czwartek, 5 listopada 2015

SSPE. a odra. Jakie jest ryzyko powikłań, czy po szczepieniach można dostać SSPE? SSPE jako NOP.

Bardzo często straszy się powikłaniem po odrze w postaci SSPE. Czyli naprawdę ciężkiego zapalenia mózgu objawiającego się nawet po wielu latach od zachorowania lub szczepienia, o bardzo złych rokowaniach.

Warto jednak mieć na uwadze, że wg. dostępnych źródeł literaturowych SSPE występuje u 1 osoby z  1 000 000 chorych (chociaż niektóre źródła mówią o 2-10 przypadkach na 1 milion zachorowań). Warto przypomnieć, że w Polsce nie choruje 1 milion osób rocznie na odrę, a całe 100 osób (2017r) w związku z tym szansa "wygranej" w tym totolotku jest o wiele wiele wiele rzędów mniejsza niż trafienia 6 w totolotku... Jednakże wyjątkiem są najmłodsi - o czym dalej. W każdym razie w Polsce co roku przypadków SSPE nie notuje się niemal wcale, jeszcze mniej niż przypadków różyczki wrodzonej. Czy podobnie jak ze wścieklizną - dużo straszenia, choroby straszne, ale faktycznie nie występują nie tylko z powodu szczepień ale z powodu wdrożenia odpowiednich procedur aby do takich przypadków nie dochodziło.

Źródła:
„Powikłania w przebiegu odry występują rzadko i dotyczą w szczególności osób z niedoborami odporności. Do najczęstszych powikłań należą zapalenia płuc będące wynikiem nadkażeń bakteryjnych oraz zapalenie mózgu (1 na 1 000 przypadków zachorowań), a także zapalenie mięśnia sercowego i ucha środkowego. Najcięższyma jednocześnie najrzadszym (1 na 1 000 000 przypadków zachorowań) powikłaniem jest podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), które może wystąpić nawet po 15 latach od momentu zakażenia [27, 59, 60]”
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf


Prawdopodobieństwo SSPE w przypadku szczepienia i zachorowania na dzikiego wirusa odry
Producent w oparciu o szacunkową krajową dystrybucję szczepionki przeciwko odrze uznał, że można powiązać ok. 1 przypadek SSPE na milion dawek podanej szczepionki.
Stanowi to znacznie mniej niż w przypadku zarażenia dzikim wirusem odry, gdzie szacuje się ok. 6 do 22 przypadków SSPE na milion zachorowań na odrę.
https://www.fda.gov/media/75191/download?fbclid=IwAR0PDd_HcazXNqjoUmsbZn-4OBx_3fy8TJGolVo60QqE1oYcLb6Smj6K_go
Oczywiście najpierw trzeba zachorować na odrę, aby było powikłanie w postaci SSPE.
W Polsce przy populacji 38 milionów zakładając 1000 zachorowań na odrę w skali roku (we wcześniejszych latach znacznie mniej ok. 100-150 przypadków). Prawdopodobieństwo zachorowania na odrę wynosi 1000 na 38 mln. czyli 26 przypadki na milion osób.
Teraz weźmy owe 22 osoby na 1 milion zachorowań, które będą miały powikłania w postaci SSPE to daje nam prawdopodobieństwo rzędu 6 przypadków na 10 miliardów!
Czyli powikłanie w postaci SSPE wynosi 1 na milion w wyniku zaszczepienia MMR, zaś wyniku zachorowania na odrę 6 na 10 miliardów. Różnica ponad 1700 większa szansa na SSPE po szczepieniu niż po zachorowaniu na odrę, nawet uwzględniając liczbą zachorowań przed wprowadzeniem szczepień nadal utrzymuje się przewaga! Chyba, że ryzyko SSPE jest większe w pewnych grupach wiekowych.
Oficjalnie SSPE występuje z częstością 2-10 przypadków na milion osób chorych na odrę.
http://www.encephalitis.info/files/5413/4012/7902/FS_004V1.pdf
https://www.facebook.com/TakDlaSzczepien/posts/622790404518044
Jednak w przypadku najmłodszych - niemowląt. W 2017 roku ukazało się JEDNO badanie wskazujące, że u niemowląt zapadalność na SSPE może być nawet rzędu 1:600. W badani posiłkowano się przypadkami zachorowań z lat 1988-1991, nie rozróżniano niemowląt pod względem grup ryzyka, wieku - wyniki jak zwykle są sumaryczne. Generalnie niemowlęta stosunkowo rzadko chorują na odrę i nadal w Polskich warunkach zachorować na odrę to jak trafić 6 w totka, do tego, żeby to było niemowlę i do tego, żeby dziecko nie było odpowiednio leczony co zwiększa ryzyko SSPE...
Warto też pamiętać, że generalnie niemowlęta powinny być zabezpieczone przeciwciałami matki, która przechorowała naturalnie... ew. jest świeżo po szczepieniu.

Poniżej omówienie wspomnianego badania odnośnie niemowląt  po polsku https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/odraswinkarozyczka/176002,czy-zapadalnosc-na-sspe-jest-niedoszacowana
Poniżej samo badanie:
Subacute sclerosing panencephalitis: the devastating measles complication that might be more common than previously estimated - Wendorf K.A. i wsp. - Clin. Infect. Dis., 2017; 65: 226–232https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28387784

Warto też zaznaczyć, że SSPE nie jest tożsame ze zgonem. W 5% -10%  przypadków dochodzi do remisji, w pozostałych są metody leczenia, tylko w jakimś % kończy się śmiercią (niektóre źródła podają nawet 10%, jest to jednak tak rzadka choroba, że trudno o jakieś sensowne dane)
O leczeniu: prof. dr. hab. med. Jerzy Kulczycki Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:
  "Jedyną skuteczną metodą leczenia chorych na SSPE jest podawanie interferonu alfa do układu komorowego mózgu. Ten sposób leczenia został wprowadzony na początku lat 80. XX wieku w kilku krajach, między innymi w Polsce (w Instytucie Psychiatrii i Neurologii), i okazał się skuteczny [..]"
Więcej http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html

Upraszczając można powiedzieć, ze obecnie jedyną realną grupą ryzyka dla SSPE są niemowlęta poniżej roku (Miller 2004) Przed wprowadzeniem szczepień w tej grupie wiekowej było bardzo mało zachorowań, gdyż niemowlęta były chronione przez przeciwciała przekazywane od matek, które naturalnie przechorowały odrę.  Dlatego wtedy SSPE było sporadyczne. Można powiedzieć, że odra weszła w pewien rodzaj symbiozy z organizmem człowieka i chorowano w wieku kiedy ryzyko komplikacji było niewielki (dzieci 2- 10lat).

Poniżej artykuł o przeciwciałach od matki, karmieniu piersią i jest też o odrze http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html
Cytat:
"Niższy poziom przeciwciał przeciwko odrze u kobiet szczepionych ma znaczący wpływ na zanik odporności u nieszczepionych niemowląt [44, 83]. Wynika z tego jeden z problemów związanych ze szczepieniem przeciwko odrze, a mianowicie wysoki odsetek zachorowań wśród niemowląt poniżej pierwszego roku życia. Sytuacja taka miała miejsce w Polsce podczas epidemii w latach 1997–1998, kiedy to zapadalność na odrę wśród dzieci poniżej 1 roku życia była 4,5 razy wyższa niż w populacji ogólnej [32]. Zachorowania wśród małych dzieci są dość niebezpieczne i zwiększają ryzyko rozwoju podostrego stwardniającego zapalenia mózgu w późniejszym okresie życia [1, 49]. Rekomendowany wiek szczepienia różni się regionalnie i jest wynikiem wypracowanej równowagi pomiędzy optymalnym wiekiem dla uzyskania serokonwersji a prawdopodobieństwem zakażenia wiru- sem odry przed okresem szczepienia [8]." 
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf
"Wprowadzenie w Polsce obligatoryjnych szczepień przeciwodrowych w 1975 r.,  a  w  1991 r. szczepienia powtórnego eliminują stopniowo dzikiego wirusa odry ze środowiska. Zmieniły się też cechy epidemiologiczne SSPE. Obserwuje się późniejszy wiek zachorowania i wydłużenie latencji choroby - obecnie najczęściej  chorują osoby, które z różnych względów (najczęściej  organizacyjno-zdrowotnych) nie zostały uwzględnione w kalendarzu szczepień. "
http://ppn.ipin.edu.pl/archiwum/pliki/2000/01/PPiN_1-2000-07.pdf
http://www.ipin.edu.pl/ppn/archiwum/t09n01.php

"W okresie 2007-2011 w Europie wystąpiło 38 przypadków podostrego stwardniającego zapalenia mózgu. "
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=27&sz=54&to= i

"SSPE w Polsce nie stanowi obecnie problemu epidemiologicznego. W latach 2003-2004 zarejestrowano po 1 przypadku nowego zachorowania na SSPE w skali kraju."
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gHq9ppDWa7AJ:www.neuroedu.pl/index.php/content/download/1919/27643/file/nr1_01_Sobczyk.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html
SSPE występuje z częstością 2-10 przypadków na milion CHORYCH osób czyli biorąc pod uwagę liczbę chorych w Polsce ryzyko SSPE po odrze w Polsce jest tysiące razy mniejsze niż szansa na to że zostaniemy trafieni meteorytem... Jednak w grupach ryzyka - noworodki/ niemowlaki - ryzyko jest znacząco wyższe. Nie ma szczepionki przeciwko odrze dla noworodków i niemowląt.

SSPE występuje z częstością 2-10 przypadków na milion osób chorych na odrę.
http://www.encephalitis.info/files/5413/4012/7902/FS_004V1.pdf
https://www.facebook.com/TakDlaSzczepien/posts/622790404518044

wg.  powyższych danych ryzyko SSPE po odrze w Polsce jest tysiące razy mniejsze niż szansa na to że zostaniemy trafieni meteorytem...
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/806017812779046/
http://szczepienie.blogspot.com/p/komiks.html  (ze źródłami)
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/822454167802077/?comment_id=822532304460930&offset=0&total_comments=16&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


Jednak w grupach ryzyka - niemowlaki - ryzyko jest znacząco wyższe. Nie ma szczepionki przeciwko odrze dla noworodków i niemowląt.
" Według dostępnych danych powikłanie to występuje z częstością około 1 przypadek na 100 000 zachorowań na odrę. [..] SPE, ciężkie, odległe powikłanie odry, może występować częściej niż dotychczas sądzono. Wszystkie opisane osoby, które zachorowały na SSPE w stanie Kalifornia, przeszły odrę przed ukończeniem 15. miesiąca życia. Korzystając z bazy danych medycznych Centers for Disease Control and Prevention oraz California Encephalitis Project za lata 1998–2014, zidentyfikowano 17 zachorowań na SSPE. W latach 1988–1991 w stanie Kalifornia odnotowano 3651 przypadków odry u dzieci w tym wieku, co pozwoliło oszacować, że zapadalność na SSPE u dzieci, które zachorowały na odrę w wieku niemowlęcym wyniosła 1 przypadek na 609 dzieci.
https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/odraswinkarozyczka/176002,czy-zapadalnosc-na-sspe-jest-niedoszacowana

"W Polsce przed wprowadzeniem rutynowego szczepienia na odrę dzieci poniżej 2 roku życia rejestrowano 6–7 nowych przypadków podostrego stwardniejącego zapalenia mózgu (SSPE – subacute sclerosing panencephalitis, zespół Dawsona) na 10 mln mieszkańców rocznie. Obecnie w całej Polsce notuje się pojedyncze przypadki choroby."
http://www.poradnia.pl/neurologiczne-powiklania-odry.html

"Nasze analizy pokazują, że SSPE może się rozwinąć u jednego na 1387 dzieci, które przed piątym rokiem życia zachorowały na odrę i u jednego na 609 niemowlaków, którzy przed ukończeniem pierwszego roku życia przeszli zakażenie wirusem – mówił w Nowym Orleanie prof. Cherry
http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,20930757,epidemia-odry-w-rumunii-juz-szesc-jej-ofiar-zmarlo-powod.html
"U około 10% chorych występuje samoistna poprawa."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podostre_stwardniaj%C4%85ce_zapalenie_m%C3%B3zgu

"Matka prosi o eutanazję: Mój syn to roślina. U mężczyzny stwierdzono podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE). "Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę."
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090530/REPORTAZ/917225514 http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/139351,matka-prosi-o-eutanazje-moj-syn-to-roslina.html
Stan Krzysztofa jest skutkiem szczepienia na odrę. Fatalna rosyjska szczepionka sprawiła, że organizm nie zwalczył wirusa, który uaktywnił się po latach i zaatakował mózg.
https://pomorska.pl/trzeba-nazwac-rzeczy-po-imieniu-umieraj-krzysiu-umieraj/ar/7049633

Krzysztof Jackiewicz to nie jedyna ofiara szczepionki na odrę.
Ofiar SSPE po MMR jest więcej np. Ashley Shipman (zmarła w wieku lat 14), Robert Francis (spał 18 godzin dziennie w końcu całkiem zapadł na śpiączkę) cz Stacey Berry (13 lat).
http://www.whale.to/v/mmr101.html [Oczywiście historie ze strony whale wymagają szczególnej weryfikacji]

Przypadek Karolka Satko - SSPE po szczepieniu
https://www.facebook.com/karoleksatko
http://i.imgur.com/VglcLVD.png

Są też relacje matki Krzysztofa Jackiewicza z których wynika
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/46-letni-krzysztof-cierpi-na-sspe-powiklanie-pod-odrze,521503.html
http://m.newsweek.pl/polska/przez-26-lat-patrzec--jak-twoje-dziecko-umiera,77473,1,1.html
https://www.tygodnikprzeglad.pl/spi-juz-18-lat/prof. dr. hab. med. Jerzy Kulczycki Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: "Jedyną skuteczną metodą leczenia chorych na SSPE jest podawanie interferonu alfa do układu komorowego mózgu. Ten sposób leczenia został wprowadzony na początku lat 80. XX wieku w kilku krajach, między innymi w Polsce (w Instytucie Psychiatrii i Neurologii), i okazał się skuteczny [..]"

"Wprowadzenie w Polsce obligatoryjnych szczepień przeciwodrowych w 1975 r.,  a  w  1991 r. szczepienia powtórnego eliminują stopniowo dzikiego wirusa odry ze środowiska. Zmieniły się też cechy epidemiologiczne SSPE. Obserwuje się późniejszy wiek zachorowania i wydłużenie latencji choroby - obecnie najczęściej  chorują osoby, które z różnych względów (najczęściej  organizacyjno-zdrowotnych) nie zostały uwzględnione w kalendarzu szczepień. "
http://ppn.ipin.edu.pl/archiwum/pliki/2000/01/PPiN_1-2000-07.pdf
http://www.ipin.edu.pl/ppn/archiwum/t09n01.php

prof. dr. hab. med. Jerzy Kulczycki Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:  "Po kilkunastu latach od wygaśnięcia w Ameryce Północnej zainteresowania SSPE ukazało się w „Neurology” doniesienie o występowaniu nowych przypadków tej choroby. Zachorowania te były poprzedzone dużą epidemią odry, która nawiedziła USA w latach 1988–90.

Jest to dowodem, że nawet tak rygorystycznie wprowadzone i konsekwentnie realizowane, jak to miało miejsce w USA, szczepienia przeciw odrze mogą nie stanowić dostatecznego zabezpieczenia przed zjawiskiem, które nazywamy „rokiem epidemicznym”. Jak można się było spodziewać, po około dziesięciu latach od tej epidemii pojawiły się zachorowania na SSPE, o istnieniu którego wielu lekarzy już zdążyło tam zapomnieć. "

"SSPE w Polsce nie stanowi obecnie problemu epidemiologicznego. W latach 2003-2004 zarejestrowano po 1 przypadku nowego zachorowania na SSPE w skali kraju."
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gHq9ppDWa7AJ:www.neuroedu.pl/index.php/content/download/1919/27643/file/nr1_01_Sobczyk.pdf+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl


"Podostre stwardniejące zapalenie mózgu (SSPE, subacute sclerosing panencephalitis) jest rzadko występującą chorobą zapalno-zwyrodnieniową
wywołaną przez mutanta wirusa odry. [..]
Jednak nadal nie ma jednoznacznego wyjaśnienia, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za brak eliminacji wirusa odry po jej przebyciu u niektórych tylko dzieci, w następstwie czego dochodzi do rozwoju przetrwałej, bezobjawowej infekcji.
[..]
We współczesnym piśmiennictwie można znaleźć doniesienia stwierdzające wysokie miana przeciwciał przeciwko wirusowi Borna, u dzieci z potwierdzonym SSPE o ostrym przebiegu"
http://www.neuroedu.pl/index.php/content/download/1919/27643/file/nr1_01_Sobczyk.pdf.


Wg. strony PZH - prawdopodobnie dane dotyczące całego świata:
"podostre stwardniające zapalenie mózgu występuje u od 1 na 1700 do 1 na 3300 chorych"
"W okresie 2007-2011 w Europie wystąpiło 38 przypadków podostrego stwardniającego zapalenia mózgu. "
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=27&sz=54&to= i

SSPE (opóźnione powikłanie wywołane przez odrę, które prowadzi do uszkodzenia mózgu i śmierci) 1 na 8000 (dzieci poniżej 2. roku życia)
http://www.nhs.uk/Conditions/MMR/Documents/polish[1].pdf

"W 2011 roku lokalne epidemie odry zarejestrowano w 36 spośród 53 krajów należących do Regionu Europejskiego (RE), a łączna liczba zachorowań zgłoszonych do 26 października wyniosła 26 074."
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/show.html?id=73023

Czyli w ciągu 5 lat było 38 przypadków SSPE. Rocznie na odrę w europie chorują dziesiątki tysięcy ludzi, przypadków SSPE rocznie jest 7-8 biorąc pod uwagę proste szacunki. Oczywiście liczba zachorowań na odrę nie jest stała, z różnych względów zmienia się cyklicznie.


"Jeżeli mimo wszystko nasze dziecko zachoruje na odrę, to pamiętajmy, że podawanie mu witaminy A znacznie redukuje ryzyko powstawania powikłań i zmniejsza śmiertelność."
http://www.poradnia.pl/neurologiczne-powiklania-odry.html


 SSPE - wbrew pozorom ryzyko większe w krajach o dużej wyszczepialności, szczegóły tutaj https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/836556346391859/ są tem też linki do niemieckich stron, gdzie poruszony jest ten temat np. strona dr Rabe
http://www.impf-info.de/die-impfungen/masern/113-masern-die-erkrankung.html
 O SSPE nie słyszano przed wprowadzeniem szczepień na odre bo to powikłanie jest stosunkowo "młode"

1. Grupą ryzyka dla SSPE są niemowlęta poniżej roku (Miller 2004)- przed wprowadzeniem szczepień w tej grupie wiekowej było bardzo mało zachorowań , bo niemowlęta były chronione przez przeciwciała przekazywane od matek , które naturalnie przechorowały odrę. Więc wtedy SSPE było sporadyczne. Można powiedzieć , że odra weszła w pewien rodzaj symbiozy z organizmem człowieka i chorowano w wieku kiedy ryzyko komplikacji było niewielki( dzieci 2- 10lat) .

Szczepienia postawiły wszystko na głowie i teraz grupą najbardziej zagrożoną są niemowlęta szczepionych matek. I teraz odnośnie ryzyka SSPE - w krajch , gdzie odra praktycznie nie występuje (czyli np Polska) ryzyko SSPE jet praktycznie zerowe. Nie ma odry - nie ma SSPE.Inaczej wygląda to już np w Niemczech, gdzie n zachorowania na odrę notuje się w tysiącach chorych- SSPE nadal jest schorzeniem rzadkim ,ale występuje i niestety w ciągu ostatnich lat staje się częstszym powikłaniem. Szacuje się ryzyko 1do 10: 10.000 do 100.000 chorych.Jakie jest faktyczne ryzyko to do końca i tak nie wiadomo, bo choroba pokazuje objawy nawet po 25 latach po przebyciu odry.

2. Wiele wskazuje , że SSPE jest powikłaniem stosunkowo "młodym". Tzn nawet w okresie , kiedy odra nie była w tak dobrej symbiozie z organizmem ludzkim i chorowały dzieci poniżej roku o SSPE nikt nie słyszał. Oczywiście trzeba brać pod uwagę fakt , że w tamtych czasach takie powikłanie nie byłyby w ogóle powiązane z odrą , bo objawy wstępują dużo później. Ale nie ma żadnych doniesień odnośnie jakiejś tajemniczej choroby , która ni z tego ni z owego zabija zdrową młodzież lub młodych dorosłych.

3. Najnowsze badanie z 2014 roku wskazuje na istnienie odmiany dzikiego wirusa odry , którego nie są w stanie wyeliminować ani przeciwciała wytworzone podczas naturalnej infekcji , ani przeciwciała szczepionkowe.Szczególnie często ta mutację wirusa występuje u osób z SSPE, co może być wyjaśnieniem tego powikłania.(Kweder 2014). O SSPE nie słyszano przed wprowadzeniem szczepień na odre bo to powikłanie jest stosunkowo "młode"

http://www.impf-info.de/die-impfungen/masern/113-masern-die-erkrankung.html

Podsumowując:

Mimo bardzo rygorystycznych szczepień o SSPE nie można zapomnieć. Chorują ludzie nie tylko nie zaszczepieni, ale właśnie zaszczepieni, a mimo to nadal podatni na odrę. SSPE zdarza się także jako powikłanie po szczepionce.

Na szczęście SSPE jest niezmiernie rzadkim powikłaniem po odrze.
Jeszcze przed wprowadzeniem szczepień było to 6–7 przypadków na 10 mln mieszkańców rocznie. Czyli jakieś 20  przypadków rocznie, w latach 1950-1975 rocznie zdarzało się blisko 100 tys do 200tys zachorowań.  Czyli szacunkowo w Polsce w latach 70: 1 przypadek na 5-10 tys zachorowań i to w latach 60-70.. ? Znów jak w przypadku śmiertelności odry - w Polsce są kilka razy lepsze wskaźniki niż na świecie?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1555273118017927&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1

Do tego warto zaznaczyć, ze w ok. 10% przypadków występuje poprawa bez stosowania leczenia, a dla części przypadków SSPE istnieją skuteczne terapie - interferon Alfa.
SSPE nadal nie jest dobrze poznane, rokowania w większości miejsc opisywane są jako złe.

Biorąc pod uwagę obecne środki zapobiegawcze i panika jaka towarzyszy nawet pojedynczym przypadkom wystąpienia Odry, trudno spodziewać się aby epidemie miały większy zasięg niż kilkaset, w skali roku maksymalnie kilka tysięcy przypadków na kilku dziesięciomilionową populację.
W czasach gdy epidemie odry miały zasięg kilkuset tysięcy rocznie SSPE zdarzała się w 6-7 przypadków na 10mln, ponieważ obecne epidemie są ponad 100 krotnie mniejsze, należy założyć, że i te liczby są 100 krotnie mniejsze. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że mimo pojawiających się niewielkich epidemii przypadki SSPE będą niezwykle rzadkie o ile w ogóle się pojawią to pojedyncze. Już teraz wiadomo, że w skali całego kontynentu Europejskiego w przeciągu 5 lat nazbierało się do tej pory 38 takich przypadków. Warto poczytać o dziwnych niezwykle rzadkich chorobach genetycznych aby uświadomić sobie  jak bardzo rzadkie jest to schorzenie http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_najdziwniejsze_choroby_xxi_wieku_i_niezwykle_przypadki_medyczne_cz1.html

Szczepienie na odrę zdrowego człowieka tylko w obawie przed SSPE uważam za głupotę, tak samo jak posługiwanie się tym argumentem w celu namawiania na szczepienie. Wystarczy spojrzeć trzeźwym okiem - SSPE jest w kategorii "prędzej mnie piorun trzaśnie"  z wpisu o szacowaniu ryzyka:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1557264244485481

Odpuszczę nawet pisanie o szansach na NOP po MMR bo po prostu sam fakt udania się na wizytę do lekarza w celu szczepienia, zwłaszcza samochodem obarczony jest większym ryzykiem wypadku (rzędy wielkości) niż szansa, że ta szczepionka się kiedykolwiek przyda i ochroni przed SSPE. Zwłaszcza przy obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Liczba zachorowań w Polsce jest porównywalna z liczbą osób trafiających 6 w totka. Do tego zdecydowana większość zachorowań dotyczyła romskich koczowisk.

Kompilacja informacji na temat odry
http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-bcg-szczepienia-sspe-mmr-vaxpro.html


"Ostre zapalenie móżdżku będące powikłaniem ospy to jednak pikuś w porównaniu z podostrym stwardniającym zapaleniem mózgu (SSPE), które jest z kolei konsekwencją infekcji wirusem odry. Jest to rzadkie schorzenie, przykładowo w 2004 roku w Polsce odnotowano tylko jeden przypadek! Po co więc w ogóle o tym pisać? Dlatego, że w przeszłości, tzn. gdy jeszcze nie było powszechnych szczepień przypadków było więcej. W 1984 roku wskaźnik zachorowań na SSPE w Polsce wynosił 1,22 na milion osób populacji ogólnej. W erze szczepionek, w roku 1999 już tylko 0,05. Teraz jednak, kiedy zmniejsza się wyszczepialność odra może nawrócić, a wraz z nią SSPE. Najtrudniejsze w rozpoznaniu tej choroby jest to, że pojawia się w kilka (4-10) lat po przechorowaniu odry. Objawy pojawiają się w czterech etapach. Początkowe mogą być trudne do zauważenia, są to bowiem zmiany w zachowaniu oraz problemy w szkole. Jakie dziecko czasem nie zachowuje się dziwnie i nie ma dość szkoły?Drugi etap choroby objawia się już w bardziej widoczny sposób. U chorych pojawiają się skurcze mięśni. Mają one charakter mioklonii, czyli nagłych skurczów grup mięśniowych. Nie są to drżenia mięśni, które odczuwamy wszyscy i które są zwykle efektem zwykłego przemęczenia lub nadmiaru kawy, ale masywne zrywy kilku mięśni niezależne od woli. Ponadto mogą się pojawić drgawki i otępienie. Takich objawów nie da się przeoczyć. W trzecim etapie SSPE maleje ilość mioklonii, a pojawia się sztywność pozapiramidowa i stopniowo dochodzi do utraty kontaktu z chorym. Ostatnie stadium to śpiączka lub mutyzm akinetyczny (czyli brak ruchu i nic nie mówienie) oraz niewydolność autonomiczna.
SSPE to prawdziwa zebra. Nikt nie pomyśli o niej w pierwszej chwili. Nikt. W jednym z opisanych przypadków około 20-letni student trafił do szpitala z powodu trwająych od 2 dni zmian w zachowaniu. Przy przyjęciu był zdezorientowany co do miejsca i czasu. W badaniu neurologicznym lekarze zaobserwowali wzmożenie odruchów po prawej stronie ciała. Chłopak nie miał gorączki, a TK głowy oraz punkcja lędźwiowa były w porządku. Dzień po przyjęciu wystąpiły jednak u niego drgawki, a w przeprowadzonym EEG wykryto nieprawidłowości. Obraz MRI zasugerował lekarzom, że być może jest to zapalenie mózgu, włączyli więc leczenie acyklowirem (lek na opryszczkę, wirus opryszczki wywołuje bowiem ciężkie zapalenia mózgu, a innych potencjalnych wirusów i tak nie mamy jak zwalczać), amoksycyliną (antybiotyk) i fenytoiną (lek przeciwdrgawkowy). Nic to nie pomogło, co gorsza chory rozwinął porażenie połowicze prawostronne (paraliż połowy ciała) i niedrgawkowy stan padaczkowy (w tłumaczeniu z polskiego na nasze to bardzo źle). Przeprowadzono ponowną punkcję lędźwiową, płyn posiano na wszystkie możliwe podłoża, ale nie wyrosły na nich żadne bakterie ani grzyby. Płyn został nawet wysłany na PCR (wymyślne i bardzo przydatne badanie materiału genetycznego) w celu zbadania ewentualnej obecności wirusa opryszczki, cytomegalii, ospy a nawet wirusa Zachodniego Nilu. Dalej bez rezultatu. Badanie naczyń mózgowych, autoprzeciwciał i toksykologii też nic. Dopiero biopsja mózgu i kolejne EEG pozwoliło skierować diagnostykę na odpowiednie tory. Ten przydługi opis lekarskich zmagań uświadamia, że SSPE to naprawdę niezwykle trudne diagnostyczne wyzwanie.

https://zebrywgalopie.wordpress.com/2016/02/10/odra-ktora-przeszla-do-podziemia/
O śmiertelności odry
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1555273118017927
Mała infografika o odrze:
http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1572868359591736
O powikłaniach po odrze:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html
https://szczepieniaodra.wordpress.com/czestosc-i-rodzaj-powiklan-odrowych/
O sensie szczepień skojarzonych przeciwko odrze
http://szczepienie.blogspot.com/2015/07/szczepic-mmr-priorix-mmrvaxpro-measles.html

W skrócie: SSPE występuje z częstością 2-10 przypadków na milion CHORYCH dorosłych wśród dzieci jedne większe badania wskazują, że u niemowląt to 1:600 z tym, że niemowlęta powinny być zabezpieczone przeciwciałami matki, która przechorowała naturalnie... http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/sspe-odra-ryzyko-powikan-szczepienia.html

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.