Biologiczne zanieczyszczenia szczepień. Ciekawostki historyczne, Wszystko to fakty, tak po prostu było.

Szczepionki oprócz samych antygenów w różnej formie (żywych wirusów, fragmentów białek etc.) zawierają też różne dodatki. Część z nich opisana tutaj
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/co-zawieraja-szczepionki-czy-wiesz-co.html

Część związania z zanieczyszczeniami podłoża biologicznymi zanieczyszczeniami została niżej opisana. Zanieczyszczenia biologiczne mogą mieć istotny związek z chorobami nowotworowymi
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/szczepienia-nowotwory-rak-szczepionki.html i autoimmunologicznymi
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html


Ryzyka zanieczyszczeń nie da się wyeliminować, a może je jedynie minimalizować.
Jeśli np. wirusy odry namnażane są na komórkach zarodków kurzych, a dalej jest ostrzeżenie, że u osób uczulonych może wywołać reakcje anafilaktyczną, to chyba jest logiczne, że szczepionka komórki takowe zawiera.
Informacje o tym, iż zanieczyszczenia z podłoża mogą być przenoszone, a nawet generalnie są (komórki kurze nie biorą się w szczepionkach znikąd) można znaleść m.in. na
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages%2Fregulation%2Fgeneral%2Fgeneral_content_000351.jsp&mid=WC0b01ac058002956c
http://www.biosafety.be/CU/animalcellcultures/mainpage.html

Szczepionki powstają zwykle w wielu procesach w których używane są różne linie komórkowe (małpie, ludzkie, czasem inne), pożywki (surowica cielęca), enzymy (świńska trypsyna) i różne związki chemiczne (formaldehyd, polisorbat 80, tiomersal, wodorowęglan aluminium, fosforan aluminium i inne). Jest dużo możliwości gdy coś może pójść nie tak i wkraść się mogą zanieczyszczenia. Wirusy w formie krystalicznej nie poddają sterylizacji podobnie jak niektóre bakterie wewnątrzkomórkowe w otoczce lipidowej czy mycoplasma opisana niżej.  Wirusy z uwagi na wielkość są poza fizyczną możliwością kontroli aby być pewnym, że zostaną całkowicie wyeliminowane.
Wielkim problemem jest sprawdzenie substancji pod kątem występowania nieznanych wirusów więc się tego praktycznie nie robi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2876658/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2876658/table/t2/ https://en.wikipedia.org/wiki/Human_endogenous_retrovirus_K https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_sarcoma_leukosis_virus https://en.wikipedia.org/wiki/Porcine_Circovirus_Associated_Disease https://www.lifesitenews.com/news/new-study-finds-autism-linked-to-fetal-contaminated-vaccines

Lista szczepionek od CDC z opisem składu
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
Cell culture materials, used to grow the vaccine antigens. For example, egg protein, various culture media. Inactivating ingredients, used to kill viruses or inactivate toxins. For example, formaldehyde. Antibiotics, used to prevent contamination by bacteria. For example, neomycin

"Zastosowanie w procesie produkcyjnym takich substancji łączy się z ryzykiem zanieczyszczenia szczepionki drobnoustrojami (lub ich fragmentami) niezwiązanymi ze szczepionką, tzw. czynnikami zewnątrzpochodnymi. Z tego powodu wprowadzono odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które mają zapobiec skażeniu szczepionki przez niepożądane w niej wirusy, grzyby, bakterie (w tym mykoplazmy, spiroplazmy, prątki i riketsje), i to w każdej postaci zdolnej do wywołania niekorzystnych skutków dla zdrowia. Potencjalne zanieczyszczenie mogą stanowić całe cząstki drobnoustroju, jego białka lub materiał genetyczny inny niż pożądany w składzie szczepionki. Zalicza się do nich również białka prionowe powodujące pasażowalne encefalopatie gąbczaste (transmissible spongiform encephalopathy – TSE).
https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/161964,bezpieczenstwo-szczepien

„No reliable way to compeletely eliminate viral contamination”
Tłumaczenie: Brak wiarygodnej metody, by zupełnie wyeliminować zanieczyszczenie wirusowe.
(Źródło: fragment prezentacji naukowej o różnych, nie tylko wirusowych, zanieczyszczeniach linii komórkowych
https://wikisites.mcgill.ca/djgroup/images/9/9d/Contamination_&_cell_line_mixed_up.pdf [do zweryfikowania]

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ CZYNNIKAMI ZEWNĄTRZPOCHODNYMI W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA SZCZEPIONEK, Ewa Augustynowicz, Anna Lutyńska, Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
"Wobec różnorodności drobnoustrojów potencjalnie nadkażających szczepionki oraz postępu wiedzy na temat występowania wielu nieznanych jeszcze wirusów, które mogą stanowić potencjalne ich zanieczyszczenie, trudno jest jednoznacznie zdefiniować wystarczający zakres badań, który zapewniłby bezpieczeństwo substancji biologicznych zastosowanych do wytwarzania szczepionek. Z szacowanej liczby 150 000 istniejących wirusów, jak dotąd zidentyfikowano jedynie ok. 2300 i liczby te mogą ulegać zmianie. Z tych względów analiza bezpieczeństwa szczepionek pod względem potwierdzenia braku obecności czynników zewnątrzpochodnych czy zanieczyszczeń biologicznych praktycznie uwzględnia oznaczenie jedynie potencjalnego ryzyka." (...)
"Obecne wymagania i zalecenia dotyczące oceny bezpieczeństwa szczepionek w aspekcie kontroli obecności czynników zewnątrzpochodnych nie eliminują całkowicie ryzyka ich zanieczyszczeń."
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/wykrywanie-zanieczyszczen-czynnikami-zewnatrzpochodnymi-w-ocenie-bezpieczenstwa-szczepionek?lang=pl
www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=1548 https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1554115351282554
Linie komórkowe niestety ale bywały i bywają skażone wirusami odzwierzęcymi (w tym różnymi wirusami białaczek), trypsyna wirusami świńskimi (np. EMCV), Circovirusy, poliomawirusami jak Simian virus 40 (SV40), nieodzjadliwionymi dzikimi wirusami polio (wskutek czego akcja szczepień przeciwko polio pochłonęła tysiące ofiar ostrych porażeń wiotkich wywołanych szczepieniami w latach 50 w USA), małpim wirusem endogennym M7. Nawet unieszkodliwione, odzjadliwione (atenuowane) wirusy czasem potrafią mutować w złośliwsze formy, a także niektóre potrafią łączyć swoją informacje genetyczną do DNA komórki gospodarza. Może to wywołać mutacje komórek, ale nie doprowadza do ich szybkiej śmierci, dlatego wirusy działające w ten sposób nazywane są łagodnymZ szacowanej liczby 150 000 istniejących wirusów, jak dotąd zidentyfikowano jedynie ok. 2300 i liczby te mogą ulegać zmianie (8). Z tych względów analiza bezpieczeństwa szczepionek pod względem potwierdzenia braku obecności czynników zewnątrzpochodnych czy zanieczyszczeń biologicznych praktycznie uwzględnia oznaczenie jedynie potencjalnego ryzyka. Tak więc zakres badań powinien n być na bieżąco modyfikowany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat tzw. nowo zidentyfikowanych wirusów lub czynników potencjalnie zakażających (8, 9). ...... ,, Pierwsze komercyjnie dostępne i stosowane w latach 50-tych szczepionki przeciw poliomyelitis przygotowane w pierwotnych liniach komórek pochodzących od nerki małpy Rhesus, były zakażone wirusem małpy SV40 (Simian Virus 40). Fakt ten opisano dopiero w 1959 r., po tym jak analizy jakościowe serii szczepionek przeciw poliomyelitis wyprodukowanych w latach 1954-1963 potwierdziły obecność tego zanieczyszczenia. Ocenia się, że w tym okresie w Stanach Zjednoczonych szczepionki potencjalnie zanieczyszczone wirusem SV40 podano ponad 100 mln osób. Mimo, że do dzisiaj nie potwierdzono onkogennych właściwości wirusa SV40 u ludzi (12, 13), w 1961 r. do zakresu obowiązkowych badań bezpieczeństwa każdej serii szczepionki przeciw poliomyelitis wprowadzono badanie jego obecności w linii komórek stosowanej do namnażania wirusów polio. Ze względu na wysokie ryzyko występowania nadkażeń pierwotnych linii komórek nerki małpy Rhesus wirusem SV40 oraz innymi wirusami małpimi, w 1963 r. do namnażania wirusów polio w procesie wytwarzania szczepionek wprowadzono pierwotną linię komórek nerki małpy Cercopithecus, wolną od wirusa SV40. Obecnie szczepionki produkowane z użyciem w/w linii komórek małpy są obligatoryjnie poddawane rozszerzonym wówczas badaniom kontroli. Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia .
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=1548

Źródłem mikrobiologicznych zanieczyszczeń szczepionek związanych ze stosowaniem materiałów pochodzenia biologicznego mogą być szczepy szczepionkowe wirusów, których serie siewne zostały przygotowane w liniach komórek, względnie linie komórek lub materiały stosowane jako składniki podłoży hodowlanych np. surowica bydlęca, świńska lub trypsyna. Zakres prowadzonych badań czynników zewnątrzpochodnych w tym przypadku obejmuje pochodzenie stosowanych w procesie wytwarzania linii komórek, a w przypadku szczepionek weterynaryjnych dodatkowo gatunek zwierzęcia, dla którego przeznaczona jest szczepionka (4). Wybór metod i zakresu badań czynników zewnątrzpochodnych w obecnie stosowanych szczepionkach jest ściśle związany z aktualną wiedzą o poznanych, a wcześniej niezidentyfikowanych drobnoustrojach, które mogą być potencjalnie zakaźne dla linii komórek stosowanych w procesie wytwarzania szczepionki. Na zakres tych badań wpływają także zmiany dokonywane w procesie wytwarzania szczepionek, takie jak np. wprowadzenie do namnażania wirusa grypy ciągłych linii komórek pochodzących od ssaków, tj. linii komórek nerki psa MDCK (Madin-Darby Canine Kidney) oraz linii Vero, nerki afrykańskiej małpy zielonej, zamiast zalężonych jaj kur. Podobnie, w przypadkach nowo opracowywanych szczepionek, do wytwarzania których używane są wcześniej niestosowane powszechnie linie komórek np. ssaków lub owadów, zakres tych badań musi być odpowiednio szeroki oraz zgodny z aktualnym stanem wiedzy (5). link wyżej PZH
http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl/pobierz-artykul?id=1548


Zanieczyszczeniem hodowli komórkowych bywają też bakterie - mycoplasma (odporne na antybiotyki bakterie z rodziny Mycoplasmataceae)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4207559/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma
"Istnieje ok. 200 gatunków mykoplazmy. Większość z nich jest nieszkodliwa i nie powoduje problemów, jedynie cztery czy pięć z nich są patogenami. Mycoplasma fermentans (incognitus strain) prawdopodobnie pochodzi z jądra bakterii Brucella. Ten czynnik chorobowy nie jest bakterią, ani też wirusem. Jest zmutowaną formą bakterii Brucella, połączoną z wirusem visna, z którego mykoplazma została ekstrahowana.

Patogeniczna mykoplazma zwykła być całkiem nieszkodliwa, ale badania w zakresie broni biologicznych, prowadzone pomiędzy rokiem 1942 a czasem teraźniejszym, stworzyły w rezultacie o wiele bardziej groźną i zaraźliwą formę mykoplazmy. Naukowcy (...) uczynili wiec z niej „broń biologiczną” i przetestowali ją na niczego nie podejrzewającej ludności Ameryki Północnej. Dr Maurice Hilleman, naczelny wirolog, zatrudniony w kompanii farmaceutycznej Merck Sharp & Dohme, oświadczył, iż ten czynnik chorobotwórczy jest obecnie noszony przez (...) większości ludności na świecie.
Wg doktora Shyh-Ching Lo, starszego stopniem naukowca w Instytucie Patologii Sił Zbrojnych i jednego z czołowych amerykańskich badaczy mykoplazmy, ten czynnik chorobotwórczy powoduje wiele chorób, włączając AIDS, raka, CFS, colitis Crohn’a, i typ cukrzycy, stwardnienia rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Wengera oraz szereg chorób kolagenowo-waskularnych, takich jak reumatyczny artretyzm i Alzheimera.
Wielu lekarzy nie wie nic o czynniku chorobotwórczym mykoplazm dlatego, że został on stworzony przez kompleks wojskowy USA w eksperymentach z użyciem broni biologicznych i nigdy nie przedostał się do wiadomości publicznej. Patogen ten został opatentowany przez armię USA i dr Shyh-Ching Lo. Posiadam kopię dokumentu patentowego z Biura Patentów USA: https://www.google.com/patents/US5242820
"Prof. Dr Garth Nicholson, z Instytutu Medycyny Molekularnej, bierze udział w programie badawczym nad mykoplazmami, ufundowanym (koszt 8 mln) przez armię amerykańską pod kierownictwem dr Charlesa Engela z NIH. Program ten bada weteranów z wojny w Zatoce Perskiej, 450 z nich, jako że istnieją dowody, że tzw. „syndrom Zatoki Perskiej” jest jeszcze jedną z chorób ( lub zespołem chorób) powodowanych przez mykoplazmy."
Źródło:


https://www.youtube.com/watch?v=npWwgthOm8A (do zweryfikowania)
https://forum.wybudzeni.com/index.php?topic=1739.0   (do zweryfikowania)


Czy szczepionki przed dopuszczeniem do użytku są badane pod kątem obecności drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych z rodzajów Chlamydia i Mycoplasma oraz krystalicznych form (tzn. całych cząsteczek) wirusów?
W procesie wytwarzania szczepionek – poza wyjściowym materiałem, jakim są bakterie lub wirusy będące źródłem antygenów pożądanych w szczepionce – wykorzystywane są też inne materiały pochodzenia biologicznego, takie jak:
 • certyfikowane do produkcji szczepionek linie komórek (diploidalnych i ciągłych), w których namnażane są wirusy
 • substancje dodawane do podłoży laboratoryjnych, w których hodowane są wirusy (surowica bydlęca, trypsyna)
 • jaja kurze stosowane w celu produkcji szczepionki przeciwko grypie.
Zastosowanie w procesie produkcyjnym takich substancji łączy się z ryzykiem zanieczyszczenia szczepionki drobnoustrojami (lub ich fragmentami) niezwiązanymi ze szczepionką, tzw. czynnikami zewnątrzpochodnymi. Z tego powodu wprowadzono odpoowiednie procedury bezpieczeństwa, które mają zapobiec skażeniu szczepionki przez niepożądane w niej wirusy, grzyby, bakterie (w tym mykoplazmy, spiroplazmy, prątki i riketsje), i to w każdej postaci zdolnej do wywołania niekorzystnych skutków dla zdrowia. Potencjalne zanieczyszczenie mogą stanowić całe cząstki drobnoustroju, jego białka lub materiał genetyczny inny niż pożądany w składzie szczepionki. Zalicza się do nich również białka prionowe powodujące pasażowalne encefalopatie gąbczaste (transmissible spongiform encephalopathy – TSE).


"Prof. Szczylik zauważył, że kluczową rolę w higienie genomu odgrywa m.in. zapobieganie wirusom, które wkomponowują się w nasze geny w sposób trwały. „Wirusy przenoszą różne cząstki i wchodząc do naszych komórek zmieniają strukturę genomu i powodują jego uszkodzenia” – podkreślił onkolog. Zaznaczył, że zaburzenia w obrębie genów prowadzą do choroby nowotworowej."
"Materiał genetyczny to największy skarb, jaki posiadamy. Zawartość naszych komórek przekazujemy własnym dzieciom, czyli kolejnym pokoleniom. Żeby nie skazywać naszych dzieci na straszne choroby, musimy zatroszczyć się o własny genom. Wśród chorób, na które możemy narazić nasze potomstwo nie dbając o siebie samych, są także choroby nowotworowe."
Dr. Ozimek: "Zaburzenia w obrębie genów mogą prowadzić do wielu chorób. Najgorsze jest to, że mogą to być zarówno dzikie wirusy z otoczenia, jak i te pochodzące ze szczepionek, w tym te, którymi zanieczyszczone jest wiele szczepionek…."

http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=863465973734198&id=351287104952090&substory_index=0
http://www.wim.mil.pl/183-aktualnoci/2065-prof-cezary-szczylik-z-wim-trzeba-dbac-o-higiene-genomu
http://pl.blastingnews.com/zdrowie/2015/05/higiena-genomu-czyli-styl-zycia-zaniedbujac-siebie-skazujemy-na-chorobe-wlasne-dzieci-00408195.html


Niestety akcje masowych szczepień nie raz doprowadzały do zarażenia tysięcy ludzi groźnymi patogenami i chorobami w tym HIV, WZW-B, kiła, gruźlica, a także wieloma różnymi świńskimi i małpimi wirusami z zanieczyszczeń, które u zwierzą prowadzą do rozmaitych chorób u ludzi nie do końca wiadomo. Wciąż nie wiadomo jakie zanieczyszczenia biologiczne i wirusy są w szczepionkach.


Dlatego też niektóre choroby autoimmunologiczne, zwłaszcza w ostrym rzucie są przeciwwskazaniem do szczepień dla niektórych  lekarzy jak np. AZS, chociaż wg. aktualnych zaleceń AZS jest nawet wskazaniem do szczepień
http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/co-jest-przeciwwskazaniem-do-szczepi


Zanieczyszczenie wirusem WZW-B szczepionek dla wojska.

W latach 50 po podaniu szczepionki na żółtą febrę ponad 25 tysięcy amerykańskich żołnierzy zachorowało na żółtaczkę zakaźną. Okazało się, że do przygotowania szczepionki trafił wirus żółtaczki B (śmiertelność wyniosła 3 na 1000 osób).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892770/ http://aje.oxfordjournals.org/content/39/3/337.full.pdf http://aje.oxfordjournals.org/content/40/1/35.full.pdf


Szczepionka przeciwko gruźlicy BCG - Lubeca - 251 zarażonych, 72 zgony
Katastrofa w Lubece, 251 noworodkom doustnie podano trzy dawki nowej szczepionki (BCG) przeciwko gruźlicy (TB) szczepionki niestety zanieczyszczonej Mycobacterium tuberculosis (bakterią gruźlicy). W sumie 173 niemowlęta miały objawy gruźlicy, ale przeżyły zakażenie, 72 zmarło z powodu gruźlicy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4721647/

DTP
Dr Kotok w książce "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców" wspomina, że anatoksyna błonicza nie raz i nie dwa razy powodowała masowe zgony dzieci, głównie ze względu błędów technologicznych w procesie inaktywacji toksyny.
leksander Kotok: Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach dla myślących rodziców; przekład: Katarzyna Prześnicka; Wydawnictwo Lekarskie SIMILIMUM, 2011 r., str. 96
http://stopnop.com.pl/blonica-i-szczepionka-przeciw-blonicy/

Polio
Szczepionka Salka (IPV) przyczyniła się do epidemii polio w USA w 1955 roku (40tys przypadków, 120tys skażonych dawek, 53 osoby sparaliżowane i 10 zgonów) 
Podobna sytuacje zanotowana lata później w Berlinie.
Natomiast odnośnie szczepionki konkurencyne (OPV) to także w Polsce typ szczepionkowy wirusa polio doprowadził do epidemii
Więcejhttp://szczepienie.blogspot.com/2015/07/historia-walki-z-epidemia-polio.html

Szczepienia główną przyczyną rozpowszechnienia się wirusa HIV.

Oliver Pybus z Oxfordu: rozprzestrzenianiu się wirusa pomogły dwa aspekty, charakterystyczne dla świata lat 20. XX wieku. Pierwszy – to publiczne kampanie służby zdrowia wzywające do szczepień przeciw chorobom zakaźnym. Wirus szerzył się bowiem przez używanie brudnych strzykawek. Drugi aspekt to sieć transportu kolejowego, która pozwoliła ludziom podróżować po ogromnym kraju. Zdaniem naukowców z belgijskiego uniwersytetu w Leuven i Oxfordu, którzy opublikowali swoje spostrzeżenia w czasopiśmie ,,Science” właśnie te dwa zjawiska pozwoliły HIV na szybkie opanowanie krajów afrykańskich, a następnie innych kontynentów.
Prowadzone badania polegają na analizowaniu wszystkich mutacji w zapisie genetycznym wirusa HIV. Badanie źródeł HIV jest stosunkowo trudne, ponieważ zachowało się niewiele próbek genetycznych z poprzednich dekad.
Źródło: BBC http://www.bbc.com/news/health-29442642
http://historia.newsweek.pl/hiv-pochodzi-z-dawnej-stolicy-konga-belgijskiego-newsweek-pl,artykuly,349301,1.htmlSzczepionka przeciwko polio przyczyną epidemii polio

Szczepionka Salka przyczyniła się do jednej epidemii polio (40tys przypadków, 120tys skażonych)

"W 1955 120tys szczepionek przeciwko polio wskutek błędu na jednym z etapów produkcji zawierały żywe wirusy. Efekt: 40tys osób zarażonych, 53 osoby sparaliżowane i 10 zgonów.

"Przez moment wydawało się, że akcja może się przerodzić w spektakularną tragedię. Zastopowano ją, gdy rozchorowało się kilka tysięcy dzieci, które dostały szczepionkę, a setki spośród nich dotknął paraliż. Sabin zdawał się niemal triumfować: "A nie mówiłem?". W ciągu paru dni okazało się, że jedna z serii szczepionki okazała się wadliwa – zawierała "niedobitego" wirusa. Była to kwestia bardziej braku odpowiedniego nadzoru i organizacyjnego pośpiechu niż zagrożenia tkwiącego w samej szczepionce. Osiem dni potem szczepienia wznowiono."
http://szczepienie.blogspot.com/p/polio-poliomyelitis-opv-opw-porazenia.html

Więcej na temat historii - podobna sytuacja zdarzyła się wiele lat później w Berlinie
http://szczepienie.blogspot.com/2015/07/historia-walki-z-epidemia-polio.html

Szczepionki przeciwko rotawirusom zainfekowane circovirusem i retrovirusem pochodzenia zwierzęcego?

W artykule linki do dokumentacji medycznej:
http://www.greenmedinfo.com/blog/breaking-news-millions-children-infected-vaccine-safety-experts-rotateq-vaccine
“The sample of RotaTeq vaccine tested positive for rotavirus A and baboon endogenous virus, as previously reported by Victoria and colleagues [17]. The origin of the baboon endogenous virus is assumed to be related to the African green monkey-derived Vero cell line used in its manufacture and cross-hybridization of its endogenous retroviruses to the baboon endogenous retrovirus probes [17].” 2014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3980782/

Skażenie szczepionek przeciw Rotavirusom, świńskimi wirusami (Circovirus), a rak wątroby. Władze zdrowotne USA nadal przekonują, że takie zanieczyszczenia są nieszkodliwe.
"Chociaż bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa szczepionki zawierającej PCV1, a wzrostem komórek raka wątrobokomórkowego człowieka nie jest jasne, dane te powinny być rozpatrywane w dalszej ocenie bezpieczeństwa szczepionek i innych produktów, które mogą zawierać PCV1".
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X11009911

W szczepionce przeciwko rotawirusom odnajduje się świnskie wirusy:
http://www.virology.ws/2010/03/29/deep-sequencing-reveals-viral-vaccine-contaminants/

Badanie opublikowane w Advances in Virology znalazło w szczepionce doktora Offita " ( właściciel patentu i sławny naganiacz szczepionkowy ) szczep małpiego wirusa endogennego M7
“ Additionally, a baboon endogenous virus strain M7 was detected, likely due to the monkey cell line in which RotaTeq was produced from.”

Infekcje retrowirusami mogą być niebezpieczne wg. Judy Mikovits, co gorsza, mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie . Potrafią wbudować się w genom, a wtedy trudno aby były z niego usunięte. O retrowirusach wkomponujących się w ludzkie DNA
Dr Judy Mikovits - Odwrotna Transkryptaza w szczepionkach MMR
http://ebd.cda.pl/620x368/137477977 (do weryfikacji)

"nie ma możliwości, aby dopuszczone do użytku szczepionki były skażone retrowirusami" tak twierdzą Anna Rahnama, lekarka i studentka bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr Paula Dobosz, genetyczka i specjalistka immunoonkologii z Uniwersytetu w Tel Awiwie:
"szczepionki w przebiegu procesu produkcyjnego przechodzą wielokrotne i szczegółowe badania, także na obecność mikrobiologicznych zanieczyszczeń (vide np.1 2 3 4 5 6 7 8 9) w tym retrowirusów, poprzez ilościowe oznaczanie testem PERT stosowanym do potwierdzania ekspresji niezakaźnych cząstek endogennego retrowirusa w różnych substratach komórek."
Więcej
https://www.crazynauka.pl/czy-retrowirusy-w-dna-sa-dla-nas-grozne-i-czy-sa-obecne-w-szczepionkach/
„Szacuje się, że zaledwie u 1 na 5 tys. zaszczepionych kotów powstają guzy. Głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko rozwoju tych zmian są częstość i liczba szczepień. Z każdym następnym szczepieniem ryzyko powstania mięsaka wzrasta. Z tego względu zaleca się modyfikowanie programu szczepień kotów w taki sposób, aby czworonogi szczepione były wyłącznie przeciwko chorobom, które realnie im zagrażają”. 
http://www.cafeanimal.pl/artykuly/porady/Nowotwory-po-szczepieniach,3860
 Źródła amerykańskie donosiły, że szczepionki dla zwierząt skażone były wirusem sarkomy kotów (FSV / FLV).Udowodniono, że niektóre popularne u ludzi wirusy prowadzą do zaburzeń zachowania i popularnych chorób psychicznych
"Wirus grypy, wirus opryszczki, wirus Epsteina-Barr i cytomegalowirus CMV, Toxoplasma gondii wyzwalają ekspresję genu HERV, a następnie patologiczne kaskady https://advances.sciencemag.org/content/6/29/eabc0708.full

Niektóre patogeny mają wpływ na skłonność do depresji, na wybuchy złości czy nawet ryzykowne zachowania seksualne
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/permalink/2543812132616175/Temat zanieczyszczeń w szczepieniach to temat rzeka.

SV40 i RSV?

Trudno nie wspomnieć też o wirusie SV-40, który dopiero po wielu latach "bezpiecznych szczepień przeciwko polio"  został zidentyfikowany i jest w organizmach milionów ludzi...

http://szczepienie.blogspot.com/2015/09/sv-40-bialko-p53-szczepienia-polio-opv.html

"Mimo że jest to wirus małpi, znajdowano go w niektórych liniach komórek nowotworowych. Intensywne badania w latach 60. i 70. wykluczyły tę możliwość, lecz dziś znowu ukazują się doniesienia o możliwości wywołania białaczek przez tego wirusa.

Amerykańska agencja rządowa CDC zamieściła na swojej oficjalnej stronie bardzo niepokojące informacje dotyczące szczepionki polio. Napisano na niej, że prawie 100 milionów obywateli USA otrzymało w latach 1955-63 szczepionkę polio, a z tej liczby nawet 30 milionów amerykanów mogło otrzymać szczepionkę skażoną małpim wirusem SV40, który jest łączony obecnie z niektórymi chorobami nowotworowymi. Na całym świecie, (również w Polsce) skażone szczepionki mogą dotyczyć kilkuset milionów ludzi.
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=382#sthash.5D8vjFjg.dpuf


SV40 koduje antygen T, mający zdolność łączenia się w nieaktywne kompleksy z białkiem p53, przez co kompleks ten traci zdolność hamowania cyklu komórkowego czy też indukcji apoptozy[1], co może przyczyniać się do nowotworzenia."
Gerard Drewa, Ferenc Tomasz: Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2011, s. 148, 152. ISBN 9788376092959.
za http://pl.wikipedia.org/wiki/SV40

DNA SV40 zostało wykryte w ludzkim mózgu, kościach i płucach z nowotworami u dzieci i dorosłych, a także w 45% plemników od osób zdrowych.
"Białko p53 jest jednym z czynników transkrypcyjnych odgrywających ważną rolę podczas aktywacji zaprogramowanej śmierci komórki. Proces apoptozy pozwala na utrzymanie homeostazy w organizmie. Jednakże w komórkach rakowych p53 jest nieaktywne co pozwala na dalszy rozwój nowotworu.
Komórki rakowe skupiają się na niszczeniu p53 tak, aby uzyskać nieśmiertelność."


Więcej na temat zanieczyszczeń i SV40
http://www.greenmedinfo.com/guide/health-guide-vaccine-research
http://www.cdc.gov/MMWR/PDF/ss/ss5201.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1941725/


"Od lat 1960. szczepionka przeciw polio, rozprowadzana „za darmo” w Polsce, była skażona rakotwórczym wirusem SV-40. Podawano ją dzieciom co najmniej do połowy lat 1980." - czyli wg niewiarygodnego Jaśkowskiego w Polsce roczniki do 1985 roku miały podawaną szczepionkę przeciwko polio zarażoną zanieczyszczeniem z lat 50 czyli wirusem SV-40 podejrzanym o plagę nowotworów? Bujda?

Trudno powyższe potwierdzić poza jednym artykułem z wprost:

"Światowa Organizacja Zdrowia zapowiada, że dzięki masowym szczepieniom polio będzie można za kilka lat całkowicie wyeliminować tak jak ospę, która zniknęła 25 lat temu. - Problem w tym, że doustna szczepionka przeciw polio, która aż do 1981 r. była stosowana w krajach socjalistycznych, zawierała pochodzącego od małp wirusa wywołującego raka! - twierdzi dr Michele Carbone z Loyola University Medical Center w Chicago. Ile osób w Polsce mogło zostać zainfekowanych tym wirusem? Żaden z pytanych o to przez "Wprost" fachowców nie umiał odpowiedzieć." 

http://www.wprost.pl/ar/63489/Szczepionka-Pandory/
z
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/944126552301504/


"Simian virus 40, czyli wirus zidentyfikowany jako 40 wirus znaleziony u małp, jest tylko częścią dużej liczby tzw. niechcianych skażeń ubocznych, które często przedostają się do szczepionek. Są to tzw. endogenne retrowirusy, które często w szerokim spektrum zanieczyszczają skład szczepionek. - SV40 blokuje działanie proteiny p53, określanej jako „strażnik genomu”. Ta niezwykła proteina zapobiega niestabilności genomu i zapoczątkowaniu zmian rakowych komórki. Kiedy proteina p53 jest zablokowana, następuje niekontrolowany rozrost komórek rakowych i dochodzi do formowania się guza nowotworowego. Takie oddziaływanie wirusa SV40 zostało wykazane w badaniach przeprowadzanych na zwierzętach i jest to również logiczne wytłumaczenie obecności SV40 w komórkach rakowych u ludzi.

Inne skażenia?
Podejrzewa się również, że pierwotna epidemia wirusa polio w latach 40 – tych została wywołana przez inną potrójną szczepionkę przeciw dyfterytowi, krztuścowi i tężcowi . Stwierdzono, że powodowała ona chorobę u niektórych dzieci, którym została podana. Przypadki polio u dzieci zaszczepionych tą szczepionką były znacznie częstsze niż u dzieci niezaszczepionych, a statystyki te dotyczą szczytowego okresu występowania polio w Wielkiej Brytanii, czyli roku 1949. Podobne dane dotyczą Australii.

Inne fakty

W 2005 roku w czasopiśmie branżowym ”Cancer Research „ opublikowano artykuł zatytułowany ”Doustne szczepionki polio zanieczyszczone SV 40 po roku 1961”. W przeprowadzonych testach znaleziono wirusa SV40 w szczepionkach produkowanych do prawdopodobnie aż 1978 roku!
Inne przerażające dane, zostały udostępnione w USA. Badaniami objęto tam 59 tysięcy kobiet. Stwierdzono, że częstotliwość występowania guza mózgu u dzieci matek, które zostały zaszczepione polio pomiędzy 1959 a 1965 jest 13 – krotnie większa niż u dzieci matek nieszczepionych polio.
Obecnie, tysiące dzieci w biednych krajach azjatyckich i afrykańskich cierpią na paraliż poszczepienny wywołany szczepionkami przeciw polio. Liczba ta przekracza wielokrotnie przypadki występowania naturalnego polio."
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=382

Glisofat w szczepionkach?
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/co-zawieraja-szczepionki-czy-wiesz-co.html
Niepokojące informacje na ten temat pochodzą z takich źródeł jak
http://www.tonu.org/2016/08/31/vaccine-glyphosate-link/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1095375153843309/

Metale ciężkie jak: ołów, wolfram, antymon, nikiel, chrom, antymon w szczepionkach?
Nowe włoskie badanie wykazało, że szczepionki są zanieczyszczone OŁOWIEM, wolframem, antymonem, cyrkonem, niklem i chromem. Dr Antonietta Gatti & Stefano Montanari opublikowali swoje odkrycia w "International Journal of Vaccines and Vaccination." (23.01.2017) Naukowcy byli "zaskoczeni", kiedy nieoczekiwanie odkryli duże ilości mikro i nano zanieczyszczeń we wszystkich badanych szczepionkach pediatrycznych:
"Ilość obcych ciał, jakie zostały wykryte w niektórych przypadkach oraz ich niezwykłe chemiczne właściwości, były dla nas zdumiewające. Cząsteczki nieorganiczne, które zostały zidentyfikowane nie są ani BIOKOMPATYBILNE, ani nie ulegają BIODEGRADACJI, co oznacza, że są one oporne na rozkład chemiczny (BIOPERSISTENT) i mogą wywoływać skutki, które mogą stać się oczywiste natychmiast po podaniu zastrzyku, lub po upływie pewnego czasu."
"Po wstrzyknięciu, te mikrocząsteczki i nanocząsteczki mogą zatrzymać się wokół miejsca wkłucia i formować OBRZĘKI oraz ZIARNINIAKI. Ale mogą być również przenoszone przez KREW (...) w wielu przypadkach są rozprowadzane po całym organizmie, nie powodując żadnych widocznych reakcji, ale jest też prawdopodobne, że w pewnych okolicznościach, mogą dotrzeć do niektórych narządów, nie wykluczając mikroflory..."
"Jak to bywa w przypadku wszystkich ciał obcych, a zwłaszcza tak małych, wywołują one REAKCJĘ ZAPALNĄ, która jest PRZEWLEKŁA, ponieważ większość z tych cząstek NIE MOŻE ulec degradacji."
"(...) cząsteczk tej wielkości obserwowane w szczepionkach mogą przedostać się do jąder komórkowych i oddziałowywać na DNA."
https://steemit.com/vaccines/@canadian-coconut/new-published-italian-study-micro-and-nano-contamination-in-vaccines
Włoscy badacze z National Council of Reserach zbadali 44 szczepionki powszechnie stosowane w Europie i USA na obecność nieorganicznych, zwłaszcza metalicznych zanieczyszczeń. Do badań wykorzystali najbardziej zaawansowane techniki mikro i nano analityczne – mikroskopię elektronową i spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii. Badanie ujawniło, że wszystkie szczepionki zawierały znaczne ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w składzie. Znajdowały się tam cząstki, kryształy, osady, agregaty, nanocząstki takich metali/pierwiastków jak: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn. (To wszystko w dodatku do rtęci, która jest dodawana do niektórych szczepionek jako konserwant.) Rozmiary tych cząstek zanieczyszczeń wynosiły od 100 nanometrów do 10 mikronów.
Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i nie są biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia, toksyczne reakcje immunologiczne, obrzęki, ziarniaki, procesy nowotworowe, choroby neurologiczne i inne. Nanoczątki uszkadzają też DNA.Nie ma możliwości, żeby tak duże ilości i tak zróżnicowane zanieczyszczenia pochodziły z normalnych procesów produkcji szczepionek. Raczej wygląda, że celowo dodano do nich toksyczne odpady przemysłowe. Ponieważ dziś większość leków i szczepionek stosowanych w Europie i USA jest produkowana przez globalne koncerny w Chinach, Indiach, Wietnamie i Korei, prawdopodobnie tam dodano te zanieczyszczenia. Możliwe, że do produkcji szczepionek używano toksycznej wody ze ścieków przemysłowych. Tylko szczepionka przeznaczona dla kotów była pozbawiona tych zanieczyszczeń, co dowodzi, że można produkować czyste szczepionki.
Szczepionki są koktajlem rozmaitych mikrobów lub ich fragmentów, połączonych różnymi toksycznymi dodatkami i zanieczyszczeniami. Nie są badane pod względem bezpieczeństwa ani skuteczności. Toksyczne efekty tych zanieczyszczeń dodają się do szkodliwego działania innych składników, czyniąc praktycznie wszystkie szczepionki preparatami groźnymi dla życia i zdrowia, zwłaszcza dla niemowląt i starszych dzieci. Prawdą jest więc maksyma wypowiedziana przez jednego z wynalazców szczepionek, że jedyna bezpieczna szczepionka to ta, której nie wzięliśmy. W tej sytuacji obowiązkowe czy przymusowe szczepienia wydają się celowym truciem, okaleczaniem i zabijaniem zdrowych dzieci/osób dla zysków, obywającym się pod zasłoną ochrony przed chorobami. Żadne dziecko szczepione zgodnie ze współczesnymi programami szczepień nie będzie w pełni zdrowe, a znaczny ich procent przez całe życie będzie cierpieć na poważne choroby chroniczne. O straconym intelektualnym potencjale ludzkim nawet tu nie wspominam.
Zanieczyszczenia w szczepionkach
Badanie stężenia jedenastu metali w szczepionkach, ekstraktach alergicznych, toksoidach, krwi, produktach krwiopochodnych i innych produktach biologicznych. 1986 r.
Niech JC , Deszcz TC , Maienthal FJ , Biddle GN , Progar JJ . Poziomy metali różniły się od producenta do producenta, produktu i od partii do partii tego samego producenta. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3558419

https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf Na rysunkach 6a i 6b pokazano jeden z ciał obcych zidentyfikowanych w Agrippal. Cząstka składa się z ceru, żelaza, tytanu i Nikiel. (Rysunek 7a i 7b) przedstawiają obszar Repevax, gdzie morfologia czerwonych krwinek - nie możemy stwierdzić, czy są ludźmi lub zwierzę - jest wyraźnie widoczne. Tabela 3 podsumowuje liczbę i morfologię gruzu zidentyfikowane, w kategoriach pojedynczych cząstek, skupisk cząstek lub agregaty (związki organiczno-nieorganiczne), natomiast na rysunku 8 pokazano uzyskany wykres oblicza całkowitą liczbę cząstek (cząstki plus skupiska plus agregaty) zidentyfikowane dla 20 mikrolitrów każdej szczepionki. Podobne agregaty już opisali inni naukowcy który zidentyfikował je we krwi np. u pacjentów z białaczką [15] i u osób dotkniętych krioglobulinemią [16]. Nie wszystkie analizowane szczepionki zawierają takie same zanieczyszczenia, chociaż ta sama szczepionka należała do różnych partii i, w niektóre przypadki pochodzące z różnych krajów mogą zawierać podobne zanieczyszczenia (np. szczepionki Glaxo Infarix, Typherix a Priorix zawiera Wolfram. Zidentyfikowano również wolfram Zestaw Menjugate firmy Novartis i Prevenar, Meningitec firmy Pfizer i Meningitec przez Wyeth). 
Feligen, jedyna testowana szczepionka weterynaryjna, okazała się być tylko próbka wolna od zanieczyszczeń nieorganicznych, podczas gdy Allergoid generuje warstwę soli nieorganicznych tak grubych, że nie pozwala do wykrywania innych zanieczyszczeń w postaci cząstekDyskusja  
Wykryto ilość ciał obcych, a w niektórych przypadkach ich niezwykłe kompozycje chemiczne zaskoczyły nas. Nieorganiczny zidentyfikowane cząsteczki nie są biokompatybilne ani biodegradowalne, oznacza to, że są biopersyjne i mogą wywoływać efekty które mogą stać się oczywiste albo bezpośrednio w pobliżu wstrzyknięcia czas lub po pewnym czasie od podania. To jest ważne pamiętać, że cząsteczki (kryształy, a nie cząsteczki) są ciała obce dla organizmu i zachowują się tak samo. Więcej w w szczególności ich toksyczność jest pod pewnymi względami inna niż ta elementy chemiczne, które je tworzą, dodając do tej toksyczności który w każdym razie nadal istnieje, typowy dla ciał obcych. Dlaz tego powodu wywołują reakcję zapalną. Po wstrzyknięciu te mikrocząstki, nanocząstki i agregaty mogą przebywać wokół miejsca wstrzyknięcia tworząc obrzęki i ziarniaki [17]. Ale mogą też być przenoszone przez krew krążenie, unikając wszelkich prób odgadnięcia, co będzie ich ostatecznym przeznaczenie. Wierzymy, że w wielu przypadkach są dystrybuowane w całym ciele, nie powodując żadnej widocznej reakcji, ale to jest również prawdopodobne, że w pewnych okolicznościach docierają do niektórych narządów, żaden wyłączony i zawierający mikroflorę, w rozsądnej ilości. Tak jak w przypadku wszystkich ciał obcych, szczególnie tych małych, oni wywołać reakcję zapalną, która jest przewlekła, ponieważ większość te cząstki nie mogą ulec degradacji. Ponadto białko korona efekt (z powodu nano-bio-interakcji [18]) może produkować organiczne / nieorganiczne cząstki kompozytowe zdolne do stymulowania układ odpornościowy w niepożądany sposób [19-22]. To jest niemożliwe nie dodawać, że cząsteczki mają rozmiar często obserwowany w szczepionkach wprowadź jądra komórkowe i oddziaływuj z DNA [23]
https://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdfSTOPNOP o sprawie informuje w następującym tonie:
Badacze Antonietta Gatti I Stefano Montanari z włoskiego Instytutu Nauki i Technologii opublikowali w 2016 r. wyniki analizy czystości 44 stosowanych w Europie i USA szczepionek ujawniając, że wszystkie one zawierają zanieczyszczenia w postaci micro - i nanocząstek, agregatów, kryształów, precypitatów o wielkości od 100 nanometrów do ok. 10 mikronów.
Ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn w postaci cząstek i agregatów nie były wymienione w firmowych ulotkach szczepionek.
Jedynie szczepionka weterynaryjna była pozbawiona tych zanieczyszczeń.
Wyniki badania:
http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php
Jak informuje neurobiolog prof. Maria Dorota Majewska:
"Są one obce dla komórek, nie są biodegradowalne i tworzą toksyczne kompleksy z innymi organicznymi i nieorganicznymi składnikami szczepionek oraz komórek.
Trujące działanie metali zanieczyszczających szczepionki zostało opisane w tysiącach publikacji naukowych – są one silnie neurotoksyczne, immuno - i genotoksyczne. Uszkadzają DNA, zmieniają ekspresję genów, wywołują choroby neurologiczne, nowotworowe, immunologiczne, chroniczne stany zapalne, działają teratogennie."

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/videos/1841882675839152/
Artykuł nie wykazuje żadnej zależności miedzy przedmiotem badania a zachorowalnością,
Na kilkadziesiąt przebadanych szczepionek dla ludzi, przebadano JEDNĄ szczepionkę zwierzęcą więc nie bardzo ma to znaczenie
Wskazano też, że chodzi o losowe zanieczyszczenie"Not all the vaccines analyzed contain the same contamination, though the same vaccine belonging to different batches and, in some cases, coming from different countries can contain a similar contamination" 

Powyższe badanie bywa zwykle podsumowywane tego typu komentarzami:
"here's a sizeable (as in several hundred) plague of fraudulent journals and "publishing groups" these days that run pretty much anything with minimal to nonexistent peer review, usually also bilking the authors out of publication fees while they're at it. Medcrave Online is one such group; it spent awhile a couple years ago getting called out at length and is really, really aggressive with really, really obvious spam/PRbots trying to clean up what's left even to this point. To give you an idea, they charge a fee of several hundred dollars to send a letter to their editors. If you see an article from that domain, you should assume one of three things: it wasn't good enough to secure publication in a journal with quality control; it was written by someone naive enough not to know the problem publications in their field (see #1); or it is an actual conscious fraud."
Więcej na temat płatnych, słabej jakości czasopism bez kontroli jakości publikowanych badań w których można opublikować praktycznie wszystko:
http://szczepienie.blogspot.ca/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html

Więcej cytatów z badania:
"It is a matter of fact that every day millions of vaccine doses are administered and nothing notable happens, but it is also irrefutable that, regardless of the amount of side effects that are not recorded and the percentage of which remains in fact unknown, in a limited number cases something wrong occurs. No satisfactory explanation or, in many cases, no explanation at all has been given and it seems that those adverse effects happen on a random and stochastic basis."
[..]  "Not all the vaccines analyzed contain the same contamination, though the same vaccine belonging to different batches and, in some cases, coming from different countries can contain a similar contamination (e.g. the vaccines by Glaxo Infarix, Typherix and Priorix contain Tungsten. Tungsten was also identified in Menjugate kit by Novartis, and Prevenar, Meningitec by Pfizer and Meningitec by Wyeth).]
Feligen, the only veterinary vaccine tested, proved to be the only sample free from inorganic contamination, while Allergoid generates a layer of inorganic salts so thick that it does not allow to detect other particulate contaminants."
[..] "After being injected, those microparticles, nanoparticles and aggregates can stay around the injection site forming swellings and granulomas [17]. But they can also be carried by the blood circulation, escaping any attempt to guess what will be their final destination. We believe that in many cases they get distributed throughout the body without causing any visible reaction, but it is also likely that, in some circumstances, they reach some organ, none excluded and including the microbiota, in a fair quantity. As happens with all foreign bodies, particularly that small, they induce an inflammatory reaction that is chronic because most of those particles cannot be degraded. Furthermore, the protein-corona effect (due to a nano-bio-interaction [18]) can produce organic/inorganic composite particles capable of stimulating the immune system in an undesirable way [19-22]. It is impossible not to add that particles the size often observed in vaccines can enter cell nuclei and interact with the DNA [23]. 
In some cases, e.g. as occurs with Iron and some Iron alloys, they can corrode and the corrosion products exert a toxicity affecting the tissues [24-26].
The detection of presence of Aluminum and NaCl salts is obvious as they are substances used by the Producers and declared as components, but other materials are not supposed to be in the vaccine or in any other injectable drug, at that, and, in any case, Aluminum has already been linked with neurological diseases [27-29].
[..] Given the contaminations we observed in all samples of human-use vaccines, adverse effects after the injection of those vaccines are possible and credible and have the character of randomness, since they depend on where the contaminants are carried by the blood circulation. It is only obvious that similar quantities of these foreign bodies can have a more serious impact on very small organisms like those of children. Their presence in the muscles, due an extravasation from the blood, could heavily impair the muscle functionality [30,31]."
http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.php
https://jameslyonsweiler.com/2017/02/03/micro-and-nanocontamination-in-vaccines-the-gatti-interview/
EMA podkreśla badania i dokument podsumowujący opublikowany przez francuski organ regulacyjny ds. Leków (ANSM), który analizował cząstki metali w niektórych szczepionkach i stwierdził, że we wszystkich analizowanych lekach można znaleźć śladowe ilości metali nieorganicznych.http://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news/researchers-find-metal-impurities-in-vaccines-but-european-regulator-challenges-study/20202318.article

Wiecej krytyki powyższego badania
http://scienceblogs.com/insolence/2017/02/02/antivaccinationists-try-to-show-vaccines-are-dirty-but-really-show-that-they-are-amazingly-free-from-contamination/


Jak do tej pory wpływ aluminium z pominięciem naturalnych barier jak układ pokarmowy czy skóra poznane jest w oparciu o obserwacje pacjentów dializowanych, ale generalnie nie ma ustalonej dawki (bezpiecznej w dodatku), którą można byłoby podać z iniekcją.
Szacowane dzienne spożycie (spożycie!) aluminium:
niemowlęta 6 – 11 miesięcy: 0,10 mg Al/ kg masy ciała
dzieci 2 – 6 lat: 0.30-0.35 mg Al/ kg masy ciała
dzieci 10 lat: 0,11 mg Al/kg masy ciała
młodzież 14 – 16 lat: 0.15-0.18 mg Al/kg masy ciała
dorośli (25 – 30 lat i 70+): 0,10-0,12 mg Al/kg masy ciała
Wchłanianie glinu drogą pokarmową jest niskie, na ogół mieści się w zakresie 0,1-0,4% u ludzi, chociaż pochłanianie szczególnie biologicznie aktywnej formy, takiej jak cytrynian glinu może być rzędu 0,5-5%.
Istnieją również mocne dowody, że u ciężarnych i/lub karmiących narażenie płodu/dziecka może powodować różne skutki rozwojowe.
Badania pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których stwierdzono wysoki poziom aluminium było w wynikem długotrwałej dożylnej terapii dializowania, zanieczyszczonym aluminium dializacie lub/i stosowania leków zawierających aluminium. Wiązanie fosforanów przedstawia dowody, że aluminium jest ważnym czynnikiem etiologicznym w zaburzeniach zdrowotnych u pacjentów dializowanych i są przyczyną zwłaszcza neurologicznej encefalopatii. Efekty manifestują się z powodu nienaturalnych warunków narażenia, w których naturalna bariera, którą stanowi układ pokarmowy jest pominięta (narażenia na aluminium płynu dializacyjnego) i w wyniku złego funkcjonowania nerek wydalanie aluminium jest niewłaściwe.
Oficjalne wytyczne CDC https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp22-c2.pdf
Biorąc pod uwagę poniższe zestawienie, przeciętne np. 2 miesięczne niemowlę, któremu zostanie podana szczepionka przeciw pneumokokom, jednorazowo przyjmie 0,125 mg glinu, zakładając, że 2 miesięczne niemowlę waży średnio 5 kg i zakładając dawkę dopuszczonego spożycia(!) dla niemowląt w wieku 6 - 11 miesięcy, mogłoby to być co najwyżej 0,50 mg spożycia glinu na dobę, ale po pierwsze, nie ma ustalonych dawek dozwolonego spożycia dla niemowląt 0 - 5 miesięcy, więc przypuszczalnie dawkę taką należałoby myślę zmniejszyć o połowę, czyli 0,05 mg Al/ kg masy ciała, jednak nadal pozostałaby to dawka do spożycia, nie zaś do przyjęcia z iniekcją.

Wiadomo, że nie ma technicznych możliwości oczyszczenia szczepionek z rozmaitych obcych DNA, wirusów które sa zbyt małe aby móc je w jakiś sposób usunąć, a nawet w ogóle stwierdzić, że tam są i jakie... Po prostu tego nie wiadomo.

Ciekawy wywiad "Zanieczyszczenia_szczepionek.pdf" (do zweryfikowania!)
http://www.docdroid.net/l34o/zanieczyszczenia-szczepionek.pdf.html
http://document.li/L868

"Dr Leonard Horowitz utrzymuje, że występująca obecnie na świecie epidemia dziwnych odmian raka i chorób układu immunologicznego jest rezultatem masowych szczepień za pomocą zanieczyszczonych szczepionek, o czym wysocy rangą urzędnicy służb medycznych wiedzą od lat."  Nie wiem jednak jak z wiarygodnością tego. Nie wczytywałem się zbyt dokładnie.


Warta przejrzeć jeszcze poniższe to kompilacja różnych informacji na temat zanieczyszczeń m.in. na temat lini komórkowych VERO https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/820751034639057/
oraz w ogóle: http://txs.io/KAtb  i mirror http://en.textsave.org/KAtb  - sporo tam śmieci, także biorezonansowa diagnostyka, ale są tez tam dość ciekawe źródła naukowe wraz z krótkimi komentarzami część niestety znalazła się na stronie SN https://www.facebook.com/photo.php?fbid=727444447324061&set=gm.770291496341897&type=1&permPage=1 (edit: usunęli z powodu niskiej wiarygodności kilku kwestii uff)

Nie trudno się domyśleć, że skoro zanieczyszczenia szczepionek są tematem co najmniej kłopotliwym i jednocześnie krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa, to w interesie producentów nigdy nie będzie wyciąganie takich faktów na światło dzienne zwłaszcza przy obecnej debacie na temat szczepień.
Zwłaszcza, że koncerny farmaceutyczne mają już niezłą wprawę w ukrywaniu tego co niewygodne...
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1576742652537640?pnref=story

Powtórzę więc:
 To co wyżej opisałem i trochę też w linkach, które tu wklejam to niestety są fakty czy to się to proszczepionkowcom podoba czy nie :-)


Dlatego gdy słyszę jak ktoś mówi o wielkim bezpieczeństwie szczepionek to po prostu głośno się śmieję...Więcej ciekawostek, faktów, cytatów, notek o szczepieniach i nie tylko:
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.html


Komentarze:

Obecność SV 40 w tkance nowotworów piersi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22108781

Dowody roli małpiego wirusa SV-40 ( zanieczyszczenie szczepionek polio) w ludzkich nowotworach piersi.
"Badanie jest pierwszym wykazującym obecność SV40 w nowotworach piersi oraz zawiera dane potwierdzające rolę dla tego wirusa w patogenezie tych nowotworów" 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18205041

Glejaki i SV 40
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24305701

Związek między SV40 a chłoniakiem nieziarniczym.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15202523Szczepionki zanieczyszczone wirusami, bakteriami, onkogenami i resztkami komórkowymi martwych ptaków
http://bosopozdrowie.eu/151/Szczepionki-zanieczyszczone-wirusami,-bakteriami,-onkogenami-i-resztkami-komorkowymi-martwych-ptakow
Jak bezpieczne są szczepionki na grypę? Jeden z koncernów farmaceutycznych wysłał niedawno do Czech materiał badawczy skażony wirusem ptasiej grypy. – Podjęliśmy wszystkie środki zaradcze – tłumaczy firma. Jednak to rządy państw mają brać na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne szczepionek.
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/skazone-szczepionki-i-lobbing-koncernow,114926.html

W badaniu wykazano, ze szczepionki sa zanieczyszczone czastkami wiekosci nano i mikro. Nowiutka publikacja.

Breaking!! New published study (This week: 1/23/17) from Italy shows vaccines contaminated with undeclared micro and nano-sized particles!
Good luck finding one mention of this study from the International Journal of Vaccines and Vaccination in the U.S. media!
What does the study say? It's jaw-droppingly bad, just start with the discussion at the end, the scientists were "baffled", they found a bunch of stuff in ALL pediatric vaccines that they didn't expect to find like Lead, Tungsten, Zirconium, Iron, Nickel, Antimony, stainless steel, and chromium--to name a few! (The one vaccine that was 100% free from inorganic contaminants? A pet vaccine!)
Discussion:
"The quantity of foreign bodies detected and, in some cases, their unusual chemical compositions baffled us. The inorganic particles identified are neither biocompatible nor biodegradable, that means that they are biopersistent and can induce effects that can become evident either immediately close to injection time or after a certain time from administration. It is important to remember that particles (crystals and not molecules) are bodies foreign to the organism and they behave as such. More in particular, their toxicity is in some respects different from that of the chemical elements composing them, adding to that toxicity which, in any case, is still there, that typical of foreign bodies. For that reason, they induce an inflammatory reaction."
and,
"Specific researches on components of the vaccines like adjuvants (in most instances, Aluminum salts) are already indicated as possible responsible of neurological symptoms"
and,
"The investigations verified the physical-chemical composition of the vaccines considered according to the inorganic component as declared by the Producer. In detail, we verified the presence of saline and Aluminum salts, but further presence of micro-, sub- micro- and nanosized, inorganic, foreign bodies (ranging from 100nm to about ten microns) was identified in all cases, whose presence was not declared in the leaflets delivered in the package of the product."
and,
"As can be seen, the particles are surrounded and embedded in a biological substrate. In all the samples analyzed, we identified particles containing: Lead (Typhym, Cervarix, Agrippal S1, Meningitec, Gardasil) or stainless steel (Mencevax, Infarix Hexa, Cervarix. Anatetall, Focetria, Agrippal S1, Menveo, Prevenar 13, Meningitec, Vaxigrip, Stamaril Pasteur, Repevax and MMRvaxPro)."
and,
"Figure 3a-3d show particles of Tungsten identified in drops of Prevenar and Infarix (Aluminum, Tungsten, Calcium chloride).
Figure 6a & 6b show one of the foreign bodies identified in Agrippal. The particle is composed of Cerium, Iron, Titanium and Nickel. (Figure 7a & 7b) present an area of Repevax where the morphology of red cells - we cannot tell whether they are human or animal- is clearly visible."
and,
"The link between these two entities generates an unfolding of the proteins that can induce an autoimmune effect once those proteins are injected into humans."
Study name and journal:
New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination. International Journal of Vaccines and Vaccination
"The results of this new investigation show the presence of micro- and nanosized particulate matter composed of inorganic elements in vaccines’ samples which is not declared among the components and whose unduly presence is, for the time being, inexplicable. A considerable part of those particulate contaminants have already been verified in other matrices and reported in literature as non biodegradable and non biocompatible."
Save your own copy before it disappears--a really bad time for this study to come out (if you are a vaccine maker.) What are they gonna say? Sorry, we didn't know that stuff was in there?? Lead? Tungsten? Stainless Steel? Read the whole discussion, it's genuinely disturbing:
"As happens with all foreign bodies, particularly that small, they induce an inflammatory reaction that is chronic because most of those particles cannot be degraded. Furthermore, the protein- corona effect (due to a nano-bio-interaction [18]) can produce organic/inorganic composite particles capable of stimulating the immune system in an undesirable way [19-22]. It is impossible not to add that particles the size often observed in vaccines can enter cell nuclei and interact with the DNA [23]."
WTF??? This alone should be a reason for an #RFKcommission
http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdfhttps://www.facebook.com/jbhandleyjr/posts/1518748594831957


Gdy pojawiło się kilka publikacji dr Philippy Darbre, której zespół zidentyfikował śladowe ilości parabenów w tkance nowotworowej pobranej z piersi. Na świecie zrobiła się wielka parabenowa panika, kosmetyki nie zawierające parabenów to dziś właściwie standard, prawie każdy na to uważa.
Natomiast SV40 w tkankach nowotworowych czy Circovirus to akurat żaden problem bo fakt, że występuje w tych tkankach to przecież wcale nie musi powodować raka... Emotikon grin

Świadczy to tylko o tym, jak silne jest lobby proszczepionkowe i jak słabe widocznie lobby kosmetyczne (które wydawało się jest znacznie bogatsze), a które niestety nie dało rady skutecznie odeprzeć oskarżenia i wyśmiewać przeciwników parabenów, tak jak dziś wyśmiewa sie tych, którym nie podoba się SV-40 w gratisie i związek tego wirusa z rakiem...
Choć z parabenami sprawa nie jest taka pewna jakbvy się wydawało, bo mocno zbadany, ilości śladowe, a związek przyczynowo-skutkowy podobno niezbyt wyraźny
http://www.kosmetyki.e-bmp.pl/niecala-prawda-o-parabenach,4574,art.html

Nie wiem nie wczytywałem się, może rzeczywiście zbieranię się jakiś substancji czy wirusów w tkankach nowotworowych to tylko przypadek i nie ma żadnego związu przyczynowo-skutkowego.
Ale nawet jeśli tak jest to bez dokładnego zbadania tematu powinno sie na wszelki wypadek tych substancji unikać za wszelką cenę, a nie za nim jeszcze cokolwiek wiemy, na podstawie czasem jednego czy kilku krótkotrwających sponsorowanych przez zainteresowanych badań ogłaszać, że jest bezpieczne...

Sam fakt, że rzekomo "bezpieczne szczepionki" były zanieczyszczone jakimś wirusem to powinien być międzynarodowy skandal i czołówki gazet powinny o tym krzyczeć. W końcu ten wirus mógł być naprawde groźny i szybko zabijający, a że akurat jest niezbyt mrawy i byc może działa dopiero po wielu latach i nie na każdego i w sumie nie można być tego pewnym bo nie ma takich badań więc to jest już OK i właściwie to nic się nie stało, nie ma o czym mówić...
To jest właśnie proszczepionkowe pomylenie z poplątaniem, a nie zdroworozsądkowe, naukowe podejście do tematu szczepień.


Literatura  weterynaryjna, szczególnie "kocia", jest pełna przypadków występowania  mięsaków u kotów w miejscu wkłucia szczepionki. Wszystko przez  zanieczyszczenie szczepionek wirusami sarcomy.  http://www.cafeanimal.pl/artykuly/porady/Nowotwory-po-szczepieniach,3860
http://www.felinologia.org.pl/miesaki-poszczepienne-u-kotow/FDA przyznaje możliwość wystąpienia wirusów onkogennych w szczepionkach:

Szczepionki oparte na wirusach [chodzi o szczepionki przeciw  wirusom, jak np. przeciw odrze czy śwince] produkowane są w żywych  komórkach (składnikach komórki). Niektórzy producenci badają użycie  nowych linii komórkowych w celu produkcji szczepionek. Stały wzrost   komórek z linii komórkowych zapewnia stałe zaopatrzenie w identyczne  komórki, które mogą produkować duże ilości szczepionek.
 W  niektórych przypadkach linie komórkowe, które są używane, mogą być  tumorogenne, to znaczy tworzą guzy, kiedy zostaną wstrzyknięte do  gryzoni. Niektóre z tych tworzących guzy linii komórkowych mogą zawierać  wirusy powodujące raka, które nie reprodukują się w sposób aktywny.  Wirusy takie są trudne do wykrycia przy użyciu standardowych metod. Owe  latentne lub „uśpione” wirusy stanowią potencjalne zagrożenie, ponieważ  mogą stać się aktywne pod wpływem warunków produkcji szczepionek.

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/ScienceResearch/BiologicsResearchAreas/ucm127327.htm
Cytat po angielsku:
"Virus-based vaccines are made in living cells (cell substrates). Some  manufacturers are investigating the use of new cell lines to make  vaccines. The continual growth of cell lines ensures that there is a  consistent supply of the same cells that can yield high quantities of  the vaccine.
 In some cases the cell lines that are used might be  tumorigenic, that is, they form tumors when injected into rodents. Some  of these tumor-forming cell lines may contain cancer-causing viruses  that are not actively reproducing. Such viruses are hard to detect using  standard methods. These latent, or "quiet," viruses pose a potential  threat, since they might become active under vaccine manufacturing  conditions."

Olejek z orzeszków ziemnych który stosowany jako adiuwant sprawił, że mamy pokolenie ludzi w którym miliony ludzi ma silne alergii, a setki rocznie ginie z tego powodu... https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588941684651070


Przykład szczepionki na świnską grypę - po zaszczepieniu kilkudziesięciu milionów wyszło, że nowy adiuwant spowodował u blisko 1 tys ludzi narkolepsję...

Jak wiadomo Polska poligon badań czyli eksperymentów na dzieciach... darmowe nowe szczepionki wbrew pozorom to nie jest promocja...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1579416895603549&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1

a tu przykład jak czasem się takie eksperymenty kończą:

"795 przypadków narkolepsji zanotowano "[..] "w całej  Europie "  (czyli w tych paru krajach gdzie szczepionki kupiono i kilka % obywateli z nich skorzystało) podczas epidemii świńskiej grypy w sezonie 2009/2010 (szacuje  się, że zaszczepiono wtedy ponad 30 milionów mieszkańców naszego  kontynentu). Przypuszczalnie wywołał je nowy adiuwant zastosowany w  szczepionce Pandemrix firmy GlaxoSmithKline. [..]  szczepionka Pandemrix z sezonu 2009/2010 mogła powodować narkolepsję.  Jak się tłumaczy GlaxoSmithKline? Tłumaczy się, że szczepionka przeciw  grypie w pandemicznym sezonie była przygotowywana w pośpiechu  i na wielką skalę; był to specjalny rok. Nie będę odgrywał roli  adwokata, po prostu to tu zostawię do indywidualnej oceny."
aby było śmieszne cytat z barta z http://blogdebart.pl/2015/02/16/what-if-ze-opposit-is-tru/

"Rząd Holandii wydał w tym celu 300 mln euro, czego następstwem stały się  zalegające, nikomu niepotrzebne szczepionki. Z zamówionych przez rząd  Francji szczepionek za 860 mln euro, skorzystało 5% obywateli. Wśród  Włochów, nabywcami szczepionek o wartości 184 mln euro zamówionych przez  rząd, okazało się tylko 4% obywateli. Natomiast z niemieckich zasobów o  wartości 417 mln euro skorzystało 10% Niemców. Dodatkowym wydatkiem  były wynagrodzenia dla pracujących po godzinach lekarzy i pielęgniarek. W  samej Francji wydano w tym celu 150 mln euro; a także 95 mln euro – na  wynajęcie magazynów; 8,5 mln – na strzykawki, a 6 mln euro pochłonęły  tam same kampanie informacyjne. Dodatkowo, oprócz wydatków na sam zakup  leków, rządy ponoszą straty za zwroty tych, które zalegają w magazynach.  Taki koszt wyniósłby w samej Francji 358 mln euro, jednak po zawarciu  ugody z trzema koncernami, obniżył sie do 48 mln euro odszkodowań. Z  zalegających włoskich 10 mln szczepionek część zostanie oddana  biedniejszym krajom, reszta natomiast zostanie zniszczona. Również inne  rządy (m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii,  Hiszpanii, Czech) negocjują warunki zwrotu zalegających szczepionek. W  Europie tylko jeden kraj w obawie o ich bezpieczeństwo nie zamówił  szczepionek – Polska. W związku z tym, minister zdrowia – Ewa Kopacz –  ma być ekspertem w jednym z europejskich śledztw przeciwko WHO[116]."  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_grypy_A/H1N1_w_latach_2009-2010


Szczepionka na polio zawierała żywe wirusy w pełni zjadliwe wskutek błędu producenta.

"Pierwszą szczepionkę opracował Hilary Koprowski poprzez atenuację   wirusa. Atenuacja to proces pozbawienia zjadliwości(wirulentności)  wirusa w stosunku do ludzi. Koprowski osiągnął to poprzez hodowanie  wirusa na zwierzętach - spontaniczne mutacje w końcu doprowadziły do  wyhodowania szczepów nieszkodliwych dla ludzi. Szczepionka zawierała  żywe, atenuowane wirusy, nie była jednak w pełni skuteczna, gdyż nie  zawierała wszystkich szczepów wirusa polio.

Kolejną szczepionkę opracował Jonas Salk  całkowicie inną metodą. Zastosował naturalne wirusy, ale zabite i przez  to nieszkodliwe dla ludzi, chociaż zdolne do wywołania odporności. Z  jej stosowaniem wiązała się również smutna historia - u jednego z  producentów doszło o zanieczyszczenia szczepionki wirusami żywymi, przez  co niektóre egzemplarze szczepionki wywoływały chorobę.

Następna szczepionka  - Sabina zawierała  ponownie żywe atenuowane  wirusy pozbawione wirulentności  (zjadliwości). To najskuteczniejsza szczepionka -  prosta w podaniu  (pojedyncza dawka doustnie) i tania. Właśnie ta szczepionka w  największym stopniu przyczyniła się do zwalczenia epidemii polio. Z jej  użyciem wiąże się jednak (niezmiernie rzadkie) ryzyko ponownego nabycia  zjadliwości przez wirusa i zarażenia osoby nieszczepionej."
http://www.blog.endokrynologia.net/2013/03/05/homeopatyczne-szczepienia-na-polioSzczepionki z fragmentami DNA z linii komórkowej płodu, przekroczone normy kilkadziesiąt czy kilkaset razy (normy ustalone przez FDA)
Epidemiologic and Molecular Relationship Between Vaccine Manufacture and Autism Spectrum Disorder Prevalence.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26103708/
Krytyka powyższego
http://scienceblogs.com/insolence/2015/08/24/more-horrible-antivaccine-science-from-theresa-deisher/


Issues associated with residual cell-substrate DNA in viral vaccines
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045105609000293
https://www.regonline.com/custImages/240000/244811/NCNV%20III/Day%203/Session%209/Keith%20Peden,%20Ph.D..pdf

"Spontaneous Integration of Human DNA Fragments into Host Genome
K. Koyama, T. A. Deisher - Sound Choice Pharmaceutical Institute, Seattle, WA "
http://soundchoice.org/wp-content/uploads/2012/08/DNA_Contaminants_in_Vaccines_Can_Integrate_Into_Childrens_Genes.pdf

Dr Teresa Deisher odkryła, że pozostałości DNA komórek z abortowanych płodów wykazują zarówno właściwości onkogenne jak i zakaźne, mogą odpowiadać za szereg różnych chorób.
„Fragmenty obcego DNA mogą zostać włączone do genomu dziecka i zakłócą normalne funkcjonowanie genu, co może doprowadzić do zmian autystycznych” napisała dr Deisher w artykule zatytułowanym „Spontaniczna Integracja fragmentów ludzkiego DNA w genomie biorcy” („Spontaneous Integration of Human DNA Fragments into Host Genome”).
http://soundchoice.org/wp-content/uploads/2013/01/CV-Theresa-Deisher.pdf
http://www.naturalnews.com/053455_vaccines_DNA_fragments_aborted_fetal_cells.html#ixzz44W48sE6b
https://www.nsnbc.me/wp-content/uploads/2013/05/BSEM-2011.pdf
http://www.collective-evolution.com/2014/09/05/human-fetal-dna-fragments-in-vaccines-are-a-possible-cause-for-autism-according-to-this-stanford-scientist/
http://noemidemi.com/wydaje-sie-to-nieprawdopodobne-ze-w-szczepionkach-jest-obce-dna-z-abortowanych-plodow/
http://www.lifenews.com/2014/09/09/study-links-autism-to-vaccines-made-with-cells-from-aborted-babies/
z http://szczepienie.blogspot.com/p/wirusowe-zanieczyszczania-szczepionek.html
Zanieczyszczenie to nie jest, ale efekt uboczny z którym nie do końca się liczono... jest to fail.

Po najpopularniejszych szczepieniach na polio, odrę, różyczkę, rotawirusy, świnkę, krztusiec możliwe jest zachorowanie na chorobą na którą było szczepienie oraz zarażanie innych...
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1581070035438235
Jeszcze coś co nie jest zanieczyszczeniem, a początkowo było celowym składnikiem dodawanym do szczepionek, którego konsekwencją było tysiące zgonów, w samych usa blisko setka osób rocznie umiera z tego powodu czyli uczulenie na orzeszki ziemne:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1588941684651070Jeszcze kilka ciekawostek z https://www.youtube.com/watch?v=x3Jv_S9ZepY
W opisie do filmu są źródła, zacytuje kilka zdań: "Pierwsze szczepienia mogły zarażać tężcem i syfilisem... 75 razy na 100mln szczepień" - skąd takie dane?
"Tuberkulina stosowana u chorych na gruźlicę doprowadzała do pogorszenia, a nawet zgonu... "
"W 1955 120tys szczepionek przeciwko polio zawierały żywe wirusy 53 osoby sparaliżowane i 10 zmarło wśród 40tys zarażonych... "
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/8-argumentow-przeciwnikow-szczepien.html


Jeszcze o konsekwencjach niektórych zanieczyszczeń wirusowych:

Szczepienia, a ryzyko wywołania nowotworów na podstawie badań naukowych
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/bardzo-trudne-pytania-do-zadawania-na.html

Linia komórkowa VERO, ryzyko raka, a szczepienia, nowotwory, zanieczyszczenia szczepionek wirusami
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/820751034639057/
Bakteria Campylobacter JeJeuni o której mowa w tym materiale nie tylko powoduje objawy podobne do zespołu Guillain-Barrégo lub polio, ale także cytując za Wikipedią: „Stan chorobowy z tendencją do samowyleczenia trwa zazwyczaj kilka dni. Niekiedy, zwłaszcza u osób z niewydolnym układem odpornościowym, dochodzi do ogólnoustrojowej infekcji, posocznicy" czyli prościej mówiąc sepsy......... Tak więc nasze dzieci zarażane są odzwierzęcymi bakteriami z cudownych szczepionek, a potem wszyscy się dziwią, że dziecko nagle zachorowało na SEPSĘ. Osłabiony szczepionką organizm stwarza idealne warunki do rozwoju patogennych, wszczepionych, obcych, odzwierzęcych patogenów, które powodują ogólnoustrojową infekcję czyli SEPSĘ. (...)
Janine Roberts:
"Tam mogą się znajdować onkogeny, mówią o tym, że nie wiadomo, czy tam są. Są tam wszelkiego rodzaju resztki komórkowe z martwych ptaków w szczepionce. Czy jest to odfiltrowywane? Nie, nie jest. Czy oczyszcza się wirusa odry? Nie, wszystkie żywe wirusy w szczepionkach są minimalnie oczyszczone. Przewodniczący tych obrad powiedział: "no dobrze, a czy testowaliśmy jakie ilości wolnego DNA występują w ptakach?" A oni powiedzieli: "Nie, to nie zostało przetestowane, nie mamy takiej możliwości, żeby to sprawdzić". I to się dzieje jeszcze przed umieszczeniem aluminium, rtęci czy innego adiuwantu. To się dzieje w przypadku wszystkich szczepionek, nazywają to „podłożem" i jeden naukowiec z Wielkiej Brytanii powiedział: "Gdyby partia Zielonych w moim kraju usłyszała o czym tu dyskutujemy, zażądali by natychmiastowego zakończenia wszystkich szczepień."
Dr Toni Bark - Założycielka i Dyrektorka Medycznego Centrum Zapobiegania Chorobom:
„Nośnikami są jaja albo surowica bydlęca. Problem z surowicą bydlęcą jest taki, że można ją tylko przetestować na to, czego się w niej szuka. Tam może być wiele rzeczy, które się przedostają, ale nie zawsze można to sprawdzić, jak np. priony. Nie zawsze można przetestować surowicę czy zawiera priony.(...) Potem mamy nośnik jaj i problem z tym jest taki, że niektóre jaja są zakażone bakteriami Campylobacter. Zakażenie bakterią Campylobacter jest główną przyczyną, obok szczepionek, choroby Guillain-Barré.(...)"
Prof. Dr Eva Vanamee -- Wykładowczyni kontraktowa w Szpitalu Mt. Sinclair, Biologia Strukturalna i Chemiczna
„Producenci są właściwie zobowiązani do sprawdzania, czy jaja kurze są zanieczyszczone. I wiemy, że Campylobacter JeJeuni jest potencjalnym zanieczyszczeniem w szczepionce i ta sama bakteria jest związana z zespołem Guillaina- Barrégo. Co faktycznie może prowadzić do śmierci."
Fragment filmu „Cicha epidemia" (Silent Epidemic)
Cały film dostępny na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=GmkTR1oBXrA
https://www.youtube.com/watch?v=VHHLXINKdSU


RSV został po raz pierwszy wyizolowany w 1956 roku z szympansa i został nazwany Chimpanzee Coryza Agent (CCA). Może być transmitowany z małp na ludzi, wirus infekuje także bydło (kozy, owce). Źródłem rozpowszechnienia tego wirusa wśród ludzi, podobnie jak w przypadku SV40, są prawdopodobnie szczepienia przeciwko polio, które zostały skażone tym wirusem. Wrus CCA z czasem przemianowany został na RSV. http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/wirus-rsv-syncytium-nabonka-oddechowego.htmlMałpi onkowirus SV40 i co najmniej 26 innych w szczepionce przeciwko polio

Dr Suzanne Humphries: (do zweryfikowania)
„Szacuje się, że jedna trzecia populacji jest nosicielem bardzo silnego wirusa powodującego raka, który się przedostał przez szczepionki polio - wirusa SV40. To tylko jeden lśniący przykład tego, co przypadkiem odkryliśmy wiele lat temu i zajęło to społeczności medycznej 30 lat, aby ogarnąć ten fakt i mówić o nim w literaturze. Więc jest o tym już w literaturze głównego nurtu, że ten wirus SV40 został przeniesiony przez szczepionki polio i występuje rzeczywiście u wielu ludzi, powodując nowotwory, guzy mózgu, mezoteliomę (międzybłoniak).
Powinnam powiedzieć, że jest to w dużym stopniu związane z występowaniem w takich przypadkach tego wirusa w guzie, podczas gdy otaczająca tkanka jest wolna od tego wirusa. Guzy mózgu u dzieci - od 40 do 60% z nich zawierają wirusa SV40."
Pięć lat temu, gdy zespół studiował próbki tkanek dzieci, które umarły na bardzo rzadkie guzy mózgu, odkryli coś szokującego. Ślady niemal 40-letniej tajemnicy, wirusa SV40. Uważano, że SV40 zakażał tylko małpy i nie powinien znajdować się u ludzi w żadnym wypadku, nie mówiąc już o związku z nowotworami. Jaka była pana reakcja, kiedy pan to odkrył? Omal nie spadłem z krzesła.
Dziesiątki tysięcy małp z gatunku Rezus. Szczepionkę wytwarzano przez usunięcie małpich nerek, wstrzyknięcie w nie wirusa polio, a następnie wykonywanie surowicy dającej ludziom odporność na polio. Tylko małpy mogły być użyte w tym celu, ale one mogły być nosicielami śmiertelnych chorób.
Dr Howard Urnovitz jest mikrobiologiem w Kalifornii, który specjalizuje się w badaniu szczepionek i jak są one wykonane.

Dr Howard Urnovitz:
„Najlepsze wyznanie, do jakiego do tej pory dotarliśmy, to że istnieje co najmniej - CO NAJMNIEJ, 26 różnych małpich wirusów w tych preparatach."
Jak odkrył pan SV40 w szczepionkach przeciwko polio?
Dr Maurice Hilleman:
„Zatrudniłem się w firmie Merck i miałem zamiar opracowywać szczepionki. Mieliśmy dzikie wirusy w tych czasach, wirusy w nerkach dzikich małp i tak dalej. I jeśli ja nie mógłbym nic z tym zrobić, to bym się zwolnił, ale zamierzałem spróbować. Więc udałem się do Billa Manna w Zoo, w Waszyngtonie D.C. i on powiedział bardzo prosto: "zdobądź małpy z Afryki Zachodniej, afrykańskie zielone". Przywiozłem afrykańskie zielone. Nie wiedziałem, że importowaliśmy wirusa AIDS w tym czasie.
I ten cholerny SV40 , wybrałem ten jeden szczególny wirus, który musiał być w szczepionkach. I on musiał by być w szczepionce Sabin, więc szybko to przetestowałem i rzeczywiście tam był. I powiedziałem do Alberta "słuchaj, ty i ja jesteśmy dobrymi przyjaciółmi i chcę pogadać o wirusie, który jest w twojej szczepionce." A szczepionka przeciw żółtej gorączce miała w sobie wirusa białaczki. I on zapytał:" Dlaczego jesteś tym zaniepokojony?". Powiedziałem: "powiem ci, dlaczego. Mam wrażenie, w kościach, że ten wirus jest inny. Nie wiem, dlaczego ci to mówię, ale już czuję to przez długi czas i mam wrażenie, że ten wirus będzie miał długoterminowe efekty." A on zapytał: "jakie?" Powiedziałem: "raka"!"
Janine Roberts:
„Zostałam wydelegowana przez brytyjską telewizję do Waszyngtonu, gdzie odbywało się nadzwyczajne posiedzenie z uwagi na odkrycie małpiego wirusa w ludzkich nowotworach, który prawdopodobnie pochodził od szczepionki. Phil Miner, który jest najbardziej znanym brytyjskim ekspertem szczepionek był w Waszyngtonie na tym spotkaniu. Przemawiał na tym zebraniu o tym, że "trzeba przyznać, iż szczepionki są wykonane z bardzo surowego materiału". Powiedział też, że społeczeństwo powinno wiedzieć o tym, iż małpi wirus SV40 dostał się do szczepionek przeciw polio. "Oczywiście udało nam się utrzymać wiele podobnych incydentów w tajemnicy, ludzie o tym nie wiedzą." Ludzie w rządzie oczywiście wiedzieli."

Fragment filmu „Cicha epidemia" (Silent Epidemic)
https://www.youtube.com/watch?v=7hyit3Ats0QCiekawostki z przed ponad 100 lat

Lekarze żyjący już jakieś 120 lat temu, mili liczne zastrzeżenia odnośnie  szczepień przeciwko ospie prawdziwej. Ich wypowiedzi pochodzą z przełomu XIX/XX w.

„Główną, jeśli nie jedyną przyczyną potwornego wzrostu zachorowalności na raka, są szczepionki”
(doktor Robert Bell, wiodący specjalista londyńskiego szpitala onkologicznego).

„Jestem pewien, że około 80 procent wszystkich zgonów na raka wywołują szczepionki. Są one znane ze swego niebezpiecznego i nieodwracalnego oddziaływania nawet na serce”
(doktor Herbert Snow, chirurg z londyńskiego szpitala onkologicznego).

„Nie boję się oświadczyć, że moim zdaniem najczęstsza przyczyna sprzyjająca rozwojowi raka wprowadzana jest do krwi wraz z szczepionkami i ponownymi szczepieniami” 
(doktor Dennis Turnbole, badacz raka z trzydziestoletnim stażem)

Fragmenty z książki Eleanor McBean E., The Poisoned Needle. Suppressed Facts about Vaccination (Zatruta igła. Zakazane fakty o szczepieniach).
http://www.whale.to/a/mcbean.html

Inna ciekawostka sprzed ponad 100 lat: Anna Fischer-Dückelmann, "Kobieta lekarką domową : podręcznik do pielęgnowania zdrowia i lecznictwa w rodzinie z szczególnem uwzględnieniem chorób kobiecych i dziecięcych, położnictwa i pielęgnowania dzieci", 1912


Raczej słabe źródło ale ciekawe informacje:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/wakcynolog_merck,p898051882

Jeden z najbardziej wybitnych naukowców w historii branży zajmującej się opracowywaniem szczepionek - naukowiec firmy Merck, dr Maurice Hilleman - został nagrany udzielając wywiadu, w którym otwarcie przyznaje, że szczepionki podawane Amerykanom i nie tylko (również w całym bloku wschodnim) były zanieczyszczone wirusami wywołującymi białaczkę i raka. W odpowiedzi na te informacje jego koledzy (którzy są także zarejestrowani na nagraniu) wybuchają śmiechem i wydaje im się, że jest to zabawne. Następnie sugerują, że dlatego właśnie te szczepionki są najpierw testowane w Rosji. Podanie ich rosyjskim sportowcom pozwoli Ameryce na wygranie Olimpiady bo rosyjscy sportowcy będą "obładowani nowotworami." (Tym samym przyznając, że w pełni zdawali sobie sprawę z faktu, że szczepionki te wywołują raka u ludzi.)

To nie jest jakaś teoria spiskowa- to słowa głównego naukowca firmy Merck, który prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że to nagranie kiedykolwiek będzie szeroko recenzowane w internecie (który nawet nie istniał, w czasach kiedy dokonano nagrania). Prawdopodobnie myślał, że pozostanie to tajemnicą na zawsze.

Na pytanie kolegi, dlaczego te informacje nie trafiły do prasy, odpowiedział: "Oczywiście to się nie wyda, to sprawa naukowa w ramach wspólnoty naukowej." Innymi słowy w środowisku naukowców opracowujących szczepionki, ręka rękę myje. Ci naukowcy zachowują wszystkie swoje brudne tajemnice we własnym milczącym kręgu, nie ujawniając prawdy o skażeniu produkowanych szczepionek.

Wywiad audio. Link do strony: LINK :

Oto pełny transkrypt rozmowy. (Podziękowania należą się dr Len Horowitz na znalezienie tego nagrania i upublicznienie go). Zapis audio wywiadu z dr Maurice Hillemanem:

Dr Len Horowitz: Posłuchajmy teraz słów wiodącego eksperta opracowującego szczepionki dr Maurice Hillemana, szefa oddziału szczepień w firmie Merck Pharmaceutical odnoszącego się do problemu jaki miał z importowanymi małpami. Wyjaśnia On w pełni pochodzenie AIDS, ale to co za chwilę usłyszysz zostało usunięte z jakiejkolwiek publicznej informacji.

Dr Maurice Hilleman: i myślę, że szczepionki muszą być uwzględnione jako okazyjna cenowo technologia XX wieku.

Narrator: 50 lat temu, kiedy Maurice Hilleman był uczniem szkoły w Miles City Montana, miał nadzieję zostać stażystą zarządzania w lokalnych magazynach JC Penney. Zamiast tego stał się większym pionierem w przełomowych badaniach nad szczepionkami i ich rozwojem, niż ktokolwiek inny w historii amerykańskiej medycyny. Wśród odkryć dokonanych w Merck, są szczepionki przeciw śwince, różyczce i odrze...

Dr Edward Shorter: Powiedz mi, jak odkryłeś SV40 (wirus wywołujący raka) i szczepionkę przeciwko polio.

Dr Maurice Hilleman: Cóż, to było w firmie Merck. Tak, przyszedłem do Merck. I miałem przejść do opracowywania szczepionek. Mieliśmy dzikie wirusy w tych dniach. Pamiętacie dzikie wirusy nerek małp i tak dalej? I w końcu po 6 miesiącach zrezygnowałem i powiedziałem, że nie można opracować szczepionek z tych cholernych małp, jesteśmy skończeni i jeśli czegoś nie zrobimy to mam zamiar zwolnić się, i nie zamierzam dalej spróbować. Więc poszedłem, aby spotkać się z Billem Mannem w zoo w Waszyngtonie. Powiedziałem do Billa Manna, "słuchaj, mam problem i nie wiem co tam zrobić." Bill Mann jest naprawdę mądrym facetem. Powiedziałem, że te marne małpy łapią zakażenia podczas gdy są przechowywane na portach lotniczych w tranzycie, załadunku, rozładunku. On powiedział po prostu, musisz pójść i załatwić małpy z Afryki Zachodniej i załatwić Afrykańskie Zielone małpy, przewieźć je do Madrytu, rozładować je tam ponieważ tam nie ma innego tranzytu dla zwierząt, stamtąd przewieź je do Filadelfii i tam je odbierz. Albo prześlij je do Nowego Jorku i tam je odbierz, bezpośrednio z samolotu. Więc sprowadziliśmy Afrykańskie Zielone i nie wiedziałem wtedy, że w ten sposób sprowadzaliśmy AIDS.

Różne głosy w tle: ... (śmiech) ... że to ty, sprowadziłeś wirusa AIDS do kraju. Teraz już wiemy! (Śmiech) To jest prawdziwa historia! (Śmiech) Czego Merck nie zrobi żeby opracować szczepionkę! (Śmiech)

Dr Maurice Hilleman: Tak więc to co on zrobił, to sprowadził, to znaczy my sprowadziliśmy te małpy, miałem tylko te, i to było rozwiązanie, ponieważ te małpy nie miały dzikich wirusów ale...

Dr Edward Shorter: Czekaj, dlaczego zielone nie miały dzikich wirusów mimo, że pochodziły z Afryki?

Dr Maurice Hilleman: ... ponieważ nie były, nie były, nie były zakażone w tych grupowych przetrzymalniach, z wszystkimi innymi czterdziestoma różnymi wirusami...

Dr Edward Shorter: ale mieli te, które przywieźli z dżungli ...

Dr Maurice Hilleman: ... tak, mieli je, ale było ich stosunkowo niewiele, to co mieliśmy to zabudowa klatkowa gdzie będziesz mieć epidemiczną transmisję zakażeń w zamkniętej przestrzeni. Więc jakkolwiek, dotarły zielone i teraz już mieliśmy je w swoim posiadaniu i braliśmy małpy aby je wyczyścić, i boże teraz zacząłem odkrywać nowe wirusy. Więc powiedziałem, nauczyciel Judasz. Cóż dostałem zaproszenie od Fundacji Kinney Sister, która była przeciwstawiającą się fundacją, jeśli chodzi o sprawy żywych wirusów...

Dr Edward Shorter: Ach, prawda ...

Dr Maurice Hilleman: Tak, oni przyłączyli się do grupy Sabiny i prosili mnie, abym przyszedł i dał odczyt na spotkaniu Fundacji Kinney Sister i widziałem, że jest to międzynarodowe spotkanie i boże, o czym ja miałem mówić? Wiem, tematem mojej mowy będzie wykrywanie niewykrywalnych wirusów.


Dr Albert Sabin ... byli tacy, którzy nie chcieli szczepionek z żywym wirusem ... (nieczytelne) ... koncentrowali wszystkie swoje wysiłki aby coraz więcej ludzi zaszczepiało się szczepionkami z zabitym wirusem, a jednocześnie wspierali moje badania na żywych wirusach.

Dr Maurice Hilleman: Więc teraz mam mieć coś (śmiech), wiesz, coś co będzie przyciągało uwagę. I rany, myślałem, że to cholernie SV40, to znaczy, ten cholerny związek, który mamy, Mam zamiar po prostu mówić na jego temat, zwłaszcza, że ten wirus musiał być w szczepionkach, musiał też być w szczepionkach Sabin. Więc szybko przetestowałem je (śmiech) i oczywiście był tam.

Dr Edward Shorter: będę przeklęty

Dr Maurice Hilleman: ... A więc teraz ...

Dr Edward Shorter: ... tak, więc po prostu wziąłeś zapasy szczepionek Sabin, z półki tutaj w Merck ...

Dr Maurice Hilleman: ... tak, no cóż ona została wykonana, ona była wytwarzana w Merck ...

Dr Edward Shorter: Robiłeś je wtedy dla Sabin?

Dr Maurice Hilleman: ... Tak, one były robione zanim przyszedłem [do Merck]...

Dr Edward Shorter: tak, ale w tym czasie Sabin nadal po prostu robiło ogromne badania polowe w Rosji i tak dalej. Więc poszedłem i podjąłem temat wykrywania niewykrywalnych wirusów i powiedziałem Albertowi, powiedziałem słuchaj Albert wiesz ty i ja jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, ale mam zamiar tam pójść i to cię zmartwi. Mam zamiar rozmawiać na temat wirusa, który jest w szczepionce. Będziesz musiał się pozbyć tego wirusa, nie martw się o to, ale pozbędziesz się go... ale umm, więc oczywiście Albert był bardzo zdenerwowany...

Dr Edward Shorter: Co on powiedział?

Dr Maurice Hilleman: ... i powiedział po prostu, że jest to tylko kolejne skomplikowanie sprawy, które wpłynie negatywnie na szczepionki. Powiedziałem, wiesz co, masz rację, ale mamy nową erę, mamy nową erę wykrywania i co jest ważne to to żeby pozbyć się tych wirusów.

Dr Edward Shorter: Dlaczego miałby nazywać to skomplikowaniem sprawy skoro był to wirus, który zanieczyszczał szczepionki?

Dr Maurice Hilleman: ... no cóż w tych szczepionkach i tak jest 40 różnych wirusów które deaktywowaliśmy i uh,

Dr Edward Shorter: ale nie deaktywowałeś dokładnie tych?...

Dr Maurice Hilleman: ... no to prawda, ale szczepionki przeciwko żółtej gorączce miały w sobie wirusa białaczki i wiesz, że to było w dniach bardzo surowej nauki. No więc poszedłem i rozmawiałem z nim i on powiedział- dlaczego się tym przejmujesz? Cóż, powiedziałem: "Powiem ci coś, mam wrażenie, czuję to w kościach, że ten wirus jest inny, nie wiem dlaczego ci to mówię, ale ... (nieczytelne) ... Myślę, że ten wirus będzie miał jakieś długoterminowe efekty." I on odpowiedział- jakie? A ja powiedziałem: "rak". (Śmiech) I powiedziałem Albert, pewnie pomyślisz, że zwariowałem, ale właśnie mam takie przeczucie. Cóż w tym samym czasie braliśmy tego wirusa i wprowadzaliśmy go do małp i do chomików. Więc mieliśmy te spotkania i to był pewnego rodzaju temat dnia i żartów które krążyły "ojej, wygramy Olimpiadę bo Rosjanie będą cali obładowani nowotworami." (Śmiech) To było miejsce gdzie te szczepionki były testowane ... tak, uhh, i to naprawdę popsuło całe spotkanie i było czymś w rodzaju tematu. No tak ...

Dr Edward Shorter: Czy ci lekarze ... (nieczytelne) ... spotykali się w Nowym Jorku?

Dr Maurice Hilleman ... no nie, to było w Sister Kinney ...

Dr Edward Shorter: Sister Kinney, racja...

Dr Maurice Hilleman: ... i Del Becco (sp) wstał i przewidział problemy z tego rodzaju czynnikami.

Dr Edward Shorter: Dlaczego to nie wyciekło do prasy?

Dr Maurice Hilleman: ....no cóż, wydaje mi się, że nie wyszło, nie pamiętam. Nie mieliśmy żadnych informacji prasowych na ten temat. Oczywiście to się nie wyda, to sprawa naukowa w ramach wspólnoty naukowej...

Głos reportera: ... historyczne zwycięstwo nad chorobą, dramatycznie przedstawione zostało na Uniwersytecie Michigan. Tutaj naukowcy powołali nową medyczną erę z monumentalnymi raportami dowodzącymi, że szczepionka Salka przeciw polio była sensacyjnym sukcesem. Jest to dzień tryumfu dla 40-letniego Jonas Salka twórcy szczepionki. Przybywa tu wraz z Basilem O'Connorem szefem Narodowej Fundacji Paraliżu Dziecięcego, które finansowało badania. Setki dziennikarzy i naukowców zebrało się z całego kraju aby odsłuchać to doniosłe ogłoszenie ....

Dr Albert Sabin: ... to było zbyt wiele, było zbyt wiele Hollywood. Było zbyt wiele przesady i wrażenia w 1957 roku, którego nie było w 1954 roku, kiedy to została podana informacja, że problem został rozwiązany, polio zostało pokonane.

Dr Maurice Hilleman: ... ale i tak wiedzieliśmy, że wirus był w naszym materiale rozmnożeniowym, z którego robiono szczepionki. Ten wirus widzisz, jest jednym z 10.000 cząstek, które nie są aktywne ... (nieczytelne) ... to była dobra nauka w tym czasie, ponieważ dokładnie to się robiło. Nie martwiłeś się tymi dzikimi wirusami.

Dr Edward Shorter: Więc odkryłeś, że wirus nie był zdeaktywowany w szczepionce Salka?

Dr Maurice Hilleman: ... Racja. Więc następną rzeczą, którą można było zaobserwować to, że po 3, 4 tygodniach okazywało się, że zaczęły się pojawiać guzy u tych chomików.

Dr Len Horowitz: Pomimo tego, że AIDS i białaczka nagle stały się epidemią "dzikich wirusów" Hilleman stwierdził, że to była "dobra nauka" w tamtym czasie.Nie do końca na temat zanieczyszczeń - ciekawostka.
UNICEF całkiem niedawno zaliczył "pomyłkę" i dzieciom podawał lek zwiotczający zamiast ratujących życie szczepionek w ten sposób zmarło co najmniej kilkanaście dzieci. Tutaj filmik +18 raczej https://www.youtube.com/watch?v=TieA_A0G4OQ wg. różnych żródeł zaniżyli liczbę ofiar kilka razy. Tutaj oświadczenie UNICEF:
"Szanowni Państwo, jesienią 2014 roku UNICEF i WHO dostarczyły szczepionki przeciwko odrze w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii szczepień w ogarniętej wojną Syrii. Niestety podczas szczepień w mieście Idlib doszło do tragicznej pomyłki ludzkiej. W tej samej chłodni przetrzymywano lek zwiotczający oraz szczepionki przeciwko odrze. Na skutek niewybaczalnego błędu ludzkiego doszło do zanieczyszczenia szczepionek wspomnianym lekiem, co spowodowało śmierć 15 dzieci. Natychmiast, do wyjaśnienia sprawy, wstrzymano akcję szczepień w regionie. Tragedia ta wydarzyła się nie z powodu szkodliwości samej szczepionki, ale, jak podkreśla WHO i UNICEF, na skutek podania dzieciom niewłaściwego preparatu. UNICEF i Światowa Organizacja Zdrowia, które dostarczyły szczepionki zaapelowały o dokładne śledztwo i wdrożenie procedur, które zapobiegłyby podobnym tragediom w przyszłości."
Źródła:
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1006661989381293/Unicef się tłumaczy z

https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1324394697608019/?match=I3VuaWNlZix1bmljZWY%3D
Cherrypicking w wydaniu PZH?

Na stronie PZH dotyczącej szczepień można przeczytać między innymi takie oto informacje:
„Linia WI-38 to linia diploidalna komórek zarodka ludzkiego uzyskana w 1964 roku kiedy to decyzją sądu amerykańskiego przeprowadzono aborcję. Zamiast poddać zarodek standardowej utylizacji (spaleniu) z komórek tego zarodka wyprowadzono diploidalną linię komórek, której obecnie używa się do produkcji szczepionki. Proces pozyskania linii komórek z komórek zarodka, który i tak byłby usunięty (wyrok sądu) jest analogiczny do pobrania organów od zmarłego i nie ma nic wspólnego z wykonaniem aborcji.”
http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jak-sie-bada-bezpieczenstwo-szczepionek/6/?print-version


Wszystko wydawałoby się w porządku, wyrok sądu, aborcja, no nie ma co marnotrawić czegoś, co zostałoby zutylizowane. W trywialny sposób porównane jest to do pobrania organów po śmierci, no i wg PZH nie ma to nic wspólnego z aborcją przecież. A jednak niecałkiem. Bo autor tego tekstu zapomniał chyba o fakcie, że Hayflick opracowując ludzkie linie komórkowe wistar zużył namniej 19 płodów z aborcji (patrz zdjęcia), a ten płód z ostatecznie opracowanej linii WI-38 był jednym z wielu płodów. Chyba nikt nie ma złudzeń, że wszystkie płody były abortowane za wyrokiem sądu.
Gdyby ktoś chciał poczytać, popatrzeć, jak Hayflick szalał z płodami (str. 7 pliku pdf) -> https://pdfs.semanticscholar.org/9511/d921cf48cc52c66bc5abc172efafff29d89f.pdf
Z informacji na stronie PZH możemy dowiedzieć się również, że wirusa różyczki namnaża się na ludzkiej linii komórkowej. No fakt, namnaża się, ale nie to jest istotne. PZH zapewnia czytelnika, że: „ze względu na bezpieczeństwo nie można stosować linii pochodzenia zwierzęcego, byłoby to związane z ryzykiem wprowadzenia innych wirusów”...


oraz


„użycie linii zwierzęcych wymagałoby również uwzględnienia możliwości wystąpienia reakcji alergicznych na białko danego zwierzęcia.”


Niesamowite! Co za dbanie o bezpieczeństwo. Nie można używać linii pochodzenia zwierzęcego, bo nie dość, że ryzyko wprowadzenia innych wirusów, w dodatku możliwości wystąpienia reakcji alergicznych na białka zwierzęce. Cud, miód, ultramaryna! No prawie...
Ciekawe jaką minę miałby autor tych wypocin napisanych na PZH, gdyby wiedział, że WIRUSA ODRY namnaża się na linii komórkowej z ZARODKÓW KURZYCH o czym można przeczytać nawet w byle chpl-u każdej szczepionki MMR, np. tu -> https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2006/2006050511295/anx_11295_pl.pdf 


Do tej pory raczej kury zaliczano do zwierząt, ale skoro PZH twierdzi, że nie można używać linii pochodzenia zwierzęcego, to według ich logiki, może kura to człowiek (?).
W chpl-u przeciętnej szczepionki DTaP-HepB-Hib-IPV możemy przeczytać, że wirus polio namnażany jest na komórkach Vero (patrz zdjęcia)... Można zatem wnioskować, że tam w PZH myślą, że małpy (African Green Monkey) to również ludzie, bo komórki Vero, to zwyczajnie komórki pochodzące z nerek African Green Monkey -> https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/cb_84113001?lang=pl&region=PL&gclid=EAIaIQobChMIuOOB5rHC3AIVQ0AbCh03fwPZEAAYASAAEgLiCfD_BwE


Niesamowite czego to człowiek może się dowiedzieć ze strony tak zacnej instytucji jaką jest Państwowy Zakład Higieny. Czy ktokolwiek w życiu pomyślałby, że tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy i dopiero PZH otworzyło nam oczy i oto dowiedzieliśmy się, że kura i małpa to też człowiek 🤨🐔🐒


Ale jest coś jeszcze. Możemy przeczytać o fazach badań klinicznych. Dowiadujemy się tam, że fazy badań klinicznych nad szczepionkami są trzy. I nie wiadomo, gdzie zapodziała się faza czwarta. Nie ma, wsiąkła. A nawet na takiej głupiej wikipedii można przeczytać, że fazy są cztery -> https://en.wikipedia.org/wiki/Phases_of_clinical_research
Ale żeby nie było, że wiedzę czerpiemy z internetów, o czwartej fazie badań klinicznych pisał nawet sam prof. dr hab. n. med. Wiesław Magdzik w książce pod tytułem Wakcynologia.
A co profesor napisał? A to: „Aby zwiększyć możliwość wykrywania niepożądanych odczynów poszczepiennych, które nie zostały wykryte podczas badań przedrejestracyjnych, większość szczepionek rejestrowanych w krajach rozwiniętych poddawana jest fazie IV badań klinicznych przeprowadzanych na dużych populacjach.”


Tak, tak, dobrze rozumiecie... IV faza badań klinicznych to tzw. postmarketing surveillance, czyli monitorowanie po wprowadzeniu do obrotu. PZH pisało, że: „Osoby biorące udział w badaniach są ochotnikami, którzy przed włączeniem są bardzo szczegółowo informowani o prowadzonym badaniu, a także o korzyściach i zagrożeniach wynikających z udziału w nim. Warunkiem włączenia jest podpisanie świadomej zgody.“
Wiecie, wprowadzają do obrotu i potem sobie patrzą czy jakieś nowe cyrki nie wyjdą
Ale PZH najwidoczniej straszyć nie chciało, no bo po co ludziom ta wiedza, a jak nie ma ważnego powodu, to można pominąć. I ręka do góry, kto podpisywał ŚWIADOMĄ zgodę na udział w badaniach fazy IV


Jeśli przez badania IV fazy rozumieją zgłoszenia NOP... to rzetelność tego systemu jest niestety porażająca
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html
Warto zaznaczyć, że wskutek szczepień z samego faktu posiadania takich samych przeciwciał w calutkiej populacji wynika olbrzymie zagrożenie - ktoś może zrobić zmutowany patogen, albo sam w naturze zmutuje w tak złośliwy sposób że nasze przeciwciała które mamy dzięki szczepieniom mając niskie powinowactwo przyłączą się do antygenu wirusa, ale nie wystarczająco, aby ten wirus zneutralizować.. Organizm myśli, że walczy z chorobą i produkuje przeciwciała, które są nieskuteczne.
Tak właśnie może wyglądać choroba z udziałem kompleksu immunologicznego i jest prawdopodobnym kandydatem na przyczynę takiej pandemii, podczas której patogen nawet cechujący się niską zjadliwością może zabijać, masowo...
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/kompleksy-immunologiczne-po.html
Innego typu zanieczyszczenia szczepionek - szkło, kłaczki, niejednorodne struktury zatykające igły przy podawaniu szczepionek itp.
Wszystkie szczepionki są dokładnie przebadane i bezpieczne - jednak stanowisko Najwyższej Izby Kontroli sugeruje pewne wątpliwości ;)
"NIK jako nierzetelny ocenia nadzór Ministra Zdrowia nad badaniami klinicznymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowany za pośrednictwem Urzędu Rejestracji. "
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-nadzorze-nad-badaniami-klinicznymi.html

"...pielęgniarka w jednej z krakowskich przychodni zauważyła, że [..]konsystencja odróżniła się od innych szczepionek [..] problemem było złe przechowywanie i problem pojawił się..."
Szczepionki są tak świetnie testowane na każdym etapie dlatego właśnie pielęgniarka dopiero biorąc do ręki szczepionkę i nie mogąc jej "wycisnąć" dostrzega w niej "kłaczki" (użyte słowo to nie żart) więc szczepionka jest wycofywana. To ma świadczyć dobrze o szczepionkach? Poniżej lista wycofanych szczepionek z 3 lat (data/ nazwa/ producent / seria / przyczyna wycofania)

18-07-2013, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UFA 12001 (niehomogenność)
18-07-2013, Tripacel, Sanofi Pasteur, seria C4007 AK, (niehomogenność, obecność "kłaczków")
04-06-2013 DTP, BIOMED S.A, seria 20911001D (obecność szkła)
27-03-2013, DTP, BIOMED S.A. seria 20910001D (obecność "przezroczystego ciała obcego")
26-09-2012, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 02010 (niezgodna ze specyfikacją)
17-09-2012. TYPHIM Vi, Sanofi Pasteur, wszystkie serie (obniżona zawartość antygenu)
26-09-2011, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BIOMED-LUBLIN, seria 00110 (niehomogenność)
22-10-2009, Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, Biomed Sp. z o.o., seria 01108 (brak szczelności)
16-06-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08010 (niehomogenność)
13-05-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 08011 (niehomogenność)
21-04-2009, Pentaxim, Sanofi Pasteur, seria D4077-3 (niehomogenność)
14-04-2009, Euvax B, LG Life Sciences Poland Sp. z o.o., seria UVA 06014 (niehomogenność)

Na stronie GIF są decyzje od styczna 2013 (stan na rok 2016), resztę usunęli
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje
https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/568,Decyzja-Nr-14WC2014.html

Odkryto, że szczepionka ActHIB zawierała kawałki szkła w latach 2013-2015
 W 2013 roku firma farmaceutyczna Sanofi Pasteur nie wycofała z obiegu dwóch partii szczepionki ActHIB, po tym jak znaleziono kawałki szkła w fiolkach tej szczepionki. 
Jest to koniugowana szczepionka zawierająca Haemophilus typu B i białko meningokokowe, którą podaje się niemowlętom w wieku dwóch, czterech, sześciu i między 15 a 18 miesiącem życia. Opinia publiczna nie została o tym fakcie poinformowana aż do końca 2016 roku, kiedy mała gazeta w Pensylwanii, The Morning Call, zaczęła zbierać informacje o tym incydencie na podstawie dokumentów rządowych, nabytych dzięki ustawie o wolności informacji (FOIA) i opublikowała serię artykułów opisujących co miało miejsce.
Więcej na temat szkła w szczepionkach:
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm248490.htm
http://www.pharmtech.com/causes-and-implications-glass-delamination
https://szczepienia.wybudzeni.com/2017/05/23/szklo-w-szczepionce-acthib/

Szkło w szczepionkach na Polskim rynku
W lipcu 2013 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał w trybie pilnym dwie serie szczepionek: podany Zuzi Euvax B, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – numer serii UFA 12001, oraz Tripacel, szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi – numer serii C4007 AK. Ze Stowarzyszeniem „STOP NOP” skontaktowało się kilkaset osób, których dzieci były szczepione wycofanymi seriami, a które zaobserwowały u nich poważne problemy zdrowotne (zapalenia oskrzeli i płuc, problemy skórne, problemy jelitowe, a także objawy ze strony układu nerwowego – drżenie kończyn, drgawki, obniżenie napięcia mięśniowego oraz bezdechy, tachykardię, jeden przypadek sepsy i śmierci). Ani jeden z tych przypadków nie został zgłoszony przez lekarza jako niepożądany odczyn poszczepienny, czyli nie znalazł odzwierciedlenia w statystyce NOP, którą posługują się urzędy jako dowodem bezpieczeństwa szczepień! Wcześniej w czerwcu 2013 r. wycofano też szczepionkę DTP Biomed o serii nr 20911001D z powodu obecności szkła w fiolce. „STOP NOP” nie otrzymało od Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych skutków podania takiej szczepionki.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało stowarzyszenie i piszących indywidualnie rodziców, że nie ma potrzeby monitorowania zdrowia dzieci szczepionych wycofanymi seriami szczepionek, ponieważ w Polsce jest system zgłaszania NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych).
https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3973-szczepionka-zniszczyla-serce-zuzi-rodzice-walcza-o-sprawiedliwosc
Jak działa system złoszeń NOP
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html
O szkodliwości szczepień - potężny dokument (są tam też informacje na temat zanieczyszczeń)
"The Hazards of Immunization" SIR GRAHAM S. WILSON Honorary Lecturer in the Department of Bacteriology at the London School of Hygiene and Tropical Medicine Formerly Director of the Public Health Laboratory Service, England and Wales 

BCG vaccination policies - Report of a WHO Study Group 


Wpis i komentarze pochodzą z
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1573217579556814?notif_t=like - luźnej dyskusji, źródła do zweryfikowania.


Zanieczyszczenia biologiczne mogą mieć istotny związek z chorobami nowotworowymi
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/szczepienia-nowotwory-rak-szczepionki.html i autoimmunologicznymi
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html

15 komentarzy:

 1. To jest częściowa lista. W Rimavex – szczepionce p. odrze, znaleźliśmy różne kurze wirusy. W szczepionce polio – acanthamoebę, która jest zwana „pożeraczką mózgu. Małpie cytomegalovirusy w szczepionce polio. Małpie mgliste wirusy („foamy virus”) w szczepionce rotawirusowej. Wirusy ptasiego raka w szczepionce MMR (odra-świnka-różyczka). Różne mikroorganizmy w wąglikowej. Znalazłem potencjalnie niebezpieczne inhibitory enzymów w licznych szczepionkach. Kacze, psie i królicze wirusy w szczepionce p. różyczce. Wirusa ptasiej białaczki (Avian leucosis virus) w szczepionce na grypę. Pestiwirusa w szczepionce MMR (odra-świnka-różyczka).

  Pytanie: Proszę mi pozwolić ująć to wprost. Te wszystkie zanieczyszczenia nie przynależą do szczepionki.

  Odpowiedź: Tak jest. I jeśli próbujesz skalkulować, jakie zniszczenia mogą spowodować te zanieczyszczenia, naprawdę nie wiemy tego, ponieważ nikt tego nie testował, albo tylko odrobinę. To gra w ruletkę. Stawiasz swój los. Podobnie większość ludzi nie wie, że niektóre szczepionki polio, na adenowirusa, różyczkę czy wzw A i odrę były wyprodukowane z tkanki abortowanego ludzkiego płodu. Znalazłem to, co uważałem za fragmenty bakterii i poliowirusa w tych szczepionkach od czasu do czasu – które mogły pochodzić od tkanki płodu. Kiedy patrzy się na zanieczyszczenia w szczepionkach, można otrzymać materiał, który jest zagadkowy. Wie się, że nie powinno go tu być, ale nie wie się dokładnie, co się otrzymało. Znalazłem coś, co uważałem za bardzo mały „fragment” ludzkiego włosa czy śluzu. Znalazłem coś, co może być nazwane tylko „obcym białkiem”, które może znaczyć prawie wszystko. Może oznaczać proteiny z wirusów.

  OdpowiedzUsuń
 2. L. Pasteur używał do wstrzykiwań najpierw świeżych, potem suszonych fragmentów mózgu
  wściekłych zwierząt. Inni badacze stosowali ropę z dymienic chorych na dżumę, wydzieliny z wykwitów ospowych. Badania nad polio rozpoczęto wstrzykując zmielony rdzeń kręgowy zmarłego chorego wprost do mózgu zdrowej małpy. Następnie odchody chorych na polio wstrzykiwano do mózgów osesków mysich. Pierwsza zastosowana u ludzi szczepionka
  zawierała właśnie wirusy pochodzące z odchodów. http://www.wykop.pl/artykul/3055647/kon-by-sie-usmial-czyli-cala-prawda-o-szczepionkach/

  OdpowiedzUsuń
 3. Dlatego nigdy nie podaje się wirusa samego w szczepionce. Pisze na ulotce, że żywy i osłabiony. Żywy, bo jest podawany razem z linią komórkową, na której wirus był rozmnażany. Linie komórkowe to często komórki rakowe (np. HeLa strain line), w Holandii można znaleść na ulotce konktetną nazwę linii. Rakowe - popularne ze wględu na nieśmiertelność takiej linii, więc i mniejszy koszt badań. Takie badziewie się osłabia m.in. związkami rtęci czy phenoxyetanolem, formaldehyd itp. Stąd szczepienie przeciwko błachym wirusowym chorobom zdrowego dziecka jest takim trochę graniem w ruletkę.

  OdpowiedzUsuń
 4. Dr Teresa Deisher odkryła, że pozostałości DNA komórek z abortowanych płodów wykazują zarówno właściwości onkogenne jak i zakaźne w szczepionkach oraz mogą powodować wady genetyczne i autyzm.

  Dr Teresa Deisher nie jest jakimś oszołomem, który wymyśla sobie ad hoc taką teorię. Jej badania oparte są o 20 lat doświadczeń w dziedzinie biotechnologii i rozwoju szczepionek, więc można przyjąć, że wyniki są niepodważalne. Dodatkowo jest doktorem na jednej z najlepszych uczelni na świecie – Uniwersytecie Stanforda plasowanego na równi z Harvardem.

  „Fragmenty obcego DNA mogą zostać włączone do genomu dziecka i zakłócą normalne funkcjonowanie genu, co może doprowadzić do zmian autystycznych” napisała dr Deisher w artykule zatytułowanym „Spontaniczna Integracja fragmentów ludzkiego DNA w genomie biorcy” („Spontaneous Integration of Human DNA Fragments into Host Genome”).

  Szczepionki wykonane na bazie linii komórek pobranych z płodów ludzkich mają również wpływ na zachorowalność na raka. Dr Deisher wskazuje, że przerwane ludzkie komórki embrionalne są bardzo problematyczne zarówno pod względem zaburzeń rozwoju mózgu jak i normalnego funkcjonowania komórek. http://noemidemi.com/wydaje-sie-to-nieprawdopodobne-ze-w-szczepionkach-jest-obce-dna-z-abortowanych-plodow/

  OdpowiedzUsuń
 5. Szczepionkil
  w paidzierniku 2000 r. byyjshe ministerso zdrowia nakazato wycofaC z
  obrotu doustn4 szvepionke przeáw poliomyelitis finr Medeva, która rew
  zapewieniom producenta byta oparta na surocy ciel4t podejnanych o
  zakaienie. Notabene, alrPrykañska Food and Dwg Admi,nistration od 1991 r. z
  njktym skutkiem apeluje do producentbw o wycofanie z rynku uvepionek
  powstalych na bazie podejrzanych produktbw bydlecych Obecnie sa to:
  firmy Aventis Pasteur± DtaP VaKjne - TRIPEDIA i Haemophilvs lnRuenzae Type
  b Conjugate Vaine - ActHI8; firmy SmithKline 8eecham Pharmauticals:
  Haemophilus lnnuenzae Type b Conjugate Vaccjne - OmniHIB; hirmy SmlithKline
  Beecham 8ioliGal: DTaP VaKine - INFANRIX, Hepa'ólis A Vaccine - HAVRIX i
  Hepatitis A VaKine and Hepatitis B (Recombinant) TNRIX; firmy North
  American Vacne DTaP Vaccine - CERTIVA

  OdpowiedzUsuń
 6. Czy naukowcy przypadkowo spowodowali epidemię AIDS w Afryce w latach 60? Pochodzenie AIDS: Szczepionka przeciw Polio Hilary Koprowskiego (CBC 'Witness', 2004) - napisy PL https://www.youtube.com/watch?v=eqX2uyOwNRA

  OdpowiedzUsuń
 7. Karmienie krów mączką kostną (czyli szczątkami innych zdechłych krów) też było naukowo "udowodnione". Rządy organizowały szkolenia dla rolników aby przekonać niedowiarków i "ciemnogród". I co, po 30 latach odkryto PRIONY, Creutzfelda-Jacoba i kto był głupi ? Ciemnogród czy nauka?
  W USA jest hormon wzrostu rBGH (zwiększający ilość mleka u krów). Udowodniony naukowo!! Tylko że i Kanada i Europa nie chce tego szajsu. Twierdzą że ropniejące mleko stanowi zagrożenie dla zdrowia (uprzedenie?? )
  Aha, dodam że nauka amerykańska "udowodniła" również że mleko prosto od krowy jest szkodliwe (i dlatego nielegalne w wielu stanach).

  OdpowiedzUsuń
 8. Dzisiejszy świat zamieszkuje 6,8 miliarda ludzi i zmierza do wartości 9 miliardów. Jeśli obecnie wykonamy dobrze zadanie jeżeli chodzi o szczepionki, służbę zdrowia, rozrodcze usługi zdrowotne, wówczas możemy obniżyć tę wartość o być może 10 lub 15 procent. [Bill Gates, wystąpienie na zamkniętej konferencji TED 2010 w Long Beach w Kalifornii].

  OdpowiedzUsuń

 9. SV-40 czy AIDS to tylko wierzchołek góry lodowej tego, jakimi patogenami pochodzącymi od małp ludzie mogli być zarażani.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7935079
  https://www.uow.edu.au/~bmartin/dissent/documents/AIDS/


  Only two facts about human immunodeficiency virus (HIV) type 1, the causative agent of most cases of AIDS, are generally accepted: first, the virus was derived from a precursor simian retrovirus (Myers et al., 1992; Seale, 1989)
  https://www.uow.edu.au/~bmartin/dissent/documents/AIDS/Elswood93.html

  OdpowiedzUsuń
 10. Zdaje się, że dobrowolnie poddajemy się okaleczaniu biorąc też udział w cichym ludobójstwie. Włoscy badacze z National Council of Reserach zbadali 44 szczepionki powszechnie stosowane w Europie i USA na obecność nieorganicznych, zwłaszcza metalicznych zanieczyszczeń.

  Do badań wykorzystali najbardziej zaawansowane techniki mikro i nano analityczne – mikroskopię elektronową i spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii.

  Badanie ujawniło, że wszystkie szczepionki zawierały znaczne ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w składzie. Znajdowały się tam cząstki, kryształy, osady, agregaty, nanocząstki takich metali/pierwiastków jak: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn. (To wszystko w dodatku do rtęci, która jest dodawana do niektórych szczepionek jako konserwant.) Rozmiary tych cząstek zanieczyszczeń wynosiły od 100 nanometrów do 10 mikronów.

  Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i nie są biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia, toksyczne reakcje immunologiczne, obrzęki, ziarniaki, procesy nowotworowe, choroby neurologiczne i inne. Nanoczątki uszkadzają też DNA.

  Nie ma możliwości, żeby tak duże ilości i tak zróżnicowane zanieczyszczenia pochodziły z normalnych procesów produkcji szczepionek. Raczej wygląda, że celowo dodano do nich toksyczne odpady przemysłowe. Ponieważ dziś większość leków i szczepionek stosowanych w Europie i USA jest produkowana przez globalne koncerny w Chinach, Indiach, Wietnamie i Korei, prawdopodobnie tam dodano te zanieczyszczenia. Możliwe, że do produkcji szczepionek używano toksycznej wody ze ścieków przemysłowych. Tylko szczepionka przeznaczona dla kotów była pozbawiona tych zanieczyszczeń, co dowodzi, że można produkować czyste szczepionki.

  Szczepionki są koktajlem rozmaitych mikrobów lub ich fragmentów, połączonych różnymi toksycznymi dodatkami i zanieczyszczeniami. Nie są badane pod względem bezpieczeństwa ani skuteczności. Toksyczne efekty tych zanieczyszczeń dodają się do szkodliwego działania innych składników, czyniąc praktycznie wszystkie szczepionki preparatami groźnymi dla życia i zdrowia, zwłaszcza dla niemowląt i starszych dzieci. Prawdą jest więc maksyma wypowiedziana przez jednego z wynalazców szczepionek, że jedyna bezpieczna szczepionka to ta, której nie wzięliśmy.

  W tej sytuacji obowiązkowe czy przymusowe szczepienia wydają się celowym truciem, okaleczaniem i zabijaniem zdrowych dzieci/osób dla zysków, obywającym się pod zasłoną ochrony przed chorobami. Żadne dziecko szczepione zgodnie ze współczesnymi programami szczepień nie będzie w pełni zdrowe, a znaczny ich procent przez całe życie będzie cierpieć na poważne choroby chroniczne. O straconym intelektualnym potencjale ludzkim nawet tu nie wspominam.

  http://fakty.elblag.pl/badania-naukowcow-nie-pozostawiaja-zludzen-szczepionki-sa-grozne-dla-zdrowia-i-zycia/

  OdpowiedzUsuń
 11. Wprowadziliśmy, bezwiednie i nieświadomie, do ludzkiej populacji nową rodzinę RETROWIRUSÓW, które od dawna były związane z rakiem, białaczką, chłoniakiem, chorobami neuroimmunologicznymi, łącznie z Alzheimerem, Parkinsonem, itd. Więc patrzymy właśnie na eksplozję tych chorób w naszym obecnym świecie.

  A kiedy rząd zdał sobie sprawę z rozmiarów tej sprawy, to pytaniem było:
  "Czy powiemy prawdę? Czy powiemy, że wprowadziliśmy to przez zanieczyszczoną krew, czy zanieczyszczone szczepionki?"
  "Nie, tak nie zrobimy. Upewnimy się tylko, aby Judy Mikovitz i Frank Ruscetti odeszli na zawsze i że nikt nie uwierzy w to, o czym mówią i że ich praca to oszustwo.” https://www.youtube.com/watch?v=hhKm4ugvIr0&feature=youtu.be About This Website

  Dr Judy Mikovitz - Odwrotna Transkryptaza w szczepionkach MMR
  ODWROTNA TRANSKRYPTAZA

  OdpowiedzUsuń
 12. Dlaczego rodzice relacjonują, że dzieci po szczepionce MMR dostają BIEGUNKI?
  Czy to nie przypadkiem z powodu WIRUSA BIEGUNKI BYDŁA zawartego w gratisie w szczepionce MMR?
  Dlaczego dzieci chorują na BIAŁACZKĘ?
  Czy to nie przypadkiem z powodu WIRUSA PTASIEJ BIAŁACZKI zawartego w gratisie w szczepionce MMR?

  Badanie, którego wyniki opublikowało czasopismo naukowe Biologicals, wskazuje na wysoki wskaźnik skażenia szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) wirusową biegunką bydła i pestiwirusami.

  „Trzydzieści sześć partii ludzkich żywych wirusowych szczepionek wyprodukowanych przez trzech producentów zostało przetestowanych pod kątem obecności pestiwirusów. W 33 % partii szczepionek wykryto RNA wirusowej biegunki bydła (BVDV).”
  Detection and Characterization of Pestivirus Contaminations in Human Live Viral Vaccines (“Wykrywanie i charakterystyka pestiwirusa zarażającego szczepionki dla ludzi zawierające żywe wirusy”), Biologicals, vol. 30, nr 4, grudzień 2002
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104510560290343X

  To nie jedyny przypadek skażenia szczepionki MMR. W roku 1999 wszystkie testowane szczepionki MMR, do których produkcji użyto komórek kurcząt, okazały się zanieczyszczone endogennym ptasim wirusem (EAV) i wirusem ptasiej białaczki (ALV).
  Evidence of Avian Leukosis Virus Subgroup E and Endogenous Avian Virus in Measles and Mumps Vaccines Derived from Chicken Cells: Investigation of Transmission to Vaccine Recipients (“Dowody na występowanie retrowirusa ptasiej białaczki podgrupy E i endogennego wirusa ptasiego w szczepionkach przeciwko odrze i śwince pozyskiwanych z komórek kurcząt – badanie przenoszenia na zaszczepione osoby”), Journal of Virology, lipiec 1999, 73(7)
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC112645/

  Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, w skrócie CDC) stwierdziło, że szczepionki zanieczyszczone niektórymi szczepami ALV mogą stanowić zagrożenie dla ludzi.
  Avian Leukosis Virus Subgroup J in Layer Chickens, China (“Retrowirusy prasiej białaczki podgrupy J u kurcząt niosek”), Chiny
  http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/16/10/10-0780_article

  To jedynie mikrobiologiczne skażenia szczepionki, i tak nie wszystkie mikroby zostały wymienione, niestety. Do tego istnieje jeszcze szereg związków chemicznych, w tym metali ciężkich, które to dodatkowo wpływają na degradację organizmu…..
  Więc jak organizm ma się zachować po takim obciążeniu???
  Będziemy zdrowsi po takim bombardowaniu tzw. bronią biologiczną???

  OdpowiedzUsuń
 13. Very interesting, good job and thanks for sharing such a good blog. Your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job. Keep it up
  I found real working minecraft code generator 2019

  OdpowiedzUsuń
 14. I found your post interesting to read and i want to say that this is a best post i have ever seen until now. Take a look at xbox gift card generator

  OdpowiedzUsuń
 15. Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. Google Play

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.