Pneumokoki - czy warto szczepić? Czyli szczepienie przeciwko pneumokokom za i przeciw, cena, nop... Czy Kielce naprawdę mają sukces? Czy szczepionka przeciwko pneumokokom ma sens?

O pneumokokach i konsekwencjach szczepień...

Polecam najpierw zacząć czytać od zbioru uporządkowanych informacji z
http://szczepieniapneumoihib.worpress.com


Na początek komentarz odnośnie nowej przymusowej szczepionki:
Nawet prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, prof. dr hab. Teresa Jaskowska ostrzegają przed PCV10 i przytaczają argumenty przeciwko decyzji, ktora skłoniła nasz rząd do masowego stosowania tą szczepionką. Decyzję nasi rządzący podjęli nie uwzględniajac danych z Polski o pokryciu serotypów pneumokoków, a na podstawie m.in. raportu IVAC, który nie może być stosowany do porównaniu PCV13 i PCV10 dla Polski bo po rostu nie zawieraja odpowiednich danych do porównania. Raport ten nie jest nawet opracowaniem naukowym. Szerzej na ten temat niżej.

"Ktoś chciał oszczędzić na zdrowiu dzieci - twierdzi Aneta Górska-Kot, pediatra."
https://parenting.pl/eksperci-szczepionka-przeciw-pneumokokom-bedzie-nieskuteczna
Preparat, który wygrał przetarg na refundowane szczepienia dzieci przeciw pneumokokom, nie chroni przed najgroźniejszymi szczepami bakterii.
Nie zabezpiecza przed szczepami 3, 6a i 19, które u polskich dzieci występują najczęściej. Jak wynika ze statystyk Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), to właśnie zakażenia tymi szczepami pneumokoków są najczęstszą przyczyną zgonów Polaków poniżej drugiego roku życia.
Z monitoringu prowadzonego przez KOROUN wynika, że szczepionka 13-walentna pokrywała aż 68,5 proc. serotypów wykrytych w 2014 r. u pacjentów ze wszystkich grup wiekowych, a 10-walentna – 42 proc. „Trzynastka" pokrywa też w 83,3 proc. serotypy odpowiedzialne za przypadki śmiertelne u polskich dzieci poniżej piątego roku życia w latach 2011–2013 („dziesiątka" pokrywała je w 66,7 proc.). Lepiej radziła sobie też z serotypami antybiotykoopornymi.
Resort wybrał gorszą szczepionkę i poczuł się w jakiś sposób zwolniony z obietnicy złożonej na początku roku. Oczywiście lepiej mieć „dziesiątkę", niż nie mieć nic, ale jeżeli rzeczywiście była możliwość tańszego zakupu „trzynastki", to pozostaje tajemnicą poliszynela, dlaczego dokonano takiego wyboru – mówi „Rz" Sabina Szafraniec, prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia i mama Kuby, który przeżył infekcję pneumokokową w wieku dziewięciu miesięcy.
– Najwyraźniej zadecydowały względy finansowe, a nie dobro dzieci – uważa dr Aneta Górska-Kot, ordynator oddziału pediatrii stołecznego szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej.
http://www.rp.pl/Zdrowie/311219964-Szczepionka-przeciw-pneumokokom-moglaby-byc-lepsza.html

"Szczepionki gorsze, ale za to od kolesiów!"
 Ekspresowy przetarg w Ministerstwie Zdrowia rozstrzygnięty! Sensacji niestety nie ma: wygrały szczepionki gorsze, w dodatku sprowadzane z Azji, nie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Zarobi koncern, na którym od lat bogacił się wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda (46 l.) z żoną.
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/szczepionki-gorsze-ale-za-to-od-kolesiow/9796vlm?utm_source=Interakcja&utm_medium=Share&utm_campaign=BigShare http://www.wykop.pl/link/3459935/szczepionki-gorsze-ale-za-to-od-kolesiow/
https://parenting.pl/portal/szczepienia-przeciw-pneumokokom-nie-zabezpieczy-przed-najgrozniejszymi-bakteriami
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1181906265190197/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1168654889848668/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1168654889848668/?comment_id=1169800399734117&reply_comment_id=1170165109697646&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/wybrana-szczepionka-przeciwko-pneumokokom-bedzie-chronila-zdrowie-dzieci/
http://pediatria.mp.pl/aktualnosci/badania/153772,mz-wybrana-szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jest-skuteczna-i-bezpieczna
"Rocznie w Polsce na inwazyjną chorobę pneumokokową zapada 25 razy więcej dzieci w porównaniu z..." Ta liczba ciągle wzrasta.
Im więcej się szczepi, tym więcej zachorowań?
"W 2014 najwyższą zapadalność na IChP odnotowano u dzieci poniżej 2. roku życia - 5,61 na 100 000 (w latach 2009-2013 było to 4,38), dzieci w wieku 2-4 lata (2,89 na 100 000), a następnie u dzieci 5-9 lat (1,34 na 100 000). Zgodnie z raportem PZH z 2014 r. zapadalność na IChP w Polsce (średnia dla wszystkich grup wiekowych) wynosi 1,42/100 000 i z roku na rok wzrasta (2012 r. - 1,12/100 000; 2004-2008 r. 0,64/100 000)."
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/999465730100919/?comment_id=999551723425653&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D&hc_location=ufiPneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) Product Assessment April 2017
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/ivac/resources/pcv-product-assessment-april-25-2017.pdf

Stanowiska w sprawie PCV10 i PCV13 z : https://ptp.edu.pl/
Konsultant Krajowy
Dotyczy pisma GSK (GSK/WAW/DRZ/IN/181017/1 z dnia 17.10.2017), dotyczącego przekazania nowych danych naukowych szczepionek przeciwko pneumokokowych
https://ptp.edu.pl/dokumenty/kk_ped_47_10_2017.pdf (poniżej cytaty)

Odpowiedź pismo L/DOK/IMM/14/2017
Odpowiedź Prof. dr hab. n. med. Ewy Bernatowskiej v-ce Przewodniczącej Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds Programu Szczepień Ochronnych
https://ptp.edu.pl/dokumenty/L_DOK_IMM_14_2017.pdf (poniżej cytaty)


https://ptp.edu.pl/dokumenty/kk_ped_47_10_2017.pdf

"Należy wziąć pod uwagę, że słabsza immunogenność PCV10 oraz mniejszy zakres ochrony przed serotypami odpowiedzialnymi za IChP (http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP2016.pdf) u dzieci z grup ryzyka może mieć katastrofalne skutki. Stanowisko Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych oraz towarzystw naukowych; Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej w kwestii rekomendacji szczepionki PCV13 do szczepień w grupach ryzyka nie uległo zmianie. Rekomendacje obejmują nie tylko szczepienia przeciwko pneumokokom szczepionką PCV13 u dzieci do 5 roku życia , ale także wszystkie grupy ryzyka do 19 roku życia włącznie
Raport IVAC przygotowywany jest dla GAVI, podobnie jak opracowania innych szczepionek, powstał na podstawie wybranych publikacji,. Ma on pomoc krajom rozwijającym się przy wyborze szczepionek. W krajach tych nie są prowadzone systematyczne badania epidemiologiczne tak jak w krajach rozwiniętych , m.in. w Polsce. Raport ten też nie ma obecnie statusu dokumentu WHO, nie był również publikowany, dostępny jest na stronie: www.jhsph.edu/ Nie ma w nim systematycznego przeglądu literatury i w żadnym wypadku nie może być stosowany do porównania PCV13 i PCV10, nie zawiera również żadnych statystycznych opracowań, które pozwalałyby na takie porównanie. Autorzy raportu podkreślają, że intencją nie jest wskazywanie, który produkt należy stosować szczególnie, gdyż na ogół nie znane są w tych krajach dane o występowaniu poszczególnych serotypów."
Z kolei trudna jest ocena badań w Szwecji ( Naucler P i wsp.), gdyż występuje różna epidemiologia w regionach stosowania PCV10 lub PCV13. Natomiast wykazano różnice w odniesieniu do serotype 19A I 6C, szczepionka PCV10 nie wykazywała odporności krzyżowej wobec serotypu 19A. Obserwacje z krajów europejskich (obserwacje fińskie i holenderskie), tam gdzie w powszechnych szczepieniach niemowląt stosowana jest szczepionka PCV10 nie obserwuje się redukcji zakażeń serotypem 19A , lecz właśnie wzrost zakażeń inwazyjnych w całej populacji. Tak, więc „Efektywność rzeczywista” w odniesieniu do IChP (pisze o tym w GSK) jako efekt krzyżowej reakcji serotypów szczepionkowych PCV10, reagujących krzyżowo z serotypem 19A – nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistej efektywności tej szczepionki. Słabsza immunogenności nieistotnie wpływa na nosicielstwo bakterii w populacji ,dodatkowo PCV10 w ogóle nie wpływa na nosicielstwo serotypów 19 A, 3 - co powoduje wzrost zachorowań, wywołanych przez te serotypy. W ostatnim Raporcie IVAC z października 2017 znajdują się informacje o badaniach porównawczych wpływu na nosicielstwo PCV10 w schemacie 2+1 i 3+0. W 3 badaniach wykazano wzrastał 19A, a w jednym 2+1 nosicielstwo spadło, ale nie w wyniku szczepień, tylko chwilowego spadku krążącego serotypu 19A. Podsumowanie: Rekomendacje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych dla szczepionki PCV13 dla dzieci do 2 roku życia wynikają z szerszej ochrony i wyższej immunogenność tej szczepionki. W krajach, gdzie stosuje się szczepionkę PCV10 obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowań na IChP wywołaną szczepami 19A i 3 których nie ma w PCV10. W świetle tych badań wprowadzenie szczepień PCV13 jest jeszcze bardziej uzasadnione, gdyż PCV13 chroni populacje nie szczepioną, zapewnia istotną redukcję nosicielstwa u dzieci, osób dorosłych i osób starszych 65+ (badania światowe, również polskie, 10 – letnie obserwacje z Kielc). Rekomendacje dla PCV13 są obecnie bardziej niż kiedykolwiek uzasadnione. Należy podkreślić, że 85% wszystkich chorujących na IChP to osoby dorosłe. Szczepienia populacyjne szczepionką PCV10 w najbliższych latach nie zahamują zachorowań w nieszczepionych grupach wiekowych, w tym także na zapalenia płuc wywołane serotypami zawartymi w tej szczepionce (brak dostatecznej tz. ochrony śluzówkowej) . Zapalenia płuc i IChP wywołana przez serotyp 3 jest najczęstszą przyczyną zachorowań i zgonów u osób starszych w Polsce. Wstępne wyniki trwających obecnie w USA badań, wskazują że 1 zaszczepione dziecko PCV13 chroni 3-szy nieszczepione osoby starsze (informacja - prof. Ron Dagan). Dyrektywa WHO z 2012 roku zaleca wybór do narodowych programów szczepień ochronnych szczepionki przeciwko pneumokokom w oparciu o badania epidemiologiczne w danym kraju. W kontekście coraz to nowych, kolejnych badań i obserwacji z krajów, które stosują obie szczepionki - nie można w żadnym stopniu uznać szczepionki PCV13 i PCV10 za szczepionki równoważne, co nieustannie od lat stara się wykazywać firma GSK"
https://ptp.edu.pl/dokumenty/L_DOK_IMM_14_2017.pdfWcześniej dla grup ryzyka byłą refundowana lepsza szczepionka...
"Szczepionka PCV10 nie jest nigdzie zarejestrowana i stosowana w grupach ryzyka – podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Z charakterystyki produktu leczniczego wynika, że ten preparat nie ma rekomendacji oraz nie posiada rejestracji w grupach ryzyka – dodaje.

To znaczy, że jest przeznaczona dla dzieci do 2. roku życia w ramach szczepień powszechnych, ale nie nadaje się dla dzieci obniżoną odpornością, wynikającą np. ze stosowania leków immunosupresyjnych – zwraca uwagę prof. Bernatowska."
https://parenting.pl/portal/nie-mamy-czym-szczepic-alarmuja-pediatrzy Żółte synflorix 10, czerwonawe - różnica względem prevenaru 13...
z http://www.koroun.edu.pl/pdf/ICHP_2015.pdf
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1204750702905753/?comment_id=1205065076207649&reply_comment_id=1205167942864029&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


Szczepionka Pcv-13 (Prevenar 13) w profilaktyce zakażeń pneumokokowych u nowonarodzonych dzieci z populacji ogólnej do ukończenia drugiego roku życia
Analiza kliniczna (400 stron) http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2014/059/AW/059_AW_OT_4350_9_Prevenar%2013_pneumokoki_AK_2014.05.15.pdfSynflorix zawiera 4 razy więcej aluminium niż Prevenar 13

Prevenar 13  - skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0,125 mg glinu). 
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/prevenar-13.pdf

Synflorix -  adsorbowany na fosforanie glinu 0,5 miligrama Al3+
http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/synflorix.pdf


Synflorix
Prevenar 13
Szczepienia przeciwko pneumokokom obowiązkowe od 2017 wg.
http://adst.mp.pl/s/www/szczepienia/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-pazdziernika-2016.pdf
http://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/152608,minister-zdrowia-podpisal-rozporzadzenie-w-sprawie-szczepien-przeciwko-pneumokokom
PSO 2017 http://gis.gov.pl/images/ep/so/pso_2017_r.pdf
– Pojawiające się w mediach opinie, że preparat, który wygrał przetarg na refundowane szczepienia przeciw pneumokokom, nie ochroni polskich dzieci przed najgroźniejszymi szczepami bakterii, są nieprawdziwe – podkreśla Ministerstwo Zdrowia w wydanym w poniedziałek po południu komunikacie. – Wybrana szczepionka uodparnia przeciwko 10 groźnym serotypom bakterii Streptococcus pneumoniae. Nie ma żadnych podstaw do stwierdzenia, jakoby u polskich dzieci występowały najczęściej szczepy 3, 6A i 19, przed którymi ta szczepionka nie chroni – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu.
http://pediatria.mp.pl/aktualnosci/badania/153772,mz-wybrana-szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jest-skuteczna-i-bezpieczna

'''Im węższa perspektywa oceny tych szczepionek tym lepiej prezentuje się ich skuteczność. Im szersza perspektywa, tym wyraźniej rzekoma skuteczność okazuje się równa zeru.
Ocena całkowitego efektu szczepień przeciwko pneumokokom: patrząc jedynie na liczbę przypadków wywołanych przez serotypy zawarte w szczepionkach dojdziemy do fałszywego wniosku, że szczepione dzieci odniosły wymierne korzyści. Jednak biorąc pod uwagę bezlitosny mechanizm zastępowania się serotypów pneumokoków wtedy ocena szczepień przeciwko pneumokokom wypadnie zupełnie inaczej. Ponadto zastępowanie się serotypów to tylko jeden problemów związanych z tymi szczepionkami.'''
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/


O zakażeniach szpitalnych - Klebsiella Pneumoniae ESBLhttp://szczepienie.blogspot.com/2015/12/pneumokoki-gronkowiec-mrsa-esbl.html


Poniżej kilka uwag do przedstawianego w mediach jako faktu wielki sukces szczepionki przeciwko pneumokokom w Kielcach. Odnoszę się m.in do tej infografiki http://i.imgur.com/Xz4SlTj.jpg oraz tej https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1563609620517610&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1&theater

Dwoinka zapalenia płuc – gram-dodatnia, tlenowa bakteria należąca do paciorkowców alfa-hemolizujących, nazywana popularnie pneumokokiem.


Niestety w powyższych oficjalnych informacjach kompletnie przemilcza się pewne problemy i kwestie:
 • Zachorowanie wywołane przez szczepy pneumokoków podatne na antybiotyki jest do wyleczenia (a zdecydowana większość jest podatna poza kilkoma super szczepami o czym dalej)
 • Szczepiono PCV7 czyli jedną z najsłabszych szczepionek działającą tylko na 7 szczepów, zostawiając niestety te najgorsze antybiotykoodporne  
 • "Wyeliminowanie jednych bakterii rzeczywiście spowoduje ich zastąpienie przez inne, np. przez serotypy pneumokoków, które nie są zawarte w szczepionce." http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=64427 (szerszy cytat w dalszej części strony)
 • Flora bakteryjna nosogardła nie znosi próżni, eliminacja jednych szczepów bakterii sprawia, że inne mają więcej życiowej przestrzeni i dominują ponieważ istnieje zależność w „ekosystemie” między bakteriami bezobjawowo kolonizującymi ludzki organizm pneumokokami, Haemophilus influenzae typu b (Hib), gronkowcem i innymi. Generalnie pneumokoki potrafią blokować nosicielstwo meningokoków,  H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/
 • Hib kilka dekad temu nie było tak wielkim zagrożeniem jak w latach 70-80. Dlaczego nagle odnotowano 4-krotny wzrost zakażeń tym patogenem z ciężkimi powikłaniami? Podejrzewa się, że to zasługa antybiotyków, które sprawiły, że bakterie te zmutowały i stały się groźniejsze. Możliwe też, że w części lepsza diagnostyka była odpowiedzialna za ten wzrost. Jednak to nie jedyne przyczyny, które doprowadziły do tego, że dopiero po wprowadzeniu szczepień problem zakażeń inwazyjnych z powodu Hib stał się zdecydowanie mniejszy, za to z powodu innych bakterii w tym także innych typów H. influenzae liczba zakażeń inwazyjnych wzrosła wielokrotnie.
 • Masowe użycie szczepień przeciwko bakteriom Hib i znaczne ograniczenie nosicielstwa tych bakterii spowodowały zaburzenie równowagi w „ekosystemie”, miejsce Hib zajęły inne typy H. influenzae jak HNTH (H. influenzae bezotoczkowe) pojawiły się też Hie (H.infuenzae serotyp E) ora Hif (H. influenzae serotyp F) a także jakże popularne obecnie pneumokoki. Pneumokoki przez ostatnie dwie dekady odpowiadają za coraz większą liczbę infekcji (wielokrotnie) w tym zapaleń płuc oraz inwazyjnych (i co za tym idzie zgonów). Zmiana zapadalności widoczna na poniższym wykresie wygląda jak sukces, ale dotyczy wyłącznie zapadalności z powodu tych kilku szczepów jakie pokrywa szczepionka - co z zapadalności z powodu innych szczepów, innych patogenów? temat zwykle jest przemilczany.


Zakażenia inwazyjne Haemophilus influenzae w Polsce w latach 1997 - 2015
http://www.koroun.edu.pl/pdf/HinfluenzaewPolscewlatach1997-2015.pdf


„Na domiar tego, że proporcjonalnie wzrosła liczba przypadków zachorowań spowodowanych NTHi (H.influenza bez otoczki) w okresie po wprowadzeniu szczepień przeciwko Hib, wzrosła rónież występowalność chorób spowodowanych Hib do poziomu rejestrowanego przed wprowadzeniem szczepień przeciwko Hib. 56% inwazyjnych chorób występuje obecnie w przedziale wiekowym > 10 lat”
Źródło:
Characterization of invasive Haemophilus influenzae disease in Manitoba, Canada, 2000-2006: invasive disease due to non-type b strains, Clin Infect Dis. 2007 https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-hib/

Program masowych szczepień przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib) przyczyną wzrostu liczby śmiertelnych infekcji wywołanych przez Haemophilus influenzae typu a (Hia).
Od wprowadzenia szczepionki skonjugowanej przeciwko Hib, zakażenie Hia stało się główną inwazyjną chorobą bakteryjną.
Infekcja wywołana przez Haemophilus infuenzae typu a (Hia) dotyka głównie dzieci poniżej drugiego roku życia i jest poważną chorobą powodującą zapalenie opon mózgowych, wymagającą hospitalizacji i grożącą śmiercią.
Na Alasce 84% dzieci zakażonych Haemophilus influenzae typu a (Hia) wymagało hospitalizacji, a śmiertelność wynosiła 9%.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735653

Szczepienia przeciwko Haemophilus influemzae typu b (Hib) przyczyniły się do zwiększenia ryzyka zapalenia opon mózgowych wywołanego przez Haemophilus influenzae typu a.
Masowe szczepienia przeciwko Hib spowodowały zmniejszenie liczby przypadków zakażeń szczepem Haemophilus influenzae typu b i zwiększenie liczby przypadków zakażenia szczepem typu a (zastępowanie szczepu b szczepem a, w wyniku szczepień).
Liczba przypadków zapalenia opon mózgowych wywołanych przez Haemophilus infuenzae typu a (Hia) wzrosły 8-krotnie w ciągu jednego roku po wprowadzeniu programu szczepień przeciwko Hib.
Skrót: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12508153
całość https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jid/187/1/10.1086/345863/2/187-1-109.pdf?Expires=1488335527&Signature=H3D02rB8qQ6mHw3YmrMaDYFPR5Z565Mzq4~rvod4OBeyz5MeX59IpGlL-xOD4W1JgaVc6kkqsOICjwqFeWL8mVvKAD9ci0fuiLbA7cnNsew93MfwV0f5rv5WEaon8LD6LWvnYVVl1nTxweJfPRiiha1n1bmfm5O4j74X~i9MEd7U4nPyD6OAtE4TLEaBuXKV5zqaSe0Vkdsv9y3Zl9yf0ZaXK0qnkE5O~JwFF8Nwj1rAqHVQwqGpWhYBoNZFWlMI8QENCOK51F779mzkb7Xs9PaUbYomNjocuNBBT-MM3eZArhuCg4NLTtICUUhYxYK1JeDP0gpl5Qq7G~DuvpPwGQ__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q


 http://adst.mp.pl/img/articles/Lista/ola_wykres-1.jpg http://i.imgur.com/s1WQOhW.jpg http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=64427

Spośród 201 odnotowanych przypadków, śmiertelność w grupie dzieci 0-1 lat wyniosła 0 (tak, ZERO), w grupie 1-4 lat zmarło 2 dzieci (0.99% wszystkich przypadków). Natomiast w grupie dorosłych w wieku +65 lat, odnotowano aż 101 przypadków śmiertelnych (50.2%). Reszta przypadków śmiertelnych to grupy 45-64 lat (37% przypadków) i 25-44 lat (9% przypadków). To są oficjalne dane pochodzące z European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Dane z 2015 roku są również dostępne dla zainteresowanych.

 • Prevenar 13 i Prevenar 7 ma chronić przed serotypami Streptococcus pneumoniae 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F. Ale to serotyp 3 jest najbardziej odpowiedzialny za zgony. Współczynnik śmiertelności związany z IChP blisko 50% zakażonych pow.65 r.ż. Dzieci do 2 r.ż 3%, od 2 do 4 lat 0%.
 • Natomiast masowe użycie szczepień przeciwko kilku szczepom pneumokoków spowodował konieczność szczepień na więcej szczepów, które zrobiły się popularne oraz problemy z rosnącym znaczeniem gronkowca, paciorkowca i innych.
 • W Polsce inwazję wywołują najczęściej pneumokoki należące do serotypów 14, 6B, 23F oraz 18C (73% wszystkich izolowanych serotypów), a w Stanach Zjednoczonych serotypy: 14, 6B, 19F, 18C, 23F, 4 i 9V.
 • Szczepienia przeciwko pneumokokom nie pokrywają wszystkich serotypów najczęściej występujących w Polsce (i powodujących problemy). Planowana do obowiązkowego wprowadzanie Synflorix 10 ma ledwo 25% pokrycie co oznaczałoby, że w 75% przypadków infekcji ta szczepionka nie pomoże... 
 • https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/999465730100919/?comment_id=999551723425653&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
 • Badania Rückingera i wsp. wykazały, że zapalenie opon wywołane przez pneumokoki serotypu 7F (niezawartego w żadnej szczepionce) cechują się największą śmiertelnością oraz częstością trwałych powikłań pochorobowych4. Rückinger S., von Kries R., Siedler A., van der Linden M.: Association of serotype of Streptococcus pneumoniae with risk of severe and fatal outcome. Pediatr. Infect. Dis. J., 2009; 28: 118-122
 • Badania przeprowadzone przez Munoz-Almagro i wsp. w Katalonii wśród zaszczepionych wykazały istotne zwiększenie częstości zakażeń wywołanych przez serotypy niezawarte w szczepionce. Wykazano także już wcześniej obserwowany związek pomiędzy zakażeniem serotypem 5, a występowaniem powikłań zapalenia płuc w postaci ropniaka opłucnej Munoz-Almagro C., Jordan I., Gene A. i wsp.: Emergence of invasive pneumococcal disease caused by nonvaccine serotypes in the era of 7-valent conjugate vaccine. Clin. Infect. Dis., 2008; 46: 174-182
 • Podobne obserwacje poczyniono w Stanach Zjednoczonych, ale dotyczyły one innych serotypów: 19A i 3. Wykazano zmniejszenie liczby przypadków pneumokokowych ropniaków opłucnej 66% do 27%, ale równoczesny wzrost liczby ropniaków wywołanych gronkowcem złocistym (zwiększenie z 18% do 60%), oraz serotypami pneumokoka niezawartymi w szczepionce PCV7 (zwiększenie z 63% do 83%)  7. Schultz K.D., Fan L.L., Pinsky J. i wsp.: The changing face of pleural empyemas in children: epidemiology and management. Pediatrics, 2004; 113: 1735-1740
 • Walka z pneumokokami rozpoczęła się od szczepionki Prevenar zawierającej 7 serotypów potem Synflorix 10 serotypów ale za mało skutecznie wyjałowiły florę bakteryjna i korzystnie wpłynęły na rozwój szczepów odpornych na antybiotyki, dlatego teraz na topie jest Prevenar 13 zawierająca 13 serotypów oraz nie polecana dla dzieci  Pneumovax 23 i Pneumo 23 zawierające 23 seroptypy. http://dziecisawazne.pl/pneumokoki-szczepic-czy-nie/
 • "Holandia: Więcej przypadków kolonizacji gronkowca, więcej kolonizacji nowymi serotypami pneumokoka, więcej kolonizacji trudnym w leczeniu serotypem 19A, brak przerwania łańcucha transmisji pneumokoka przez szczepienia dzięki szczepieniom przeciwko pneumokokom.
  Ta sama sytuacja zaistnieje wkrótce w Polsce. Wszystkie osoby będą narażone na spotkania z nowymi serotypami...
  http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jsessionid=1EE323FE82264DCE5130CAE9B72C447C.journals?aid=8829676&fileId=S095026881200115X
 • Polecam przyjrzeć się meldunkom epidemiologicznym z w Polski ze strony http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html warto zauważyć, że w ostatnich latach fraza pneumokoki występują nawet kilkanaście razy, czym głębiej sięgnąć tym rzadziej się o pneumokokach wspomina, a  w raportach epidemiologicznych z przed około dekady nie ma o nich ani słowa. Tak wyglądała zmiana nazwy dwoinki zapalenia płuc na pneumokoki ;)
 • W Polsce dostępne są szczepionki PPV-23, PCV-7, PCV-10 i PCV-13. Darmowe są zwykle te najgorsze, płatna jest PCV-13 (bywa lokalnie refundowana przez lokalne władze) i tylko ta szczepionka jest przeciwko lekoopornemu szczepowi 19A. dr Rabe o Prevenar 13: "aktualna analiza z Niemiec (Linden 2012) u dzieci poniżej 2 lat i poniżej 16 lat wykazała spadek zapaleń mózgu wywołanych przez pneumokoki o 40% przy czym nastąpił wzrost infekcji pneumokokowych innych organów o 90%. Podobnie jak w innych krajach zanotowano wzrost infekcji spowodowanych problematycznym szczepem 19 A, który zawarty jest wprawdzie w Prevenar 13 ale poziom funkcjonalnych przeciwciał wytworzonych po szczepieniu jest niski, także kliniczna skuteczność nie jest ostatecznie wyjaśniona (EMA 2010)" http://impf-info.de/die-impfungen/pneumokokken/127-pneumokokken-die-impfung.html
 • "Podane wartości częstości występowania inwazyjnych chorób (np. 1 na 5 tys. dzieci dla wszystkich pneumokokowych chorób inwazyjnych) to wartości odnoszące się do uśrednionej populacji dzieci w Polsce. W liczbach całkowitych można to też wyrazić w następujący sposób:
  W 2003 roku populacja dzieci 0 – 5 lat wynosiła około 1,9 milionów. W tym roku szacunkowo od 330 – 460 przypadków pneumokokowych chorób inwazyjnych miało miejsce, co oznacza wystąpienie choroby inwazyjnej u 0,018-0,025% populacji dzieci. Reszta, czyli 99,997 % populacji dzieci, w okresie przed szczepieniami przeciwpneumokokowymi nie zapadła na żadną z inwazyjnych chorób pneumokokowych mimo wysokiej częstości bezobjawowych zakażeń." https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/pneumokoki-w-polsce-nosicielstwo-i-inwazyjne-zachorowania-u-dzieci-w-liczbach/
 • Szczepienia nie wydaje się być skuteczne w zapobieganiu zapaleniu płuc, nawet w populacjach, w którym szczepionka jest obecnie zalecane. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612051/
 • WHO: Szczepienie na pneumokoki nie wpłynęło na zmniejszenie zapadalności na zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae (WHO nawet potwierdziło) (O'Grady 2010, Chowdhary 2008, Lucero 2009).
  http://www.impf-info.de/die-impfungen/pneumokokken/127-pneumokokken-die-impfung.html
 • WHO przyznało , że zmniejszenie śmiertelności przez szczepienie udowodnione w jednym z badań (Cutts 2005) odnosi się tylko do pierwszego tygodnia po szczepieniu , więc nie można tego przekładać na na specyficzny ogólny efekt ochronny tego szczepienia (Chowdhary 2008) W USA szczepienia Prevenar i Prevenar 13 z powodu bardzo słabych danych dotyczących skuteczności tych szczepień nie są zalecane jako profilaktyka zapalenia płuc (Wyeth 2010). Również najnowsze badania z 2015 roku dowodzą , że szczepienie nie chroni przed ciężkim ropnym zapaleniem mózgu , a komplikacje były nawet częstsze wśród zaszczepionej populacji (Olarte 2015). http://www.impf-info.de/die-impfungen/pneumokokken/127-pneumokokken-die-impfung.html
 • Genetyczna ewolucja pneumokoków wywołana szczepieniami
  Badania naukowe opisują kolejny skutek uboczny szczepień przeciwko pneumokokom – genetyczną ewolucję bakterii pneumokoków, która powoduje, że bakterie stają się „niewidoczne” dla szczepień.
  How Bacteria Behind Serious Childhood Disease Evolve to Evade Vaccines, 2012
  Pneumococcal genome sequencing tracks a vaccine escape variant formed through a multi-fragment recombination event, Nature Genetics, 2012

  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120129151005.htm
  http://www.nature.com/ng/journal/v44/n3/full/ng.1072.html
 • Gronkowiec MRSA zabija w USA więcej ludzi niż HIV czy gruźlica. W USA szczepienia przeciwko pneumokokom są powszechne.
  http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html#MRSA
 • Jak testowano bezpieczeństwo szczepionek przeciwko pneumokokom (Prevenar 7 i Prevenar 13)?
  https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/jak-testowano-bezpieczenstwo-szczepionek-przeciwko-pneumokokom/

"Błony śluzowe nosogardła u dzieci są kolonizowane przez wiele gatunków drobnoustrojów, w tym patogennych, takich jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis. W większości przypadków kolonizujące nosogardło bakterie nie wywołują żadnych objawów klinicznych, jednak w sprzyjających warunkach mogą uszkadzać sąsiadujące tkanki oraz penetrować do układu krwionośnego i centralnego układu nerwowego.”
wzajemne oddziaływanie na siebie różnych bakterii pokazuje, że mają one pozytywne działanie utrzymujące „ekosystem” bakterii w równowadze, a eliminacja jakiejkolwiek z nich prowadzi do zaburzenia tej równowagi, zajęcia ekologicznej niszy przez inne bakterie i nieuchronnego wzrostu ryzyka na infekcje z powodu innych bakterii.
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.comStopień pokrycia przez szczepionki serotypów paciorkowców występujących w naturze

Szczepionki zawierają różne serotypy pneumokoków np.
(4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F) Prevenar 7
(1,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,19F,23F) Prevenar 13
(1,4,5,6B,7F,9V,14,18C,19F,23F) Synflorix 10 serotypów
(1,2,3,4,5,6B,7F,8,9N,9V,10A,11A,12F,14,15B,17F,18C,19F,19A,20,22F,23F,33F) - 23 walentna
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki/show.html?id=92426

Problem w tym, że jest ponad 90 typów serologicznych pneumokoków (czyli "rodzajów" tych bakterii, które nieznacznie różnią się między sobą).  Nie wszystkie są groźne, ale dziesięć spośród nich odpowiada za około 62 proc. inwazyjnych chorób pneumokokowych.

Walkę z patogenami przegrywamy, jej się nie da  wygrać naszymi prymitywnymi środkami, bo patogeny mają wciąż możliwość je omijać, więc nasza walka polega na trenowaniu ich tak, abyśmy już nie mieli lekarstw. Lekarze powoli się do tego przyznają np.
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1479464102384322/

Szczepionka skuteczna w jednym kraju będzie nieskuteczna w innym, a to z powodu ogromnej różnorodności właściwości poszczególnych serotypów tej bakterii w różnych populacjach.


Dalsza część argumentów na dole strony, w tym momencie jednak warto przystanąć.

dr hab. n. med. Ernest Kuchar:
Szczepienie jest z założenia nieskuteczne wobec pozostałych licznych, ale mniej zjadliwych typów pneumokoka, których nie uwzględniono w składzie szczepionek. 
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/pneumokoki_ekspert/161619,czy-wyhodowanie-pneumokoka-w-wymazie-z-gardla-u-dziecka-swiadczy-o-nieskutecznosci-szczepienia


W całym obserwowanym okresie stosowania PCV7 doszło do pojawienia się kilku nowych szczepów pneumokoków, których antygenów nie pokrywał preparat skoniugowany. Szczepy te niejako zastąpiły szczepy szczepionkowe w środowisku. Niektóre z nich, np. 7, 19A, 20 i 22 to szczepy, których antygeny znajdują się w szczepionce polisacharydowej, ale inne, takie jak 6C, 16 i 35B nie są zawarte ani w szczepionce polisacharydowej ani skoniugowanej.Zmiany te nie dotyczą jednak wszystkich szczepów pozaszczepionkowych. W wypadku niektórych szczepów (np. 6A, 13, 23A, 23B, 31, 34) zaobserwowano bowiem zmniejszenie lub stabilizację częstości występowania w okresie stosowania PCV7.Pięć szczepów, które są zdolne do szybkiego rozwoju oporności na penicylinę, jest zawartych w preparacie skoniugowanym (są to 6B, 9V, 14, 19F i 23F). Zapadalność na IPD spowodowaną przez te szczepy, za wyjątkiem 9V, zmniejszyła się od czasu wprowadzenia PCV7. Niestety, w grupie szczepów, których częstość występowania zwiększyła się pod wpływem stosowania PCV7, znajdowały się przede wszystkim niewrażliwe na stosowane leki szczepy pneumokoków (6C, 19A, 35B), co w konsekwencji spowodowało zwiększenie liczby zakażeń szczepami opornymi na penicylinę.Konsekwencją wprowadzenia rutynowego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom przy pomocy preparatu PCV7 w populacji amerykańskiej było początkowo, w okresie pierwszych 5 lat od wprowadzenia szczepionki, znaczące zmniejszenie zapadalności na IPD. W kolejnych 5 latach nadal obserwowano zmniejszenie zapadalności na IPD spowodowane przez 6 z 7 szczepów zawartych w szczepionce. Efekt ten obserwowano zarówno u dzieci jak i dorosłych, co dowodzi indukcji tzw. odporności populacyjnej. Niestety w kolejnych latach doszło do zwiększenia zapadalności na choroby pneumokokowe spowodowane przez szczepy pozaszczepionkowe, co zniwelowało różnice obserwowane na początku. I choć w drugim okresie (6-10 lat od wprowadzenia PCV7) nadal obserwowano zmniejszoną zapadalność na IPD w grupie dzieci, w grupie osób dorosłych doszło do zwiększenia zapadalności na IPD zarówno spowodowane przez szczepy pozaszczepionkowe jak i szczepy zawarte w PPV23, a nieznajdujące się w PCV7. Pomimo początkowego podobieństwa pomiędzy badanymi grupami, obserwowanego w ciągu pierwszych 5 lat od wprowadzenia PCV7, w kolejnych latach zapadalność na IPD w grupie osób dorosłych zaczęła znacząco odbiegać od zapadalności w grupie pediatrycznej. Pomimo, że liczba przypadków IPD wśród dzieci zmniejszyła się o połowę, to z powodu zwiększenia zapadalności w grupie dorosłych o jedną trzecią doszło do zwiększenia całkowitej liczby przypadków IPD w badanej populacji.

Ze strony: www.esculap.pl/forum_szczepien/publikacja/zmiany_czestosci_wystepowania_serotypow_streptococcus_pneumoniae_pod_wplywem_szczepien_%E2%80%93_konsekwencje_epidemiologiczne/id,7f3bf2f5164b206091318edcd304eaac/


HiB otoczkowe, a bezotoczkowe - mimo, że bezootoczkowe bakterie są zwykle znacznie łagodniejsze, niepatogenne, są nawet pozytywnym składnikiem flory bakteryjnej człowieka to okazuje się, że coraz częściej powodują infekcje inwazyjne.
"bakterie otoczkowe są znacznie trudniejsze do zwalczenia przez organizm małego dziecka, częściej przekraczają bariery śluzówkowe powodując zakażenia inwazyjne (w tym posocznicę) oraz powodują znacznie poważniejsze następstwa chorobowe."
http://www.forumpediatryczne.pl/artykul/rola-bakterii-otoczkowych-w-zakazeniach-dzieci-do-5-roku-zycia/7037
Jeśli chodzi o inwazyjne to wg. Korun
http://www.koroun.edu.pl/pdf/HinfluenzaewPolscewlatach1997-2015.pdf


Statystyki - zapadalność

"Naukowcy: pneumokoki główną przyczyną zachorowań i zgonów z powodów zakaźnych na świecie"
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,360760,naukowcy-pneumokoki-glowna-przyczyna-zachorowan-i-zgonow-z-powodow-zakaznych-na-swiecie.html

HiB
62 przypadki 2015 i 41 w 2014 - CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B96.3; A41.3; J14)
40 przypadków 2015 i 25 w 2014- CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ HAEMOPHILUS INFLUENZAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A41.3)


Jeśli zajrzymy do Epimeldu możemy się złapać za głowę. Przed rokiem 2004 nikogo nie obchodziła choroba pneumokokowa. Liczba przypadków nawet nie podlegała rejestracji. Ale to co się dzieje po 2005 roku może zastanowić nawet największego wyznawcę szczepień. Otóż od 2005 roku, gdzie zarejestrowano 175 przypadków zachorowań, do roku 2018, liczba zachorowań wzrosła do 1315 przypadków.
http://jedno.namilion.pl/?p=90

Wg. opracowania "Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe" z 2012 roku https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Surveillance%20of%20IBD%20in%20Europe%202012.pdf
Polska znajduję się wśród czterech krajów, gdzie obserwuje się wzrost przypadków zachorowań na pneumokoki. W 2008 roku odnotowano 212 przypadków, w 2012 r. odnotowano 402 przypadki.

W 2014 w Polsce odnotowano 201 przypadków śmiertelnych z powodu pneumokoków
http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx
Dla porównania, w Czechach odnotowano 52 przypadki, na Słowacji 11, w Belgii 54, we Włoszech 83 itd. (reszta danych w linku wyżej). Przyjrzyjmy się zatem bliżej przypadkom śmiertelnym.


Pneumokoki
978 w 2015 i 705 w 2014 roku -  CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: OGÓŁEM (B95.3; A40.3; J13)
197 i 199 - CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, 647 i 465 - INWAZYJNA: ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I/LUB MÓZGU (B95.3/G04.2; G00.1)
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, INWAZYJNA: POSOCZNICA (A40.3)

wynotowane z raportu PZH
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2015/Ch_2015.pdf


ZGONY Z POWODU CHORÓB ZAKAŹNYCH W 2013 ROKU - cd
Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz s´rodowiska (miasto-wies´)
(Dane Departamentu Badan´ Demograficznych i Rynku Pracy GUS)
http://i.imgur.com/WSjUQk1.jpg

wg http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania - cd
http://i.imgur.com/G1q3k8e.jpg

Liczba zgonów wg wybranych przyczyn oraz województw zamieszkania
http://i.imgur.com/7UoLPGI.jpg

było 34 zgony z powodów pneumokoków w ogóle w Polsce. Ile z tego to dzieci?HIB - poziom przeciwciał przeciw fosforanowi polirybozyloinozytolu (PRP)

Wprowadzenie do profilaktyki szczepionek przeciw Hib doprowadziło do spektakularnego spadku zachorowań na wszystkie inwazyjne postacie zakażeń. Odporność zapewnia odpowiedni poziom przeciwciał przeciw fosforanowi polirybozyloinozytolu (PRP). Antygen ten słabo indukuje produkcję przeciwciał, szczególnie u niedojrzałych immunologicznie dzieci. Skoniugowanie go z innymi antygenami, silniej indukującymi odpowiedź, korzystnie wpłynęło na zdolność pobudzania produkcji przeciwciał i powstawanie komórek pamięci immunologicznej.
http://www.czytelniamedyczna.pl/2229,szczepienia-przeciw-zakazeniom-wywolywanym-przez-haemophilus-influenzae-typu-b.html

HIB, a oste zapalenie nagłośni u dzieci
Wprowadzenie masowych szczepień niemowląt przeciwko H. influenzae typu b spowodowało znamienne zmniejszenie zachorowalności na zapalenie nagłośni u dzieci w wieku do 9 lat.
Zachorowalność na zapalenie nagłośni wśród dzieci do 4. roku życia zmniejszyła się z 20,9/ /100 000/rok w 1987 roku do 0,9/ /100 000/rok w 1996 roku (względne zmniejszenie ryzyka [RRR]: 95%; 95% przedział ufności [CI]: 88–98%), natomiast w populacji dzieci w wieku 5–9 lat – odpowiednio z 4/100 000/rok do 0,7/100 000/ /rok (RRR: 79%; 95% CI: 38–93%). Wśród młodzieży (10–14 lat) oraz dorosłych osób (>15. rż.) nie stwierdzono wprawdzie znamiennego zmniejszenia zachorowalności po 1991 r., ale zauważono tendencję do rzadszego występowania choroby (tab.).

Jako najważniejszą zakaźną przyczynę zmniejszenia drożności krtani u dzieci wymienia się ostre wirusowe zapalenie krtani, wywołane zakażeniem wirusami paragrypy (typ 1, 2 i 3), grypy, RS lub adenowirusami, w którym obrzęk tkanki występuje głównie w okolicy podgłośniowej (laryngitis subglottica, pseudokrup). Jest to tzw. krup wirusowy, który najczęściej występuje u dzieci w 2. roku życia. Choroba rozpoczyna się gorączką i nieżytem nosogardła, a następnie pojawia się "szczekający" kaszel, chrypka i znaczna duszność wdechowa z tzw. świstem krtaniowym.
Etiologia wirusowa powoduje, że antybiotyki są nieskuteczne, natomiast poprawę można uzyskać dzięki stosowaniu chłodnego powietrza do oddychania, tlenoterapii, adrenaliny w nebulizacji oraz kortykosteroidów podawanych pozajelitowo, a w lżejszych przypadkach – w nebulizacji (budezonid) lub doustnie (deksametazon [p. także Porównanie skuteczności budezonidu w nebulizacji, deksametazonu podawanego domięśniowo... oraz Skuteczność budezonidu w nebulizacji i deksametazonu podawanego doustnie...]). Ostatecznie konieczna jest intubacja (ok. 5% chorych), ale rokowanie jest zwykle dobre.
W przeciwieństwie do wirusowego zapalenia krtani zapalenie nagłośni (epiglottitis) jest ciężką chorobą bakteryjną, w której zmiany zapalne zlokalizowane są nad nagłośnią. Główną przyczyną jest zakażenie H. influenzae typu b (Hib). Chorują przeważnie dzieci w wieku 2–10 lat, najczęściej w 3.–4. roku życia (82%). Choroba występuje nagle, bez prodromalnych objawów "grypopodobnych", a objawia się wysoką gorączką, bólem gardła i trudnością połykania, szybko narastającą dusznością wdechową, bezgłosem oraz nasilającym się ogólnym osłabieniem i stanem toksycznym.
"Szczekający" kaszel nie należy do typowych objawów. Chory może umrzeć z powodu nagłego wystąpienia całkowitej niedrożności krtani. W leczeniu koniecznie należy stosować antybiotyki, często wskazana jest intubacja (w wielu przypadkach jako profilaktyka nagłej niedrożności krtani) i leczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej.[1] Te dwie choroby powodujące niedrożność krtani można odróżnić na podstawie obrazu klinicznego i przebiegu choroby, a także badań mikrobiologicznych.
Niestety w naszym kraju nie rejestrowano zachorowań wywołanych przez Haemophilus influenzae typu b (brak powszechnego dostępu do odpowiednich badań mikrobiologicznych), dlatego ocena częstości inwazyjnych postaci tego zakażenia nie jest możliwa. Przypuszcza się,[2] że rocznie w Polsce zapadalność na te choroby wynosi 29/100 000 dzieci do 5. roku życia, z tego około 50% przypada na ropne zapalenie opon mózgowo–rdzeniowych (w 1999 r. oficjalnie zarejestrowano zaniżoną liczbę 62 przypadków), a 15–30% przypadałoby na zapalenie nagłośni.
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/haemophilus/381,zachorowalnosc-na-zapalenie-naglosni-w-szwecji-przed-i-po-rozpoczeciu-masowych-szczepien-przeciwko-haemophilus-influenzae-typu-b


OSTRE ZAPALENIE NAGŁOŚNI
Choroba najczęściej występuje u dzieci w wieku 2-7 lat. Jest wywołana bakteriami, zazwyczaj Haemophilus influenzae typu b. Stan zapalny obejmuje nagłośnię, która ulega obrzękowi i silnemu przekrwieniu, co prowadzi do zmniejszenia drożności dróg oddechowych.

Charakterystyczny jest gwałtowny przebieg z szybko narastającymi zaburzeniami oddychania i pogarszającym się stanem chorego. Objawy choroby, które pojawiają się nagle, to:

 • silny ból gardła,
 • utrudnienie połykania, krztuszenie się,
 • ślinotok,
 • zmieniony głos („głos barani”),
 • wilgotny kaszel,
 • świst wdechowy,
 • narastająca duszność,
 • gorączka o charakterze hektycznym, czyli taka, która raz rośnie, raz spada, na karcie gorączkowej przypomina „zęby”. Jest charakterystyczna dla ciężkich infekcji, spowodowanych toksynami bakteryjnymi, jak chociażby sepsa.
Przykład sepsy pneumokokowej po ospie
"Jasia zabiła bakteria, którą każdy z nas ma w gardle. Większość osób w naszej strefie klimatycznej jest jej nosicielami i ona się uaktywnia, kiedy organizm jest bardzo osłabiony". Jasia uratowałby augmentin, najprostszy antybiotyk, który ja miałam w domu! [..] Jaś z ospą został niedługo później położony na oddziale hematologicznym w tej samej sali, co chłopiec w trakcie chemioterapii.Jaś umarł na paciorkowca, a paciorkowce są częstą przyczyną powikłań podczas chemioterapii.
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/913158528731640/?match=c2themFuaQ%3D%3D
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-trzyletni-jas-zmarl-na-sepse-sad-skazal-czterech-lekarzy,nId,1903010 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13794674,Matka_3_5_letniego_Jasia__Dziecko_umarlo__bo_lekarz.html

Pacjent z zapaleniem nagłośni jest mało aktywny, wręcz nieruchomy, spocony, blady, ułatwia sobie oddychanie poprzez podparcie się rękami o podłoże. Udzielenie pomocy choremu z podejrzeniem zapalenia nagłośni może jedynie polegać na wezwaniu karetki reanimacyjnej, inne działania mogłyby prowadzić do odruchowego całkowitego zamknięcia dróg oddechowych. Dziecko, u którego stwierdzamy objawy ostrego zapalenia nagłośni, powinno być natychmiast hospitalizowane. Aby utrzymać drożność dróg oddechowych stosuje się intubację. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków o szerokim spektrum działania (cefalosporyn III generacji), leków przeciwbólowych. Ostre zapalenie nagłośni jest ciężką chorobą, stanowiącą zagrożenie życia, jednakże wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b pozwoliło w znaczny sposób ograniczyć jej występowanie.
https://otolaryngolodzy24.pl/blog/zapalenie-krtani-u-dziecka/


Dziecko, u którego stwierdzamy objawy ostrego zapalenia nagłośni, powinno być natychmiast hospitalizowane. Aby utrzymać drożność dróg oddechowych stosuje się intubację. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków o szerokim spektrum działania (cefalosporyn III generacji), leków przeciwbólowych. Ostre zapalenie nagłośni jest ciężką chorobą, stanowiącą zagrożenie życia, jednakże wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b pozwoliło w znaczny sposób ograniczyć jej występowanie.
http://stowarzyszeniezyskajzdrowie.pl/node/1990

Gronkowiec zabija więcej ludzi niż HIV?

Wiemy jak groźna jest odra, gruźlica, HIV, grypa, a co wiemy o mało znanym gronkowcu?

"Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sytuacja, w której gruźlica - całkowicie uleczalna choroba - zabija tyle osób rocznie, co nieuleczalna HIV/AIDS jest nie do zaakceptowania. Według statystyk WHO każda z nich pochłania każdego roku ok. 1,1-1,2 mln istnień.

Gruźlica i HIV konkurują ze sobą o pierwszeństwo na liście najbardziej zabójczych chorób zakaźnych świata - alarmuje dr Mario Raviglione z WHO.

Szczepionka przeciw HIV już wkrótce? Tylko czy jest to rozwiązanie najbardziej palącego problemu?
Zależy gdzie.
W USA gronkowiec złocisty MRSA powoduje więcej zgonów niż HIV/AIDS.
Nie jest to zbyt chwytliwa informacja. W USA: z powodu HIV/ADIS umiera ~18000, na gronkowca ~19000 osób rocznie. Nakłady na leczenie to (w przeliczeniu na jeden zgon) 69 000$ na HIV i 570$ na MRSA. Świat nie jest sprawiedliwy, w świecie chorób również można być "gwiazdą". W tym samym kraju, na grypę umiera ok. 30 000 osób rocznie. Z powodu kataru  (RSV) wśród noworodków ok. 1000 zgonów, a ostatnio jedna osoba zmarła na "gwiazdę" odrę - cały świat o tym usłyszał.


Warto wspomnieć, że w USA powszechne są szczepienia przeciwko pneumokokom. Wiele badań potwierdza, że zaburzenie równowagi we florze bakteryjnej wskutek zastępowania serotypów pneumokoków (skutek szczepienia) nie jest bez znaczenia wobec gronkowców i innych patogenów - natura nie znosi próżni.
Faktem jest, że pneumokoki podtruwają H. influenzae (HIB), M. catarrhalis czy S. aureus (gronkowiec złocisty), Pneumokoki mają także istotny wpływ na nosicielstwo meningokoków

„Badając wzajemne oddziaływanie na siebie różnych gatunków bakterii, stwierdzono, że obecność w nosogardle szczepów N. meningitidis promuje wzrost S. pneumoniae, obecność którego z kolei blokuje nosicielstwo meningokoków, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus.”
http://www.czytelniamedyczna.pl/1266,nosicielstwo-nosogardlowe-wybranych-patogenow-bakteryjnych-streptococcus-pneumon.html


Więcej
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1208919122488911/
https://www.facebook.com/StopStopHulaHop/photos/a.1488336071473843.1073741826.1488329731474477/1603256679981781/?type=3&theater
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html 
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/
http://i.imgur.com/4BLvz.png
http://www.roik.pl/gronkowiec-zlocisty-atakuje-szpitale/
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Gronkowiec-przyczyna-smierci-pacjenta-w-Rzeszowie,3434,8.html
http://www.wired.com/2011/07/resistance-death-worth/
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/infolek.html
http://www.giantmicrobes.pl/superbakteria-mrsa,258,produkt.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/wirus-rsv-syncytium-nabonka-oddechowego.html https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/922843051096521/?hc_location=ufi


Warto też wiedzieć, że co raz mniej gronkowców jest podatne na antybiotyki.
"Fakt braku wrażliwości szczepów MRSA na najważniejszą grupę terapeutyczną tj. ß-laktamy jest wystarczająco poważną przeszkodą w terapii zakażeń przez nie wywoływanych. Jeżeli do tego dodamy towarzyszącą jej zazwyczaj wielooporność, definiowaną jako oporność na więcej niż trzy grupy chemioterapeutyków, takich jak tetracykliny, aminoglikozydy, makrolidy i linkozamidy, fluorochinolony, chloramfenikol, rifampicynę czy trimetoprim-sulfametoksazol, uzyskujemy patogeny, wobec których dysponujemy znacznie ograniczonymi opcjami terapeutycznymi. Co gorsza, ostatnio raportowane było także nabywanie, zwłaszcza przez szczepy HA-MRSA oporności na leki ostatniej szansy, do których należą glikopeptydy, linezolid oraz daptomycyna. Wyniki wieloośrodkowych badań prowadzonych w wielu krajach świata wskazują, że nawet stosunkowo stabilny odsetek izolacji MRSA w szpitalach danego kraju nie musi oznaczać stabilności sytuacji epidemiologicznej. "
http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/definicje-MRSA.pdf

Skąd nagle pojawiły śmiertelne szczepy MRSA gronkowca? Winne oczywiście antybiotyki, dzięki których pojawiły się antybiotykoodporne zjadliwsze szczepy.
Skąd konieczność szczepień przeciwko śmiertelnym pneumokokom skoro jeszcze kilka dekad temu mało kto o nich słyszał? To także zasługa antybiotyków (są groźne szczepy antybiotykoodporne) oraz dzięki niszy ekologicznej po weliminowaniu HIB. Dlaczego konieczna była eliminacja hib? W latach 70- 80 wskutek stosowania antybiotyków bakteria stała się coraz większym śmiertelnym problemem, liczba poważnych zachorowań wzrosła w szybkim czasie 4 krotnie, antybiotyki nie wystarczały szczepienia problem zlikwidowały, tworząc nowy problem... Trudno aby masowe użycie antybiotyków i szczepień przeciwko składnikowi ludzkiej flory bakteryjnej oraz znaczne ograniczenie nosicielstwa danych bakterii nie spowodowało zaburzenie równowagi w „ekosystemie” aby w miejsce eliminowanych bakterii nie weszły inne...


"drobnoustroje nabywają coraz to nowe cechy, w tym uzyskują oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Kiedyś gronkowce były w stu procentach wrażliwe na penicylinę, a w tym momencie gronkowiec złocisty w ponad 99% przypadków jest oporny – mówi prof. Małgorzata Bulanda, małopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.
http://www.mp.pl/pacjent/aktualnosci/show.html?id=132645


http://i.imgur.com/4BLvz.png
http://www.roik.pl/gronkowiec-zlocisty-atakuje-szpitale/
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Gronkowiec-przyczyna-smierci-pacjenta-w-Rzeszowie,3434,8.html
http://www.wired.com/2011/07/resistance-death-worth/
http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/infolek.html
http://www.giantmicrobes.pl/superbakteria-mrsa,258,produkt.html
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/wirus-rsv-syncytium-nabonka-oddechowego.html

https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/922843051096521/?hc_location=ufi


Zagrożenia w Polskich szpitalach

"W ostatnich latach pojawiło się wśród bakterii wiele mechanizmów nabycia oporności: gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), enterokoki oporne na wankomycynę (VRE), wielooporne bakterie Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter sp. oraz pałeczki Enterobacteriaceae posiadające geny kodujace beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i karbapenemazy (MBL, KPC, NDM-1).
W Polsce wśród populacji gronkowców złocistych około 20% klasyfi kowanych jest jako MRSA, ale są oddziały szpitalne, w których wartość ta może sięgać nawet 80%. Wankomycyno oporne szczepy VRE występują endemicznie, podobnie jak szczepy pałeczek Gram-ujemnych ESBL+. Najpoważniejszym jednak problemem ostatnich lat w Polsce stały się szczepy Klebsiella pneumoniae wytwarzające karbapenemazy typu KPC.
– Poza opornością na wszystkie beta-laktamy, są one równocześnie niewrażliwe na wiele innych grup antybiotyków. Wrażliwość wykazują jedynie w stosunku do antybiotyków, takich jak kolistyna, tigecyklina i niekiedy gentamycyna lub amikacyna. Poza tym opisano już szczepy KPC oporne na wszystkie antybiotyki. Są one co najmniej tak samo groźne, jak obecne w zachodniej Europie bakterie dysponujące enzymem NDM-1 – tłumaczy prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. Niepokojące jest również pojawienie się w naszym kraju oporności na penicylinę, makrolidy, a także nowe fl uorochinolony wśród pneumokoków (Streptococcus pneumoniae), bakterii odpowiedzialnych za ponad 3,5 mln zgonów rocznie w skali świata. Narasta też oporność na cefalosporyny III generacji, antybiotyki „ostatniej szansy” (ceftriakson i cefotaksym), zwłaszcza w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych."
http://infekcje.mp.pl/publicystyka/show.html?id=61594

Narastająca lekooporność bakterii ogranicza zastosowanie wielu leków przeciwbakteryjnych, w tym również cefalosporyn, a wytwarzane przez coraz większą liczbę drobnoustrojów ESBL i beta–laktamazy indukcyjne lub konstytutywne zmniejszają skuteczność cefalosporyn III generacji. Opracowanie nowych cefalosporyn IV generacji stwarza nadzieję, że ta wypróbowana od lat grupa antybiotyków zachowa swą przydatność kliniczną przez dłuższy czas.
http://www.mp.pl/artykuly/1255


Skrótowe podsumowanie tematu flory bakteryjnej nosogardła 

Interwencje we florę bakteryjną nosogardłą psują istniejącą równowagę, Zepsuta flora bakteryjna = groźna flora bakteryjna, szczepienia przeciwko HiB zrobiły miejsce pneumokokom, przez szczepienia przeciwko kilku serotypom pneumokoków, zrobiło się miejsce na inne serotypy więc są kolejne szczepionki o szerszym zakresie. Brak podtruwających gronkowce pneumokoków, sprawił, że pojawiła się dla nich nisza i gronkowiec, także ten prawie niezniszczalny gronkowiec złocisty wraz z paciorkowcami króluje w takiej florze bakteryjnej, dobrze się też czują pałeczki mycoplasma pneumoniae, haemophilus, moraxella... (te patogeny zaczynają być coraz częstszą przyczyną zapalenia płuc)
Przypomina to bohaterskie zmagania z rozwiązywaniem problemów socjalizmu, generowane są kolejne problemy wynikają zwykle z rozwiązań poprzednich. Odpowiedzią i najlepszym lekarstwem na problemy był jeszcze większy socjalizm, w przypadku szczepień odpowiedzią jest: Jeszcze więcej szczepień!

Równowaga to słowo klucz, dlatego pneumokoki gdy człowiek ma już sensowną florę bakteryjną w równowadze, stykał się z pneumokokami, to kolejny kontakt z pneumokokami nie jest groźny szczepienia w takim wypadku bywają bez sensu, dlatego własnie nawet nie poleca się szczepić starszych dzieci czy dorosłych, chociaż pneumokoki stanowią dla wielu osłabionych dorosłych śmiertelny problem to jednak skuteczność szczepionek polisacharydowych przeciwko pneumokokom jak Pneumovax 23, Pneumo 23 jest nieznaczna lub kontrowersyjna.

Generalnie IChP (Inwazyjna choroba pneumokokowa) przy wdrożeniu antybiotykoterapii leczy się skutecznie i bez powikłań z wyjątkiem kilku szczepów odpornych na antybiotyki kiedy leczenie jest utrudnione i należy dobrać skuteczniejszy silniejszy antybiotyk. Na jeden z tych szczepów może pomóc szczepionka i to jest główna jej zaleta."Szczepionka przeciw pneumokokom została wynaleziona dla 4 - 5 proc. dzieci, które mają deficyty immunologiczne, to że jest tak popularna to zasługa skuteczności PR koncernów farmaceutycznych” - przekonuje pediatra Wojciech Ozimek. Jego zdaniem przed podjęciem decyzji o szczepieniu należy rozsądnie rozważyć, czy dziecko jest w grupie ryzyka. Niepokoi go też, zbyt duża dawka szczepień podawana dzieciom w pierwszym półroczu życia. ”Niemowlęta mogą to źle znosić” - ocenia."
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/149641,dodatkowe-szczepienia-to-presja-czy-koniecznosc.htmlStreptococcus pneumoniae – Dwoinka zapalenia płuc (pneumokok) to najczęstsza przyczyna pozaszpitalnego zapalenia płuc oraz zapalenia ucha środkowego u dzieci. Może powodować ciężkie, zagrażające życiu zachorowania takie jak sepsa oraz zapalenia opon mózgowych u dzieci i dorosłych.  Oszacowano, że przed erą powszechnych szczepień  w USA ciężkie zakażenia pneumokokowe co roku były przyczyną zgonu 40 000 osób.  Szacuje się, że pneumokoki są przyczyną 11% wszystkich zgonów u dzieci do 5. roku życia.

Badania kliniczne udowodniły, że szczepienie przeciwko pneumokokom chroni przeciwko: "chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowląt i dzieci od 6. tygodnia do 5. roku życia”

U niektórych dzieci szczepionka pneumokokowa może wywołać przemijające, łagodne niepożądane odczyny poszczepienne w ciągu 1–3 dni po szczepieniu. Najczęściej ( Williams W.W., Hickson M.A., Kane M.A., Kendal A.P., Spika J.S., Hinman A.R.: Immunization policies and vaccine coverage among adults: the risk for missed opportunities. Ann. Intern. Med., 1988;
O'Brien KL, Wolfson LJ, Watt JP, Burden of disease caused by Streptococcus pneumoniae in children younger than 5 years: global estimates. Lancet. 2009

W powyższym jednak nie wspomina się o pewnych problemach.

Warto pamiętać o tym cytacie
"S. pneumoniae blokuje nosicielstwo meningokoków, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus.”
oraz znać ten mało znany fakt, że s. aureus MRSA zabija w USA więcej ludzi niż HIV czy gruźlica...
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html#MRSA

Faktem jest, że szczepionka generalnie wykazuje skuteczność i obniża ryzyko, że dziecko zapadnie na IchP (gdy akurat dziecko zarazi się serotypem jaki pokrywa szczepionka), ale niestety podwyższa ryzyko problemów i zgonu z powodu IchM, które jest raptowniejsze w przebiegu (można nie zdążyć z antybiotykiem), gronkowca MRSA wobec które w szpitalach są często bezsilni i jest to jedna z głównych przyczyn zgonów w krajach gdzie powszechnie szczepią przeciwko pneumokokom, a także problemów z powodu moraxella catarrhalis (nawracające zapalenia dróg oddechowych, rzadziej ucha środkowego i opon mózgowych) oraz problemów ze strony innych groźnych serotypów pneumokoków których szczepionka nie pokrywa (są ich dziesiątki).

W 2015 roku co można sobie wybrać, na które ryzyko się zdecydować, wkrótce jednak te szczepienia będą obowiązkowe.
http://www.czytelniamedyczna.pl/1266,nosicielstwo-nosogardlowe-wybranych-patogenow-bakteryjnych-streptococcus-pneumon.html
 


Kiedy w bakteriach budzi się demon.

Co sprawia, że zwykle niegroźne drobnoustroje stają się śmiertelnie niebezpieczne?

Bakterie są wszędzie wokół - a nawet w środku - nas. Jedne są szkodliwe, inne korzystne, niektóre zaś, oczywiście, wywołują choroby. Są też takie, które - jak powszechnie występujący gatunek Streptococcus pneumoniae - nie poddają się klasyfikacji.
Zwykle bakterie te zasiedlają drogi nosowe, gdzie nie czynią żadnej krzywdy. Jednak czasami S. pneumoniae wyczuwa niebezpieczeństwo, rozprzestrzenia się po naszym ciele, próbując się ukryć, i w rezultacie wywołuje choroby. Bakterie te mogą być powodem poważnych schorzeń, takich jak zapalenie płuc. Jednak zdaniem Andersa Hakanssona z University at Buffalo gatunek ten jest "przypadkowym patogenem".

Stwierdzono ścisłą korelację pomiędzy zachorowaniami na grypę i późniejszą infekcją S. pneumoniae, ale do niedawna nie wiedziano, w jaki sposób bakteria ta nabywa wirulentności. Tak więc Hakansson wraz ze współpracownikami rozpoczęli badania, które miały to wyjaśnić.
Stwierdzili, że przemianę tę wywołuje najwyraźniej reakcja układu odpornościowego chorego na grypę. Kiedy organizm w odpowiedzi na obecność wirusów grypy reaguje wzrostem temperatury i wyzwoleniem hormonów stresu, takich jak noradrenalina, powoduje to reakcję ze strony bakterii na zmiany następujące w ich środowisku. Opuszczają swoje kolonie i uruchamiają ekspresję genów, które sprawiają, że stają się śmiertelnie niebezpieczne dla komórek nabłonka oddechowego. Wyniki te zespół opublikował w czasopiśmie mBio.
Zdolność gatunku S. pneumoniae do rozpoznawania hormonów i innych oznak reakcji na zagrożenie ze strony komórek człowieka to przykład zjawiska określanego jak wzajemne przekazywanie sygnałów przez przedstawicieli różnych królestw organizmów. W tym przypadku bakterie reagują na sygnały pochodzące z królestwa zwierząt, a zjawisko to jest ostatnio postrzegane jako kluczowy mechanizm biologiczny. Hakansson zauważa, że ponieważ S. pneumoniae typowo zamieszkuje organizm ludzki, jest logiczne, że w procesie ewolucji rozwinęły się u niego mechanizmy pozwalające odczytywać zmiany w jego otoczeniu. Hakansson określa to tak: "Dla bakterii jesteśmy ekologiczną niszą".
http://www.scientificamerican.com/article/when-harmless-bacteria-go-bad/
http://www.swiatnauki.pl/19,207.html
foto. Martin Oeggerli
via National Geographic
https://www.facebook.com/mikrobiom/posts/689674657809657?hc_location=ufi


"Znanych jest ok. 90 serotypów pneumokoków. W badaniu wykorzystano 2 szczepy: o serotypie 19F oraz wirulentny typ 2 D39. Szczepionki przeciwko pneumokokom zawierają antygen (polisacharyd) serotypu 19F.
http://mbio.asm.org/content/4/4/e00438-13.full

Skąd sukcesy szczepionki przeciwko pneumokokom?


Po szczepieniach na dany patogen ten patogen przestaje być główną przyczyną nie rzadko śmiertelnego zapalenia płuc. Ale to nie kropka i nie sukces, bo w to miejsce wchodzi inny patogen! Tak więc wcale po szczepieniu sytuacja nie jest lepsza (przynajmniej w dłuższym okresie czasu), a  może być nawet gorsza. Zresztą większość zapaleń płuc które kończy się śmiercią powodują wirusy, a nie bakterie na które się szczepimy (a czasami powodem jest jedno i drugie - nadkażenia).
Na wirusy nie ma skutecznego leczenia - jak na pneumokoki czy inne bakterie czyli antybiotyki...  jednak mogą zaważyć o sukcesie leczenia bo mają wpływ na upośledzenie odporności (o czym pisałem m.in. tutaj: https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989?pnref=story )

Kolejnym argumentem są naukowo udowodnione fakty, że kontakt z patogenami (nawet tymi najgroźniejszymi i najbardziej zjadliwymi) i dobra, niezaburzona flora bakteryjna jest niezbędna aby być zdrowym, a w szczególności nie mieć chorób atopowych, a nawet raka co dowiedziono naukowo i o tym m.in. tutaj  http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html
(opisałem tam także sposób na zmniejszenie szansy na zakażenia z naszej flory noso-gardłowej poprzez hartowanie - czym lepsze ukrwienie błon śluzowych w rożnych warunkach temperaturowych tym mniejsza szansa na przeziębienie)
"Być może dzięki nowej szczepionce uda się zmniejszyć liczbę zgonów niemal do zera [..] Jeszcze w 2004 roku zapalenie płuc zabiło ponad 2 miliony dzieci na całym świecie. W 2015 liczba ta spadła do mniej niż miliona. Do spadku częściowo przyczynił się lepszy dostęp do antybiotyków oraz do żywności, jednak naukowcy twierdzą, że główną przyczyną spadku było stosowanie szczepionek, które biorą za cel w sumie nawet 23 najbardziej śmiercionośne formy bakterii Streptococcus pneumo..."
http://kopalniawiedzy.pl/szczepionka-zapalenie-pluc-pneumokoki,27192

"PPV23 23-walentna polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom ciągle nie jest ona stosowana powszechnie. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest brak jasnych i przekonujących dowodów jej skuteczności."
https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/pneumokoki/70773,23-walentna-polisacharydowa-szczepionka-przeciwko-pneumokokom-w-profilaktyce-zapalenia-pluc-u-doroslych
Powyżej cytowane są badania z których wynika, że hospitalizacja z powodu zapalenia płuc tym co nie brali szczepionki dotyczyła 17,7% wśród tych co brali 10,4 %. Co  zbyt spektakularnie nie wygląda aby mówić o spadku do zera, zwłaszcza, ze pneumokoki nie są przyczyną wszystkich zapaleń płuc... Ludzie niestety umierają także z powodu zapalenia płuc o etiologii innej niż S. pneumoniae i co ciekawe takich zgonów odnotowano w grupie nigdy nie szczepionej 19,4, a w rgupie zaszczepionej aż 26,5. Podobnie wygląda w pozycji "zgon niezależnie od przyczyny" wśród nieszczepionych 15,9 wśród zaszczepionych więcej bo 17,8. Czyżby okazywało się, że jakimś cudem szczepionkaa wpływa na inne powody zgonów? czy inne powody zapaleń płuc? Czy są badania rozpatrujące stan zdrowa zaszczepionych w szerszym spektrum w dłuższej perspektywie? Czy wystarczy wąska perspektywa, aby orzec, że szczepionka jest wyłącznie korzystna?Hodowla super-bakterii i zjadliwych szczepów.


Niszcząc mikroflorę promujemy niektóre bakterie dając im przestrzeń życiową. Niestety robimy coś jeszcze gorszego starając się tworzyć jałowe, aseptyczne miejsca w naszej przestrzeni czy w naszym ciele i pozbyć patogenów... Niestety czym gorzej dla patogenów czym bardziej staramy się je zniszczyć tym stają się zjadliwsze, odporniejsze i praktycznie nie do zniszczenia.

prof Waleria Hryniewicz stwierdziła, że przez nadmierne stosowanie antybiotyków powstają lekooporne szczepy bakterii, oraz że odpowiedzialność za taki stan rzeczy jest zbiorowa (lekarzy i pacjentów sic!). I że cała nadzieja tkwi w szczepionkach.
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,15927946,Era_postantybiotykowa___Stalismy_sie_beztroscy__Nie.html

Niestety prof Waleria się myli. Są badania, które mimochodem potwierdzają to, co FDA i CDC w USA wiedzą od kilku lat, dowodzą, że poprzez szczepienia powstały wyjątkowo zjadliwe szczepy bakterii lekoopornych krztuśca czy pneumokoków. Czyli po prostu na skutek masowych szczepień dochodzi do mutacji nie tylko bakterii przeciwko którym są prowadzone szczepienia, ale również mutacji wirusów: np. wirusa polio.
http://naturalsociety.com/whooping-cough-morphing-super-bug-due-vaccine-use-australia/
Masowa immunizacja rozwala indywidualną odporność.
Shot may be inadvertently boosting superbugs
Strains tied to kids’ ear infections flourish as vaccine fights common germs
"A vaccine that has dramatically curbed pneumonia and other serious illnesses in children is having an unfortunate effect: promoting new superbugs that cause ear infections."
http://www.nbcnews.com/id/20825107/ns/health-childrens_health/t/shot-may-be-inadvertently-boosting-superbugs/


Szczepionka Prevnar przeciwko pneumokokom przyczynia się do rozkwitania nowych "superbakterii", które powodują infekcje ucha u dzieci. 
Chodzi tu o szczep bakterii paciorkowca, który jest odporny na wszystkie zatwierdzone leki do zwalczania infekcji uszu u dzieci. Prevnar "chroni" przed 7 szczepami, lecz istnieją ich dziesiątki i niektóre z nich stają się odporne na antybiotyki, ponieważ szczepionka ta zwalcza te bardziej typowe szczepy, dając pole do popisu dla tych bardziej niebezpiecznych. Szczególnie jeden szczep, o nazwie 19A, stał się bardzo niebezpieczny, gdyż spowodował infekcje ucha już u 9 dzieci, a żadne z dostępnych leków pediatrycznych nie były pomocne. Niektóre z tych dzieci musiały przejść operacje, a inne dopiero wyzdrowiały po otrzymaniu bardzo silnego antybiotyku przeznaczonego dla ludzi dorosłych.
Według dra Daniela Mushera: "te bakterie łatwo wymieniają się elementami genów, stając się jeszcze bardziej odporne. Pojawiają się nowe typy, które mogą nie być powstrzymane przez szczepionki i rozprzestrzenią się na cały świat".
http://www.nbcnews.com/id/20825107/ns/health-childrens_health/t/shot-may-be-inadvertently-boosting-superbugs/


Szczepienie jest z założenia nieskuteczne wobec pozostałych licznych, ale mniej zjadliwych typów pneumokoka, których nie uwzględniono w składzie szczepionek. Należy pamiętać, że odporność na pneumokoki rozwijająca się po szczepieniu jest ściśle związana ze swoistymi dla danego serotypu przeciwciałami przeciwko wielocukrom otoczki pneumokoków. Przyjęto, że swoiste przeciwciała w dużym stężeniu chronią przed nosicielstwem pneumokoka danego serotypu, natomiast w mniejszym stężeniu oraz reagujące krzyżowo do podobnych typów chronią przed IChP.
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/pneumokoki_ekspert/161619,czy-wyhodowanie-pneumokoka-w-wymazie-z-gardla-u-dziecka-swiadczy-o-nieskutecznosci-szczepienia


Dr Mayer Eisenstein:
 "Szczepionka przeciwko pneumokokom jest nie tylko nieskuteczna w przypadku ponad 75 różnych szczepów pneumokoków (tych niezawartych w szczepionce), ale mogą one stać się bardziej agresywne. Naukowcy wiedzą już od jakiegoś czasu, że Streptococcus pneumoniae może ulec zmianie przy "rekombinacji". To skłoniło ich do wydwania ostrzeżeń, że szczepionka przeciwko pneumokokom ukierunkowana na niektóre szczepy choroby "może zwiększyć podatność na chorobę powodowaną przez serotypy niezawarte w szczepionce".
"W 2007 roku 'The Pediatric Infectious Disease Journal' opublikował dane potwierdzające 'wymianę serotypu', gdzie mniej rozpowszechnione (ale poważniejsze) szczepy pneumokokowe zastępują ograniczoną liczbę szczepów, jakie są atakowane przez szczepionkę'. W roku 2000, kiedy Prevnar został licencjonowany, 65 procent wszystkich przypadków choroby pneumokokowej było spowodowanych szczepami zawartymi wszczepionce. Do roku 2004 tylko 27 procent wszystkich przypadków pneumokokowych było spowodowane przez szczepy ze szczepionki; 73 procent wszystkich przypadków pojawiało się już z powodu szczepów niezawartych w szczepionce!. Ponadto szczepy niezawarte w szczepionce są bardziej odporne na antybiotyki i terapie wielolekowe. W dodatku szczepy szczepionkowe choroby pneumokokowej stały się również bardziej oporne na antybiotyki.(...) W porównaniu z chorobą z czasów przed pojawieniem się szczepionki Prevnar 'w obecnie pojawiających się przypadkach istnieje większe prawdopodobieństwo potrzeby hospitalizacji oraz wystąpienia u nich zapalenia płuc czy ropniaka' (zagrażające życiu zakażenie powodujące gromadzenie się ropy oraz płynu w jamie płucnej)."
Źródło powyższego to średniej jakości książka Dr Mayera Eisenstein (postać kontrowersyjna), dlatego akurat to źródło szczególnie warto szczególnie zweryfikować jeśli chodzi o oparcie w literaturze naukowej.
"Na podstawie eksperymentów z udziałem pneumokoków w roli głównej, zaobserwowano po raz pierwszy możliwości zmiany genów, wpływające na zjadliwość i cechy bakterii. Streptococcus pneumoniae pozyskany od pacjenta z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, jako pierwsza gram-dodatnia bakteria,
doczekał się nawet opracowania kompletnego modelu DNA (Institute for Genetic Research, 1997). Mimo, że tak dobrze poznaliśmy pneumokoki, nadal jest to jedna z dominujących przyczyn zakażeń inwazyjnych, t.j. sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Jak to możliwe? Bakterie te dysponują szeregiem doskonałych narzędzi, dzięki którym potrafią oszukać każdy organizm, a im słabszy cel (małe dzieci, osoby starsze, chorzy z niedoborami odporności)- tym sprawniejszy atak pneumokoków."http://www.doktor-mama.pl/2015/01/poznajcie-pneumokoki.html


"Każdy z nas jest lub był (w mniejszym lub większym stopniu) nosicielem bakterii Streptococcus pneumoniae zwanej dwoinką zapalenia płuc lub popularnie pneumokokiem. Bytują one jako flora fizjologiczna górnych dróg oddechowych. Wszystkich rodzajów (serotypów) pneumokoków jest ok. 90. To, jakim rodzajem (serotypem) pneumokoka jesteśmy zasiedleni zależy od wielu indywidualnych czynników. Jednak czasami bakterie te mogą "wyrwać się" z równowagi w jakiej żyją z naszym organizmem, rozprzestrzenić i wywołać chorobę. Dlaczego tak się dzieje można więcej poczytać tutaj: https://www.facebook.com/mikrobiom/posts/689674657809657

dr med. Ernest Kuchar Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu:
"Jama nosowo-gardłowa jest miejscem naturalnie niejałowym, zasiedlonym przez liczne bakterie, w tym pneumokoki. Z tego powodu wyeliminowanie jednych bakterii rzeczywiście spowoduje ich zastąpienie przez inne, np. przez serotypy pneumokoków, które nie są zawarte w szczepionce. Ponieważ do szczepionki wybrano najbardziej chorobotwórcze serotypy pneumokoków, spodziewano się, że zastępowane będę przez te mniej zjadliwe i tak jest rzeczywiście. Po wprowadzeniu szczepień przeciwko pneumokokom pierwszą koniugowaną szczepionką 7-wartościową (PCV7) odsetek nosicielstwa pneumokoków wśród dzieci najpierw spadł, potem według niektórych badań wrócił do wartości sprzed wprowadzenia szczepień.[..]

 Po wprowadzeniu powszechnych szczepień obserwowano niewielki wzrost liczby zakażeń wywołanych przez serotypy, które nie wchodziły w skład szczepionki ("nieszczepionkowe") przy zmniejszeniu łącznej liczby pneumokokowych zakażeń inwazyjnych i redukcji wszystkich bakteryjnych zakażeń inwazyjnych.
[..]
wiek jest silnym czynnikiem ryzyka inwazyjnych zakażeń pneumokokowych – najbardziej narażone są małe dzieci do 2. roku życia oraz osoby starsze. Dla starszych dzieci i młodych, ogólnie zdrowych dorosłych pneumokoki nie są takie groźne.
[..]


istnieje zagrożenie zastępowania pneumokoków przez gronkowce złociste[..]

Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że dla dzieci do 2. roku życia, z racji niepełnej dojrzałości układu odpornościowego, najgroźniejsze są baterie otoczkowe (pneumokoki, meningokoki, H. influenzae typu b). Gronkowce nie mają otoczki i dlatego rzadko są przyczyną np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Podobnie znacznie rzadziej niż pneumokoki wywołują zapalenie płuc.
W badaniach stwierdzono, że odsetek nosicielstwa gronkowców w niektórych grupach szczepionych dzieci nieco wzrósł, natomiast, co istotne, brak jest doniesień o wzroście zachorowań na zakażenia gronkowcowe.
[..]
"

http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=64427
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr-kuchar-i-pneumokoki-cz-iii-gronkowiec/
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr-kuchar-i-pneumokoki-cz-i-nosicielstwo/

"Zachorowalność na choroby pneumokokowe maleje dzięki szczepieniom wśród dzieci < 2 lat, ale wzrasta w starszych grupach wiekowych i zwiększa się ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, przez co  korzyść „netto” masowych szczepień na poziomie populacji może wynosić nawet zero."
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr-kuchar-i-pneumokoki-cz-ii-choroby-pneumokokowe/


Po 12 miesiącach od szczepienia, w mikrobiomie dzieci zaszczepionych (n = 97) zmniejszył się udział szczepów pneumokoków o te zawarte w szczepionce, natomiast zwiększył się udział szczepu Haemophilus, w porównaniu z nieszczepionymi (n = 101). Zmiany te utrzymywały się do 24 miesięcy po szczepieniu, nie były już jednak tak silnie wyrażone. Badania te zwracają uwagę na fakt, że wszelkie interwencje medyczne mogą zaburzyć chwiejną równowagę mikrobiomu człowieka.
D. Górecka, E. Puścińska. Mikrobiom układu oddechowego, Pneumonol. Alergol. Pol. 2014; 82: 481–48.
http://czasopisma.viamedica.pl/pap/article/viewFile/PiAP.2014.0063/27645
Biesbroek G., Wang X., Keijser B.J. i wsp. Seven-valent pneumococcal conjugate vaccine and nasopharyngeal microbiota in healthy children. Emerg. Infect. Dis. 2014; 20: 201−210.
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-1220_article


Są liczne badania dotyczące korzystnego wpływu pneumokoków na florę bakteryjną nosogardła. Jeśli się o nich wspomina to tylko w kontekście, że szczepionka jest tylko na kilka serotypów najgroźniejszych, a dziesiątki, setki pozostałych szczepów pneumokoków nadal mogą pełnić swoje funkcje.

Lekarz Wouter Havinga (GP) o braku badań odnośnie wpływu szczepień na mikrobiom, o pomijaniu, nie braniu tego wpływu pod uwagę przez środowisko naukowe, Jest często pomijany/nie brany pod uwagę w porównaniu z innymi czynnikami jak np. antybiotyki:
https://www.youtube.com/watch?v=SOLft-jJlKE
http://www.bmj.com/content/349/bmj.g6979/rr/798786


Badanie (Biesbroek et al.) jest jednym z nielicznych jeśli chodzi o wpływ szczepień na mikrobiotę. Inne badanie na 60-sięciu Kenijskich dzieciach nie potwierdza tych zmian (nie znaleźli znaczących różnic między grupą szczepioną PCV-10 a kontrolną; ale niektórzy autorzy mają konflikt interesów z GSK, Merck, Pfiezer, a samo badanie było zainicjowane przez GSK).
Badanie wpływu szczepionki p/rota także nie wykazało żadnych zmian, ale przeprowadzono je tylko na 3 niemowlętach.
Są jeszcze dwa projekty (jeden finansowany przez Fundację Gatesów), również porównujące wpływ szczepionek PCV na kolonizację nosogardła.
Jest wiele badań jak mikrobiom działa na szczepienia, co zrobić aby działał jeszcze lepiej natomiast odwrotnie brakuje sensownych badań. Jak ktoś jakieś znalazł proszę o komentarze.Szczepionki przeciwko pneumokokom mają za zadanie zapobiec zakażeniom wywołanym przez tę bakterie i rozwojem chorób (np. zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, inwazyjna choroba pneumokokowa).
Przytoczone badanie miało na celu sprawdzić jaki wpływ ma szczepienie szczepionką przeciwko pneumokokom na mikrobiom (skład flory fizjologicznej) nosa i gardła u dzieci zdrowych. W badaniu wzięły udział 2 grupy dzieci. "n" to liczba badanych dzieci: 97 zaszczepionych i 101 niezaszczepionych. Szczepionka siedmiowalentna zawiera w swoim składzie fragmenty pochodzące od 7 rodzajów pneumokoków. W związku z tym szczepionka siedmiowalentna eliminuje i zapobiega kolonizacji tylko tymi siedmioma rodzajami. Takie właśnie zjawisko zaobserwowali badacze u dzieci zaszczepionych tą szczepionką. Jednakże, oprócz tego, doszło u nich do powstania pustej niszy ekologicznej (wolnego miejsca w drogach oddechowych), która została zajęta przez inne bakterie potencjalnie chorobotwórcze, głownie Haemophilus influenzae czy Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty). Takie zmiany w mikrobiome u dzieci zaszczepionych obserwowano do 2 lat od momentu zaszczepienia.

Podobne sytuacja ma miejsce w przypadku nadużywania antybiotyków, kiedy wybijamy nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale również te wchodzące w skład naszej naturalnej mikroflory - takie puste miejsca w i na naszym ciele szybko zostają zasiedlone przez inne mikroorganizmy, niekoniecznie nam sprzyjające (stąd np. problem zakażeń szpitalnych).
https://www.facebook.com/mikrobiom/photos/a.672294269547696.1073741828.672283592882097/702408783202911/?type=1&fref=nf

Kilka kwestii związanych z rozwojem infekcji

"Podczas długotrwałego nosicielstwa szczepu pneumokoka najczęściej nie dochodzi do rozwoju zakażenia. W większości przypadków infekcja pojawia się jako następstwo kolonizacji nowym szczepem, charakteryzującym się innym serotypem [15,16]. Pojawienie się szczepu, który wywołał infekcję, ma miejsce w okresie miesiąca poprzedzającego wystąpienie klinicznych objawów.

Gray i wsp. [15] analizowali mikroflorę nosogardłową małych dzieci kilkakrotnie: co miesiąc do 6 miesiąca życia, a następnie co 2-3 miesiące do 2 roku życia. Poprzez korelację okresów kolonizacji nosogardzieli dzieci przez różne szczepy pneumokoków z chorobą pneumokokową potwierdzoną hodowlą (w 90% było to ostre zapalenie ucha środkowego) stwierdzono, że choroba ta związana była z pojawieniem się nowego serotypu. Mimo, że u badanych dzieci stwierdzono długotrwałe nosicielstwo pneumokoka, to w 74% przypadków infekcja spowodowana była przez serotyp kolonizujący badane dziecko w czasie krótszym niż miesiąc przed wystąpieniem choroby.

U dzieci najczęściej spotykane są szczepy zaliczane do serogrup 6, 14, 19, 23 zwane „pediatrycznymi”. Są one powszechnie izolowane zarówno od nosicieli oraz jako czynniki etiologiczne chorób pneumokokowych w tej grupie."

To nasuwa wniosek o istnieniu czegoś w rodzaju wrażliwego "okna" dla rozwoju zakażenia: w postaci reakcji organizmu na infekcję wirusową lub kontakt z nowym serotypem, być może tych czynników jest więcej (indywidualna podatność). Pytanie, jaki wpływ ma szczepionka na to "okno"? Czy w ogóle ma? Jak dużą rolę w rozwoju infekcji ma kolonizacja nieszczepionkowymi serotypami?

Z drugiej zaś strony: "Od dawna uważa się, że pojawienie się odporności na pneumokoki jest związane z obecnością przeciwciał antyotoczkowych i one posiadają największą zdolność ochronną. Spadek nosicielstwa i zachorowalności jest związany z wiekiem, dotyczy większości serotypów; nawet przy nieobecności powstałych w naturalny sposób przeciwciał antyotoczkowych u ludzi. Sugeruje to istnienie uniwersalnego mechanizmu ochrony przeciwpneumokokowej, prawdopodobnie niezależnego od serotypu pneumokoka."
http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-2013-1-001-007.pdf
https://www.facebook.com/mikrobiom/posts/689674657809657?hc_location=ufiKiedy bakterie mutują?

Szereg badań potwierdził, że gdy bakterie napotkają niekorzystne warunki, ich populacja znika to robią coś niespodziewanego - mutują znacząco przyśpieszając swoją ewolucję. Mówiąc dokładniej: zwykle bakterie odczytując i replikując DNA korzystają z mechanizmów które prawie nigdy się nie mylą. Gdy jednak środowisko im nie sprzyja jest to oznaka, że trzeba się dostosować. Uruchamiają więc wtedy alternatywne mechanizmy które się mylą...i to często! Jednocześnie, wyłączają mechanizmy naprawcze DNA. W biologii nazywa się to "mutagenezą indukowaną stresem" i jest to dla bakterii ostatnia deska ratunku. Kolejne pokolenia zaczynają przez to mutować i ginąć z powodu defektów genetycznych. Bakterie ewidentnie szkodzą sobie, ale jest ku temu wyższy cel! Zwiększają swoją genetyczną różnorodność, jednocześnie zwiększając swoją adaptację do środowiska. Od czasu do czasu kilka bakterii ma przypadkiem korzystną mutację do przetrwania danych warunków (np. zyskują oporność na obecność danego antybiotyku w szpitalach, stąd szczepy antybiotyko-oporne takie jak MRSA).
Zaskakujące tutaj jest nie to, że bakterie mutują, lecz, że INDUKUJĄ te mutacje u siebie. Kontrowersyjna teoria "Adaptatywnej Mutacji" idzie o krok dalej i twierdzi, że mutacje nie są aż tak losowe jak nam się to wydaje. Być może istnieją u organizmów żywych sposoby na to aby indukować u siebie mutacje tylko danego typu, jako odpowiedź na dany czynnik środowiska.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747772/
http://www.webpages.uidaho.edu/newton/math501/fa2007/501fa07stress_inducedmutagenesis.pdf
http://i.imgur.com/gIQ839F.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/MRSA http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_mutation
http://cordis.europa.eu/news/rcn/32682_pl.html


Niektóre szczepionki mogą prowadzić do powstawania bardziej zjadliwych chorób - badania na zwierzętach: "Could some vaccines drive the evolution of more virulent pathogens?"
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2Fjournal.pbio.1002198


"Naukowe eksperymenty z wirusem opryszczki z takim jak ten, który powoduje chorobę drobiu, potwierdziły po raz pierwszy bardzo kontrowersyjną teorię, że niektóre szczepionki mogą powodować powstawanie bardziej zjadliwej wersji wirusa, aby móc przetrwać. Badanie ma ważne implikacje dotyczące bezpieczeństwa."
Some vaccines support evolution of more-virulent viruses
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150727143139.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Finfluenza+%28Influenza+News+--+ScienceDaily%29Konkluzje

Ocena całkowitego efektu szczepień przeciwko pneumokokom: patrząc jedynie na liczbę przypadków wywołanych przez serotypy zawarte w szczepionkach dojdziemy do fałszywego wniosku, że szczepione dzieci odniosły wymierne korzyści. Jednak biorąc pod uwagę bezlitosny mechanizm zastępowania się serotypów pneumokoków wtedy ocena szczepień przeciwko pneumokokom wypadnie zupełnie inaczej. Ponadto zastępowanie się serotypów to tylko jeden problemów związanych z tymi szczepionkami.
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/

Flora gardła i nosogardła jest bardzo bogata, występuje tam wiele gatunków z rodzaju Neisseria, z których tylko niewielki margines zalicza się do patogenów (to właśnie meningitidis - meningokoki czy gonorrhoeae czyli rzeżączka) Chociaż także uważane, za niepatogenne bakterie Neisseria czasem prowadzą do problemów np. N. subflava może prowadzić do zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zwykle po operacjach) Na błonach śluzowych występuje także N. mucosa, N. lactamica, a także rozmaite szczepy S. pneumoniae, M. catarrhalis i H. influenzae, jak również bakterie beztlenowe, drożdżaki, także pierwotniaki.
Nosicielstwo N. meningitidis dotyczy 2-25% populacji (chociaż w pewnych skupiskach może być i 80%) jednak istnieje spora szansa, że z danym serotypem się nie zetkniemy bo wciąż będziemy spotykać się z tym samym. Jednakże w sytuacji gdy poziom odporności jest z jakiś względów na niewystarczającym poziomie - nasza flora jest zakłócona, a zetkniemy się z nowym serotypem to może dojść do poważnych problemów. Jeśli już jesteśmy skolonizowani przez dany serotyp i szczepimy się przeciwko meningokokom czy pneumokokom to nietrudno domyślić się, że szczepienia mają wpływ na nasza florę, zakłócamy ją, dochodzi do zjawiska zastępowania serotypów i jeśli dojdzie do tego obniżona odporność oraz kontakt z nowym pategennym serotypem mogą pojawić się problemy. Możliwe, że jest to odpowiedz na wiele relacji gdy zaszczepione dziecko przeciwko pneumokokom czy np. meningokokom jednego serotypy w ciągu bardzo krótkiego czasu ulega inwazyjnej chorobie meningokokowej czy pneumokokowej z powodu innego serotypu niż było zaszczepione. O tego typu przypadkach jeśli chodzi o meningokoki można poczytać tutaj http://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html
Oczywiście tego typu badań nie prowadzi się na ludziach, więc trudno o naukowe dowody na tego typu mechanizm. Zwłaszcza, że są to rzadkie przypadki ale jeśli szczepimy miliony ludzi to tych rzadkich przypadków się nazbiera.
Udało się udowodnić, iż proces zastępowania serotypów (przy S. pneumoniae) ma miejsce po wprowadzeniu szczepień. Jednak nie widzi się w tym zagrożenia dla jednostki ponieważ to tylko chwilowe zamieszanie we florze bakteryjnej, nie do końca rozumiemy jak to się przekłada na układ odpornościowy. Zresztą faktycznie w większości przypadków nie jest to duży problem. Niektóre dzieci często łykają antybiotyki, które pozostawiają większe i długotrwałe spustoszenie, a mimo tego poważne działania niepożądane są raczej rzadkością. Oczywiście to, że potem dziecko choruje ciężej, częściej, wymaga hospitalizacji itd. traktowane jest jako norma bez większego związku. Jeśli już bada się proces zastępowania serotypów bakterii to w ujęci populacyjnym - w większej skali. Proces ten trwa wiele lat, podobnie jak wiele lat wdrażane są szczepienia dlatego trudno na dobrą sprawę powiedzieć czy jest korzystny czy nie, czy eliminacja teraz znanych jako groźne patogeny nie wprowadzi na ich miejsce groźniejszych... Zakłada się, że przyjdą łagodniejsze, a nawet jeśli będą groźniejsze to nauka sobie poradzi z problemem jaki stworzyła i za parę lat pojawi się kolejna zbawcza szczepionka.
Zachwianie równowagi we florze samo w sobie nie jest groźne, nie prowadzi do choroby inwazyjnej. Aby do niej doszło konieczne są inne czynniki, osłabiony układ odpornościowy, inna choroba związana z zaburzeniami immunologicznymi, asplenia, różne infekcje górnych dróg oddechowych, przebywanie w złym miejscu i w złym czasie np. bliski kontakt z osobą z zakażeniem objawowym, która zaraża czy po prostu hospitalizacja z jakiś innych powodów w szpitalu gdzie mogą nam sprzedać pechowy patogen z serogrupy czy serotypu z którym nasz organizm akurat sobie nie potrafi poradzić. Dopiero splot wielu czynników sprawia, że dochodzi do nieszczęść. Jednakże ignorowanie jednego z potencjalnych czynników nie wygląda na rozsądną postawę, tymczasem zakłada się "większe korzyści" i jako mniejsze zło zaleca się, a czasem wręcz przymusza do zabiegów medycznych obarczonych ryzykiem.
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/

Szczepienia są zwykle kierowane przeciwko najpopularniejszym OBECNIE szczepom bakterii tylko, że szczepów pneumokoków, rotawirusów czy HPV są  setki, jak nie dziesiątki tysięcy. Natura nie znosi próżni, eliminowanie jednych szczepów sprawia, że po niedługim czasie inne robią się najpopularniejsze. Ta zabawa nigdy się nie skończy nawet jak zrobią szczepionki 10tys w 1.
Producenci o tym wiedzą dlatego zwykle posługują się argumentami, że eliminują te najbardziej zjadliwe. Wcale jednak nie jest tak, że te co są największych zagrożeniem dla człowieka są najpopularniejsze. Zwykle po prostu najpopularniejsze są najlepiej zbadane czy badane w ogóle. Czas pokaże czy ten kierunek walki z patogenami jest chociaż w części sensowny.

Podsumowując jednym zdaniem: nasza cudowna medycyna dokłada wszelkich starań aby i w szpitalach i naszych organizmach były najbardziej zjadliwe super bakterie.
Taka polityka przynosi szkody po latach - tysiące ofiar, którym medycyna nie ma leczenia / leku do zaoferowania.
Gdyby w miarę możliwości pozwolić na naturalny mikrobiom szeroka flora rozmaitych praktycznie nieszkodliwych organizmów jak w naszym domu to superbakterie nie tworzyłyby się, a nawet gdyby były to z uwagi na konkurencję nie miałyby życia.
Po prostu trzeba znaleźć jakieś rozsądne granice i nie odkażać wszystkiego co się da (całych pomieszczeń - aseptyka szpitalna), zawsze i wszędzie, a na wszelki wypadek i tak dać pacjentom antybiotyk o jak najszerszym spektrum działania, bo to być może czasem uratuje jednostkę (i są sytuacje gdy jest to konieczne), z reguły jednak psuje takiej jednostce mikroflorę, upośledzi układ odpornościowy oraz może przyczynić się do wyhodowania szczepów  odpornych na dany antybiotyk. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aseptyka 
Świetny przykład gruźlicy gdy źle leczona z SDR-TB czy PDR-TB czyli prostych do wyleczenia, wrażliwych na leki mutuje i zmienia się w lekooporną MDR-TB, a nawet XDR-TB i XXDR-TB na które właściwie nie ma leków (jest ekstremalnie odporna) i cechuje się ogromną śmiertelnością.
http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html


W USA superbakterie w szpitalach są tak wielkim problemem, że zapadają decyzję o zmianie budynku i sprzętu. Superbakterie są odporne na temperaturę, na wysuszanie, na różne chemiczne trucizny i antybiotyki, a przyczyniają się do tak wielu zgonów, że szpitale często nie mają wyboru. Przykładowa historia:
W  pewnym szpitalu z uwagi na superbakterie Klebsiella pneumoniae zbudowano ścianę, za którą izolowano pacjentów, gazowano pokoje, przebudowano kanalizację. Pobierano również wymazy z odbytów wszystkich pacjentów przebywających w 234-łóżkowym szpitalu. Pomimo walki, jaką podjął personel szpitala, w ciągu sześciu miesięcy bakteria zaatakowała 17 pacjentów. Jedenastu z nich zmarło, z czego sześciu z powodu zakażenia krwi... W USA rocznie umiera 99 tys. osób z powodu infekcji, którymi zarazili się podczas pobytu w szpitalu.
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/atak-superbakterii-szpital-dzialal-jak-twierdza/zqm55

Kontynuacja przemilczanych problemów odnośnie szczepionki przeciwko pneumokokom w Kielcach:

Media informują manipulując tzn
"Liczba zachorowań na zapalenia płuc u dzieci spadła o 80 procent, natomiast u osób po 65. roku życia obcujących ze szczepionymi - o ponad 60 procent "
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/artykuly/art/8106110,kielce-sa-jednym-z-nielicznych-miejsc-w-polsce-gdzie-szczepi-sie-tak-duzo-i-za-darmo-mamy-tego-efekty,id,t.html

Czy to nie brzmi zbyt cudownie?

Zwłaszca, że za 50% przypadków zapaleń płuc odpowiadają Streptococcus pneumoniae
a za pozostałe
20% Haemophilus influenzae
13% Chlamydophila pneumoniae
3% Mycoplasma pneumoniae
Reszta: Staphylococcus aureus (w tym MRSA); Moraxella catarrhalis; Legionella pneumophila i pałeczki Gram-ujemne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie_p%C5%82uc

to tak jakby zakazać jazdy motorom powodującym strzelam 20% wypadków i nagle wypadków samochodowych robi się o 80% mniej? Cuda? czy dziennikarska niekompetencja/manipulacja ?
Już nie mówiąc że podane liczby dotyczą ryzyka względnego i być w niektórych przypadkach jak dokładnie poznamy liczby bezwzględne i sposób jak to wyliczono (zawężenie do np. chorych z potwierdzeniem laboratoryjnym i tylko konkretnych szczepów) to może być np. 20 osób na 100 tys zmienia się w 8 osób i mamy wielki spadek ;)
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/ryzyko-wzgledna-matematyka-statystyka.html
 • Załóżmy jednak, dobrą wolę: Spadła liczba hospitalizacji o 60% z powodu zapalenia płuc *spowodowanego przez szczepy przeciwko którym jest szczepionka* - co z innymi szczepami, innymi typami patogenów, które powodują zapalenia płuc? one też znikły czy magicznie z czasem po latach zaczynają odgrywać coraz większą rolę?
 • aż 6,5% zaszczepionych dzieci najlepszą szczepionką PCV13 i tak jest nosicielami opornych na antybiotyki szczepów - czyli jeśli dojdzie do zachorowania ich życie jest zagrożone, wynik świadczy tez o skuteczności szczepionki, w populacji nieszczepionej na pneumokoki zdarza się, że 50% dzieci jest nosicielami
 • "Przykład Kielc jest potwierdzeniem faktu, iż szczepienia całej populacji to jedyna skuteczna prewencja z punktu widzenia zdrowia publicznego" taki wniosek wyciągnięto w ciągu około roku od szczepień. To zdecydowanie za mało czasu aby móc formułować takie wnioski i namawiać do szczepień wszystkich.
 • Pneumokoki znane od wielu lat nigdy nie były problemem dopóki były łatwo wyleczalne przez antybiotyki, problem pojawił się z powodu oporności szczepów pneumokoków na antybiotyki. Dlaczego szczepienia nie obejmujące szczepów antybiotykoodpornych są raczej bezsensowne z punktu widzenia zdrowia w ogóle, a nie zapadalności na zapalenia płuc z powodu danych szczepów (bo wtedy jest oczywiście sukces)
 •  Ponad 60% polskich dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 22% dzieci wychowywanych w domu to nosiciele pneumokoków. Pneumokoki łatwo się przenoszą np. poprzez kichnięcie czy kaszel, a ich występowanie w Polsce jest powszechne
 • " Przeprowadzone w Polsce w latach 2000 – 2001 badania wymazów od 226 dzieci w wieku 6 miesięcy – 5 lat (dwa wymazy) wykazały obecność pneumokoków u 50-60% dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola lub przebywających w sierocińcu i 20-25% dzieci będących pod opieką domową (Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in nasopharynx. J Clin Microbiol. 2004).
 • Kolejne przeprowadzone w Polsce badania wymazów od 311 dzieci w wieku 3 – 5 lat (3 wymazy) wykazały przynajmniej jedną obecność pneumokoków u 72% dzieci (Upper respiratory colonization by Streptococcus pneumoniae in healthy pre-school children in south-east Poland. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011). "
 •  Częste stosowanie antybiotyków sprzyja zniszczeniu własnej flory bakteryjnej oraz rozwojowi lekooporności wśród patogenów. Stwarza to korzystną sytuację do inwazji różnych bakterii, w tym pneumokoków.
 • Pneumokoki są największym zagrożeniem dla niemowląt. Niestety ignoruje się informacje o kolosalnym znaczeniu mleka matki. (zresztą to norma, znaczenie HUDP o czym pisałem na dole w https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1556501871228385?pnref=story jest bez porównywalnie większe niż szczepień)
 • Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom nie służą 99,997 % populacji... "W 2003r populacja dzieci 0 – 5 lat wynosiła około 1,9 milionów. szacunkowo od 330-460 przypadków pneumokokowych chorób inwazyjnych miało miejsce, co oznacza wystąpienie choroby inwazyjnej u 0,018-0,025% populacji dzieci. Reszta, czyli 99,997 % populacji dzieci, w okresie przed szczepieniami przeciwpneumokokowymi nie zapadła na żadną z inwazyjnych chorób pneumokokowych mimo wysokiej częstości bezobjawowych zakażeń" http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/pneumokoki-w-polsce-nosicielstwo-i-inwazyjne-zachorowania-u-dzieci-w-liczbach/
 • Po wprowadzeniu szczepień dobrowolnych hospitalizacje z powodu penumokoków wzrosły 2012rok - 441 przypadków, 2013 rok 548 przypadków, nadal jest to jednak w skali blisko 38mln ludzi margines. Poważniejszym problemem jest choroba inwazyjna wywoływana przez pneumokoki - zapalenie opon mózgowych, liczba przypadków w 2012 roku to 146 a w 2013 190 wg http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#tt jest tez kilka przypadków zgonów - często wskutek nadkażeń po innej chorobie. W każdym razie jest to margines, a poważne zachorowania dotyczą chorych wcześniej, o obniżonej odporności etc.
 • wg PZH w 2013 roku było 12 zgonów z powodu zapalenia płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae wg http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf
 • z kampanii namawiającej na szczepienia na pneumokoki: http://i.imgur.com/eC1QFu7.jpg Czyli według grup wiekowych i KOROUN:
 • poniżej 1. roku życia - 1 zachorowanie IChP na 21,5 tys. dzieci
 • w wieku 0 -23 miesiąc życia -  1 zachorowanie IChP na 25,9 tys. dzieci
 • do 5 roku życia -  1 zachorowanie IChP na 33,4 tys. dzieci.
 • "Gdyby w Polsce szczepiono wszystkie dzieci przeciwko pneumokokom, wskaźniki zachorowalności na zapalenie płuc byłyby takie jak w Kielcach. A tymczasem szczepi się najwyżej co dziesiąte dziecko - komentuje dr Paweł Grzesiowski
 • Wśród dzieci które zapadły na zakażenie pneumokokowe, w szczególności inwazyjne niestety nie prowadzi się statystyk o tym, czy te dzieci były szczepione (w ogóle)? Jak wiele z pośród nich nigdy nie było szczepione? i w jakim czasie od ostatniego szczepienia lub jakiejś interwencji lekarskiej, czy leczenia antybiotykiem zdarzyło się zachorowanie... itd. 
 • Podejrzewam, ze odpowiedzi na te pytania doprowadziłyby do bardzo niewygodnych wniosków - np. zależność sepsy i chwilowo obniżonej odporności po szczepieniu - związek czasowy ze szczepieniem itp. (ostatni link na dole).
 • W krajach zachodnich gdzie szczepią się przeciwko większej liczbie patogenów mają niema 2x większy problem: średnia zapadalność u dzieci poniżej 1. r.ż. w Polsce w latach 2009–2011 (13,99/100 000) była znacznie niższa od zapadalności na IChM w roku 2006 w 27 krajach europejskich (około 20/100 000), na podstawie danych EU-IBIS"
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031393912000728

Źródła: http://i.imgur.com/DWvky7j.jpg
http://www.parasoldlazycia.org/najczesciej-zadawane-pytania.html
http://www.mp.pl/szczepienia/wywiady/show.html?id=90192
http://wyborcza.pl/1,75478,15180185,W_Kielcach_najmniej_zapalen_pluc__To_efekt_szczepien_.html
http://dziecisawazne.pl/pneumokoki-szczepic-czy-nie/
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/pneumokoki_ekspert.html?offset=20 (FAQ)
Badania dotyczące wpływu szczepienia przeciwko pneumokokom na florę bakteryjną:
http://www.individuelle-impfentscheidung.de/index.php/impfen-mainmenu-14/impfalternativen-mainmenu-35/16-varia/3-pneumokokken
http://www.impfschaden.info/krankheitenimpfungen/pneumokokken/impfung.htmlSepsa u 10 miesięcznego dziecka ( hib b ), pomimo pełnego zaszczepienia i odpowiedniego miana przeciwciał ( ochronnego )
ABSTRACT This article presents information on the occurrence of fatal Haemophilus influenzae type b sepsis in a 10-month-old infant despite complete vaccination and adequate Hib antibodies. Since the implementation of Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine into routine immunisation programmes, the attack rate has decreased from 20-40 to 1/100,000 children under the age of 5 years with a reduction in mortality to about 2.5%. Vaccine failure after regular Hib vaccination is a remarkably rare event. In a recent overview, 115 children with true vaccine failure during a 6-year study period were reported.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00431-004-1449-2


Czy bakterie kolonizujące jamę nosową mogą zapobiegać infekcjom ucha lub zapaleniu płuc?

Najnowsze badanie przeprowadzone w Forsyth Institute rzuca trochę więcej światła na zależności jakimi rządzą się bakterie w naszym mikrobiomie.
Według artykułu opublikowanego w mBio wyniki uzyskane przez zespół badaczy z Forsyth oraz z Vanderbilt University wykazały, że nieszkodliwe bakterie zamieszkujące jamę nosową oraz skórę mogą negatywnie wpływać na rozwój patogenu odpowiedzialnego za częste infekcje ucha środkowego u dzieci i zapalenie płuc u starszych.
Badanie to przedstawia pierwsze dowody, że Corynebacterium accolens (nieszkodliwy gatunek bakterii często zasiedlający jamę nosową) może powstrzymywać rozwój Streptococcus pneumoniae - bakterię odpowiedzialną za zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, infekcje ucha środkowego oraz zapalenie zatok.
Według danych WHO zakażenie S. pneumoniae prowadzi do ponad 1 miliona zgonów rocznie, głownie u małych dzieci w krajach rozwijających się. Mimo, że większość ludzi jest nosicielem tej bakterii i nie rozwijają się u nich objawy choroby, kolonizacja zwiększa ryzyko i jest niezbędna do wystąpienia infekcji oraz transmisji drobnoustroju na innych, podatnych osobników.
W swojej pracy dr Lindsey Bomar wraz z zespołem udowodnili, że C. accolens występuje w przeważającej większości u dzieci nieskolonizowanych przez S. pneumoniae. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono również, iż C. accolens zmienia swoje środowisko przetwarzając substancje produkowane przez komórki gospodarza (triacyloglicerole) do wolnych kwasów tłuszczowych, które hamują rozwoju S. pneumoniae. Badaczom udało się zidentyfikować enzym niezbędny do zajścia tej reakcji.
"Wysnuliśmy hipotezę, że interakcje zachodzące między pneumokokami i bakteriami komensalnymi wpływają na zdolność pneumokoków do zasiedlenia, rozmnażania się i przetrwania", piszą autorzy w swoim artykule. Jeżeli tak jest, scharakteryzowanie mikrobioty nosa u dzieci w zależności od obecności lub braku pneumokoków, może ujawnić klinicznie istotne interakcje, które wpływają na dynamikę kolonizacji tymi bakteriami. Przykładowo, zespół badawczy Pettigrew zaobserwował, że u dzieci nieskolonizowanych S. pneumoniae występuje względnie większa ilość bakterii z rodzaju Corynebacterium (maczugowce), w porównaniu z dziećmi zakażonymi pneumokokiem.""Chociaż bakterie z rodzaju Corynebacterium, wraz z pneumokokami, występują powszechnie w przewodach nosowych oraz na skórze, ich funkcje w tak złożonych społecznościach mikrobiologicznych są jeszcze słabo poznane."
Aby sprawdzić swoją hipotezę naukowcy przeanalizowali losowo wybraną podgrupę ok. 200 z 1000 wymazów z nosogardła pobranych między październikiem 2008 r. a kwietniem 2009 r. Próbki pochodziły od dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 7 roku życia.
Uzyskane wyniki badań pomogą utorować drogę dla przyszłych projektów mających na celu ustalenie czy C. accolens może zostać wykorzystany w regulowaniu stopnia kolonizacji przez patogeny, a dzięki temu - zapobieganie kolonizacji pneumokokiem i późniejszej infekcji.

↪ Bomar L, Brugger SD, Yost BH, Davies SS, Lemon KP. Corynebacterium accolens Releases Antipneumococcal Free Fatty Acids from Human Nostril and Skin Surface Triacylglycerols. mBio. 2016.
http://mbio.asm.org/content/7/1/e01725-15.abstract
↪ Jason Laday, "Nasal passage bacteria may help prevent pneumonia, ear infections", January 6, 2016
http://goo.gl/4ERwAc
↪ Jennifer Kelly, "Forsyth Study Details How Good Bacteria Might Help Prevent Middle Ear Infections and Pneumonia", January 5, 2016
http://goo.gl/OAe2TM
↪ foto. Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc, pneumokok), AMI images/Science Photo Library
http://www.sciencephoto.com/media/87465/view
https://www.facebook.com/mikrobiom/posts/917870481656739:0


Pneumokoki wytwarzają nadtlenek wodoru szkodliwy dla niektórych bakterii
S. pneumoniae jest w stanie hamować wiele konkurujących organizmów w warunkach tlenowych w górnych drogach oddechowych.
An inverse correlation between colonization of the human nasopharynx by Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae, both common upper respiratory pathogens, has been reported. Studies were undertaken to determine if either of these organisms produces substances which inhibit growth of the other. Culture supernatants from S. pneumoniae inhibited growth of H. influenzae, whereas culture supernatants from H. influenzae had no effect on the growth of S. pneumoniae. Moreover, coculture of S. pneumoniae and H. influenzae led to a rapid decrease in viable counts of H. influenzae. The addition of purified catalase prevented killing of H. influenzae in coculture experiments, suggesting that hydrogen peroxide may be responsible for this bactericidal activity. H. influenzae was killed by concentrations of hydrogen peroxide similar to that produced by S. pneumoniae. Hydrogen peroxide is produced by the pneumococcus through the action of pyruvate oxidase (SpxB) under conditions of aerobic growth. Both an spxB mutant and a naturally occurring variant of S. pneumoniae, which is downregulated in SpxB expression, were unable to kill H. influenzae. A catalase-reversible inhibitory effect of S. pneumoniae on the growth of the respiratory tract pathogens Moraxella catarrhalis and Neisseria meningitidis was also observed. Elevated hydrogen peroxide production, therefore, may be a means by which S. pneumoniae is able to inhibit a variety of competing organisms in the aerobic environment of the upper respiratory tract.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858213"Bakteria w spreju zapobiegnie epidemiom zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?" https://goo.gl/fHvZBI

"Kiedy w bakteriach budzi się demon. Co sprawia, że zwykle niegroźne drobnoustroje stają się śmiertelnie niebezpieczne?"
https://goo.gl/AmG4Kf

"W mikrobiomie dzieci zaszczepionych PCV-7 (siedmiowalentną szczepionką przeciwko pneumokokom) zmniejszył się udział szczepów pneumokoków o te zawarte w szczepionce, natomiast zwiększył się udział szczepu Haemophilus, w porównaniu z nieszczepionymi." https://goo.gl/2J9XaX

"„pojawienie” się nowych serotypów (szczepów) bakterii powoduje zapalenia ucha i inne łagodne choroby, ale również te same nowe serotypy bakterii powodują ciężkie i śmiertelne formy chorób inwazyjnych. Ten mechanizm nazwany został „zastępowanie serotypów” (angl. serotype replacement)  i występuje w połączeniu z szczepionkami takimi jak Hib, Prevenar, Menactra. Te preparaty są skuteczne przeciwko zawartym w nich serotypom bakterii np. streptococcus pneumoniae, tyle że są tak skuteczne, że zapobiegają również naturalnej i bezobjawowej kolonizacji tych bakterii."
„A vaccine that has dramatically curbed pneumonia and other serious illnesses in children is having an unfortunate effect: promoting new superbugs that cause ear infections.„
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/


"Podane powyżej wartości częstości występowania inwazyjnych chorób (np. 1 na 5 tys. dzieci dla wszystkich pneumokokowych chorób inwazyjnych) to wartości odnoszące się do uśrednionej populacji dzieci w Polsce. W liczbach całkowitych można to też wyrazić w następujący sposób:
W 2003 roku populacja dzieci 0 – 5 lat wynosiła około 1,9 milionów. W tym roku szacunkowo od 330 – 460 przypadków pneumokokowych chorób inwazyjnych miało miejsce, co oznacza wystąpienie choroby inwazyjnej u 0,018-0,025% populacji dzieci. Reszta, czyli 99,997 % populacji dzieci, w okresie przed szczepieniami przeciwpneumokokowymi nie zapadła na żadną z inwazyjnych chorób pneumokokowych mimo wysokiej częstości bezobjawowych zakażeń."
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/pneumokoki-w-polsce-nosicielstwo-i-inwazyjne-zachorowania-u-dzieci-w-liczbach/

Never ending story.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26190092

  "Szczepienie może mieć poważne konsekwencje dla mikrobiomu NP. Obecne szczepionki pneumokokowe są skierowane przeciwko wielu serotypów samym potencjalnie eliminując je z mikrobiomu. Na podstawie uwag na temat tego i innych szczepionek, oczekuje się, że nowe organizmy, aby przejść do pustych nisz . utworzony przez eliminację szczepionki organizmów Zatem struktura mikrobiomu jest zmieniana przez szczepionkami nieprzewidziane konsekwencje tej zmiany pozostają być postrzegane. ",
http://www.jcvi.org/cms/research/projects/nasopharynx-microbiome-and-vaccination-in-children/overview/

"Seven-walentną szczepionkę pneumokokową (PCV-7) uodpornienie prowadziło do tymczasowego przesunięcia drobnoustrojów kompozycji społeczności i zwiększenie różnorodności bakterii. Immunization doprowadziły również do zmniejszenia obecności pneumokokowych serotypów i zwiększenie względnej obfitości i obecnością z nonpneumococcal paciorkowców i beztlenowych bakterii. Ponadto liczebność bakterii Haemophilus i Staphylococcus w szczepionkach była wyższa w grupie kontrolnej. Badanie to pokazuje znacznie szerszy wpływ szczepienia z PCV-7 na drobnoustrojów niż obecnie zakładany, oraz podkreśla potrzebę uważnego monitorowania podczas realizacji szczepionek skierowane przeciwko wspólnych kolonizatorów.
"Biesbroek G., Wang X., Keijser BJ i Wsp. Siedem-walentnej szczepionki pneumokokowej sprzężoną i nosogardzieli mikroflory u dzieci zdrowych Emerg Infect Dis 2014; 20:.... 201-210.
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-1220_article

"Badania że spojrzał na nosogardła cocarriage w dobie PCV wykazały zmian w przewozie H. influenzae i S. aureus następujące realizacji PCV, co oznacza, że ograniczenie typu pneumokoki szczepionka spowoduje wzrostu H. influenzae i prowadzone przez S. aureus .
"VT Devine, JM Jefferies, SC Clarke i SN Faust, nosogardła Bakteryjne Przewóz w erze szczepionki sprzężonej z naciskiem na Pneumokoki J Immunol Res 2015; 2015:.. 394368.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4553195/Zmiany częstości występowania serotypów Streptococcus pneumoniae pod wpływem szczepień – konsekwencje epidemiologiczneInwazyjna choroba pneumokokowa (ang. invasive pneumococcal disease, IPD) objawia się w większości przypadków jako pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub wstrząs septyczny. Inwazyjne, pneumokokowe zapalenie płuc jest na tyle poważną chorobą, że już w latach 50-tych XX wieku rozpoczęto prace nad opracowaniem szczepionki przeciwko pneumokokom, która miałaby chronić osoby dorosłe z grup podwyższonego ryzyka rozwoju inwazyjnej choroby pneumokokowej. Pierwszą szczepionką przeciwko pneumokokom, która w badaniach klinicznych okazała się skuteczna, była 14-walentna szczepionka polisacharydowa zastosowana po raz pierwszy w grupie południowoafrykańskich górników, u których obserwowano wysoką zapadalność na pneumokokowe zapalenie płuc. Sześć lat później, w 1983 roku, stosowana obecnie 23-walentna szczepionka polisacharydowa zastąpiła szczepionkę 14-walentną. W ciągu kolejnych 20 lat społeczność medyczna powoli przekonywała się do wartości tych szczepień, co spowodowało coraz szersze stosowanie szczepień w populacji osób należących do grup ryzyka rozwoju IPD. Badania kliniczne potwierdziły, że szczepionka polisacharydowa efektywnie zmniejsza ryzyko rozwoju IPD u osób dorosłych, a szacowana w badaniach skuteczność waha się w zakresie 65-75%.W 2000 roku do powszechnego użycia wprowadzono skoniugowaną szczepionkę 7-walentną, którą stosowano rutynowo u małych dzieci. Co ciekawe, szczepionkę tę cechowała znacznie wyższa skuteczność sięgająca nawet 82-97%. Niestety, obok dowodów na zmniejszenie zapadalności na IPD w grupie szczepionych dzieci zaobserwowano, że powszechne stosowanie szczepionki skoniugowanej powoduje selekcję szczepów pneumokoków na korzyść szczepów nieszczepionkowych. Powoduje to zwiększenie zapadalności na chorobę pneumokokową wywołaną przez szczepy nieszczepionkowe. Co ważne, kolejne badania wykazały, że powszechne stosowanie szczepionki skoniugowanej zwiększa nie tylko odsetek dzieci zakażonych szczepami nieszczepionkowymi, ale również liczbę takich zakażeń u dorosłych. Było to tym bardziej zaskakujące, że w ponad 30-letnim doświadczeniu ze szczepionkami polisacharydowymi nie zaobserwowano takiego zjawiska. Wydaje się zatem, że odpowiedź poszczepienna i ryzyko związane z presją ewolucyjną, jaką wywiera na pneumokoki szczepienie, zależy od wieku szczepionego pacjenta. Jak zatem wprowadzenie powszechnego szczepienia dzieci szczepionką skoniugowaną wpłynęło na epidemiologię zakażeń pneumokokowych w całej populacji?Autorzy pracy opublikowanej właśnie na łamach American Journal of the Medical Sciences podjęli się niełatwego zadania oceny zmian epidemiologii zakażeń pneumokokowych pod wpływem wprowadzenia powszechnego programu szczepień przeciwko tym patogenom. Badanie przeprowadzono w okresie 15 lat (1996-2010) w hrabstwie Huntington i okolicach. Obserwacją objęto niemal 300 tysięcy osób. Hrabstwo Huntington wytypowano do badania dlatego, że jest to miejsce, w którym nadzór nad zakażeniami pneumokokowymi prowadzony jest już od 1978 roku, co stanowi jedną z najdłuższych obserwacji tego typu prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. W badanym okresie nie doszło do znaczących zmian demograficznych w społeczności hrabstwa.Do badania włączono kolejne osoby zgłaszające się do lekarza z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy spowodowanej przez S. pneumoniae. Okres trwania badania podzielono na trzy pięcioletnie podokresy: 1996-2000, czyli czas przed wprowadzeniem 7-walentnej szczepionki skoniugowanej (PCV7), 2001-2005 - pierwszy okres stosowania powszechnych szczepień dzieci preparatem skoniugowanym i 2006-2010 - drugi okres stosowania powszechnych szczepień dzieci.Mediana wieku dorosłych i dzieci z potwierdzonym zakażeniem pneumokokami nie zmieniła się znacząco w żadnym z analizowanych okresów. Podobnie przed wprowadzeniem szczepionki skoniugowanej i w pierwszym 5-letnim okresie stosowania szczepień nie zmieniła się liczba zakażeń. Natomiast w drugim 5-letnim okresie stosowania szczepień skoniugowanych paradoksalnie zaobserwowano znaczące zwiększenie częstości zachorowań w grupie osób dorosłych przy znaczącym zmniejszeniu liczby zakażeń wśród dzieci. Zakażenia te były w dużej mierze spowodowane przez szczepy pozaszczepionkowe, ponieważ zapadalność na choroby pneumokokowe wywołane przez szczepy szczepionkowe zawarte w preparacie skoniugowanym zmniejszyła się nawet 5-krotnie. Co więcej, liczba zakażeń obserwowanych u osób dorosłych spowodowanych przez szczepy zawarte zarówno w szczepionce skoniugowanej jak i 23-walentnej szczepionce polisacharydowej (PPV23) zmniejszyła się, podczas gdy liczba zakażeń spowodowanych przez szczepy zawarte jedynie w PPV23 przez pierwsze 5 lat pozostała na tym samym poziomie, co w latach 1996-2000, przed wprowadzeniem PCV7, ale w kolejnym 5-letnim okresie zaobserwowano zwiększoną zapadalność na IPD spowodowaną przez te szczepy.U dzieci całkowita częstość występowania zakażeń pneumokokowych spowodowanych przez szczepy szczepionkowe zmniejszyła się ponad 14-krotnie. W drugim okresie stosowania PCV7 całkowita zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową zmniejszyła się 2-krotnie w porównaniu z okresem sprzed stosowania szczepionek skoniugowanych. Zmniejszeniu uległa również zapadalność na IPD spowodowane przez szczepy zawarte jednocześnie w PPV23 i PCV7 (2-krotne zmniejszenie zapadalności) przy znaczącym zwiększeniu zapadalności na IPD spowodowaną przez szczepy nieznajdujące się w PCV7.W całej grupie badanej, obejmującej zarówno dzieci jak i dorosłych częstość występowania zakażeń pneumokokowych spowodowanych przez niektóre szczepy szczepionkowe, takich jak szczepy 14 i 18, zmniejszyła się odpowiednio 3- i 14-krotnie. W przypadku pozostałych szczepów zawartych w PCV7, zapadalność zmniejszyła się o ok. 3/4 lub więcej w porównaniu z okresem sprzed stosowania PCV7, a różnica ta była istotna statystycznie.W całym obserwowanym okresie stosowania PCV7 doszło do pojawienia się kilku nowych szczepów pneumokoków, których antygenów nie pokrywał preparat skoniugowany. Szczepy te niejako zastąpiły szczepy szczepionkowe w środowisku. Niektóre z nich, np. 7, 19A, 20 i 22 to szczepy, których antygeny znajdują się w szczepionce polisacharydowej, ale inne, takie jak 6C, 16 i 35B nie są zawarte ani w szczepionce polisacharydowej ani skoniugowanej.Zmiany te nie dotyczą jednak wszystkich szczepów pozaszczepionkowych. W wypadku niektórych szczepów (np. 6A, 13, 23A, 23B, 31, 34) zaobserwowano bowiem zmniejszenie lub stabilizację częstości występowania w okresie stosowania PCV7.Pięć szczepów, które są zdolne do szybkiego rozwoju oporności na penicylinę, jest zawartych w preparacie skoniugowanym (są to 6B, 9V, 14, 19F i 23F). Zapadalność na IPD spowodowaną przez te szczepy, za wyjątkiem 9V, zmniejszyła się od czasu wprowadzenia PCV7. Niestety, w grupie szczepów, których częstość występowania zwiększyła się pod wpływem stosowania PCV7, znajdowały się przede wszystkim niewrażliwe na stosowane leki szczepy pneumokoków (6C, 19A, 35B), co w konsekwencji spowodowało zwiększenie liczby zakażeń szczepami opornymi na penicylinę.Konsekwencją wprowadzenia rutynowego szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom przy pomocy preparatu PCV7 w populacji amerykańskiej było początkowo, w okresie pierwszych 5 lat od wprowadzenia szczepionki, znaczące zmniejszenie zapadalności na IPD. W kolejnych 5 latach nadal obserwowano zmniejszenie zapadalności na IPD spowodowane przez 6 z 7 szczepów zawartych w szczepionce. Efekt ten obserwowano zarówno u dzieci jak i dorosłych, co dowodzi indukcji tzw. odporności populacyjnej. Niestety w kolejnych latach doszło do zwiększenia zapadalności na choroby pneumokokowe spowodowane przez szczepy pozaszczepionkowe, co zniwelowało różnice obserwowane na początku. I choć w drugim okresie (6-10 lat od wprowadzenia PCV7) nadal obserwowano zmniejszoną zapadalność na IPD w grupie dzieci, w grupie osób dorosłych doszło do zwiększenia zapadalności na IPD zarówno spowodowane przez szczepy pozaszczepionkowe jak i szczepy zawarte w PPV23, a nieznajdujące się w PCV7. Pomimo początkowego podobieństwa pomiędzy badanymi grupami, obserwowanego w ciągu pierwszych 5 lat od wprowadzenia PCV7, w kolejnych latach zapadalność na IPD w grupie osób dorosłych zaczęła znacząco odbiegać od zapadalności w grupie pediatrycznej. Pomimo, że liczba przypadków IPD wśród dzieci zmniejszyła się o połowę, to z powodu zwiększenia zapadalności w grupie dorosłych o jedną trzecią doszło do zwiększenia całkowitej liczby przypadków IPD w badanej populacji.Dominującym szczepem pneumokoków powodującym zakażenia pomimo stosowania PPV23 i PCV7 był szczep 7. Szczep ten był odpowiedzialny za ponad 1/5 zakażeń. Badania innych zespołów również wskazywały na dominację jednego szczepu, choć w zależności od badanej populacji szczepy dominujące były różne. Według danych literaturowych pierwszym zaobserwowanym szczepem, który zastąpił w środowisku szczepy szczepionkowe był 19A. W grupie badanej przez Norton i wsp. 19A był również ważnym szczepem, którego częstość występowania zwiększyła się po wprowadzeniu rutynowego szczepienia PCV7. Zakażenia spowodowane przez ten szczep stanowiły 1/10 wszystkich IPD w drugim 5-letnim okresie obserwacji w badaniu. Szczepy 7 i 19A stały się szczepami dominującymi zarówno w grupie dzieci jak i dorosłych. Natomiast pozostałe szczepy niezawarte w PCV7 (8, 16, 20) występowały częściej wyłącznie u dorosłych. Oznacza to, że dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych, choć mogą być kolonizowane przez wszystkie szczepy pozaszczepionkowe, rzadko rozwijają IPD spowodowane przez te bakterie. Możliwe też, że w liczba IPD w badanej populacji jest zbyt mała by dokładnie rozstrzygnąć ten problem.Rutynowe, powszechne szczepienie dzieci przeciwko pneumokokom zmniejsza częstość nosicielstwa pneumokoków w jamie nosowo-gardłowej i ogranicza liczbę IPD spowodowanych przez szczepy szczepionkowe. Nosicielstwo obserwuje się u 20-65% dzieci. Niski odsetek nosicieli na pewno przyczynia się do zmniejszenia zapadalności na IPD w grupie osób dorosłych. Znamienne jest, że w przeciwieństwie do PCV7 stosowanej u dzieci, stosowanie PPV23 u dorosłych przez ponad 30 lat od zarejestrowania tej szczepionki nie doprowadziło do zmian w częstości występowania poszczególnych szczepów pneumokoków w populacji.W ostatnich latach, dzięki upowszechnieniu szczepień przeciwko pneumokokom, obserwujemy znaczące zmiany w epidemiologii chorób powodowanych przez te bakterie. I choć na skutek rutynowych szczepień doszło do zmniejszenia zapadalności na choroby spowodowane przez szczepy szczepionkowe, doszło do zastąpienia szczepów szczepionkowych przez inne, na które nie działają szczepienia. Zdaniem wielu autorów zastępowanie szczepów szczepionkowych przez inne będzie w najbliższym czasie jeszcze silniej wyrażone. Wprowadzenie zarejestrowanej niedawno szczepionki 13-walentnej (PPV13) może wywołać podobny efekt – zapobiegać zakażeniom spowodowanym przez szczepy szczepionkowe i promować zastępowanie ich w populacji innymi, pozaszczepionkowymi szczepami pneumokoków.Przy wyborze preparatu szczepionkowego dla osoby dorosłej należy zatem pamiętać, że choć stosowanie PCV7 u dzieci, dzięki zjawisku odporności populacyjnej, zmniejszyło zapadalność na IPD spowodowane przez szczepy szczepionkowe u dorosłych, zwiększyło się ryzyko rozwoju IPD spowodowanego przez szczepy pozaszczepionkowe.Z tego powodu zaleca się, by w grupie osób dorosłych stosować szczepionki polisacharydowe (PPV23), a nie szczepionki skoniugowane (zarejestrowaną niedawno do stosowania u dorosłych PCV7). Stosowanie szczepionki skoniugowanej u dorosłych nie tylko zmniejszy poziom wyszczepienia populacji, ale będzie również promowało zwiększoną częstość występowania szczepów pozaszczepionkowych w populacji.
http://www.esculap.pl/forum_szczepien/publikacja/zmiany_czestosci_wystepowania_serotypow_streptococcus_pneumoniae_pod_wplywem_szczepien_%E2%80%93_konsekwencje_epidemiologiczne/id,7f3bf2f5164b206091318edcd304eaac/


Zalecana szczepionka (PPV 23) nie działa u osób starszych, jest odpowiedzialna za 30 zgonów i kilka tysięcy powikłań
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1392594/Pneumonia-jabs-pensioners-scrapped-dont-work.html

Ceny szczepionek (2015 rok)

Pneumokoki (Prevenar 13) ok 320zł
Pneumokoki (Pneumo 23) ok 80zł
PCV-13 należy stosować łącznie z polisacharydową szczepionką przeciwko pneumokokom (PPSV-23),

Powyższy tekst pomimo, że długi porusza tylko kilka aspektów związanych z pneumokokami. Koniecznie należy też przeczytać poniższe teksty. Lektura obowiązkowa.
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/

Szczególnie:
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/pneumokoki-w-polsce-nosicielstwo-i-inwazyjne-zachorowania-u-dzieci-w-liczbach/

"W Polsce szczepienia przeciw pneumokokom są;1. Obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia)
• dzieciom od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
- po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z
wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego;
- zakażonym HIV;
- po przeszczepieniu szpiku, przed lub po przeszczepieniu narządów
wewnętrznych lub przed lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
• dzieciom od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorującym na:
- przewlekłe choroby serca;
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość
idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną;
- asplenię wrodzoną, dysfunkcje śledziony, po splenektomii, lub po leczeniu
immunosupresyjnym;
- przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy;
- pierwotne zaburzenia odporności;
- choroby metaboliczne, w tym cukrzycę;
- przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;

• dzieciom od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzonym przed
ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonym z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

2. Zalecane (niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia)
• dzieciom od 2 miesiąca życia do 5 roku życia oraz osobom dorosłym powyżej 50
roku życia;
• dzieciom i osobom dorosłym z przewlekłą choroba serca, przewlekłą chorobą płuc,
wyciekiem płynu mózgowo- rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą
chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym
papierosy;

• dzieciom i osobom dorosłym z anatomiczną i czynnościowa asplenią, sferocytozą i
innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią;

• dzieciom i osobom dorosłym z zaburzeniami odporności, wrodzonymi i nabytymi
niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą choroba nerek i zespołem
nerczycowym, białaczką, choroba Hodgkina, uogólniona choroba nowotworową
związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapią,
szpiczakiem mnogim.

Uwaga ogólna:
Szczepionki skoniugowane można podawać:
• szczepionkę 13 i 10-walentną dzieciom od 2 miesiąca życia do 5 roku życia;
• szczepionkę 13 walentną – od 2 miesiąca życia;

Szczepionki polisacharydowe można podawać od 2 roku życia."
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=137&to=kalendarz
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=137&sz=1024&to=szczepionka
Kilka interesujących informacji o pneumokokach, artykuł co prawda proszczepionkowy napisany w duchu "Szczepionki nie uchronią dziecka przed wszystkimi serotypami, ale uchronią je przed tymi najgorszymi."
ale warto kilka poruszonych aspektów zacytować:
"Czy nosiciel pneumokoków jest narażony?

I tak i nie (nie ma to jak jasne i klarowane odpowiedzi ;))

Gdyby flora fizjologiczna organizmu nie ulegała zmianie i pozostawała w idealnej równowadze to pewnie nie było by zamieszania. Problem polega na tym, że w trakcie naszego życia nieustannie się ona zmienia. Jedne bakterie i grzyby są wypierane przez inne. W zależności od ogólnego stanu zdrowia, od kontaktu z rówieśnikami, od tego w jakim miejscu przebywamy, jakie infekcje nas dotykają czy jakie leki przyjmujemy zmienia się nasza flora. Pneumokoki mogą kolonizować nos i gardło przez miesiąc lub przez kilka miesięcy. Jeden serotyp zastępuje inny, raz jest go mniej, raz więcej i tak dalej.

Okres kolonizacji może być bardzo różny i sięgać nawet kilku miesięcy. Paradoksalnie im dłuższy czas pobytu danej odmiany pneumokoka w nosogardle tym lepiej. Bezobjawowe nosicielstwo powoduje produkcję przeciwciał, dzięki którym człowiek poradzi sobie w trudniejszych sytuacjach – na przykład przy chwilowym spadku odporności. Każdy czas się kiedyś kończy i każdy serotyp może być zastąpiony przez inny. Najgorzej jest wtedy gdy na zastępstwo przychodzi ten bardziej złośliwy.

Jeśli dojdzie do infekcji to zwykle z powodu nowego przybysza (czyli na przykład innego, niekiedy bardziej złośliwego serotypu pneumokoka). Zwykle w ciągu pierwszego miesiąca od jego pojawienia się w naszej florze dochodzi do rozwoju infekcji. Organizm po prostu nie zdążył jeszcze naprodukować odpowiedniej armii obrońców. Dla przykładu: małe dziecko jest nosicielem Streptococcus pneumoniae i nie ma żadnych objawów choroby. Załóżmy że idzie do przedszkola, albo chociażby ma kontakt z przedszkolakiem czy nosicielem innego serotypu (bawią się razem przez kilka godzin i jest super), ale w kilka dni po tym zaczyna kaszleć, gorączkować. Zapalenie płuc pneumokokowe. Także zwykle choroba nie jest związana z pneumokokiem, którego znamy, ale z nowym serotypem, który dopiero co pojawił się w nosogardle.
[..]

Szczepienie chroni dziecko przed pneumokokiem a zwiększa ryzyko zakażeń wywołanych przez gronkowca

Gronkowiec jest bakterią bezotoczkową. U dzieci najgorsze typy zakażeń powodują bakterie otoczkowe. Niedojrzały układ immunologiczny dziecka i ta nieszczęsna otoczka obecna na pneumokokach, meningokokach i bakterii H. influenzae to bomba z niekoniecznie opóźnionym zapłonem. Bakterie te wywołują między innymi zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zakażenie uogólnione. To te infekcje są dla małego dziecka najgroźniejsze. Rzeczywiście zwiększyła się częstość nosicielstwa gronkowca
[..]Grupy ryzyka

"wiek jest silnym czynnikiem ryzyka inwazyjnych zakażeń pneumokokowych – najbardziej narażone są małe dzieci do 2. roku życia oraz osoby starsze. Dla starszych dzieci i młodych, ogólnie zdrowych dorosłych pneumokoki nie są takie groźne."
"Przede wszystkim trzeba wspomnieć, że dla dzieci do 2. roku życia, z racji niepełnej dojrzałości układu odpornościowego, najgroźniejsze są baterie otoczkowe (pneumokoki, meningokoki, H. influenzae typu b). Gronkowce nie mają otoczki i dlatego rzadko są przyczyną np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Podobnie znacznie rzadziej niż pneumokoki wywołują zapalenie płuc. "
http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=64427
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr-kuchar-i-pneumokoki-cz-iii-gronkowiec/
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr-kuchar-i-pneumokoki-cz-i-nosicielstwo/
Dlaczego niektórzy są nosicielami a inni nie?
1. Wśród czynników sprzyjających kolonizacji (czyli niejako wejściu danej bakterii w skład flory fizjologicznej człowieka) wymienia się wiek.
 • u dzieci do lat 5 (35-60%)
 • u dzieci ze szkół podstawowych wykrywana jest kolonizacja w 29-35%
 • u młodzieży i dorosłych od 9-25%
Częstość nosicielstwa zmienia się w danych grupach wiekowych w zależności od specyficznych sytuacjach, takich jak pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, domu dziecka lub pobyt dorosłych w  więzieniu, koszarach. W takich instytucjach, gdzie ludzie przebywają na małych powierzchniach drobnoustroje szerzą się zdecydowanie łatwiej.
2. Nie tylko wiek dziecka ale i jego sytuacja mieszkaniowa,
3.  higiena,
4. wielkość rodziny (a także fakt czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka/przedszkola),
5. palenie papierosów w otoczeniu dziecka,
6.  przebyte infekcje – wszystko to (od pkt 1 do 6) wpływa na skład flory i ewentualne nosicielstwo danych bakterii.
[..]

Jakie czynniki poza szczepieniami mają znaczenie wg. lekarza?

"Ryzyko choroby pneumokokowej jest mniejsze:
 • Jeśli karmisz piersią. Polecam karmienie piersią każdej mamie. Opory są duże (wcale nie tak rzadko), a większość mam pojawia się po prostu i mówi, że od 2 tygodni podaje mleko modyfikowane bo pokarm się skończył. Wiele mam nie ma po prostu możliwości karmienia piersią – nie jest to przestępstwo. Tak czy siak – chcesz ochronić dziecko przed pneumokokiem – zafunduj mu mleko mamy :)
 • Jeśli dziecko przebywa w domu z mamą/babcią/dziadkiem. Odradzam żłobek (chociaż moja starsza sama do tej instytucji uczęszczała), ale rozumiem, że rodzic czasami może nie mieć innego wyboru.
 • Jeśli nie palisz papierosów (ani nikt w otoczeniu Twojego malucha). Wałkuję temat palenia papierosów w otoczeniu dziecka i sama mam już dość tematu, bo tutaj mam wrażenie, że rodzic/dziadek/wujek problemu nie widzi.
 • Jeśli rodzisz naturalnie i o czasie. Pomijam temat „cesarek na życzenie”, bo poza tymi nielicznymi wyjątkami nikt nie chce fundować sobie otwarcia jamy brzusznej z własnej woli. Tutaj wybiera los. Wszystko jest ok rodzisz siłami natury o czasie, coś idzie nie tak – rodzisz cięciem cesarskim lu siłami natury przedwcześnie.
 • Jeśli Twoje dziecko nie ma starszego rodzeństwa. Mam nadzieję, że ten punkt nie wpłynie na obniżenie dzietności!
 • Jeśli dziecko nie otrzymywało antybiotyków. Pomijam fakt rodziców żądających antybiotyku „BO TAK” i wychodzących z gabinetu z fochem, bo ja „NIE WIDZĘ WSKAZAŃ”. Pomijam również lekarzy, którzy dają, bo „nigdy nie wiadomo”. Generalnie zasada jest taka, że staramy się unikać niepotrzebnej antybiotykoterapii i ograniczać się tylko do przypadków wymagających podaży leku. Antybiotyk zdarzyć się może w życiu każdego dziecka.
 • Jeśli Twoje dziecko ma więcej jak 5 lat."
http://mamapediatra.blog.pl/?p=672 (blog lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii)
„Badanie 7-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom u dzieci z nawracającym ostrym zapaleniem ucha środkowego wykazało przesunięcie kolonizacji pneumokokowej w kierunku serotypów innych niż szczepionkowe i wzrost gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) związanego z ostrym zapaleniem ucha środkowego po szczepieniu.”
„Te odkrycia sugerują naturalne współzawodnictwo pomiędzy kolonizacją pneumokoków typu szczepionkowego a gronkowcem złocistym, co może wyjaśniać wzrost ilości zapaleń ucha środkowego związanych z gronkowcem złocistym po szczepieniu.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15183627

Niemożność poruszania kończyną to łagodne powikłanie poszczepienne?

dr hab. nauk med. Piotr Albrecht:
"Szczepionki nie są pozbawione działań niepożądanych bo takie nie istnieją. Choroba to jest też pewnie działanie niepożądane dużo często groźniejsze niż samo szczepienie.
Czyli obserwuje się obrzęk w miejscu szczepienia, zaczerwienienie, bolesność, NIEMOŻNOŚĆ PORUSZANIA KOŃCZYNĄ, gorączkę trwającą do 5 dniu... natomiast poważnie działanie niepożądane jak zespół GBS są rzeczą niezwykle rzadką..."
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1003210813059744/ https://youtu.be/LMOeQB06LzA?t=239


https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/982755838438575/

"Panorama informuje: dzieci masowo umierają przez pneumokoki i w końcu szczepionka będzie refundowana, a tu taka Pani Justyna się sprzeciwia ;)
Chociaż mówi, tak naprawdę nic nie ma przeciwko refundowaniu tylko przeciwko zmuszaniu... Ale tak to pokazali, że można odnieść inne wrażenie.http://panorama.tvp.pl/24309007/obrona-przed-sepsa
Pneumokokihttps://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html
Meningokokihttp://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html
"Pneumokokowe zakażenia inwazyjne charakteryzują się występowaniem poważnych powikłań i wysoką śmiertelnością. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 14,5 mln dzieci poniżej 5 r.ż. choruje rocznie na świecie na inwazyjne choroby pneumokokowe (IChP), a blisko 1 mln dzieci w wieku od 1 do 59 m.ż. rocznie umiera z ich powodu (O'Brien, Wolfson, Watt, et al., 2009)4" "Największa zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową (IChP) u dzieci występuje w wieku 0-2 r.ż. i w Polsce wynosi ona 19/100 tys., a w przedziale wiekowym od 0 do 5 r.ż. wynosi 17,6 /100 tys. (Grzesiowski, Skoczynska, Albrecht, et al., 2008)5 Śmiertelność z powodu IChP wynosi w USA 1,4% w wieku poniżej 2 r.ż. (Robinson, Baughman, et al., 2001)11." http://www.czestochowa.pl/data/other/program_1.doc. 7,15 mln dzieci w Polsce 17% do 2 roku życia to 1,21 mln dzieci z czego zachoruje na IChP około 200 rocznie z czego 1,4% być może umrze (tak jak w USA, to w pewnie w PL podobnie) czyli w sumie szczepimy miliony dzieci do 2 roku życia narażając na różne NOP walcząc o życie dwóch dzieci rocznie. " w Polsce częstość IChP - posocznice i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych - wynosi dla dzieci do 5 r.Ŝ. 17,6/100 000/rok, a dla dzieci do 2 r.Ŝ. 19/100 000/rok8 . 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TbhQ08sBmDMJ:stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/20/1/1/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl http://www.koroun.edu.pl/pdf/rekomendacjePRO_IChP.pdf

Szacując z dziećmi do 5 roku życia to może rocznie jest 4-5 zgonów wg amerykańskich statystyk przełożonych na Polskie liczby... Z tego co pamiętam to zdecydowanie więcej ofiar śmiertelnych w Polsce jest w tej grupie z powodu pieczywa (zadławienia) czy operacji z powodu baterii (połknięcia) i jakoś dziwnym trafem tym w mediach rodziców nie straszą... Dlaczego? Bo nie ma drogiej szczepionki i nikt na zapobieganiu takim zgonom nie zarobi?;> 

Czyli mówimy o kilku zgonach rocznie z powodu pneumokoków którym nie raz można było zapobiec przy szybszym podaniu antybiotyku, lepszej organizacji i przeszkoleniu rodziców jak i lekarzy... 
TymczasemPrestiżowy magazyn medyczny "Lancet" opublikował światowy raport o śmierci dzieci poniżej piątego roku życia. "Każdego roku umiera w Polsce 2,5 tys. maluchów." 
Ok. 160 przypadków SIDS 
"W grupie 1-14 lat umiera ponad 5 tys. osób rocznie. Jeden na sześć zgonów to skutek nowotworu złośliwego, co dziesiąta śmierć spowodowana jest chorobami układu oddechowego, a około 9 proc. - chorobami nerwowymi i narządów zmysłu. Z kolei urazy i zatrucia są najczęstszymi przyczynami zgonów wśród nastolatków między 15. a 19. rokiem życia. Niepokojącym zjawiskiem jest również wzrost liczby samobójstw wśród nastolatków, zwłaszcza między 15 a 19 rokiem życia. W 2012 r. życie odebrało sobie 311 młodych Polaków." 
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/246074-polskie-dzieci-ofiarami-groznych-chorob-przybywa-zgonow-na-nowotworyhttp://szczepienie.blogspot.com/p/sids-suds-sudc-vids-vaccine-szczepienie.html http://www.sfora.pl/polska/W-Polsce-umieraja-tysiace-malych-dzieci-a20090
Czyli:Jakieś tam tysiące dzieci w Polsce umiera, ale Ty drogi rodzicu bój się pneumokoków bo kilka lat w temu w tym przedszkolu dziecko umarło z ich powodu... I tylko szczepionka pomoże... 
Tak jakby inne patogeny groźne nie były seps nie wywoływały - gronkowiec mrsa to nie problem, czy nie zawarte w szczepionce inne serotypy pneumokoków.... 
Badania Rückingera i wsp. wykazały, że zapalenie opon wywołane przez pneumokoki serotypu 7F (niezawartego w żadnej szczepionce) cechują się największą śmiertelnością oraz częstością trwałych powikłań pochorobowych4. Rückinger S., von Kries R., Siedler A., van der Linden M.: Association of serotype of Streptococcus pneumoniae with risk of severe and fatal outcome. Pediatr. Infect. Dis. J., 2009; 28: 118-122 http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html Szczepionka przeciw pneumokokom .
Vaccine Failures in Patients Properly Vaccinated with 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine in Catalonia, a Region with Low Vaccination Coverage.
"Vaccine failures occurring with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) in 3 pediatric hospitals in Barcelona (2012-2013) are described. PCV13 vaccine failure was defined as the occurrence of an invasive pneumococcal infection in children properly vaccinated by PCV13. Among 84 patients with invasive pneumococcal infection, 32 had received at least one dose of PCV13. Seventeen of them had invasive pneumococcal infection produced by a PCV13 serotype. Among those, 9 patients were considered to have a PCV13 vaccine failure. Serotype 3 was isolated in 6 patients, serotype 19A in 2 and serotype 6B in 1."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26658626/

A Pneumonia Case Associated with Type 2 Polio Vaccine Strains
http://www.cmj.org/article.asp?issn=0366-6999%3Byear%3D2017%3Bvolume%3D130%3Bissue%3D1%3Bspage%3D111%3Bepage%3D112%3Baulast%3DLi

Invasive pneumococcal disease: From a tertiary care hospital in the post-vaccine era.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27905836/


 "Holandia: Więcej przypadków kolonizacji gronkowca, więcej kolonizacji nowymi serotypami pneumokoka, więcej kolonizacji trudnym w leczeniu serotypem 19A, brak przerwania łańcucha transmisji pneumokoka przez szczepienia. Podziękujmy szczepieniom przeciwko pneumokokom. Podziękujmy naszym wakcynologom za lobbowanie na rzecz masowych szczepień przeciwko pneumokokom. Ta sama sytuacja zaistnieje wkrótce w Polsce. Wszystkie osoby będą narażone na spotkania z nowymi serotypami..."
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/div-classtitlenasal-carriage-of-span-classitalicstreptococcus-pneumoniaespan-serotypes-and-span-classitalicstaphylococcus-aureusspan-in-span-classitalicstreptococcus-pneumoniaespan-vaccinated-and-non-vaccinated-young-childrendiv/8699F1BE216081480E87E425D504F587


„Choroba pneumokokowa wywoływana przez Streptococcus pneumoniae jest poważną chorobą bakteryjną, która może wywoływać infekcje ucha, zakażenie krwi, zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych. Patogen pneumokokowy obejmuje około 90 różnych szczepów. W 2000 roku szczepionka ukierunkowana na 7 z tych szczepów (PCV7) uzyskała licencję i była rekomendowana dla amerykańskich niemowląt. Jednak szczepy Streptococcus pneumoniae konkurują ze sobą, co wyjaśnia, dlaczego szczepy nieszczepionkowe szybko zastąpiły te, na które ukierunkowane były szczepionki. Stąd w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie wprowadzono nową szczepionkę, która ukierunkowana była na 13 szczepów pneumokokowych (PCV13). Dzisiaj szczepionki przeciw pneumokokom są stosowane w wielu krajach na całym świecie.
Z badań przedstawionych w niniejszej sekcji wynika, że wskutek stosowania szczepionek przeciw pneumokokom obniżyła się zapadalność na choroby pneumokokowe wywoływane przez niektóre szczepy, ale jednocześnie wzrosła ilość przypadków wywołanych przez inne szczepy. Po wprowadzeniu powszechnych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zapadalność na choroby pneumokokowe początkowo spadła, a następnie wzrosła, kiedy szczepy nieszczepionkowe szybko zastąpiły te, na które ukierunkowane były szczepionki, skutkiem czego szczepionki te stały się bezużyteczne. Niektóre z nowych szczepów są wysoce zjadliwe i oporne na działanie antybiotyków. Ponadto szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom znacząco zwiększyły ryzyko występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych u dorosłych. Indukowane drogą szczepień i zagrażające życiu szczepy pneumokoków stanowią obecnie problem ogólnoświatowy.”
https://www.youtube.com/watch?v=B9pYFci6Fs4&feature=youtu.be


W obu przypadkach mali pacjenci otrzymali szczepionki przeciw pneumokokom i meningokokom.
"The first patient had four attacks of meningococcal meningitis and an episode of pneumonia of unknown aetiology in childhood. The second had six attacks of meningitis. He also suffered from recurrent infections (otitis media, tonsillitis, chronic mucopurulent rhinitis and subsequent pansinusitis complicated by nasal polyposis) since childhood. No autoimmune disease was documented in either patient. They both received meningococcal and pneumococcal vaccines." https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28078901/Rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia 2017 r. nie będą mogli odmówić szczepienia przeciw pneumokokom. Dlaczego w Polsce ciągle jest obowiązek chociaż 18 państw Europy daje wybór? Kto i jak decyduje o wyborze szczepionki za rodziców? Dlaczego obowiązkowe szczepienia przeciw pneumokokom są tylko w czterech krajach? Dlaczego wybrano szczepionkę, która zawiera więcej aluminium i nie ma polskiej ulotki?
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych - 15.12.2016 r.

"Przetarg na dostawę szczepionek przeciw pneumokokom a konflikt interesów urzędników i lekarzy, w tym ekspertów, odpowiedzialnych za polski system oraz program szczepień ochronnych."

Poseł Paweł Skutecki:
Dzień Dobry Państwu, z bardzo małym opóźnieniem zaczynamy. Jeszcze kilka osób dojdzie, ale z uwagi na to, że dzisiaj mamy bardzo napięty kalendarz. dosłownie o trzynastej będzie komisja zdrowia, więc jest obawa, że duża część z Państwa, z gości i też posłów, będzie musiała wyjść, to bardzo bym prosił o taką zwięzłość. Mam nadzieję, że nam się uda.

Serdecznie witam przede wszystkim pana mdeinistra Posobkiewicza, który kolejny raz regularnie i systematycznie zaszczyca nas swoją obecnością i dziękujemy za to. Witam przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia i panią Dagmarę Korbasińską, panią Agnieszkę Grabowską-Jodkowską. Dzień dobry. Dziękuję, że panie przyszłyście. Czekamy jeszcze na pana Dyrektora Departamentu Zabiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi i pana Michała Ilnickiego. Tu Pan minister mówi, że jest na dole. Dzień dobry panie ministrze. Jest pani doktor Iwona Paradowska-Stankiewicz, Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii. Dzień Dobry. Witamy panie przedstawicielki biura Rzecznika Praw Dziecka, Panią Elżbietę Grasek i biura Rzecznika Praw Pacjenta panią Jolantę Wysocką, dzień dobry pani doktor. Pan doktor Jerzy Sienkiewicz, pani doktor Dorota Sienkiewicz. Panie… Państwo przedstawiciele Stowarzyszenia STOP NOP z panią Justyną Sochą, Krystyną Oprządek, panią Gosią Dźwikowską, Przemysław Cuske, Wiceprezes, tak? Prezes stowarzyszenia, dzień dobry. Jeżeli kogoś nie wymieniłem bardzo przepraszam, kwestia pośpiechu. Pana posła Kozłowskiego. Państwo wszyscy znacie. Jeszcze dojdzie pan poseł Bakun, jeszcze dojdzie pan poseł Liroy, szaleństwo. W każdym bądź razie, tak jak zazwyczaj jest, nasze spotkanie jest transmitowane więc prosiłbym o używanie mikrofonów i przedstawianie się przed wypowiedzią.

Temat na dzisiaj mamy wyłącznie szczepionka przeciwko pneumokokom. I rodzice są bardzo zaniepokojeni wyborem tej akurat szczepionki i samym wpisaniem szczepienia przeciwko pneumokokom do kalendarza obowiązkowych szczepień. Spróbujmy dzisiaj podyskutować na te dwa tematy, które tak ściśle się łączą. Prosiłbym, żebyśmy mieli jakby podstawę do tej rozmowy o prezentację przygotowaną przez panie, prosiłbym to możliwie skrótowo.

dr Dorota Sienkiewicz:
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Dorota Sienkiewicz. Jestem lekarzem pediatrą, zajmuję się też rehabilitacją dzieci od lat. No przechodząc od razu tak do tematu. Chyba nie muszę wszystkim przypominać, że jeśli chodzi o pneumokoki to mamy 90 serotypów pneumokoków. I powstały szczepionki, pierwsza była siedmiowalentna, która w tej chwili jest nie stosowana i następne dziesięciowalentne i trzynastowalentna w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ja chciałabym powiedzieć o takim zjawisku, które zostało opisane i jest opisywane w świecie w publikacjach, w czasopismach medycznych. Zjawisko, które się nazywa zastępowaniem szczepu. Konkretnie na bazie artykułów, które się ukazały. Zobaczcie państwo w jakich czasopismach. Tak przechodząc… luty 2010 w Stanach Zjednoczonych, tytuł jest "Poważne i inwazyjne choroby pneumokokowe u dzieci. Epidemiologia i wpływ szczepionek". Jak z tych badań wynika wskutek stosowania szczepionek przeciw pneumokokom obniżyła się zapadalność na choroby pneumokokowe wywołane przez niektóre szczepy, ale jednocześnie wzrosła ilość przypadków wywołanych przez inne szczepy. Niektóre z nowych szczepów są wysoce zjadliwe i oporne na działanie antybiotyków ponadto szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom znacząco zwiększyły ryzyko występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych u dorosłych. Epidemiology 2013 rok, tytuł "Konkurencja między szczepami Streptococcus pneumoniae. Implikacje dla indukowanych drogą szczepień serotypów zastępujących w procesie kolonizacji i rozwoju choroby. Nieco wcześniejsze, 2009 rok Pediatrix “Stały wpływ skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom na nosicielstwo wśród małych dzieci”. W tym badaniu stwierdzono, że pierwotny wskaźnik zapadalności na inwazyjne choroby pneumokokowe, uległ obniżeniu po powszechnych szczepieniach dzieci. Ale wzrósł, kiedy szczepy nieszczepionkowe zastąpiły te, na które szczepionki były ukierunkowane. Myślę, że badania kieleckie, które pokazały świetnie, że rzeczywiście po wprowadzeniu szczepionki pneumokokowej obniżyła się zapadalność na choroby pneumokokowe (inwazyjne, wśród dzieci), jednocześnie zmniejszyło się nosicielstwo. Także tutaj też to zaobserwowano, ale pytanie czy w Kielcach prowadzono badania dalsze, wieloletnie, czy nie było tego efektu. Dalszy wniosek z tego badania: istnieją dane wskazujące, że oporne na antybiotyki szczepy inwazyjnych chorób pneumokokowych powstały w wyniku rekombinacji szczepów szczepionkowych i nieszczepionkowych. Kolejne badanie 2014 rok prowadzone w Japonii na temat CPV7. Siedem szczepów pneumokoków, na które ukierunkowana jest szczepionka praktycznie zniknęło, ale w skutek zjawiska zastępowania szczepów całkowity wskaźnik występowania pneumokoków nie uległ zmianie. Badanie 2010 rok: ponowny wzrost zapadalności na pneumokokowe zapalenia opon mózgowych w północnej Francji w skutek zastępowania serotypów. Badanie 2014 rok ze Stanów Zjednoczonych: Wpływ 13-walentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko pneumokokom na nosicielstwo Streptococcus pneumoniae u małych dzieci. W kwietniu 2010 roku szczepionka przeciwko pneumokokom 13-walentna zastąpiła wcześniejszą 7-walentną ukierunkowana na 7 szczepów. U zdrowych dzieci w wieku 6 – 23 miesiące wystąpił spadek nosicielstwa szczepów pneumokoków. I tutaj to też Kielce to obserwowały, prawda? Że nosicielstwo było kilkuprocentowe w przeciwieństwie do grupy nieszczepionej, gdzie było około pięćdziesięcioprocentowe (to były te badania Kieleckie), więc tutaj to tez obserwowano. Ale u wszystkich dzieci nastąpił wzrost nosicielstwa szczepów nieszczepionkowych. Szczepionka była nieskuteczna u dzieci starszych, a niektóre z nieszczepionkowych szczepów są oporne na antybiotyki. I to co się przewija w tych pracach, to te szczepy nieszczepionkowe, które się jakby uaktywniają, są bardziej oporne na antybiotyki i są bardziej zjadliwe. 2013 rok tutaj pokusili się autorzy o taki matematyczny model zastępowania serotypów w nosicielstwie pneumokoków po sczepieniu. Dane w tej pracy wskazują, że powszechne szczepienie PCV13, szczepionka ukierunkowana na 13 szczepów, nie obniży całkowitej prewalencji chorób pneumokokowych, ponieważ spadek liczebności szczepów szczepionkowych zostanie zneutralizowany wzrostem liczebności szczepów nieszczepionkowych. Tutaj są inne badania, już ja nie będę wnikać dokładnie, to są badania generalnie dostępne. Tak podsumowując: Stany Zjednoczone to jest kraj, który ma najwyższą wyszczepialność w ogóle ze wszystkich chyba krajów światowych i tutaj także obserwowano bardzo duży wzrost lekoopornych pneumokoków i rejestrowanych jest coraz więcej przypadków ciężkich infekcji ropnych, które występują nawet u dorosłych osób z otoczenia dzieci szczepionych. Badania w Finlandii: Zarejestrowano 30% wzrost liczby infekcji wywołanych przez lekooporne pneumokoki. Następne badania w Niemczech (mniej więcej podobnie): Po wprowadzeniu do użytku Prevenaru, wzrosła zachorowalność na ciężkie infekcje pneumokokowe wśród szczepionych dzieci, liczba zarejestrowanych przypadków wzrosła w latach 2007 – 2010 z 45 do 74 rocznie, co daje ponad połowę zachorowań w wieku dziecięcym. Hiszpania, Anglia to są podobne badania, też obserwowano ten sam trend. Czyli wygasają szczepy, które są zawarte w szczepionkach, natomiast rozwijają się… (wśród tych 90 wiadomo, że jest 19 takich, które są z resztą w Prevenarze, serotyp 3, 33 i chyba 15). Więc obserwuje się, że niestety wzrasta ilość tych bardziej zjadliwych szczepów. I jeszcze jedna praca, myślę, że ciekawa, ponieważ tutaj (z 2010 roku) u wcześniaków zarejestrowano wyraźnie słabszą odpowiedź organizmu na szczepienie niż u dzieci urodzonych w terminie ze względu na słabszy układ odpornościowy. Wątpliwy jest sens zalecania szczepienia według daty urodzenia, a nie wieku skorygowanego. Myślę, że ten problem w ogóle dotyczy szczepień wszystkich, że dzieci (wcześniaki) jednak ten układ immunologiczny jest dużo słabszy, mniej rozwinięty i podawanie szczepionek nie biorąc pod uwagę wieku skorygowanego trochę mija się z celem, bo układ odpornościowy nie jest w stanie odpowiedzieć na szczepionkę tak jak u dziecka urodzonego o czasie. I tutaj, chciałam przedstawić opinię grupy ekspertów, z 2014 roku, ekspertów – taka opinia w ramach programu „Parasol dla Życia”, pewnie państwo go znacie. Tutaj pani prof. Jackowska, p. prof. Bernatowska… Mianowicie, zgodnie z rekomendacjami z 2012 roku wybór szczepionki powinien być oparty na aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Sytuacja epidemiologiczna była, dla tej szczepionki wprowadzonej między innymi w Kielcach, opracowana na lata 2009-2013 i była opracowana przez… na podstawie danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego, no więc pytanie się rodzi jaka jest sytuacja teraz czy państwo macie dane jaka jest epidemiologia, serotypy występujące 14, 15, 16, bo w zależności od tego wiadomo, ze trzeba szczepionkę dostosować. Czy jest w Polsce, bo ja tego nie wiem, obowiązek zgłaszania zakażeń pneumokokami. W Szwajcarii jest, od 1999 roku, natomiast w Niemczech i Austrii nie ma. Czy jest w Polsce taki obowiązek? Zgodnie, dalej, z rekomendacjami, wybór szczepionki powinien być oparty na dystrybucji serotypów powodujących zakażenia w poszczególnych grupach wiekowych. Czy wiadomo jaka jest sytuacja w Polsce pod tym względem? Również powinno się brać pod uwagę zapadalność na inwazyjne choroby pneumokokowe w poszczególnych grupach wiekowych, tak? Więc pytanie jaki jest rozkład – czy są badania prowadzone, czy były przeprowadzane. No i ostatnie, na podstawie danych farmako-ekonomicznych i wydaje się właściwie, że te dane ekonomiczne zostały wzięte pod uwagę decydując o zakupie szczepionki 10-walentnej, tak? Z resztą ta szczepionka 10-walentna według opinii ekspertów miała brak udowodnionego efektu populacyjnego. Natomiast Prevenar – szczepionka 13-walentna – efekt populacyjny został udowodniony. Także pytanie jest w ogóle dlaczego została zakupiona ta 10-walentna, poza sytuacją ekonomiczną, która wiadomo nie jest dobra, ale to nie powinno decydować o zdrowiu dzieci, bo to nie jest… to może zdrowie nie wiem kogo, ale nie dzieci w tym momencie, wg mojego zdania. I, podsumowując, jeśli chodzi o szczepionki pneumokokowe, wszędzie w świecie obserwuje się zjawisko zastępowania serotypów, co powoduje ograniczoną skuteczność szczepionki. Szczepy nieszczepionkowe, które wobec tego pojawiają się i wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową są bardziej złośliwe i odporne na antybiotyki. Brak jest długookresowych okresowych badań i badań z grupa kontrolą osób nieszczepionych. No i inny problem, jak zwykle, ten co wszędzie, mianowicie niepożądane odczyny poszczepienne. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno, już kiedyś mówiłam, że według Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Żywienia Enteralnego i Parenteralnego, bezpieczna dawka spożycia doustnego aluminium to jest 5 mikrogram na kilogram na dobę. W Synflorixie jest 500 mikrogram, które dziecko dostaje jednorazowo, a powtarza się dwu- lub trzykrotnie. W Prevenarze jest 13, jest mniej, czyli 0,125 miligrama, prawda? Czyli ta szczepionka Prevenar jest bezpieczniejsza. Tutaj państwo, w świetle jupiterów, czy w świetle kamer i pan minister i pan doktor Hamankiewicz szczepiliście się szczepionką, żeby pokazać, że nie ma się czego bać. Natomiast nie wzięliście państwo pod uwagę odniesienia do masy ciała. Małe dziecko waży 5 kilo, 4 kilo, więc myślę, że pan minister mógłby się zaczepić taką szczepionką 10-krotną, nie wiem ile pan waży, tak? – czy 15-krotną. Chcę powiedzieć, że rodzice to są inteligentni ludzie, oni natychmiast to wyłapali i tego typu akcja nie przysparza zaufania do systemu szczepień, tylko budzi jeszcze większe wątpliwości. Zaraz jeszcze ostatni slajd… więc może warto byłoby się zastanowić, czy jednak nie utrzymać szczepień przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka szczepionką lepszą, czyli Prevenar 13, mniej reaktogenną, mówi się o tym, że… w świecie się też mówi, że ona jest reaktogenna, tutaj danych jest… do udostępnienia, nawet efekty śmiertelne może powodować w jakimś tam zakresie. No wiadomo, że dzieci są różnie podatne na działania uboczne. Natomiast w innych grupach wiekowych, jako szczepienia zalecane, dobrowolne. Być może to by pozwoliło uniknąć efektu zastępowania szczepów, bo myślę, że to jest niebezpieczne. Jeżeli obserwowane w świecie, więc jeśli będzie wyszczepienie całej populacji, będzie taka, jak się pisze, nisza ekologiczna. I, wydawałoby się jednak, że szczepienie wcześniaków powinno odbywać się według skorygowanej daty urodzenia. Dziękuję bardzo.

Poseł Paweł Skutecki:
Dziękujemy. Szanowni państwo, panie ministrze, mi się wydaje, że takie dwa fundamentalne pytania, na jakie warto byłoby poznać odpowiedź to jest to, jakie stały argumenty za tym, żeby wpisać szczepionkę przeciw pneumokokom na listę szczepień obowiązkowych, i – drugie pytanie – dlaczego akurat ta szczepionka wygrała przetarg, bo… przestańmy się oszukiwać, że był jakiś przetarg, były dwie oferty i dokumentacja napisana pod konkretną szczepionkę, więc dlaczego tę akurat szczepionkę wybraliśmy?

Marek Posobkiewicz (GIS):
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Postaram się odnieść do kilku kwestii w tej chwili, zanim oddam głos moim koleżankom, kolegom. Po części o tym jakie znaczenie przy szczepieniu szczepionką przeciwko pneumokokom, jakie ma to znaczenie dla populacji, pani doktor pokazała w swojej prezentacji. Przykład nasz polski, z Kielc, gdzie jasno było pokazane, że zaszczepienie spowodowało zmniejszenie hospitalizacji małych dzieci z powodu zapaleń płuc, z powodu zapaleń ucha środkowego i w konsekwencji – ograniczenie zgonów. Ważne jest, żeby szczepić przede wszystkim dzieci, ponieważ u nich najciężej… najcięższy jest przebieg choroby, jest bardzo gwałtowny, z temperaturą, u dorosłych tak nie jest. Jeżeli natomiast dorosły tez będzie zaszczepiony poza kalendarzem szczepień, tak jak dali przykład przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej razem ze mną, to zabezpiecza też dzieci poza tym, że sam dorosły człowiek będzie chroniony, to chodzi o to, żeby nie stał się wektorem, nie zarażał tych dzieci, które nie mogą być zaszczepioną, albo nie są jeszcze zaszczepione, żeby one nie zachorowały. W nawiązaniu do sugestii pani doktor odnośnie mojej masy, ja nie będę pytał o pani doktor wymiary, bo przekracza to obiekt moich zainteresowań, ale szczepionki tak są szykowane i są określone czy są dla dorosłego, czy są dla dziecka i jeżeli spełnia specyfikację, to ma spowodować wzrost odporności. Od wielu lat eksperci, pediatrzy, zakaźnicy i epidemiolodzy w naszym kraju, zwracali uwagę na potrzebę modyfikacji kalendarza szczepień, między innymi pod kątem pneumokoków, gdzie w wielu krajach wykazano już, że zabezpieczenie w postaci szczepionki prowadzi do ograniczenia zachorowań. Ten przykład, nasz polski, z Kielc, można powiedzieć, ze jest takim sztandarowym. Jeżeli byśmy myśleli o tym w ten sposób, że tak: zaszczepimy na jedne pneumokoki, które są już w szczepionce, potem przyjdą następne, wzrośnie z ich powodu liczba zachorowań, to moglibyśmy zawsze czekać, a w tym czasie będzie dochodzić do tych ciężkich zachorowań, zapaleń płuc, do zapalenia ucha środkowego, do zgonów i byśmy tej szczepionki nigdy nie wprowadzili. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, ze wprowadzenie znacznie ograniczy te zachorowania. Jeżeli chodzi o sam proces wyboru, to oddam może pani dyrektor głos, z tego względu, że ja jestem tylko od programu szczepień ochronnych, jeżeli chodzi o preparaty, firmę, w to nie ingeruję, jest to po stronie ministra zdrowia.

Poseł Paweł Skutecki:
Panie ministrze, ja tylko wejdę w słowo, to jest jakby z pana kompetencji, bo z całą pewnością, przygotowując kalendarz szczepień robił pan głęboka analizę sytuacji też na świecie – w jakim jeszcze państwie są obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom?

dr Iwona Paradowska- Stankiewicz:
Jeśli można tutaj powiedzieć… szczepienia przeciw pneumokokom, proszę państwa, nie są żadną nowością, to tylko u nas jest tak, że 2017 rok jest tym rokiem, kiedy na pewno większość lekarzy, tych, którzy zajmują się dziećmi, osobami starszymi, pediatrami, epidemiolodzy, wakcynolodzy cieszą się, ze wreszcie po tych 10 latach oczekiwań możemy zabezpieczyć nasze dzieci, co w przyszłości przełoży się również na inne aspekty zdrowotne w zakresie zdrowia publicznego. Ale to już zostawmy, bo to jest zupełnie odrębna kwestia. Proszę państwa, mówiąc o szczepieniach obowiązkowych, musimy mieć świadomość tego, że każdy kraj ma swoją specyfikę jeśli chodzi o politykę zdrowotną i politykę związaną ze szczepieniami. Co do krajów europejskich, proszę państwa, to praktycznie wszystkie kraje mają w swoim kalendarzu szczepienia przeciw pneumokokom. Oczywiście dyskutowane są kwestie, która szczepionka jest lepsza, która jest gorsza i dopiero w momencie, kiedy jest zaimplementowana… zaimplementowane są szczepienia możemy mówić o tym, żeby porównać jakie efekty populacyjne są, jakie były oczekiwania, co należy np. poprawić. Bo to są, proszę państwa, mówimy o… wakcynologia i epidemiologia, to jest, proszę państwa, bardzo szczegółowa analiza, w której istotne są różne parametry. Ja przepraszam, wracając do wypowiedzi jeszcze pani doktor, chciałam zapytać czy pani doktor wspomniała, ze jest lekarzem, tak? I pani doktor jest czynnym lekarzem? Acha dziękuję, no to pewne rzeczy tutaj muszę powiedzieć w moim jakimś rozumieniu nie znajdują wytłumaczenia, na przykład to, że pani doktor nie jest w ogóle zorientowana, że jest system nadzoru nad inwazyjną chorobą meningokokową, które – jako pediatra… przepraszam – pneumokokową, czy inwazyjnymi chorobami, bo to jest jeden worek, jeszcze wchodzi w to hemofilus influenzae, zwłaszcza, że taki obowiązek zgłoszenia choroby ciąży na każdym lekarzu, również podstawowej opieki zdrowotnej, jak również pobrania szczepów, które następnie są izolowane w specjalnie dedykowanym referencyjnym laboratorium w KOROUN w Warszawie

dr Dorota Sienkiewicz:
Ale każde zapalenie ucha i każde zapalenie zatok i każde zapalenie oskrzeli, leczone w poradni lekarza rodzinnego? Bo tego się nie robi.

dr Iwona Paradowska- Stankewicz:
To już panią doktor odsyłam do definicji przypadków i proszę… no, to właśnie… więc widzicie państwo, to co my zbieramy jest na pewno niedoszacowanie, ponieważ jest sporo lekarzy, to jest potwierdzone, to wynika z naszych obserwacji, że po prostu tych zapaleń płuc ciężkich, bakteremii, posocznic jest znaczenie więcej. Zapaleń ucha środkowego… to, co my mamy, proszę państwa, w nadzorze, to jest wierzchołek góry lodowej, więc tu nie ma dyskusji, nie ma absolutnie miejsca na jakąkolwiek dyskusję, która by w tym momencie podważała szczepienia przeciw pneumokokom.

dr Dorota Sienkiewicz:
Ja nie podważam w grupach ryzyka.

dr Iwona Paradowska- Stankiewicz:
Jeśli chodzi o fakt, jeśli chodzi o kwestię związaną z rozwojem dziecka, z wcześniactwem, myślę, ze pani doktor, jako lekarz również powinna wiedzieć, ze układ immunologiczny dzieci znacznie lepiej odpowiada, i właśnie wcześniaków często, niż osób dorosłych. Ta reakcja jest silniejsza. Jak również jest tu element zwany pamięcią immunologiczną, są komórki pamięci w różnych, ja mówię tu generalnie o szczepieniach, co powoduje, że takie dziecko jest odporne przy kolejnym kontakcie z antygenem.

dr Dorota Sienkiewicz:
Zdania naukowców, przepraszam, są podzielone, owszem są badania.

dr Iwona Paradowska- Stankiewicz:
Nie, nie są podzielone, to zależy od źródeł.

Poseł Paweł Skutecki:
Ja bym prosił, żeby sobie nie przerywać.

dr Iwona Paradowska – Stankiewicz:
To zależy od źródeł. Jak powiedziałam wakcynologia jest bardzo trudną i epidemiologia - nauką, co oznacza również, że te publikacje, które pani doktor przedstawiła są tylko pewnym wyrywkiem tego, co należałoby powiedzieć. Są to, niektóre z tych publikacji, które pani przedstawiła są mi znane i akurat mam interpretacje pewnych zjawisk, które są tam poruszane troszkę, troszkę innych. Właściwie jest całe mnóstwo jeszcze rzeczy, które chciałabym tutaj pani powiedzieć, ale ze względu na czas i że nie jest.. nie mamy tutaj… nie jest naszym celem to, żeby dokształcać się wzajemnie, tylko zupełnie inne kwestie, merytoryczne, więc może w takim razie ja pozwolę teraz komuś z państwa jeszcze oddać głos. Dziękuję.

Poseł Paweł Skutecki:
Więc ja tak dla porządku przypominam te dwa pytania, które mnie nurtują…

dr Iwona Paradowska Stankiewicz:
Proszę państwa, co to znaczy obowiązek?

Poseł Paweł Skutecki:
Pani dyrektor, to były te podstawowe pytania, dlaczego w Polsce jest obowiązek szczepień, jakie były argumenty za obowiązkiem, nie za szczepieniami, nie za refundacją, nie za kalendarzem, zaleceniami, itd. za obowiązkiem? I drugie pytanie, dlaczego akurat ta szczepionka, a nie konkurencyjna?

dr Iwona Paradowska- Stankiewicz:
Jak państwo wiedzą, nasz kalendarz szczepień to jest bardzo długa historia. Zaczęła się w latach.. no właściwie pierwsze szczepionki, to jest nawet jeszcze możemy powiedzieć lata 1960, jeszcze może wcześniej. Wówczas, ze względu na bardzo poważną sytuację epidemiologiczną, która była związana np. z tym, że śmiertelność oraz umieralność, tutaj podkreślam to są dwa różne pojęcia, które należy odróżniać, były bardzo wysokie z powodu właśnie chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień. No i takie przypadki to jest oczywiście, no od czego można zacząć, państwo widzą teraz od WZW B, od proszę państwa od DTP, nie wiem czy państwo widzieli jak dzieci małe np. krztuszą się, mają bezdech i umierają z powodu, z powodu krztuśca. Osoby dorosłe niekoniecznie, bo tutaj przebieg choroby jest zupełnie inny, natomiast właśnie najpoważniejsze skutki zdrowotne wynikają z zakażenia oraz rozwoju choroby właśnie u takich maluchów. I proszę państwa taka sytuacja epidemiologiczna, która zbierała żniwo w postaci bardzo dużej liczby osób chorujących oraz bardzo dużej liczby osób, które niestety musiały, musiały odejść z tego świata spowodowała, że nazwany został ten kalendarz obowiązkowym, co jak państwo sami wiecie jest jednocześnie, nie jest nazwą równoznaczną z kalendarzem przymusowym. To są, nie proszę państwa, no przymus administracyjny, tak, ale tutaj już, to już jest na rozmowę na zupełnie inny temat. Więc pomiędzy przymusem, a pomiędzy obowiązkiem szczepienia jest ogromna różnica, z której zresztą jak wiemy część rodziców korzysta obecnie. Więc jeśli mówimy o obowiązkowym, celem było proszę państwa to, żeby w naszym społeczeństwie poprawić sytuację, wiedząc, że mamy narzędzie, które może nam to umożliwić. Narzędzie, które było stosowane, właściwie jest stosowane na całym świecie. Bo szczepie… nie proszę państwa, nie obowiązkowość tylko szczepionka, także poproszę o tak, powszechność. I proszę państwa widząc efekty takiego działania prowadzonego systematycznie przez lata, bardzo dobrze monitorowanego, okazało się, że wyrastają nam, pojawiają się inne problemy, inne schorzenia, które również możemy ograniczyć biorąc pod uwagę ich wpływ na zdrowie poprzez szczepienia i w ten sposób rozwijany jest, modyfikowany jest sytuacją epidemiologiczną, kalendarz. Nasz należy akurat do takich, które nie zmieniają się w bardzo w sposób taki rewolucyjny tylko raczej systematycznie, mamy czas, prowadzone są badania, analizujemy te badania, analizujemy naszą sytuację epidemiologiczną i dopiero wtedy, po różnych dyskusjach z klinicystami, którzy tutaj są bardzo ważną grupą decyzyjną, merytoryczną, z epidemiologami, wakcynologami, generalnie środowiskiem, no tutaj medycznym, pewnie też przedstawicielami poza światem medycznym, dochodzi się do, do jakiegoś porozumienia i wybiera się to co, to co jest, wydaje się najwłaściwsze. Jeszcze jedną rzecz bardzo, bardzo tutaj przepraszam, ale tak nie zapisywałam na kartce, mam burzę mózgów, bo nie spodziewałam się, że tyle punktów będzie do.. właściwie każdy punkt, o którym pani doktor wspomniała wymaga sprostowania. Np. kwestia, kwestia patogenów, prawda, uzłośliwiania tych patogenów, druga kwestia to jest jeszcze zastępowania, no ja myślę, że pani doktor w swojej praktyce pewnie stosuje antybiotyki i to pewnie nierzadko i na pewno znane jest pani doktor zjawisko antybiotykooporności oraz właśnie w ten sposób powstawania i wpływania na wzrost patogenów, które są oporne na inne antybiotyki, jest to zjawisko…

dr Dorota Sienkiewicz:
To jest podobne zjawisko. Tak, to jest to samo zjawisko.

dr Iwona Paradowska- Stankiewicz:
No więc właśnie, są wytyczne jak należy postępować, więc może warto pewne rzeczy, z pewnymi rzeczami się zaznajomić, jak wygląda taki proces i w jaki sposób my również wpływamy na to, że pojawiają się patogeny alarmowe, które przyczyniają się do tego, że w szpitalu nie ma czym leczyć pacjenta. Bo oporny jest na wszystkie antybiotyki, no ale to jest…

Dagmara Korbasińska (MZ):
Przepraszam. Określona grupa jest wybierana, dlaczego? Jeżeli przyjrzymy się dwóm zupełnie podmiotom, które wypuściły dwie szczepionki z 90 serotypów, nagle wybrały, prawie pokrywają się poza tam trzema serotypami. Tak, dlatego, że wybrane były te, które są najczęstsze i nieprawdą jest to, co się pojawiało, że najczęściej w Polsce występujący serotyp to jest serotyp, którego nie ma w szczepionce, serotyp 19A, ponieważ inne serotypy pojawiają się najczęściej, ten jest najczęściej pojawiającym się, który, spośród tych, które nie występują w szczepionce 10-cio walentnej. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym, co wiemy z danych z KOROUNu, które są faktycznie danymi niepełnymi, bo lekarze nie wszyscy wykonują tego obowiązku zgłaszania, choć zdecydowanie lepsza sytuacja jest w przypadku bardzo ostrego przebiegu chorób, bo wtedy te zgłoszenia są, w przypadku łagodnego przebiegu po prostu tego zgłoszenia takie badania nie są wykonywane. Natomiast, dlatego jest określony obraz tych… Dlatego te same serotypy, pomimo, że mamy ich 90, znalazły się w szczepionce. I my wiemy, naturalnym elementem rozwoju, jest to, że one będą zastępowane i w tym momencie należy spodziewać się też ewolucji szczepień. Natomiast te, które są objęte szczepionkami w tej chwili stanowią największy problem co do ostrego przebiegu, wobec tego te, które są najtrudniej leczone, wobec tego są, najgorzej odpowiadają na leczenie. Wobec tego te znajdują się w szczepionce. Oczywiście z czasem będzie to ewoluować, to jest coś naturalnego, myślę, z czym, i to jest coś z czego wszystkie osoby profesjonalnie zajmujące się tym, zdają sobie sprawę.

Poseł Paweł Skutecki:
Przepraszam, troszkę będę pilnował tutaj pewnej dyscypliny tej dyskusji, dobrze? Ja tutaj bardzo się cieszę, że pani doktor nas wprowadziła w cały kontekst obowiązku, przymusu itd., szczepień. Ja wiem, że nas oglądają ludzie, którzy albo ten kontekst znają doskonale albo nie znają go w ogóle, i tu rzeczywiście dobrze, że pani to zrobiła. Ja bym to wprowadził trochę też w inny kontekst, ja zauważam na świecie jakby te dwa obozy, powiedzmy taką wakcynologię świadomą i totalną, tak. My jesteśmy w tym skansenie państw, gdzie jest ta wakcynologia totalna. Tak. Obojętnie czy nazwiemy ją obowiązkiem czy przymusem, to jakby moment kiedy państwo wydaje moje pieniądze z podatków, kupując szczepionkę i każąc mi zaszczepić moje dziecko tą szczepionką, wydaje mi się to jakimś totalitaryzmem jakimś. Możemy dyskutować na ten temat, natomiast ja tutaj zapytałem pana ministra czy zna jakieś państwo, które wprowadziło obowiązek czy przymus szczepień tą właśnie szczepionką i jakie były tego efekty. No bo jestem przekonany, że wydając ponad 100 mln złotych z podatników pieniędzy, wyciągając te pieniądze z kieszeni polskich podatników, to chyba takie badania zrobiliście? Jeżeli mógłbym poprosić pana ministra, później pan poseł Kozłowski i pani Justyna Socha, dobrze?

Dagmara Korbasińska (MZ):
W Polsce nie jest wprowadzony obowiązek, jakby obowiązkowe szczepienia nie są wprowadzone przy użyciu tej czy innej szczepionki ze wskazaniem na preparat. W rozporządzeniu ministra zdrowia określone są choroby przeciwko, którym się szczepi. Te patogeny są wyliczone, przeciwko którym szczepi się w ramach obowiązkowego kalendarza szczepień ochronnych natomiast szczepionki są wybierane w organizowanych przetargach do którego, do których startują oferenci i dotyczy to wszystkich szczepień ochronnych, czyli to jest tak, że my tworząc rozporządzenie nie wiemy czy będzie wybrana ta szczepionka czy będzie inna szczepionka wybrana, rozpisany jest przetarg. W przypadku większości przetargów dotyczących szczepień ochronnych nie ma istotnej różnicy, czy nie ma żadnej różnicy pomiędzy dostępnymi szczepionkami na rynku, wobec tego dotychczas kluczowym elementem rozstrzygającym była cena. Jedyna szczepionka wobec której od lat wprowadzono kryteria jakościowe różnicujące inne niż cena, to była szczepionka przeciwko pneumokokom. Ja pragnę przypomnieć, że szczepienie dla dzieci z grup ryzyka, a później dla wcześniaków jest już w Polsce realizowane od kilku lat, wobec tego takie przetargi w postępowaniu publicznym się odbywały. W przypadku przetargów takich cena jest, rozstrzyga w 60%, w 40% inne kryteria jakościowe. Tymi kryteriami jakościowymi było przede wszystkim pokrycie serotypowe na podstawie danych KOROUNu, o których dzisiaj była mowa i te, te wszystkie kryteria jakościowe, jeżeli zliczy się je, to one odnosząc się do danych epidemiologicznych preferowały ten produkt, który nie został w efekcie wybrany, nie wygrał postępowania przetargowego. Natomiast wynik postępowania przetargowego jest elementem strategii przyjętej przez podmioty startujące w tym postępowaniu. Są określone kryteria, wiadomo, że w 40% odpowiada jakość, w 60% odpowiada cena, są opublikowane znane, firmy mają prawo nam zadawać pytania, my udzielamy na nie odpowiedzi, firmy składają oferty, oferty są otwarte, komisja ocenia te oferty i wskazuje na preparat, który uzyskał największą liczbę punktów, wobec tego wygrał. I takie postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone, wskazano jeden z preparatów, szczepionkę 10-cio walentną, drugim konkurencyjnym startującym była szczepionka 13-walentna. Zgłoszono, zaskarżono ten przetarg do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Ta, ten przetarg co do zasad jego przeprowadzenia, przejrzystości, i, został oceniony i wskazano, że nie ma zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia tego przetargu i został on przeprowadzony prawidłowo. To nie jest tak, że my chcemy, żeby była wybrana ta czy inna szczepionka organizując taki przetarg. My go organizujemy kierując się informacjami, które posiadamy czyli w tym przypadku informacjami o charakterze epidemiologicznym. Do tego było odniesienie kryteriów jakościowych i drugim elementem to jest cena, przy czym chciałabym zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że my nie możemy się kierować ceną, my nie mamy prawa nie kierować się ceną, dlatego, że zasady finansów publicznych, zasady zamówień publicznych stanowią o tym, że wydatkując środki publiczne, trzeba się kierować racjonalnością ekonomiczną czyli także ceną i to jest kwestia spełniania zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych, tego, że my nie mamy prawa z jednej strony wskazywać, z punktu widzenia zamówień publicznych, z drugiej strony zakupić nie kierując się takim postępowaniem. Byłoby to łamaniem prawa. Samodzielny urząd określił, zresztą po raz drugi w stosunku do tego przetargu, że został on z tego tytułu przeprowadzony prawidłowo. I takie sytuacje, że wygrywa ten czy inny oferent w przypadku szczepień są bardzo często i też w niektórych przypadkach są składane takie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Trzeba się kierować racjonalnością ekonomiczną, czyli także ceną i to jest kwestia spełniania zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych tego, że my nie mamy prawa z jednej strony wskazywać z punktu widzenia zamówień publicznych, z drugiej strony zakupić nie kierując się takim postępowaniem. To byłoby to łamaniem prawa. Samodzielny urząd określił, zresztą po raz drugi w stosunku do tego przetargu, że został on przeprowadzony prawidłowo i takie sytuacje, że wygrywa ten czy inny oferent w przypadku szczepień są bardzo często i też w niektórych przypadkach są składane odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Natomiast to nie jest tak, że w rozporządzeniu określono że ta czy inna szczepionka wygra i wcale nie oznacza, że w kolejnym postępowaniu ta sama szczepionka wygra. Wiadomym jest to oczywiście, że kontynuacja szczepień będzie wykonywana preparatem, ale wobec wszystkich nowo urodzonych dzieci z każdej populacji będzie tak samo organizowany otwarty przetarg w Polsce przy. Niektóre kraje decydują się na wskazywanie preparatów. W przypadku Polski nie ma takiej sytuacji. Dokonywany jest tu ten wybór w sposób oparty właśnie o ustawę o zamówieniach publicznych.

dr Iwona Paradowska – Stankiewicz:
Jako doprecyzowanie czy ja mogę dopytać na jaki okres czasu… (niezrozumiałe)

Dagmara Korbasińska (MZ):
To znaczy ten przetarg jest organizowany na dostawę szczep... na taką partię, która wydaje się, że pozwoli nam wyszczepić dzieci z jednego roku. Dlatego mówię, że wydaje się, że tu są dwa czynniki, które musimy brać pod uwagę, to znaczy może się zmienić liczba urodzonych dzieci, może też być tak, że są podejmowane z uwagi na zdrowie dzieci na przykład decyzje o przesuwaniu terminów szczepień. Wobec tego wydaje się, że to na rok powinno pozwolić, przy czym będziemy też dokupować szczepionki dla dzieci z grup ryzyka na kontynuacje, jeżeli były te dzieci szczepione preparatem, którym nie może być kontynuowane czyli szczepionką trzynastowalentną, przepraszam, że mówię to w sposób taki z natury nie posługuję się nazwą tego preparatu.

Poseł Paweł Skutecki:
Przepraszam pani doktor, tu wejdę w słowo, bo patrzę na zegarek i mam takie nieprzyjemne dreszcze. Może poprosiłbym o takie kondensowanie wypowiedzi. Pan minister, pan poseł, pani Justyna Socha.

Marek Posobkiewicz (GIS): Tutaj jak pani właściwie dyrektor, w dużej części no i jak było wyjaśnione komisja w Ministerstwie Zdrowia obrała różne uwarunkowania, którymi... część z nich oczywiście była finansowa, dodatkowo jakość i pokrycie tymi serotypami, także mogę jeszcze takie coś powiedzieć później nie chce zajmować też czasu.

Poseł Jerzy Kozłowski:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bym chciał tylko tak naprawdę skupić punktu widzenia na procedurze przetargowej i przyznam, że nie mogę się zgodzić z pani argumentacją na temat wyboru kryterium cena przy zakupie, bo jeśli oceniam jakiś medykament w sensie jakościowym, musimy zakładać przy wyborze, że jeśli kupujemy gorszą jakościowo szczepionkę w tym przypadku, to nam rosną koszy później, to znaczy zachorowalność czyli można powiedzieć tutaj komplikacje po szczepieniu, czyli jeślibyśmy analizowali to pod czysto finansowo nie zawsze kupiona rzecz tania jest potem, ogólnie rzecz biorąc, opłacalna. Zwłaszcza, że rozpatrujemy zdrowie dzieci, które ceny nie mają, tutaj się absolutnie nie zgadzam z wyborem takiego kryterium cena, zwłaszcza że, no tutaj media donosiły na temat dziwnej procedury przetargowej w tym przypadku rozporządzenia i czy jest w stanie mi pani powiedzieć, bo ja wiem, że to pani prawdopodobnie nie dotyczy to pytanie w sensie personalnym, ale może pani ma wiedzę, kto decydował o takim wyniku przetargu personalnie, to jest raz. Dwa, jeśli są to osoby, które były decydentami czy mają jakikolwiek historyczne, podkreślam, historyczne powiązania z koncernem, który jest producentem tej szczepionki, która wygrała przetarg. To są takie dwa krótkie pytania, żeby też nie przedłużać. Dziękuję.

Dagmara Korbasińska (MZ):
Komisja, która została wybrana, która rozstrzygała ten przetarg jest komisją, która działa przy zakładzie zamówień publicznych. W komisji przedstawicielem było dwóch urzędników ministra zdrowia. Przedstawiciele zakładu zamówień publicznych był jeden członkiem komisji jeden ekspert zewnętrzny, ale nie było go w posiedzeniu komisji. Spośród tych osób, które rozstrzygały nic nie wiem o tym, żeby były kiedykolwiek związane z którąkolwiek z firm farmaceutycznych.

Poseł Jerzy Kozłowski:
To mogę dopytać czy osobą decyzyjną był minister Łanda?

Dagmara Korbasińska (MZ):
Pan minister Łanda nie nadzoruje kwestii Departamentu Matki i Dziecka i kwestii zakupu szczepień, jeżeli chodzi o urząd, nadzorowała to pani minister Głowala. Kryteria te były uzgadniane z panią minister Głowalą i z panem... Był o tym powiadomiony pan minister Radziwiłł, pan minister Łanda nic nie wiem o tym, żeby w tym procesie uczestniczył.

Poseł Jerzy Kozłowski:
Czy którykolwiek z decydentów, niezależnie od płci miał jakieś powiązanie, że tak powiem historyczne z doradzaniem koncernowi, który wygrał ten przetarg?
- Nic o tym nie wiem, ale generalnie z zasad zamówień publicznych wynika, że jeżeli osoba by miała takie powiązania powinna się wyłączyć. Natomiast z relacji osób... to znaczy to jest tak, że ja się nie dopytuję o przebieg przetargu. Natomiast nic nie wiem o tym, żeby było zgłoszone tutaj konflikt interesów. W innych przetargach zdarza się tak, że takie konflikty są zgłaszane.
- Osoba taka wyłącza się z...

Justyna Socha (STOP NOP):
Justyna Socha, Stowarzyszenie STOP NOP. Powiem tak, z perspektywy rodziców, którzy doświadczają wad obecnego systemu szczepień, to co się dzieje w Polsce jest eksperymentem na masową skalę. Mam tu na myśli to, że państwo jesteście zobowiązani nadzorować system rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, są, jest masa dowodów na to że nie ma ani tego nadzoru, ani ten system nie działa jak należy i potwierdza na przykład to jeden z ekspertów Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych mówiąc w telewizji publicznej, że lekarze boją się zgłaszać niepożądanych odczynów poszczepiennych, ponieważ mają kontrolę z sanepidu. Powiem tak, problemem jest niekontrolowany wpływ producentów szczepionek na decyzje urzędów. Niekontrolowany, dlatego że wszelkie gremia eksperckie nie są zobowiązane do składania deklaracji o konflikcie interesów np. wspomniany Pediatryczny Zespół Ekspertów. Pani Dagmara Korbasińska zapewniła mnie w piśmie, że Ministerstwo Zdrowia powoła nową taką grupę ekspercką, ale nie wiadomo kiedy. W odpowiedzi też na petycję, którą podpisało dwanaście tysięcy rodziców, jest też kolejna grupa - Rada Sanitarno-Epidemiologiczna, która też tutaj doradza, podejmuje decyzje w kwestii rozszerzenia obowiązku szczepień, również nie jest zobowiązanych do składania takich deklaracji o konflikcie interesów, a są łatwe do znalezienia dowody, że są powiązane finansowo z producentami szczepionek. Również znalazłam informacje w piśmie od pana Marka Posobkiewicza, że jeśli chodzi o te decyzje dotyczące zmian kalendarza szczepień, rozszerzenia obowiązku również, jest to konsultowane z konsultantami, przeróżnymi ekspertami i jak przypuszczam również ich powiązania finansowe nie są weryfikowane. Dlaczego to jest problemem? Problemem jest to dlatego, że jak wiadomo celem firm jest zysk, czyli maksymalna wyszczepialność powoduje, że jest największa sprzedaż ich produktów. Niestety, według naszych obserwacji kosztem zdrowia dzieci, ponieważ ci rodzice, którzy są przymuszani do szczepień, ich dzieci właśnie doświadczyły niepożądanych odczynów poszczepiennych, niezarejestrowanych, nikt się im nie przyjrzał, i stąd pytanie takie: skoro we wniosku refundacji od producenta znajduje się informacja, że nie trzeba brać pod uwagę kosztów powikłań poszczepiennych i państwo w tych analizach decydując o nałożeniu obowiązku i o przeznaczeniu publicznych pieniędzy i to olbrzymich, bo to jest podwójna kwota, jak kosztował dotychczasowy kalendarz szczepień, państwo kompletnie nie bierzecie pod uwagę ile będzie kosztowało leczenie, hospitalizacja, ewentualne zadośćuczynienie dla rodziny, która straciła dziecko na skutek powikłań poszczepiennych. Dodam, że po szczepionkach przeciw pneumokokom w amerykańskiej bazie zarejestrowano do tej chwili 1728 zgonów po tym szczepieniu i to są te tak zwane niepożądane odczyny poszczepienne, więc wiadomo, związek przyczynowy należy jeszcze udowodnić, ale w Stanach od lat funkcjonuje fundusz odszkodowań, gdzie wypłacono do tej chwili 3,5 miliarda dolarów odszkodowań. W Polsce rodzice nie dość, że lekarze zaprzeczają, nie dość, że nie znajduje się to w bazie, żebyście państwo mogli analizować czy na przykład dana seria szczepionki, czy dana szczepionka jest bardziej ryzykowna, nie dość, że ci rodzice są zmuszani do dalszych szczepień
Dodam, że po szczepieniach przeciwko pneumokokom, w amerykańskiej bazie zarejestrowano do tej chwili 1728 zgonów po tym szczepieniu, to są tzw NOP, więc wiadomo, związek przyczynowy należy jeszcze udowodnić, ale w Stanach od lat funkcjonuje fundusz odszkodowań, gdzie wypłacono do tej chwili 3,5 mld dolarów odszkodowań.
W Polsce rodzice nie dość, że lekarze zaprzeczają, nie dość, że nie znajduje się to w bazie, żebyście mogli to państwo analizować, czy np. dana seria szczepionki czy dana szczepionka jest bardziej ryzykowna, nie dość, że ci rodzice są zmuszani do dalszych szczepień, powiem wręcz są terroryzownai w placówkach medycznych, straszeni odebraniem tych dzieci, nakładane na nich są grzywny, dochodzi do tego, że jedna rodzina nawet może mieć do 20 tys zł grzywny. Te sytuacje muszą się skończyć, bo tak jak tutaj pani Parandowska- Stankiewicz mówiła, że historia zaczęła się dawno temu- tak, winnym ustroju, teraz już żyjemy podobno w demokratycznym państwie. Tutaj zarzuty do dr Sienkiewicz padły, że wnioski zależą od źródeł- tak, ozywiście, niestety często źródła na których państwo się opieracie, są po prostu stworzone na zamówienie producentów, dlatego należy, myślę, weryfikować również z niezależnymi badaniami- badaczy, którzy nie są finansowo powiązani z producentami szczepionek. Stąd taki głos powinien być dla państwa cenny.
I teraz, nie padła odpowiedź na pytanie: W których państwach szczepionka przeciwko pneumokokom jest obowiązkowa?

Michał Ilnicki (GIS):
U naszych sąsiadów: na Litwie, Słowacji, w Czechach i na Łotwie, to są co najmniej te państwa, w których istnieje obowiązek. O Chinach nie mówię, ponieważ chciałbym się skupić na tych krajach, które należą do Unii Europejskiej, jakby podzielają te wartości, które również w naszym kraju również są podzielane i dopuszczalnym sposobem jest wprowadzanie obowiązku szczepień, po to aby zapewnić wysoka wyszczepialność wśród dzieci, a co za tym idzie, wysokie bezpieczeństwo dzieci.

Justyna Socha (STOP NOP):
Dziękuję bardzo. Tak jak przypuszczałam, są to kraje byłego bloku wschodniego. Powiem więcej, według analiz, przeróżnej literatury, badań, widzimy, że właśnie kraje byłego bloku wschodniego są przez producentów szczepionek traktowane specjalnie. Są specjalne cele marketingowe i jak wspomniałam, utrzymanie obowiązku jest w ich interesie. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że brakuje kontroli społecznej nad tym wszystkim. Głos społeczny nie jest wysłuchiwany. Tutaj koleżanka ma dowody, że takie analizy dotyczące refundacji, wszystkie informacje dotyczące jakiś finansów, szczegółów są wyczernione, tak jak kiedyś cenzura za komuny cenzurowała, wyczerniała jakieś niewygodne fragmenty. Nie ma jakby kontroli...

Małgorzata Dźwikowska (STOP NOP):
Informacje publiczne na temat szczepionki przeciwko pneumokokom.

Justyna Socha (STOP NOP):
Wszystko jest zaczernione, tak że brakuje tej informacji. W jaki sposób rodzice maja ufać temu systemowi, ekspertom, urzędnikom, jeśli są niewyjaśnione kwestie konfliktu interesów? Jeśli Brytyjscy naukowcy piszą, że w Polsce i w krajach byłego bloku wschodniego, trwają kliki, są tzw. nomadzi instytucjonalni o nieformalnym wpływie na refundację leków i zbieżności interesów poprzez uczestnictwo w sektorze publicznym, prywatnym i trzecim sektorze. Tutaj jedna z gazet rozpisywała się, że dotyczy to osoby wiceministra...

Poseł Paweł Skutecki:
Ja przepraszam ale nie wybiegajmy jakby aż tak bardzo po za temat tego spotkania, dobra?

Justyna Socha (STOP NOP):
Dobrze. W każdym razie, są dowody, że nawet naukowcy w innych krajach dostrzegają to, że nasz system jest zły i nie można ocenić po prostu, jakie będą skutki masowego szczepienia obowiązkowo dzieci, skoro nikt nie bierze pod uwagę powikłań, skoro rodzice są przymuszani do nich i nie mogą świadomie podejmować decyzji. Dziękuję.

Poseł Paweł Skutecki:
Dosłownie po jednym zdaniu, dobrze?

dr Jerzy Sienkiewicz:
Jerzy Sienkiewicz, dr nauk medycznych, inżynier, nie jestem lekarzem, zajmuję się statystyką i informatyką, gdzieś od ponad 40 lat, mam ponad 1000 różnych analiz w różnych czasopismach w różnych badaniach. Mam jedno podstawowe pytanie. Państwo zbieracie dane. Skoro pani powiedziała, że te dane nie są prawdziwe, ponieważ lekarze nie zgłaszają tego. Pracowałem w paru szpitalach i wiem jak lekarze traktują jakieś statystyki. To na jakiej podstawie państwo robicie takie wnioski, skoro dane są fałszowe? To jest bez sensu według mnie. Tylko tyle chciałem powiedzieć.

Poseł Paweł Skutecki:
Pani Małgosiu.

Małgorzata Dźwikowska (STOP NOP):
Chciałabym wrócić do tej informacji publicznej, ponieważ rodzice tak naprawdę, jakąkolwiek szczepionkę państwo nie wybierzecie w przetargu, czy bez przetargu, jest to obojętne, decydującym na końcu, czy podać tą szczepionkę, czy nie, mimo obowiązku i przymusu - jest rodzic! I ja rozumiem sentyment do dawnych czasów i że tak powiem zamordyzmu komunistycznego, ale rodzice już nie są naprawdę na tym poziomie, większość są to młodzi ludzie, którzy nawet tego nie pamiętają i nie są do tego przyzwyczajeni, naprawdę chcą sami decydować i na podstawie informacji, a nie jakiś reklamowych sloganów. Kiedy rodzic szuka informacji publicznej na temat szczepionki o pneumokokach i znajduje większość w ten sposób - to jest informacja publiczna - dokładnie dotycząca tej szczepionki. Przejrzeliśmy to, no generalnie ponad 100 stron, jedynie to, co tu jest niewyczernione, to takie... no typowo reklamowe, gdzie można wszędzie znaleźć, oraz informacje, że koszty powikłań poszczepiennych nie muszą być brane pod uwagę oraz że ta szczepionka, jeśli będzie obowiązkowa, nie będzie miała wpływu na prawa pacjenta, że należy z drugiej strony, na końcu takie etyczne uwagi, że należy dać wybór, że rodzic, pacjent powinien brać udział czynny, że tak powiem w wyborze preparatu itd. Myślę, że państwo brniecie tą obowiązkowością i przymusem w ślepy zaułek, bo rodzice chcą szczepić, ale nie będą się godzili na przymus i mało tego, myślę, że rozsądniejsze byłoby refundowanie szerokiej gamy preparatów i danie wolnego wyboru oraz pełnej informacji zamiast przymuszania ludzi, bo to naprawdę budzi opór i nic więcej. I nie tędy droga, naprawdę. To nie są te czasy. To, że coś w latach 60 - tych sprawdzało i może to sie komuś podobało, to się teraz nie sprawdzi, po prostu. Dziękuję.

Poseł Paweł Skutecki:
Szanowni państwo, dzisiaj akurat nie mieliśmy rozmawiać o całym przymusie czy obowiązku, gdzies ten temat się pojawia zawsze, jeżeli są tak gigantyczne pieniądze z naszych podatków wydawane na szczepionki, a potem jesteśmy... Ale to jest jakby inny temat jeżeli państwo się zgodzicie, to wróćmy do tego wiosną. Jeżeli chodzi o same szczepionki przeciwko pneumokokom, myślę, że więcej się już powiedzieć nie da. Poznaliśmy szczegóły przetargu, poznaliśmy tez obawy rodziców i myślę, że gdzieś obie strony rozejdą się bez wspólnego stanowiska. Ale myślę, że chociaż trochę wysłuchaliśmy siebie nawzajem. Przepraszam, ale muszę na tym skończyć.

dr Dorota Sienkiewicz:
Jedno słowo, mogłabym? Ja jestem cały czas zaszokowana. Tak i cały czas jestem zdziwiona, ponieważ ja jako lekarz, pani mi zarzucała, że mam luki w wykształceniu. Mam wykształcenie, że tak powiem swoje i pogłębione w różnych dziedzinach i pozwala mi to również czytać "za" i "przeciw" artykuły anglojęzyczne. Natomiast co mnie szokuje, że państwo, ze tak powiem, po drugiej stronie, nie macie dobrej woli, żeby się zastanowić, że może jednak coś w tym jest, że może jednak są działania niepożądane. Mam wielu kolegów, którzy się nad tym zastanawiają, widzą problem, ale nie mówią, tak? Nie mówią bo się boja. Proszę, zastanówcie sie państwo, naprawdę można coś z tym zrobić. Większa państwa otwartość i zrozumienie będzie skutkowała większym zaufaniem do systemu szczepień ochronnych. Nie będziecie wylewać dziecka z kąpielą, wraz z przymusowymi szczepieniami.

Poseł Paweł Skutecki:
Bardzo państwu dziękuję, myślę, że dalej byśmy dzisiaj nie zaszli. Ślicznie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję państwu za przybycie i bardzo proszę o przyjęcie zaproszenia na kolejne spotkanie.
https://www.facebook.com/groups/235150186595347/permalink/1042432949200396/
https://www.youtube.com/watch?v=m-cX9N_Dn5E&feature=youtu.be


Szczepionki przeciw Hib dostępne w Polsce

Szczepionki monowalentne:

1. Szczepionka: Act-HIB
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b, koniugowana,
Antygen: polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A.,
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

2. Szczepionka: Hiberix®
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b, koniugowana,
Antygen: polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

3. Szczepionka: PedvaxHIB®
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b, koniugowana,
Antygen: polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych,
Dawka: 0,5 ml.

Szczepionki poliwalentne:

4. Szczepionka: Menitorix
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b i meningokokom grupy C,
skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Haemophilus influenzae typ b i
Neisseria meningitidis grupy C,
Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

5. Szczepionka: Procomvax
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b skoniugowana i przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B rekombinowana,
Antygeny: polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b i antygen powierzchniowy wirusa
zapalenia wątroby typu B,
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml;

6. Szczepionka: INFANRIX ®-IPV + Hib
Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa, złożona,
poliomyelitis inaktywowana i haemophilus typ b skoniugowana, adsorbowana,
Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis, wirusy poliomyelitis,
polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Postać: proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

7. Szczepionka: PENTAXIM®,
Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa,
złożona, poliomyelitis inaktywowana i haemophilus typ b skoniugowana, adsorbowana,
Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis, wirusy poliomyelitis,
polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: Aventis Pasteur S.A.,
Postać: proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych
Dawka: 0,5 m;

8. Szczepionka: INFANRIX® Hexa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa,
złożona, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i poliomyelitis inaktywowana i
haemophilus typ b skoniugowana, adsorbowana,
Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis,
antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusy poliomyelitis, polisacharyd
szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
Postać: proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml.

9. Szczepionka: HEXACIMA
Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi
bezkomórkowa złożona, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b
i poliomyelitis inaktywowana i Haemophilus influenzae typ b
skoniugowana, adsorbowana,
Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis,
antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusy
poliomyelitis, polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
Podmiot odpowiedzialny: Aventis Pasteur S.A., Francja
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml.

Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
Zakład Badania Surowic i Szczepionek
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=136&sz=997&to=szczepionka
Szczepionki przeciwko pneumokokom zarejestrowane w Polsce

W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom: skoniugowane i polisacharydowe.

W Polsce dostępne są 2 skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom:
• 13 walentna szczepionka (PCV13, o nazwie handlowej Prevenar13)
• 10 walentna szczepionka (PCV10, o nazwie handlowej Synflorix).  [OBOWIĄZKOWA, podowana pod przymusem prawnym]

Szczepionki skoniugowane
Zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe 13 lub 10 serotypów  pneumokoków połączone z białkiem nośnikowym. Podawane są w celu zapobiegania przed inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP), zapaleniem płuc oraz zapaleniem ucha środkowego wywoływanymi przez serotypy pneumokoków zawartych w danej szczepionce. W zależności od wieku cykl szczepienia obejmuje 1-4 dawki.
Dostępne są dwie różne szczepionki skoniugowane:
- szczepionka dziesięciowalentna (PCV10). W jej skład wchodzą polisacharydy otoczkowe następujących serotypów 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F. Szczepionka jest zarejestrowana dla dzieci od 6 tyg. do 5 r.ż. Dodatkowo serotyp szczepionkowy 19F zapewnia krzyżową ochronę przeciw serotypowi 19A.
- szczepionka trzynastowalentna (PCV13), która zastąpiła szczepionkę siedmiowalentną (PCV7). W jej skład wchodzą polisacharydy otoczkowe następujących serotypów: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F. Szczepionka jest zarejestrowana dla dzieci od 6 tyg. życia, nastolatków i dorosłych.


Szczepionki polisacharydowe
Zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe, co jest przyczyną braku lub słabej odpowiedzi odpornościowej u dzieci do 2 lat, których układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały. Od lat 80-tych XX w. na rynku dostępna jest polisacharydowa szczepionka chroniąca przeciw 23 serotypom pneumokoków (PPSV23), która zawiera następujące serotypy 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. Szczepionka jest wskazana do stosowania w zapobieganiu IChP i zapaleniu płuc osób starszych w wieku powyżej 65 lat oraz chorych powyżej 2 lat, którzy ze względu na stan zdrowia są szczególnie narażeni na ciężkie zakażenia pneumokokowe. Wskazania do jej stosowania obejmują chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego jak np. obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma, nowotworami płuc, z przewlekłymi chorobami układu krążenia, marskością wątroby, cukrzycą. U osób, które mają być poddane chemioterapii, terapii immunosupresyjnej lub usunięciu śledziony, szczepionka powinna zostać podana co najmniej 2 tygodnie przed planowaną interwencją. U chorych zakażonych wirusem HIV powinna być podana jak najszybciej po wykryciu zakażenia. W 2010 r. wprowadzono zalecenia jej podawania u osób palących tytoń oraz rutynowego stosowania u chorych na astmę
Szczepienie obejmuje podanie jednej dawki. Szczepienie może być powtórzone po 5-u latach u osób z grup ryzyka zakażenia pneumokokowego.
Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) zaleca aby dorosłym powyżej 65 lat wcześniej nieszczepionym oraz dzieciom powyżej 2 r.ż. i starszym, którzy należą do grupy ryzyka rozwoju choroby pneumokokowej podawać dawkę szczepionki PCV13, a następnie dawkę PPSV23 w odstępach uzależnionych od wieku i grupy ryzyka, a dorosłym w wieku powyżej 65 lat bez niedoborów odporności oraz immunokompetentnych szczepić przeciw pneumokokom podając szczepionkę PCV13, a następnie po upływie co najmniej roku PPSV23.

Źródła:

Kobayashi M, Bennett NM, Gierke R, Almendares O i wsp. Intervals Between PCV13 and PPSV23 Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015; 64:944-947.
Klugman KP, Black S, Dagan R, Malley R i wsp. Pneumococcal conjugate vaccine and pneumococcal common protein vaccines. W: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA wyd. Vaccines. Philadelphia PA: Saunders Elsevier; 2013, p. 504-541.

dr hab. Ewa Augustynowicz Zakład Badania Surowic i Szczepionek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=137&to=szczepionka


W Polsce dostępne są 2 skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom:
• 13 walentna szczepionka (PCV13, o nazwie handlowej Prevenar13)
• 10 walentna szczepionka (PCV10, o nazwie handlowej Synflorix).

Obie szczepionki zawierają w swoim składzie oczyszczone polisacharydy otoczkowe wybranych (13 lub 10) serotypów  pneumokoków połączone z białkiem nośnikowym, dzięki czemu mogą być podawane już od 6 tyg. życia dziecka.

Szczepionki różnią się serotypami wchodzącym w skład szczepionki:
• szczepionka PCV13 zastąpiła stosowaną od 2000 r. szczepionkę 7- walentną (PCV7). W jej skład wchodzą polisacharydy otoczkowe następujących serotypów: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F i 23F,
• szczepionka PCV10. W jej skład wchodzą polisacharydy otoczkowe następujących serotypów 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F i 23F. Dodatkowo serotyp szczepionkowy 19F zapewnia krzyżową ochronę przeciw serotypowi 19A.

W szczepionkach zastosowano różne nośniki białkowe:
• szczepionka trzynastowalentna zawiera 1 rodzaj nośnika białkowego - CRM197 nietoksyczny wariant toksyny błoniczej,
• szczepionka dziesięciowalentna zawiera jako nośnik rekombinowane białko D uzyskane z bezotoczkowego szczepu H. influenzae, toksoid błoniczy oraz toksoid tężcowy.

Szczepionki różnią się samym procesem wytwarzania i złożonością produkcji, co może wpływć na immunogennośc poszczególnych serotypów pneumokoka.

Szczepionki różnią się wskazaniami dotyczącymi wieku osób dla których mogą być podawane:
• szczepionka PCV13 może być podawana dla dzieci od 6 tyg. życia, nastolatków i dorosłych,
• szczepionka PCV10 może być podawana dla dzieci od 6 tyg. do 5 r.ż.,
Szczepionkę PCV13 można podawać dodatkowo u dzieci i osób dorosłych należących do grup ryzyka.

Źródło:
Klugman KP, Black S, Dagan R, Malley R i wsp. Pneumococcal conjugate vaccine and pneumococcal common protein vaccines. W: Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA wyd. Vaccines. Philadelphia PA: Saunders Elsevier; 2013, p. 504-541.


„Meta analizą objęto 22 badania z udziałem 101.507 uczestników: 11 badań raportowało na temat prawdopodobnego pneumokokowego zapalenia płuc, 19 dotyczyło wszystkich przyczyn zapalenia płuc, a w 12 brano pod uwagę wszystkie przyczyny śmiertelności…
Jakość badań, szczególnie tych z podwójnie ślepą próbą, wyjaśnia znaczną część heterogeniczności w badaniach dotyczących domniemanego zapalenia płuc i wszelkiego rodzaju zapalenia płuc. W badaniach o wyższej jakości metodologicznej niewiele było dowodów na ochronne działanie szczepionki…
Wyniki dla wszystkich przyczyn śmiertelności w badaniach z podwójnie ślepą próbą, były podobne do tych z reszty badań razem wziętych. Niewiele było dowodów na ochronne działanie szczepionki u starszych pacjentów lub dorosłych z przewlekłą chorobą w analizie wszystkich badań…
Wygląda na to, że szczepionka przeciw pneumokokom nie jest skuteczna w zapobieganiu zapalenia płuc, nawet w populacjach, dla których obecnie jest zalecana ta szczepionka.” – Efficacy of pneumococcal vaccination in adults: a meta-analysis; CMAJ. 2009 Jan 6; 180(1): 48–58. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2612051/ "W tym badaniu oceniano skuteczność kliniczną szczepionki PCV13 w zapobieganiu hospitalizacji z powodu zapalenia płuc u osób w średnim wieku i starszych…
W badaniu kohortowym uczestniczyło 2.075.730 osób poniżej 50 roku życia z Katalonii w Hiszpanii, które prospektywnie obserwowano od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były hospitalizacja z powodu pneumokoków lub zapalenia płuc o dowolnej przyczynie i zgon z jakiejkolwiek przyczyny. Zastosowano modele regresji Coxa do oceny związku między szczepieniem szczepionką Prevnar 13 [PCV13] a ryzykiem dla każdego punku końcowego, dostosowane do wieku, płci i głównych chorób współistniejących/leżących u podstaw ryzyka…
W tym badaniu, duże różnice w wynikach pomiędzy zaszczepionymi PCV13 i nieszczepionymi sugerują, że zaszczepione osoby były bardziej chore…
Nasze dane nie potwierdzają klinicznych korzyści szczepień przeciwko pneumokokom szczepionką Prevnar 13 wśród dorosłych w Katalonii.” – Evaluating clinical effectiveness of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination against pneumonia among middle-aged and older adults in Catalonia: results from the EPIVAC cohort study; BMC Infectious Diseases 2018 18:196
https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-018-3096-7?fbclid=IwAR02nI_kKCgK1HktcolnMXVKcFGYcsyNg0fkpEUCfQXImrYK_yIGPYNSMDU Ten arykuł porusza kwestie pneumokoków, wymiany serotypów, oraz konkurencje między gatunkową z HiB i gronkowcem. Nie będe cytował fragmentów, bo cały trzebaby wrzucić https://szczepienia.wybudzeni.com/2017/12/18/szczepionki-skoniugowane/?fbclid=IwAR0zJMuLQh8vCjjKrYt4XWu-hWGX_C05iZWf6ohRZ7N29vdfGOF8-lrJNxE

Fakty o pneumokokach
https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/

We wrześniu 2007 roku ukazał się komunikat w Associated Press mówiący, że szczepionka przeciwko pneumokokom Prevenar, która doprowadziła do zmniejszenia zachorowań na chorobę pneumokokową i inne choroby zakaźne posiada uboczny efekt: przyczynia się do zachorowalności na zapalenie ucha wywołane innymi szczepami bakterii:

„A vaccine that has dramatically curbed pneumonia and other serious illnesses in children is having an unfortunate effect: promoting new superbugs that cause ear infections.„

Źródło: Shot may be inadvertently boosting superbugs, AP 9.17.2007

Zastanawiam się zawsze kto jest autorem takich niby naukowych komunikatów w mediach.

Prawdą jest, że „pojawienie” się nowych serotypów (szczepów) bakterii powoduje zapalenia ucha i inne łagodne choroby, ale również te same nowe serotypy bakterii powodują ciężkie i śmiertelne formy chorób inwazyjnych. Ten mechanizm nazwany został „zastępowanie serotypów” (angl. serotype replacement) i występuje w połączeniu z szczepionkami takimi jak Hib, Prevenar, Menactra. Te preparaty są skuteczne przeciwko zawartym w nich serotypom bakterii np. streptococcus pneumoniae, tyle że są tak skuteczne, że zapobiegają również naturalnej i bezobjawowej kolonizacji tych bakterii.

I to właśnie stanowi problem!

Dla przykładu przytoczę jedną z publikacji opisującą skutki tego mechanizmu z czasopisma Lancet z 2003 roku Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study. Autorzy nie zaobserwowali zmniejszenia liczby zachorowań na ostre zapalenia ucha środkowego w grupie szczepionej przeciwko pneumokokom w porównaniu do grupy kontrolnej. Mimo, że kolonizacja bakterii w jamie nosowo-gardłowej została zmniejszona po szczepieniu przeciwko pneumokokom, nastąpiło natychmiastowe i kompletne zastąpienie przez serotypy bakterii niezawartych w szczepionce.

“FINDINGS: We noted no reduction of AOM episodes in the pneumococcal vaccine group compared with controls (intention-to-treat analysis: rate ratio 1.25, 95% CI 0.99-1.57). Although nasopharyngeal carriage of pneumococci of serotypes included in the conjugate-vaccine was greatly reduced after pneumococcal vaccinations, immediate and complete replacement by non-vaccine pneumococcal serotypes took place.”

Źródło: Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study, The Lancet 2003

Z publikacji Amerykańskiej Agencji CDC z roku 2005 dowiemy się, że rezultatem stosowania heptawalentnej szczepionki przeciwko penumokokom PCV7 był wzrost przypadków zachorowań spowodowanych przez serotyp 19A i wzrost lekooporności tego szczepu:

„CONCLUSION: Serotype 19A is, at present, the most important cause of IPD by replacement serotypes, and it is increasingly drug resistant. CC199 is the predominant CC among type 19A serotypes in children <5 19a="" be="" certain="" data="" due="" font="" in="" increase="" infection="" may="" of="" old.="" our="" rates="" serotype="" some="" strains.="" suggest="" switching="" that="" the="" to="" type="" vaccine="" with="" within="" years="">

Źródło: Postvaccine genetic structure of Streptococcus pneumoniae serotype 19A from children in the United States, J Infect Dis. 2005

Działanie szczepionki pneukokokowej nie ogranicza się jedynie do osób szczepionych. W ramach zbiorowej odporności flora bakteryjna osób nieszczepionych również ulega zmianom, co zostało zweryfikowane przez Amerykańską Agencję CDC. Autorzy badania z roku 2010 zaobserwowali zmiany serotypach kolonizujących się u rodziców szczepionych dzieci:

„PCV7 serotypes were largely replaced by non-PCV7 serotypes. Disappearance of PCV7 serotypes in parents suggests strong transmission reduction through vaccination„

Źródło: Carriage of Streptococcus pneumoniae 3 Years after Start of Vaccination Program, the Netherlands, CDC EID Journal Home 2011

Badanie przeprowadzone na podstawie danych z lat 2002 – 2008 z 48 oddziałów zakaźnych w USA pokazało, że wśród dorosłych nastąpił wysoki wzrost zachorowań spowodowanych innymi serotypami niż szczepionkowe serotypy. Poniższy wykres pokazuje 13% coroczny wzrost liczby zachorowań i dużo mniejszy spadek zachorowań spowodowanych serotypami szczepionkowymi:Źródło: Exposure to children as a risk factor for bacteremic pneumococcal disease: changes in the post-conjugate vaccine era, Arch Interm Med.2010

Flora bakteryjna w organiźmie ludzkim zachowuje się jak ekosystem i jak w każdym ekosystemie nie można usunąć jednego gatunku bez nieoczekiwanych konsekwencji.

Oczywiście osoby wprowadzające preparaty przeciwko pneumokokom do programu szczepień zdają sobie sprawę z powyższego mechanizmu „zastępowania serotypów”. Jednak wykorzystują istnienie tego mechanizmu jako argument do wprowadzania kolejnych preparatów z większą ilością serotypów, prawie w nieskończoność. Prevenar rozpoczął swoją karierę jako PCV7, potem PCV10 a obecnie dostępny preparat to PCV13. Wszystkich serotypów pneumokoków jest „tylko” 91. W najczarniejszym scenariuszu powinniśmy oczekiwać, że naukowcy z Wyeth Pharmaceuticals będą kontynuować rozszerzanie zawartości Prevenaru i mniej więcej w 2030 roku wypuszczą na rynek wersję PCV91.

A może nawet uda się wakcynologom doprowadzić do eradykacji tych bakterii i odnieść zwycięstwo nad naturą?!

Tyle, że to nie zadziała…Pamiętajmy, że mówimy o ekosystemie.

Pomińmy pogoń za kolejnymi serotypami pneumokoka. Zastępowanie się serotypów to tylko jeden problem, są poważniejsze. Dużo poważniejsze. Tak poważne, że mamy jedynie przesłanki dotyczące niektórych aspektów tego mikroskopijnego ekosystemu:

przykładem może być wzrost liczby zachorowań z ciężkimi powikłaniami np. ropniakiem opłucnej, obserwowany w USA wśród coraz młodszych dzieci, opisane w Empyema hospitalizations increased in US children despite pneumococcal conjugate vaccine, Pediatrics 2010, a także Increasing incidence of empyema complicating childhood community-acquired pneumonia in the United States, Clin Infect Dis. 2010,wzrost częstości występowania kolonizacji bakteriami gronkowca wśród szczepionych dzieci, dla przykładu wnioski z publikacji w Journal of the American Medical Association mówią o negatywnej zależności między nosicielstwem zawartych w szczepionkach szczepów streptococcus pneumoniae a bakteriami gronkowca (łac. Staphylococcus aureus), wybrany cytat:

“Conclusions: Streptococcus pneumoniae carriage, specifically of vaccine-type strains, is negatively associated with S aureus carriage in children. The implications of these findings in the pneumococcal vaccine era require further investigation.”

Źródło: Association Between Carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children, Journal of the American Medical Association 2004

Gronkowiec?

Czy podawanie Prevenaru powoduje zwiększone występowanie gronkowca?

Pozbądź się kilku serotypów bakterii streptococcus pneumo przy użyciu Prevenaru a kolejne serotypy pojawią się aby wypełnić lukę w towarzystwie bakterii gronkowca.

Wielką nadzieją na pomyślne rozwiązanie tej sytuacji jest idealistyczna wizja, że MOŻE nowe serotypy pneumokoka będą powodować lżejsze zachorowania, lub nawet, że mechanizm zastępowania się serotypów nie nastąpi. Liczono, że eliminacja tych bakterii spowoduje, że choroby takie jak bakteryjne zapalenie opon mózgowych po prostu staną się tylko odległym wspomnieniem. Tak jak rzekomo stało się to z chorobami wywołanymi przez bakterie Hib (Haemophilus influenzae typu B), co uznawane jest jako absolutny sukces wakcynologii. Czytaj dalej >> Fakty o Hib

Pneumokoki-> Gronkowiec.

A Pneumokoki-> Hib?

Wiele ostatnich badań pokazuje zależność między bakteriami, które kolonizują ludzki organizm, o czy możemy przeczytać w publikacji z 2006 roku w czasopiśmie Pediatrics:

„Kolejne ostatnio przeprowadzone badanie pokazało wzrost liczebności bakterii H. influenzae i Moraxella catarrhalis w płynie z ucha środkowego pośród dzieci szczepionych PCV7”

Źródło: Effect of Pneumococcal Conjugate Vaccine on Nasopharyngeal Bacterial Colonization During Acute Otitis Media , Pediatrics 2006

Co to wszystko oznacza? Wyeliminuj pneumokoki a w zamian wzrośnie liczba bakterii H. influenzea i innych. To jest fakt. Między bakteriami pneumo i h.influenzae istnieje konkurencja międzygatunkowa, której detale nie są do końca poznane. Lektura, od której można zacząc pogłębiać ten temat: The Role of Innate Immune Responses in the Outcome of Interspecies Competition for Colonization of Mucosal Surfaces, Plos 2005.

Innym wymienionym już przykładem konkurencji międzygatunkowej jest związek między pneumokokami a gronkowcem.

Najistotniejsze pytanie dotyczące tych szczepionek (Hib i pneumokoki) brzmi: jaki jest ich całkowity efekt biorąc pod uwagę wszystkie mechanizmy?

O ile mniej przypadków chorób inwazyjnych zdarza się jeśli wliczymy mechanizm zastępowania się serotypów lub typów bakterii?

Im węższa perspektywa oceny tych szczepionek tym lepiej prezentuje się ich skuteczność. Im szersza perspektywa, tym wyraźniej rzekoma skuteczność okazuje się równa zeru.

Ocena całkowitego efektu szczepień przeciwko pneumokokom: patrząc jedynie na liczbę przypadków wywołanych przez serotypy zawarte w szczepionkach dojdziemy do fałszywego wniosku, że szczepione dzieci odniosły wymierne korzyści. Jednak biorąc pod uwagę bezlitosny mechanizm zastępowania się serotypów pneumokoków wtedy ocena szczepień przeciwko pneumokokom wypadnie zupełnie inaczej. Ponadto zastępowanie się serotypów to tylko jeden problemów związanych z tymi szczepionkami.

Dla przykładu autorzy badania z 2006 roku opublikowanego w Clin Infect Dis. dochodzą do następującego wniosku:

„Wnioski: liczba szpitalnych wypisów osób przyjętych z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej włącznie z meningitis zamalała od czasu wprowadzenia heptewalentnej szczepionki pneumokokowej. Spadek hospitalizacji związanych z chorobą pneumokokową nastąpił najwyraźniej w grupie wiekowej powyżej 65 roku.”

Źródło: Trends in Invasive Pneumococcal Disease—Associated Hospitalizations, CLIN INFECT DIS 2006

Brzmi jak powód do świętowania wielkiego sukcesu tego preparatu (wówczas PCV-7), czyż nie?

To prawda, że zmniejszyła się liczba przypadków choroby pneumokokowej, ale kiedy przyjrzymy się kompletnemu obrazowi sytuacji włącznie z mechanizmem rywalizacji gatunkowej bakterii to ujrzymy zupełnie inny obraz. W tej samej publikacji znajdziemy wykres pokazujący spadek bakteriemii pneumokokowej i jednoczesny wzrost bakteriemii innych gatunków bakterii, które wypełniły powstałą lukę w ekosystemie. W efekcie końcowym widać całkowity wzrost liczby bakteriemii w badanym okresie 1998 – 2003 (kwadraty = bakteriemia, trójkąty = bakteriemia pneumokokowa).Źródło: Trends in Invasive Pneumococcal Disease—Associated Hospitalizations, Clin Infect Dis. (2006)

Można by argumentować, że preparat Prevenar zapobiega bakteryjnemu zapaleniu opon mózgowych – najcięższej formy zakażenia bakteryjnego. Jednak zebrane liczba w tej samej publikacji pokazują, że tak się nie stało w badanym okresie. Użycie Prevenaru miało znikomy wpływ na zmniejszenie liczby bakteryjnych zapaleń opon mózgowych gdy weźmiemy pod uwagę efekt zastępowania:Źródło: Trends in Invasive Pneumococcal Disease—Associated Hospitalizations, Clin Infect Dis. (2006)

Taki sam efekt zaobserwowano również we Francji i opisano w 2011 w Journal of Pediatric Infectious Disease. Porównano liczbę zachorowań na pneumokokowe meningitis w okresie 2001-2002 i 2007-2008:

„In France, despite a high rate of pneumococcal conjugate vaccine coverage, the number of cases of pneumococcal meningitis in children did not decline significantly between 2001–2002 (n = 264) and 2007–2008 (n = 244). A decline was observed among children < 2 years old (185 [70.1%] to 134 [54.9%] cases; P = 0.0004), but was counterbalanced by an increase among children ≥ 2 years old (79 [29.9%] to 110 [45.1%] cases). „

Źródło: PneumococcaL meningitis in french children before and after the introduction of pneumococcal conjugate vaccine, Journal of Pediatric Infectious Disease 2011

Jednak najbardziej alarmujący jest efekt użycia Prenevaru polegający na w zastępowaniu pneumokoków gronkowcem, zaobserwowany w ramach badań klinicznych dzieci szczepionych PCV7 i opisany w Lancet w 2004 roku:

„Wśród dzieci z powtarzającymi się ostrymi zapaleniami ucha środkowego, które szczepione były heptavalentnymi preparatmi pneumokokowymi stwierdzono wymianę kolonizujących się bakterii pneumokoków na nieszczepionkowe serotypy i wzrost zachorowań po szczepieniu na ostre zapalenie ucha środkowego wywołane gronkowcem. (…) Te obserwacje sugerują naturalną rywalizację między kolonizującymi się serotypami pneumokoków zawartych w szczepionce a gronkowcem, co może wyjaśnić wzrost zachorowań na zapalenie ucha wywołanych przez gronkowca po szczepieniu przeciw pneumokokom.”

Źródło: Colonisation by Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in healthy children, Lancet 2004

Ale jak to działa?

Prawdopodobny mechanizm zależności między pneumokokami a gronkowcem

Cały mechanizm zależności opisany został w Journal of Bacteriology w 2006 roku:

The bactericidal activity of Streptococcus pneumoniae toward Staphylococcus aureus is mediated by hydrogen peroxide. Catalase eliminated this activity. Pneumococci grown anaerobically orgenetically lacking pyruvate oxidase (SpxB) were not bactericidal, nor were nonpneumococcal streptococci. These results provide a possible mechanistic explanation for the interspecies interferenceobserved in epidemiologic studies.

Źródło: Interference between Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus: In Vitro Hydrogen Peroxide-Mediated Killing by Streptococcus pneumoniae, Journal of Bacteriology, July 2006

Aktywność bakterii Streptococcus penumoniae wobec Staphylococcus aureus jest pośredniczona przez nadtlenek wodoru. W uproszczeniu bakterie pneumokoka zatruwają gronkowca nadtlenkiem wodoru.

Jakie to ma znaczenie?

Autorzy publikacji w czasopiśmie JAMA z 2004 roku dochodzą do takich wniosków:

„Wnioski: Nosicielstwo bakterii streptoccocus pneumoniae, zwłaszcza serotypów objętych szczepieniami, jest negatywnie powiązane z nosicielstwem bakterii gronkowca u dzieci. Wpływ tych obserwacji w erze szczepień przeciwko pneumokokom wymaga dalszych badań.”

Źródło: Association Between Carriage of Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus in Children, JAMA 2004

Nie można zamknąć drzwi na pneumokoki poprzez szczepienia bez otwierania okna dla gronkowca. Ta zmiana w „ekosystemie” wychodzi poza dzieci szczepione Prevenarem. W wyniku mechanizmu grupowej odporności ten negatywny fenomen można zaobserwować w całej populacji.

W publikacji z 2006 roku w Journal of Bacteriology znajdziemy następujące stwierdzenia:

„Jeśli związek jest przyczynowy i nabycie S. pneumoniae prowadzi do eradykacji gronkowca to użycie szczepionek przeciwko pneumokokom może wyeliminować „ochronny” efekt kolonizacji pneumokoków przeciwko gronkowcowi i nastąpi wzrost kolonizacji gronkowca. Czy zaobserwowany wzrost zachorowań w społecznościach na ciężkie ostre zapalenie ucha środkowego wywołane gronkowcem włącznie z lekoopornym gronkowcem (6) jest częściowo spowodowany niedawnym wprowadzeniem szczepień przeciwko pneumokokom pozostaje do zbadania.”

Źródło: Interference between Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus: In Vitro Hydrogen Peroxide-Mediated Killing by Streptococcus pneumoniae, J Bacteriol. 2006

Jeśli szczepienia przeciwko pneumokok przyczyniają się do epidemii lekoopornego typu gronkowca to jest wielki niepożądany skutek uboczny tych preparatów. Czy zbadanie i poznanie tej zależności nie powinno być najwyższym priorytetem dla służb epidemiologicznych? Powinno. Niestety nie jest. W przygotowaniu jest już przecież szczepionka przeciwko bakteriom gronkowca, następnym serotypom pneumokoka i wiele, wiele innych (np. lista produktów firmy Intercell).

Share this:

E-mailPrintTwitterFacebook351Google

Klauzula prawna

Treść artykułów ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie może być podstawą do stosowania lub niestosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych. Portal ani osoby współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikajacej z zastosowania informacji zawartych na portalu.

Facebook

Spis Treści

StreszczeniePneumokoki w Polsce: nosicielstwo i inwazyjne zachorowania u dzieci w liczbachIndywidualne ryzyko zachorowań wywołanych pneumokokami i HibFakty o HibFakty o pneumokokachJak testowano bezpieczeństwo szczepionek przeciwko pneumokokom?Dr Kuchar i pneumokoki cz. I (nosicielstwo)Dr Kuchar i pneumokoki cz. II (choroby pneumokokowe)Dr Kuchar i pneumokoki cz. III (gronkowiec)Brak dowodu na efektywność Pneumo 23 – stanowisko AOTMGenetyczna ewolucja pneumokoków wywołana szczepieniamiDodatkowe informacje

Polecane

Autyzm a Szczepienia?Fakty o grypie i szczepieniach przeciwgrypowychFakty o krztuścu i szczepieniach przeciwko krztuścowiFakty o odrze i szczepieniach przeciwko odrzeFakty o polio i szczepieniach przeciw polioFakty o raku szyjki macicy i szczepieniach przeciwko wirusom HPFakty o szczepieniach pneumokokowych i HibFakty o tężcu i szczepieniach przeciw tężcowiIgnorowane i Zapomniane Fakty o Szczepieniach

Źródło:

https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/fakty-o-pneumo/
Dramatyczny przypadek IChP pomimo szczepienia
http://m.heute.at/news/oesterreich/ooe/chronik/Baby-9-Monate-stirbt-an-schwerer-Blutvergiftung;art88133,1379816Doskonałym uzupełnieniem jest tekst o tym co najważniejsze dla układu odpornościowego, a co niestety jest konsekwentnie niszczone:
http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html

Choroby atopowe, nowotwory a szczepienia
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html

O szczepionkach MMR i DTaP oraz możliwym obniżeniu odporności po szczepieniu
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989

Polecam odpowiedzieć na pytanie "Kiedy warto szczepić?"
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html


Polecam także inne teksty z http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.html 

23 komentarze:

 1. A ja uważam, że szczepienie przeciwko pneumokokom może naprawdę uratować życie i zdrowie dziecka. Dwa przykłady z najbliższego otoczenia: dwuletni cłopiec nieszczepiony na pneumo z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wywołane pneumokokami - dało się go uratować, natomiast ma trwały ubytek słuchu w stopniu znacznym; półroczne dziecko zaszczepione , bo nosicielem pneumokoów jest straszy brat nie choruje wcale. Może nie znam się na liczbach i naukowych danych, natomiast uważam, że szczepienia są potrzebne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. https://journals.lww.com/pccmjournal/Fulltext/2018/06001/Abstract_P_343___SEVERE_PNEUMOCOCCAL_DISEASE,.458.aspx
   Hong Kong. Badanie retrospektywne oceniające czy wprowadzenie w 2012 roku szczepień przeciwko pneumokokom skutkowało zmniejszeniem przyjęć lub zmniejszeniem problemu inwazyjnej choroby pneumokokowej w ich pediatrycznych oddziałach intensywnej terapii.

   Fajnie, fajnie.
   1. In the post-13-valent PCV era, the prevalence of pneumococcus isolation in PICU was increased from 1 to 2% (p = 0.04). Fajnie, że po wprowadzeniu do kalendarza szczepień przeciwko pneumokokom w oddziale intensywnej terapii dwukrotnie częściej izolowano je od pacjentów.
   2. Fajnie, że dzieci umierały rzadziej na dwa konkretne serotypy (6 i 19), sądzę że były szczęśliwe, że zabija je innych serotyp - w tym serotyp 3, który (jak tu piszą) - jest wśród serotypów szczepionkowych Prevenaru.

   Fajnie, fajnie się to składa. Ja tam w bakterie wierzę. Ja się bakterii boję. Ja się boję dalszego rozwoju wydarzeń.
   O tyle, o ile nie dyskutuję z koniecznością szczepień na polio, zwłaszcza IPV, tężec czy błonicę, o tyle ingerencja NAJSKUTECZNIEJSZĄ bronią medycyny w złożony i skomplikowany, różnorodny świat pneumokoków jest dla mnie wkladaniem kija w mrowisko. Fizycznie obawiam się dokąd to nas zaprowadzi. Bo już są sygnały ostrzegawcze.

   Usuń
 2. "dwuletni cłopiec nieszczepiony na pneumo z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych"
  Chłopiec jednak wcześniej szczepiony? Kiedy ostatnio był szczepiony przed zapaleniem opon...?
  https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989?pnref=story

  Warto przeczytać powyższy wpis ze zrozumieniem dlaczego patogeny stają się groźne...

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawe - Czy pacjentowi po usunięciu śledziony trzeba podawać dawki przypominające szczepionek przeciwko meningokokom i pneumokokom?
  "W ramach profilaktyki zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae pacjentom bez śledziony (brak anatomiczny lub czynnościowy) w pierwszej kolejności należy podać 13-walentną szczepionkę skoniugowaną (PCV-13) w schemacie dostosowanym do wieku.
  Pacjentom >2. roku życia, po upływie co najmniej 8 tygodni od podania ostatniej dawki PCV-13, zaleca się szczepienie 23-walentnym preparatem polisacharydowym (PPSV-23). Natomiast 5 lat później należy podać 1 dawkę przypominającą preparatu PPSV-23.
  Dzieci w wieku 2–5 lat, które wcześniej nie otrzymały szczepienia przeciwko pneumokokom lub nie otrzymały pełnego schematu, należy zaszczepić 2 dawkami PCV-13 w odstępie co najmniej 8 tygodni, a dalsze szczepienia należy prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej. W Polsce u dzieci do ukończenia 5. roku życia można zastosować PCV-13 lub szczepionkę 10-walentną (PCV-10) – bezpłatnie, jako szczepienie obowiązkowe. U dzieci >5. roku życia można podać tylko PCV-13.
  W przypadku pacjentów, którzy jako pierwszą otrzymali PPSV-23, zaleca się podać PCV-13 co najmniej rok po PPSV-23, a następnie co najmniej 8 tygodni po PCV-13 oraz minimum 5 lat po pierwszej dawce preparatu polisacharydowego, dawkę przypominającą PPSV-23.
  Zgodnie z zaleceniami amerykańskimi (CDC), australijskimi i brytyjskim, profilaktyka IChM u pacjentów bez śledziony powinna przebiegać w następujący sposób:
  -szczepienie przeciwko meningokokom B: zgodnie ze schematem dla wieku, takim samym jak u osób zdrowych – co najmniej 2 dawki, bez dawki przypominającej;
  -szczepienia przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y – 2 dawki szczepionki skoniugowanej 4-walentnej (MCV-4) co najmniej w 8-tygodniowych odstępach. Zalecenia te mówią również o podawaniu dawek przypominających co 5 lat. Zalecenia amerykańskie i australijskie różnią się od schematów opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) szczepionek skoniugowanych przeciwko meningokokom i są przykładem stosowania preparatu off label. Należy jednak pamiętać, że pacjenci bez śledziony stanowią grupę zwiększonego ryzyka ciężkich zakażeń bakteryjnych i podejmowana profilaktyka czasami wybiega poza rejestrację produktu. Podobnie jest w przypadku profilaktyki zakażeń wywołanych przez Haemohilus influenzae typu b u pacjentów >5. roku życia.
  Jeżeli pacjent otrzymał już szczepienie pierwotne przeciwko meningokokom grupy C, zaleca się podanie 1 dawki szczepionki MCV-4 i dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami opisanymi powyżej."
  http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/show.html?id=134519

  OdpowiedzUsuń
 4. Zanosi się na to, że lekooporne patogeny pozostaną lekoopornymi na długo. Co ciekawe te "super bakterie', groźne szczepy hpv, sprytne krętki boreliozy, są tak naprawdę mniej sprawnymi odmianami groźnych patogenów, zwykle znacząco wolniej rozwijającymi się, które w jakiś sposób wymykają się spod NIEKTÓRYCH układów odpornościowych, wykazywano między innymi to, ze im bakteria bardziej odporna na antybiotyk tym mniej odporna na zmienne warunki klimatyczne i otoczenia, a co za tym idzie trudniej się przenosi. Raczej nie grozi nam żadna ogólnoświatowa pandemia bakterii, pozostaną domeną szpitali.
  Wygląda tak jakby natura tzn. ewolucyjne likwidowanie najsłabszych na chwilę dała się oszukać, ale właśnie zaczyna sobie "odbijać" co widać na statystykach zakażeń szpitalnych jako przyczyny zgonów.
  Patogeny dopasowują się do nowych warunków, szczepienia, antybiotyki sprawiły, że HIB stały się kilka razy groźniejsze, szczepienia przeciwko nim ograniczyło ich nosicielstwo, pojawiły się więc pneumokoki, z czasem także lekooporne, które wciąż zmieniają się dzięki kolejnym szczepieniom likwidujących część z nich, zrobiło się więcej miejsca dla m.in. gronkowca, którego część szczepów stałą się częścią prawidłowej flory człowieka . Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus - a które to w pewnych warunkach mogą prowadzić do zakażań, mogą być wręcz zabójcze. W szpitalach natomiast królują szczepy lekooporne mrsa. http://qz.com/576057/why-infectious-bacteria-are-winning/ https://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/ http://www.cm-klara.pl/filia-osrodka-terapii-fagowej/ http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science

  OdpowiedzUsuń
 5. Skład fizjologicznej flory dróg oddechowych
  paciorkowce:
  Streptococcus pyogenes – paciorkowiec ropny, wbrew nazwie, w stanie równowagi nieszkodliwy; w stanie jej utraty może wywoływać wiele schorzeń, począwszy od próchnicy, anginy, róży czy zakażenia przyrannego, przez zapalenie zatok, ucha środkowego, oskrzeli, płuc, opłucnej, stawów, po posocznicę, zapalenie opon i mózgu oraz ropnie w mózgu i innych narządach.
  Streptococcus anginosus - wbrew nazwie, w stanie równowagi nieszkodliwy, w stanie jej utraty może wywoływać podobny zakres chorób jak p. ropny oraz szczególną skłonność do tworzenia ropni, np. mózgu i wątroby.
  Streptococcus mitis – jw., ale może też powodować np. zapalenie wsierdzia.
  Streptococcus sanguis – jw., ale może powodować np. zapalenia wsierdzia, jest najczęstszą bakterią atakującą zastawki.
  Streptococcus mutant - może powodować próchnicę i zapalenie wsierdzia.
  Streptococcus salivarius – paciorkowiec ślinowy, uznany za nieszkodliwą mutację innych paciorkowców, opisano jednak pewną liczbę przypadków zapalenia opon mózgowych wywołanego przez tę bakterię, z czego jeden z nich przebiegał z powstaniem torbieli, oraz przypadki zapaleń wsierdzia.
  Peptostreptococcus – nieszkodliwy, ale przy zaburzeniu równowagi może powodować zakażenia głowy, szyi, płuc, brzucha, miednicy, kości, stawów, owrzodzenia podudzi, posocznicę, ropnie narządowe, np. ropień mózgu.
  Streptococcus pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc, wbrew nazwie, w stanie równowagi nieszkodliwa, w stanie jej utraty może powodować ostre zapalenie zatok, ucha środkowego, opon mózgowo-rdzeniowych, szpiku, stawów, wsierdzia, otrzewnej, osierdzia, tkanki łącznej i ropień mózgu.
  gronkowce:
  Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty; może powodować czyraki, jęczmień, ropnie, ropne zakażenia ran pooperacyjnych, pourazowych i innych, liszajec, zapalenie sutka u kobiet karmiących piersią, pyodermię, zastrzał, zanokcicę, figówkę, zapalenie mieszka włosowego, zapalenie szpiku kostnego i kości, zapalenie tchawicy, zapalenie płuc, serca, ostre zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropnie mózgu, zapalenie żył, zakażenie układu moczowego, posocznicę gronkowcową, chorobę Rittera, zespół wstrząsu toksycznego, gronkowcowe zatrucia pokarmowe.
  maczugowce:
  Corynebacterium – krewni maczugowca błonicy i on sam – nieszkodliwe, przy zaburzeniu równowagi mogą powodować wiele groźnych chorób.
  ziarenkowce:
  Moraxella catarrhalis – dawniej Neisseria catarrhalis – nieszkodliwa, przy zaburzeniu równowagi może powodować nawracające zapalenia dróg oddechowych, rzadziej ucha środkowego i opon mózgowych.
  Neisseria meningitides – meningokok, nieszkodliwa, przy zaburzeniu równowagi może powodować nie tylko zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale także posocznicę, ropne zapalenie stawów, zapalenie płuc, osierdzia i wsierdzia, zapalenie spojówek, szpiku kostnego, ucha środkowego, gardła, zakażenia w obrębie układu moczowo-płciowego i miednicy małej.
  Veilonella – nieszkodliwa, przy zaburzeniu równowagi może powodować zakażenie pępka u noworodków, ropnie, np. ropień okołomigdałkowy, zapalenia płuc, zakażenia oparzeń, zapalenia zatok, posocznicę.
  pałeczki:
  Haemophilus influenza – nieszkodliwy, przy zaburzeniu równowagi może powodować zapalenie ucha środkowego, zatok, nagłośni, tkanki podskórnej, oskrzeli, płuc, i opon mózgowo-rdzeniowych.
  mykoplazmy:
  np. Mycoplasma pneumoniae – mała, atypowa cząsteczka bakterii, pozbawiona ściany komórkowej, w stanie równowagi organizm utrzymuje ją pod kontrolą, przy jej zaburzeniu powoduje ona m.in. atypowe zapalenie płuc.
  grzyby:
  Candida – pożyteczne drożdże, będące składnikiem mechanizmów obrony i detoksykacji organizmu, przy zaburzeniu równowagi powodują najrozmaitsze dolegliwości i schorzenia, począwszy od zespołu przewlekłego zmęczenia po nowotwory i choroby psychiczne.
  i wiele innych https://gloria.tv/?media=345777&language=KiaLEJq2fBR

  OdpowiedzUsuń
 6. Tylko w Stanach Zjednoczonych wypłacono 2,6 mld dolarów odszkodowań i zarejestrowano 2000 zgonów dzieci po podaniu szczepionki przeciw pneumokokom, dokładnie tej, którą minister Radziwiłł nakazał wstrzykiwać pod przymusem polskim dzieciom. https://www.youtube.com/watch?v=-ujacROXV4U

  OdpowiedzUsuń
 7. Kiedy szczepiłam córkę szczepienie przeciw pneumokokom było płatne, zrobiliśmy je bo baliśmy się, że córka która szła wtedy do przedszkola przyniesie coś i zarazi brata, który dopiero co się urodził. NIc złego się nie stało, więc sama nie wiem co mam myśleć o tych szczepieniach.

  OdpowiedzUsuń
 8. To jest dokładny opis naszej historii: Synflorix podany razem z Infarix Hexa. Po drugiej dawce regres nieustające infekcje, nie reagujące na antybiotyki, w wymazie pneumokok ampicyloodporny. Po przeleczeniu właściwym antybiotykiem, powraca możliwość poruszania. Potem jeszcze 1,5 roku infekcji pneumokokowych. Po tym czasie - przełom, masywne oddawanie moczu. W badaniach metabolicznych szczęśliwie wykonanych w tym czasie: znacznie podwyższony poziom kwasu bursztynowego. Rozwój powraca.

  OdpowiedzUsuń
 9. Dziękuję za Twoja pracę.
  Mój syn wcześniak zaraził się w szpitalu, w inkubatorze Klebsiella Pneumoniae ESBL+. Podawano mu imipenem. Mimo podania antybiotyku nie było reakcji. Zmarł.
  Szpital Matki I Dziecka w Katowicach na Medyków.

  OdpowiedzUsuń
 10. Synflorix oznacza przekroczenie 20 krotnie dawki aluminium - tak jak to jest przy pneumokokach - 1900% aluminium w drugim m-cu życia!
  - Maksymalny bezpieczny poziom spożycia glinu jest 5 mcg / kg / dzień
  • (Synflorix: 0,5 mg fosforanu glinu = 500 mcg (mikrogram))
  • 3 dawki do 15 m-ca życia
  • W 2 m-cu życia dziecko waży około 5 kg
  • więc dawka do spożycia (nie wiem czy możliwe jest policzyć dawkę dla niemowlęcia) wyniesie 25 mcg
  czyli w Synflorixie niemowlę otrzyma 475 mcg glinu za dużo!!!
  • czyli 20 razy więcej aluminium niż przewidują normy spożycia!
  • - wstrzyknięte prosto w ciałko niemowlęcia (pierwsza dawka)
  https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1505936089433814

  OdpowiedzUsuń
 11. http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/Pneumococcal.aspx ciekawy link w tym: As of September 1, 2015, there had been 47 claims filed in the federal Vaccine Injury Compensation Program (VICP) for injuries and deaths following pneumococcal vaccinations, including 6 deaths and 41 serious injuries

  OdpowiedzUsuń
 12. Nie wiem, czy wiecie, że szczepionka przeciw pneumokokom obejmuje 13 szczepów z 96? A więc dziecko może spokojnie zachorować jak zetknie się ze szczepem, na któy nie było zaszczepione. A powikłaniem po szczepionce jest np. nawracające zapalenie ucha środkowego. Moja córeczka, która zaszczepiłam namówiona przez lekarza, jak miała niecałe 3 lata (przed pójściem do przedszkola) od tamtej pory, przez 3,5 roku 5 razy miała zapalenie ucha! A wcześniej nigdy nie chorowała... To samo z rotawirusem, w szczepionce jest kilka szczepów, a chorobę może powodować o wiele więcej! I tego nam nie mówią...Tylko straszą, że może umrzeć...idioci

  OdpowiedzUsuń
 13. Demielinizacja mózgu i ciągłe infekcje pneumokokowe po szczepionce przeciwko pneumokokom – historia Wojtka http://www.dailymotion.com/video/x53oej2_demielinizacja-mozgu-i-ciagle-infekcje-pneumokokowe-po-szczepionce-przeciwko-pneumokokom-historia-wo_people

  OdpowiedzUsuń
 14. W telewizji mówili, że gdyby matka dziecka, które zmarło z powodu posocznicy było lekarzem to dziecko by przeżyło. Niestety minimum wiedzy o rozpoznawaniu posocznicy i jakiś antybiotyk pod ręką - taka tabletka uratowałaby życie np. przy pneumokokach amoksycylinka (popularny augumentin), przy meningokokach to cefalosporyny III generacji (cefotaksym, ceftriakson) http://www.mp.pl/medycynarodzinna/artykuly/129237,inwazyjna-choroba-meningokokowa http://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html

  OdpowiedzUsuń
 15. Co do otoczek lub ich braku oraz określaniu na tej podstawie czynnika zjadliwości... Bardzo dobrym przykładem są niektóre serotypy Streptococcus pneumoniae, które w wyniku tzw. mutacji szorstkiej utraciły otoczkę i mimo tego, że te mutanty nie posiadają otoczki, mogą być bardzo zjadliwe, jeśli nadmiernie się skolonizują, a szczepionka przeciwko pneumokokom choćby i zawierała polisacharydy takiego szczepu (polisacharydy w szczepionkach są polisacharydami otoczkowymi), nie wywrą kompletnie żadnego działania na mutanta, ponieważ mutant nie ma już otoczki i przeciwciała produkowane w organiźmie przeciwko otoczkom, w ogóle ich nie ruszają. To tak najprościej jak potrafiłam :D W każdym razie, czasem wystarczy "drobna" mutacja u danych szczepów (a wcale nie tak rzadko do różnych mutacji dochodzi), a szczepionki można o kant tyłka rozbić. Dobrym przykładem jest chociażby Bordetella pertussis, u której coraz częściej dochodzi do mutacji w fimbriach i pertaktynie, a szczepionki okazują się totalnie nieskuteczne.

  OdpowiedzUsuń
 16. Bez przesady, że tylko szpital. Gronkowiec jest dość wszechobecny (woda, pożywienie, kurz, ubrania, przedmioty), jest względnym komensalem: występuje na skórze i błonach śluzowych nosa i gardła, u większości osób nie wywołuje żadnych objawów (nosicielstwo), problem zaczyna się gdy mamy osłabioną odporność, choroby współistniejące lub gdy bakteria wtargnie do organizmu przez uszkodzoną skórę. Ogólnie gronkowce lubią miejsca ciepłe i wilgotne, więc w pochwie również może występować w równowadze, ale potencjalne ryzyko istnieje dla dziecka. Do zakażenia mogło dojść w każdym momencie, bez związku z pobytem w szpitalu (kontakt z nosicielem, przedmiotami) lub w związku z pobytem (przeniesienie z otoczenia szpitalnego, zakażony personel medyczny).

  Od strony prawnej można próbować ale potrzebna będzie mocna dokumentacja.
  http://blogoprawachpacjenta.com.pl/odszkodowanie-i-zadoscuczynienie-za-zakazenie-szpitalne/
  http://www.prawapacjenta.eu/?pId=1045

  OdpowiedzUsuń
 17. JAK JEST ZEBRANIEM HIV / AIDS
  Witam wszystkich, w 2011 roku zdiagnozowano chorobę HIV i próbowałem wszystkiego, aby się wyleczyć, ale wszystko bez skutku, moje życie stopniowo się skończyło, dopóki nie zobaczyłem postu na forum zdrowia w internecie na temat zioła lekarz zadzwoni do Dr.EBOS, który przygotowuje lekarstwa ziołowe w celu leczenia choroby zakaźnej HIV i różnego rodzaju chorób, w tym opryszczki, raka, udaru, gruźlicy, zapalenia wątroby, Diab
  ete i wiele śmiertelnych chorób, początkowo wątpiłem, czy jest to prawda, ale postanowiłem spróbować, z tym ziołowym e-mailiem lekarskim, przygotował ziołową część ziołową i przesłał do mnie przez usługę dostawy UPS w moim kraju, gdy otrzymałem tę lekarstwę ziołową, dał mi instrukcje krok po kroku, jak go stosować, gdy zastosowałam to zgodnie z instrukcją, byłam wyleczona z tej śmiertelnej choroby w ciągu 14 dni, nie mogłem chodzić ani rozmawiać przed zrozumieniem, ale po medycyna ziołowa jako Dr.EBOS, poinstruowała mnie, że odzyskałem siłę w moich kościach i mogę porozmawiać jak poprzednio, jestem wolny od śmiertelnej choroby, mój pozytywny wynik HIV zmienia się negatywnie, wszystko dzięki Dr.EBOS jego dobrej roboty. jeśli jesteś tam także przechodząc przez jakąkolwiek chorobę Kontakt
  Dr.EBOS za pośrednictwem tego e-maila;
  naturalherbalhome@gmail.com lub możesz go dodać na WhatsApp +2347033209473.

  OdpowiedzUsuń
 18. cześć
  Jestem vivian Regobert
  opublikuj ten komentarz dla tych, którzy mają HIV i potrzebują lekarstwa
  Dr Muli Jonathan Ziołowa kuracja jest w 100% Gwarantuje, że leczy cię HIV.
  Może leczyć wszelkie choroby.
  Moja HUSBANDKA i ja HIV od ponad 9 lat.
  Byłem tak chory, a moje wirusowe obciążenie wyniosło> 225 000 kopii / ml
  Widziałem post o dr Muli Jonathan online, w jaki sposób wyleczył tylu ludzi i jak bardzo pomógł on wielu osobom online
  więc skontaktowałem się z nim i wyjaśniłem mu moją sytuację
  Obiecał mi wysłać ziołową medycynę i po 4 dniach dostałem lekarstwa ziołowe
  Mój HUSBAND i ja używaliśmy lekarstwa ziołowego przez 10 dni i pojechaliśmy na ponowny test
  Teraz jesteśmy HIV NEGATYWNE
  Dziękuję Dr Muli Jonathan za przywrócenie pokoju moim rodzinie
  dzielę się tym zeznaniem, ponieważ obiecałem dr Muli Jonatana, że ​​będę świadkiem po tym, jak zostałam wyleczony.
  Możesz dotrzeć do Dr Muli Jonathan poprzez:
  mulijonathanherbal@gmail.com
  Zadzwoń / Whatsapp: +2349038544302

  OdpowiedzUsuń
 19. Ilekroć czytam o chorobach pneumokokowych, nie rozumiem jednego. Są ludzie nieodróżniający pacierza od paciorkowca, ludzie czerpiący prawdę wiekuistą z telewizji śniadaniowej i gazetek dla rodziców, ludzie pół ciąży wybierający kolor wózka, ludzie domagający się antybiotyków na katar z pocałowaniem ręki, ludzie nie próbujący karmić nawet siarą, ludzie rodzący przez cc z powodów innych niż wskazania medyczne, ludzie palący papierosy w domach, ludzie borykający się z problemami związanymi ze wcześniactwem. Rozumiem ich w głębi serca, gdy decydują się na ten preparat na literkę S. - teoretycznie podpadają pod pewną grupę ryzyka. Są też ludzie, którzy są kilometry od grup ryzyka, uchronili dzieci w inny sposób, mają niezłą wiedzę i mimo to z obłędem w oczach godzą się na jakieś ochłapy, rzucone im przez anonimowego urzędasa magiczne paciorki produkowane gdzieś w Korei czy jakimś innym Bangladeszu, sprowadzone tu na szemranych przepisach, gdy co chwila wybucha jakaś afera z przerwaniem ciągu chłodniczego, niehomogeniczną serią, przekrętem w przetargu, promocjami z datą ważności kończącą się za 5 minut, tajemniczymi encefalopatiami niemowląt itd.
  Tym pierwszym ludziom to się nie dziwię, tym drugim - owszem. Do jakiego stopnia trzeba zatracić w sobie instynkt samozachowawczy i zdrowy rozsądek, żeby poszukiwać adrenaliny w taki sposób, kosztem własnego dziecka. To podjeżdża jakimś zastępczym Munchhausenem.

  OdpowiedzUsuń
 20. Już trzy lata po wprowadzeniu szczepionki 13-walentnej mamy do czynienia z narastającą potrzeba wprowadzenia nowego typu szczepionki -23 -walentnej, z powodu coraz większej liczby inwazyjnych pneumokokow typow x,y,z nieobjętych działaniem szczepionki 13-walentnej. Znów pneumokoki wygrywają. (...) Pięć lat po wprowadzeniu 23-walentnego preparatu, powstał nowy typ wysokoopornego pneumokoka, który atakuje z coraz większą siłą. Należy wprowadzić 24 walentny preparat, ale jak pokazują badania - jego skutki uboczne przerażają rodziców. Wydaje się że stoimy w sytuacji patowej, w której krąży w populacji nowy wysoce zjadliwy szczep pneumokoka nieobjęty dotychczasową szczepionka, a nowa szczepionka jest równie niebezpieczna jak on. Nie wiadomo co wybrać. Medycyna z naturą wydaje się przegrywać. Radzimy nie wychodzic z domu dzieciom do 5 roku życia.
  W całej historii Ziemi, bakterie zawsze są o krok od organizmów wysokowyspecjalizowanych. I jeśli chcemy je zwalczyć, to należy wzmacniać swoją odporność , a nie szczepić na coraz więcej z nich, bo ewolucja bakterii jest sprytniejsza od ludzkich mocy przerobowych i szybsza od medycyny. W końcu dorobimy się takiego pneumokoka, który "wytrenowany" przez organizmu naszych zaszczepionych dzieci - okaże się tak zjadliwy,że dojdzie do plagi, w której zgina noworodki i dorośli. Taka powinna być gradacja: wzmocnij odporność i nie dopusc do rozwoju infekcji bakteryjnej-->zastosuj antybiotyk--> gdy nie dziala--> zastosuj autoszczepionkę--> monitoruj na Boga tego pacjenta w celu wykluczenia NOSICIELSTWA tej bakterii, bo wyjątkowo szczepionki wyłącznie bakteryjne powodują często bezobjawowe nosicielstwo! Dlatego tak jest,że do rozwoju infekcji potrzeba konkretnej liczby bakterii, tak więc nawet odporność wytworzona "pozwala" na utrzymanie w organizmie bezpiecznej ilości bakterii. To znaczy,że w ogóle nie powinno być szczepionek przeciwko bakteriom ! Zwłaszcza takich do popularnego stosowania, bo to sprzyja nosicielstwu i siewstwu ich, a więc promuje nieustanny rozwój oporności.
  człowiek albo jest chory albo zdrowy, a człowiek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. a człowiek zaszczepiony na bakterie może być chory, pomimo że jest zdrowy.

   Usuń
 21. Co ciekawe w zaleceniach dotyczących propagowania szczepień jest właśnie straszenie rodziców rzadkimi historiami dzieci poszkodowanymi przez meningokoki. Epatowanie zdjęciami ofiar dzieci bez rąk i nóg lepiej przemawia do emocji znaczy yy niby rozsądku ;)))
  Gdyż nie oszukujmy się - większość chorób przeciwko którym szczepimy albo dla zdrowego dziecka są w znakomitej większości po prostu nie groźne, albo są tak nieprawdopodobnie rzadkie, że pewnie dziecko nawet o tej chorobie w życiu nie usłyszy;> (oby) albo jedno i drugie na raz  Dlatego meningokoki z takimi zdjęciami świetnie przemawiają do wyobraźni, bo gdzieś te ofiary są (zwykle niestety ale dobrze wyszczepione ofiary, które korzystały z dobrodziejstw medycyny takich jak antybiotyk i leki przeciwgorączkowe - które zgodnie z zaleeniami podowane przy pierwszych byle objawach zmniejszają aktywność cytokin prozapalnych na rzecz przeciwzapalnych czasem powodują stan mniejsze bądź większej immunosupresji (hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych) co jest niezwykle groźne i sprzyja właśnie takim przypadkom czy np. najgorszym zakażeniom szpitalnym pogarszającym rokowanie (SIRS - sepsa), nie można nie wspomnieć, że chyba najbardziej znany inhibitor cyklo- i lipooksygenazy to ibuprofen, który zawarty jest w wielu lekach o podobnej nazwie jak np. ibuprom, ibum etc. to tak na marginesie, pomysł aby zabawić się w odnalezienie zdrowego, dożywionego dziecka, które doświadczyło sepsy mimo, że nie korzystało z wymienionych wyżej dobrodziejstw medycyny... Ciekawe jak wielu dzieciom się to zdarza w obu grupach... takie badania to by było coś...

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.