Dur brzuszny TYPHI Vi TyT- szczepionka durowo – tężcowa Ty- szczepionka durowa

Dur brzuszny jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez pałeczki duru brzusznego Salmonella enterica serowar Typhi.

Choroba charakteryzuje się zróżnicowanymi objawami klinicznymi, stopniowym narastaniem objawów, długotrwałym okresem zdrowienia i skłonnością do nawrotów.

Źródłem zakażenia jest zakażony objawowo bądź bezobjawowo człowiek. Materiałem zakaźnym jest przede wszystkim kał, rzadziej mocz.
Dur brzuszny szerzy się głównie przez wodę i żywność zanieczyszczone wydalinami zakażonych ludzi. Szczególnie niebezpieczne są skażone ściekami zbiorniki wodne (awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), produkty mleczne oraz jarzyny uprawiane na polach nawożonych odchodami ludzkimi. Możliwe jest także zakażenie bezpośrednie od zakażonego człowieka (droga fekalno-oralna).

Wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy, wyjątkowo – drogi oddechowe.
Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 3 tygodni, najczęściej 10-14 dni.
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=143


Jakie szczepionki przeciw durowi brzusznemu są zarejestrowane w Polsce?

W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki przeciw durowi brzusznemu:

SZCZEPIONKI MONOWALENTNE
1. Nazwa: Ty- szczepionka durowa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, inaktywowana
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.


2. Nazwa: TYPHI Vi
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa
Antygeny: oczyszczony polisacharyd otoczkowy (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2)
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur, Francja
Postać: roztwór do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.

SZCZEPIONKA SKOJARZONA
Nazwa: TyT- szczepionka durowo – tężcowa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu i tężcowi, inaktywowana
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi i toksoid tężcowy
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.


http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=143&sz=1303&to=szczepionkaDur Brzuszny jest chorobą rzadką ( łącznie 27 przypadków w ciągu 10 ostatnich lat) a cholera od lat w Polsce nie występuje.
Zarówno cholera jak i dur są wywoływane przez bakterie.
Dur który u nas się zdarza, bardzo dobrze reaguje na antybiotyki. Natomiast szczepionki przeciw durowi i przeciw cholerze mają niską immungenność, tzn trzeba się doszczepiać co 2-3 lata.
Żółta febra którą często straszy się przed wyjazdami jest przenoszona przez komary, z rodzaju który w  Polsce nie występuje. Zagrożenie to dotyczy pewnych konkretnych regionów, rzadko kiedy całych krajów.
Warto zaznaczyć, że cholera i dur są zależne od warunków sanitarnych. Aczkolwiek zachorowania zdarzają się także w krajach o wyższym poziomie życia epizodycznie, nie umyte ręce i przygotowanie surówki etc.
Szczepienia dostępne w Polsce są zalecane dla osób wyjeżdżających w rejony w których te choroby występują.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.