czwartek, 3 stycznia 2013

Czy szpital, lekarz, przychodnia, chirurg może odmówić nieszczepionemu.... ? Czy mogą odmówić operacji przy braku szczepień przeciwko wzw-b? Czy lekarz może oświadczyć, że nie przyjmie nieszczepionego?

Pojawiają się pytania w stylu:
Czy chirurg może odmówić wykonania zabiegu u dziecka, które nie było szczepione przeciwko WZW typu B? Czy mogą wymagać dokumentów potwierdzających szczepienie? Czy lekarz może odmówić pomocy? Czy przychodnia ma prawo odmowić mi wizyty u pediatry bo nie szczepię?Słyszałam że jeśli nie zaszczepię na WZW dziecka to szpital nie przyjmie na operację czy biobsję w nagłym przypadku czy to prawda?

Odpowiedź jest prosta: NIE.

Nie mogą odmówić leczenia, nie mogą wymagać szczepień tzn. uzależniać interwencje medyczną od faktu szczepienia lub nie. Lekarz czy przychodnia nie ma możliwości odmówić, jeśli to zrobi to naraża się na konsekwencje.


Jakie jest ryzyko zakażenia WZW-B podczas zabiegu?
Zależy od szpitala - to raczej pytanie do tych jednostek. Generalnie odkąd w Polsce zaczęto stosować procedury sterylizacji, które niszczą wirusa HBV (przypomnę, że temperatura nie wystarcza) większym problem w większości szpitali nie jest fakt, że zakażają ludzi (trudno o takie przypadki z ostatniej dekady - polecam samodzielnie sprawdzić), a raczej jest to ochrona lekarzy którzy dokonując różnych zabiegów wolą mieć do czynienia z pacjentami zaszczepionymi.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wzw-b-wzw-c-nop-euvax-szczepienia-hbs.html - duży zbiór informacji na temat wirusa wzw-b i szczepień, warto zweryfikować.Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę [..]
http://stopnop.com.pl/niedopuszczalne-jest-uzaleznianie-zabiegu-od-szczepienia-przeciw-wzw-b/
W praktyce pacjenta traktuje się bardzo różnie dlatego należy zawsze nagrywać (to legalne) prosić lekarza o pisemną odmowę. W pilnych sprawach dzwonić po Policję jeśli lekarz odmawia pomocy, nie dająć żadnej sensownej alternatywy. W mniej pilnych zainteresować sprawą prokuraturę i napisać skargi w kilka niżej opisanych miejsc. Zwykle jeśli lekarz zostanie poinformowany o takich krokach szybko zmienia front.

W komentarzu do programu (cz. III, "Informacje uzupełniające" [p. s. 31 - przyp. red.]) znajduje się następujący zapis:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu w przypadku nieprzeprowadzenia szczepienia"
Program Szczepień Ochronnych na rok 2003. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku
http://www.mp.pl/artykuly/15180


"CZY LEKARZ-PEDIATRA MOŻE ODMÓWIĆ OPIEKI W POZ NAD DZIECKIEM, KTÓREGO RODZICE ODMAWIAJĄ WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH?
Odpowiadając krótko: lekarz ma prawo odmówić opieki nad takim dzieckiem, na warunkach określonych prawem. Należy zacząć od tego, że przepisy wprost nie ustanawiają prawa lekarza do odmowy opieki długoplanowej w ramach POZ. Niemniej w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uregulowano zasady odmowy leczenia pacjenta. Zgodnie art. 38 tej ustawy, lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Odmowa opieki nad dzieckiem rodziców, którzy odmawiają wykonania szczepień obowiązkowych, równa się generalnej odmowie podjęcia leczenia tego pacjenta.
http://prawalekarzy.pl/artykuly/czy-lekarz-pediatra-moze-odmowic-opieki-w-poz-nad-dzieckiem-ktorego-rodzice-odmawiaja-wykonywania-szczepien-obowiazkowych-226


Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. Z informacji uzupełniających do kalendarza szczepień:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciw WZW typu B."
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf

"Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym."
http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-trybu-finansowania-szczepien-przeciwko-wzw-b,79.htmlDoszczepienia przeciwko wzw-b może wiązać się z ryzykiem?

"Bywa, że lekarze zalecają doszczepianie się przeciwko WZW B w sytuacji, kiedy pacjent ma mieć planowany zabieg bez uprzedniego oznaczenia miana przeciwciał. I to jest błąd. Nie należy sugerować się czasem, jaki upłynął od podania ostatniej dawki szczepionki, ponieważ u jednej osoby po kilku latach od szczepienia poziom przeciwciał może być bardzo wysoki, a u innej bardzo niski. Szczepionki przeciwko WZW B są martwe, nie ma możliwości namnożenia się antygenu, a to z kolei oznacza, że szczepi się produktami z wysokim stężeniem antygenu, aby odpowiedź organizmu była odpowiednia i doprowadziła do powstania odporności.  Jeżeli organizm z wysokim mianem przeciwciał otrzyma szczepionkę z dużą ilością antygenu, wówczas dojdzie do wytrącenia się kompleksów antygen-przeciwciało.  Takie kompeksy będą osadzać się w drobnych naczyniach krwionośnych powodując reakcję zapalną, a nawet uszkodzenie narządów. Jeżeli osoba przebyła pełny schemat szczepienia, a poziom przeciwciał jest niski lub zerowy, to należy pamiętać o istnieniu pamięci immunologicznej, która w razie narażenia na HBV zadziała i dojdzie do powstania odpowiedniego miana przeciwciał zanim wirus zdąży się namnożyć. Okres wylęgania HBV jest długi w porównaniu do reakcji w wyniku działania pamięci immunologicznej. Inaczej w przypadku osób z zaburzeniami immunologicznymi – u nich powinno się utrzymać stały, ochronny poziom przeciwciał. Nawet zdrowe osoby narażone na kontakt z HBV, czyli np. lekarze, nie muszą się doszczepiać. Schemat sprawdzania poziomu przeciwciał, który stosowany był w Polsce co 5 lat jest praktyką przestarzałą i niepotrzebną.  https://wyszczepieni.blogspot.com/2017/12/wirusowe-zapalenie-watroby-typu-b.html

Literatura:
1. Z. Dziubek; Choroby zakaźne i pasożytnicze; PZWL; Warszawa 2015.
2. J. Cianciara, J. Juszczyk; Choroby zakaźne i pasożytnicze; CZELEJ; Lublin 2007.
3. D. Mrożek-Budzyn; Wakcynologia praktyczna; alfa-medica press; Bielsko-Biała 2016.
4. K. Madaliński i wsp.; Aktualne poglądy na przetrwanie odporności po szczepieniach przeciwko WZW B; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 147 - 150.
5. A. Matejuk, K. Simon; Wpływ prowadzonej swoistej profilaktyki zakażeń HBV na częstość występowania WZW typu B w województwie opolskim w latach 2007-2011; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 135 - 138.
6. M. Stępień i wsp.; Hepatitis B in Poland in 2014; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70(2): 231 - 241.
7. T. W. Łapiński; Zakażenie HBV lub HCV a ciąża; PRZEGL EPIDEMIOL 2017, 71(2): 191 - 198.
8. M. Pawłowska, M. Sobolewska-Pilarczyk; Rekomendacje postępowania w profilaktyce wertykalnych zakażeń HBV i HCV; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70: 119 - 120.
9. K. Buczek, M. Marć; Antybiotykooporność bakterii - przyczyny i skutki; ANNALES UMCS LUBLIN - POLONIA; vol. LXIV (3) 2009.
10. Euvax B, ulotka [online:] ulotka
11. Engerix B, ulotka [online:] ulotka
12. Infanrix hexa, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPL
13. Hexacima, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPLPonadto:
Rzecznik PrasowyNarodowego Funduszu Zdrowia
KOMUNIKAT
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Przeciwepidemicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w sprawie trybu finansowania szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pacjentów przed planowanym zabiegiem operacyjnym informujemy, że w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie istnieje obecnie możliwość finansowania szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B osób, u których ryzyko zakażenia wynika z narażenia na ekspozycję i związane jest z przerwaniem ciągłości tkanek, np. podczas zabiegu operacyjnego.
Szczepienie to, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 roku, w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz.U. z 1998 r., Nr 94, poz. 600 z późn. Zm.) jest szczepieniem zalecanym.
Art. 18 ust. 3 i 5 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 roku ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384) stanowi, że koszt zakupu preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia jest bezpłatne, o ile punkt szczepień zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie szczepień.
Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym.
źródło - Rzecznik Prasowy NFZ

Poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 2014-01-24, Departament Matki i Dziecka, numer pisma MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 cytuje:
„[..] W przypadkach odmawiania wystawiania recept [..] utrudniania dostępu do świadczeń zdrowotnych, informuję, że udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być warunkowane [..] należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.”

Wszelkie sytuacje konfliktowe z pracownikami służby zdrowia w szczególności: straszenie, grożenie, szantażowanie brakiem wydania recepty czy skierowania lub odmowa jakiegokolwiek zabiegu, powoływanie się na kończący się termin ważności serii szczepionki, głośne krytyczne uwagi wygłoszone przy pełnej poczekalni, nasłanie na rodziców dzielnicowego czy policji, nękanie telefonami, nachodzenie w domu, zaczepianie rodziny i sąsiadów etc. należy zgłaszać do odpowiednich organów.

Skargę możesz złożyć do:
 • - kierownika lub dyrektora placówki medycznej
 • - wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • - Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej (gdy skarga dotyczy lekarza),
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji (tam są linki źródeł)
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Oczywiście może być względem takiego lekarza wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Członkowie izb lekarskich (a więc lekarze) podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
 • - upomnienie,
 • - nagana,
 • - kara pieniężna,
 • - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat,
 • - ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
 • - zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat,
 • - pozbawienie prawa wykonywania zawodu.


Można także domagać się odszkodowania czy też zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego.

Istnieją wyjątki:
Lekarz w określonych warunkach może odmówić leczenia. Może to zrobić, gdy między nim a pacjentem istnieje jakiś emocjonalny stosunek. Gdy uzna, że nie jest w stanie wykonać zabiegu, bo nie czuje się na siłach, nie ma wystarczającej wiedzy lub uniemożliwia to jego stan emocji i psychiki – mówi dr n. med. Krzysztof Szuber, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. – W takiej sytuacji musi jednak wskazać pacjentowi inną drogę do otrzymania świadczeń. 
Nie może jednak odmówić wykonania świadczeń, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/633596066667825/?type=3&hc_location=ufi
http://e-prawnik.pl/wiadomosci/naszym-zdaniem/czy-twoim-zdaniem-nalezy-ukarac-lekarza-ktory-odmowil-wykonania-zabiegu.html
http://supernowosci24.pl/lekarz-odmowil-wykonania-operacji-na-ktora-sam-skierowal-pacjentke/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/901968,obowiazkowe-szczepienia-zlobki-przedszkola-dzieci-gmina.html
http://babyonline.pl/prawa-dziecka-pacjenta,choroby-malego-dziecka-artykul,11688,r1p1.html
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/


Jeśli lekarz grozi etc.
Kodeks karny:
Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Lekarza można i warto nagrywać. Jest to legalne nawet z ukrycia.http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Wymaganie informacji o szczepieniu jest nielegalne jeśli żąda ich przedszkole, żłobek, szkoła etc. Nie mają prawa prosić o takie dane osobowe. Taki jest wyrok WSA - poniżej cytowany http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/informacje-o-szczepieniu-dla.html9 komentarzy:

 1. No to są jakieś wskaźniki, dla chcących się dowiedzieć swoich możliwości - wpis jak najbardziej na miejscu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czy ja wiem, czy te wskaźniki mają coś do rzeczy? Wydaje mi się, że dopiero lekarz może to ocenić. Wydaje mi się, że był o tym artykuł, chyba nawet ta strona o tym pisała.

  OdpowiedzUsuń
 4. Witajcie, będę teraz szczepić synka przeciw pneumokokom.Teraz ma 21 miesięcy będą to dwie szczepionki, oczywiście z przerwą dwumiesięczną między jedną, a drugą szczepionką.Bardzo boję się tych szczepień ale z drugiej strony wiem,że szczepienie to chroni dziecko nawet w 90% przeciw pneumokokom.Synek po każdym szczepieniu bardzo gorączkuje stąd bardzo przeżywam kiedy muszę szczepić dziecko.Chciałam się też doradzić, ponieważ wydaje mi się,że synkowi wystaje pępuszek i chciałabym się udać z nim na wizytę do chirurga, ponieważ obawiam się przepukliny pępkowej.Dopiero od roku mieszkamy w Łodzi więc słabo jestem zorientowana gdzie przyjmują różni specjaliści.
  Myślę o skorzystaniu z http://salve.pl/przychodnie/oferta/poradnie-dla-dzieci/chirurg-dzieciecy/zakres-swiadczen/ Czy ktoś może korzystał z usług chirurgicznych dla dzieci w tej przychodni?Bardzo proszę o podpowiedzi i wskazówki.

  OdpowiedzUsuń
 5. Jeśli potrzebujesz przeprowadzić badania nad jakąś chorobą, to koniecznie udaj się do sprawdzonego miejsca. Na stronie internetowej euroimmundna.pl/hpv znajdziesz szereg badań, miedzy innymi na hpv i hcv, ale również na nietolerancję pokarmową i raka. Polecam!

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo ważny, aktualny temat. Dobrze, że dziecko może liczyć na pomoc lekarską niezależnie od przekonań rodziców. Mimo wszystko zdania w kwestii szczepienia są nadal bardzo skrajne, a dyskusji towarzyszą ogromne emocje.

  OdpowiedzUsuń
 7. Nie rozumiem w ogóle jak można się nie szczepić, to niebezpieczne. Jestem ciekawa jak to jest w tej klinice https://carolina.pl/ , ona jest bardzo renomowana i leczą tutaj naprawdę znani lekarze

  OdpowiedzUsuń
 8. Jeśli chodzi o WZW typu C to w https://scanmed.pl/aktualnosci/bezplatne-badania-hcv-poznan dostępne są bezpłatne badania w tym kierunku. Szczególnei zaleca się osobom po hospitalizacji, tatuażu, zabiegach operacyjnych

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.