeciwko durowi brzusznemu gdyż szczepi się powyżej 2 roku życia oraz przeciw wzw-a gdyż to szczepienie jest od 1 roku życia.

Jeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparcia
http://szczepienie.blogspot.com/2016/10/wsparcie.html