Kompilacja informacji o odrze

Odra - choroba powodowana przez wirus odry (ang. measles virus)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra_%28choroba%29

Najważniejsze dane na początku. Dalej trochę chaotycznie. Krytyka, poprawki mile widziane.

Argument "Tylko dzięki utrzymywaniu w Polsce szczepienia na odrę to sytuacja epidemiologiczna jest tak dobra" jest oczywiście w pewnej części słuszny, ale chodzi o bilans zysków i strat jaki niżej opisuje.

Poza tym ten argument jest pustym frazesem bez znajomości poniższych faktów. Są to najważniejsze argumenty w kwestii odry:
 • Śmiertelność odry w Polsce jest ponad 10 razy mniejsza niż popularnej grypy. Jednak z uwagi na ilość przypadków rocznie zgonów z powodu odry w Polsce nie ma od ponad dekady (2018) http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html
 • Groźne SSPE czyli poważne powikłanie po odrze zdarza się niezwykle rzadko (szczególnie dla starszych grup wiekowych), SSPE zdarza się także także po szczepionce
  https://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html 
 • Obecnie zidentyfikowano 21 szczepów wirusa. Rozróżnia się 8 różnych genotypów dzięki czemu udaje się rozróżnić pochodzenie poszczególnych szczepów. Niektóre izolaty są prawdopodobnie zanieczyszczeniami laboratoryjnymi. Dotyczy to niektórych izolatów SSPE, takich jak szczepy Hallé, Mantooth i Horta-Barbosa oraz niektóre izolaty typu dzikiego z tego okresu. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7730801 
 • Zdarzająca się w Polsce odra to niemal wyłącznie szczep francuski pochodzący z Niemiec. Nie ma już Polskiego szczepu
 • Obecne szczepionki przestają być skuteczne z uwagi na przesunięcie antygenowe nowego subgenotypu D4 wirusa odry. Chodzi o białko hemaglutyniny wirusa, na które reagują przeciwciała indukowane przez szczepionki. https://jvi.asm.org/content/91/11/e00209-17 (szerzej niżej)
 • Podczas epidemii w USA u 38% chorych stwierdzono szczepionkowy szczep wirusa odry
 • https://jcm.asm.org/content/55/3/735
 • jak wynika z prostych szacunków na temat odporności grupowej nie da się osiągnąć poziomów nawet w Polsce przy tak rygorystycznym szczepieniu aby odrę eradykować
  https://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html
 • Wirus odry jednak mutuje "W 2006 r. w Polsce na 120 zarejestrowanych przypadków, 44 dotyczyło osób szczepionych – 26 jedną dawką i 18 dwiema dawkami [9]. Analizując różnorodne przyczyny nieskuteczności szczepienia nie można jednoznacznie wykluczyć wpływu zmienności wirusa, pomimo, że wirus odry uważany jest za antygenowo stabilny patogen. W latach 2005–2006 w Europie odnotowano krążenie szczepów wirusa należących do 9 różnych genotypów z czego wynika, że różnorodność szczepów izolowanych w Europie jest wysoka." http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf
 • Chory zakaża inne osoby od momentu wystąpienia objawów zwiastunowych do 3–4 dni po wystąpieniu osutki. Wirus pozostaje zakaźny w powietrzu lub na skażonych powierzchniach do 2h. https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_odra/92983,odra Wirus odry przeżywa do 2 godzin na powierzchniach skażonych (zabrudzonych) wydzielinami chorych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzną (inhalacyjną) i kropelkową poprzez aerosol wydzielin dróg oddechowych i śliny oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorego. Bardzo rzadko zakażenie następuje drogą pośrednią przez przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej. http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/odra-pytania-i-odpowiedzi?zsS_2=4
 • Zarażanie wirusem: Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, podczas kichania, kaszlu, bliskiego kontaktu z osobą chorą lub jej wydzielinami. Wirus pozostaje aktywny w środowisku jeszcze przez 2h poza organizmem ludzkim. To oznacza, że niezaszczepione jeszcze niemowlę, biorące wszystko do buzi może się zarazić gryząc zabawkę w poczekalni, którą przed 2 godzinami bawiło się chore dziecko. Okres wylęgania, czyli czas jaki mija od kontaktu z chorą osobą do rozwinięcia objawów to śr. 9-14 dni. Osoba chora jest zakaźna, czyli może zarażać innych średnio od 4 dni przed wystąpieniem wysypki, aż do 4. dnia zmian skórnych. 90% osób niezaszczepionych przeciw odrze rozwinie chorobę po kontakcie z osobą będącą w fazie zakaźnej.  http://www.doktor-mama.pl/2015/03/odra-choroba-nie-tylko-wysypkowa.html
 • Szczepionka nie do końca skuteczna w obecnej formie? Niestety szczepionka praktycznie nie indukuje przeciwciał klasy IgA przez co nie zabezpiecza przed namnażaniem się wirusa odry w błonach śluzowych górnych dróg oddechowych, dlatego nawet jeśli przyczynia się do lżejszego przechorowania odry to nie zapobiega zarażeniu się nią co uniemożliwia eradykacje, którą już ogłaszano i w 2002, i w 2008 potem 2012, a obecnie 2020
 • "Niski poziom swoistych przeciw- ciał klasy IgA indukowanych w wyniku podania szczepionki, który nie zabezpiecza przed namnażaniem się dzikiego szczepu wirusa w błonach śluzowych górnych dróg oddechowych" ... a wcześniej "Do najczęstszych powikłań odry należą zapalenia płuc będące wynikiem nadkażeń bakteryjnych..."  POST. MIKROBIOL.,2011, 50, 3, 235–245 http://www.pm.microbiology.pl1. Agnieszka Trzcińska1, Joanna Siennicka11Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  http://docplayer.pl/19824317-Wirus-odry-reakcje-odpornosciowe-zwiazane-z-naturalnym-zakazeniem-oraz-odpowiedzia-poszczepienna.html
 • Niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób intensywny program eliminacji odry zmienia ogólny stan odpornościowy populacji. W celu zbadania wpływu programu eliminacji odry w Stanach Zjednoczonych na liczbę osób podatnych w populacji stworzono model komputerowy. Symulacja ujawnia, że ​​w erze przed szczepionkowej około 10,6% populacji była podatna na odrę, z których większość stanowiły dzieci w wieku poniżej 10 lat. Wraz z ustanowieniem programu szczepień przeciw odrze, odsetek osób podatnych w populacji spadł do 3,1% w latach 1978-1981, ale następnie zaczął wzrastać o około 0,1% rocznie, osiągając około 10,9% w 2050 roku. Osoby podatne w tym czasie były rozłożone równomiernie we wszystkich grupach wiekowych. Model nie uwzględniał potencjalnego wpływu zanikającej/słabnącej odporności [wtórna porażka szczepień]. Wyniki tego badania sugerują, że eliminacja odry w Stanach Zjednoczonych została osiągnięta dzięki skutecznemu programowi szczepień skierowanemu do młodych podatnych osób w połączeniu z wysoce uodpornioną, w naturalny sposób populacją dorosłych. Jednak pomimo krótkoterminowych sukcesów w eliminowaniu choroby, długo terminowe prognozy pokazują, że odsetek osób podatnych na zachorowanie w roku 2050 może być większy niż w erze przed szczepionką przeciw odrze. Obecna szczepionkowa technologia i polityka zdrowia publicznego muszą zostać zmienione, aby poradzić sobie z tą ewentualnością.” – Am J Epidemiol. 1984 Jul;120(1):39-48; The future of measles in highly immunized populations. A modeling approach. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6741921/
"Poziom przeciwciał odrowych i odsetek prób ujemnych w surowicach niemowląt urodzonych z matek szczepionych przeciw odrze oraz nieszczepionych
Wśród niemowląt w wieku poniżej 12 m.ż. przeprowadzono ocenę szybkości zanikania w ich surowicach swoistych przeciwciał odrowych otrzymanych od matki w okresie życia płodowego. Poziom przeciwciał odrowych oceniano metodą immunoenzymatyczną ELISA.
Porównano dwie grupy niemowląt w wieku
6-14 m.ż. Jedna grupa obejmowała niemowlęta urodzone z matek szczepionych w przeszłości przeciw odrze, druga grupa niemowlęta urodzone przez matki nieszczepionych, które odporność zawdzięczają przechorowaniu w dzieciństwie odry.
Wyniki przedstawione w tab.4 wskazują, że u niemowląt pochodzących od matek szczepionych w dzieciństwie przeciw odrze w 8 m.ż. odsetek pozytywnych surowic wynosił zaledwie 6,2%, a od 9 m.ż. nie wykrywano ochronnych poziomów przeciwciał odrowych. Średnia geometryczna miana w surowicach tej grupy dzieci wahała się w granicach od 0,58 IU/ml u dzieci w 6 m.ż. do 0,009 IU/ml u dzieci w 14 m.ż.
U niemowląt urodzonych z matek, które w przeszłości chorowały na odrę, zanik przeciwciał obserwowano w 13 m.ż. Średnia miana przeciwciał odrowych w tej grupie dzieci wahała się od 0,87 lU/ml u dzieci w 6 m.ż, do 0,006 IU/ml u dzieci w 14 m.ż.
Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze doniesienia świadczące o tym, że dzieci urodzone z matek, które chorowały na odrę mają wyższe miana przeciwciał odrowych w momencie urodzenia, które wolniej zanikają w surowicy niemowląt niż dzieci urodzone z matek szczepionych przeciw odrze .
"Odra w Polsce – badania seroepidemiologiczne" Wiesława Janaszek-Seydlitz Zakład Badania Surowic i Szczepionek PZH
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/kursy/2004/Dod_1_1.pdf

Dzieci matek zaszczepionych przeciwko odrze i ewentualnie różyczce mają niższe stężenia przeciwciał matczynych i tracą ochronę przez matczyne przeciwciała we wcześniejszym wieku niż dzieci matek w społecznościach sprzeciwiających się szczepieniom. Zwiększa to ryzyko przenoszenia chorób w populacjach zaszczepionych.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Janaszek i Ślusarczyka [32] sugerują, że poziom przeciwciał przekazywanych przez matkę jest uzależniony od tego w jaki sposób matka uzyskała przeciwciała, tzn. czy w wyniku naturalnego zakażenia wirusem odry (matki urodzone przed rokiem 1969) czy w wyniku szczepienia (urodzone po 1975 roku).
Poziom przeciwciał u osób szczepionych jest niższy niż u osób, które uzyskały przeciwciała w wyniku naturalnego zakażenia [ Krugman S.: Further-attenuated measles vaccine: characteristics and use. Rev. Infect. Dis. 5, 477–481 (1983)].

"Większość noworodków urodzonych w Polsce, zaraz po urodzeniu ma wykształconą odporność bierną przeciwko odrze, śwince i różyczce, gdyż otrzymało przeciwciała od swojej matki. Przeciwciała te mogą inaktywować wirusa szczepionkowego, jeżeli szczepionka podana jest za wcześnie i powodować, że będzie ona nieskuteczna. Po około 12 miesiącach życia, prawie wszystkie niemowlęta tracą odporność bierną i powinny otrzymać pierwszą dawkę szczepionki. 
https://gis.gov.pl/images/ep/odra.pdf

Osoby urodzone w roku 1957 i wcześniej, żyły w czasie epidemii odry, wtedy gdy nie było zarejestrowanych szczepionek przeciwko tej chorobie. Osoby te z dużym prawdopodobieństwem chorowały na odrę. Badania wskazują, że 95-98 % osób urodzonych przed 1957 r. jest odpornych na odrę. Ta zasada odnosi się również do odry i świnki, nie dotyczy natomiast różyczki. Osoby, które przechorowały odrę nabyły stałej odporności przeciwko tej chorobie. 

https://gis.gov.pl/images/ep/odra.pdfdr hab. med. Jacek Wysocki: "Badania Haralambievej i wsp. obejmujące populację 763 zdrowych dzieci, które otrzymały dwie dawki MMR, przy czym ostatnią dawkę podano średnio 7,4 roku przed pobraniem krwi do badania, wykazały, że u około 8,9% z nich nie stwierdzono już ochronnego stężenia przeciwciał przeciwko odrze. 20 Wskazuje to na zmniejszanie się stężenia swoistych przeciwciał z czasem. Ponadto u około 2-10% dzieci obserwuje się brak serokonwersji po szczepieniu. Część dzieci nie jest poddawana szczepieniu ze względu na brak zgody rodziców. W analizie przyjęto także, że dla uzyskania odporności zbiorowiskowej konieczne jest uodpornienie przynajmniej 95% populacji. Autorzy artykułu redakcyjnego opublikowanego w „Vaccine” wyciągnęli wniosek, że aktualnie dostępne szczepionki przeciwko odrze nie pozwalają na osiągnięcie jej eradykacji 
http://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/postepy/66717,postepy-w-dziedzinie-szczepien-ochronnych-w-2011-roku#1
https://szczepieniaodra.wordpress.com/eradykacja-wirusa-odry-niemozliwa/

Poniżej odpowiedź na zapytanie do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny na temat tego jak szybko trzeba zaszczepić drugą dawką szczepionki MMR:
"Wszędzie na całym świecie podajemy dwie dawki szczepionki przeciw drze śwince i różyczce (MMR). Dzięki temu będzie długotrwała (prawie d końca życia) i bardzo skuteczna odporność przeciw odrze (99-100%). To ważne ponieważ teraz w Europie jest więcej zachorowań na odrę i potencjalnie coraz większe prawdopodobieństwo spotkania osoby chorej lub zakażonej (najwięcej w Rumunii, Grecji, Francji Ukrainie, Włoszech). A wszyscy się teraz przemieszczamy.
Jedyny warunek to to, że druga dawka nie może być podana wcześniej niż 4 tyg po podaniu pierwszej. Ale rozumiem, że to Państwa nie dotyczy. W Polsce druga dawka podawana jest dzieciom w 10 r. ż. w Niemczech i innych krajach w 6 r.ż. , ale Grecy wprowadzili ze względu na sytuację epidemiologiczną drugą dawkę bezpośrednio po podaniu 1szej , a więc właśnie p 4 tygodniach.
Poza tym MMR zalecane jest również dorosłym. Wszyscy byliśmy szczepieni 1 dawką odry w dzieciństwie. Dwiema dawkami już najmłodsze roczniki (w PoLsce dwudziestukilkulatkw) warto też się doszczepić."
Kilka słów komentarza

"Dzięki temu będzie długotrwała (prawie d końca życia."Pewnie słowem kluczem jest te prawie, a statystyka na podstawie kraju 3 świata, gdzie średnia życia dobija do 30 lat. Wtedy, rzeczywiście "prawie" do końca życia. W rzeczywistości jeśli szczepionka uchroni przez 15 lat to jest sukces. Wystarczy popatrzeć wszędzie tam, gdzie są ogniska odry, o ile udostępniają dane. Dużą część zachorowań stanowią dorośli 20+ lat, którzy byli szczepieni i to dwiema dawkami.

"To ważne ponieważ teraz w Europie jest więcej zachorowań na odrę"Nie jest więcej. Patrząc w statystyki dot. zachorowań na przestrzeni więcej niż 2/3 lat, widać wyraźnie, że zachorowalność jest cykliczna. Sinusoidalna. Średnia z dekady czy nawet dwóch nie odbiega od normy. Po prostu się ludzi straszy.
Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku w Polsce pomimo rekordowego poziomu wyszczepialności i "większej ilości zachorowalności w Europie" nastąpił spadek zachorowań r/r, ale tego z jakiegoś powodu nie powiedzą?  dlaczego?

"Poza tym MMR zalecane jest również dorosłym. Wszyscy byliśmy szczepieni 1 dawką odry w dzieciństwie. Dwiema dawkami już najmłodsze roczniki (w PoLsce dwudziestukilkulatkw) warto też się doszczepić.".W Polsce wprowadzono drugą dawkę obowiązkowo w 2005 roku dla dziesięciolatków. Czyli Ci, którzy mają dziś 23 lata i mniej (warto porównać ze statystyki zapadalności szczepionych przy pojawianiu się ognisk zachorowań).
Niestety reszta dawno już nie ma wystarczającego poziomu przeciwciał. PZH "zaleca" więc przyjęcie kolejnej dawki.
Dorosłego trudno zmusić tylko gdzie ta mityczna odporność zbiorowa?  http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html
"Natomiast na świecie drugą dawkę wprowadza się od 1989 roku, a więc już 30 lat prawie (plus wiek dziecka, to daje gro ludzi poniżej 40 r. życia)."Natomiast sama odra przez wiele lat uważana była za łagodną chorobę, której nie bardzo się bano dopóki nie wprowadzono szczepionki. Od tamtej pory jest demonizowana, aby straszyć ludzi.

Przechorowanie odry daje odporność praktycznie do końca życia (chociaż to się może zmienić niestety, bo przez brak kontaktu z wirusem co jakiś czas odporność pochorobową w końcu się traci - wcześniej dorośli mieli styczność, gdy ich dzieci chorowały). Tu można zobaczyć jak podchodzono do choroby przed szczepionką (dziś to by przedstawiało dantejskie sceny i ludzi w skafandrach zapewne).
https://youtu.be/h2geMvbxG0UW Polsce są tylko importowane szczepy odry?


Relationship between measles outbreaks based on genetic analysis of measles virus genomes detected in patients in Poland between 2006 and 2012.T
Agata Makówka, Bogumiła Litwińska
Pol J Microbiol
2014; 63(4):451-455
Badanie to opisuje charakterystykę molekularną 56 szczepów MeV uzyskanych z próbek klinicznych zebranych od 56 pacjentów w Polsce w latach 2006-2012. Próbki RNA MeV analizowano na podstawie zmienności C-końcowego fragmentu genu nukleoproteiny. Stwierdzono, że w 2006 r. I 20012 szczepy przeciwko odrze wirusa krążące w Polsce należały do ​​genotypu D4, D5, D6 i B3. Obecne dane sugerują, że po 2006 r. Szczepy MeV były importowane z innych krajów.Wskazuje to, że przeniesienie szczepów rodzimych wirusa odry zostało przerwane, a Polska jest na właściwej drodze do wyeliminowania odry.
http://pjm.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&ICID=1130756&fbclid=IwAR2siN1BdlLOSrjx7-B6CU4iEqAGdVbe--Zt0TjuryQnrHC6Q48isMkGEt4
http://pjm.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1130756
⚠⬇(tłumaczenie translator Google)😉
[Związek między epidemiami odry opartymi na analizie genetycznej genomów wirusa odry wykrytych u pacjentów w Polsce w latach 2006-2012]
Wirus odry (MeV) należy do rodziny Paramyxoviridae, podrodzina Paramyxovirinae, rodzaj Morbilivirus. Genom MeV jest jednoniciowym RNA o ujemnym znaczeniu. Odra jest chorobą wysoce zakaźną, charakteryzującą się niespecyficznymi objawami prodromalnymi, plamami Koplika i plamą grudkowo-plamkową i gorączką (Delpuet i wsp., 2012).
MeV jest serologicznie monotypiczny, nie ma różnicy w reaktywności surowic w przebiegu zakażenia różnymi MeV. Dlatego obecne szczepionki przeciwko odrze zapewniają ochronę przed wszystkimi wirusami typu dzikiego. Istnieją jednak pewne różnice w sekwencjach nukleotydowych między szczepami MeV (Kühne i wsp.,
2006). Różnice w obrębie niektórych genów determinują różnorodność genotypów MeV. Na podstawie sekwencji C-końcowego fragmentu genu nukleoproteinowego szczepy MeV dzielą się na klony A-H i 21 genotypów (WHO, 2012a).
Analiza filogenetyczna dzikich szczepów wirusa odry (MeV) wraz z informacjami epidemiologicznymi, pozwala zidentyfikować źródła infekcji i odróżnić epidemie odry między powodowanymi przez natywne szczepy i powodowane przez importowane szczepy z innych krajów (Shakya i wsp., 2012). Wdrożenie takich badań pomaga udowodnić postęp programu eliminacji odry.
W 2010 r. WHO przyjęła cel, jakim jest wyeliminowanie endemicznej odry w Regionie Europejskim do 2015 r. (Steffens i in.,
2010). Polska jest członkiem WHO, a program eliminacji środków realizowany jest od wielu lat. W ostatnich latach obserwuje się poprawę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce, ze względu na utrzymanie wysokiej dawki immunizacji. Przed wprowadzeniem w 1974 r. Immunizacji przeciwko odrze w Polsce częstość występowania wynosiła 300-400 na 100 000. Po wprowadzeniu szczepionki częstość występowania odry gwałtownie spadła do 0,18 na 100 000 w 2012 r. (Janaszek i wsp., 2002 r.). Obecnie zasięg szczepień przeciw odrze przekracza 95%.
Polska zbliża się do eliminacji odry. Zgodnie z definicją, eliminacja ma miejsce, gdy przypadki endemiczne są nieobecne na danym obszarze przez co najmniej 36 miesięcy od ostatniego znanego przypadku. Odnotowano w Polsce kilka zachorowań na odrę w ciągu ostatnich kilku lat, ale głównie ze względu na import odry przez podróżujących.
Celem tego badania było genotypowanie i analiza fitogenetyczna szczepów wirusa odry w Polsce w latach 2006-2012, pozwalająca uzyskać informacje o źródłach dzikich szczepów MeV.
Informacje epidemiologiczne na temat odry w latach 2006-2012 w Polsce (np. Czas wystąpienia, status szczepień, przeszłe podróże) zostały zebrane przez Departament Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
W Polsce zgłoszono 120 przypadków odry w 2006 r., 37 w 2007 r., 97 w 2008 r., 115 przypadków w 2009 r., 13 w 2010 r. 38
w 2011 r. i 70 w 2012 r. Zostały one zarejestrowane z uwzględnieniem
uwzględniają obecność swoistych przeciwciał IgM przeciwko
MeV i epidemiologiczne powiązanie z potwierdzonymi przypadkami odry. Spośród 56 badanych pacjentów, 25 (44,6%) szczepów MeV pochodziło od Romów.
Zgodnie z badaniem epidemiologicznym, 1 przypadek odry w 2006 r. Był związany ze szczepem MeV importowanym z Rosji, podczas gdy przypadki odry w 2007 r. Były związane z importem z Ukrainy. Przypadki odry w społeczności romskiej były spowodowane przez szczepy MeV importowane z Wielkiej Brytanii (2008 i 2009 r.) I Rumunii (2012 r.). Jednym z przypadków w 2012 r. Był polski żołnierz, który powrócił z misji wojskowej w Libii.
W 2006 r. Przypadki odry były rozproszone w różnych lokalizacjach w Polsce, aw pojedynczych ogniskach było tylko kilka przypadków, w przeciwieństwie do innych lat, kiedy przypadki odry tworzyły odrębne skupiska.
Ogółem w Polsce zebrano 343 próbki kliniczne (krew-105, wymazy z gardła-133, mocz-104 i wymaz z nosa-1) w Polsce w 2006 i 2012 r. Na podstawie podejrzanych odry. Wszystkie te próbki otrzymano z przypadków zgłoszonych do Programu Eliminacji Odry WHO, zgodnie z kryteriami WHO (WHO, 2012b). Próbki zostały przesłane do Zakładu Wirusologii w Państwowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, który jest Krajowym Laboratorium Odry i Różyczki w Polsce w ramach Globalnej Sieci Odrodzeń i Różyczki, WHO.
RNA MeV ekstrahowano z próbek klinicznych przy użyciu zestawu QIAamp Viral RNA Mini (Qiagen). W celu detekcji wirusowego RNA konserwatywny fragment genu nukleoproteiny o 400 bp odpowiadający pozycjom 465-864 został zamplifikowany metodą nested RT-PCR (Tischer i wsp., 2004). RNA wirusa odry wykryto w 159 próbkach pobranych od 78 pacjentów, a następnie 56 z nich zastosowano do sekwencjonowania i analizy fylgenetycznej.
Zmienny fragment zmienny genu nukleoproteiny został zamplifikowany, a sekwencjonowanie zostało przeprowadzone za pomocą wewnętrznych primerów w drugiej rundzie amplifikacji. Metoda ta została wcześniej opisana przez Santibaneza i in. (Santibanez i wsp., 2002). Sekwencje nukleotydowe wirusowego cDNA analizowano za pomocą Chromas (wersja 1.45). Sekwencje dopasowywano i analizowano za pomocą oprogramowania CLC Sequence Viewer 6.5.3. Drzewa filogenetyczne skonstruowano za pomocą metody łączenia sąsiadów. Przypisanie genotypu przeprowadzono za pomocą programu NCBI Genotyping Tool dostępnego na stronie internetowej NCBI, USA (Rozanov i wsp., 2004). Program ten pozwala porównać sekwencję zapytania z sekwencjami referencyjnych szczepów WHO MeV i innych znanych sekwencji MeV, dostępnych w bazie danych PubMed.
Wśród 78 potwierdzonych przypadków odry RT-PCR, tylko dla 56 pacjentów możliwe było zakończenie genotypowania i analizy filogenetycznej szczepów MeV.
Potwierdzenie obecności MeV RNA w clini-
Próbki calowe pozwoliły na przeprowadzenie sekwencjonowania i analizę filogenetyczną. Drzewo filogenetyczne ilustruje związek między szczepami MeV izolowanymi w Polsce i innych krajach. Zawiera również szczepy referencyjne WHO (ryc. 1).
Poszczególne klady są tworzone przez szczepy MeV zarejestrowane w Nucleotide Surveillance, nazwane zgodnie z nomenklaturą WHO i szczepy MeV blisko z nimi spokrewnione, które nie zostały zarejestrowane w żadnej bazie danych. Nazwano je według laboratoryjnego numeru kodu. Szczepy referencyjne są nazwane zgodnie z nomenklaturą WHO.
Genotypowanie wykazało, że szczepy MeV krążące w Polsce w latach 2006-20012 należały do ​​genotypów D4 (49), D5 (1), D6 (5) i B3 (1). Przedstawione wyniki pokazują, że w 2006 r. Zaobserwowano różnorodność genotypów MeV (D4 i D5), natomiast w 2007 r. Genotyp szczepów MeV był homogenny (D6). Szczepy MeV krążyły w Polsce w latach 2008 i 2012 były ze sobą powiązane i należały do ​​genotypu D4.
Endemiczna transmisja MeV jest zdefiniowana jako transmisja łańcuchowa, która jest ciągła przez ponad 12 miesięcy na danym obszarze. Importowane szczepy MeV mają wirusologiczne i epidemiologiczne powiązania ze szczepami z innych krajów.
Dane epidemiologiczne sugerują, że w 2006 r. Przypadki odry były spowodowane rodzimym szczepem wirusa krążącym w Polsce, genotypowanym D4. Te przypadki odry nie były związane z żadnym innym szczepem D4 krążącym w tym samym czasie. Według badań przeprowadzonych we współpracy z Instytutem Roberta Kocha w Berlinie szczepy MeV izolowane w 2006 r. W Polsce różniły się od innych MeV D4 krążących w tym samym czasie w Europie i były spokrewnione ze szczepami MeV wykrytymi w 1998 r. W Australii (MVi / Vic.AUS / 10.98 - informacje z Europejskiego Regionalnego Laboratorium Referencyjnego WHO Odra / Różyczka). W 2006 r. Genotyp D4 zaobserwowano również w Rumunii, jednak polskie szczepy (np. MVi / Warszawa.POL / 28.06 /) nie były identyczne z rumuńskimi (MVi / Bukareszt ROU / 04.06 / 3) (Makówka, 2007 ). Wyniki tych badań sugerują, że genotyp D4 wykryty w Polsce w 2006 r. Był rodzimy. Potwierdza to dane epidemiologiczne dotyczące rozproszenia wielkości oraz liczba przypadków odry w poszczególnych skupiskach w Polsce w 2006 r. Szczepy MeV należące do genotypu D4 krążyły w 2006 r. w wielu krajach europejskich (Kremer i in., 2008).
W 2006 roku jedna osoba (MV / Warszawa.POL / 41,06) została zarażona genotypem D5 MeV. Wyniki sekwencjonowania potwierdziły, że szczep tego przypadku był identyczny z odkryciem wykrytym w Rosji (MV / NizhnyNovogrod. RUS / 16.07 /) i był związany ze szczepem krążącym w Niemczech w 2007 r. (MV / Hannover.DEU / 21.07 /).
To potwierdził dochodzenie epidemiologiczne, które ujawnił, że ta sekwencja została wyizolowana od osoby u którego zdiagnozowano odrę tuż po powrocie z Rosji.
W 2007 roku genotyp D4 w Polsce został zastąpiony genotypem D6. Analiza filogenetyczna wskazuje na związek ze szczepami MeV D6 wykrytymi w latach 2005-2006 na Ukrainie (MV / Kyiv.UKR / 03.06 / 1), co również potwierdzono w badaniu epidemiologicznym. Dlatego dochodzimy do wniosku, że odra w Polsce w 2007 roku była importowana z Ukrainy (Spika i in., 2006).
Szczepy MeV izolowane w 2008, 2009, 2011 i 2012 roku w Polsce należały do ​​genotypu D4, jednak różniły się od szczepów wykrytych w 2006 roku. Sugeruje to, że było inne źródło szczepów MeV i nowy łańcuch transmisyjny niż w 2006 roku. Analiza filogenetyczna w tym badaniu wskazuje, że szczepy MeV D4, krążące w Polsce w tych latach, były importowane z innych krajów europejskich: Francji (2008), Niemiec i Wielkiej Brytanii (2009) i Rumunii (2012).
Epidemie odry w Polsce w latach 2008, 2009 i 2012 obserwowano głównie w grupie etnicznej Romów. Szczep MeV z 2008 r. Jest powiązany ze szczepem z Francji (MV / Nice.FRA / 33,08). Szczepy MeV krążące w 2009 r. Były podobne do szczepu D4Hamburg (MV / Hamburg.DEU / 03.09 /) i szczepu z Wielkiej Brytanii (MV / Londyn.GBR / 05.09 /). Wykryty w 2012 r. Szczep MeV był identyczny z rumuńskim (MV / Brasov.ROU / 14.12 / 2).
Badania przeprowadzone we współpracy z Instytutem Roberta Kocha w Berlinie potwierdziły wyniki analiz filogenetycznych. W próbkach klinicznych zebranych w 2009 r. Od polskich pacjentów wykryto szczepy MeV identyczne ze szczepem D4-Hamburg. Wyizolowano szczepy od pacjentów pochodzenia romskiego w Łodzi, Puławach i Opolu Lubelskim (Rogalska i wsp., 2010, Mankertz et al., 2011).
Szczep D4-Hamburg został przywieziony z Wielkiej Brytanii do Niemiec pod koniec roku 2008, a następnie do Bułgarii i spowodował ponad 24 tys. Przypadków odry (Marinowa i in., 2009). Była to największa epidemia odry w Europie od wybuchu epidemii na Ukrainie w 2006 roku (Velicko i in., 2008). Ponadto D4-Hamburg spowodował wiele przyczyn odry trwających od 2008 do 2011 r., Np. w Irlandii, Austrii, Grecji, Serbii, Macedonii (Melidou i in., 2011). Sporadyczne przypadki odry zaobserwowano również w Rumunii, Turcji, Szwajcarii i były one związane z podróżnymi Romów z Bułgarii (Marinova i wsp., 2009 r., Mankertz et al., 2011; Muscat,
2011). Również w społeczności romskiej w Rumunii odnotowano kilka przypadków odry w 2004 r. Zarejestrowano ponad 9 tys. Przypadków zachorowań na odrę, a obrót szczepu D4-Bukareszt do 2007 r. Był wynikiem podróży Romów (Kremer et al.,
2008). Odmiany D4-Bucharest i D4-Hamburg różnią się od siebie, wskazując dwa odrębne łańcuchy zakażenia MeV w populacji Romów.
Wybuch epidemii odry w społeczności romskiej w Polsce w 2012 r. Został zainicjowany przez dziecko, które nabyło odrę w Rumunii. Szczepy MeV należące do genotypu D4 wykryto w Polsce, a ten wariant stwierdzono w Rumunii na kilka tygodni przed początkiem wybuchu epidemii w Polsce (Necula i in., 2013).
W 2012 r. Znaleziono jedną sekwencję należącą do genotypu B3 (przypadek 4589-12-Warszawa) w próbce pochodzącej od żołnierza, u którego zdiagnozowano odrę tuż po powrocie z Lybii i była ona identyczna jak szczep wyizolowany w Republice Środkowoafrykańskiej (MV / Bozoum). Bossemptele.CAF / 104,13 / (ryc. 1). Genotyp B3 często kojarzony jest z odrą przywiezioną z Afryki do wielu krajów europejskich (Riddell i in., 2005).
Wyniki analizy genetycznej wskazują, że odra w Polsce w 2006 roku była rodzimą odmianą, natomiast od 2007 r. Odra w Polsce była wynikiem importu szczepów MeV z innych krajów europejskich. W latach 2006-2012 zidentyfikowano 4 różne genotypy MeV w Polsce. Na obszarach, gdzie miejscowe krążenie szczepów MeV jest przerywane, obserwuje się występowanie różnych genotypów, wskazując na różne źródła importu odry. Natomiast na obszarach endemicznych wykrywa się ograniczoną liczbę genotypów MeV.
Obecne wyniki pokazują, że genotypowanie i analiza phylen- tetyczna MeV jest przydatnym narzędziem do badania epidemii, a Polska jest na właściwej drodze do eliminacji odry. Konieczne jest kontynuowanie nadzoru molekularnego odry w Polsce w celu monitorowania transmisji wzoru MeV.


W PL szczepy zagraniczne, miliony imigrantów i rząd zapowiedział, że nic z tym nie zrobi, za to problem upatruje w kilku tysiącach dzieci, które zalegają z jakimś szczepieniem...

Tutaj ładna mapa skąd się wziął wzrost zachorowań z powodu odry w PL.

 Wina polskich matek nieszczepiących, wzrost w ogóle nie z powodu migracji z państw zaznaczonych ciemnym kolorem;)) źródło WHO https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/Global_MR_Update_November_2018.pdf
https://stichtingvaccinvrij.nl/outbreak-of-over-12000-cases-of-measles-in-ukraine-is-caused-by-recent-vaccination-campaign/

Od dekad jest tak, że pewne szczepy występują w jednych krajach, a w innych nie. (Przykładowo polskiego szczepu odry w Polsce się nie notuje, w Niemczech natomiast dominuje Francuski) Ostatnie przypadki w PL to wirus głównie popularny na Ukrainie i Indiach w przeciwieństwie np. do wirusa z UK (tylko ponad 600 przypadków do czerwca), gdzie przeważa wirus z Serbii i bliskiego wschodu. Tak, można śledzić trasę epidemii. Polecam zaznajomić się ze źródłem podanym na górze, tam jest dużo mapek i rozwojów odry w poszczególnych krajach i kontynentach.

Tymczasem Polską granicę przekracza blisko 50 milionów cudzoziemców rocznie, dłużej odwiedza Polskę 18 mln turystów. Przykładowo samych Ukraińców przybyło do Polski 10mln w 2017 roku, a legalnie w 2018 pracować już będzie blisko 3 miliony. (źródła niżej)
https://www.facebook.com/685743984877910/photos/a.1127277957391175/1753298948122403/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAEo2hzamD-IIausarCzQ3Y8qduMclxncu2_ANICu8sp-G6m7tW_-nxYa2iWh6HPkE6xAuEE2lML2R231ejFnGuRckOaogRVPrabhcaE1F46PPfL9vw7RqZZjXYMtAx4XMkbxSHEYvXuIDEG7MwcsAD8YrmoeKftJquvuy7u0sEd7Xo6X8dKLn6YbztjAyrQHSsl50LYFER8-3gtRiI89IGA9PSbzjPsU4okksHFrAhthewVH0c7R1pzBi6hKS8C1kQ26N2PQdA11kBeJf_KDO5REakXld2G3fhpNqaYHWYOvmwY-0dyT_qpadVRdP8w8cfpdZmK7NtcTcg8ZRe99Itwg&__tn__=-R


Co robić po kontakcie z chorym na odrę? Czyli profilaktyka poekspozycyjna 

Ryzyko zachorowania jest całkiem wysokie zwłaszcza dla osoby niezaszczepionej lub zaszczepionej jedną dawką dawno temu. Dla osób z grup ryzyka u których odra może mieć ciężki przebieg zaleca się pilny kontakt z lekarzem np. zgłaszając się do szpitala gdzie mają oddział zakaźny.
Z pewnością nie zaszkodzi zadbanie o wysoki poziom witaminy A, D i C. 
Dorośli często zaszczepieni jedna dawką często chorują gdyż ochrona jest często niewystarczająca. Skuteczność MMR II wynosi przeciętnie 93 procent w zapobieganiu odrze (po latach nawet około 80%).

Chory na odrę zakaża osoby z otoczenia od 4 dni przed pojawieniem się wysypki, do 4 dni po jej wystąpieniu.
Okres wylęgania, czyli czas, jaki upływa od chwili wtargnięcia wirusa do organizmu do wystąpienia pierwszych objawów choroby, wynosi od 7 do 21 dni, a charakterystyczna wysypka, która występuje u 98% chorych pojawia się zwykle po 2 tygodniach od zakażenia.

90% osób niezaszczepionych przeciw odrze rozwinie chorobę po kontakcie z osobą będącą w fazie zakaźnej. 
 http://www.doktor-mama.pl/2015/03/odra-choroba-nie-tylko-wysypkowa.html

"Immunoglobulinę powinny otrzymać osoby z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań odry:
 niemowlętom w wieku 6–11 miesięcy zamiast immunoglobuliny można podać szczepionkę MMR do 72 godzin po ekspozycji,"
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/89754,zapobieganie-zachorowaniom-na-odre-swinke-i-rozyczke-oraz-profilaktyka-zespolu-rozyczki-wrodzonej-zalecenia-acip

Wg. Mp.pl:
" Zalecamy, aby po kontakcie z chorym na odrę nieuodpornione osoby zaszczepić szczepionką MMR (a w razie odmowy lub przeciwwskazań zaproponować im podanie domięśniowe immunoglobuliny w dawce 0,25 ml/kg [40 mg IgG/kg mc. dla osób immunokompetentnych]) i poddać je izolacji przez 21 dni po kontakcie z chorym (tab.).
Szczepienie MMR w ciągu 72 godzin po kontakcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub złagodzić przebieg choroby. Nieszczepionym wcześniej pracownikom należy podać pierwszą dawkę MMR. Pracownikom, którzy posiadają dokument potwierdzający szczepienie 1 dawką szczepionki przeciwko odrze lub MMR, należy podać drugą dawkę, jeżeli zachowany jest co najmniej 4-tygodniowy odstęp między dawkami.
Sugerujemy, aby szczepienie wykonać nawet po upływie 72 godzin od kontaktu. Jeżeli bowiem po kontakcie nie doszło do zakażenia, szczepienie może zapewnić ochronę w razie kolejnej ekspozycji na odrę, świnkę lub różyczkę.
Identyfikacja osób z kontaktu z chorym jest dobrą okazją do zaproponowania szczepień MMR pracownikom z niepotwierdzoną odpornością przeciwko odrze. Zaszczepienie MMR w okresie wylęgania odry nie zaostrzy jej przebiegu. Przyczyną objawów odropodobnych w krótkim okresie po szczepieniu może być wtedy naturalne zakażenie lub wirus szczepionkowy, co można różnicować metodami laboratoryjnymi.
Podanie immunoglobuliny może wydłużyć okres wylęgania o tydzień, co ma wpływ na zalecenia dotyczące ograniczeń w obowiązkach służbowych personelu po kontakcie z chorym na odrę (tab.)."

https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/77398,postepowanie-w-przypadku-kontaktu-z-chorym-na-chorobe-zakazna-i-profilaktyka-epidemii-w-placowkach-opieki-zdrowotnej-cz-2-zalecenia-acip 
Szczepionkę MMR można stosować u osób w wieku ≥12 miesięcy, a w wyjątkowych sytuacjach również u niemowląt, które ukończyły 6 miesiąc życia. Dawka w tym okresie uznawana jest za dawkę MMR zero. Nie liczy się ona do standardowych dawek, które w standardowym kalendarzu szczepień podawane są po 12 miesiącu, to znaczy, że szczepienia z kalendarza szczepień należy wykonać zgodnie z planem szczepień.

Szczepionka MMR podana w ciągu 72 godzin po ekspozycji na odrę może zapobiec zachorowaniu lub złagodzić przebieg choroby. U osób w wieku ≥12 miesięcy, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do szczepienia, preferuje się podanie MMR zamiast immunoglobuliny. Jeżeli po kontakcie nie doszło do zakażenia, szczepienie zapewni ochronę w razie kolejnej ekspozycji. Jeżeli po kontakcie dojdzie do zachorowania, szczepienie MMR w okresie bezobjawowym lub zwiastunowym odry nie zwiększa ryzyka wystąpienia NOP.
https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/89754,zapobieganie-zachorowaniom-na-odre-swinke-i-rozyczke-oraz-profilaktyka-zespolu-rozyczki-wrodzonej-zalecenia-acip

Leczenie odry

W skrócie: Zależy od czasu zarażenia, wieku, stanu chorego. Generalnie w większości przypadków wit A i objawowe, jak grupa ryzyka to zaleca się podawanie immunoglobuliny - Gamma-Globulina ludzka 15%, 0,25 ml/kg m.c. do 5 dni od kontaktu, głęboko domięśniowo. Ewentualne powikłania - nadkażenia bakteryjne antybiotykami jeśli jest źle.
Więcej https://szczepieniaodra.wordpress.com/pieleg-i-polozna-1969/ https://szczepieniaodra.wordpress.com/odra-leczenie/
Kluczowy element zapobiegania powikłaniom odrowym w grupach wysokiego ryzyka
Niedożywienie jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu choroby nie powinno nikogo dziwić, ponieważ związek między zdolnością układu immunologicznego do właściwego funkcjonowania a odżywianiem jest wiedzą „starą jak świat”. Szczególne znaczenie w infekcji wirusem odry ma witamina A
https://szczepieniaodra.wordpress.com/odra-leczenie/rola-witaminy-a-w-zapobieganiu-powiklaniom/

Podawanie immunoglobuliny - Gamma-Globulina ludzka 15%, 0,25 ml/kg m.c. do 5 dni od kontaktu, głęboko domięśniowo

Co w przypadku epidemii odry?  Szczepienie niemowląt jednak możliwe?
Postępowanie w czasie epidemii odry, świnki lub różyczki
19. Sugerujemy, aby niemowlęta w wieku ≥6 miesięcy zaszczepić MMR, jeżeli ryzyko zachorowania na odrę jest zwiększone.
Dzieci, które szczepionkę MMR otrzymały przed ukończeniem 12 miesięcy, wymagają jednak ponownego podania 2 dawek szczepionki z zachowaniem zalecanego odstępu pomiędzy dawkami. Pierwszą z tych dawek należy podać nie wcześniej niż w wieku 12 miesięcy
Immunoglobulinę powinny otrzymać osoby z grupy zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań odry:
-niemowlęta – niemowlętom w wieku 6–11 miesięcy zamiast immunoglobuliny można podać szczepionkę MMR do 72 godzin po ekspozycji,

-niemowlęta w wieku 6-11 mies podróżujące za granicę
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/89754,zapobieganie-zachorowaniom-na-odre-swinke-i-rozyczke-oraz-profilaktyka-zespolu-rozyczki-wrodzonej-zalecenia-acip

"w ciągu 72 godzin od momentu zetknięcia się z wirusem podać ludzką immunoglobulinę przeciw odrze, która chroni przed zachorowaniem przez 5-6 miesięcy"
http://wyborcza.pl/1,75400,10291582,Uwaga_na_odre.html

Odrę niepowikłaną leczy się objawowo: chorym zaleca się odpoczynek, spożywanie dużej ilości płynów, leżenie w łóżku, przyjmowanie leków przeciwgorączkowych oraz chłodnych kompresów. Należy stosować lekkostrawną dietę, ale nie zmuszać chorego do jedzenia. Zaleca się także codzienną kąpiel, mimo występującej wysypki.
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,odra--choroba--u-dzieci---objawy--powiklania--leczenie,artykul,1579202.html

Pielęgnacja dziecka chorującego na odrę
Leczenie odry polega głównie na starannej pielęgnacji chorego dziecka. Prawidłowa pielęgnacja zapobiega również powikłaniom. Większość dzieci leczy się w domu, gdzie należy przestrzegać następujących zasad – na podstawie „Odra. Chore dziecko wymaga opieki i uwagi” dr med. Irena Sztachelska, Pieleg Polozna 1969:
„Dziecko powinno pozostawać w łóżku.”
„Pokój należy starannie i często wietrzyć.” (wilgotne powietrze ułatwia oddychanie i przynosi ulgę przy kaszlu, zimą wskazane jest nawilżanie powietrza)
„Nie wolno zbyt mocno okrywać dziecka.”
„Dieta powinna być lekkostrawna, ale pełnowartościowa, niewskazane są pokarmy twarde.”
„Konieczne jest podawanie dużej ilości płynów, zwłaszcza małym dzieciom, które są skłonne do odwodnienia.”
„Uzupełnieniem diety są witaminy.”
https://szczepieniaodra.wordpress.com/pieleg-i-polozna-1969/
https://szczepieniaodra.wordpress.com/odra-leczenie/

Kluczowy element zapobiegania powikłaniom odrowym w grupach wysokiego ryzyka
Niedożywienie jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu choroby nie powinno nikogo dziwić, ponieważ związek między zdolnością układu immunologicznego do właściwego funkcjonowania a odżywianiem jest wiedzą „starą jak świat”. Szczególne znaczenie w infekcji wirusem odry ma witamina A 
https://szczepieniaodra.wordpress.com/odra-leczenie/rola-witaminy-a-w-zapobieganiu-powiklaniom/Przesunięcie antygenowe nowego subgenotypu D4 wirusa odry
Wirus odry zmienił się na tyle, ze obecne szczepionki przestają być skuteczne. Chodzi o białko hemaglutyniny wirusa, na które reagują przeciwciała indukowane przez szczepionki. Kwestia czasu jak szybko rozprzestrzeni się ten szczep wirusa odry.

W 2017 roku opublikowano w czasopiśmie Virology artykuł pod tytułem: „Przesunięcie antygenowe nowego subgenotypu D4 wirusa odry”, poniżej abstrakt:
„Białko hemaglutyniny wirusa odry [MeV-H] jest głównym celem ochronnych przeciwciał neutralizujących. Korzystając z panelu przeciwciał monoklonalnych [MAbs], które rozpoznają znane główne miejsca antygenowe w MeV-H, zidentyfikowaliśmy wariant genotypu D4, który unika neutralizacji przez MAbs ukierunkowane na miejsce antygenowe neutralizującego epitopu [NE]. Przez ukierunkowaną mutagenezę, zidentyfikowano L249P jako krytyczną mutację zakłócającą NE w tym wariancie genotypu D4. Czterdzieści dwie dostępne sekwencje genów genotypu D4 były następnie analizowane i dzielone na 2 grupy w zależności od obecności lub braku mutacji L249P MeV-H. Dalsza analiza sekwencji genów MeV-N tych 2 grup potwierdziła, że reprezentują one wyraźnie definiowalne, rozbieżne pod względem sekwencji subgenotypy D4, które nazwaliśmy subgenotypami D4.1 i D4.2. Subgenotyp D4.1 wirusa odry wyizolowano głównie w Kenii i Etiopii, podczas gdy oporny na przeciwciała monoklonalne [MAb] subgenotyp D4.2 wirusa odry wyizolowano głównie we Francji i Wielkiej Brytanii, krajach o wyższym wskaźniku wyszczepialności. Co ciekawe, wirusy subgenotypu D4.2 wykazały tendencję do zmniejszonej podatności na neutralizację przez surowice ludzkie zebrane od około 60 do 80 dawców z Ameryki Północnej. Ucieczka od neutralizacji przed przeciwciałami monoklonalnymi [MAb] może być potężnym narzędziem nadzoru epidemiologicznego do monitorowania ewolucji nowych subgenotypów MeV.” 
J Virol. 2017 May 12;91(11); Antigenic Drift Defines a New D4 Subgenotype of Measles Virus.
https://jvi.asm.org/content/91/11/e00209-17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28356529Podczas epidemii w USA u 38% chorych stwierdzono szczepionkowy szczep wirusa odry
Na początku 2015 roku w stanie Kalifornia [Disneyland] w USA miała miejsce epidemia odry. Cały świat się o tym dowiedział, a winę zrzucono na osoby nieszczepione. W 2017 roku opublikowano artykuł pt. „Szybka identyfikacja szczepionkowego genotypu wirusa odry metodą PCR w czasie rzeczywistym”, z którego wynika, że u 38% chorych stwierdzono szczepionkowy szczep wirusa odry.
„W czasie epidemii odry w Kalifornii w 2015 r. duża liczba podejrzanych przypadków zachorowań wystąpiła u niedawno zaszczepionych. Spośród 194 sekwencji wirusa odry uzyskanych w Stanach Zjednoczonych w 2015 r. 73 zidentyfikowano jako sekwencję szczepionkową.”
J Clin Microbiol 55:735–743. Rapid identification of measles virus vaccine genotype by real-time PCR. https://jcm.asm.org/content/55/3/735


Przesunięcie antygenowe to zjawisko zmienności genetycznej polegające na punktowych, spontanicznych mutacjach – o których było wiadomo – występujących w przebiegu replikacji wirusów grypy. Wskutek przesunięć antygenowych powstają nowe warianty wirusa, przeciwko którym organizm nie ma wytworzonych przeciwciał.

Zadaniem szczepionki jest stymulowanie produkcji przeciwciał, specyficznych dla pewnych białek wirusowych. W przypadku wirusa odry jest to białko hemaglutyniny (MeV-H). Przeciwciała wytwarzane w odpowiedzi na szczepionkę przeciwko odrze powinny przyczepiać się specyficznie do MeV-H i inicjować odpowiedź układu odpornościowego, która zabija wirusa w tak skuteczny sposób, że nie ma objawów infekcji wirusowej. Szczepieni wciąż dostają wirusa.

To, co dzieje się z przesunięciem antygenowym, polega na tym, że wirus zmienia białka w celu uniknięcia wykrycia przez przeciwciała układu odpornościowego. Jest to podobne do sytuacji w której przestępca może zmienić swoje odciski palców lub poddać się operacji plastycznej, aby zmienić wygląd swojej twarzy. Wirus odry zmienił białko hemaglutyniny, dzięki czemu obecna szczepionka przeciwko odrze jest tak samo bezużyteczna w ochronie jak kluczyk do Twojego samochodu pozostawiony w samochodzie sąsiada.

Więcej https://szczepienia.wybudzeni.com/2019/06/13/prognoza-zachorowalnosci-na-odre-w-wysoko-wyszczepionej-populacji-podejscie-modelowe/ (do zweryfikowania)


Low vaccine efficacy of mumps component among MMR vaccine recipients in Chennai, India.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25027089

Niemniej jednak, zapalenia mózgu i śmiertelne powikłania zdarzały się w częstotliwości około 1 były: 10.000, co jest niedopuszczalne. Po wprowadzeniu szczepienia przeciwko odrze w 1972 roku, zachorowalność spadła i od 2004 roku wynosi między 500 a 2000 zachorowań rocznie. Zgony mają miejsce tylko sporadycznie, najczęściej u niemowląt i dorosłych.

Również szczepionka przeciwko odrze może - w bardzo rzadkich przypadkach - prowadzić do trwałego uszkodzenia układu nerwowego, a nawet śmierci. Zgłoszone od 2001 roku w Niemczech 18 zgonów nie jest co prawda wiarygodną cyfrą, ale sprawia że decyzja o szczepieniu wymaga pewnego "wewnętrznego szarpnięcia" z http://www.individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-mainmenu-14/aktuelles-mainmenu-42/111-der-preis-der-hysterie

- roznoszenie odry mimo 2 dawek MMR, i odpowiedniego miana przeciwciał -  uznanego powszechnie za wystarczające do ochrony przed odrą
 'This is the first report of measles transmission from a twice vaccinated individual. The clinical presentation and laboratory data of the index were typical of measles in a naive individual.'"
"Measles outbreak involved patient who had 2 vaccine doses.
A five-case measles outbreak in New York City in 2011 involved the first known reported case in a person who had received two doses of measles vaccine, according to a report yesterday in Clinical Infectious Diseases. The index patient then spread the disease to others who had either been vaccinated or had antibodies against measles.
ew York and CDC researchers studied medical histories and immunization records of the patients involved. Among 88 of the index patient's contacts, 4 secondary cases were lab-confirmed and had either received two doses of measles vaccine or had a positive measles immunoglobulin G antibody test in the past.
Neutralizing antibody titers of secondary cases reached more than 80,000 milli-international units per milliliter (mIU/mL) 3 to 4 days after rash onset, while titers for the index patient were less than 500 mIU/mL 9 days after rash onset. There were no tertiary cases identified despite numerous contacts, the investigators reported."
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/27/cid.ciu105.short
http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.htmlStandardowe odbijanie piłeczki szczepionkowych propagandzistów:
""Zakaz wstępu do szkoły dla niezaszczepionych dzieci?" z mamadu
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/nieszczepione-zagrozeniem-dla.html


Czy jest sens bać się odry w Polsce? Czy odra wraca?
Odra nigdy z Polski nie wyjechała, co roku jest ok. 80 zachorowań

Liczba zachorowań w Polsce
2006 r. 120
2007 r. 140
2008 r. 100
2009 r. 115
2010 r. 13
2011 r. 38
2012 r. 70
2013 r. 84
2014 r. 110
2015 r. (do lutego) 3

W obliczu powyższych danych chyba każdy widzi jak absurdalne jest straszenie w Polsce ciężkimi powikłaniami i śmiercią po odrze...
Trudno w to uwierzyć, ale tysiące razy bardziej prawdopodobne jest wygrać 6 w totka lub zginąć w katastrofie lotniczej niż umrzeć na odrę!
Miliony razy bardziej prawdopodobny jest udział w wypadku samochodowym! Natomiast szansa na ciężkie powikłania SSPE po odrze są tysiące razy mniej prawdopodobne niż szansa na to że zostaniemy trafieni meteorytem!!!

Nawet pojedyncza jazda do lekarza w drodze na wizytę szczepienną obarczona jest zdecydowanie większym ryzykiem wypadku niż to przed czym ma chronić szczepionka...
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html

ODRA-Przeciwciała przekazywane przez matkę ; odpowiedź poszczepienna ; poziom przeciwciał

↪ ODRA - odpowiedź poszczepienna

Istnieje wiele czynników determinujących poszczepienną odpowiedź odpornościową:

⊙Wiek osoby szczepionej – prawdopodobieństwo uzyskania serokonwersji oraz poziom indukowanych przeciwciał są determinowane przez poziom istniejących przeciwciał matczynych i dojrzałość układu odpornościowego dziecka w chwili szczepienia [19, 75].

Wyniki badań przeprowadzonych przez Janaszek i Ślusarczyka [32] sugerują, że poziom przeciwciał przekazywanych przez matkę jest uzależniony od tego w jaki sposób matka uzyskała przeciwciała, tzn. czy w wyniku naturalnego zakażenia wirusem odry (matki urodzone przed rokiem 1969) czy w wyniku szczepienia (urodzone po 1975 roku).
Poziom przeciwciał u osób szczepionych jest niższy niż u osób, które uzyskały przeciwciała w wyniku naturalnego zakażenia [41].
Niższy poziom przeciwciał przeciwko odrze u kobiet szczepionych ma znaczący wpływ na zanik odporności u nieszczepionych niemowląt [44, 83]. Wynika z tego jeden z problemów związanych ze szczepieniem przeciwko odrze, a mianowicie wysoki odsetek zachorowań wśród niemowląt poniżej pierwszego roku życia.
Sytuacja taka miała miejsce w Polsce podczas epidemii w latach 1997–1998, kiedy to zapadalność na odrę wśród dzieci poniżej 1 roku życia była 4,5 razy wyższa niż w populacji ogólnej [32].

19. Gans H.A., Yasukawa L.L., Alderson A., Rinki M., DeHovitz R.,Beeler J., Audet S., Maldonado Y., Arvin A.M.: Humoral and
cell-mediated immune responses to an early 2-dose measles vaccination regimen in the United States. J. Infect. Dis. 190, 83–90 (2004)
32. Janaszek W., Ślusarczyk J.: Immunity against measles in populations of women and infants in Poland. Vaccine, 21, 2948–2953
(2003)
41. Krugman S.: Further-attenuated measles vaccine: characteristics and use. Rev. Infect. Dis. 5, 477–481 (1983)
44. Maldonado Y.A., Lawrance E.C., de Hovitz R., Hartzell A.,Albrecht P.: Early loss passive measles antibody in infants
of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, 96,447–450 (1995)
75. Redd S.C., King G.E., Heath J.L., Forghani B., Bellini W.J., Markowitz L.E.: Comparison of vaccination with measles-
-mumps-rubella vaccine at 9, 12, and 15 months of age. J. Infect. Dis. 189, 116–122 (2004)
83. de Serres G., Joly J.R., Fauvel M., Meyer F., Mâsse B., Boulianne N.: Passive immunity against measles during the first 8 months
of life of infants born to vaccinated mothers or to mothers who sustained measles. Vaccine, 5, 620–623 (1997)WIRUS ODRY – REAKCJE ODPORNOŚCIOWE ZWIĄZANE Z NATURALNYM ZAKAŻENIEM
ORAZ ODPOWIEDZIĄ POSZCZEPIENNĄ
Agnieszka Częścik ,Agnieszka Trzcińska Joanna Siennicka
Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
2011 r.
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf

↪ POZIOM przeciwciał odrowych i odsetek prób ujemnych w surowicach niemowląt urodzonych z matek szczepionych przeciw odrze oraz nieszczepionych

Wśród niemowląt w wieku poniżej 12 m.ż. przeprowadzono ocenę szybkości zanikania w ich surowicach swoistych przeciwciał odrowych otrzymanych od matki w okresie życia płodowego. Poziom przeciwciał odrowych oceniano metodą immunoenzymatyczną ELISA.
Porównano dwie grupy niemowląt w wieku
6-14 m.ż. Jedna grupa obejmowała niemowlęta urodzone z matek szczepionych w przeszłości przeciw odrze, druga grupa niemowlęta urodzone przez matki nieszczepionych, które odporność zawdzięczają przechorowaniu w dzieciństwie odry.

Wyniki przedstawione w tab.4 wskazują, że u niemowląt pochodzących od matek szczepionych w dzieciństwie przeciw odrze w 8 m.ż. odsetek pozytywnych surowic wynosił zaledwie 6,2%, a od 9 m.ż. nie wykrywano ochronnych poziomów przeciwciał odrowych. Średnia geometryczna miana w surowicach tej grupy dzieci wahała się w granicach od 0,58 IU/ml u dzieci w 6 m.ż. do 0,009 IU/ml u dzieci w 14 m.ż.
U niemowląt urodzonych z matek, które w przeszłości chorowały na odrę, zanik przeciwciał obserwowano w 13 m.ż. Średnia miana przeciwciał odrowych w tej grupie dzieci wahała się od 0,87 lU/ml u dzieci w 6 m.ż, do 0,006 IU/ml u dzieci w 14 m.ż.

Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze doniesienia świadczące o tym, że dzieci urodzone z matek, które chorowały na odrę mają wyższe miana przeciwciał odrowych w momencie urodzenia, które wolniej zanikają w surowicy niemowląt niż dzieci urodzone z matek szczepionych przeciw odrze .

"Odra w Polsce – badania seroepidemiologiczne"
Wiesława Janaszek-Seydlitz
Zakład Badania Surowic i Szczepionek PZH
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/kursy/2004/Dod_1_1.pdf


 "Szczepionka podana dzieciom w 6 m.ż. (lub wcześniej ) często w ogóle nie wywołuje odpowiedzi odpornościowej ze względu na niedojrzałość systemu immunologicznego u tak małych dzieci jak również na obecność w ich surowicy neutralizujacych biernych przeciwciał otrzymanych od matki w okresie życia płodowego"
Wakcynologia "Szczepionka przeciwko odrze"
doc.dr hab.Wiesława Janaszek-Seydlitz PZH


"prawdopodobieństwo uzyskania serokonwersji oraz poziom indukowanych przeciwciał są determinowane przez poziom istniejących przeciwciał matczynych i dojrzałość układu odpornościowego dziecka w chwili szczepienia [19, 75].

Wyniki badań przeprowadzonych przez Janaszek i Ślusarczyka [32] sugerują, że poziom przeciwciał przekazywanych przez matkę jest uzależniony od tego w jaki sposób matka uzyskała przeciwciała, tzn. czy w wyniku naturalnego zakażenia wirusem odry (matki urodzone przed rokiem 1969) czy w wyniku szczepienia (urodzone po 1975 roku).
Poziom przeciwciał u osób szczepionych jest niższy niż u osób, które uzyskały przeciwciała w wyniku naturalnego zakażenia [41].
Niższy poziom przeciwciał przeciwko odrze u kobiet szczepionych ma znaczący wpływ na zanik odporności u nieszczepionych niemowląt [44, 83]. Wynika z tego jeden z problemów związanych ze szczepieniem przeciwko odrze, a mianowicie wysoki odsetek zachorowań wśród niemowląt poniżej pierwszego roku życia.
Sytuacja taka miała miejsce w Polsce podczas epidemii w latach 1997–1998, kiedy to zapadalność na odrę wśród dzieci poniżej 1 roku życia była 4,5 razy wyższa niż w populacji ogólnej [32].

19. Gans H.A., Yasukawa L.L., Alderson A., Rinki M., DeHovitz R.,Beeler J., Audet S., Maldonado Y., Arvin A.M.: Humoral and
cell-mediated immune responses to an early 2-dose measles vaccination regimen in the United States. J. Infect. Dis. 190, 83–90 (2004)
32. Janaszek W., Ślusarczyk J.: Immunity against measles in populations of women and infants in Poland. Vaccine, 21, 2948–2953
(2003)
41. Krugman S.: Further-attenuated measles vaccine: characteristics and use. Rev. Infect. Dis. 5, 477–481 (1983)
44. Maldonado Y.A., Lawrance E.C., de Hovitz R., Hartzell A.,Albrecht P.: Early loss passive measles antibody in infants
of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, 96,447–450 (1995)
75. Redd S.C., King G.E., Heath J.L., Forghani B., Bellini W.J., Markowitz L.E.: Comparison of vaccination with measles-
-mumps-rubella vaccine at 9, 12, and 15 months of age. J. Infect. Dis. 189, 116–122 (2004)
83. de Serres G., Joly J.R., Fauvel M., Meyer F., Mâsse B., Boulianne N.: Passive immunity against measles during the first 8 months
of life of infants born to vaccinated mothers or to mothers who sustained measles. Vaccine, 5, 620–623 (1997)

WIRUS ODRY – REAKCJE ODPORNOŚCIOWEZWIĄZANE Z NATURALNYM ZAKAŻENIEM
ORAZ ODPOWIEDZIĄ POSZCZEPIENNĄ


LECZENIE ODRY
1.
Leczenie jest wyłącznie objawowe i obejmuje stosowanie leków przeciwgorączkowych, odpoczynek, zaciemnienie pokoju (światłowstręt) oraz prawidłowe nawodnienie i odżywianie chorego. Suplementacja witaminy A jest korzystna dla dzieci niedożywionych. W powikłaniach bakteryjnych stosuje się antybiotykoterapię.
https://www.mp.pl/szczepienia/choroby/choroby_odra/92983,odra

2.
Jednym z czynników uważanych za predysponujący do ciężkiego przebiegu odry jest niedobór witaminy A, stąd koncepcje terapeutyczne polegające na podawaniu dzieciom chorym na odrę 100.000-200.000 jednostek witaminy A dziennie przez 2 dni. WHO rekomenduje takie postępowanie rutynowo dzieciom żyjącym na terenie, gdzie występują częste niedobory witaminy A. Eksperci Cochrane Library dokonali przeglądu piśmiennictwa oceniającego efekty takiego postępowania. W skali ogólnej nie wykazano istotnego wpływu witaminy A na powikłania i śmiertelność w przebiegu odry, ale zaobserwowano, że w grupie dzieci poniżej 2 roku życia, które otrzymały wyższe dawki (200.000 j.) znacząco spadło ryzyko zapaleń płuc (RR 0.33; 95% CI 0.08-0.92) oraz ogólna śmiertelność (RR 0.18; 95% CI 0.03-0.61). Podawanie witaminy A u dzieci w wieku poniżej 2 lat chorujących na odrę może znacząco zmniejszyć smiertelność i liczbę powikłań.
http://www.forumpediatryczne.pl/wiadomosc/witamina-a-w-leczeniu-odry-u-dzieci/2940

3.
Nie ma leczenia swoistego i leczenie odry jest objawowe[19]. Polega ono na farmakologicznej kontroli gorączki za pomocą leków przeciwgorączkowych, stosowaniu leków przeciwkaszlowych, zaciemnieniu pokoju chorego (ze względu na światłowstręt), utrzymywaniu go w dobrym odżywieniu i nawodnieniu oraz odpoczynku[19]. U dzieci z niedoborem witaminy A jej suplementacja jest korzystna[19][29]. W przypadku nadkażeń bakteryjnych stosuje się antybiotyki[19].

Niektóre badania wykazują potencjalną skuteczność leczenia odry o ciężkim przebiegu rybawiryną[29].
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Odra_(choroba)

4.
ODRA - LECZENIE
Odra diagnozowana jest przez lekarza, który w oparciu o występujące objawy decyduje czy dziecko może być leczone w domu, czy należy je hospitalizować.

Leczenie odry ma charakter objawowy, a jeden skuteczny lek na odrę nie istnieje. Dużą rolę odgrywa łagodzenie występujących objawów. Dziecko powinno przede wszystkim przyjmować dużą ilość płynów i dużo odpoczywać. Jeśli u chorego pojawiła się gorączka można podać preparat przeciwgorączkowy, np. ibuprofen czy paracetamol. Ważne, aby lek nie zawierał aspiryny, ponieważ w przypadku choroby wirusowej może to doprowadzić do zespołu Reye’a. Oprócz tego konieczne jest dbanie o częste wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywa na co dzień dziecko (powietrze powinno być nawilżane, aby nie doszło do dodatkowego podrażniania błon śluzowych). Dieta dziecka chorego na odrę powinna zawierać produkty łatwe do przełknięcia. W trakcie leczenia dziecko powinno również przyjmować witaminę A. Rodzice powinni pamiętać, że odra w pewnych przypadkach prowadzi do powikłań, dlatego ważna jest kontrola lekarska pacjenta.
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,odra--choroba----objawy--leczenie--powiklania-i-szczepienie,artykul,1579202.html

5.
Witamina A w zapobieganiu ślepoty u dzieci chorych na odrę

https://www.cochrane.org/pl/CD007719/rutynowa-suplementacja-witaminy-w-prewencji-slepoty-spowodowanej-zakazeniem-wirusem-odry-u-dzieci

6.
ZNACZENIE NIEDOBORU WITAMINY A DLA PATOLOGII I IMMUNOLOGII ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH
http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/pobierz-artykul?id=379

7.
Leczenie
Podobnie, jak w przypadku świnki i różyczki, leczenie odry opiera się na leczeniu objawowym. Terapia farmakologiczna obejmuje kontrolę gorączki z wykorzystaniem paracetamolu lub leków z grupy NLPZ.

U dzieci niedożywionych stosuję się suplementację witaminy A, a w nadkażeniach bakteryjnych wykorzystuje się antybiotykoterapię. W celu polepszenia komfortu życia chorego należy zadbać o możliwość wypoczynku w zaciemnionym pokoju, a także pamiętać o jego prawidłowym nawodnieniu i odżywieniu.
http://www.aptekarzpolski.pl/2018/05/wirusowe-choroby-zakazne-wieku-dzieciecego/

8.
Leczenie odry
Podawanie wysokich dawek witaminy A jako suplementu diety zmniejszało ryzyko powikłań u dzieci w przebiegu odry
Langseth L: Nutrition and immunity in man. ISLI Europe Concise Monographs 1999, 1–26.

9.
Treating Measles – leczenie odry
http://www.who.int/immunization/documents/EPI_TRAM_97.02/en/

10.
Treating Measles – leczenie odry
http://www.who.int/immunization/documents/EPI_TRAM_97.02/en/

11.
American Academy of Pediatrics. Early Release From Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases.

http://redbook.solutions.aap.org/DocumentLibrary/2015RedBookMeasles.pdf

12.
Vitamin A Treatment of Measles

http://pediatrics.aappublications.org/content/91/5/1014.long

13.

Czy istnieją inne niż szczepienia sposoby zapobiegające odrze?

Dotychczas nie opracowano leku antywirusowego, który zwalczałby skutecznie wirusy odry w przypadku choroby. W przebiegu odry potrafimy leczyć jedynie jej objawy. Zaszczepienie dziecka, nastolatka lub osoby dorosłej dwoma dawkami szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce jest jedynym skutecznym sposobem ochrony przed odrą.

Dr hab. Ewa Augustynowicz, prof. nadzw. NIZP-PZH
Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-25
dostęp : Zarchiwizowana wersja strony www
http://web.archive.org/web/20160415041651/http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=27&sz=66&to=szczepionka

Meteoryty i SSPE
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html


Zdaje sobie sprawię jak te słowa nieprawdopodobnie brzmią dlatego polecam samemu to przeliczyć i sprawdzić dane, wtedy można w to uwierzyć i zrozumieć, że jesteśmy świadkami medialnego nieprawdopodobnego teatru absurdu i zakłamania.

- na koniec rozrywka czyli propagandziści szczepień siłują się z matematyką i dochodzą do wniosków, że 30% niezaszczepionych umrze lub zostanie kalekami, a 90% zachoruje na odrę:
https://szczepienie.blogspot.com/2016/10/potyczki-proszczepiennych-ekspertow-z.html

- o koincydencji, zbiegu okoliczności, korelacji, związkach temporalnych i przyczynowo-skutkowych - czyli jak wyglądają zasługi szczepień w odniesieniu do śmiertelności
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/szkarlatyna-plonica-antybiotyk.html
http://i.imgur.com/eCcJGEe.jpg - jak widać z wykresu "na zmniejszenie umieralności największy wpływ miały lepsze warunki życia - lepsze odżywianie, higiena (sensowna), większa świadomość zagrożeń oraz wyższy poziom medycyny" http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

Wiemy już, że  wybuch epidemii odry przypisany w pełni zaszczepionej osobie, która zaraziła nią inne osoby.  http://news.sciencemag.org/health/2014/04/measles-outbreak-traced-fully-vaccinated-patient-first-time

I co teraz?

Po co to straszenie?
https://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

Kogo będą za to sądzić? - Tu mieli pozywać nieszczepiących: http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml

Dlaczego szczepienia przeciwko odrze nigdy nie doprowadzą do jej wyeliminowania:
http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html

prof. dr. hab. med. Jerzy Kulczycki o dużej epidemii odry, która nawiedziła USA w latach 1988–1990:
"nawet tak rygorystycznie wprowadzone i konsekwentnie realizowane szczepienia, jak to miało miejsce w USA, szczepienia przeciw odrze mogą nie stanowić dostatecznego zabezpieczenia przed zjawiskiem, które nazywamy „rokiem epidemicznym”
https://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html

Problem jaki mamy to fakt, że:

Szczepienia przed odrą nie zapewniają odporności grupowej, a na pewno nie na poziomie chroniącym przed takimi przypadkami epidemii.

To co się dzieje w mediach to festiwal głupoty i ignorancji. Powtarzanie pustych frazesów, przy czym w rzeczywistości według wszelkich dostępnych danych dla Polski odra jest  wiele razy mniej śmiertelna i mniej groźna nawet od popularnej grypy. Wystarczy przejrzeć linki wyżej - tam są źródła.

Jak było przed rozpoczęciem szczepień:

Prawie wszyscy są odporni, najmłodsze dzieci chronione przeciwciałami od matczynymi, te starsze naturalnie przechorowują odrę. Dorośli i starsi dla których odra jest najgroźniejsza nie chorują bo naturalnie przechorowali w dzieciństwie, a częsty kontakt z wirusem - ich dzieci, wnuki zapewnia im odporność do końca życia.
Tuż przed wprowadzeniem szczepień w 1974 roku - umieralność z powodu odry to 0,1 na 100 tys osób... (czyli 1 zgon na 1 mln osób). W tym też roku zachorowało 71 tys osób i 27 z nich wskutek rozmaitych komplikacji i powikłań zmarło. Przypominam, że to było w latach 70, ponad 40 lat później medycyna potrafi na znacznie lepszym poziomie zajmować się chorymi dlatego można liczyć, że tych zgonów będzie mniej, nawet kilka razy mniej.
W tych czasach jest także znacznie mniejsza zapadalność na choroby nowotworowe, atopowe: alergie, astmy etc.
Komentarze pod
https://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html

Badania naukowe potwierdzają związek między kontaktem z patogenami odry, a lepszym zdrowiem w kontekście tych konkretnych chorób, z czasem podejrzewam, że będzie ich więcej, a wnioski pewniejsze.
W skali 38mln kraju mówimy o ogromnej liczbie ludzi, która na takiej zależności korzysta, być może uniknie śmierci od nowotworów.
Warto też zaznaczyć, że odra towarzyszy ludzkości już od bardzo dawna. Dlatego miała czas na wyeliminowanie genów tych, którzy nie potrafili zwalczyć choroby. Można więc dojść do wniosku, że dla zdrowej osoby to choroba łagodna.

Poważne powikłania po odrze dotyczą niemal wyłącznie tylko grupy ludzi z osłabionym układem odpornościowym. Warto zaznaczyć, że ta sama grupa ludzi ma też wielką szansę na ogromne problemy po szczepionce, dlatego wielu z nich z powodów medycznych nie jest szczepiona.
Powyższe, powtarzam: skłania do wniosku, że 100% zdrowej osobie szczepionka nie jest potrzebna bo przechoruje odrę bez problemu.
Argumentem jest więc tylko fakt, że ma się szczepić aby zapewnić odporność grupową aby wirus odry nie krążył bo trzeba solidarnie chronić tych słabych...

Jak będzie wyglądała przyszłość?

Szczepionka chroni nawet nie 90% zaszczepionych. To niezaprzeczalny fakt. Już po kilku latach odporność wygasa do poziomów nie zabezpieczających przed zachorowaniem (u niektórych szybciej u niektórych wolniej).
Do zabezpieczenia populacji potrzebna jest odporność 95% obywateli. Wiemy, że tego poziomu nie da się osiągnąć.
Wiemy też z dziesiątek lat doświadczeń rygorystycznych szczepień ponad 99% populacji czy to w Polsce czy w USA, że odra co jakiś czas wraca i nic z tym nie można zrobić.

Jak wiadomo najwyższa umieralność na odrę jest wśród dzieci do 12 miesiąca życia.  http://szczepieniaodra.wordpress.com/odra-epidemiologia/
Niestety szczepimy dzieci dopiero w drugim roku życia (szczepionka podana wcześniej niż 6m, "często nie wywołuje odpowiedzi odpornościowej ze względu na niedojrzałość systemu immunologicznego"  Wakcynologia, W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, A. Zieliński 2007 ) http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=27&sz=59&to=szczepionka licząc, że przez te pierwsze miesiące życia, mimo braku przeciwciał przeciw odrowych od matki jakoś się uda i dziecko nie zetknie się z patogenem.
Czyli wskutek tej walki z odrą:
Z prawie całkowicie odpornej populacji doszliśmy do prawie nieodpornej populacji poza coś koło 80% dziećmi, których odporność gdy tylko wkroczą w dorosłość wcześniej czy później zaniknie. Szczepienia wyeliminowały więc zachorowania w grupie najczęściej chorujących czyli dzieci, ale każde działanie ma swoje konsekwencje.
Na razie większość dorosłych pamięta czasy gdy szczepień nie było i większość jest jeszcze odporna. Natomiast obecne pokolenie szczepionych trzydziestoparolatków w przyszłości stanie się seniorami nieodpornymi na odrę. Nietrudno przewidzieć, że w przypadku epidemii odry. Do której wcześniej czy później dojdzie. Wśród najbardziej słabych, starszych ludzi oraz wśród nieszczepionych dzieci do 12 miesiąca życia żniwo zgonów i bardzo ciężkich powikłań będzie największe. Sądzę, że z pewnością przekroczy te 27 zgonów z czasów przed szczepieniami. Skoro obecnie na grypę wśród dorosłych liczba zgonów liczona jest w tysiącach. Grypa jednak zbyt szybko mutuje i nie jest aż tak zaraźliwa jak odra, dlatego właśnie starsze osoby nie są odporne w przeciwieństwie do odry.
Jestem przekonany, że to tylko kwestia czasu kiedy pojawi się jakaś poważniejsza epidemia. Lekarstwem będzie zakaz wychodzenia z domu, zamykanie szkół, instytucji etc. Może dzięki temu uda się ograniczać epidemie do setek lub paru tysięcy rocznie zamiast setek tysięcy jeśli nie milionów... Wszystko zależy od szybkości i trzeźwości decyzji naszych władz.
Druga sprawa, że liczba osób z osłabionym układem odpornościowym jest dziś znacznie większa niż przed rozpoczęciem szczepień, z różnych czasem oczywistych względów ale jest to fakt.

Za kilka dekad gdy badań naukowych będzie więcej, powinno być lepiej widać na czym stoimy. Być może wtedy już oficjalnie będzie się mówiło, że rozpoczęcie szczepień było błędem, a powrót do nieszczepienia z uwagi na zwiększającą się liczbę ludzi o osłabionym układzie odpornościowym będzie dla nich wyrokiem.
Być może okaże się, że przechorowywanie naturalne chorób wieku dziecięcego w dużym stopniu chroniło przed rozmaitymi chorobami i wydłużało życie milionom. Przyszłe epidemie też być może będą zbierać duże żniwo w momentach gdy władze nie zapewnią odpowiedniej ochrony - jeśli kiedyś będą wojny, zamieszki, klęski żywiołowe to wirus odry będzie miał bardzo łatwo...
Wtedy może się okazać, że poświęcanie tak nie wielkiej grupki ludzi rocznie, którzy umierali na powikłania po odrze (która to grupa jest notabene kilka razy mniejsze od rocznej liczby ludzi wygrywających 6 w totka...) było jednak bardziej opłacalne niż dopuszczenie do zgonów wskutek chorób na które przechorowanie innych chorób było właśnie lekarstwem czy wskutek epidemii, które nie będą jak wiele lat temu dotykać populacji w której tylko niewielki odsetek jest nieodporny... Za wiele wiele lat przy takim systemie szczepień jak obecnie - czyli nie sprawdzamy odporności, szczepimy w ciemno tylko dzieci większość takiej populacji będzie nieodporna. Nawet jeśli zaczniemy szczepić dorosłych to i tak ponad 10% organizmów po prostu jest odporna na szczepionki i nie wytwarza odporności. Z tego powodu odra zawsze pozostanie zagrożeniem, czym więcej ludzi będzie nieodpornych i o osłabionych układach odpornościowych tym odra będzie większym zagrożeniem.

"Fakt nie przechodzenia zakaźnych chorób gorączkowych wieku dziecięcego wiąże się z chorobami atopowymi i nowotworowymi oraz podobnie jeśli przesłanki o wpływie szczepień na nowotworzenie są w jakiejś mierze prawdziwe, to być może liczba ofiar chorób zakaźnych z okresu tuż przed wprowadzeniem szczepień nie była taka wysoka w stosunku do ofiar nowotworów dzisiaj? (wystarczy spojrzeć na Polskie statystyki tuż z przed okresu szczepień np odry, dziesiątki przypadków ofiar i to w latach 60, 70 np. w 75 wprowadzono szczepienia, a w 74 było 27 zgonów z powodu odry... obecnie w Polsce 1200 dzieci rocznie zapada na nowotwory, blisko jedna trzecia wszystkich zgonów (także dorosłych) w Polsce jest z powodu nowotworów... Śmiertelność na odrę z lat 80,90 to jakieś 1:7000 przy umieralność rzędu 1 na 10mln,  statystyki śmiertelności związane z popularną grypą są wielokrotnie gorsze!)

Na temat przechorowania odry rzeczywiśce są pewne badania wskazujące na korzyści z przechorowania zwłaszcza w dłuższej perspektywie:

Mniej alergii, mniej nowotworów, przypadków astmy itd. co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Zaznaczam, że nie jest to temat do końca poznany, jednak ma solidne podstawy. Nie są to też "antyszczepionkowe bzdury" gdyż argumentem o pozytywnym wpływie kontaktu z np. żywym wirusem odry ze szczepionki posługują się jak najbardziej grupy propagujące szczepienia, szczycąc się badaniami dowodzącymi pozytywnego wpływu przy schorzeniach typu astma i alergie po szczepieniu MMR np. "Zdolność wpływania wirusa odry na czynność układu immunologicznego jest znana od lat. Wydaje się, że to działanie może być korzystne w aspekcie profilaktyki rozwoju chorób alergicznych" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15387081
http://www.forumpediatryczne.pl/forum/komentarze-do-szczepienie-przeciwko-odrze-zapobiega-rozwojowi-astmy-i-alergii/watek/921851/1.html

Korzyści z przechorowania odry wydają się absurdem, lecz nawet na wikipedii na podstawie różnych źródeł literaturowych opisano to tak:
"Podkreśla się ochronny wpływ wielu czynników infekcyjnych na występowanie alergii. Protekcyjny wpływ wykazano jednoznacznie w przypadku zakażenia wirusem odry, WZW B oraz mikroorganizmów (np. prątki gruźlicy) zwiększających wielkość subpopulacji limfocytów Th1, które działają antagonistycznie w stosunku do proalergennych limfocytów Th2. W przypadku odry istotna może być długotrwała immunosupresja i upośledzenie funkcji limfocytów T następujące po przebyciu zakażenia."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alergia

"Liczne badania potwierdziły związek pomiędzy szczepionkami a rakiem. Dzieci, które naturalnie zachorowały na odrę, są znacząco lepiej chronione przed różnorakimi postaciami raka w późniejszym życiu. Właściwie, naturalny wirus odry ma onkolityczne (antyrakowe) własności. Remisje nowotworów po infekcjach odry są dobrze udokumentowane w literaturze medycznej." http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html

Fragment książki „Szczepienia za i przeciw” dr Martin Hirte:
„Odra ma najwyraźniej pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Podatność na infekcje po przebytej odrze zmniejsza się, na co wskazuje spadek liczby wizyt u lekarza [Kummer 1992]. W krajach najbiedniejszych odra zmniejsza ryzyko malarii i chorób pasożytniczych [Roth 1992]. Dzieci, które przebyły zachorowanie na odrę rzadziej cierpią na alergie, podczas gdy szczepienie przeciw odrze nie daje takiej ochrony [Shaheen 1996, Floistrup 2006, Kucukosmanoglu 2006, Rosenlund 2009].
Znanym pozytywnym efektem odry jest leczniczy wpływ na chroniczne choroby, takie jak łuszczyca [Chakravati 1996] lub ciężkie schorzenie nerek tzw. zespół nefrotyczny. Odra może spowodować także remisję padaczki [Yamamoto 2004], podobnie jak atopowego zapalenia skóry na tle alergii pokarmowej [Kondo 1993].
Wiele wskazuje na to, że przebycie chorób dziecięcych, w szczególności odry, różyczki i świnki, owocuje w dalszym życiu obniżonym ryzykiem zachorowania na raka, w tym ziarnicę złośliwą i inne rodzaje chłoniaka oraz raka piersi [Albonico 1998, Glaser 2005, Montella 2006]. Także stwardnienie rozsiane zdarza się rzadziej u osób, które przeszły w dzieciństwie odrę [Kesselring 2990]" http://www.szczepieniazaiprzeciw.pl/ https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/959858290708266

"W roku 1996 Shakeen i wsp. (23) opublikowali wyniki analizy częstości występowania chorób alergicznych u dzieci, które przebyły zakażenie wirusem odry. Odsetek ten był niższy niż w grupie, która była poddana szczepieniom ochronnym. Autorzy wysunęli koncepcję, że naturalne zachorowanie hamuje rozwój alergii, choć nie można wykluczyć, że sztuczna immunizacja sprzyja alergizacji. W ramach dyskusji nad wynikami tych badań sugerowano, że ciężkie, śmiertelne zakażenia występują głównie u dzieci z atopią o słabiej wyrażonej odpowiedzi Th1 i ich selekcja spowodowała zaniżenie odsetka alergików po epidemii (24).
Inne, zarówno wcześniejsze brytyjskie (25) jak i późniejsze fińskie (26), badania nie potwierdziły ochronnego wpływu ani zakażenia wirusem odry ani szczepień przeciwko odrze. Jedynie po uwzględnieniu liczby rodzeństwa wykazano efekt protekcyjny w licznych rodzinach (27). Bardzo przekonywujące są badania Paunio i wsp. (26) oparte na analizie populacji liczącej około pół miliona dzieci, w których udowodniono wzrost zachorowań na astmę, pyłkowicę i atopowe zapalenie skóry po przechorowaniu odry."
http://www.czytelniamedyczna.pl/2314,teoria-higieniczna-rozwoju-alergii.html

Przykłady badań:
"W 1970 roku, stwierdzono, że naturalne zakażenie wirusem odry (MV) doprowadziły do spontanicznej regresji nowotworów układu krwiotwórczego u dzieci afrykańskich."
http://www.mayoclinic.org/medical-professionals/clinical-updates/neurosciences/update-measles-virus-novel-therapy-glioblastoma

Alexander  i inni odkryli, że infekcja odrą w dzieciństwie jest znacząco ochronna – zmniejsza o połowę – ryzyko rozwoju choroby Hodgkin’a (OR = 0.53)
[Br J Cancer 2000; 82(5): 1117-21].

Albonico i inni odkryli, że dorośli są znacznie bardziej chronieni przed nie-piersiowymi rakami: genitaliów, prostaty, gastrycznych, skóry, płuc, uszno-nosowo-gardłowych, i innych- o ile mieli kontakt z wirusem odry (ilorazu szans, odds ratio OR = 0.45), różyczki (OR = 0.38), ospy wietrznej (OR = 0.62) we wcześniejszym życiu. [Med Hypotheses 1998; 51(4): 315-20].

Montella i inni odkryli, że zachorowanie na odrę w dzieciństwie redukuje ryzyko rozwoju chłoniaka w dorosłości [Leuk Res 2006; 30(8): 917-22].

Glaster i inni odkryli ponadto, że chłoniak jest znacząco bardziej prawdopodobny u dorosłych, którzy nie przechodzili zakażenia odrą, świnką czy różyczką w dzieciństwie [In J Cancer 2005; 115(4): 599-605].

Masę innych badań tego typu można znaleźć na:
http://www.vaccinationcouncil.org/2013/01/18/the-ineffectiveness-of-measles-vaccines-and-other-unintended-consequences-by-dr-viera-scheibner-phd
http://www.mayoclinic.org/medical-professionals/clinical-updates/neurosciences/update-measles-virus-novel-therapy-glioblastoma

Podsumowując:
Szczepienia wydają się stawiać wybór: Zmniejszone ryzyka rozwoju raka w późniejszym dzieciństwie czy w dorosłości w zamian za zmniejszone ryzyko zachorowania na odrę?

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to nie znaczy, że zawsze każdy powinien Odrę przechorować ;-)
Powyższe cytaty wydają się mieć właśnie takie brzmienie proepidemicznie;). Faktem jest jednak, że są organizmy dla których odra może być wielkim zagrożeniem, szczególnie w okresach obniżonej odporności, czy nasilenia chorób przewlekłych itd. Dlatego zarówno szczepienie jak i chorowanie (niestety na to ostatnie raczej wpływ mamy niewielki) powinno być poprzedzone indywidualną kalkulacją ryzyka jak to opisuję tutaj:
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html

Powyższe to cytaty z http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html (jest tam więcej podobnych info na temat odry)

Może  w obecnych latach przy obecnym postępie większość z tych ofiar chorób zakaźnych żyłaby? Mamy inne sposoby leczenia, nie stosujemy już leków ontotoksycznych (np. genatamycyna) przy odrze więc zdecydowanie mniej było np. problemów z częściową utratą słuchu etc.

Czy to nie są dobre pytania? przynajmniej warte rozważenia?"
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/bardzo-trudne-pytania-do-zadawania-na.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html

Dyskusja na temat odry - czy warto się bać odry w 2014/2015 roku w Polsce? czy przechorowanie zwalnia ze szczepień? dlaczego konieczne doszczepianie się? Jak długo działa szczepionka na świnkę i czy jest pojedyncza? Czy po szczepionce przeciwko odrze są przypadki SSPE? Jak długo działa ochrona poszczepienna i dlaczego stosuje się więcej dawek? Jakie sa plany szczepień przeciwko odrze? Przypadki szczepionkowych wpadek z historii czyli o tym jak kiedyś szczepienia były niebezpieczne wbrew propagandzie. Jak wygląda test przeciwciał przeciwko odrze? Czy liczba przypadków zachorowań na odrę korelują z liczbą nieszczepiących? - sporo dokładnych statystyk i źródeł:
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/
Oraz potężna dyskusja nad zasadnością szczepień pojedynczych przeciwko odrze (zdania podzielone) oraz o tym co należałoby robić gdyby epidemie wróciły lub gdyby ludzie przestali się szczepić przeciwko odrze w ogóle:
Odra a upośledzenie odporności - dyskusja:
Wpływ programu szczepień na populacje:
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/

ODRA - WPŁYW PROGRAMU SZCZEPIEN NA POPULACJE
"Informacje pochodza głównie z dwóch stron niemieckich sceptyków ( nie przeciwników) szczepień:
http://www.impfungen-und-masern.de/masern.html
http://www.impf-info.de/die-impfungen/masern.html
i strony proszczepionkowej Robert Koch Institut
http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

Jak wyglądała sytuacja przed wprowadzneim szczepień na odre można poczytać tutaj:
http://szczepienie.blogspot.it/p/odra-szczepienia-smierteln…

Więc nie ma sensu roztrząsać , czy szczepienia wpłynęly na umieralność- nie wpłynęły. Natomiast znacząco wpłynęły na spadek zachorowalności.

W 1968 r w Niemczech szczepienie przeciwko odrze było zalecane tylko dla dzieci z grup ryzyka - i tutaj miało to sens
"Infektions-Fibel"", Alexander M, Raettig H, 1968, S. 61

Statystki z Niemiec - w latach 60 tych umieralność na odre wynosiła 0, 2 do 0, 3 przypadka na 100 000 mieszkańców. Obserwowano systematyczny spadek umieralności , która spadła 100 krotnie tylko poprzez poprawienie ogólnych warunków bytowach
Richard Haas, Oskar Vivell, "Virus-und Rickettsieninfektionen des Menschen", S. 571, 1965, springer.com

Podsumowując POCZATKOWYM efektem szczepień na odre był spadek zachorowalności , a nie umieralności.

Efekt programu szczepień z jakim musimy sie zmierzyć DZISIAJ to przesunięcie zachorowalności:
- na wiek niemowlęcy ( brak ochrony biernej przekazywanej przez matke , która przechorowała odre)
- na wiek dorosły ( brak przechorowania jako dziecko- u nieszczepionych i niewystrczająca ochrona poszczepienna - u szczepionych)
W obu grupach wiekowych ryzyko komplikacji jest o wiele wyższe, niż w wieku , w ktorym dzieci przechodziły odre przed wprowadzeniem szczepień ( 3- 7 lat)

1. Przesunięcie zachorowalności na wiek niemowlęcy:
- na krótko przed wprowadzniem szczepień zachorowalność na odre przesunęła sie na z wieku 1- 2 lata na grupy trzylatków i starszych , czyli na wiek o najmniejszej ilości powikłań - rozwinął sie rodzaj "symbiozy " z wirusem odry. Ponieważ odra była w tamtych czasach powszechna, podobnie jak rodziny wielodzietne , wiec możliwości zarażenia niemowląt bardzo duże , można wyjść z założenia że odporność bierna przekazywana przez matkę wystarczała na okres około 3 lat.
Haas R, „Virus-und Rickettsieninfektionen des Menschen“, S. 571, 1965
Sytuacja dzisiaj- szczepione matki posiadają niższy poziom przeciwciał niż po przechorowaniu odry nie są w stanie przekazać niemowlęciu wystarczyjącej ilości przeciwciał, które chroniłby niemowlę od porodu do terminu pierwszego szczepienia. Poprzez wzrastający poziom szczepień nastąpiło również ograniczenie kontaktu z dzikiem wirusem i zanik efektu naturalnego bosterowania( pobudzania ukladu odpornościowego do produkcji przeciwciał , utrzymujący ich na wysokim poziomie niezbędnym w zapewnianiu wystrczającej odporności biernej niemowlęciu )

("Epidemiologisches Bulletin", RKI, Nr. 48, S. 486, 02.12.2013)

Dlatego obecnie , mimo niskiej liczby zachorowań odra stała sie problemem. Szacuje sie ze smiertelność w krajach rozwiniętych wynosi 1:1000.Jesli jednak wezmiemy pod uwage roczniki urodzeń z lat 60 i 70- tych , gdzie rodzilo sie ponad milion dzieci to musiałoby być ponad 1000 dzieci zmarlych na odre. Tak oczywiscie nie było , a wśród ofiar były głównie dzieci z grup ryzyka np. z sierocińców. Poza tym u części chorych odra jest bezobjawowa , Robert Koch Institut potwierdza , że niedoszacowanie w zgłaszaniu odry i różyczki wynosi podan 50%, jest mylona również z innymi chorobami - nie należy pomijać tych grup robiac jakiekolwiek statystyki dotyczące śmiertelności i powikłań po odrze - w tych niezgłoszonych przypadkach odry nikt nie umarł .
http://www.impf-info.de/…/ma…/113-masern-die-erkrankung.html
http://www.rki.de/…/Cont…/Kommissionen/NAVKO/NAVKO_node.html

Jeśli przyjrzymy się dokładnie przypadkom śmiertelnych na odrę w Niemczech to są to przede wszystkim dzieci , które zaraziły się jako niemowlęta i zmarły na skutek powikłań oddalonych w czasie (np. SSPE) albo młodzież lub dorośli z grupy ryzyka.

(Schweizer J, Stadtmüller C, "Tod nach Jahren im Wachkoma", Stuttgarter Zeitung, 12.02.2014)
("14-Jähriger an Spätfolgen von Masern gestorben", dpa-Meldung auf spiegel.de, 13.06.2013)
("13-Jährige stirbt an Masern: zweiter Todesfall 2011", dpa-Meldung auf zeit.de, 20.10.2011)
("Weilheimer (26) stirbt an Masern", merkur-online.de, 29.04.2011)
("Aschaffenburg: Sechsjährige kämpft gegen tödliche Masern", dapd-Meldung auf spiegel.de, 07.11.2011)
("Masern: Kind tödlich erkrankt", rp-online.de, 17.12.2009)
("Masernepidemie in NRW fordert erstes Todesopfer", Kinderärzte im Netz, 12.03.2007)
(Süddeutsche Zeitung, "Zweiter Todesfall durch Masern", 26.04.2007/22.05.2010)
(Epidemiologisches Bulletin Nr.13, 01.04.2005, RKI)

W Niemczech w latach 2011- 2013 grupami wiekowymi , u ktorych najcześciej notowano odre były dzieci ponizej roku ( średnio 84 przypadki) i dzieci roczne (średnio 97 przypadków) . Grupą wiekową w której w ogóle nie zanotowano odry byli dorośli powyżej 50 roku życia, czyli grupa wiekowa , która odre przechorowała.
("Epidemiologisches Bulletin", RKI, Nr. 48, S. 486, 02.12.2013)

W świetle powyższych informacji staje sie jasne , że biorąc pod uwagę liczbe żywych urodzeń w Polsce ( 2014 r- 376 000) , w kraju w którym wiekszość rodzących kobiet była szczepiona i nie ma kontaktu żywym wirusem niezbędnym do naturalnego bosterowania , nieszczepione niemowlęta ( pierwsze szczepienie jest zalecane najwcześniej od 11 miesiąca, w Polsce stadardowo od 13 miesiąca ) zasilają grono "potencjalnego zagrożenia" dla odry. Należy równieś dodać , że do pełnej ochronny poszczepiennej według najnowaszych zaleceń w Niemczech potrzebne sę 2 dawki szczepienia MMR w ciągu pierwszych 2 lat. Także w Polsce "potencjalne zagrożenie " rozcięga się do czasu drugiej dawki MMR , czyli do 10 roku życia. Ale tu z kolei należy zaznaczyć, ze druga dawka to nie jest dawka przypominująca, ale mająca na celu pokryć lukę w braku odporności tych szczepionych , którzy nie dopowiedzieli na 1 szczepienie . Niemcy na podstawie licznych badań szacują, że jedna dawka wystarczy u okolo 90 % szczepionych. Także mamy miedzy 13 miesiącem a 10 rokiem życia 10 % " potencjalnego zagrożenia" odra.
http://www.rki.de/…/FAQ/Im…/MMR/FAQ-Liste_Masern_Impfen.html

W kolejnych częściach o skutkach przesunięcia zachorowań na wiek dorosły, trudnościach w zakładanym programie eliminacji odry i pozytywnych aspektach przechorowania odry."
z https://www.facebook.com/groups/779018065479021/


Wg Rabe więcej SSPE jest wynikiem mutacji wirusa odry oraz okoliczności gdy zarażenie odrą dotyczy niemowląt/noworodków. Masowe szczepienia na pewno się do tego stanu przyczyniły pośrednio. To nie wirus szczepionkowy, ale dziki zmutował - szerzej
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/

Grupą ryzyka dla SSPE są niemowlęta poniżej roku (Miller 2004)- przed wprowadzeniem szczepień w tej grupie wiekowej było bardzo mało zachorowań , bo niemowlęta były chronione przez przeciwciała przekazywane od matek , które naturalnie przechorowały odrę. Więc wtedy SSPE było sporadyczne. Można powiedzieć , że odra weszła w pewien rodzaj symbiozy z organizmem człowieka i chorowano w wieku kiedy ryzyko komplikacji było niewielki( dzieci 2- 10lat) . Szczepienia postawiły wszystko na głowie i teraz grupą najbardziej zagrożoną są niemowlęta szczepionych matek. I teraz odnośnie ryzyka SSPE - w krajch , gdzie odra praktycznie nie występuje (czyli np Polska) ryzyko SSPE jet praktycznie zerowe. Nie ma odry - nie ma SSPE.Inaczej wygląda to już np w Niemczech, gdzie n zachorowania na odrę notuje się w tysiącach chorych- SSPE nadal jest schorzeniem rzadkim ,ale występuje i niestety w ciągu ostatnich lat staje się częstszym powikłaniem. Szacuje się ryzyko 1do 10: 10.000 do 100.000 chorych.Jakie jest faktyczne ryzyko to do końca i tak nie wiadomo, bo choroba pokazuje objawy nawet po 25 latach po przebyciu odry.

Wiele wskazuje , że SSPE jest powikłaniem stosunkowo "młodym". Tzn nawet w okresie , kiedy odra nie była w tak dobrej symbiozie z organizmem ludzkim i chorowały dzieci poniżej roku o SSPE nikt nie słyszał. Oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt , że w tamtych czasach takie powikłanie nie byłyby w ogóle powiązane z odrą , bo objawy wstępują dużo później. Ale nie ma żadnych doniesień odnośnie jakiejś tajemniczej choroby , która ni z tego ni z owego zabija zdrową młodzież lub młodych dorosłych.

Najnowsze badanie z 2014 roku wskazuje na istnienie odmiany dzikiego wirusa odry , którego nie są w stanie wyeliminować ani przeciwciała wytworzone podczas naturalnej infekcji , ani przeciwciała szczepionkowe.Szczególnie często ta mutację wirusa występuje u osób z SSPE, co może być wyjaśnieniem tego powikłania.(Kweder 2014).O SSPE nie słyszano przed wprowadzeniem szczepień na odre bo to powikłanie jest stosunkowo "młode"
http://www.impf-info.de/.../113-masern-die-erkrankung.html
http://www.impf-info.de/die-impfungen/masern/113-masern-die-erkrankung.html
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/

Ryzyko nabycia zawsze śmiertelnego zaburzenia neurologicznego, podostrego stwardniającego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (SSPE), wynosi około 1: 1 700 ( niemieckie badanie dotyczące dzieci poniżej piątego roku życia zakażonych odrą) Nowe badania, dotyczące dzieci, które zachorowały na odrę podczas dużego kalifornijskiego wybuchu około 1990 r., Wykazały, że wskaźnik SSPE wynosił 1 na 1 387 dla osób zakażonych przed ukończeniem piątego roku życia. Ta liczba wzrasta do około 1-w-600 dla niemowląt zarażonych przed pierwszymi urodzinami.”
https://www.medscape.com/viewarticle/871112

Andrew Wakefield były lekarz chirurg i naukowiec - odra
"gdy odra staje się endemiczna (nieustannie krążąca) w populacji, z typowymi, powtarzającymi się co 2 lata epidemiami, odporność zbiorowa zwiększa się w szybkim tempie. Naturalne narażenie prowadzi do powstania długotrwałej odporności. Przenoszenie wirusa i możliwość jego replikacji zostają ograniczone. Jednocześnie w krajach rozwiniętych poprawia się stan odżywienia, a w rezultacie wzrasta odporność przeciwwirusowa. Narażenie na wirusa spada i obserwuje się znaczne zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności.

Przed zastosowaniem szczepionek przeciwko odrze, w wyniku naturalnej odporności zbiorowej, w krajach rozwiniętych umieralność na odrę spadła o 99,6%. Równolegle do spadku śmiertelności (skrajna wartość na spektrum z zachorowalnością) zmniejsza się zachorowalność.

Warto omówić przykład zapewniania przez odporność zbiorową odporności odpowiedniej do wieku.
Niemowlęta mają ograniczoną zdolność do wytwarzania odpowiedniej odporności i są podatne na poważne infekcje odrowe. W czasach przed szczepieniami matki przekazywały swoim dzieciom dobrą odporność bierną przez łożysko i karmiąc piersią. Ta odporność bierna chroniła niemowlęta w okresie zwiększonej podatności na zachorowanie, dopóki nie były w stanie lepiej radzić sobie z odrą poprzez wytworzenie własnej, aktywnej odporności.

W erze szczepień

Szczepionka przeciwko odrze zniszczyła naturalną odporność zbiorową i zastąpiła ją tymczasową, nieodpowiednią quasi-odpornością zbiorową, która uzależnia społeczeństwo od szczepień i niesie za sobą podwyższone ryzyko poważnych powikłań. Oto krótkie omówienie, w jaki sposób zniszczono naturalną odporność zbiorową.

Szczepienia przerwały wzrost odporności zbiorowej wynikającej z naturalnego występowania odry oraz towarzyszący mu spadek zachorowalności i śmiertelności. Z tego powodu trudno jest przewidzieć, jak zaszczepione populacje mogą odpowiedzieć na, przypuśćmy, nowy szczep wirusa odry, który ucieknie spod „ochrony” stworzonej przez szczepionki przeciwko odrze (zmutuje). Populacja nie jest odporna na mutujące wirusy, więc grozi nam ponowna wysoka zachorowalność i śmiertelność z powodu odry.

Zaszczepione matki nie przekazują swoim dzieciom (poniżej roku życia) odpowiedniej odporności biernej. Niemowlęta nie są w stanie wytworzyć odpowiedniej reakcji immunologicznej na szczepionkę przeciwko odrze, a w przypadku braku odporności biernej u matki nie są chronione w ciągu pierwszego roku życia, co wystawia je na ryzyko poważnych infekcji odrowych.
W odróżnieniu od naturalnej odry, szczepionka przeciwko odrze nie zapewnia trwałej odporności i znaczna część zgłoszonych przypadków odry dotyczyła osób, które zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie.

Zwiększenie odporności za pomocą powtarzanych dawek szczepionki przeciwko odrze nie jest trwałe i gwałtownie spada. Jedyną odpowiedzią regulatorów i producentów na odnotowywany spadek odporności poszczepiennej jest podawanie coraz większej liczby szczepionek. Szczepienia są bardzo dochodowe, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, właśnie dlatego, że nie są wystarczająco skuteczne."

Cytowane fragmenty pochodzą z
http://vaxxedthemovie.com/notes-herd-immunity-andrew-wakefield/
http://prawdaoszczepionkach.pl/uwagi-dotyczace-odpornosci-zbiorowej,62,308.htm (tłumaczenie)


Szczepienie przeciwko odrze to nie taki pikuś... Czyli o możliwych NOP na podstawie komentarzy z bloga pewnej lekarki. Statystyki podane są na podstawie ulotki tzn. Charakterystyki Produktu leczniczego – to taka bardziej dokładna ulotka, której nie pokazuje się rodzicom aby nie straszyć;)
Na podstawie tych danych wspomniana lekarka napisała tekst o możliwych NOP, kilka cytatów z niego niżej:

"ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH:

Częstość występowania po szczepieniu: 1% - 9%
Częstość występowania w przebiegu odry: 100 %

Zakażenia dróg oddechowych są stosunkowo częstym powikłaniem po szczepieniu przeciwko odrze.

[..]

ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO:

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1 % – 0,9 % osób
Częstość występowania w przebiegu odry: 7% "

[..]

ZAKAŻENIA DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc itd.):

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1% – 0,9 %
Częstość występowania w przebiegu odry: 6%"

Czyli jednak to prawda, że dzieci mogą zacząć chorować po szczepieniu? Ciekawe...  i lekarz może to przyznawać bez wspominania, że to przecież koincydencja?;)
https://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html

Zwłaszcza, że powyższe dane dotyczą konkretnych grup kontrolnych dobieranych przez producenta szczepionki - czyli np. dzieci z piękną historią medyczną, okazów zdrowia, natomiast szczepi się wszystkie, z naciskiem na wszystkie i te najbardziej słabe bo one potrzebują szczególnie szczepionkowej ochrony;)

Warto wspomnieć, że lekarz nie ma szans aby przy badaniu na oko stwierdzić np. ukrytą infekcje, do tego szczepienia podawane są bez aspiracji, już nie wspominam o wycofywanych trefnych seriach, w każdym razie sposób wykonania szczepienia - sama procedura szczepienia dodatkowo może znacznie zwiększać ryzyko NOP.

Jeszcze warto wspomnieć o zapaleniu uszu i możliwych powikłaniach w tym utracie słuchu. Jeśli ktokolwiek w rodzinie spotkał się z czymś złym związanym z przechorowaniem odry to dotyczy to zwykle częściowej trwałej utraty słuchu co było konsekwencją leczenia powikłań odry konkretnymi lekami.

Obecnie jest wysoce prawdopodobne, że częstotliwość tej komplikacji się znacznie zmniejszy gdyż stosujemy u dzieci mniej leków ontotoksycznych (np. genatamycyna) niż wcześniej.

Leki ototoksyczne – niejednorodna grupa leków, które podane ogólnie lub miejscowo wywierają niepożądane, toksyczne i uszkadzające działanie na narząd słuchu.

Informacja pochodzi z http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

Dalej:

"DRGAWKI GORĄCZKOWE

Częstość występowania po szczepieniu: 0,01 % – 0,09 %
Częstość występowania w przebiegu odry: 0,1% - 2%

[..]

WYSYPKA

Częstość występowania po szczepieniu: 1% - 9%
Wysypka jest podstawowym objawem odry. W niektórych przypadkach może pojawić się także 7-12 dni po szczepieniu, znika w ciągu 1-3 dni bez pozostawienia śladu.
"

Wysypka także po odrze nie pozostawia śladów

Badanie w którym mowa, że na 376 przebadanych szczepionych dzieci aż 26,9% przechodziło poronną odrę
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1485961/
za
http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html

Dalej:

"ZAPALENIE SPOJÓWEK

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1%– 0,9%
Częstość występowania w przebiegu odry: baaardzo często

Zapalenie spojówek jest typowym objawem odry. Co więcej, najczęściej towarzyszy mu jeszcze światłowstręt, co powoduje, że dzieci z odrą muszą spędzić kilka dni w zaciemnionym pokoju."

[..]

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT (biegunka, wymioty, obrzęk ślinianki przyusznej):

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1% – 0,9%
Częstość występowania w przebiegu odry: 8%

[..]

UOGÓLNIONE POWIĘKSZENIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH (limfadenopatia):

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1% - 0,9%
Częstość występowania w przebiegu odry: ?

Niestety nie udało mi się znaleźć dokładnych danych na temat częstości występowania uogólnionej limfadenopatii podczas odry, jest to jednak jeden z jej możliwych rzadszych objawów, wymienianych w podręcznikach medycznych.

[..]
 JADŁOWSTRĘT

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1% – 0,9 %
Częstość występowania w przebiegu odry: ?

Tutaj, podobnie jak w przypadku limfadenopatii, trudno znaleźć dokładną częstość występowania tego objawu, ale w podręcznikach medycznych jest wymieniana obok limfadenopatii, jako jeden z rzadszych objawów mogący wystąpić w przebiegu odry.

[..]
ZABURZENIA PSYCHICZNE (tj. nerwowość, bezsenność, nietypowy płacz):

Częstość występowania po szczepieniu: 0,1% - 0,9%
Częstość występowania w przebiegu odry: ?

Nerwowość czy bezsenność mogą wystąpić w przebiegu każdego szczepienia czy choroby, i odra nie jest tutaj wyjątkiem.

[..]

To co budzi większe emocje wśród rodziców, to tzw. nieutulony płacz, który może wystąpić w dniu szczepienia (nie tylko przeciwko odrze!) lub w dniu następnym i trwa przynajmniej przez 3 godziny. Przez przeciwników szczepień niesłusznie utożsamiany z krzykiem mózgowym, który występuje w poważnych uszkodzeniach mózgu (do których może dochodzić także po przechorowaniu odry, ale o tym będzie w następnym wpisie). Nieutulony płacz natomiast mija bez śladu, nie pozostawiając defektów neurologicznych.

[..]

BÓL, OBRZĘK W MIEJSCU PODANIA SZCZEPIONKI:

Częstość występowania po szczepieniu: 1 – 9%
Częstość występowania w przebiegu odry: 0 %

[..]

REAKCJE ALERGICZNE:

Częstość występowania po szczepieniu: 0,01%- 0,09%
Częstość występowania w przebiegu odry: 0
[..]
W przypadku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce jest to neomycyna i żelatyna, które mogą powodować reakcje alergiczne, najczęściej skórne, o łagodnym przebiegu. Szczepionka ta może także wywołać reakcję alergiczną u dzieci uczulonych na białko jaja kurzego, ponieważ uzyskiwana jest ona w oparciu o komórki zarodka kurzego i może zawierać niewielkie ilości białka jaja kurzego. "

Lekarka podsumowuje:
"Mam jednak nadzieję, że do tej pory uważnie prześledziliście procenty? Jak widać, szczepienie nie jest takie straszne. Odra jest duużo straszniejsza. Może jednak nie warto zaprzepaszczać tych wielu lat rozwoju nauki i nie cofać się do czasów, w których chore dzieci zamykano w piecach i odprawiano zdrowaśki? Proszę, przemyślcie to."

Niewątpliwie te konkretne wymienione powikłania po szczepieniu dotyczące krótkiego terminu czasu są znacznie łagodniejsze niż te same po odrze (statystycznie) Choć pewnie po odcięciu grup ryzyka inaczej by to trochę wyglądało.

W każdym razie warto zaznaczyć, że na odrę w Polsce od dekad zapada kilkanaście - kilkadziesiąt dzieci rocznie, a szczepi się WSZYSTKIE.
Dlatego należałoby do jej rozważań doliczyć szansę na zachorowanie na odrę, która w tym momencie w PL jest rzędu szansy na trafienia 6 w totka.

Do tego w przypadku groźnej dużej epidemii z pewnością o tym usłyszymy, a zaszczepić praktycznie zawsze zdążymy. Zresztą większy jest poziom przeciwciał w ciągu pierwszych sezonów po szczepieniu niż po wielu latach.

Dodam, że gdyby szczepienie oznaczało ten sam pozytywny efekt jak po przejściu choroby - czyli taki sam kontakt z patogenem i nabranie dożywotniej odporności ale bez nie znanych szerzej problemów związanych z adiuwantami, drogą podania szczepionki itd etc. to oczywiście byłbym za szczepieniem. Jednak fakty są takie, że szczepienia na odre to zdecydowanie nie przysłowiowy pikuś, więc starannie należałoby przeanalizować decyzje i indywidualne ryzyko. Zwłaszcza biorąc pod uwagę informacje z http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html

Cytaty powycinałem z tekstu z
http://poradnikdlarodzica.blogspot.com/2015/03/odra-czy-szczepienie-kto-wygrywa-na.html (polecam przeczytać całość, żeby nie było, że zmanipulowałem :)

Inne rzadkie NOP

Parkinson po szczepieniu przeciw odrze u 5 latka... http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1350062


Wielu ludzi przeraża możliwość zarażania po MMR co zostało opisane tu http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html
tzn.

Fakt rozsiewania odry po szczepionce MMR potwierdzają także samo CDC (amerykański sanepid), WHO oraz producenci w ulotkach szczepionek:
http://www.greenmedinfo.com/blog/vaccinated-spreading-measles-who-merck-cdc-documents-confirms
http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html - producenci w ulotkach szczepionek przyznają się do posiadania wiedzy o rozsiewaniu wirusów poszczepionkowych.

"Przenoszenie wirusa szczepionkowego
U większości osób wcześniej nieuodpornionych, obserwowano między 7. a 28. dniem po szczepieniu wydzielanie z nosa i gardła małej ilości żywego, atenuowanego wirusa różyczki. Brak jest potwierdzonych danych, że wirus różyczki przenoszony jest od osoby zaszczepionej na osobę nieuodpornioną. Teoretycznie istnieje możliwość zakażenia się poprzez bliski kontakt, jakkolwiek nie stanowi to znaczącego ryzyka. Udokumentowane zostało przeniesienie wirusa różyczki na dzieci poprzez karmienie piersią, bez klinicznie potwierdzonej choroby (patrz punkt 4.6).
Nie ma doniesień o przenoszeniu atenuowanego szczepu Enders – Edmonston wirusa odry lub szczepu Jeryl Lynn™ wirusa świnki od osób zaszczepionych na osoby nieuodpornione."
M-M-RVAXPRO
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf

Badanie w którym mowa, że na 376 przebadanych dzieci aż 26,9% przechodziło poronną odrę
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1485961/

Po szczepieniu MMR żywe wirusy mogą zarażać wg. ulotek dołączonych do szczepionki. Jest możliwość zarażenia różyczką, odrą od tzw. "żywej szczepionki":
https://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html

"Przeniesienie wirusów odry i świnki ze szczepionki na osoby podatne na zachorowanie nie zostało nigdy udokumentowane. Wydalanie wirusów różyczki i odry do gardła występuje około 7 do 28 dni po szczepieniu, ze szczytową ilością wydalania około 11 dnia. Jednakże brak jest dowodów transmisji tych wydalonych wirusów na osoby podatne na zachorowanie. Przeniesienie wirusa różyczki na niemowlęta poprzez mleko matki, oraz transmisja wirusa przez łożysko zostały udokumentowane, bez żadnego dowodu na wystąpienie klinicznych objawów choroby."
Priorix http://www.gsk.com.pl/produkty/PRIORIX.html

"Przenoszenie wirusów szczepionkowych odry, świnki i różyczki z osób zaszczepionych na podatne osoby z otoczenia nigdy nie zostało udowodnione, chociaż wiadomo, że wirusy różyczki są wydalane drogą kropelkową przez około 7 do 28 dni po zaszczepieniu, z maksymalnym wydalaniem około l l. dnia. Dane uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek sugerują, że bardzo rzadko może występować przenoszenie wirusa szczepionkowego ospy wietrznej ze zdrowych zaszczepionych osób, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej na osoby podatne na zachorowanie na ospę wietrzną. Osoby zaszczepione, u których rozwinęła się wysypka zbliżona do występującej w przebiegu ospy wietrznej powinny unikać kontaktów z podatnymi na zachorowanie na ospę wietrzną: kobietami w ciąży oraz osobami o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu ospy wietrznej (takimi jak pacjenci z pierwotnymi i nabytymi niedoborami odporności) do chwili całkowitego zaniku wysypki."
Priorix-Tetra http://www.gsk.com.pl/produkty/Priorix-Tetra-2.html

"Wydalanie wirusów odry do gardła występuje około 7 do 28 dni po szczepieniu, ze szczytową ilością wydalania około 11 dnia. Jednakże brak jest dowodów transmisji tych wydalonych wirusów na osoby podatne na zachorowanie."

U dzieci szczepionych MMR może dojść do roznoszenia szczepionkowego wirusa odry nie tylko w przypadku wystąpienia gorączki i wysypki. Nie tylko gardłem roznoszone są wirusy odry po szczepieniu ale także w moczu i wydzielinach odkryto wirusa odry poszczepiennego.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19652

Wirus odry w próbkach moczu zaszczepionych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC228449/

Opis przypadku epidemii odry od zaszczepionej osoby i która sama miała przeciwciała przeciw odrze na poziomie, ktory powinien ją ochronić przed chorobą:
http://news.sciencemag.org/health/2014/04/measles-outbreak-traced-fully-vaccinated-patient-first-time

z http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html

Opisano udane wyizolowanie żywego i wirusa odry identycznego z stosowanym w szczepionce, kilka dni po szczepieniu dziecka u którego wystąpiła "gorączka z wysypką" 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11858860/
Szczepione dzieci MMR chorują na odrę, tylko bezobjawowo. Wynika to prawdopodobnie z doboru szczepu odry oraz metody zarażenia.

W przypadku odry nie zawsze odporność poszczepienna w postaci przeciwciał zapewnia odporność rzeczywistą (przykłady epidemii wśród zaszczepionych): 
https://szczepienie.blogspot.com/2015/10/wysokie-miano-przeciwcia-oznacza.html

Po szczepieniu możliwe jest obniżenie odporności stanowiąc b. poważne ryzyko dla dziecka
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html

Roznoszenie odry możliwe mimo dwóch dawek MMR, i odpowiedniego miana przeciwciał - uznanego powszechnie za wystarczające do ochrony przed odrą:
'This is the first report of measles transmission from a twice vaccinated individual. The clinical presentation and laboratory data of the index were typical of measles in a naive individual.'"
"Measles outbreak involved patient who had 2 vaccine doses.
A five-case measles outbreak in New York City in 2011 involved the first known reported case in a person who had received two doses of measles vaccine, according to a report yesterday in Clinical Infectious Diseases. The index patient then spread the disease to others who had either been vaccinated or had antibodies against measles.
ew York and CDC researchers studied medical histories and immunization records of the patients involved. Among 88 of the index patient's contacts, 4 secondary cases were lab-confirmed and had either received two doses of measles vaccine or had a positive measles immunoglobulin G antibody test in the past.
Neutralizing antibody titers of secondary cases reached more than 80,000 milli-international units per milliliter (mIU/mL) 3 to 4 days after rash onset, while titers for the index patient were less than 500 mIU/mL 9 days after rash onset. There were no tertiary cases identified despite numerous contacts, the investigators reported."
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/27/cid.ciu105.short

"W okresie wczesnym odry dominuje ostry ból gardła, nieżyt błony śluzowej nosa i spojówek, stan zapalny górnych dróg oddechowych. Występuje często suchy kaszel. Na błonie śluzowej policzków na wysokości dolnych zębów trzonowych pojawiają się białawe przebarwienia tzw. plamki Koplika (mylone z aftami) oraz wysoka gorączka. Po kilku dniach pojawia się wysypka o charakterze grubo plamistym, kolorze różowym, zlewająca się (mylona z objawami alergii). Najpierw umiejscawia się na twarzy za uszami i na czole, postępuje w dół obejmując całą powierzchnię ciała. Po kilku dniach (4–5) gorączka cofa się, ustępują również objawy zapalenia gardła, wysypka zmienia kolor na ceglasty, a naskórek łuszczy się "otrębiasto"
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/868319276528835/?type=1&hc_location=ufi

z http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html


Jednak warto mieć na uwadze, że przytoczone przypadki są wyjątkami, wirusy w szczepionce odzjadliwione, dla zdrowych dzieci trzymający jakiś sensowny dystans w zabawie ryzyko zachorowania jest niemal żadne, nawet jeśli do niego dojdzie to ryzyko utraty zdrowia tym bardziej jest niewielkie.

Dużo, dużo większym ryzykiem jest osłabienie odporności po szczepionce i ew. NOP z tym związane
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html
Warto zauważyć np. kiedy zdarzają się przypadki seps u dzieci, zapoznać się z podejściem smartvax - to są bez porównania znacznie większe zagrożenia niż możliwość zachorowania po poszczepiennym wirusie.

Już nie mówiąc o informacjach z
http://szczepienie.blogspot.com/2015/07/szczepic-mmr-priorix-mmrvaxpro-measles.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/08/odra-korzysci-przechorowania-pozytywne.html

Warto zadać sobie pytanie w jakim celu to szczepienie jest?
Szczepimy bo jest ogromne ryzyko zachorowania z powodu odry w Polsce?
Dlatego przed decyzją o szczepieniu polecam najpierw z mądrymi specjalistami, lekarzami odpowiedzieć na pytania z http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html i potem decyzja o szczepieniu oraz jego sposobie (smartvax)


Seroterapia - okazuje się, że istnieje terapia dla ludzi z niezbyt wydolnym układem immunologicznym czyli seroterapia.
Seroterapia to leczenie podawaniem surowic odpornościowych, zawierających gotowe przeciwciała. Służy to wywołaniu biernego typu odpowiedzi immunologicznej na obecność wrogich antygenów. Takie działanie można zastosować w wypadku przedostania się do organizmu bakterii lub ich toksyn (tężec, zgorzel gazowa), wirusów (odra, wścieklizna) lub jadów (jad żmii i innych węży). Surowice uzyskuje się najczęściej z krwi zwierząt lub ludzi, którzy przebyli zakażenie albo zostali sztucznie uodpornieni. Otrzymane z takiej krwi surowice, ze względu na naturalne występowanie charakterystycznych ludzkich immunoglobulin, są znacznie skuteczniejsze i nie wywołują u pacjentów żadnych skutków ubocznych ani nieprawidłowych reakcji. Profilaktycznie lub leczniczo podaje się czasami pacjentom nie surowice zawierającą konkretne przeciwciała, lecz tzw. gamma-globulinę człowieka. Jest to zagęszczona surowica krwi ludzi zdrowych, zawierająca małe ilości różnych białek odpornościowych. Podanie surowicy czasami wystarcza do zapewnienia organizmowi wstępnej reakcji na wnikanie antygenów i daje czas potrzeby do uruchomienia własnych mechanizmów obronnych.

Seroterapia stosowana jest w trakcie choroby, a także profilaktycznie aby uniknąć zachorowania.

"W sytuacjach kiedy organizm nie może dostatecznie szybko uruchomić mechanizmów odporności czynnej, niejednokrotnie konieczne jest podawanie surowic odpornościowych, zawierających gotowe przeciwciała. Służy to wywołaniu biernego typu odpowiedzi immunologicznej na obecność wrogich antygenów. Takie działanie można zastosować w wypadku przedostania się do organizmu bakterii lub ich toksyn (tężec, zgorzel gazowa), wirusów (odra, wścieklizna) lub jadów (jad żmii i innych węży). Surowice uzyskuje się najczęściej z krwi zwierząt lub ludzi, którzy przebyli zakażenie albo zostali sztucznie uodpornieni. Otrzymane z takiej krwi surowice, ze względu na naturalne występowanie charakterystycznych ludzkich immunoglobulin, są znacznie skuteczniejsze i nie wywołują u pacjentów żadnych skutków ubocznych ani nieprawidłowych reakcji. Profilaktycznie lub leczniczo podaje się czasami pacjentom nie surowice zawierającą konkretne przeciwciała, lecz tzw. gamma-globulinę człowieka. Jest to zagęszczona surowica krwi ludzi zdrowych, zawierająca małe ilości różnych białek odpornościowych. Podanie surowicy czasami wystarcza do zapewnienia organizmowi wstępnej reakcji na wnikanie antygenów i daje czas potrzeby do uruchomienia własnych mechanizmów obronnych.  "
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seroterapia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Surowica_odporno%C5%9Bciowa

Wadą tej terapii jest fakt, że nie jest tania, lecz możliwości leczenia są niezwykle, także świetne rezultaty przynosi w walce z nowotworami. W tym wypadku problemem jest jakość krwi. Krew niektórych ludzi jest jak lekarstwo na raka.
Także przy standardowym leczeniu raka czasem stosuje się transfuzje krwi, lub niektórych preparatów z krwi wspomagająco.
"Stosowanie krwi i jej składników w leczeniu (przetoczenie krwi, transfuzja krwi) może uratować życie chorego. " A. Szczeklik: "Choroby Wewnętrzne", Tom II.
http://www.nowotworowe.pl/przetoczenie_krwi.htm

Poniżej przykład terapii skierowanej przeciwko konkretnym komórkom nowotworowym za pomocą odpowiedniego wpływania na układ odpornościowy:

"Naukowcy z University of Louisville wykorzystali specjalne komórki układu odporności, tzw. dendrytyczne, które uczą inne komórki obronne naszego organizmu rozpoznawania nieproszonych gości oraz komórek zmienionych nowotworowo.
Komórki dendrytyczne zostały pobrane od chłopca. Następnie zmieniono je tak, by mogły nauczać inne komórki rozpoznawania trzech związków (tzw. antygenów) charakterystycznych dla niektórych nowotworów, w tym neuroblastomy. Są to białka: MAGE-A1, MAGE-A3 i NY-ESO-1. Na koniec komórki dendrytyczne namnożono w hodowlach.
Leczenie doprowadziło do całkowitej remisji (cofnięcia się) nowotworu, która utrzymuje się na razie rok po podaniu ostatniej dawki szczepionki. Badania potwierdzają, że w szpiku małego pacjenta i w innych miejscach organizmu nie ma śladu po komórkach neuroblastomy.
Naukowcy stwierdzili natomiast w jego krwi obecność limfocytów T rozpoznających antygen MAGE-A3 i zdolnych do niszczenia komórek, które go posiadają."
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/szczepionka-pomogla-chlopcu-z-bardzo-zlosliwym-nowotworem/x55wd

Prawdopodobnie problem sprowadza się do kwestii finansowej. Czy nie taniej byłoby tą grupkę osób z osłabionym układem odpornościowym leczyć czy zabezpieczać w specjalny sposób przed chorobami? Czy lepiej nie robić z nimi nic, za to kazać szczepić się setkom milionów zdrowych ludzi, dla których popularne choroby nie są śmiertelnym zagrożeniem... i łudzić się, że wytworzona grupowa odporność wystarczy?
 Na ogromną część chorób na jakie są szczepionki nie ma leków, bo te choroby po prostu mijają same. Trudno więc aby koncern mógł wtedy zarobić.

Co zdaje się być odpowiedzią na pytania o konieczność szczepień profilaktycznych... oraz na to dlaczego choroby kiedyś wydające się łagodne typu ospa obecnie są właściwie śmiertelne... http://www.mp.pl/szczepienia/wyklady/show.html?id=72302

O odporności grupowej bez złudzeń
http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html


Więcej na temat odry

Ryzyko powikłań zwłaszcza w dłuższym czasie od zachorowania http://szczepienie.blogspot.com/2015/08/odra-korzysci-przechorowania-pozytywne.html

Czy warto szczepić MMR / PRORIX przeciwko odrze?
http://szczepienie.blogspot.com/2015/07/szczepic-mmr-priorix-mmrvaxpro-measles.html

Kilka faktów o szczepionce MMR o których rodzice nie wiedzą - MMR (odra, świnka, różyczka)
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/odra-szczepienie-mmr-czyli-medialna.html

Dzieci szczepione szczepionkami zawierającymi żywe patogeny mogą chorować i zarażać w ciągu kilku, kilkunastu dni po szczepieniach.  Znane są przypadki odry
http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html

O śmiertelności  i umieralności odry
http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

Odra - umiera połowa chorych i w dodatku jest najbardziej zaraźliwa na świecie! Takie wnioski po przeczytaniu artykułu z wp.pl:
http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

Świnka, różyczka, ospa, odra - choroby dziecięce groźne dla dorosłych
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/swinka-rozyczka-ospa-choroby-dzieciece.html

Więcej ciekawostek, faktów, cytatów, notek o szczepieniach i nie tylko:
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.html


18 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 2. Przed rozpoczęciem szczepień nie było przypadków odry u dorosłych, a także rzadko u niemowląt, które były chronione przez wysoki poziom przeciwciał ich matek, a których dziś nie można zaszczepić ze względu na wiek. To są dwie grupy ryzyka o jednych z najcięższych i najczęstszych powikłaniach po odrze. Szczególnie mogą nimi być za kilka dekad starsze osoby nieszczepione. Szczepionka nie umożliwi eradykacji choroby więc to tylko kwestia czasu kiedyś takie problemy się pojawią. Doszczepianie będzie koniecznością i kilka % ludzi co nie reaguje na szczepienia będzie mieć poważne problemy jeśli zachorują.
  http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-bcg-szczepienia-sspe-mmr-vaxpro.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Dokładnie, robienie z odry śmiertelnej choroby której bardzo bardzo warto się bać to po prostu głupota, żałosna manipulacja w obliczu np. grypy, gronkowca mrsa, antybiotykoodpornej szkarlatyny czy też takiej sepsy pneumokokowej. W czasach gdy nie było szczepień a były największe epidemi ginęło ludzi w PL z powodu odry ok 100... nawet 27 w jednym roku największej zachorowalnosci, bez szczepień, oczywiście głównie grupy ryzyka i to wszystko w latach 60, początek 70, obecnie z 10x mniej zgonów by było jak nie więcej.

  Jeśli dla kogoś odra jest śmiertelna, to heh chleb też gdyby nazwać chorobą byłby śmiertelny (są podobnie liczne przypadki zadławień, śmierci, ciężkich powikłań z powodu niedotlenienia)

  OdpowiedzUsuń
 4. Epidemia odry: Już sześć jej ofiar zmarło, głównie niemowląt - bardzo blisko Polski!
  Do większości zachorowań doszło w regionach z bardzo niską wyszczepialnością.


  Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odra powoduje 10% wszystkich zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia i stanowi ósmą przyczynę zgonów na świecie. Najlepszą ochroną przed zachorowaniem na odrę jest szczepionka, w tym przypadku podawana dzieciom w formie skojarzonej, chroniącej również przed świnką i różyczką. Niestety, to właśnie szczepionka MMR od dawna znajduje się na głównym celowniku ruchów antyszczepionkowych.

  Eksperci są pewni, że zaistniała sytuacja w Rumunii jest spowodowana działaniami ruchów antyszczepionkowych. Od początku roku w tym kraju oficjalnie zgłoszono 935 przypadków zachorowań na odrę. Tylko w ubiegłym miesiącu było ich aż 150. W sumie zmarło już sześć osób, głównie niemowląt. Dla porównania w 2015 roku w Rumunii odnotowano zaledwie siedem zachorowań na odrę i ani jednego zgonu z powodu tej choroby. W sumie epidemię ogłoszono już w 30 z 41 okręgów Rumunii, w tym także w stolicy państwa - Bukareszcie.

  Jak informuje rumuńskie Ministerstwo Zdrowia: "Do większości zachorowań doszło w regionach z bardzo niską wyszczepialnością. Wszyscy rodzice powinni bezwzględnie przestrzegać kalendarza szczepień swoich dzieci."

  Eksperci rządu nie mają wątpliwości, że epidemia wynika z faktu, iż wielu rodziców unika szczepień. W ostatnich miesiącach ruchy antyszczepionkowe zorganizowały bardzo głośną kampanię. Choć naukowcy od dawna podkreślają, że to mit, niestety, wielu rumuńskich rodziców uwierzyło w to, że szczepionka MMR może powodować autyzm. Minister zdrowia Rumunii zapewnia, że władze robią wszystko, by jak najszybciej dotrzeć do wszystkich dzieci, które w ogóle nie były szczepione lub nie otrzymały wszystkich dawek. "W ostatnich dniach zaszczepiliśmy ponad 3 tys. dzieci poniżej 15. roku życia" – pisze w swoim oświadczeniu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kto choruje na odrę?
   Zachorowania stwierdza się u osób, które nie przebyły choroby i są niezaszczepione. Sczepienie ochronne przeciw odrze nie obejmuje niemowlaków, które są narażone na ciężki przebieg choroby i powikłania po niej. Szczepić można dzieci między 13-16 miesiącem życia, ponieważ dopiero w tym wieku organizm dziecka jest gotowy do wybudowania trwałej odpowiedzi immunologicznej. Wirus jest bardzo niebezpieczny dla kobiet w ciąży, które nie przystąpiły do szczepienia, ponieważ może doprowadzić do poronienia lub przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej noworodka. Zachorować mogą osoby, które przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki (a nie dwie) i nie wykształciła się u nich odporność po szczepieniu.

   Wirus odry jest wirusem najbardziej zjadliwym, jaki zna medycyna. Wirus przenosi się bardzo łatwo, przez drogę kropelkową, w czasie kichania i kaszlu, podczas bliskiego kontaktu z zakażonym i jego wydzielinami. Wirus jest aktywny, poza organizmem człowieka, przez 2 godziny. Wirus żyje w organizmie człowieka przez 9-14 dni, zanim pojawią się pierwsze objawy. Faza zakaźna trwa od 4 dnia przed wystąpieniem wysypki do 4 dnia trwania zmian skórnych. W tym czasie zakaża się 90% wszystkich chorych na odrę.

   Pierwsza faza odry trwa od 2 do 7 dni, może przypominać grypę, ponieważ wirus niszczy nabłonek dróg oddechowych. Chory ma gorączkę, katar, zapalenie spojówek i ostry kaszel, zapalenie oskrzeli. Druga faza odry to wysypka, zaczynająca się na twarzy i schodząca w dół ciała. Trwa od 6 lub 7 dni i zaczyna blednąć, zaczynając od miejsca, w którym się pojawiła, czyli od twarzy. Wysypka pozostawia po sobie przebarwienia. Jeśli chory gorączkuje dłużej niż 4 dzień wysypki, to oznacza komplikacje.

   Przed "erą szczepień" (w Polsce masowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w 1975 r.) liczba zachorowań na odrę sięgała w Polsce od 130 tys. do 200 tys. rocznie, z czego umierało ok. 300 dzieci. Dzieci liczone w tysiącach miały poważne powikłania po tej chorobie. Właśnie dzięki szczepionkom udało się zmniejszyć ilość zachorowań. Niestety w Polsce mamy prawie 17 tysięcy odmów szczepień obowiązkowych (w 2009 było ich 3 tys.). W 2010 roku przypadków zachorowań na odrę było zaledwie 13, w tym roku do końca października już 114 przypadków.
   Inne kraje europejskie zaliczyły jeszcze większy wzrost, np. we Włoszech pomiędzy wrześniem 2015 a sierpniem 2016 roku zanotowano 647 zachorowań na odrę, a w Wielkiej Brytanii w tym samym okresie – 475. Na początku ubiegłego roku poważny problem pojawił się w Niemczech - tam w przeciągu sześciu miesięcy zachorowało 600 osób. Problem wystąpił także w USA, w ubiegłym roku nagła liczba zachorowań rozpoczęła się od zakażenia osób w parku rozrywki w Kalifornii. Źle jest również za wschodnią granicą, w krajach byłego ZSRR.

   Warto wiedzieć, że wirus odry przestaje się rozprzestrzeniać dopiero wtedy, gdy zaszczepionych jest przynajmniej 95% populacji. W Polsce szczepione jest właśnie ok. 95% dzieci i młodzieży. Jedynie na południu i wschodzie kraju szczepionych jest ok. 92% społeczeństwa.

   Usuń
 5. Objawy odry u dzieci to:
  gorączka
  katar
  ból gardła
  kaszel - zazwyczaj męczący i suchy
  zaczerwienienie oczu i światłowstręt
  twarz chorego dziecka wygląda jak po długotrwałym płaczu.
  Odra u dzieci: charakterystyczna wysypka

  Wysypka w przypadku odry jest bardzo charakterystyczna: początkowo gruboplamista, zlewająca się w żywo-czerwone plamy z drobnymi grudkami o nieregularnych kształtach. Wysypka najpierw pojawia się za uszami, następnie na twarzy i szyi oraz na tułowiu, rękach i nogach. Śluzówka jamy ustnej jest zaczerwieniona. Po wystąpieniu wysypki (po około 4-5 dniach) gorączka spada i dziecko, choć nadal ma katar i kaszel, powoli wraca do zdrowia. Po kilku dniach wysypka staje się brunatna, po czym zaczyna się złuszczać. Część dzieci, zwłaszcza te z mniejszą odpornością, może dość ciężko przechodzić odrę (nawet z wysypką krwotoczną, drgawkami).
  Odra u dzieci: leczenie

  Leczenie odry jest wyłącznie objawowe. Nie ma leków przeciwwirusowych, które byłyby skuteczne w przypadku odry. Gorączkę u dziecka obniżamy lekami przeciwgorączkowymi, można podawać również leki przeciwkaszlowe. Dziecko powinno leżeć w łóżku (również przez kilka dni po ustąpieniu gorączki), w zaciemnionym pokoju, co złagodzi światłowstręt. Jeśli oczy dziecka są bardzo zaczerwienione, można je przemywać roztworem soli fizjologicznej. Pokój chorego dziecka powinien być często wietrzony.

  OdpowiedzUsuń
 6. Według Oksfordzkiego Podręcznika Chorób Klinicznych z 1992 roku, a więc przed monopolizacją prasy medycznej przez przemysł, znajdujemy informację:

  „Odra jest to choroba wirusowa - paramykowirus, który rozprzestrzenia się drogą kropelkową powodując katar, osłabienie, wysypkę. Charakterystyczne są tzw. plamki Koplika na śluzówce policzków, które wyglądają jak duże grudki soli. Wysypka o charakterze plamistym pojawia się za uszami w okresie od 3-5 dnia. Następnie rozprzestrzenia się na całe ciało i staje się zlewna. LECZENIE: TYLKO IZOLACJA!!!!
  W krajach uprzemysłowionych na ogól choroba kończy się całkowitym wyzdrowieniem”.

  OdpowiedzUsuń
 7. punkt eradykacji ciągle jest tylko przesuwany w czasie do przodu - już w latach 80 miała nastąpić eradykacja, a obecnie moment ten jest odwleczony już prawie o pół wieku. I dalej będzie. Oczywiście zwala się na nieszczepiących się, ale nawet teraz, a co dopiero w latach 80, odmów jest raptem 0,41 procenta, czyli 12 razy mniej niż mityczny poziom naruszenia odporności zbiorowej

  OdpowiedzUsuń
 8. https://people.csail.mit.edu/seneff/2017/SamselSeneff_Glyphosate_VI_final.pdf

  Glyphosate pathways to modern diseases VI: Prions, amyloidoses and autoimmune
  neurological diseases
  Anthony Samsel1
  and Stephanie Seneff 2, *
  1 Samsel Environmental and Public Health Services, Deerfield, NH 03037, USA
  2 Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge, MA 02139, USA
  Usage of the herbicide glyphosate on core crops in the USA has increased exponentially
  over the past two decades, in step with the exponential increase in autoimmune diseases
  including autism, multiple sclerosis, inflammatory bowel disease, type 1 diabetes, coeliac
  disease, neuromyelitis optica and many others. In this paper we explain how glyphosate,
  acting as a non-coding amino acid analogue of glycine, could erroneously be integrated with
  or incorporated into protein synthesis in place of glycine, producing a defective product that
  resists proteolysis. Whether produced by a microbe or present in a food source, such a peptide
  could lead to autoimmune disease through molecular mimicry. We discuss similarities in other
  naturally produced disease-causing amino acid analogues, such as the herbicide glufosinate
  and the insecticide L-canavanine, and provide multiple examples of glycine-containing short
  peptides linked to autoimmune disease, particularly with respect to multiple sclerosis. Most
  disturbing is the presence of glyphosate in many popular vaccines including the measles,
  mumps and rubella (MMR) vaccine, which we have verified here for the first time.
  Contamination may come through bovine protein, bovine calf serum, bovine casein, egg
  protein and/or gelatin. Gelatin sourced from the skin and bones of pigs and cattle given
  glyphosate-contaminated feed contains the herbicide. Collagen, the principal component of
  gelatin, contains very high levels of glycine, as do the digestive enzymes: pepsin, trypsin and
  lipase. The live measles virus could produce glyphosate-containing haemagglutinin, which
  might induce an autoimmune attack on myelin basic protein, commonly observed in autism.
  Regulatory agencies urgently need to reconsider the risks associated with the indiscriminate
  use of glyphosate to control weeds.

  OdpowiedzUsuń
 9. Obecne szczepionki przeciwko odrze cierpią na słabą skuteczność u młodych niemowląt, głównie ze względu na hamujący wpływ odporności matczynej na reakcje na szczepionki. Opracowanie szczepionki przeciwko odrze odpornej na taką pasywną odporność silnie przyczyniłoby się do zatrzymania wysiłków zmierzających do eradykacji odry https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28934110?fbclid=IwAR35qv7Gq08Y11W0ZkDh_GI5qGnS5p2MNAmA4IK3dZoqmKC3slip3hLCLZg

  OdpowiedzUsuń
 10. Matthias Klingele wykazał, że istnieje duża różnica między zdolnością krwi ludzi naturalnie uodpornionych i szczepionych do walki z różnymi, dzikimi i szczepionkowymi szczepami odry. Przyjrzał się dwóm różnym grupom. Jedna to naturalnie uodpornione matki z Nigerii, a druga to 12-letnie zaszczepione dzieci z Luksemburga. „Chociaż obie kohorty zostały dopasowane pod względem hamowania hemaglutynacji i standardowej neutralizacji mian, 12 z 22 surowic rekonwalescentów [osób które przeszły chorobę] i tylko 6 z 24 surowic zaszczepionych osób zneutralizowało wszystkie wirusy. Podobnie, tylko 2 z 20 wirusów nie zostały zneutralizowane przez co najmniej 75% surowic pochodzących od rekonwalescentów, w porównaniu do 10 z 20 wirusów, które opierały się neutralizacji w surowicach co najmniej 75% zaszczepionych.” – J Med Virol. 2000 Sep;62(1):91-8.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10935994 ?

  OdpowiedzUsuń


 11. Odra w mózgu :Sknocona fuzja

  Measles in the brain: Fusion gone awry
  17 FEBRUARY 2015

  googlotłum. z niewielką korektą

  "Wniknięcie wirusów otoczkowych do komórek rozpoczyna się, gdy błona otaczająca te cząsteczki wirusa łączy się z błoną komórkową. Proces fuzji wirusa z komórką musi być ściśle regulowany, aby upewnić się, że dzieje się to we właściwych komórkach. Aktywność fuzji wirusów odry wyizolowanych z mózgów pacjentów z AIDS nie jest odpowiednio regulowana, co może wyjaśniać, dlaczego wirusy te powodują chorobę w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Cząstki wirusa odry wiążą się z receptorami powierzchni komórki poprzez wirusową glikoproteinę HN (ilustracja). Gdy błony wirusowe i komórkowe zostaną połączone przez to oddziaływanie receptor-ligand, fuzja jest indukowana przez drugą wirusową glikoproteinę zwaną F, a wirusowe RNA jest uwalniane do cytoplazmy komórkowej. N-końcowe 20 aminokwasów białka F jest wysoce hydrofobowe i tworzy region zwany peptydem fuzyjnym, który wstawia się do docelowych błon w celu zainicjowania fuzji. Ponieważ fuzja za pośrednictwem F-białka może zachodzić przy pH obojętnym, musi być kontrolowana, aby zapewnić, że cząsteczki wirusa łączą się tylko z odpowiednią komórką i aby zapobiec agregacji nowo wytworzonych wirionów. Peptyd fuzyjny F jest zwykle ukryty, a zmiany konformacyjne w białku pchają go w kierunku błony komórkowej (zilustrowane). Uważa się, że te konformacyjne zmiany w białku F, które eksponują peptyd fuzyjny, zachodzą po związaniu białka HN z jego receptorem komórkowym.

  Podczas niedawnego wybuchu epidemii odry w Afryce Południowej, kilku chorych na AIDS zmarło, gdy wirus odry wszedł i replikował się w ich ośrodkowym układzie nerwowym. Wirus odry zazwyczaj wchodzi drogą oddechową, ustanawia wiremię (i charakterystyczną wysypkę) i jest usuwany w ciągu dwóch tygodni. Wiadomo, że wirus dostanie się do mózgu nawet u połowy zakażonych pacjentów, ale bez poważniejszych następstw. Zapalenie mózgu wywołane wirusem odry, obserwowane u tych pacjentów z AIDS, zwykle występuje u osób z obniżoną odpornością kilka miesięcy po zakażeniu wirusem odry.

  Wirus odry izolowany od dwóch zmarłych osób miał jedną zmianę aminokwasu w glikoproteinie F, od leucyny do tryptofanu w pozycji 454. Ta pojedyncza zmiana aminokwasu umożliwiła wirusom połączenie z błonami komórkowymi bez konieczności wiązania się z receptorem komórkowym poprzez HN glikoproteina. Innymi słowy, normalny mechanizm regulacji fuzji wirusa odry - wiążący receptor komórkowy - został ominięty w tych wirusach. Ta niezwykła właściwość mogła umożliwić rozprzestrzenienie się wirusa odry w ośrodkowym układzie nerwowym, powodując śmiertelną chorobę.

  W jaki sposób zmutowane wirusy pojawiły się u pacjentów z AIDS? Ponieważ osoby te miały upośledzoną odporność w wyniku zakażenia HIV-1, nie były w stanie oczyścić wirusa w zwykłych dwóch tygodniach. W konsekwencji wirus replikował się przez kilka miesięcy. W tym czasie mogła powstać mutacja, która pozwalała na nieuregulowaną fuzję wirusa i komórki, prowadząc do niekontrolowanej replikacji w mózgu. Alternatywnie, mutacja mogła być obecna w wirusie, który zainfekował te osobniki i został wybrany w ośrodkowym układzie nerwowym.

  Ciekawe pytanie brzmi, czy te neurotropowe wirusy odry mogą być przenoszone przez aerozol pomiędzy gospodarzami - raczej niepokojący scenariusz. Na szczęście mamy szczepionkę przeciw wirusowi odry, która skutecznie zapobiega infekcjom, nawet w przypadku tych zmutowanych wirusów."

  http://www.virology.ws/2015/02/17/measl ... gone-awry/

  Vincent Racaniello Ph.D., Professor of Microbiology & Immunology in the College of Physicians and Surgeons of Columbia University.
  http://www.virology.ws/table-of-contents/  A jeśli ktoś stracił kontrolę nad podawanym /zmutowanym wirusem, albo podano szczepionkę dziecku ze znacznie obniżoną odpornością, czy ktoś zagwarantuje bezpieczeństwo takiego produktu? A samo zarażanie przez szczepione osoby nie stanowi zagrożenia?

  OdpowiedzUsuń
 12. Czym jest odra?
  Odra jest samoograniczającą się infekcją wirusową u dzieci.

  Objawy odry obejmują prodromalną (początkową) fazę kaszlu, katar, podrażnienie oka i gorączkę, a następnie uogólnioną wysypkę w dniach 4-10 choroby.
  Odra jest zakaźna w fazie prodromalnej i przez 3-4 dni po wystąpieniu wysypki.
  Większość przypadków odry jest łagodnych i nie jest zgłaszana do wydziałów zdrowia publicznego.
  Zanim wprowadzono program szczepień przeciwko odrze, prawie wszyscy zachorowali na odrę i uzyskali odporność na całe życie w wieku 15 lat.
  W rzadkich przypadkach odra może powodować uszkodzenie mózgu i śmierć.
  Jakie są zagrożenia?
  W dzisiejszych czasach rzadko zdarza się cierpieć na trwałe kalectwo lub śmierć od odry w Stanach Zjednoczonych. W latach 1900-1963 wskaźnik śmiertelności odry spadł z 13,3 na 100 000 do 0,2 na 100 000 w populacji, ze względu na postęp w warunkach życia, żywieniu i opiece zdrowotnej - o 98% spadek (ryc. 1). 2.5 Niedożywienie, zwłaszcza niedobór witaminy A, jest pierwotną przyczyną około 90 000 zgonów na odrę rocznie w niedorozwiniętych krajach. 6 W USA i innych krajach rozwiniętych 75-92% hospitalizowanych przypadków odry ma niską zawartość witaminy A.
  Czy są jakieś korzyści z powodu odry?
  Istnieją badania wskazujące na związek między naturalnie nabytą infekcją odrą a zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chłoniaka nieziarniczego i ziarnicy złośliwej, a także zmniejszone ryzyko chorób atopowych, takich jak katar sienny, egzema i astma. 14-18 Ponadto infekcje przeciwko odrze wiążą się z niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych w wieku dorosłym. 19 Ponadto, niemowlęta urodzone przez matki, które miały naturalnie nabyte odrę są zabezpieczone przed odrą poprzez odporności matczynej dłużej niż noworodków zaszczepionych matek.
  Co ze szczepionką na odrę?
  Szczepionka przeciwko odrze została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych w 1963 roku i obecnie jest dostępna tylko jako składnik szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR). Znacznie zmniejszyło występowanie odry; jednak szczepionka nie jest w stanie zapobiec wszystkim przypadkom odry, ponieważ zgłoszono awarie. 21 Ulotka informacyjna producenta zawiera informacje o składnikach szczepionki, reakcjach niepożądanych i ocenach szczepionek. Na przykład "szczepionka MMR II nie została oceniona pod kątem działania rakotwórczego lub mutagennego, ani potencjalnego upośledzenia płodności." 11 Ponadto, nie udowodniono, aby ryzyko trwałego urazu i śmierci ze szczepionki MMR było mniejsze niż u odry
  https://physiciansforinformedconsent.org/measles/dis

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakie są skutki uboczne szczepionki MMR?
   Częstymi działaniami niepożądanymi szczepionki MMR są: gorączka, łagodna wysypka i obrzęk gruczołów policzkowych lub szyi. 1 Poważniejszym skutkiem ubocznym jest napad padaczkowy, który występuje u około 1 na 640 dzieci zaszczepionych MMR 2 - około pięć razy częściej niż ataki z powodu zakażenia odrą. https://physiciansforinformedconsent.org/measles/vrs/


   Jak dokładne są badania kliniczne szczepionki MMR?
   CDC stwierdza: "Próby prelicensure są stosunkowo niewielkie - zwykle ograniczone do kilku tysięcy osób - i zwykle trwają nie dłużej niż kilka lat. Badania przed leczeniem zwykle nie mają zdolności wykrywania rzadkich zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń niepożądanych o opóźnionym początku. " 6 Ponieważ odra śmiertelna w około 1 na 10 000 przypadków i powoduje trwałe uszkodzenie w około 1 na 80 000 przypadków, 3 na kilka tysięcy Badania kliniczne nie są wystarczające, aby udowodnić, że szczepionka MMR powoduje mniej śmierci i trwałe obrażenia niż odra (ryc. 1). Ponadto brak odpowiednich badań klinicznych szczepionki MMR spowodował, że dane z ulotki dołączanej do opakowania producenta były uzależnione od biernego nadzoru w zakresie częstości neurologicznych reakcji niepożądanych związanych z MMR, trwałej niepełnosprawności i śmierci.
   https://physiciansforinformedconsent.org/measles/vrs/


   Czy szczepionka MMR jest bezpieczniejsza niż odra?
   Nie udowodniono, że szczepionka MMR jest bezpieczniejsza niż odra. Wkładka na szczepionkę zawiera pytania dotyczące testów bezpieczeństwa na raka, mutacji genetycznych i upośledzenia płodności. Mimo że VAERS śledzi niektóre zdarzenia niepożądane, jest zbyt niedokładne, aby zmierzyć ryzyko odry. Badania kliniczne nie mają zdolności do wykrywania mniej powszechnych działań niepożądanych, a badania epidemiologiczne są ograniczone przez skutki przypadku i możliwe czynniki zakłócające. W badaniach bezpieczeństwa szczepionki MMR szczególnie brakuje statystycznej mocy. Przegląd ponad 60 badań szczepionek MMR przeprowadzonych dla Biblioteki Cochrane stwierdza: "Projektowanie i raportowanie wyników bezpieczeństwa w badaniach szczepionek MMR, zarówno przed, jak i po wprowadzeniu do obrotu, są w dużej mierze niewystarczające." 12Ponieważ trwałe odciski (od skutków ubocznych) odry, szczególnie u osób z prawidłowym poziomem witaminy A, są tak rzadkie, 3 poziom dokładności dostępnych badań naukowych jest niewystarczający, aby udowodnić, że szczepionka powoduje mniej śmierci lub trwałe uszkodzenie niż odra. https://physiciansforinformedconsent.org/measles/vrs/

   Usuń
 13. tutaj co prawda mowa o obecności przeciwciał akurat matczynych, ale niczym się one nie różnią od naturalnie nabytych igG (co też w tekście jest napisane - żeby nie było, że zmyślam -"nie znając się"). W modelu szczurzym zaszczepienie p.odrze w obecności przeciwciał spowodowało całkowity(!) brak(!) protekcji przeciwko tej chorobie. Niby - w badaniach na ludziach - jakiś pozytywny efekt na zachorowalnośc i śmiertelność mimo wszystko był (w co wierzę tak, jak w statystykę - model szczurzy, doświadczalny, jest pewniejszy w tym aspekcie, ponieważ model randomizowanej populacji jest zbyt wieloczynnikowy, aby wysnuwać proste wnioski), ALE - jak czytamy dalej - dzieci zaszczepione p.odrze w obecności przeciwciał matczynych, nigdy nie wykazywały już serokonwersji takiej, jak dzieci zaszczepione bez tych przeciwciał. Ponieważ autor sądzi, podając naukowe dowody, że to jednak serokonwersja chroni przed zarażeniem - te dzieci realnie miały przej.....ane do końca życia przez tą ingerencję w postaci zaszczepienia zbyt wcześnie. Nigdy już nie będą na odrę tak odporne, jak ich koledzy zaszczepieni bez interferencji przeciwciał. W ZWIĄZKU Z TYM - KTO tutaj podaje nieprawdziwe informacje????https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4165321/

  OdpowiedzUsuń
 14. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 15. Sama odra jest niestety dość poważną chorobą i nie należy jej w żadnym przypadku jej bagatelizować. Tym bardziej kiedy pojawiają się już pierwsze objawy odry https://apteline.pl/artykuly/jakie-sa-objawy-odry-i-jak-sie-przed-nia-chronic/ to dobrze jest wiedzieć jak możemy się skutecznie przed nią chronić.

  OdpowiedzUsuń
 16. Ochronę przed odrą daje odpowiedni pozim wit. D3, A, , C, melatonina, cynk, selen, glutation,krzem.
  Niestety szczepionki zawierające rtęć , aluminium, glifosat i nie wiadomo , jaki jeszcze koktajl wirusów obniżają glutation, melatoninę, selen, krzem, cynk, wit.A , czym mogą powodować przewlekłe zapalenia mózgu, zaburzenia osobowości, pogorszyć status antyoksydacyjny, depresję, nowotwory, zwłaszcza kości i mózgu.Aluminium podnosi poziom miedzi, która sprzyja angiogenezie nowotworowej, formaldehyd jest kancerogenem, aluminim pogarsza mikrokrążenie przez wpływ na potencjał zeta krwi, którego miarą jest OB.

  Podostre stwardniające zapalenie mózgu jest związane z niskim glutationem i wit. A, co może wynikać z wpływu aluminium i rtęci.

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.