piątek, 25 grudnia 2015

Czy statystyki NOP są rzetelne? Czyli o rejestrowaniu NOP w Polsce zdaniem specjalistów. Dlaczego tak trudno zgłosić Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) ?

Prof. dr. hab.n.med. Andrzej Zieliński wystosował na łamach "Pediatrii Polskiej" apel do lekarzy o rzetelne zgłaszanie chorób zakaźnych i NOP-ów (Zieliński A., Apel w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pediatr Pol 2008; 83 (4): 422–423.). 
Niestety bezskuteczny.

W 2011 r. ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz, również w formie komunikatów rozsyłanych do przychodni. Skutek mierny.

W 2017 dyrektor NIZP-PZH profesor Mirsoław Wysocki apelował:
"Nie podlega żadnej dyskusji, że powinniśmy lepiej niż dotychczas rejestrować niepożądane odczyny poszczepienne. Dialog w tej kwestii jest bardzo potrzebny" - powiedział  otwierając wczoraj konferencję zorganizowaną w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 2017."
http://pulsmedycyny.pl/4662965,31597,prof-wysocki-powinnismy-lepiej-rejestrowac-nop?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome


Trudno w Polsce mówić o rzetelnym zgłaszaniu NOP-ów. Gdyby nie było z tym problemu należałoby uznać, że zarówno Zieliński jak i Kopacz mieli antyszczepionkową paranoje;)

Oczywiście, na potwierdzenie złej sytuacji jest sporo mocnych dowodów. Prof. dr hab. nauk med. Andrzej Zieliński do swojego apelu o zgłaszanie NOP dołączył bardzo ciekawe wykresy, które umieszczone są niżej.
"Jest wysoce prawdopodobne, że tak wielkie różnice w zgłoszeniach chorób, a szczególnie NOP w okresach pięcioletnich zależą w wielkim stopniu od różnic w czułości zgłoszeń w poszczególnych województwach."
"Nadzór epidemiologiczny jest konieczny dla racjonalnego planowania działań z dziedziny zdrowia publicznego [..] Jest on podstawą wskazań do szczepień profilaktycznych i podstawą oceny ich skuteczności populacyjnej. Większość lekarzy to wie i rozumie, a jednak ciągle zgłaszalność chorób zakaźnych i NOP w Polsce jest niedostateczna i bardzo zróżnicowana terytorialnie."
"Tłumaczenie przeciążeniem pracą z pacjentami i niechęcią do „papierkowej roboty” nie jest argumentem błahym. Lekarze są zapracowani i współczesna medycyna wymaga dokumentowania niemal każdego działania podejmowanego dla dobra pacjenta. Jednak obowiązek ustawowy raportowania rozpoznanych chorób stanowi w tym całym nawale pracy bardzo niewielkie obciążenie. Apeluję więc do Kolegów Lekarzy o skrupulatne dokonywanie obowiązkowych zgłoszeń zachorowań i NOP dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów. "


MP.PL:
"Zalecamy zgłaszanie wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych po szczepieniu do oficjalnego systemu nadzoru, nawet jeśli lekarz nie ma pewności, że miały one związek przyczynowy ze szczepieniem"
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/82232,postepowanie-w-niepozadanych-odczynach-poszczepiennych-o-podlozu-alergicznym-wytyczne-2012


Zwłaszcza, że wg. definicji NOP pochodzącej z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania:
Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711 (szerzej na temat definicji  - wymienione są możliwe powikłania -  w dalszej części tego tekstu)


Dr med. Ernest Kuchar z Kliniki Pediatrii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiedział na portalu Medycyna Praktyczna na pytanie jednego z rodziców dot. systemu NOP:
"[..] w interesie nas wszystkich leży zgłaszanie niepożądanych działań leków i szczepionek. Bezpieczeństwo stosowania szczepień zwiększa dzięki stałemu monitorowaniu. (…) Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP) jest każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu; czyli wystarczy że, zdarzenie zdrowotne jest czasowo związane ze szczepieniem. (…) W uproszczeniu każdy objaw, który wystąpi w ciągu 4 tygodni po szczepieniu powinien zostać uznany za NOP.
 z https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/nie-mo%C5%BCna-oceni%C4%87-bilansu-zysk%C3%B3w-i-strat-nie-dla-kolejnych-przymusowych-szczepie%C5%84/653228311371267

Źródło apelu:
http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=49&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=ad2ae0817c http://i.imgur.com/9Xi77Db.jpg
Zieliński A., Apel w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych. Pediatr Pol 2008; 83 (4): 422–423.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393908702439
https://app.box.com/s/fwszbawn1z9zpu08g658scx8zdw6w11b


Wykresy prezentujące zgłoszone przypadki NOP w poszczególnych województwach wydają się klarownie wskazywać, że jest coś grubo nie tak http://i.imgur.com/PbZFkkF.jpg
http://i.imgur.com/W94eiMd.jpg http://i.imgur.com/LlNPbtz.jpg - wynika  z nich, że szczepić tylko w opolskim, podkarpackim (najbezpieczniej) i unikać podlaskiego.... Co oczywiście jest absurdem. Jednak nie dla każdego:


Poniżej wykresy o jakich mowa wyżej:
http://i.imgur.com/LlNPbtz.jpg:
  http://i.imgur.com/PbZFkkF.jpg

http://i.imgur.com/W94eiMd.jpg


Jak widać po poniższym wykresie liczby zgłoszonych NOP'ów w ostatnich latach lekarze nie bardzo wzięli sobie do serca apel profesora Zielińskiego z 2008 roku...
http://i.imgur.com/yyTY46o.jpg

Jak widać na powyższym wykresie dopiero od 2011 roku statystyki zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych zwiększyły się niemal 2x i wciąż rosną... Co ciekawe 2011 rok to także rozpoczęcie działalności stowarzyszenia STOP NOP. Trudno oczywiście wyrokować na ile ma to związek. Z pewnością jednak wzrosła także liczba rodziców odmawiających szczepień z różnych powodów o co zwykle obwiniane jest właśnie stowarzyszenie STOP NOP, które mimo, składania petycji m.in o bezpieczniejsze szczepienia, lepszą zgłaszając NOP, likwidacje przymusu szczepień (aby po prostu było w Polsce jak w większości krajów europejskich) przez wielu ludzi jest traktowane jako wróg publiczny.


Kwiatkowski (prezes NIK):
"Zdaniem p.o. Dyrektora NIZP-PZH liczba produktów poddawanych kontroli jest obecnie zdecydowanie niereprezentatywna w odniesieniu do liczby produktów znajdujących się w obrocie, co wpływa na ograniczoną wiedzę o częstości występowania produktów niespełniających deklarowanej jakości, co w konsekwencji może obniżać efektywność PSO. Dlatego koniecznym jest zwiększenie liczby badanych preparatów."
Co z częstością NOP i bezpieczeństwem?
https://www.nik.gov.pl/plik/id,10407,vp,12736.pdf
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1104999399547551/
Dr Paweł Grzesiowski publicznie o ignorowaniu NOP "
powinniśmy walczyć o notyfikacje niepożądanych odczynów poszczepiennych"
5 grudnia 2016 r. dr Grzesiowski poinformował opinię publiczną o przyczynach skandalicznego zachowania wielu lekarzy jako gość telewizji WP w programie Tu i teraz:

P.G.- To jest odzwierciedleniem naszej ogólnej świadomości, naszego społeczeństwa, ale też i lekarzy. Co jest za tym, że coś zgłoszę. Co się dzieje gdy ja coś zgłoszę? Co się stanie kiedy nie zgłoszę? 
My nie zgłaszamy bardzo wielu rzeczy w Polsce. Różnych naruszeń. Otóż to, że lekarz nie zgłasza zdarzenia, które matka sugeruje, że jest niepożądane, wywodzi się bardzo często z tego, że się boi, że nie wie co tak naprawdę go czeka. Że w większości sytuacji nastąpi prosta retorsja. Interwencja sanepidu w jego punkcie szczepień. Ja zgłaszam niepożądane odczyny poszczepienne. Najdalej jak w dniu wczorajszym zgłosiliśmy i w dniu jutrzejszym też zgłoszę. I proszę mi wierzyć, że gdyby nie to, że jestem osoba znaną od strony – mam nadzieję – fachowości i sanepid wie gdzie się odbywają szczepienia, jak wygląda nasza przychodnia szczepień, to boję się, że drugie czy trzecie zgłoszenie z tego samego punktu szczepień, mogłoby pociągnąć za sobą np. kontrolę. Czyli np. sprawdzenie wielu czynników…
Redaktor – Czyli strategia lekarza jest nie informować, nie zgłaszać…

P.G. – Raczej myślę, że tak.
Redaktor – Ale to nie dobrze, to znaczy, że system zgłoszeń nie działa.

P.G. – Tak. W wielu sytuacjach, w wielu krajach zgłoszenie oznacza w pewnym sensie ochronę osoby zgłaszającej. U nas jest trochę inaczej.
Redaktor – Powinno tak być. To dobrze, że pan zgłosił, bo to ważne. Żebyśmy mogli to odnotować.

P.G. – A w Polsce jest trochę tak, że jak ja cos zgłoszę to w pierwszej kolejności jestem podejrzewany o błąd. I w pierwszej kolejności jestem rozliczany z tego czy zrobiłem dobrze czy źle. Tu na pewno wymagana jest spora praca żeby odwrócić ten trend. Pamiętajmy, że lekarze w Polsce to nie jest bardzo młoda populacja. To ludzie doświadczeni przez wiele lat różnymi zmianami systemowymi i niestety w niektórych przypadkach zachowują się asekuracyjnie. Wolą nie mieć problemów.
Redaktor – Czyli jest pole do zmian.
P.G. – Zgadzam się. Uważam, że powinniśmy walczyć o notyfikacje niepożądanych odczynów poszczepiennych.

https://www.dailymotion.com/video/x54ok7x_kontrowersje-wokol-obowiazkowych-szczepien-agnieszka-kutylowska-dr-piotr-gryglas-i-dr-pawel-grzesiow_news
http://stopnop.com.pl/statystyki-nop-sa-falszywe-twarde-dowody/


Publikacja o błędnej rejestracji zespołu HHE po szczepionce DTPw


Dowodem na fikcyjny nadzór nad systemem rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych narażającym zdrowie dzieci jest publikacja pt. Zespół hipotoniczno-hiporeaktywny (HHE) po zastosowaniu skojarzonej, pełnokomórkowej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTPw) 
Autorami są dr n.med. Hanna Czajka i prof. dr hab.n.med. Jacek Wysocki.
"Najczê- œciej zespó³ ten wystêpuje po 1. (21/49) i po 2. (16/49) dawce DTPw. U dwojga dzieci HHE wyst¹pi³ 2-krotnie, po dwóch kolejnych dawkach szczepionki. Tylko w 4 przypadkach lekarze kieruj¹cy dziecko na konsultacjê do poradni rozpoznali HHE. Z grupy badanej wyodrêbniono 30 dzieci, u których kontynuowano szczepienie przeciwko b³onicy, tê¿cowi i krztuœcowi. Podano ³¹cznie 61 dawek szczepionki DTPa, nie obserwuj¹c ¿adnych niepo¿¹danych objawów poszczepiennych. Na podstawie wyników pracy stwierdzono, ¿e wystêpuj¹ trudnoœci z rozpoznawaniem HHE przez lekarzy rodzinnych i pediatrów, co powoduje znacznie zani¿on¹ liczbê rejestrowanych w Polsce przypadków tego niepo¿¹danego odczynu poszczepiennego. Zespó³ hipotoniczno-hiporeaktywny powinien byæ brany pod uwagê w diagnostyce ró¿nicowej chorób uk³adu nerwowego. Z tego wzglêdu w wywiadzie chorobowym nale¿y uwzglêdniæ pytania dotycz¹ce szczepieñ ochronnych. "
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/01/Zesp%C3%B3%C5%82-HHE-po-DTPw.pdf
"Okazuje się więc, że szczepionki nie mają z tym nic wspólnego?
Oczywiście. Cierpienia zaszczepionych nie są wywoływane przez
szczepionkę, tylko przez „nawarstwiające się choroby”
. Ciekawe, że
jeśli powikłanie pojawia się w trakcie choroby, nikomu nie przychodzi na myśl „nawarstwienie”. Na przykład występowała odra, a na jej tle pojawiło się zapalenie mózgu. Na tle grypy – zapalenie płuc. Podczas świnki – zapalenie ucha. Wszystko jasne. Nie pojawia się pomysł powiązania z „nawarstwiającą się chorobą” i powikłanie następuje po zażyciu lekarstwa lub podaniu znieczulenia. Jest przyczyna i jest skutek. Lecz jeśli do sprawy zaangażowana jest szczepionka, to wymyśla się najbardziej niewiarygodne hipotezy, byleby święta krowa szczepionkowa pozostała nietykalna, chociaż to samo zapalenie mózgu lub zapalenie ucha pojawia się po przeniknięciu (i to drogą pozajelitową) tych samych żywych wirusów. Mamy przed sobą całkiem naukowe sformułowanie: „Powikłany przebieg procesu szczepień”, którego przyczyną nie jest
szczepionka, lecz coś ubocznego, co czekało tylko na właściwy moment, głęboko skrywając się w organizmie
."


Brak systemu odszkodowań dla ofiar szczepień

Ofiary szczepień niewątpliwie są. Jest także przymus, rodzic przymusowo bierze na siebie odpowiedzialność co deklaruje podpisem, jednak skoro jest do tego zmuszany przez państwo to państwo powinno brać odpowiedzialność gdy coś się stanie...
"Urazy spowodowane przez szczepionki mogą być ciężkie i skomplikowane oraz są często przyczyną cierpienia dzieci, które wymagają opieki przez całe życie […] zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności, potrzebne są mechanizmy, aby zapobiec nieumyślnemu PASOŻYTOWANIU NA OFIARACH SZCZEPIEŃ." 
http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-081901/en/

Czy w Polsce można się starać o odszkodowanie w przypadku ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego? - Zapytaj prawnika - pytania i odpowiedzi - Prawo - Szczepienia - Medycyna Praktyczna dla lekarzy
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/112879,czy-w-polsce-mozna-sie-starac-o-odszkodowanie-w-przypadku-ciezkiego-niepozadanego-odczynu-poszczepiennego

Systemy odszkodowawcze za niepożądane odczyny poszczepienne - Zapytaj prawnika - pytania i odpowiedzi - Prawo - Szczepienia - Medycyna Praktyczna dla lekarzy
"Wokół systemu szczepień obecnie narastają skrajne emocje. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy narastający konflikt pomiędzy zwolennikami rozbudowy programu szczepień obowiązkowych a ich przeciwnikami. Z jednej strony podkreśla się konieczność zapobiegania chorobom zakaźnym, zapewnia o bezpieczeństwie i skuteczności szczepień, a z drugiej strony padają argumenty podważające zasadność takich działań i wskazuje się na ryzyko występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)."
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/147849,systemy-odszkodowawcze-zaniepozadane-odczyny-poszczepienne

Tabela odszkodowań wypłaconych za powikłania poszczepienne w USA total $151,484,847.56 5,110 

Statystyki - Jak często zdarzają się poważne i ciężkie NOP?

Istotny jest fakt, że jeśli szczepimy miliony ludzi to ciężkich NOPów będą tysiące w skali populacji Polski. Według konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologi Andrzeja Zielińskiego:
"Niepożądane odczyny poszczepienne są zdarzeniem rzadkim – poważne i ciężkie trafiają się raz na 10 000 szczepień"
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=8412EF81667FF0F6C1257A10004BEA30
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html (więcej informacji na temat czy zawsze szczepienie wiąże się z mniejszym ryzykiem niż.... )

1 na 10 tys?
Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) zależy m.in. od rodzaju szczepionki. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden NOP występuje przeciętnie raz na 10 000 szczepień. Liczba przypadków NOP w 2013 r. wyniosła ogółem 1848, przy czym przypadki ciężkie i poważne stanowiły wyraźną mniejszość. Niemniej, do oficjalnych danych na temat NOP należy odnosić się z pewną rezerwą. W opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie Epidemiologii z 2008 r. zgłaszalność chorób zakaźnych i NOP w Polsce jest niedostateczna i bardzo zróżnicowana terytorialnie."
Zgliczyński W.S., Cianciara D.: Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w Polsce – wybrane zagadnienia. Biuro Analiz Sejmowych, „Analizy”, 2015; 2 (122): 8
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/BECC03C19435EAFFC1257DE7004F5400/$file/Analiza_BAS_2015_122.pdf

Zieliński A., Apel w sprawie zgłaszania chorób zakaźnych i niepożądanych odczynów poszczepiennych, „Pediatria Polska” 2008, vol. 83, nr 6, s. 422.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393908702439
https://app.box.com/s/fwszbawn1z9zpu08g658scx8zdw6w11b

1. Niepożądane odczyny poszczepienne po zastosowaniu szczepionki przeciw odrze,śwince i różyczce w Polsce w 2015r.
2.Substancje pomocnicze i śladowe pozostałości z procesu wytwarzania zawarte w szczepionkach

Joanna Biernacka
Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%201%202016%20%287%29.pdfJaki % NOP jest naprawdę zgłaszanych?
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2015/Sz_2015a.pdf
Czajka, Szernborn i Wysocki. Interesujacy jest fragment o szczepieniu wcześniaków - połowa miała poważniejsze NOPy stąd zalecenia aby szczepić w arunkach szpitalnych. (Podobne zalecenia są przy temacie związanym z bezdechami i SIDS).
http://www.wple.net/plek/numery_2009/numer-1-2-2009/65-71.pdf

Nadzór nad NOP wg NIK
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lkr~p_15_080_201511171330501447767050~02,typ,kk.pdf

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii - po 2 proc.
http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-zaskakujaco-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow,157349,6.html

Z danych WHO za 2013 rok wynika, że z Wielkiej Brytanii wpłynęło 7,3 proc. zgłoszeń, z Niemiec – 6 proc., Francji – 3,1 proc., Włoch i Hiszpanii – ok. 2 procent. Informacje przesyłane z Polski to mniej niż 1 promil, czyli ok. 11 tys. zgłoszeń. Z tego jedynie 30 przekazali sami pacjenci (w innych państwach nawet połowa zgłoszeń dokonywana jest przez pacjentów)
http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Polscy-pacjenci-rzadko-zglaszaja-niepozadane-dzialania-lekow-To-moze-sie-zmienic,138419,6.html
Niemniej jednak co roku otrzymujemy około 1000 zgłoszeń podejrzenia NOP, z czego zdecydowana większość to odczyny łagodne. W ubiegłym roku na przykład zarejestrowaliśmy ogółem 1136 odczynów, w tym 1037 łagodnych, 91 poważnych i tylko 8 ciężkich.
Większość zgłaszanych NOP to odczyny miejscowe (583 zgłoszenia), zaś odczynów ogólnych było 632 – najczęściej gorączka, odczyny alergiczne i ciągły, nieukojony płacz."


Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii, dr Marcin Kruk podkreślił, że w 2014 r., po zmianie przepisów, było o 3319 więcej zgłoszeń do Urzędu w porównaniu do 2013 r."
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/eksperci-w-polsce-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow/6j956w


Analiza występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce w latach 2003-2012

Odsetek przypadków NOP zgłoszonych po podaniu poszczególnych preparatów szczepionkowych w Polsce w 2012 r.


DTP 19,7%
Infanrix 14,9%
BCG 13,7%
Infanrix Hexa 8,1%
Tripacel 7,3%
Infanrix IPV HIB 7,1%
Priorix 4,8%
Pentaxim 4,1%
Prevenar 3,0%
TD-PUR 2,1%
inne 15,2%

http://www.phie.pl/pdf/phe-2014/phe-2014-3-609.pdf

Infanrix DTPa (3w1) (błonicy, krztuścowi i tężcowi)
Infanrix-IPV+Hib (5w1)
[DTP (błonicy, krztuścowi i tężcowi), polio i Hib (Haemophilus influenzae typu b)]
Infanrix Hexa (6w1)
[DTP (błonicy, krztuścowi i tężcowi), polio i Hib (Haemophilus influenzae typu b) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B]
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1196597997054357/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1700735210138383&set=gm.973237116057114&type=3&hc_location=ufi
Analogicznie do NOPów:
"W Polsce maleje liczba rejestrowanych chorób zakaźnych. Nieznana jest jednak odpowiedź na pytanie, jakim stopniu wynika to z niskiej, a tym samym fałszywej zgłaszalności chorób zakaźnych, a w jakim – z autentycznej ich profilaktyki i leczenia? Pojawiają się wypowiedzi autorytetów z zakresu epidemiologii i chorób zakaźnych wskazujące, że około 50% chorób zakaźnych nie jest zgłaszanych. (...) Większość badanych lekarzy nie zna przepisów Ustawy o Chorobach Zakaźnych i Zakażeniach. Większość lekarzy zgłaszających choroby zakaźne kierowała się własnymi zasadami i kryteriami oceny ich ważności. Lekarze bardziej rygorystycznie przestrzegali obowiązku zgłaszania rozpoznań niż podejrzeń chorób zakaźnych. Wg relacji badanych lekarzy, niemal połowa rozpoznań chorób zakaźnych nie zostaje zgłoszonych. Istnieje duże zróżnicowanie poziomu świadomości/nieświadomości lekarzy w poszczególnych województwach. (...) Na niewielki odsetek zgłaszalności zachorowań na choroby zakaźne w Polsce wskazali już w latach 1967-1968 Kostrzewski i Branowitzer, podkreślając, że nierzetelna zgłaszalność zaniża współczynniki zapadalności i chorobowości w stosunku do rzeczywistego stanu "
Godala M, Szatko F. Zgłaszalność chorób zakaźnych. Cz. I. Ocena świadomości lekarzy dotycząca zgłaszania chorób zakaźnych do inspekcji sanitarnej. Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): 198-205
http://phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2-198.pdf

"Skutkiem niesprawnego systemu zgłaszania chorób zakaźnych jest całkowite zaniechanie, lub też niepełna ich zgłaszalność przez lekarzy POZ. Pociąga to za sobą konsekwencje zdrowotne, społeczne, ekonomiczne, prawne i etyczne. Większość (80%) badanych utożsamia się z twierdzeniem, że obecnie funkcjonujący system „wybiórczego” zgłaszania powoduje poważne zafałszowanie meldunków o chorobach zakaźnych. Przestają być one wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji epidemiologicznej populacji. Tym samym wysoce wątpliwą jest wiarygodność wszystkich opracowań, sądów oraz decyzji, które odwołują się do danych o chorobach zakaźnych zgromadzonych przez inspekcję sanitarną. Również sami pracownicy inspekcji sanitarnej dostrzegając szereg nieracjonalności w obecnie funkcjonującym systemie chorób zakaźnych, nie egzekwują w ogóle lub bardzo pobłażliwie od lekarzy stosowanie się do przepisów ustawy. Ponad 41% badanych przyznało, że pracownicy inspekcji sanitarnej w ogóle lub bardzo rzadko stosują kary za niezgłaszanie chorób zakaźnych."
Godala M, Szatko F. Zgłaszalność chorób zakaźnych. Cz. II. Bariery ograniczające pełną zgłaszalność chorób zakaźnych do inspekcji sanitarnej w ocenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 206 Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): 206-213
http://phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2-206.pdf


Osoby bardzo mocno opowiadające się za szczepieniami zwykle przywołują zmanipulowane dane dotyczące ekstremalnych sytuacji jak alergie na składniki szczepionek i np.
"najgroźniejszych przypadków (NOP) jest tak mało, że nie da się tego nawet oszacować statystycznie, bo prawdopodobieństwo wynosi jeden na kilka miliardów "
http://www.blogojciec.pl/dzieci/drodzy-antyszczepionkowcy-moj-prywatny-apel-do-was/
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/immunization_misconceptions/en/index4.html
Wg. poniższego źródła powikłania śmiertelne to średnio "1 sytuacja na milion"
http://www.vaccines.com/vaccine-side-effects.cfm
Serious allergic reaction (very rare - less than once in 100,000 doses).
http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/side-effects.htm

Tymczasem sanepid bazując na rzetelnych informacjach;) uspokaja, że powikłania poszczepienne zdarzają się rzadziej niż raz na 170 tys szczepień:
"Sanepid uspokaja: spośród 681 tys. dzieci, które w zeszłym rok zostały zaszczepione w Małopolsce, powikłania wystąpiły jedynie u czterech"
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019401,title,Dzialania-ruchow-antyszczepionkowych-przynosza-efekty,wid,18297712,wiadomosc.html?ticaid=116ec0&_ticrsn=3

Statystyki PZH odnośnie NOP w Polsce 

Dane PZH są dostępne dla każdego na stronie PZH w dziale "Meldunki epidemiologiczne" należy wybrać "EPIMELD" a tam wybrać "Biuletyn „Szczepienia ochronne w Polsce”. Niestety bardziej kompletnych danych nie ma.
Konkretne linki niżej (nie zawsze działają bo zmieniają położenie stron)
http://www.pzh.gov.pl/meldunki-epidemiologiczne/
http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm
np.
dane dotyczące szczepień
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Sz_2014.pdf
dane dotyczące zachorowalności na wybrane choroby
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf

"ODCZYN CIĘŻKI – musi spełniać jeden z 3 kryteriów: konieczność hospitalizacji pacjenta, ryzyko trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej, możliwość śmierci osoby nim dotkniętej;

ODCZYN POWAŻNY – występuje w momencie dużego nasilenia objawów takich jak obrzęk i zaczerwienienie kończyny oraz wysoka gorączka, nie wymaga jednak hospitalizacji, nie powoduje trwałego uszczerbku dla zdrowia ani nie zagraża życiu"

wg.


W 2013 roku były 4 ciężkie NOPy i ponad 100 poważnych, ogółem blisko 2 tys NOPów wg oficjalnych danych.
z
http://5krokowdozdrowia.pl/ciezki-niepozadany-odczyn-poszczepienny-czesty-czy-nie/


wg. http://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
"25 mln podanych szczepionek tylko 33 przypadki poważnych reakcji poszczepiennych."
http://news.health.com/2015/10/15/vaccines-rarely-cause-life-threatening-allergic-reactions-cdc/


Czyli wychodzi zaokrąglając 1 przypadek na milion ciężkiego NOP :) 
 W PL wg. oficjalnych danych od konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologi Andrzeja Zielińskiego: 
"Niepożądane odczyny poszczepienne są zdarzeniem rzadkim – poważne i ciężkie trafiają się raz na 10 tys. szczepień"
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=8412EF81667FF0F6C1257A10004BEA30
za
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html


W Polsce do 17 roku życia mamy blisko 7mln dzieci więc 1:10tys ma poważniejszy NOP co = 700 poważnych i ciężkich NOP. czyli jakieś 7 razy więcej niż widnieje to w statystykach z 2013 roku.


"W ostatnich latach w Polsce rejestrowanych jest około 1000 przypadków wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych rocznie. W większości są to odczyny o lżejszym charakterze, niemniej miały miejsce pojedyncze poważne lub ciężkie NOP. Relatywnie największy udział miały odczyny po szczepionkach BCG i DTP. Zawsze jednak należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia NOP nawet po zastosowaniu preparatów uważanych powszechnie za bezpieczne i po których odczyny rejestrowane są sporadycznie. Wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego w przeszłości nie stanowi przeciwwskazania do szczepień (chyba, że dojdzie do ciężkiego odczynu po zastosowaniu danej szczepionki). Nawet ciężki NOP nie wyklucza szczepienia innymi preparatami. Szczepienie powinno być jednak wykonywane ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności, najlepiej w poradni konsultacyjnej szczepień." http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html
http://wsse.krakow.pl/strona/index.php/obszary-dzialan/szczepienia/45-niepozadane-odczyny-poszczepienneRynekzdrowia pyta: "Skoro statystyki nie są wiarygodne, to jak prowadzić politykę zdrowotną?"
Tymczasem w szczególności dotyczy to szczepień, ale nad tym tematem nikt się nie chce pomylić bo wyjdzie na "antyszczepionkowca" podsycającego "antyszczepionkowe nastroje"
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Skoro-statystyki-nie-sa-wiarygodne-to-jak-prowadzic-polityke-zdrowotna,171618,8.html


Absurdalne opinie powtarzane przez ekspertów, w mediach

"Informacja o wystąpieniu choćby pojedyńczego przypadku NOP powoduje natychmiastowe wstrzymanie szczepień aż do momentu wyjaśnienia jego przyczyny."
http://www.newsweek.pl/nauka/zastrzyk-zdrowia,56196,1,1.html

Urzędnicza fikcja. Mimo wyżej wymienionych argumentów oficjalnie system jest świetny i funkcjonuje bardzo dobrze

Sławomir Neumann, jako Sekretarz Stanu ocenia sprawy inaczej
"Obecny system rozpoznawania, zgłaszania oraz leczenia przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych funkcjonuje prawidłowo i nie istnieje konieczność utworzenia w tym celu odrębnych instytucji w celu ich rozpoznawania oraz trybów orzeczniczych w celu ich stwierdzania.
Jednocześnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sposób prawidłowy realizują zadania w zakresie sprawowania nadzoru nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi przewidziane przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.), w tym w zakresie dokonywania weryfikacji i niezbędnych uzupełnień nadsyłanych przez lekarzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, prowadzenia rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz sporządzania zbiorczych raportów dotyczących ich występowania."
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=71169910

Powikłania szczepień "nie są udowodnione" według TVP. 
Redaktor Małgorzata Wiśniewska: "lekarze odpowiadają stanowczo powikłania po szczepieniach nie są udowodnione"
Wiceminister Zdrowia, Jarosław Pinkas: "Są twarde dane naukowe, że bez szczepionek nie będzie świat normalnie funkcjonował, nie będziemy mieli żadnego poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego i że nie będzie szczepień" http://wiadomosci.tvp.pl/28372544/ryzykowne-zaniechanie
Dr Martin Hirte "Stworzenie lęku wśród rodziców w celu wzmocnienia ich motywacji do szczepienia jest najważniejszą częścią reklamy do promowania szczepień. Cała gałąź badań odpowiada na pytanie:" Jaki poziom strachu musi być stworzony aby utwierdzić rodziców w przekonaniu o niezbędności szczepień."
Źródła cytatów
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1507815542579202
https://www.facebook.com/StopPrzymusowiSzczepien/posts/1182460591807122

"stanie na straży bezpieczeństwa szczepień w programach powszechnych jest bardzo ważne szczególnie teraz, gdy coraz aktywniej działają różnego rodzaju ruchy antyszczepionkowe. - Wszystkie doniesienia o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP) analizujemy i monitorujemy. Kiedy trzeba - reagujemy - zapewniał Marek Posobkiewicz."
http://www.forumrynkuzdrowia.pl/2016/pl/wiadomosci/debata-kalendarz-szczepien-w-polsce-zostanie-poszerzony,167397.html https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1442706795756744

W wywiadzie prof. Miłosz Parczewski - kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, twierdzi, że nasz system szczepień jest
"jednym z lepszych, mamy doskonały kalendarz szczepień [..] mamy jeden z doskonalszych systemów nadzoru, jest porządek i to działa"
http://radioszczecin.pl/276,3245,fot-radio-szczecin


Jak widać, mimo faktów tworzy się iluzję, którą namiętnie opowiadające się za szczepieniami media, dziennikarze, nawet niektórzy eksperci, a za nimi zwykli ludzie powtarzają tworząc odpowiednie wrażenie. Dochodzi do tego, że stwierdzenie o faktu, że z pewnością zgłaszane jest tylko część NOP to teoria spiskowa.
Aby przekonać się, zę system nie działa dobrze wystarczy sprawdzić jak chętnie lekarze zgłaszają NOPy i dlaczego (grozi im grzywna, kontrole, system demotywuje do zgłaszania NOP). Jak kwalifikują do szczepień (mało co jest jest przeciwskazaniem), jak namawiają rodziców (zdarzają się nieprawdopodobne historie) oraz jaka odpowiedzialność się z tym faktycznie wiąże.

Marnotrawstwo?

Ciekawostka: We wszystkich krajach szczepi się dzieci które tego wymagają, a szczepionki, których nie uda się zużyć są wyrzucane. W Polsce o dziwo tak się nimi zarządza, że nie ma marnotrawstwa? Jak to się dzieje - wystarczy poczytać historie rodziców jak są traktowani w przychodniach, jak dzieci są kwalifikowane do szczepień itd.

Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła 41 posiedzenie Komisji Zdrowia w senacie:
"Jeszcze chciałbym panu senatorowi odpowiedzieć, z czego mogły się wziąć oszczędności. To też analizujemy. W tej chwili właściwie żadnej partii szczepionki nie musieliśmy utylizować, doszliśmy do takiej perfekcji, jeżeli chodzi o logistykę, że praktycznie - oprócz tysiąca szczepionek przeciwko wściekliźnie, które przekazaliśmy do wojska - wszystkie szczepionki zostały wykorzystane w 100%, nic nie trzeba było utylizować.
Jesteśmy chyba jednym z nielicznych krajów na świecie, który w ten sposób sobie z tym radzi, czego dowodem jest fakt, że w tym roku Światowa Organizacja Zdrowia u nas w Polsce nakręcała film instruktażowy dla wszystkich krajów świata, jak należy postępować, jeżeli chodzi o logistykę, ze szczepionkami.
Mamy Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli. Każda z szesnastu stacji sanitarno-epidemiologicznych posiada miejsce do przechowywania szczepionek. Oczywiście to łączy się z kosztami, bo one muszą być w odpowiedniej temperaturze, muszą być monitorowane itd., itd. Doszliśmy do takiej wprawy logistycznej, że właściwie nic nam się nie marnuje."
http://ww2.senat.pl/k7/kom/kz/2008/041z.htm

Nic się nie marnuje -  Czy to jest możliwe? czy to nie jest wystarczająco wymowne?


Z danych prezentujących zgłoszone przypadki NOP w poszczególnych województwach (także wykresów prof Zielińskiego) wynika, że szczepić najlepiej tylko w opolskim, podkarpackim (ponad 5-krotnie bezpieczniej) i unikać podlaskiego (tam 24 razy częściej zdarzają się powikłania po BCG niż np. w podkarpackim)... Takie są dane średniej rocznej częstości zgłoszonych powikłań. Co oczywiście obiektywnie patrząc jest absurdem. Jeśli ktoś mówi, że ten system dobrze działa to nie wie co mówi.
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.htmlCzy Polska ma gorsze szczepionki niż w innych krajach? Czy nasz system funkcjonuje gorzej?

Dlaczego tak to działa? Bezpośrednie odpowiedzi niżej, jednak patrząc w szerszej perspektywie nie trudno zauważyć, że zarówno większe marnotrawstwo jak i lepsze jakościowo szczepionki są w tych krajach gdzie im się opłaca takie używać i czasem je marnować. Dlaczego im się opłaca? Bo mają systemy odszkodowań, przy których czym więcej NOP tym więcej pieniędzy pójdzie w odszkodowania, tym mniej się opłaca używanie gorszych jakościowo szczepień. Polska jest wolna od tego problemu. "Co oznacza w Polsce, że przyjęcie preparatu jest obowiązkowe? Oznacza, że producent może mieć zagwarantowaną sprzedaż roczną, na poziomie równym urodzeniom. I to widać wyraźnie w dokumentach udostępnianych w ramach informacji publicznej. Śliczne tabelki z prognozowaną sprzedażą, równoznaczną z „wyszczepialnością”. I dopisek „Koszty powikłań poszczepiennych można pominąć”. Koszty utylizacji również, ponieważ w Polsce nic się nie marnuje. Producenci nie muszą się więc starać o klienta indywidualnego, zabiegać o jego przychylność , tracić pieniędzy na reklamę produktu, dbać o jakość, bezpieczeństwo, czy dawać gwarancje. Klient indywidualny się tutaj nie liczy. Liczą się urzędnicy i „niezależni eksperci” rekomendujący produkt, organizujący przetargi. To oni są rzeczywistymi klientami dla producentów. To ich muszą przekonać, na nich wpłynąć, to oni muszą widzieć swoje bezpośrednie korzyści." https://www.facebook.com/notes/ma%C5%82gorzata-goldstein/ukryte-korzy%C5%9Bci/1722051168112397?hc_location=ufi

Dlatego przykładowo w UE nie używa się euvaxu, DTP czy BCG od wielu wielu lat. W krajach UE generalnie używa się engerix lub twinrix i tylko w przypadkach gdy jest taka potrzeba (matka hbs+ tam wszystkie matki się bada). U nas teoretycznie też, ale ponieważ jest bałagan to ktoś wymyślił, że po co patrzeć na to badanie lepiej szczepić wszystkich w pierwszej dobie przeciwko hbv i naprawdę tak robią już od lat. Co ciekawe wbrew opiniom wielu ekspertów - odpowiednie cytaty i więcej na ten temat pod adresem
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html
Warto wspomnieć, że od kilku lat wg. ulotek euvax w Polsce nie zawiera tiomersalu, tymczasem w innych krajach nadal w składzie jest tiomersal.
Źrodła odnośnie ulotek Euvax z innych krajów
https://imeds.pl/euvax-b-20-mcg-antygenu-powierzchniowego-wirusa-zapalenia-watroby-typu-b-hbsag-1-ml-szczepionka-1-dawkowa-dla-doroslych-1-dawka-1-ml
http://www.csid.ro/medicamente/euvax-b-pediatric-suspensie-injectabila-10-pgml-11782750/
http://www.csid.ro/medicamente/euvax-b-adult-suspensie-injectabila-20-pgml-11782712/

http://www.pcfarm.ro/prospect.php?id=2986
http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/69_hepb.pdf

Interesusujący fakt: Rumuńska wersja euvaxu, produkowana przez Polaków, wersja pediatric, wymienia tiomersal. http://www.csid.ro/medicamente/euvax-b-pediatric-suspensie-injectabila-10-pgml-11782750/ (w Polskiej ulotce go nie ma)

Natomiast jeśli ktoś myśli, że sensownym powodem dla użycia BCG w Polsce jest wysokie zagrożenie dla noworodków to polecam sprawdzić temat dokładniej, szczególnie statystyki i liczby jakimi się posługujemy zwłaszcza w odnieśnieniu do podobnych liczb w innych krajach z przeszłości
http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html
Odnośnie zaufania do Polskich ekspertów szczepionka BCG jest ciekawym przykładem ponieważ gdy w 2001 roku WHO zaleciło aby się wycofać z kolejnych dawek BCG dla dzieci i dorosłych z uwagi na brak wpływu w zapobieganiu gruźlicy płucnej (natomiast ryzyko NOP istnieje) to w Polsce przez lata nasi eksperci wbrew zaleceniom WHO nie zmieniali kalendarza szczepień. Dlaczego? Do końca nie wiadomo... Tłumaczą się, cytuje: "Były obawy o reakcje społeczne - twierdzi prof. Ewa Bernatowska" ? Czyżby głupio było ludziom powiedzieć, że przez ok. pół wieku szczepiono ludzi wmawiając im, że to bardzo skuteczna metoda w zapobieganiu gruźlicy płucnej, a potem nagle się z tego wycofać informując, że się pomyliliśmy i wszelkie badania, statystyki pokazują, że nie miało to żadnego znaczenia epidemiologicznego? ;) Co ciekawe nawet w obecnych czasach zdarzają się ludzie związani z medycyną twierdzący, że szczepionka BCG to skuteczny sposób aby uchronić się przed gruźlicą płucną. Więcej na ten temat w linku wyżej. Generalnie szczepionka ma wątpliwą skuteczność (z tego powodu szczepionka BCG jest odradzana w wielu krajach - nie tylko z powodu zapadalności), zwłaszcza w odniesieniu do prątków występujących w Polsce o tym też szerzej wyżej.

Odnośnie DTP sytuacja skandaliczna jest od lat, szczepionka przestarzała, powodująca wiele NOP (chociaż i tak - to bardzo szacunkowe informacje - z rząd wielkości mniej niż BCG, ale rząd wielkości więcej niż bezkomórkowa i inne skojarzone) i także wielu ekspertów wypowiada się o niej krytycznie prosząc o jej wycofanie wzorem innych krajów UE.
http://szczepienie.blogspot.com/p/krztusiec-koklusz-pertussis-bordetella.html
DTP odradza prof. Andrzej Radzikowski, konsultant ds. pediatrii, a także Izabela Filc-Redlińska, autorka mocno opowiadającej się za szczepionkami książki „Szczepionki. Nie daj się zwariować”.
" [..] szczepionka DTP powinna być wycofana z kalendarza i pewnie to się niedługo stanie. I bynajmniej nie dlatego, że znajduje się tam rtęć, ale dlatego [..] jest to szczepionka bardzo reaktogenna. Powoduje stosunkowo dużo niepożądanych odczynów poszczepiennych, zarówno miejscowych, jak bóle rączki, puchnięcie, ale też uogólnionych, jak drgawki lub nieutulony płacz (czyli co najmniej kilkugodzinny płacz bez wyraźnej przyczyny)."
prof. Andrzej Radzikowski, konsultant ds. pediatrii: "Szczepionka przeciw kokluszowi przez lata składała się z zabitej bakterii kokluszowej, w której było kilka tysięcy antygenów, jest to ta tzw. szczepionka pełnokomórkowa, refundowana w Polsce (DTPw). W nowoczesnej szczepionce antykokluszowej (DTPa) mamy kilka antygenów. Cały postęp w wakcynologii idzie w kierunku redukcji ilości antygenów przy zachowaniu tej samej skuteczności." [..]"Zalecam płatne szczepienie [..] bezkomórkowe na koklusz"
źródła powyższych cytatów w linku wyżej.

Powyższe trzy konkretne szczepionki to oczywiście nie wszystkie negatywne przykłady tego rodzaju podejścia. Z pewnością można doszukać się więcej tego typu działań przy praktycznie każdym przetargu gdy cena oraz pewna motywacja związana z brakiem funduszu odszkodowań być może (wbrew zapewnieniom ekspertów) prowadzi do tego, że jakimś dziwnym trafem w Polsce wygrywają najtańsze i mamy obiektywnie gorsze szczepionki (nie tylko pod względem bezpieczeństwa) niż w pozostałych krajach UE. Ostatnio głośna sprawa przetargu na szczepionkę przeciwko pneumokokom, który wygrała synflorix 10. "Najwyraźniej zadecydowały względy finansowe, a nie dobro dzieci – uważa dr Aneta Górska-Kot, ordynator oddziału pediatrii stołecznego szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej." Więcej
Synflorix zawiera 4 razy więcej aluminium niż Prevenar 13
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/co-zawieraja-szczepionki-czy-wiesz-co.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/
http://www.rp.pl/Zdrowie/311219964-Szczepionka-przeciw-pneumokokom-moglaby-byc-lepsza.html


Podobnie z szczepieniami przeciwko śwince, odrze i różyczce. "Aktualny kalendarz szczepień w Polsce nadal zaleca użycie w masowych szczepieniach preparatów zawierających atenuowany szczep wirusa świnki Jeryl Lynn lub RIT 4385, co stwarza pewne trudności w podejmowaniu decyzji przez lekarzy realizujących szczepienia powszechne i zalecane. Wydaje się niezwykle potrzebne wypracowanie jednolitego stanowiska w tym zakresie wśród grona specjalistów, ponieważ wszystkie trzy preparaty są zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w naszym kraju, a ze względu na istotne różnice cenowe, wybór może być podyktowany względami ekonomicznymi a nie merytorycznymi."
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/swinka-bezpodnosc-u-chopcow-zapalenie.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/578,szczepienia-skojarzone-przeciw-odrze-rozyczce-i-swince-w-swietle-zmian-w-kalenda.html

"Około połowa dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej produktów leczniczych nie była oceniana w badaniach klinicznych w populacji pediatrycznej. Z tego powodu stosowanie leków u dzieci często nie jest zgodne z rejestracją, szczególnie u noworodków i dzieci poniżej 2 lat. Powoduje to wzrost ryzyka działań niepożądanych, a także wiele problemów medycznych, etycznych i prawnych. W przypadku szczepionek problem stosowania niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami dotyczy najczęściej wieku, liczby i terminów szczepień oraz stosowania szczepionek u wcześniaków, dzieci z zaburzeniami odporności lub przewlekłymi schorzeniami." O czym więcej dalej w tym tekście pod hasłem "off label"


Matylda Szalaty, biotechnolog, były pracownik PAN:
"Decyzje o tym, na co szczepione są nasze dzieci, mają charakter administracyjny i są podejmowane nie przez jakichś wybitnych specjalistów, lekarzy, ale przez urzędników NFZ [..]Nie będzie też pewnie dla nikogo zaskoczeniem, że ludzie ci mają rozległe kontakty z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych. Inną rzeczą, która powinna skłonić nas, rodziców, do myślenia, jest fakt, że w latach 80. i 90. dzieci do drugiego roku życia otrzymywały jedynie 10 szczepionek, a obecnie aż 30 [..]Nie można pominąć faktu, że w Polsce szczepi się na gruźlicę, a stopień zachorowalności na nią jest taki sam jak w USA i Francji, gdzie szczepienia te są dawno zniesione"
http://www.wicipolskie.org/prp/prp/PRP_380.pdf
https://warszawskagazeta.pl/teoria-spisku/item/3173-najnowsza-polska-niepodlegla-a-wiec-wojna


O badaniach 4 fazy - o badaniu szczepień w Polsce
19 kwietnia 2017 o godz. 12:00 posłowie Piotr Liroy Marzec, Paweł Skutecki, Wojciech Bakun oraz Jerzy Kozłowski zorganizowali kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych. Tematem spotkania było "Funkcjonowanie systemu w zakresie zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych" oraz niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP).
https://www.youtube.com/watch?v=DurXn_7FPjE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/43dompl-For-Freedom-236876350909/
Dyrektor Andrzej Przesławski z urzędu rejestracji produktów leczniczych we fragmencie 2:06:30 przyznaje, że:  
"kiedyś bardziej się kładło nacisk na badania przed dopuszczeniem do obrotu, w tym momencie cała Europa skupia się na tym, co dzieje się z produktem po dopuszczeniu do obrotu; badania kliniczne producenta mogą w podstawowym zakresie wykazać że produkt jest bezpieczny natomiast dopiero jak podamy go całej populacji, dopiero wtedy możemy rozpoznać jego profil bezpieczeństwa"
oraz inne ciekawostki:
"każdy z tych produktów, jeżeli nie ma działania niepożądanego, jest nieskuteczny"
"nie jesteśmy w stanie określić, która szczepionka zaszkodziła, jeśli jest podawane kilka naraz"
"rzeczywistość z jaką musimy się pogodzić - przy podaniu leku ocenia się jego korzyść do ryzyka, np. leki onkologiczne to jest podawanie ludziom trucizny, ta trucizna ratuje im życie"
Niektóre z wypowiedzi robią wrażenie, że mogłyby podlegać pod Art.27 par.2 KK plus 192 KK? 
https://www.youtube.com/watch?v=zeMGva9VLFo


"Polska jest szczepionkowym skansenem"
"Jesteśmy w tym skansenie państw, gdzie jest wakcynologia totalna. Obojętnie czy nazwiemy ją obowiązkiem czy przymusem, to moment kiedy państwo wydaje moje pieniądze z podatków, kupując szczepionkę i każąc mi zaszczepić moje dziecko tą szczepionką, wydaje mi się jakimś totalitaryzmem – podkreślił celnie poseł Paweł Skutecki prowadzący posiedzenie.

- Co mnie szokuje, że państwo, że tak powiem, po drugiej stronie, nie macie dobrej woli, żeby się zastanowić, że może jednak cos w tym jest, że może jednak są działania niepożądane. Mam wielu kolegów, którzy się nad tym zastanawiają, widzą problem, ale nie mówią. Nie mówią bo się boją. Proszę, zastanówcie sie państwo, naprawdę można coś z tym zrobić. Większa państwa otwartość i zrozumienie będzie skutkowała większym zaufaniem do systemu szczepień ochronnych. Nie będziecie wylewać dziecka z kąpielą, wraz z przymusowymi szczepieniami – apelowała na końcu posiedzenia do przedstawicieli GIS i MZ dr Dorota Sienkiewicz."
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/1502789606415129/?type=3&theater

"kraje byłego bloku wschodniego są przez producentów szczepionek traktowane specjalnie. Są specjalne cele marketingowe i jak wspomniałam, utrzymanie obowiązku jest w ich interesie. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że brakuje kontroli społecznej nad tym wszystkim. Głos społeczny nie jest wysłuchiwany. [..] analizy dotyczące refundacji, wszystkie informacje dotyczące jakiś finansów, szczegółów są wyczernione, tak jak kiedyś cenzura za komuny cenzurowała, wyczerniała jakieś niewygodne fragmenty. Nie ma jakby kontroli... [..] W jaki sposób rodzice maja ufać temu systemowi, ekspertom, urzędnikom, jeśli są niewyjaśnione kwestie konfliktu interesów? Jeśli Brytyjscy naukowcy piszą, że w Polsce i w krajach byłego bloku wschodniego, trwają kliki, są tzw. nomadzi instytucjonalni o nieformalnym wpływie na refundację leków i zbieżności interesów poprzez uczestnictwo w sektorze publicznym, prywatnym i trzecim sektorze. [..] są dowody, że nawet naukowcy w innych krajach dostrzegają to, że nasz system jest zły i nie można ocenić po prostu, jakie będą skutki masowego szczepienia obowiązkowo dzieci, skoro nikt nie bierze pod uwagę powikłań, skoro rodzice są przymuszani do nich i nie mogą świadomie podejmować decyzji." 
https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/1798661140398250?ref=notif&notif_t=notify_me_page&notif_id=1482880326525711http://prawy.pl/43389-szczepionkowy-skansen-w-polsce-zobacz-kto-decyduje-za-ciebie/#comment-65471


System jest "doskonały"....  zwłaszcza w pierwszej dobie;)
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html


Obowiązkowe pneumokoki i afera z przetargiem. O co w tym wszystkim chodzi?
To nie jest tak, że nagle wystąpił jakiś wyjątkowy przekręt. Jest po prostu jak zwykle. Gdyby nie kwota 160 milionów, nikt by uwagi nie zwrócił. Sprawa wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw pneumokokom, jak w soczewce pokazuje działanie tego systemu. Kawałek tortu jest wart 160 mln . Dzielić, nie dzielić, a jeśli dzielić to jak? W Polsce mamy specyficzną sytuację, ponieważ szczepienia są obowiązkowe. I nie chodzi tu o kwestie związane z przymusem stosowanym wobec zdrowych osób (chociaż to też istotne). Co oznacza w Polsce, że przyjęcie preparatu jest obowiązkowe? Oznacza, że producent może mieć zagwarantowaną sprzedaż roczną, na poziomie równym urodzeniom. I to widać wyraźnie w dokumentach udostępnianych w ramach informacji publicznej. Śliczne tabelki z prognozowaną sprzedażą, równoznaczną z „wyszczepialnością”. I dopisek „Koszty powikłań poszczepiennych można pominąć”. Koszty utylizacji również, ponieważ w Polsce nic się nie marnuje. Producenci nie muszą się więc starać o klienta indywidualnego, zabiegać o jego przychylność , tracić pieniędzy na reklamę produktu, dbać o jakość, bezpieczeństwo, czy dawać gwarancje. Klient indywidualny się tutaj nie liczy. Liczą się urzędnicy i „niezależni eksperci” rekomendujący produkt, organizujący przetargi. To oni są rzeczywistymi klientami dla producentów. To ich muszą przekonać, na nich wpłynąć, to oni muszą widzieć swoje bezpośrednie korzyści. I dlatego nigdy się nie zgodzą, aby w Polsce, tak jak w krajach zachodnich, szczepienia były refundowane ale dobrowolne. Obowiązek wprowadzony w latach głębokiego socjalizmu, ma się doskonale w kraju zżeranym przez korupcję. Bo który producent zrezygnuje z uregulowań, zapewniających mu gwarancję sprzedaży na poziomie urodzeń odbiorców indywidualnych ? Który z producentów będzie chciał wydawać miliony na reklamę? Który będzie chciał dobrowolnie dać gwarancję jakości i skuteczności produktu? Który zrezygnuje z braku konieczności wypłacania odszkodowań w razie szkód wywołanych przez produkt? Żaden, który umie liczyć. A koncerny farmaceutyczne potrafią liczyć doskonale. O wiele lepiej niż leczyć.
https://www.facebook.com/notes/ma%C5%82gorzata-goldstein/ukryte-korzy%C5%9Bci/1722051164779064/Pismo minister Kopacz skierowane do przychodni by rejestrowały zgłaszane NOP-y.
http://i.imgur.com/Wf0kFV6.jpg


"[..] Zwracam się zarówno do widzów tego programu, do każdej Polki i Polaka, do naszych pacjentów, by dbali o swoje zdrowie, rozumiejąc, że zabezpieczenie się przed epidemiami może mieć miejsce tylko przez masowe szczepienia, które medycyna uważa za największe osiągnięcie redukujące choroby, które nie tak dawno dziesiątkowały Europę i świat.
Zaznaczam, że środowisko lekarskie na co dzień spotyka się z problemem chorób zakaźnych u osób, które nie zabezpieczyły się poprzez szczepienia i spotkań z tymi chorymi jest nieporównywalnie więcej niż zdarzeń niepożądanych. Apeluję do Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów, aby zarówno każda choroba zakaźna, jak i wszystkie niepożądane odczyny poszczepienne były sumiennie zgłaszane do Inspekcji Sanitarnych, tak, aby nikt nie miał wrażenia, że lekarze i lekarze dentyści zamiatają te kwestie pod dywan.
Do obowiązków lekarza i lekarza dentysty należy nie tylko porada w zakresie szczepień, zgłaszanie występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale przede wszystkim danie przykładu, że sam się szczepi. Dlatego też w dniu 9 grudnia 2016 roku członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej publicznie poddadzą się szczepieniu przeciwko pneumokokom. W szczepieniu będzie również uczestniczył Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. Wszyscy poddamy się stosownej obserwacji i jeśli u któregokolwiek z nas wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne złożymy stosowny raport i opublikujemy go na naszej stronie.
Zwracam się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, by dołączył do mojego wezwania i zaapelował do Prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, by publiczna telewizja zaprzestała akcji antyszczepionkowej i zaczęła propagować zachowania prozdrowotne służące dobru publicznemu".
Opublikował: Monika Bala
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/szczepienia-list-otwarty-prezesa-naczelnej-rady-lekarskiej-do-spoleczenstwa-polskiego

Odpowiedź:
Rodzice dzieci z powikłaniami poszczepiennymi nie pozostawili przysłowiowej suchej nitki na Naczelnej Izbie Lekarskiej, zauważając, iż wysunięta przez nią propozycja publicznego zaszczepienia się wszystkich zrzeszających ją lekarzy sięgnęła granic absurdu. Zamiast bowiem wymusić na firmach farmaceutycznych produkowanie bezpiecznych szczepionek, NIL urządza prymitywne akcje propagandowe.
Zdaniem rodziców dzieci z NOP w tej sytuacji należy powołać do życia Misiową Alternatywę (odniesienie do Barei nieprzypadkowe). „Kochani sytuacja jest nie tyle napięta, co idiotyczna. Teraz żeby udowodnić, że szczepionki są bezpieczne – będą się szczepić. Może powołać do życia Misiową Alternatywę?” napisała jedna z matek, odnosząc się do pomysłu publicznego szczepienia się lekarzy.
„Bardzo się cieszymy, że Naczelna Izba lekarska – po programach z udziałem rodziców dzieci poszkodowanych przez szczepienia – tak bardzo przejęła się profilaktyką. I zamiast zastanowić się nad problemem, że może coś jednak z tymi szczepieniami jest nie tak, Izba Lekarska zamierza się zaszczepić” tłumaczyła swój postulat.
„Pocieszające jest też, o czym wspomniał jeden ze Znamienitych Lekarzy w programie TVP, że szczepionki dla malutkich dzieci testuje się na dorosłych ochotnikach. Bardzo się cieszymy, że ochotnicy wychodzą z tego bez szwanku” dodaje sarkastycznie.
„A teraz prośba: Skoro już przeprowadzacie na tak szeroko skalę, akcję szczepienia siebie na pneumokoki, to może pomyśleć o reszcie kalendarza szczepień? Na pewno odporność stada jest ważna, więc warto by było pomyśleć, aby wszyscy poddali się tym szczepieniom. No to teraz policzmy ile waży… miś? Miś waży powiedzmy 90 kg. A małe dziecko, powiedzmy 9 kg. Oczywiście szczepionki podaje się też mniejszym dzieciom, ale co tam będziemy się rozdrabniać. W takim razie proponujemy aby miś przyjął 10 krotną: dawkę 6 w 1 albo co tam – 3 dawki 6 w 1; 1 dawkę MMR – zapewne jego odporność na odrę dawno wygasła; pneumokoki; meningokoki; szczepionkę na grypę; na rotawirusy; Euvax – koniecznie. Bez bezpiecznego tiomersalu (etylenowa pochodna rtęci – przyp. red.) się nie obejdzie. I przeliczmy. Miś musi dostać niezłą dawkę aluminium a do tego: skwalen, antybiotyki, formaldehyd, polysorbat 80, aldehyd glutarowy, zarodki kurze, obce DNA, także z dzieci, które straciły życie w czasie aborcji. To wszystko razem – w języku specjalistów, co też usłyszeliśmy, określa się mianem – cukry i białka (w skrócie – bezy)” wyliczała w liście do NIL.
„Uprzejmie prosimy o dokładne wymieszanie tego preparatu, gdyż niehomogenność może być przyczyną zejścia. A gdyby mimo wszystko nastąpiło powikłanie i jednak oko się urwało temu misiu to przecież szef sanepidu będzie blisko, i będzie mógł zgłosić nop do odpowiedniej instytucji, czyli do siebie. Choć nie wiadomo, czy Instytucja przyjmie, bo ona bardzo, ale to bardzo nie lubi nop-ów. A jeśli miś nie będzie chciał przyjąć całej dawki opisanego preparatu, proponujemy wymierzyć mu grzywnę w wysokości 50 tys. złotych. Taka Tradycja.
Z poważaniem – mamy chorych dzieci
czyli jak to się mówi w slangu lekarskim
Antyszczepionkowcy”
podsumowała nie bez sarkazmu.
Pytanie, czy Naczelna Izba Lekarska wreszcie podejmie działania w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych szczepionek, zamiast w sposób idiotyczny reklamować te, które szkodzą?"
http://prawy.pl/41354-rodzice-chorych-na-nop-dzieci-rozjezdzaja-naczelna-izbe-lekarska/


Obowiązek szczepień, przymus prawny - czy eksperci go popierają?

Okazuje się, że przeciwko prawnemu przymusowi szczepień opowiadają się także eksperci jak prof. Jacek Wysocki, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda,  dr n. med. Paweł Grzesiowski, dr Wojciech Feleszko, prof. Andrzej Radzikowski.
Wszyscy wymienieni opowiadają się za zniesieniem prawnego przymusu szczepień. Najbardziej znani eksperci w tym kraju chcą aby w Polsce szczepiono na takich samych zasadach jak w większości krajów Europejskich.
Czy to czyni z nich mitycznych "antyszczepionkowców" i "proepidemików"?


 • prof. Jacek Wysocki, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (PTW): „Chciałbym, żeby ludzie podejmowali decyzje o szczepieniu bądź nieszczepieniu na podstawie rzetelnej wiedzy.” [1] 
 • dr. n. med. Paweł Grzesiowski, wakcynolog, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie: "Nie uważam, że w Polsce szczepienia obowiązkowe muszą zostać utrzymane" [2]
 • wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, lekarz, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, Podsekretarz Stanu: "Stwierdził, że nie jest zwolennikiem prawnego przymusu szczepień, który wynika z obowiązkowego kalendarza szczepień" [3]
 •  dr Wojciech Feleszko przyznał, że sankcje za rezygnacje ze szczepień mogą zostać zniesione,   [4]

[2] https://faktyoszczepieniach.wordpress.com/dr-pawel-grzesiowski-zniesienie-obowiazkowych-szczepien-ochronnych-nie-teraz/
[3] http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/310148-nowe-szczepienia-obowiazkowe-i-pod-przymusem-prawnym-ministerstwo-zdrowia-wycofuje-sie-z-wczesniejszych-zapowiedzi
[4] https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4345-nauka-kontra-ciemnogrod-prawdziwa-nauka-to-dyskusja-i-walka-o-prawde

Ankieta na temat przymusu szczepień grupy "Szczepić czy nie? "
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPoU2sJsyNewj_HhMsJiMpM9LflHAhMrHGPspozIvjLjVuw/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/

Poseł Jacek Wilk:
"Taki szczegół w dyskusji o przymusie szczepionkowym, ale nie tylko:
Jako wykładowca na warszawskiej aplikacj adwokackiej opowiadalem wiele razy przyszłym mecenasom o patologii stanowienia prawa w Polsce - o tym że rząd ma inicjatywę ustawodawczą, że w związku z tym nie wiadomo kto to prawo tak naprawdę pisze (bo nie ujawnia się tych, którzy fizycznie przygotowali - zredagowali dany projekt aktu prawnego), pod czyim naciskiem, w wyniku czyjego niejawnego lobbingu (nikt nie sprawdza wszak kto chodzi za tymi nieznanymi z nazwiska urzędnikami z kopertami) w zaciszu gabinetów różnych resortów itp.
Kiedyś głos zabrał jeden z aplikantów. Powiedział że pracował jakiś czas w ministerstwie "zdrowia" (czytaj: utrudniania ludziom leczenia). Oświadczył mi, co następuje: "Panie Mecenasie - jest O WIELE GORZEJ: lobbyści przynoszą urzędnikom GOTOWE teksty rozporządzeń itp. (żeby urzędnik nie daj Boże czegoś niechcący nie pomylił - na szkodę takiego czy innego koncernu farmaceutycznego). I to jest to prawo, które nas wszystkich potem obowiązuje".
(sic!)
Jak mi ktoś potem mówi, że przymus takich czy takich szczepionek, terapii, lekarstw itp jest skutkiem wielkich badań, nauki, dbania o dobro (zdrowie) publiczne itp to mogę się tylko roześmiać...
I oczywiście współczuć komuś takiemu...
Z pozdrowieniami dla czerwonego księcia"
https://www.facebook.com/JacekWilkPL/posts/1398577173547923

Przemysław Wipler:
Ja zdecydowałem się na kandydowanie na posła po raz pierwszy po tym, gdy pracując jako audytor w dużej firmie doradczej, pracując dla dużego koncernu medycznego zobaczyłem umowę na wprowadzenie na listę leków refundowanych i to była szczepionka. Wynagrodzenie za tę usługę wtedy, to było w 2002 roku, to było kilkanaście milionów złotych. Kilka miesięcy temu, gdy rozpoczęła się debata publiczna na temat zmian, które skutkują ustawą, o której zawetowanie państwo apelują, pojawiła się duża liczba publikacji straszących rodziców poszczególnymi powikłaniami, krótko mówiąc – proszczepionkowa propaganda. Gdy dokonałem wpisu na swoim profilu społecznościowym w tej tematyce, odezwał się do mnie jeden z kolegów, że chętnie się ze mną spotka i mi wszystko wytłumaczy, bo właśnie prowadzi kampanię, pracuje przy kampanii dla jednego z koncernów farmaceutycznych , w którego interesie jest właśnie uchwalana ta ustawa. To był koncern GSK – GlaxoSmithKline. I gdy później obserwowałem w kolejnych tygodniach co się dzieje widziałem, że ta kampania naprawdę jest prowadzona i jest prowadzona skutecznie. Apelujemy do pana prezydenta Dudy, by zawetował tę ustawę, która naszym zdaniem, moim zdaniem jest efektem lobbingu konkretnych koncernów farmaceutycznych i ich wpływu na lekarzy. Apeluję również do Ministerstwa Zdrowia, do tych osób, które mają minimum zdrowego rozsądku i nie są zależne od łapówek z dużych koncernów by zweryfikowano jakie mają konflikty interesów ludzie, którzy pracowali przy tej ustawie. Nie może być tak, że ludzie którzy opiniują takie akty prawne, pracują przy ich powstawaniu, jednocześnie mają stypendia, sponsoring i olbrzymie wynagrodzenia sponsorowane przez konkretne koncerny medyczne, które zarobią na tego rodzaju zmianach ciężkie miliardy. Minimum przyzwoitości jest to, o co apelują obecne tutaj osoby i tysiące rodziców, którzy protestują w skali całego kraju przeciw zmianom w ustawie. To co się dzieje ze strony tych rodziców to jest po prostu samoobrona przed państwem, które skrzywdziło ich dzieci, skrzywdziło ich rodziny i chce skrzywdzić kolejne dzieci. Dlatego jesteśmy po stronie tych rodziców, dlatego jesteśmy przeciwni tym zmianom i jeżeli będziemy mieć po wyborach wpływ na kolejny rząd, będziemy domagali się poważnego przeglądu, audytu, konkretnych, faktycznych skutków tego, jak działają w chwili obecnej szczepienia w Polsce i przychylenia się do tych postulatów, które są minimum przyzwoitości podnoszonych tutaj przez obecnych rodziców i liderów stowarzyszenia, działającego na rzecz tego, by nie krzywdzić ich rodzin, nie krzywdzić ich dzieci. To by państwo przynajmniej analizowało skutki, przetwarzało dane i dawało zadośćuczynienie tym rodzinom, które skrzywdziły w tym zakresie, w którym można to naprawić, to jest minimum przyzwoitości, którego się dopominamy.
https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/1613195782278121Szczegółowa definicja NOP

Wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541711

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16:

Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych z rozporządzenie MZ o NOP:

1) odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG:a) obrzęk,b) powiększenie węzłów chłonnych,c) ropień w miejscu wstrzyknięcia;

2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN):a) encefalopatia (zapalenie mózgu),b) drgawki gorączkowe,c) drgawki niegorączkowe,d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,e) zapalenie mózgu,f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,g) zespół Guillaina-Barrégo;

3) inne niepożądane odczyny poszczepienne:a) bóle stawowe,b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,c) gorączka powyżej 39°C,d) małopłytkowość,e) nieutulony ciągły płacz,f) posocznica, w tym wstrząs septyczny (sepsa),g) reakcja anafilaktyczna,h) reakcje alergiczne,i) uogólnione zakażenie BCG (gruźlicą),j) wstrząs anafilaktyczny,k) zapalenie jąder,l) zapalenie ślinianek,m) porażenie splotu barkowego,n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu.

Tab. 1.12.1. Najczęstsze objawy występujące w poważnych NOP w danych grupach wiekowych.


Tab. 1.12.2. Najczęstsze objawy występujące w innych niż poważne NOP w danych grupach wiekowych.
W. Magdzik, D. Naruszkiewicz-Lesiuk, A. Zieliński. Wakcynologia. Wydawnictwo Alfa-Medica Press, 2007
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.925681597479333&type=1


Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych - podstawa prawna.

Zgodnie z Art. 21. pkt 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.”

Art. 52. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.
„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.” USTAWA z dnia5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Również zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania:

„§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.”

A zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia:

„Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.”

Jak wynika z prostej analizy prawnej Lekarz lub felczer jest zobowiązany zgłosić KAŻDY przypadek zaburzenia stanu zdrowia, który wystąpił w ciągu 4 tygodni po szczepieniu (z wyjątkiem szczepień BCG, dla których okres zgłaszania NOP jest dłuższy - 1 rok).


Źródła powyższego oraz instrukcja krok po kroku co robić gdy lekarz nie chce zgłosić NOP
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
NOP, których zgłaszanie jest zalecane prze Światową Organizację Zdrowia to:
 • w okresie do 24 godzin od szczepienia:
 • ostrą reakcję nadwrażliwości;
 • anafilaksję;
 • nieutulony płacz;
 • zespół hypotoniczno – hyporeaktywny;
 • wstrząs toksyczny;
 • w okresie do 5 dni od szczepienia:
 • ciężką reakcję miejscową;
 • posocznicę;
 • ropień w miejscu podania;
 • w okresie do 15 dni od szczepienia:
 • drgawki (włącznie z gorączkowymi): 6 – 12 dni w przypadku odry/ MMR, 2 dni   w przypadku DTP;
 • encefalopatię: 6 – 12 dni w przypadku odry/MMR, 0 – 2 dni w przypadku DTP;
 • w okresie 3 miesięcy od szczepienia:
 • ostre porażenia wiotkie (4 – 30 dni dla szczepionych OPV, 4 – 75 dni dla osób ze styczności);
 • zapalenie splotu barkowego (2 – 28 dni po szczepionce zawierającej anatoksynę  tężcową);
 • trombocytopenię (15 – 35 dni po szczepieniu przeciwko odrze/MMR);
 • w okresie 1 – 12 miesięcy od szczepienia BCG:
 • zapalenie węzłów chłonnych;
 • uogólnione zakażenie BCG;
 • zapalenie kości i szpiku kostnego;
 • bez limitu czasowego:
 • przypadki zgonów, hospitalizacji lub inne ciężkie albo niezwykłe zdarzenia.
Obniżenie odporności po szczepieniu? 

Posocznica jako powikłanie poszczepienne (SIRS, sepsa)
"Obniżenie odporności i większe ryzyko chorowania (czasem bardzo poważne np. sepsy) w ciągu 3-4 tygodni od szczepienia to nie antyszczepionkowy wymysł."
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html


Powikłania neurologiczne po szczepieniach

"Lekarze różnych specjalności w swojej codziennej praktyce stykają się z objawami klinicznymi ze strony układu nerwowego, których etiologia i ewentualny związek ze szczepieniami budzą wątpliwości i niepokój."
I. Dworaczyk. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, B.Woźnica: "Powikłane szczepienia ochronne jako ukryty i prawdopodobny czynnik wystąpienia zaburzeń procesu komunikatywnego" Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego u, Poznaniu
"Badania obejmowały 81 dzieci w wieku 1 - 15.5 r.ż. będące pod opieką Kliniki Foniatrii i Audiologii w latach 1997-2000 r. z powodu zaburzeń procesu komunikatywnego. W wywiadach zwrócono uwagę na zbieżność czasową zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, objawów przypominających zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawek gorączkowych, zawrotów głowy, zapaleń uszu z okresami szczepień obowiązkowych. Po przebyciu tego typu incydentów występujących bezpośrednio po szczepieniach ochronnych, obserwowano niepokojące objawy w postaci pojawienia się braku reakcji na dźwięki (chociaż wcześniej dziecko reagowało), cofanie się w rozwoju mowy, zespól Westa, zawroty głowy, wielomiesięczne stany podgorączkowe, wielomiesięczna bezsenność i wiele innych.Po dokładnej diagnostyce foniatrycznej i audiologicznej u badanych dzieci rozpoznano: u 24 obustronny głęboki niedosłuch, u 15 obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy średniego stopnia, u 7 niedosłuch przewodzeniowy, u 10 dyslogię, a u 22 różne rozpoznania (jednostronny głęboki niedosłuch, cechy autyzmu, porażenie mózgowe dziecięce, zaburzenia koncentracji) mogące wpływać na rozwój procesu komunikatywnego."
Więcej 
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html


Kilka cytatów z mocno opowiadających się za szczepieniami książki "Szczepionki. Nie daj się zwariować" Izabeli  Filc-Redlińskiej oraz jej recenzji:
"Dość obszernie został również poruszony wątek zgłaszania NOP-ów. Wielu rodziców nie wie, że lekarze mają obowiązek w ciągu 24 h zgłosić do sanepidu NOP lub jego podejrzenie. Dają się zbywać, nad czym ubolewam. W ten sposób statystyki niepożądanych odczynów poszczepiennych nigdy nie będą wiarygodne.
Jako ciekawostkę zacytuję tu ten fragment: „Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) pobyt dziecka w szpitalu wystarczy, aby mówić o ciężkim NOP-ie. W polskiej rzeczywistości hospitalizacja nie zawsze oznacza, że doszło do groźnej reakcji„. Wcale nie jestem tym zaskoczona :/"
"I tu kolejny bardzo ważny fragment, z wypowiedzią dr Pawła Grzesiowskiego (bardzo znany lekarz, będący zwolennikiem szczepień): „Jego zdaniem wykrywamy tylko około 10-20 proc. niepożądanych odczynów poszczepiennych. Reszta nam ucieka. Dowód? Lektura Charakterystyki produktu leczniczego (ChPL) – jest to ogólnodostępny dokument, rozbudowana wersja ulotki informacyjnej dołączonej do leku. ChPL ma każda szczepionka. Można się z niego m.in. dowiedzieć, jak często dany preparat wywoływał niepożądane odczyny poszczepienne w badaniach klinicznych wykonanych przez producenta przed rejestracją. Okazuje się, że figurujące tam dane różnią się od oficjalnych statystyk NOP-ów. (…) Polski system monitorowania NOP ma charakter bierny i na tym polega jego słabość (…)„. 
I jeszcze jeden fragment: „Nie bez znaczenia jest również to, że polscy lekarze nie palą się do zgłaszania NOP-ów – część z braku świadomości (mają kłopoty z rozpoznaniem, nie znają procedur zgłaszania), a część ze strachu, że będzie to jednoznaczne ze złożeniem donosu na samego siebie. Skoro bowiem szczepionka zaszkodziła, niektórzy mogą uznać, że został popełniony jakiś błąd podczas jej podania lub wręcz nie powinna ona zostać podana, a zatem dziecko zostało błędnie zakwalifikowane do szczepienia„. Niestety, taka jest polska rzeczywistość. Kwalifikacja do szczepienia opiera się na osłuchaniu płuc, zerknięcia w gardło, pytaniu czy dziecko gorączkuje i to wszystko. W ten sposób można doprowadzić do tragedii, kiedy zaszczepi się np. dziecko z trwającą ospą, która jeszcze nie wyrzuciła swojej wysypki. I nie jest to przykład z kosmosu, tylko z mojego najbliższego otoczenia."


Lekarze nie zgłaszają NOP bo obawiają się kontroli sanepidu?

Dr med. Paweł Grzesiowski, specjalista II stopnia w dziedzinie pediatrii, mówi wprost, że obawia się zgłaszać NOP do sanepidu, w obawie przed kontrolami, bo będzie podejrzewany o błąd. Lekarze zachowują sie asekuracyjnie dlatego nie zgłaszają NOP wg. Grzesiowskiego https://www.dailymotion.com/video/x54ok7x_kontrowersje-wokol-obowiazkowych-szczepien-agnieszka-kutylowska-dr-piotr-gryglas-i-dr-pawel-grzesiow_news
"jeden z ekspertów Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych mówiąc w telewizji publicznej, że lekarze boją się zgłaszać niepożądanych odczynów poszczepiennych, ponieważ mają kontrolę z sanepidu. [..]
problemem jest niekontrolowany wpływ producentów szczepionek na decyzje urzędów. Niekontrolowany, dlatego że wszelkie gremia eksperckie nie są zobowiązane do składania deklaracji o konflikcie interesów np. wspomniany Pediatryczny Zespół Ekspertów.
https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/1798661140398250?ref=notif&notif_t=notify_me_page&notif_id=1482880326525711
Nawet gdy świadomi rodzice o to proszą, lekarze odmawiają rejestracji NOP. Po prostu boją się je zgłaszać. Gdy miną 24 godziny od zdarzenia, raportujący odczyn lekarz przyznaje się do popełnienia wykroczenia zagrożonego karą grzywny i donosi sam na siebie. Nieliczne zgłoszenia są kwestionowane przez służbę sanitarną
http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/4234-proszczepionkowy-fanatyku-otworz-oczy-na-tragedie-dzieci

Apel dr Doroty Sienkiewicz podczas posiedzenia do przedstawicieli GIS i MZ:
Co mnie szokuje, że państwo, że tak powiem, po drugiej stronie, nie macie dobrej woli, żeby się zastanowić, że może jednak cos w tym jest, że może jednak są działania niepożądane. Mam wielu kolegów, którzy się nad tym zastanawiają, widzą problem, ale nie mówią. Nie mówią bo się boją. Proszę, zastanówcie sie państwo, naprawdę można coś z tym zrobić. Większa państwa otwartość i zrozumienie będzie skutkowała większym zaufaniem do systemu szczepień ochronnych. Nie będziecie wylewać dziecka z kąpielą, wraz z przymusowymi szczepieniami"
https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/1797560533841644:0

"Inspekcja Sanitarna w okresie objętym kontrolą (2011-2015) prowadziła wymagane rejestry niepożądanych odczynów poszczepiennych, z kwalifikacją do grup ciężkich, poważnych i lekkich. Z ustaleń kontroli wynika, że wciąż jeszcze nie wszyscy lekarze przestrzegali terminu i obowiązku przekazania informacji o odczynach poszczepiennych. Jednocześnie jednak zauważalny wzrost odnotowanych przypadków odczynów poszczepiennych tłumaczony jest zwiększeniem czułości systemu zabezpieczeń i wzrostem świadomości części lekarzy o obowiązku ich zgłaszania.

Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych zwiększyła się w latach 2011-2014 ponad dwukrotnie: z 1136 do 2346 przypadków. W kategorii odczynów ciężkich liczba wahała się między 8 (2011r.) a 6 (2014r.). Zaobserwowano wzrost liczby zgłoszonych odczynów poważnych (odpowiednio z 91 do 125) i lekkich (z 1 037 do 2 215).
Konieczne jest doprecyzowanie przepisów, wskazujących sposób i termin informowania Powiatowych Inspektorów Sanitarnych o przypadkach niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dotychczas bowiem lekarz, który stwierdzi wystąpienie odczynu ma obowiązek zgłoszenia go do Inspektorów w ciągu 24 godzin. Jednak wśród możliwych form kontaktu (m.in. pocztą elektroniczną, osobiście) jest także tradycyjna droga listowna. Dlatego zdarzało się, że informacja o potencjalnym zagrożeniu do wojewódzkich stacji Sanepidu docierała po kilku lub nawet, w skrajnych przypadkach, po kilkunastu dniach. Niezależnie od tego, iż przypadki opóźnień nie są nagminne, to jednak mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci NIK sygnalizuje, że ten sposób przekazywania ważnych dla zdrowia i życia informacji nie może być uznany za bezpieczny."
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szczepieniach-ochronnych.html


"Doświadczenia wielu rodziców wskazują, że powody niechętnego zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych przez pracowników medycznych mogą być następujące:
1. Głęboko zakorzenione przekonanie lekarzy i pielęgniarek, że niepożądane odczyny poszczepienne i powikłania poszczepienne to zjawisko niezwykle rzadkie, które „zdarza się raz na milion”. Wpływa na to niewątpliwie proces edukacji lekarzy i wypowiedzi wakcynologów.
Działa tu psychologiczny mechanizm zaprzeczania i wyparcia. Jeśli lekarz i pielęgniarka w czasie studiów uczą się, że czegoś nie ma, to nawet gdy to widzą, nie dostrzegają tego faktu. Gdy okazuje się, że szczepionka, którą podali, spowodowała niepełnosprawność jakiegoś dziecka, tym bardziej rodzi to mechanizm wyparcia.
2. Brak wystarczającej wiedzy rodziców o tym, jakie mogą być reakcje dziecka po szczepieniu i jak mogą wyglądać niepożądane odczyny poszczepienne. Niska świadomości o możliwości wystąpienia reakcji zagrażających życiu osoby szczepionej. Taka „błoga” nieświadomość (w praktyce skutecznie wspierana przez pracowników medycznych) stała się przyczyną już niejednej tragedii. Prowadzi również do tego, że rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawo żądać od lekarza zgłoszenia NOP-ów, co tak naprawdę wpływa na bezpieczeństwo szczepień wszystkich dzieci.
3. Przekonanie, że skoro szczepionki są „zbadane i bezpieczne”, a powikłania – oficjalnie – zdarzają się niezwykle rzadko, to nie mogą się przytrafić mojemu dziecku (czy też: na moim oddziale, dyżurze).
4. Lęk lekarza przed narażeniem się na niezrozumienie ze strony współpracowników. Z wielu doniesień przekazywanych przez rodziców wynika, że nawet mówienie o samej możliwości wystąpienia NOP-ów i powikłań poszczepiennych rzadko spotyka się z aplauzem lekarzy i pielęgniarek. To najwidoczniej bezpośrednio przekłada się na ich niezgłaszanie („Takie rzeczy się praktycznie nie zdarzają”).
5. Lęk przed kontrolami ze strony sanepidów i niezadowoleniem zwierzchników. Mimo że bywały pojedyncze przypadki karania lekarzy za niezgłaszanie NOP-ów, powszechną praktyką jest negatywne patrzenie na lekarza, który zgłasza zbyt dużą liczbę powikłań. Często problemy w tym zakresie mają również przychodnie, pracownicy medyczni rozliczani są przede wszystkim z tzw. wyszczepialności.
W wielu wypadkach zgłoszenie NOP-u to duży kłopot dla lekarza. Wiąże się z nim wypełnianie dokumentacji (patrz: formularze umieszczone w odnośniku Ustawodawstwo i formularze), ryzyko kontroli itd.
6. Lęk personelu medycznego przed odpowiedzialnością. Jeśli coś stało się dziecku (bądź osobie dorosłej) w bezpośrednim związku czasowym ze szczepieniem, a lekarz bądź pielęgniarka ją podali, pojawia się obawa przed dochodzeniem rodziców, kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Producent szczepionki znajduje się daleko i trudno mu w praktyce cokolwiek udowodnić (albo jest to zgoła niewykonalne). Lekarz czy pielęgniarka są natomiast idealnym kozłem ofiarnym – to właśnie oni podali szczepionkę, po której dziecko doznało powikłań. Lepiej więc robić wszystko, by takie powikłanie nie zostało zgłoszone.
W wypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu pierwsze podejrzenia padają na wykonujące szczepienie pielęgniarki: czy było wykonane prawidłowo, czy wkłucie nie było zbyt głębokie, czy zachowano łańcuch chłodniczy (jeśli było to niezbędne) i czy szczepionkę odpowiednio przechowywano. Kolejnym podejrzanym będzie lekarz: czy właściwie przeprowadził badanie kwalifikacyjne, czy nie było przeciwwskazań. itd. Ostatnim podejrzanym jest zwykle sama szczepionka (albo też w ogóle nie ma jej na „liście podejrzanych”). Przecież została dopuszczona przez organy nadzoru sanitarnego. Jeśliby się okazało, że to one zawiniły, nie byłoby to korzystne dla sanepidu. Zawsze łatwiej więc znaleźć kozła ofiarnego w postaci personelu medycznego.
7. Zakorzenione przekonanie, że większość negatywnych zdarzeń po szczepieniu to jedynie koincydencja i związek czasowy, a nie przyczynowy. Zdanie takie jak mantrę powtarza większość wakcynologów i immunologów. Rodzice, którzy przekonują przedstawicieli służby zdrowia, że problemy ze zdrowiem dziecka zaczęły się bezpośrednio po szczepieniu (regres, zanik mowy, pojawienie się astmy i alergii, spadek odporności i łapanie wciąż nowych infekcji, zapalenie płuc po szczepieniu i wiele innych) i próbują to udowodnić, spotykają się nierzadko z ostrą reakcją, która ma za zadanie wyperswadowanie im takich pomysłów.
8. Brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych, które bezsprzecznie potrafiłyby orzekać, czy dane pogorszenie stanu zdrowia po szczepieniu jest skutkiem szczepionki, czy innych czynników. Dopuszcza to szeroki margines uznaniowości w tym zakresie.
9. W przypadku istnienia metod diagnostycznych, które mogłyby stwierdzić, jaki czynnik odpowiada za określone pogorszenie stanu zdrowia, przeszkodą nierzadko jest koszt odpowiednich badań (zwłaszcza jeśli ma za nie płacić państwowa służba zdrowia). Przeszkodą może być również niechęć do zlecania badań, po wykonaniu których mogłoby się okazać, że winna była właśnie szczepionka. Świadczą o tym przypadki śmierci i powikłań poszczepiennych zgłoszone do prokuratury, które nie zostały nigdy wyjaśnione, choć minęło już dużo czasu. Przypadki takie odnotowywane są na całym świecie.
10. Nieznajomość przez lekarzy nawet podstawowych rodzajów powikłań poszczepiennych wymienionych w ulotkach szczepień. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, gdy rodzic wyłuszcza lekarzowi: „O, proszę, moje dziecko doznało takiego powikłania, a właśnie ono wymienione jest w ulotce szczepionki, którą dostało”.
11. Niezmierna łatwość zrzucenia winy za powikłanie poszczepienne na wiele czynników. W praktyce wygląda to często aż śmiesznie. Spotykane są następujące wypowiedzi lekarzy i pielęgniarek (cytaty):
– Dzieci tak mają.
– To normalne po szczepieniu.
– To przypadek, zwykła koincydencja.
– To nie jest NOP, bo jakby był, tobym zgłosił /-a.
W przypadku poważniejszych dolegliwości powszechne jest szukanie bardziej wyrafinowanych wymówek:
– Dziecko miało wrodzony niedobór odporności, a szczepionka tylko to ujawniła.
– To najprawdopodobniej obciążenie genetyczne (sugerowanie winy rodziców).
Zdarzają się również niemające żadnego uzasadnienia medycznego ani niepoparte badaniami stwierdzenia lekarzy w rodzaju:
– Nie wiemy, dlaczego tak się stało, ale to na pewno nie od szczepionki.
– Nauka nie zgadza się z tym, że szczepionka może spowodować autyzm. On się po prostu ujawnił w tym okresie (Podczas gdy poświadcza to zarówno wiele relacji rodziców, jak i wyroki sądów orzekających ogromne odszkodowania dla rodziców, którzy udowodnili przed sądem, że autyzm u ich dzieci powstał po szczepieniu).
http://prawdaoszczepionkach.pl/dlaczego-nop-y--czesto-nie-sa-zglaszane,12,79.htm
Dlaczego lekarze nie nie informują pacjentów o NOP?

"Lekarka twierdzi, iż została ukarana za to, że za dokładnie informowała pacjentów o możliwości wystąpienia NOP-ów."
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8458406,lekarki-przed-sadem-za-bardzo-strasza-szczepieniami,id,t.html#drukuj_dol

"Zdaniem rzecznika odpowiedzialności zawodowej lek. Grzegorza Wrony ostrzeganie przed skutkami ubocznymi szczepień jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa
[..] staje on w obronie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, którym już posłowie podczas posiedzeń sejmowej komisji zdrowia udowodnili brak obiektywizmu i sprzeczność interesów, wskazując, iż osoby opłacane przez bezpośrednio zainteresowanych we wprowadzeniu konkretnych zapisów do ustawy nie mogą jednocześnie pełnić funkcji niezależnych ekspertów. Otóż zdaniem Grzegorza Wrony nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań, a przynajmniej tak wynika z pisma uzasadniającego wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec lekarzy, którzy wyrazili swój sprzeciw w tej sprawie."
http://prawy.pl/28152-lekarki-alarmujace-o-skutkach-ubocznych-szczepien-zostana-pozbawione-praw-do-wykonywania-zawodu/


Grzesiowski:
"Lekarz powinien poinformować o oczekiwaniach, o działaniach niepożądanych, pożądanych danej procedury. Natomiast nie powinien informować o zdarzeniach rzadkich, nie powinien informować o zdarzeniach wyjątkowych bo może to mieć wpływ niekorzystny na decyzję pacjenta.”
Nie bądźcie naiwni, że lekarz poinformuje Was, że szczepionka u Waszego dziecka może wywołać autyzm, porażenie mózgowe, padaczkę, atopowe zapalenie skóry, ADHD i inne poważne choroby, które oni uważają za „rzadkie” czyli 1 na 100 000 :D https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1184691874911636/Poniżej statystyki potwierdzające wzrost liczby hospitalizacji (u niemowląt o 52% w ciągu ostatnich 10 lat) 
Ciekawostka - więcej hospitalizacji dzieci to cena szczepień?
"W latach 2003-2013, czyli w okresie, w którym wprowadzono na polski rynek wiele nowych szczepionek niemowlęcych (Hib, pneumokoki, meningokoki, rotawirusy, ospa wietrzna, grypa), lawinowo wraz ze wzrostem wyszczepialności wzrastała liczba hospitalizowanych niemowląt - w ciągu 10 lat o 52 proc. (ze 199 tys. do 320 tys. rocznie)” - czytamy na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, sugerującego szkodliwość szczepień. Te zarzuty odpiera prof. Szenborn przypominając o epidemii ospy z 1963 r., gdy we Wrocławiu i okolicach zachorowało 90 osób, a kolejne 9 w innych częściach kraju (z czego 25 proc. niosących pomoc pracowników służby zdrowia). W wyniku zarażenia zmarło 7 osób. Nie można było czekać. W celu zahamowania epidemii wdrożono wtedy przymusowe szczepienia ochronne. By osiągnąć pozytywny skutek dla całego społeczeństwa nie wzięto pod uwagę stanu zdrowia szczepionych. - W całej Polsce zaszczepiono 8,2 mln osób, co doprowadziło do szybkiego ustania zachorowań. W wyniku niepożądanego działania szczepień zmarło 9 osób. Jednak bilans jest oczywisty: z powodu choroby zmarło 7 na 99 zarażonych osób, a w związku ze szczepieniem średnio jedna na ponad 900 tys. - kończy prof. Szenborn. "
http://szczepienie.blogspot.com/2016/03/matematyka-eksperci-proszczepionkowcy.html

Dyskusja i kontrargumenty pomiędzy Agnieszką Kutyłowską z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP a dr Piotrem Gryglasem: - Szczepienie noworodków w pierwszej dobie życia nie ma uzasadnienia medycznego. - Wskazaniem do szczepienia noworodków na WZW B jest jedynie nosicielstwo matki. - Nigdzie w Europie nie szczepi się na WZW B przedoperacyjnie. - Szczepionka BCG nie zabezpiecza przed gruźlicą płucną, najczęściej występującą w populacji. - Po wprowadzeniu szczepionek dodatkowych do kalendarza szczepień, czyli szczepionek przeciwko meningokokom, pneumokokom, rotawirusom, HIB oraz szczepionek skojarzonych, statystycznie hospitalizacja dzieci szczepionych wzrosła o 120.000 przed ukończeniem 1 roku życia. W tej chwili ponad 90% rocznika dzieci, statystycznie jest hospitalizowanych przed ukończeniem roku. To jest zapaść zdrowotna populacji dzieci szczepionych. - Stowarzyszenie STOP NOP postuluje za wprowadzeniem szczepień dobrowolnych tak jak to jest w innych państwach europejskich oraz rejestrację powikłań poszczepiennych, co jest obowiązkiem każdego lekarza. - Dziecko zaszczepione potrójnie żywą szczepionką MMR (odra, świnka, różyczka) nosi w sobie te żywe wirusy i nimi zaraża inne dzieci…… Chorują przede wszystkim dzieci szczepione, które są nosicielami tych wirusów. - Dziecko z powikłaniem poszczepiennym np. odra, ma te same objawy co dziecko zarażone i chorujące w naturalny sposób. - Nawet chory na gruźlice może umrzeć na gruźlicę poszczepienną, 30 lat po szczepieniu. A.K.: „Ja tutaj przed wejściem na antenę usłyszałam od pana doktora (dr Piotr Gryglas), że on nie informuje swoich pacjentów o jakichkolwiek ryzykach wynikających ze szczepień. Ja apeluję do pacjentów, którzy nie są informowani, aby zawiadamiali prokuraturę ponieważ to jest przestępstwo.” P.G.: „Tu nadinterpretowała Pani naszą rozmowę. Natomiast szczepienia są największym osiągnięciem cywilizacyjnym i ochroną przed bardzo groźnymi powikłaniami.” W drugiej części programu – rozmowa z dr Pawłem Grzesiowskim. - „Pan jest zaangażowany w osobistą wojnę ze stowarzyszeniem STOP NOP ponieważ Pan pozwał stowarzyszenie, broniąc swojego dobrego imienia …..” - Czy informuje się pacjentów o powikłaniach poszczepiennych? Dr Paweł Grzesiowski: „Zgodnie z polskim prawem i zgodnie z etyką naszego zawodu jest obowiązkiem poinformowanie, tylko pytanie jest teraz o czym, dlatego że prawo mówi jasno…… Lekarz powinien poinformować o oczekiwaniach, o działaniach niepożądanych, pożądanych danej procedury. Natomiast nie powinien informować o zdarzeniach rzadkich, nie powinien informować o zdarzeniach wyjątkowych bo może to mieć wpływ niekorzystny na decyzję pacjenta.” https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1184691874911636/


Warto obejrzeć jak tłumaczy się ten brak przeciwwskazań w braniu pieniędzy od koncernów i podejmowaniu decyzji na państwowych stanowiskach
Wg. polskiego prawa np. sędziom nie można ufać, są lustrowani, bo oni nie mogą być umoczeni w jakieś konflikty interesów ze stronami które sądzą, bo ich wyroki dotyczą jakiejś tam garstki ludzi, natomiast lekarze decyzyjni na najwyższych stołkach mogą brać pieniądze do woli bo im należy UFAĆ że robią to co najlepsze, od ich decyzji zależy zdrowie milionów także myślę, że zaufanie wystarczy, a ja ktoś uważa inaczej to pewnie głupi oszołom i antyszczepionkowiec bez wiedzy;)
"Spełnienie naszych próśb pomoże zmniejszyć liczbę powikłań poszczepiennych, poprawić ich diagnozowanie i leczenie oraz ustalić pełen bilans korzyści i strat programu szczepień prowadzonego w Polsce, a tym samym zadbać o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych pacjentów, którzy mają prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy i kiedy będzie szczepione ich dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie. "
Słowa Justyny Sochy komentuje Krzysztof Łanda, prezes Fundacji "Watch Heath Care". - Ruchy antyszczepionkowe są nie tylko niemerytoryczne, ale również egoistyczne - mówi wprost Krzysztof Łanda.

http://www.termedia.pl/mz/Ustawa-o-szczepieniach-stowarzyszenie-krytykuje-zmiany-a-Krzysztof-Landa-krytykuje-stowarzyszenie,18565.html 

"Apeluję o empatię i zdrowy rozsądek – paranoja jest jedyną zakaźną chorobą psychiczną i nie ma na nią niestety szczepionki - wyjaśnia Krzysztof Łanda."

Wszystkie osoby zaufania publicznego powinny apelować o empatię i zerwanie z paranoją, oświadczenia majątkowe, jakieś służby wewnętrzne tropiące przestępstwa wśród administracji, policji to chore pomysły chorych ludzi grin emoticon;)

Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Łandy. PO chce reakcji CBA
Posłowie PO wskazywali, że wiceminister Łanda nie tak dawno pracował z dużymi firmami farmaceutycznymi, a teraz nadzoruje w Ministerstwie Zdrowia kluczowe departamenty dotyczące certyfikacji leków, ich wyceny i refundacji. - Stawiamy publicznie pytanie, czy nie ma konfliktu interesów pomiędzy tym co pan wiceminister robił jeszcze nie tak dawno, a tym czym teraz się zajmuje w ministerstwie - powiedział Kierwiński.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/oswiadczenie-majatkowe-krzysztofa-landy-po,158,0,2019998.html
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/785771061470388/
z https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/965639160150243/

Lista lekarzy, konsultantów krajowych i ich związki z koncernami
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/785771061470388/

"Oświadczenie w sprawie represji dla lekarzy

W związku z inspirowanymi, zorganizowanymi przestępczymi represjami wobec wszystkich lekarzy realizujących w kwestii szczepień przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące praw pacjenta, praw człowieka, oraz kodeks etyki zawodowej, podjętymi w celu odebrania obywatelom Polski przysługujących im praw, m.in. do uzyskiwania pełnej informacji o skutkach szczepień, wyrażania świadomej zgody na szczepienie, uzyskania prawidłowej diagnozy i zgłoszenia do formalnego rejestru NOP w przypadku powikłań poszczepiennych, skutecznego wysuwania roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynień za cierpienia w wyniku szczepień (w tym uzyskania prawidłowej opinii biegłego - skoro lekarze są w tym zakresie represjonowani oznacza to niemożliwość uzyskania rzetelnej i prawidłowej opinii polskiego biegłego), Stowarzyszenie "STOP NOP" w najbliższym czasie podejmie kroki prawne wobec osób reprezentujących Izby Lekarskie w tym Naczelną Izbę Lekarską, które wysuwają wobec tych lekarzy zarzuty, podżegając w ten sposób do popełniania przez wszystkich lekarzy na terenie Polski przestępstw wobec pacjentów, oraz blokując przebieg i ustalenia IV fazy badań klinicznych szczepionek dopuszczonych na rynek polski.
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1219349021425857?ref=notif&Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych - podstawa prawna.

Zgodnie z Art. 21. pkt 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.”

Art. 52. Kto: wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 1-3 i art. 29 ust. 1, nie dokonuje zgłoszenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, (…) podlega karze grzywny.

„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.” USTAWA z dnia5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art. 2. ust.16

Również zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania:

„§ 5. 1. Lekarz lub felczer, który rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewa jego wystąpienie, wypełnia części I-IV formularza zgłoszenia i przekazuje zgłoszenie państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.”

A zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia:

„Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.”

Jak wynika z prostej analizy prawnej Lekarz lub felczer jest zobowiązany zgłosić KAŻDY przypadek zaburzenia stanu zdrowia, który wystąpił w ciągu 4 tygodni po szczepieniu (z wyjątkiem szczepień BCG, dla których okres zgłaszania NOP jest dłuższy - 1 rok).
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

"Wszyscy byliśmy szczepieni i było dobrze, nie znam przypadku aby komukolwiek szczepienia zaszkodziły"


To chyba taka konstrukcja logiczna, że skoro kiedyś coś stosowano powszechnie to znaczy że musiało być dobre;) Przykładowo:
Z faktu, że kiedyś szczepiono przeciwko grużlicy płucnej nie znaczy, że ta szczepionka była skuteczna i bezpieczna. Dzisiaj wiemy, że to szczepionka wyjątkowo niebezpieczna i nieskuteczna wobec grużlicy płucnej dlatego już lata temu z niej zrezygnowano. W Polsce jednak szczepiono przez lata mimo że wiedziano, ze to bez sensu, więcej:
http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.htmlnka-bcg-10.html

O tym, że blisko 30 lat praktycznych testów, dziesiątki tysięcy wykonanych zabiegów, autorytety, profesorowie i nagroda Nobla czasem nie wystarczy aby zawierzyć medycynie zdrowie dziecka
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558765071002065 - czyli o lobotomii


Istnieje szerokie spektrum powikłań poszczepiennych, które zostały opisane i uznane w literaturze medycznej:
• zapalenie mózgu / ostra encefalopatia
• przewlekłe zaburzenia układu nerwowego
• anafilaksja
• drgawki gorączkowe
• zespół Guillain-Barre (GBS)
• zapalenie splotu barkowego;
• ostre i przewlekłe zapalenie stawów
• małopłytkowość
• polio, odra i ospa wietrzna oraz półpasiec poszczepienne
• śmierć (po szczepionce przeciw polio i odrze)
• szok i "niezwykły stan podobny do wstrząsu"
• nieutulony płacz
• utrata przytomności
• zapalenie mięśnia naramiennego
Indywidualna podatność na reakcje poszczepienne
W 2012 roku amerykański Instytut Medycyny opublikował raport dotyczący działań niepożądanych szczepionek: ewidencji i przyczynowości, i potwierdza on, że istotne czynniki ryzyka jeszcze nie zostały zidentyfikowane przez nauki medyczne, a mogą one zwiększyć liczbę reakcji na szczepionki tłumaczonych "indywidualną podatnością":
"Zarówno epidemiologiczne i mechanistyczne badania wskazują, że większość osób, które doświadczają niepożądanych reakcji na szczepionki mają wcześniej istniejącą podatność. Te predyspozycje mogą istnieć z wielu powodów - wariantów genetycznych (DNA człowieka lub mikrobiomu), wpływu środowiska, zachowania, choroby na skutek interwencji lub etapu rozwoju, aby wymienić tylko kilka,, z których wszystkie mogą wchodzić w interakcje. Niektóre z tych działań niepożądanych, są charakterystyczne dla konkretnej szczepionki, podczas gdy inne nie. Niektóre z tych predyspozycji mogą być wykrywane przed podaniem szczepionki; inne, przynajmniej w obecnej technologii i praktyce, nie mogą. "- Instytut Medycyny 2012.
Luki w wiedzy o poszczególnych ryzykach
W 2013 roku, Instytut Medycyny opublikował kolejny Raport - szczepienia, harmonogram i bezpieczeństwo: Obawy zainteresowanych stron, dowody naukowe i przyszłe badania, i stwierdził, że istnieją znaczne luki w wiedzy naukowej na temat dzieci, które są biologicznie bardziej narażone na cierpienia związane z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi i śmierć:
"Komisja stwierdziła, że dowody oceniające wyniki w podgrupach dzieci, które mogą być potencjalnie podatne na niekorzystne reakcje na szczepionki (takie jak dzieci z rodzinną historią chorób autoimmunologicznych lub alergii, lub dzieci urodzone przedwcześnie), była ograniczona i charakteryzuje niepewność określenia odsetka populacji i ekspozycji lub skutków. "- Instytut Medycyny, 2013.
Aktualny kalendarz szczepień: niezbędne więcej badań
Komitet IOM, który zbadał bezpieczeństwo bieżącego schematu szczepień podawanych dzieciom, stwierdził, że nie został on w pełni naukowo oceniony.
Istotne pytania dotyczące szczepień i chorób przewlekłych
Ze względu na brak wystarczających badań metodycznie prowadzonych i publikowanych w literaturze medycznej Komitet IOM podczas badania bezpieczeństwa aktualnego schematu szczepień u dzieci nie był w stanie określić, czy jest lub czy nie jest, związany z rozwojem następujących przewlekłych zaburzeń mózgu, zaburzeń immunologicznych u dzieci i niepełnosprawnością:
• astma;
• atopia;
• alergia;
• autoimmunizacja;
• autyzm;
• zaburzenia uczenia się;
• zaburzenia komunikacyjne;
• zaburzenia rozwojowe;
• niepełnosprawność intelektualna;
• zaburzenia koncentracji;
• destrukcyjne zaburzenia zachowania;
• tiki i zespół Tourette'a;
• drgawki;
• drgawki gorączkowe i
• padaczka.
Identyfikacja objawów poszczepiennych
Nie każdy poważny problem zdrowotny, który występuje po szczepieniu jest spowodowany przez szczepionki lub szczepionkę ostatnio podaną. Różne szczepionki są związane z różnymi objawami reakcji poszczepiennych, które występują w różnych okresach czasu po szczepieniu.
Jeśli objawy wymienione poniżej występują w ciągu godzin, dni lub tygodni po szczepieniu, jest bardzo ważne, aby natychmiast skontaktować się z lekarzem:
• obrzęk zaczerwienienie, zaognienie lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, który trwa przez kilka dni lub tygodni;
• wysypka lub pokrzywka;
• wstrząs / omdlenie;
• brak reakcji, długotrwały głęboki sen;
• krzyk o wysokim tonie;
• wielogodzinny nieustanny płacz;
• wysoka gorączka
• niewydolności oddechowa (trudności w oddychaniu);
• drganie lub szarpnięcia ciała, ramion, nóg lub głowy;
• wywracanie oczami lub zezowanie;
• ciężki ból głowy lub szyi;
• bóle stawów lub osłabienie mięśni;
• silne zmęczenie;
• utrata pamięci i zdolności umysłowych;
• paraliż dowolnej części ciała;
• zmiany w strukturze snu / budzenia i dramatyczne zmiany osobowości;
• brak kontaktu wzrokowego lub wycofanie społeczne
• utrata umiejętności np. chodzenia lub siedzenia
• uderzanie głową lub nietypowe otarcia, kołysanie, obracanie;
• początek przewlekłego zapalenia ucha lub problemy z oddychaniem (w tym astma);
• ciężkie / uporczywe biegunki lub przewlekłe zaparcie;
• nadmierne siniaki, krwawienia lub niedokrwistości
• inne poważne problemy fizyczne, psychiczne i emocjonalne
Poważne powikłania szczepienia mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci. Upewnij się, że wszystkie problemy zdrowotne, hospitalizacje i urazy, które występują po szczepieniu są odnotowane w dokumentacji medycznej i skorzystaj z prawa do kopii dla osoby zaszczepionej lub rodzica / opiekuna takiej osoby.
http://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/Vaccinations--Know-the-risks-and-failures-.aspxRozmowa z pacjentem i możliwe konsekwencje dla lekarza 

Lekarze muszą zalecać szczepienia pod groźbą postępowania dyscyplinarnego
"jest część lekarzy i pielęgniarek, która sama przekazuje wiedzę niezgodną z naszą wiedzą i nauką, czyli danymi epidemiologicznymi o korzyściach szczepień. Sami odradzają szczepień. Izby lekarskie, konsultanci krajowi i wojewódzcy powinni takim osobom z naszego środowiska odbierać nawet prawo do wykonywania zawodu, skoro mówią coś co jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną."
http://www.medexpress.pl/system/lekarz-ktory-odradza-szczepien-powinien-tracic-prawo-wykonywania-zawodu/57808/

"Lekarka w taki sposób informowała rodziców o niepożądanych odczynach poszczepiennych, że ci rezygnowali ze szczepień. Niektórym dzieciom sama odmawiała kwalifikacji do szczepienia, np. jeśli w trakcie wywiadu z rodzicem okazywało się, że w rodzinie ktoś przechodzi infekcję. Lekarkę ukarano naganą, ma też pokryć koszty postępowania przed sądem lekarskim"
http://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/139681,lekarze-odradzajacy-szczepieniaPoczątkiem kłopotów okazało się pismo wysłane do Elżbiety Dąbrowskiej już 24 września. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL prosi w nim o przybycie na przesłuchanie w charakterze świadka. - W październiku zostałam przesłuchana, przedstawiłam rzecznikowi swoje argumenty, pokazałam naukowe publikacje, na podstawie których wypowiadam się publicznie - mówiła Elżbieta Dąbrowska.

Kolejne pismo, które otrzymała niepokorna lekarka, było wezwaniem na badanie psychiatryczne w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Powodem powołania komisji psychiatrycznej była subiektywna ocena rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który zawiadomił, że „przesłuchana złożyła szerokie wyjaśnienia, jednakże ich treść była nieadekwatna do treści pytań, z łączeniem licznych wątków, niedokończonych zdań przy prezentowanej postawie beztroski i bezkrytycyzmu do swego stanu i nielogiczności wypowiadanych treści”.W niektórych krajach jest bardziej restrykcyjnie:
"Lekarze, którzy doradzają swoim pacjentom, żeby nie używać szczepionek, mogą spodziewać się, że będą uznani za winnych naruszenia kodeksu etyki lekarskiej, a także, że wobec nich rozpocznie się postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się wykreślenia ich z rejestru - ostrzegają przedstawiciele od Włoskiego Stowarzyszenia Medycznego (Italian Medical Association)."
http://www.termedia.pl/mz/Lekarzu-jesli-odradzisz-pacjentowi-zaszczepiania-sie-to-stracisz-prawo-wykonywania-zawodu-,22801.html

"Przekaz powinien być obiektywny. Lekarz zatem nie może naciskać (wymuszać), nachalnie namawiać i nadmiernie optymistycznie przedstawiać dobrodziejstwa szczepień (zwłaszcza zalecanych). Ostatecznie decyzję o poddaniu się im musi bowiem podjąć zainteresowany. Jeśli lekarz rzetelnie, obiektywnie przedstawi informacje, nie będzie naciskał czy zmuszał do poddania się zabiegowi, to jego działanie jest zgodne z prawem (zrealizuje bowiem swoją ustawową powinność), w konsekwencji więc nie powinien odpowiadać za skutki decyzji przedstawiciela ustawowego dziecka o szczepieniu (albo jego zaniechaniu). Odpowiedzialność taka może jednak powstać, gdyby lekarz nie wykonał swego obowiązku informacyjnego (niewykonanie oznacza zarówno powstrzymanie się całkowicie od powiadomienia lub poinformowania, jak i uczynienie tego w sposób niewłaściwy, np. zatajenie jakiś okoliczności, niepowiedzenie prawdy, przekazanie danych w sposób ogólnikowy i dla pacjenta niezrozumiały lub przekazanie fałszywych informacji). W takiej sytuacji mogą bowiem powstać wspomniane konsekwencje karne, jak i cywilne. Zabieg będzie bowiem wykonany de facto bez wymaganej zgody osoby uprawnionej lub decyzja o odmowie szczepienia będzie podjęta w oparciu o fałszywe przesłanki."
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/71532,odpowiedzialnosc-prawna-lekarza-za-szczepienie-bez-zgody-lub-za-ciezkie-niepozadane-odczyny-poszczepienne

Masz prawo nagrywać rozmowę. Koniecznie skorzystaj z tego prawa. To w wielu wypadkach jedyna szansa na wygraną ze słowem lekarza. O nagrywaniu nie musisz nikogo informować. W ostateczności można nagrywać telefonem.

Pacjent może nagrywać pracowników służby zdrowia legalnie bez informowania ich o tym. Nawet powinien:
http://www.lekarziprawo.pl/pacjent-moze-nagrac-rozmowe-z-lekarzem-i-wykorzystac-ja-w-sadzie/?hc_location=ufi http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Lekarz obraża? Opowiada bajki? Sprawdź jak i gdzie zgłosić skargę na lekarza
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Wydaje się więc, że lekarz powinien unikać zapewniania, że szczepionki są bezpieczne i nic się nie stanie, lepiej jak powie (wyjdzie na to samo), że w ciągu 20, 30, 40 lat kariery żadnego NOP nie widział (kto go tam sprawdzi;) i to teraz to pierwszy taki przypadek, zresztą to nie NOP tylko koincydencja i nie ma co zgłaszać ;) poniżej konkretniejsze rady:
"Przede wszystkim należy jednak wyjaśnić rodzicom, że niezależnie od czasu wystąpienia nieżytu żołądkowo-jelitowego u dziecka, ich związek przyczynowy ze szczepieniem jest niezwykle mało prawdopodobny."
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/blonica_tezec_krztusiec_ekspert/146642,nop-po-szczepieniu-przeciwko-blonicy-tezcowi-i-krztuscowi

"Proszę wyjaśnić, że zaburzenia neurologiczne, które niepokoją mamę i neurologa, były już obecne przed szczepieniem"
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/technika_organizacja_szczepien_ekspert/show.html?id=114425
http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepien.html
http://www.mp.pl/szczepienia/wyklady/133054,szczepienia-dzieci-z-chorobami-ukladu-nerwowego-aktualne-wytyczne-polskiego-towarzystwa-wakcynologii
"Dziecko po szczepieniu może być płaczliwe, senne i bardziej niespokojne, chociażby z powodu możliwego bólu podczas wstrzyknięcia i stresu, jakim była cała wizyta, a także mobilizacji układu immunologicznego w odpowiedzi na podanie antygenu, a jeśli nasilenie tych objawów nie jest duże (nie spełnia kryteriów odczynu ciężkiego lub poważnego), nie ma powodu, żeby takie zachowanie zgłaszać jako NOP. To raczej normalna reakcja na podanie szczepionki, a nie odczyn niepożądany.
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/technika_organizacja_szczepien_ekspert/114425,czy-zgloszenie-nop-bylo-konieczne
http://www.mp.pl/szczepienia/wyklady/77004,niepozadane-odczyny-poszczepienne-postepowanie-i-zapobieganie-prof-jacek-wysocki-krakowska-jesien-pediatryczna-2012

"W interesie nas wszystkich leży zgłaszanie niepożądanych działań leków i szczepionek. Bezpieczeństwo stosowania szczepień zwiększa dzięki stałemu monitorowaniu. Zgłaszanie odczynów poszczepiennych jest bardziej kwestią prawną niż medyczną, bo wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 grudnia 2010 roku, które nakłada taki obowiązek na lekarzy.

[..] każdy objaw, który wystąpi w ciągu 4 tygodni po szczepieniu powinien zostać uznany za NOP. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia definiuje NOP następująco: „Jeśli nie podano inaczej i z wyjątkiem odczynów po szczepieniu BCG, za związane czasowo ze szczepieniem uznaje się zaburzenia stanu zdrowia, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Mogą one być wynikiem:
- indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki
- błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki
- zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu”.
http://pediatria.mp.pl/lista/68031,gdzie-zglosic-niepozadany-odczyn-poszczepienny
Niemożność poruszania kończyną to łagodne powikłanie poszczepienne?
dr hab. nauk med. Piotr Albrecht: 
"Szczepionki nie są pozbawione działań niepożądanych bo takie nie istnieją. Choroba to jest też pewnie działanie niepożądane dużo często groźniejsze niż samo szczepienie.
Czyli obserwuje się obrzęk w miejscu szczepienia, zaczerwienienie, bolesność, NIEMOŻNOŚĆ PORUSZANIA KOŃCZYNĄ, gorączkę trwającą do 5 dniu... natomiast poważnie działanie niepożądane jak zespół GBS są rzeczą niezwykle rzadką..."
https://youtu.be/LMOeQB06LzA?t=239
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1003210813059744/
Problemy, nie możność poruszania nogą, ręką łagodnym NOP? Zapalenie powięzi, przyczepów mięśni czyli MMF 
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html


To, że coś sie stało po szczepieniu nie znaczy, że winne jest szczepienie i tego lekarze trzymaja się kurczowo. Oczywiście następstwo czasowe nie przesądza o ciągu przyczynowo-skutkowym. W skrócie na podstawie tylko czasu wystąpienia pewnego zdarzenia nie da się określić które ze zdarzeń poprzedzających je wywołało. Jednak rozsądek podpowiada najbardziej prawdopodobną przyczynę i głupotą jest to z marszu podważać (co jest zdaje się ulubionym sportem lekarzy wg. wielu relacji rodziców;), co nie znaczy, że nie należy się szerzej zastanowić i wykluczyć inne okoliczności.
Lekarze wolą aby przyczyna była gdzie indziej, gdyż w przypadku powikłania po szczepieniu zwykle po prostu nie wiadomo co robić, zazwyczaj nie jest nawet znany mechanizm powstawania wielu zaburzeń więc można postępować tylko objawowo. Po drugie uznanie NOP wymaga niestety rozważenie błędu wykonania szczepionki lub błędu podania szczepionki i w ogóle kwalifikacji do szczepienia (Jeśli rodzic przypomni sobie, że nie wiedział, że tak się może stać bo go nie poinformowano gdyż lekarz mówił tylko o zaletach to może łatwo podważyć podpisaną zgodę na szczepienie, zwłaszcza jeśli nagrał rozmowę). 
W takiej sytuacji mogą powstać konsekwencje karne, jak i cywilne dla lekarza, dlatego dużo lepiej kierować uwagę rodziców wszędzie indziej byleby nie w kierunku szczepień.
Przy obecnej diagnostyce nie ma zdrowych i z pewnością coś się znajdzie u każdego czym można wytłumaczyć zaistniałą koincydencję.DLACZEGO MONITOROWANIE NOP JEST TAKIE WAŻNE DLA ZDROWIA WSZYSTKICH DZIECI? BO SZCZEPIONKA SZKODLIWA POWINNA ZOSTAĆ WYCOFANA! Monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród całej populacji poddawanej szczepieniom powinno mieć kluczowe znaczenie, ponieważ badania przeprowadzane przez producenta cechują się następującymi ograniczeniami: a) Udział w badaniu biorą zazwyczaj zdrowe i wyselekcjonowane osoby, co nie odpowiada stanowi zdrowia wszystkich osób w populacji. b) Zazwyczaj obserwacja zaburzeń stanu zdrowia u dzieci biorących udział w badaniu trwa do kilku tygodni po szczepieniu. c) Kontrola placebo polega na podaniu grupie kontrolnej innej szczepionki, immunogennego adiuwantu lub zawiesiny używanej w szczepionkach pozbawionej antygenu, nie stosuje się fizjologicznie neutralnego placebo. d) Badania kliniczne zajmują się zazwyczaj ryzykiem pojedynczego preparatu, a nie ryzykiem pełnego programu szczepień. Polski program szczepień jest jednym z najbardziej agresywnych, ponieważ już w kilka godzin po narodzinach noworodki poddawane są dwóm szczepieniom. e) Sponsorowanie badań przez producenta szczepionki nie gwarantuje pełnej obiektywności autorów, a wiele wyników z przeprowadzonych badań nigdy nie zostaje opublikowanych (np. publikacja w czasopiśmie „Pediatrics” z 2012 roku pokazała, że wyniki ponad połowy badań klinicznych przeprowadzanych na dzieciach pozostają nieopublikowane i niedostępne). f) Badania kliniczne nie odzwierciedlają wszystkich czynników ryzyka szczepień, na które składają się też błędy w kwalifikacji do szczepienia (np. 70-90% pierwotnych zaburzeń odporności u dzieci nie jest rozpoznawane w Polsce, RynekZdrowia.pl 14-04-2011), błędy przy przeprowadzaniu szczepień, ryzyko wynikające z podawania paracetamolu (lub innych leków) w przypadku wystąpienia tak zwanych miejscowych NOP (np. paracetamol u niemowląt zwiększa ryzyko astmy oskrzelowej, Lancet 2008), ryzyko łączenia wielu szczepień podczas jednej wizyty, szczepienia dzieci podczas antybiotykoterapii i inne możliwe scenariusze. g) Badania kliniczne obejmują zazwyczaj niewystarczającą ilość osób, co nie pozwala wykryć rzadkich lub bardzo rzadkich odczynów poszczepiennych, dlatego informacje z takich badań rozszerzane są o informacje z monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych wśród całej populacji (i wpisywane do ulotki dla pacjenta). 
Niezwłocznie powiadom lekarza i dokumentuj objawy (zdjęcia, filmy) w przypadku pojawienia się poniższych objawów w ciągu kilku godzin, dni lub tygodni od szczepienia:
• wyraźne zaczerwienienie opuchlizny, gorączka lub twardość w miejscu podania szczepionki utrzymująca się przez kilka dni lub tygodni;
• wysypka lub pokrzywka;
• wstrząs/zapaść;
• brak reakcji na bodźce, długi głęboki sen;
• krzyk mózgowy (możliwe wyginanie pleców w łuk);
• nieutulony płacz trwający nieprzerwanie przez kilka godzin;
• wysoka gorączka (powyżej 39,5 stopnia)
• niewydolność oddechowa (trudności z oddychaniem);
• potrząsanie lub szarpanie ciałem, ramionami, nogami lub głową;
• wywracanie oczu lub zezowanie;
• silny ból głowy lub karku;
• ból stawów lub osłabienie mięśni;
• poważne osłabienie;
• utrata pamięci lub zdolności umysłowych;
• paraliż dowolnej części ciała;
• zmiany wzorca snu i czuwania lub drastyczne zmiany osobowości;
• brak kontaktu wzrokowego lub wycofanie społeczne;
• utrata umiejętności przekręcania się na boki, siadania lub wstawania;
• uderzanie głową, lub nienaturalne machanie rękami, drapanie, kołysanie się, kręcenie się;
• pojawienie się przewlekłych chorób ucha lub układu oddechowego (w tym astmy);
• ostra/utrzymująca się biegunka lub przewlekłe zatwardzenie;
• nadmierne pojawianie się siniaków, krwawień lub anemia;
• inne poważne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, umysłowego lub psychicznego
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1437748552919235

Epizod hipotensyjno-hiporeaktywny (jest to charakterystyczny stan po szczepieniu DTP, w którym niemowlę przez pewien okres (10 minut do 36 godzin) ma obniżone ciśnienie tętnicze (stany hipotonii do zapaści naczyniowej włącznie), obniżone napięcie mięśniowe, nie przyjmuje posiłków i nie nawiązuje kontaktów z otoczeniem);
http://szczepienie.blogspot.com/p/krztusiec-koklusz-pertussis-bordetella.html


Szczepienia – poznaj ryzyko
Jak miało to miejsce w przypadku pierwszej szczepionki przeciwko ospie prawdziwej, każda szczepionka współcześnie zalecana przez urzędników rządowych resortu zdrowia i stowarzyszenia medyczne wiąże się z ryzykiem powikłań, takich jak zapalenie mózgu, które mogą prowadzić do przewlekłych uszkodzeń mózgu i układu odpornościowego, a nawet do śmierci.9 10 11 12 13
Istnieje szerokie spektrum powikłań poszczepiennych, stwierdzonych i potwierdzonych w literaturze medycznej oraz przez Institute of Medicine [Instytut Medycyny] (IOM), National Academy of Sciences [Krajowej Akademii Nauk], w tym między innymi::14 1516 17 18
• Zapalenie mózgu/ostra encefalopatia
• Przewlekłe zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
• Wstrząs anafilaktyczny
• Drgawki gorączkowe
• Zespół Guillaina-Barre (GBS)
• Zapalenie nerwu barkowego
• Ostre i przewlekłe zapalenie stawów
• Małopłytkowość
• Zakażenie szczepionkowymi szczepami wirusa ospy wietrznej, polio, odry i ospy prawdziwej
• Śmierć (szczepionka przeciwko ospie wietrznej, polio i odrze)
• Wstrząs i „epizod hipotensyjno-hiperaktywny”
• Długi nieutulony płacz
• Omdlenie
• Zapalenie kaletek maziowych mięśnia naramiennego
Indywidualna podatność na odczyny poszczepienne
W 2012 r. IOM opublikował raport Adverse Effects of Vaccines: Evidence and Causality, [Niepożądane odczyny poszczepienne: dowody i stosunek przyczynowy]19 w którym potwierdził, że istnieją czynniki wysokiego ryzyka niezidentyfikowane jeszcze w nauce medycznej, które podnoszą „indywidualną podatność” na odczyny poszczepienne:
“Badania epidemiologiczne i mechanistyczne wskazują, że większość osób, u których pojawiły się odczyny poszczepienne charakteryzowało się wcześniejszą podatnością. Takie predyspozycje mogą występować z wielu powodów - wariantów genetycznych (w DNIA człowieka lub mikrobiomu), narażeń środowiskowych, behawioralnych, występujących w tym czasie chorób lub okresu, by wymienić tylko niektóre z nich, przy czym wszystkie te przyczyny mogą prowadzić do interakcji. Niektóre odczyny niepożądane są specyficzne dla danej szczepionki, inne nie muszą być. Niektóre z takich predyspozycji mogą być wykrywalne przed podaniem szczepionki; inne, przynajmniej z zastosowaniem obecnych technologii i praktyk - nie są wykrywalne.” – Institute of Medicine, 201220
Braki w zakresie wiedzy dotyczącej indywidualnego ryzyka
W 2013 roku IOM opublikował kolejny raport: The Childhood Immunization Schedule and Safety: Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future Studies, [Kalendarz szczepień dla dzieci a bezpieczeństwo: wątpliwości interesariuszu, dowody naukowe i przyszłe badania]21 w którym stwierdził, że istnieją znaczne braki w zakresie wiedzy naukowej o dzieciach o biologicznie większym ryzyku doświadczenia odczynu poszczepiennego lub śmierci w wyniku szczepienia:
“ Komisja stwierdziła, że dowody w zakresie oceny wyników subpopulacji dzieci, które mogą być potencjalnie podatne na działania niepożądane szczepień (jak w przypadku dzieci, w których wywiadzie rodzinnym występują choroby autoimmunologiczne lub alergie lub dzieci urodzone przedwcześnie) są ograniczone i cechuje je niepewność w zakresie definicji takiej populacji oraz definicji narażenia czy skutków.”– Institute of Medicine, 201322
Aktualny kalendarz szczepień: Konieczne są dalsze badania
Komisja IOM badająca bezpieczeństwo aktualnie zalecanego federalnego kalendarza szczepień wykazała, że nie został on poddany ocenie w wystarczającym stopniu:
“Większość badań nad szczepionkami skupia się na skutkach pojedynczego szczepienia lub kombinacji szczepionek podawanych podczas jednej wizyty szczepiennej. Choć nowe szczepionki ocena się w kontekście ogólnego harmonogramu szczepień istniejącego w czasie badania tejże szczepionki, poszczególne elementy tego kalendarza nie są poddawane ocenie po jego zmianie uwzględniającej dodanie kolejnej szczepionki. Zatem, kluczowe elementy całego kalendarza - liczba, częstotliwość, czas, kolejność i wiek podawania szczepień - nie zostały poddane badaniom systematycznym w badaniach klinicznych;” – Institute of Medicine (2013)23
Pytania o szczepienia i choroby przewlekłe, na które dotąd nie uzyskano odpowiedzi
Z uwagi na brak wystarczająco rzetelnych badań klinicznych pod względem metodologii przeprowadzonych i opublikowanych w literaturze medycznej, Komisja IOM badająca bezpieczeństwo aktualnego kalendarza szczepień dla dzieci nie była w stanie stwierdzić, czy kalendarz ten jest, czy też nie jest powiązany z występowaniem następujących przewlekłych zaburzeń działania mózgu i układu odpornościowego oraz zaburzeń rozwojowych u dzieci:24
• astma;
• atopia;
• alergia;
• choroby autoimmunologiczne;
• autyzm;
• zaburzenia uczenia się;
• zaburzenia komunikacji;
• zaburzenia rozwojowe;
• niepełnosprawność intelektualna;
• zespół deficytu uwagi (ADD);
• zaburzenia aspołeczne;
• tiki i zespół Tourette'a;
• drgawki;
• drgawki gorączkowe i
• epilepsja (padaczka).
Identyfikacja objawów niepożądanych odczynów poszczepiennych
Nie każdy poważny problem zdrowotny pojawiający się po szczepieniu jest spowodowany przez szczepionkę lub szczepionki podane w ostatnim czasie. Różne szczepionki wiąże się z różnymi objawami niepożądanych odczynów poszczepiennych pojawiających się w różnym czasie od szczepienia.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarze w przypadku pojawienia się poniższych objawów w ciągu kilku godzin, dni lub tygodni od szczepienia:
• wyraźne zaczerwienienie opuchlizny, gorączka lub twardość w miejscu podania szczepionki utrzymująca się przez kilka dni lub tygodni;
• wysypka lub pokrzywka;
• wstrząs/zapaść;
• brak reakcji na bodźce, długi głęboki sen;
• krzyk mózgowy (możliwe wyginanie pleców w łuk);
• nieutulony płacz trwający nieprzerwanie przez kilka godzin;
• wysoka gorączka (powyżej 39,5 stopnia)
• niewydolność oddechowa (trudności z oddychaniem);
• potrząsanie lub szarpanie ciałem, ramionami, nogami lub głową;
• wywracanie oczu lub zezowanie;
• silny ból głowy lub karku;
• ból stawów lub osłabienie mięśni;
• poważne osłabienie;
• utrata pamięci lub zdolności umysłowych;
• paraliż dowolnej części ciała;
• zmiany wzorca snu i czuwania lub drastyczne zmiany osobowości;
• brak kontaktu wzrokowego lub wycofanie społeczne;
• utrata umiejętności przekręcania się na boki, siadania lub wstawania;
• uderzanie głową, lub nienaturalne machanie rękami, drapanie, kołysanie się, kręcenie się;
• pojawienie się przewlekłych chorób ucha lub układu oddechowego (w tym astmy);
• ostra/utrzymująca się biegunka lub przewlekłe zatwardzenie;
• nadmierne pojawianie się siniaków, krwawień lub anemia;
• inne poważne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, umysłowego lub psychicznego
Poważne powikłania poszczepienne mogą prowadzić do przewlekłych chorób lub śmierci. Należy upewnić się, że wszystkie problemy zdrowotne, pobyty w szpitalu i odczyny pojawiające się po szczepieniu zostały wpisane do trwałego pisemnej i elektronicznej dokumentacji medycznej, a osoba zaszczepiona lub rodzic/opiekun zaszczepionego dziecka posiada kopie takiej dokumentacji.
Literatura: http://www.nvic.org/…/Vaccinations--Know-the-risks-and-fail…________________________
1. „Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców http://ekoszczepienia.pl/97/2. "Szczepienia za i przeciw" http://www.szczepieniazaiprzeciw.pl/3. "Bezlitosna immunizacja"
http://prawdaoszczepionkach.pl/bezlitosna-immunizacja--praw…4. Ulotki i skład szczepionek http://www.stopnop.pl/szczepi…/75-ulotki-i-sklad-szczepionekWyszukiwarka charakterystyk http://www.urpl.gov.pl/drugs5. Powikłania neurologiczne po szczepieniach http://autyzmaszczepienia.files.wordpress.com/…/dr_sienkiew…6. Niepożądane odczyny poszczepienne https://www.facebook.com/events/175624659245429/7. Niepożądane odczyny poszczepienne charakterystyczne dla poszczególnych szczepionek: https://www.facebook.com/media/set/…8. Badania dot. powikłań poszczepiennych http://prawdaoszczepionkach.pl/badania-naukowe--ktore-wskaz…http://www.greenmedinfo.com/…/200-evidence-based-reasons-no…9. Biuletyn "Szczepienia ochronne w Polsce" http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Sz_2014.pdf

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/1177294588964634/?type=3&theater
Stosowanie leków i szczepionek niezgodnie z rejestracją i treścią ulotek (tzw. "off label")

Paweł Grzesiowski - Badania kliniczne nowych leków i szczepionek u dzieci (Standardy Medyczne 2010)
Około połowa dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej produktów leczniczych nie była oceniana w badaniach klinicznych w populacji pediatrycznej. Z tego powodu stosowanie leków u dzieci często nie jest zgodne z rejestracją, szczególnie u noworodków i dzieci poniżej 2 lat. Powoduje to wzrost ryzyka działań niepożądanych, a także wiele problemów medycznych, etycznych i prawnych. W przypadku szczepionek problem stosowania niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami dotyczy najczęściej wieku, liczby i terminów szczepień oraz stosowania szczepionek u wcześniaków, dzieci z zaburzeniami odporności lub przewlekłymi schorzeniami. Nowe inicjatywy na szczeblu Unii Europejskiej zmierzają do zmiany sytuacji i poszerzenia zakresu badań klinicznych leków, w tym szczepionek w populacji pediatrycznej.
http://www.gcppl.org.pl/index.php/publikacje/619-grzesiowski-p-badania-kliniczne-nowych-lekow-i-szczepionek-u-dzieci-standardy-medyczne-201096


Szczepionka Pentaxim od 2003 do 2011 roku była podawana w ramach eksperymentu? O czym nie informowano rodziców (szczepionka nie była dopuszczona do użycia dla najmłodszych). Dopiero decyzją Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2011 roku w wyniku złożenia przez producenta dokumentacji z nowych badań klinicznych, wiek użycia został obniżony do 6 tygodni. 
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1064268496953975/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/885172688176827


Tetraxim przez ponad rok stosowana była w Polsce bez rejestracji. Niedawno minister Radziwiłł dopuścił szczepionkę zarejestrowaną w Brazylii. Szczepionka niezarejestrowana w Polsce została dopuszczona do podawania dzieciom w 6 i 14 roku życia szczepionki. Nie ma jasności co do jej nazwy. Pielęgniarki utrzymują, że nazywa się Refarco, natomiast producent że Refortrix. Producent udostępnia ulotkę bez nazwy szczepionki. 
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/dTpa-r_ulotka-dla-pacjenta_2015.03.04.pdf
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/1541400559220700/?type=3&theater
Około połowa dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej produktów leczniczych nie była oceniana w badaniach klinicznych w populacji pediatrycznej. Z tego powodu stosowanie leków u dzieci często nie jest zgodne z rejestracją, szczególnie u noworodków i dzieci poniżej 2 lat
Testowanie leków na dzieciach nastręcza oczywistych trudności natury moralnej i to się raczej nie zmieni.

Jak twierdzą sędziowie Sądu Najwyższego, w Indiach przeprowadzane były nielegalne testy na wielką skalę. Szacuje się, że w ciągu pięciu lat w ich wyniku mogło umrzeć ponad 2 tysiące osób, również dzieci.
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html
Stosowanie poza wskazaniami "off label" jest legalne i powszechnie praktykowane. Mimo, że pediatryczne wskazania nie znajdują się w ChPL, to zastosowanie danego preparatu, jeśli jest podparte piśmiennictwem i doświadczeniem klinicznym, jest jak najbardziej uzasadnione.
np.
"Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Vitacon wcześniakom, noworodkom oraz dzieciom w wieku poniżej 2 lat"
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/witamina-k-szkodliwa-niemowlat-warto.htmlVAERS

http://szczepienie.blogspot.com/2013/01/baza-vaers-wiarygodna-czy-baza-danych.html

"Since VAERS is a passive system, it is inherently subject to underreporting. For example, a confidential study conducted by Connaught Laboratories, a vaccine manufacturer, indicated that ‘‘a fifty-fold underreporting of adverse events’’ is likely."
According to David Kessler, former commissioner of the FDA,‘‘only about one percent of serious events [adverse drug reactions] are reported.’’
http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.full.pdf+html
http://het.sagepub.com/content/31/10/1012.abstract

"Underreporting. Because the reports are submitted voluntarily, many patients and doctors do not report vaccine reactions. Different estimates exist for the amount of underreporting and range from a factor of 10 to as much as a factor of 100 (meaning that the true number of vaccine reactions is between 10 and 100 times higher than what is reported to VAERS)."
http://www.medalerts.org/analysis/archives/504
"A recent study by Kuhnert et al. demonstrated a 16-fold increase in unexplained sudden unexpected
death after the fourth dose of a penta- (5-in-1) or hexavalent (6-in-1) vaccine.17 Similarly, Zinka et al.reported 6 cases of sudden infant death syndrome that occurred within 48 hours following the administration of a hexavalent vaccine. At postmortal examination, these cases showed ‘‘unusual findings in the brain’’ that appeared compatible with an association between hexavalent vaccination and sudden infant death syndrome.18 These examples provide additional evidence that cases of vaccine-related mortality are likely underreported in VAERS."Na koniec ważna informacja! Od listopada 2013 r. rodzicom przysługuje prawo zawiadamiania o powikłaniach po szczepieniu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Nie jest tu wymagane potwierdzenie wystąpienia NOP-u przez lekarza.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.htmlWięcej ciekawostek, faktów, cytatów, notek o szczepieniach i nie tylko:

13 komentarzy:

 1. Byłem szczepiony 40 lat temu. Dawniej żadnych NOPów nie było. Czy ktoś słyszał o takim przypadku wtedy? Nie znam nikogo co miał problemy po szczepieniach.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli jeśli np. u Ciebie w rodzinie nie było wypadków samochodowych tzn. że ich nie ma i nie mogą się zdarzyć?
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1948242728753449&set=p.1948242728753449&type=3&theater
   http://i.imgur.com/bzEhYgS.jpg

   Ciekawa konstrukcja logiczna... Czy z tego, że kiedyś coś stosowano wynika, że to było dobre?;) Przykładowo:
   Kiedyś szczepiono przeciwko grużlicy płucnej bo takie były zalecenia nie znaczy, że ta szczepionka była skuteczna i bezpieczna. Dzisiaj wiemy, że to szczepionka wyjątkowo niebezpieczna i nieskuteczna wobec grużlicy płucnej dlatego już lata temu z niej zrezygnowano, takie były zalecenia WHO... W Polsce jednak szczepiono przez lata mimo że wiedziano, ze to bez sensu, więcej:
   http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html

   o takich info ci nie powiedzą, bo o szczepieniach wolno wyrażać się tylko dobrze:>

   "Kto zyskał na niepotrzebnym szczepieniu dzieci przeciwko gruźlicy w latach 2001-2006"?
   "Przez pięć lat miliony złotych wyciekły z Ministerstwa Zdrowia na szczepionki przeciwko gruźlicy, których dzieci nie potrzebowały!
   Od 2006 roku dzieci w Polsce szczepione są na gruźlicę tylko raz, tuż po urodzeniu, tak jak to się dzieje w USA czy Holandii. Taki system szczepień, w zgodzie ze światowymi standardami, mógł zostać wprowadzony już pięć lat temu, w 2001 roku. Wtedy eksperci WHO poinformowali: "ponowne szczepienie osób, które wcześniej otrzymały już jedno szczepienie BCG, nie jest rekomendowane, gdyż taka praktyka nie ma poparcia w dowodach naukowych. Wielokrotne szczepienia nie są wskazane w żadnym przypadku". i jeszcze: "Nie ma ewidentnych dowodów, że ponowne szczepienia pozytywnie wpływają na zwiększenie ochrony przed gruźlicą".Tymczasem w Polsce - pomimo stanowiska WHO - dzieci przez wiele lat szczepione były dwa, trzy lub nawet cztery razy (zaraz po urodzeniu, w 12 miesiącu, w siódmym i 12 roku).Dlaczego zwlekano z wprowadzeniem światowych standardów aż pięć lat? - Były obawy o reakcje społeczne - twierdzi prof. Ewa Bernatowska, członek Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień WHO.- Chodziło o opór środowiska pediatrycznego, które nie chciało wycofania tych szczepień z kalendarza - uściśla jeden z krakowskich lekarzy.- Polski kalendarz szczepień dzieci jest archaiczny. Projekt jego modyfikacji powstał już kilka lat temu, ale decyzja należy do Głównego Inspektora Sanitarnego. Niestety ulegał on wpływom środowiska pediatrycznego - stawia kropkę nad "i" prof. Krzysztof Roszkowski-Śliż, konsultant krajowy ds. chorób płuc, a zarazem dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.Inspektorat odbija piłeczkę i tłumaczy się, że zmianę musiał uzgadniać z Radą Sanitarno-Epidemiologiczną oraz krajowymi konsultantami.Kto skorzystał na trwających pięć lat konsultacjach? Producenci szczepionek. w Polsce jest tylko jeden - Biomed z Lublina. - Co roku resort zdrowia ogłaszał przetarg i co roku w nim startowaliśmy - mówią pracownicy Biomedu. - Resort zdrowia to jedyny odbiorca tego produktu. Nikt więcej ich u nas nie zamawiał i nigdzie ich nie eksportowaliśmy.W latach 2001-2005 Ministerstwo Zdrowia kupiło około 17 milionów dawek szczepionki za ok. 9,4 mln zł. Tymczasem do zaszczepienia noworodków wystarczyłaby jedna trzecia tej puli. Resztę pieniędzy można było zaoszczędzić.Pomijając kwestie finansowe, pozostaje jeszcze sprawa niepotrzebnych cierpień dzieci. Prof. Bernatowska przyznaje: - BCG daje bardzo nieprzyjemne i czasem długotrwałe odczyny poszczepienne.W pół roku po wycofaniu szczepień żadna instytucja - ani konsultanci, ani GIS nie zorganizowali kampanii informacyjnej dla rodziców, choć strachem przed nimi tłumaczyli opóźnienia we wprowadzaniu światowych standardów.
   Źródło: Iwona Hajnosz Wywiad dla Gazeta Wyborcza 25.07.2006r http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html


   Usuń  2. Z faktu, że z powodzeniem pewną procedurę medyczną stosowano blisko 30 lat, dziesiątki tysięcy wykonanych zabiegów, popierali ją autorytety, profesorowie, przyznano nawet nagrodę Nobla wcale nie wynika, że to było dobre i, że możemy zawierzyć medycynie zdrowie dziecka:
   https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558765071002065 - lobotomia   To racja, że kiedyś jakoś wszystkich szczepiono i żadnych NOPów nie było:) Ale nie znaczy, że kiedyś było dobrze, głównie dlatego, że kiedyś NOP'ów po prostu nie monitorowano i dlatego problemu nie było...

   "W Polsce system monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych został wprowadzony w 1996 roku i opiera się na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie monitorowania bezpieczeństwa szczepień (WHO Drug Monitoring Programme, Extended Programme Immunization). "
   http://www.rynekaptek.pl/prawo/kazdy-moze-zglosic-niepozadany-odczyn-poszczepienny,13308.html   Tak wygląda ten system w praktyce w Polsce:
   Z danych prezentujące zgłoszone przypadki NOP w poszczególnych województwach wynika, że szczepić najlepiej tylko w opolskim, podkarpackim (ponad 5-krotnie bezpieczniej) i unikać podlaskiego (tam 24 razy częściej zdarzają się powikłania po BCG niż np. w podkarpackim).... Takie są dane średniej rocznej częstości zgłoszonych powikłań. Co oczywiście obiektywnie patrząc jest absurdem. Jeśli ktoś mówi, że ten system dobrze działa to nie wie co mówi.
   http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html

   Usuń
  3. Chciałabym opowiedzieć wam historię do argumentu "my byliśmy (lata 80-90-te) szczepieni i nic nam nie jest).
   Otóż od kilku lat zmagam się z chorobą autoimmunologiczną. Pierwsze objawy zauważyłam w ciąży. Po zbadaniu tsh przy normach od 0,4 do 5 wyszedł mi wynik 0,004. Dostałam skierowanie do endokrynologa, natomiast lekarka to zbagatelizowała. Później duży problem z porodem. Czułam skurcze, ale szyjka się nie rozwierała. Po 30 godzinach zgodziłam się na podanie oksytocyny, po której nieprzytomną zawieźli mnie na salę operacyjną. Kolejnych 48 godzin nie pamiętam. Następny etap to problemy z karmieniem...
   Dalej się nie leczyłam, urodziłam drugie dziecko już planowanym cc. Po tym zaczęły się poważne problemy zdrowotne. Kołatania serca, spadek masy ciała, wypadanie włosów, problemy urologiczne i ginekologiczne, konieczność operacji. Po operacji zrobiono mi badania na tarczycę. Wyszły fatalne. Myślałam, że to "klasyczna" tarczyca. Trafiłam do mądrego endokrynologa, który nie zadowolił się diagnozą nadczynności tarczycy. Pamiętam, jak na pierwszej wizycie lekarz prowadził ze mną 40 minutowy wywiad. Jednym z pytań było pytanie o powikłania poszczepienne. Zgodnie z moją ówczesną wiedzą, powiedziałam, że nie było. Lekarz po szeregu badań (diagnostyka trwała 8 miesięcy!) zdiagnozował niedoczynność przysadki mózgowej, której pokłosiem była nadczynność tarczycy, niedoczynność kory nadnerczy. Nie potrafił podać powodu takiego uszkodzenia przysadki. Okazało się, że nie mogłam urodzić naturalnie, gdyż moja przysadka nie wydzielała oksytocyny, nie mogłam naturalnie karmić, gdyż nie wydzielała się prolaktyna.
   Jakiś czas temu. Przy okazji rozmowy o NOP z moją mamą, powiedziała mi, że jak byłam mała to po jednej szczepionce dostałam gorączki 41 stopni i w ciężkim stanie trafiłam do szpitala. Kiedy opowiedziałam o tym lekarzowi, powiedział mi, że teraz już wszystko jasne dlaczego przysadka została uszkodzona. Z chorobą chodziłam lata, bo to widać po przeprostach, a jako dziecko miałam bardzo wykrzywione palce u rąk, bladą karnację itp...
   Zatem drodzy Państwo, nie zastanawia was skąd teraz taki wysyp np. Hashimoto, niedoczynności, cukrzyc itp.? Ja już wiem, że szczepienie zniszczyło moje zdrowi i cieszę się, że się ocknęłam odpowiednio wcześniej przy moich dzieciach.

   Usuń
 2. Lekarze opowiadający bajki pacjenton nie są bezkarni.

  Należy składać skargi na osobę co przekazują wiedzę niezgodną z naszą wiedzą i nauką, czy danymi epidemiologicznymi np. strasząc niestworzonymi epidemiami etc..
  Izby lekarskie, konsultanci krajowi i wojewódzcy powinni takim osobom odbierać nawet prawo do wykonywania zawodu, skoro mówią coś co jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną."

  http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html

  Pacjent może nagrywać pracowników służby zdrowia legalnie bez informowania ich o tym. Nawet powinien:
  http://www.lekarziprawo.pl/pacjent-moze-nagrac-rozmowe-z-lekarzem-i-wykorzystac-ja-w-sadzie/?hc_location=ufi http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W jaki sposób i gdzie składać skargi na lekarzy i pielęgniarki
   http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

   Usuń
 3. W moim mniemaniu wycofywanie pewnych szczepionek, a dokładniej to ich nazw, bo za chwilę wejdzie inna (ta sama szczepionka) z inną nazwą służy tylko po to, by "zatuszować" fakty eksperymentów prowadzonych na dzieciach, bez zgody rodziców. Akurat w/w szczepionka była szczepionką eksperymentalną. Jak już alarmowało Stowarzyszenie Stop NOP, dziecko które zostało zaszczepione Pentaximem w wieku 6 tygodni w latach od 2003 do 2011było poddane eksperymentowi medycznemu bez zgody rodziców. Otóż był to preparat w fazie badań klinicznych. Pentaxim niby nie spełniał norm jakościowych, proszek w rozmieszaniu z rozpuszczalnikiem nie był jednolitą zawiesiną. Wycofanie pentaximu przez firmę Sanofi Pasteur, to możliwość działania w bardzo szerokim spektrum zatuszowania prawdy. Za kilka lat, nikt o tym nie będzie pamiętał. I właśnie o to chodzi, będą wchodziły kolejne szczepionki, a głupi naród będzie biegł by "ratować się" przed strasznymi chorobami zakaźnymi, które sobie będą wstrzykiwać. Szczepienia to największa iluzja na świecie w jaką wierzą Ci, którzy mają wierzyć, czyli podporządkowani. Zawsze tłum będzie podporządkowany, bo tłum potrzebuje osoby prowadzącej, czyli przewodnika. Tak jak mówi przewodnik, tak jest święte. Jeśli ktoś się wyłamuje z tłumu, są to pojedyncze jednostki które potrafią myśleć samodzielnie (bez przewodnika), trzeba te osoby uciszyć w odpowiedni sposób. Już pod koniec 1800 roku lekarze alarmowali, że po szczepieniach dzieci były żywym nosicielem i zarażały na masową skalę. Niewygodne fakty zawsze się uciszało i będzie uciszać. Obecnie panuje ogromna cenzura. Wykreślane są bardzo ważne rzeczy, usuwane są z internetu fakty. Wystarczy poczytać czym jest "atenuacja" na wikipedii, wystarczy wejść w historię zmian, były usuwane nawet pojedyncze wyrazy, które nie pasowały do całości, bo były niewygodne. Obecnie wytłumaczenie tego słowa jest niezrozumiałe i wyklucza się wzajemnie. Nikt nie wie co to jest odporność organizmu, dlaczego? Nikt nie wie czym są metale ciężkie i co powodują w organizmie człowieka. Dlaczego? Nikt nie czyta ulotek przyjmowanych leków, dlaczego? Nikt nie pyta lekarza o możliwe działania niepożądane, dlaczego? James Martin Peebles znakomity niegdyś lekarz, urodzony w 1822 roku, wydał bardzo niewygodną książkę w 1900 roku na ponad 340 stron. Napisał o niebezpieczeństwie i przestępczości związanej z uskutecznianiem szczepień pod rygorem użycia siły i doprowadzenia do punktu szczepień, w którym umierali ludzie chwilę po szczepieniu. Dlaczego o tej bibliografii wikipedia milczy? Niewygodne fakty są i będą usuwane z internetu. Tak będzie zawsze. Ale mam ogromną i cichą nadzieję, że w końcu ludzie ockną się i spojrzą na to wszystko swoim okiem i zaczną samodzielnie myśleć. Pozdrawiam i życzę samodzielnego myślenia.

  OdpowiedzUsuń
 4. Zawracanie dupy i niepotrzebne straszenie rodziców. Trzeba wierzyć ekspertom. Ryzyko wystąpienia reakcji niepożądanej w przypadku szczepień obowiązkowych zostało przeanalizowane i mieści się w kryteriach akceptowalności ryzyka, czyli prawdopodobieństwo powstania niebezpiecznych powikłań jest znikome. Dlatego rodzic nie powinien mieć żadnych wątpliwości przy decyzji o szczepieniu.
  Straszenie skołowanych rodziców przez przytaczanie wybiórczych, zmanipulowanych, wyciągniętych z kontekstu, zakłamanych informacji powinno być karane i cenzurowane.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mój syn miał odczyn ciężki; hospitalizacja, pogorszenie stanu zdrowia- ryzyko trwałego ubytku sprawności. Ale to nie przeszkadzało neurologii i pediatrze, po pół roku znów szczepienia ale na SOR

  OdpowiedzUsuń
 6. Przewodnik dobrych praktyk nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii | Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  http://urpl.gov.pl/pl/przewodnik-dobrych-praktyk-nadzoru-nad-bezpiecze%C5%84stwem-farmakoterapii
  Przewodnik dobrych praktyk nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii W ostatnim tygodniu zostały wprowadzone zmiany w przewodniku dobrych praktyk nadzoru bezpieczeństwa farmakoterapii. W linkach poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące powyższego tematu:
  urpl.gov.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. "jeżeli dziecko urodziło się z apgarem 9-10 i zostało zaszczepione i miało w pierwszym miesiącu życia problemy zdrowotne Chodzi o udowodnienie, że przypadki takie nie są rejestrowane jako NOP, "

  Pogorszenie stanu zdrowia to chyba też żółtaczka fizjologiczna, a to jest problem aż 80 procent noworodków. 80% noworodków miałaby mieć zgłoszony przez lekarzy NOP? wg. definicji chyba tak, czy są więc takie zgłoszenia?

  OdpowiedzUsuń
 8. Skepticism toward Emerging Infectious Diseases and Influenza Vaccination Intentions in Nurses. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28375808/

  OdpowiedzUsuń
 9. Wytyczne dotyczące zgłaszania wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych, nawet tych niepowiązanych związkiem przyczynowo-skutkowym ze szczepieniem ma mieć podłoże czysto prewencyjne i alarmujące, ale bez stwierdzenia takiego związku dane takie tylko zaciemniają obraz potencjalnej szkodliwości danej szczepionki, w sposób nieuzasadniony ją demonizując. Ponadto zalecenie to jest dywagacją w wytycznych, które dotyczyły stricte działań niepożądanych wyłącznie o podłożu alergicznym. Mimo wszystko znajduje się taki zapis w ustawie, więc jeśli jest coś zakwalifikowane jako ciężki NOP, to powinien być zgłoszony. Natomiast "łagodne" i "poważne" nie muszą być zgłaszane.

  Zdanie "„Niepożądany odczyn poszczepienny — niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym.”" przypisujesz Minstrowi Zdrowia a to jest nieprawdą, ponieważ w rozporządzeniu wcale taka definicja nie występuje, tylko w formie ogólnej i skrótowej na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który odnosi się do tej samej ustawy. A w ustawie jest szereg rodzai i kryteriów rozpoznawania poszczególnych NOP'ów.

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.