SIDS, a szczepienia. Czy istnieje jakikolwiek związek? Przykład Japonii.

Poniższy artykuł to zbiorek cytatów wraz ze źródłami na temat szczepień i SIDS (ang. Sudden Infant Death Syndrome - Śmierć łóżeczkowa, zespół nagłego zgonu niemowląt).
Nie jest to zbiór wyselekcjonowanych danych, a wszystkich. Pojawiają tutaj również kontrargumenty lub przytoczone są z odpowiednim komentarzem błędne chociaż popularne argumenty.
Możliwy związek dotyczący problemów z oddychaniem i szczepień to jest fakt (zwłaszcza dla wcześniaków, dzieci z grup ryzyka), pytanie tylko o doprecyzowanie. Jak często? Przy jakich szczepionkach? jakich dzieci dotyczą? Jaki jest mechanizm pojawiania się takich problemów? Czy w ogóle owe bezdechy można łączyć z SIDS? Itd. etc.
Jest to już dość stary zbiorek dlatego cześć linków może nie działać, trzeba wtedy szukać mirrorów z cache wyszukiwarek czy webarchive.


Statystyki SIDS

Świat - dane z USA w przypadku zgonów dzieci 79,4% z nich otrzymało co najmniej jedną szczepionkę tego samego dnia. Dane obejmują lata 1997-2013 dotyczą 2140 raportów na temat zgonów dzieci.
Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26021988/

“RESULTS: VAERS received 2149 death reports, most (n = 1469 [68.4%]) in children. Median age was 0.5 years (range, 0-100 years); males accounted for 1226 (57%) reports. The total annual number of death reports generally decreased during the latter part of the study period. Most common causes of death among 1244 child reports with available death certificates/autopsy reports included sudden infant death syndrome (n = 544 [44%]), asphyxia (n = 74 [6.0%]), septicemia (n = 61 [4.9%]), and pneumonia (n = 57 [4.6%]). Among 526 adult reports, most common causes of death included diseases of the circulatory (n = 247 [46.9%]) and respiratory systems (n = 77 [14.6%]), certain infections and parasitic diseases (n = 62 [11.8%]), and malignant neoplasms (n = 20 [3.8%]). For child death reports, 79.4% received >1 vaccine on the same day. Inactivated influenza vaccine given alone was most commonly associated with death reports in adults (51.4%).”Polska

Objawy niepożądane: Bezdechy, bradykardia, desaturacja - częstość opisywana w rożnych badaniach klinicznych waha się od 0-47%. Najczęściej występują w ciągu 72 godzin od szczepienia z największym natężeniem między 12 a 24 godziną.
Healy M. Immunization strategy to protect preterm infants. Neoreview 2019; 11:e409-e418;
Maroszyńska i . Wcześniactwo i małą urodzeniowa masa ciała - wskazanie czy przeciwwskazanie do szczepień. Standardy Med. Pediatra 2009;6
Bezdechy , bradykardia, desaturacja - częstość opisywana w różnych badaniach klinicznych waha się od 0-47%. najczęściej  występują  w ciągu 72 godzin od szczepienia z największym natężeniem            między 12 a 24 godziną OBJAWY NIEPOŻĄDANE
Healy M . Immunization strategy to protect preterm infants.  Neorevievs2010; 11: e409-e418 Maroszyńska I. Wcześniactwo  imałaurodzeniowa masa ciała – wskazanie czy przeciwwskazanie do szczepień. Standardy Med. Pediatria 2009;6
https://docplayer.pl/115200937-Jak-neonatolodzy-realizuja-wytyczne-dotyczace-szczepien-wczesniakow-m-k-kornacka-klinika-neonatologii-i-intensywnej-terapii-noworodka-wum.html - M.K.KornackaKlinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM
https://www.researchgate.net/publication/239322493_Immunization_Strategies_to_Protect_Preterm_Infants

Badanie z Francji - ryzyko SIDS w grupie dzieci szczepionych rośnie 12x? przypadek?
E. Mallet, P. Fabre, E. Pines, H. Salomon, T. Staub, F. Schodel, P. Mendelman, L. Hessel, G. Chryssomalis, E. Vidor, A. Hoffenbach; Hexavalent Vaccine Trial Study Group
The Pediatric Infectious Disease Journal, 2000; 19: 1119-1127

Do badania zakwalifikowane zostały WYŁĄCZNIE dzieci ZDROWE, wiek 6-10 tygodni, wiek płodowy >36. tygodnia, urodzeniowa masa ciała >2500 g. Odrzucono dzieci, u których występowały choroby przewlekłe o ciężkim przebiegu; zaburzenia krzepnięcia; wrodzone lub nabyte niedobory odporności; drgawki w wywiadzie; błonica, tężec, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B), poliomyelitis lub choroby wywołane przez Haemophilus influenzae typu b (Hib) w wywiadzie albo wcześniejsze szczepienie przeciwko tym chorobom.
Na wszelki wypadek odrzucono nawet te dzieci, których rodzeństwo zmarło na SIDS!
I po takiej starannej selekcji, w grupie 423 dzieci, które otrzymały badaną szczepionkę sześciowalentną DTaP-IPV-Hib-HBV, wystąpiły dwa zgony SIDS!
Do badania zakwalifikowano 848 dzieci: 423 otrzymało szczepionkę sześciowalentną, a 425 – szczepionki kontrolne. Pełną serię 3 szczepień otrzymało 833 (98%) dzieci (odpowiednio: 416 i 417). Podczas trwania badania 2 dzieci (z grupy szczepionki sześciowalentnej) zmarło nagle z przyczyn niezwiązanych ze szczepieniem (SIDS), jedno w 31. dniu po podaniu 1. dawki i jedno 48 dni po podaniu 2. dawki (u obu stwierdzono uznane czynniki ryzyka SIDS). Z badania wykluczono ponadto 13 dzieci: 5 z grupy szczepionki sześciowalentnej (u 4 wystąpiły przeciwwskazania do kontynuowania szczepienia przeciwko krztuścowi, u 1 poważny odczyn niepożądany niezwiązany ze szczepieniem) i 8 z grupy kontrolnej (1 nie zgłosiło się na wizyty kontrolne, 4 rodzice wycofali z badania, a u 3 wystąpił poważny odczyn niepożądany niezwiązany ze szczepieniem).
http://ptwakc.org.pl/pismiennictwo/ocena-immunogennosci-i-bezpieczenstwa-szesciowalentnej-szczepionki-skojarzonej-dtap-ipv-hib-hbv-zawierajacej-2-antygeny-krztusca-w-podstawowej-serii-szczepien-u-niemowlat/

2 zgony SIDS na 423 dzieci to daje jakieś 1 zgon SIDS na 211 dzieci, w normalnej populacji Polski wg. statystyk jest około 1 zgon SIDS na 2500 dzieci tzn. 160 przypadków SIDS rocznie na populacje 400 tys niemowląt
czyli w grupie szczepionej wyselekcjonowanych dzieci ryzyko SIDS jakimś cudem zwiększyło się 12 razy? 
Końcowy wniosek z badania to oczywiście rekomendacja:
"Zastosowana u zdrowych niemowląt w podstawowej serii szczepień w 2., 4. i 6. miesiącu życia sześciowalentna szczepionka skojarzona DTaP-IPV-Hib-HBV (Hexavac) była dobrze tolerowana"
http://ptwakc.org.pl/pismiennictwo/ocena-immunogennosci-i-bezpieczenstwa-szesciowalentnej-szczepionki-skojarzonej-dtap-ipv-hib-hbv-zawierajacej-2-antygeny-krztusca-w-podstawowej-serii-szczepien-u-niemowlat/
https://www.facebook.com/szczepienie.info/photos/a.2056078921347322/2437917856496758/?type=3


"Od 1972 roku SIDS stał się główną przyczyną zgonów od 28. do 365. dnia życia."
"W Polsce SIDS występuje stosunkowo rzadko - szacuje się, że z jego powodu umiera około 160 niemowląt rocznie
Gorzej jest w krajach rozwiniętych, gdzie stanowi on jedną z głównych przyczyn zgonów wśród niemowląt (25% wszystkich zgonów)"
http://mojniemowlak.pl/zdrowie/syndrom-naglej-smierci-lozeczkowej.html
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1447378308926235/
Oczywiście statystyki - 160 niemowląt rocznie i informacja o 25% zgonów pozostawiają wiele do życzenia, co dobrze zostało wyjaśnione w komentarzach poniżej
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1447378308926235/ link do grupy "Offtopowa część grupy "Szczepić czy nie?" czyli Offtopowo szczepieniowa ;)" https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/
W Niemczech: 0.062%, w Polsce: 0.011%, prawie 6 razy mniej.
http://www.mumanu.com/2013/06/09/some-shocking-facts-about-cot-death-sudden-infant-death-syndrome-sids/

W Polsce umiera prawie 2 tysiące niemowląt i noworodków (czyli jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia).
Według danych GUS, w Polsce w 2011 roku 1836 dzieci zmarło, zanim skończyło roczek. W rankingach państw o najniższym wskaźniku umieralności dzieci przed pierwszym rokiem życia, według danych Banku Światowego, Polska jest na 30. miejscu w w Europie i 37. na świecie. 38. pozycję w światowym rankingu dają nam dane ONZ. W Europie lepiej od Polski wypadają nie tylko kraje zachodnie, ale nieznacznie wyprzedzają nas też Białoruś, Litwa i Chorwacja. Najlepszym państwom Europy Środkowej i Wschodniej - Czechom i Estonii, udało się ograniczyć umieralność niemowląt do poziomu Danii, Niemiec i Holandii."
https://wiadomosci.wp.pl/tragicznie-wysoka-umieralnosc-polskich-niemowlakow-jest-gorzej-niz-na-bialorusi-6031576693564033a
Większość zgonów z tych 2 tysięcy dotyczy jednak wcześniactwa i wad rozwojowych
http://pytajko.pl/przyczyny-zgonow-noworodkow/

"Szczepienie może według statystycznych analiz podnieść ryzyko SIDS do 16 razy. (157) wg
https://impfentscheid.ch/wp-content/uploads/ALU-Dokument-Dez2014.pdf
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

W 2017 roku w 2 miesiącu życia dzieciom podaje się szczepienia DTP + HiB + WZWB + PCV + RV
W 3 miesiącu DTP + HiB + WZWB + PCV + RV (czyli jak 2 miesiąc) + dodatkowo MCV + IPV
http://szczepienie.blogspot.ca/p/sids-suds-sudc-vids-vaccine-szczepienie.html
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/08/kalendarze-szczepien-archiwalne-lata-60.html

Ulotki szczepień, a problemy oddechowe

Polska ulotka od DTP
zaburzenia oddychania,  bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży),"
http://www.biomed.pl/resources/document/Ulotki_PDF/DTP_ulotka_11U004P_06.10.2015.pdf


Polska ulotka od DTPa
http://www.stopnop.pl/images/PDF/infanrix%20dtpa.pdf


Infanrix hexa
Dane kliniczne wskazują, że Infanrix hexa może być podany niemowlętom urodzonym przedwcześnie, jednakże w tej populacji, jak można się spodziewać, obserwowano słabszą odpowiedź immunologiczną na niektóre antygeny (patrz punkty 4.8 i 5.1). Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo wcześnie urodzonym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dotyczy to niemowląt, u których występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzyści wynikające ze szczepienia tych niemowląt, nie należy rezygnować ze szczepienia ani go odraczać.
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf


Ulotka Euvax:
"Bezdech u niemowląt przedwcześnie urodzonych (≤ 28. tygodniu ciąży) (patrz punkt 4.4). "
http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Pobieranie.ashx?path=YwA6AFwAcAB1AGIAXwBmAGkAbABlAHMAXABDAGgAYQByAGEAawB0AGUAcgB5AHMAdAB5AGsAYQBfADIAMAAxADEALQAwADgALQAwADUAXwBlAHUAdgBhAHgAXwAyADAAXwBjAGgAYQByAGEAawB0AGUAcgB5AHMAdAB5AGsAYQBfAHAAcgBvAGQAdQBrAHQAdQBfAGwAZQBjAHoAbgBpAGMAegBlAGcAbwAuAHAAZABmAA==.
http://www.stopnop.pl/images/PDF/2011-08-05_euvax%2010charakterystyka%20produktu%20leczniczego.pdf

Ulotka Engerix B

http://www.stopnop.pl/images/PDF/engerix_b_10mcg_zawiesina_do_wstrzykiwa_20.03.2009_smpc.pdf


Przykładowa historia
"Niemowlę przestało oddychać po szczepionce. Po udzieleniu pomocy po przylocie śmigłowca przewieziono je do szpitala [..] DTP Biomed seria nr 20915003B oraz Act Hib seria nr 283191V i [..] Zaczęło się ok. 3 godziny po szczepieniu. 6 - miesięczna dziewczynka najpierw zrobiła się wiotka. Później doszły odruchy wymiotne, następnie bezdech, zsinienie i kompletny brak reakcji i kontaktu. Została przewieziona do szpitala śmigłowcem.
http://stopnop.com.pl/zglos-niepozadany-odczyn-poszczepienny-nop/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/1651666841527404/?type=3&theaterPrzykłady ulotek szczepień informujących wprost na temat SIDS wymienionego jako możliwe działanie niepożądane - czyli skutek uboczny zgon?

Oczywiście to tylko informacje z ulotek, a nie dowody w postaci badań naukowych. Podobnie jak tu. Jak przy każdym leku jesteśmy informowani o wielu mało prawdopodobnych działaniach niepożądanych podobnie jest tutaj. Zwłaszcza, że wbrew pozorom nie zawsze są to skutki uboczne o wiadomym mechanizmie, nie są zbadane często są tam tylko dlatego gdyż pojawiły się wyłącznie w związku czasowym z przyjmowaniem danego produktu medycznego. Dlatego według proszczepionkowej narracji wszelkie problemy wcale nie musiały być przez szczepienia spowodowane. Nie ma na to dowodów tak samo jak nie ma też dowodów na to, że to ten właśnie produkt ich nie spowodował. Niezależnie jednak czy dowody są czy nie, na szczęście jednak zaleca się, przynajmniej w szpitalach, monitorować oddech dzieciom po szczepieniach, zwłaszcza z grup ryzyka o czym szerzej niżej.

Pomimo braku dowodów niektóre obserwacje - badania potwierdzają tego typu koincydencję. Szereg badań potwierdza, że po szczepieniach dzieci mają problemy z oddychaniem (szczególnie dzieci z grup ryzyka)
W porównaniu z okresem przed szczepieniem, po szczepieniu dzieci częściej wymagały wsparcia oddechowego (6,6 vs 14,9/1000 osobodni; aRR: 2,1 [95% CI: 1,9–2,5]) oraz intubacji (2,0 vs 3,6/1000 osobodni; aRR: 1,7 [95% CI: 1,3–2,2])
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/bezpieczenstwoszczepien/show.html?id=124964

Badacze przeanalizowanie dane z kilku klinik obejmujące 13.926 dzieci, które podczas porodu ważyły mniej niż kilogram. Wyniki tego badania zostały opublikowane na łamach JAMA Pediatrics (1.06. 2015) porównali okresy czasowe 3 dni przed szczepieniem i 3 dni po szczepieniu i zanotowali następujące różnice:
 • konieczność sztucznego oddychania wzrosła dwukrotnie (z 0,7 na 1,4 % na dzień i dziecko)
 • konieczność intubacji wzrosła dwukrotnie (z 0,2 na 0,4%)
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2300376


"prawie 14000 wcześniaków w przeciągu 3 dni po szczepieniu 5 dzieci zmarło, ponad 1000 doznało poważnych komplikacji jak zatrzymanie oddechu , gorączka, podejrzenie sepsy co wyraźnie wskazuje , że szczepienie niesie za sobą wysokie ryzyko pogorszenia stanu zdrowia wcześniaków"
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1712578

Badanie z dnia 31.01.2017 wykazało, że niemowlęta szczepione DTP i OPV mają 5-krotnie wyższe wskaźniki umieralności, niż nieszczepione.
Ten efekt był widoczny szczególnie, kiedy te dzieci otrzymały samo DTP, więc wywnioskowano, że DTP było związane ze zwiększoną śmiertelnością, a OPV mogło modyfikować działanie DTP.
"Results: Among 3–5-month-old children, having received DTP (±OPV) was associated with a mortality hazard ratio (HR) of 5.00 (95% CI 1.53–16.3) compared with not-yet-DTP-vaccinated children. Differences in background factors did not explain the effect. The negative effect was particularly strong for children who had received DTP-only and no OPV (HR = 10.0 (2.61–38.6)). All-cause infant mortality after 3 months of age increased after the introduction of these vaccines (HR = 2.12 (1.07–4.19)).
Conclusion" DTP was associated with increased mortality; OPV may modify the effect of DTP."
The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment
http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964%2817%2930046-4/abstract

http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1016/j.ebiom.2017.01.041 (Całość)
When mortality was compared, the mortality hazard ratio (HR) among 3-5-month-old children having received the DTP (±OPV) was 5.00 compared with not-yet-DTP-vaccinated children [i.e. a 400% increase]. According to the authors, differences in background factors did not explain the effect. All-cause infant mortality after 3 months of age increased after the introduction of these vaccines (2.12 (1.07–4.19)) [i.e. a 212% increase]. However, the study findings revealed the negative effect was particularly strong for children who had received DTP-only and no OPV (10.0 (2.61–38.6)). http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30046-4/abstract
http://www.thevaccinereaction.org/2017/03/study-dtp-vaccine-associated-with-212-increased-infant-mortality-risk/ http://www.greenmedinfo.com/article/diphtheria-tetanus-pertussis-vaccine-administered-simultaneously-measles


Routine vaccinations and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa "These trends are unlikely to be explained exclusively by selection biases since different vaccines were associated with opposite tendencies. Measles and BCG vaccines may have beneficial effects in addition to protection against measles and tuberculosis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27544/Badania z 2012 roku Goldman GS, i in. Hum Exp Toxicol. 2012.pokazują dodatnią korelację pomiędzy liczbą dawek podawanych szczepionek, a liczbą hospitalizacji i zgonów.
"Relative trends in hospitalizations and mortality among infants by the number of vaccine doses and age, based on the Vaccine Adverse"
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.cc/m/pubmed/22531966/?i=2&from=/21543527/related
http://journals.sagepub.com.sci-hub.cc/doi/abs/10.1177/0960327112440111?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org.sci-hub.cc&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed


Badania z 2011 roku Hum Exp Toxicol. 2011 Sep;30(9):1429 wykazały statystycznie istotną korelację między wzrostem liczby dawek szczepionek dla niemowląt i zwiększenie umieralności
Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.secure.sci-hub.cc/m/pubmed/21543527/


Problemy z oddychaniem, a szczepienia w zaleceniach? Czyli bezdech, a SIDS

Wg. definicji napisanej przez specjalistów z MAYO CLINIC SIDS
„może mieć związek z nieprawidłowościami w części mózgu noworodka kontrolującego funkcje oddychania i wybudzania ze snu”
I takie właśnie stwierdzenie, zresztą wielce dyplomatyczne, można uznać za oficjalną wersję świata medycznego. Taką lub podobną informację możemy również znaleźć na niemal każdym portalu dla młodych matek, a także w wielu czasopismach skierowanych do młodych rodziców.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sudden-infant-death-syndrome/basics/definition/con-20020269

W przypadku tego zagadnienia, oficjalna medycyna operuje samymi ogólnikami, a według wielu opinii po prostu woli nie zagłębiać się w szczegóły.http://profilaktykazdrowotna.pl/nagla-smierc-lozeczkowa-sids-naprawde-wiemy/

Najmłodsze dzieci generalnie nie rzadko mają nieregularny oddech z powodu niedojrzałości ośrodka oddechowego, dla niektórych krótkie bezdechy to pewna norma nawet.  Dlatego łatwo mówić o koincydencji. W przypadku rodziców, którzy monitorowało swoje dzieci od początku argument nie przechodzi gdy zauważają, że epizody bezdechu - najpoważniejsze, najdłuższe uaktywniały się w korelacji czasowej ze szczepionką. Jest na ten temat sporo relacji, a także badań na podstawie których wydano pewnie zalecenia
np. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=apnea+DTP

Generalnie zaleca się monitoring po szczepieniu
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9152284 

Bezdechy mogą mieć charakter ośrodkowy, jak np. epizody ALTE (wydarzenia jawnie zagrażające życiu), czy wrodzony zespół bezdechu podczas snu, (tzw. klątwa Ondyny)
http://www.czytelniamedyczna.pl/3030,bezdechy-u-dzieci-zjawisko-niepokojace1.html

"Naukowcy porównali okresy czasowe 3 dni przed szczepieniem i 3 dni po szczepieniu noworodków i zanotowali następujące różnice:
 • konieczność sztucznego oddychania wzrosła dwukrotnie (z 0,7 na 1,4 % na dzień i dziecko)
 • konieczność intubacji wzrosła dwukrotnie (z 0,2 na 0,4%)
 • ryzyko rozwoju sepsy wzrosło 4 razy (z 0,5 na 2%)"
http://healthimpactnews.com/2013/vaccines-cause-severe-cardiorespiratory-harm-to-preemies-study/ z http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html

Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?
"nations that require more vaccine doses tend to have higher infant mortality rates" Neil Z Miller and Gary S Goldman
Wskaźnik umieralności niemowląt (IMR) jest jednym z najważniejszych wskaźników dobrobytu społeczno-gospodarczego i zdrowia publicznego w danym kraju. Harmonogram szczepień dzieci w Stanach Zjednoczonych określa 26 dawek szczepionki dla niemowląt w wieku poniżej 1 roku - najwięcej na świecie - jednak 33 kraje mają niższy wskaźnik IMR. Przy użyciu regresji liniowej zbadano schematy immunizacji dla tych 34 krajów i znaleziono współczynnik korelacji r = 0,70 <0 12-14="" 15-17="" 18-20="" 21-23="" 24-26.="" 24-26="" a="" adniejsza="" analiza="" biochemiczn="" c="" ci="" cymi="" dawek.="" dawek="" dawkami="" dej="" dok="" dzy="" grupami="" grupie.="" i="" imr.="" imr="" istotn="" istotne="" jest="" ka="" konieczna="" kontrola="" korelacj="" korelacji="" kt="" liczb="" liniowej="" lub="" mi="" na="" narod="" narody="" nast="" nice="" niemowl="" niewa="" nikami="" nych="" obliczono="" onych="" p="" pi="" pnie="" podawano="" podawanych="" podzielono="" pomi="" pomoc="" przy="" r="" redni="" rednich="" rednim="" regresji="" rosn="" rutynowo="" rych="" statystycznie="" stwierdzono="" synergiczn="" szczepionek="" szczepionki:="" szczepionki="" t="" testu="" toksyczno="" tom.="" tukeya-kramera="" umieralno="" w="" wnie="" wska="" wszystkich="" wykaza="" wysok="" za="" zakres="">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Fragment z badania naukowego Neil Z Miller and Gary S Goldman, Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? (Hum Exp Toxicol. 2011 Sep; 30(9): 1420–1428) ), który cytuje inne badania.

Czy istnieją dowody łączące SIDS (Zespół Nagłej Śmierci Niemowląt) ze szczepieniami?
Choć niektóre badania nie były w stanie znaleźć korelacji pomiędzy SIDS a szczepieniami (22-24), istnieją pewne dowody, że część dzieci może być bardziej wrażliwa na SIDS krótko po byciu zaszczepionym. Na przykład Torch odkrył, że 2/3 dzieci, które zmarło na SIDS, było krótko przed tym zaszczepione szczepionką DTP (błonica, tężec, krztusiec). Z nich 6,5% zmarło w ciągu 12-tu godzin po szczepieniu, 13% w ciągu 24 godzin, 26% w ciągu 3 dni po szczepieniu, a, odpowiednio, 37%, 61% i 70% w ciągu 1 tygodnia, 2 tygodni i 3 tygodni. Torch stwierdził również, że niezaszczepione dzieci, które zmarły na skutek SIDS, umierały najczęściej jesienią lub zimą, podczas gdy zaszczepione dzieci umierały najczęściej w wieku 2 i 4 miesięcy – tym samym wieku, w którym dzieciom podawane są pierwsze dawki szczepionki DTP. Doszedł do wniosku, że szczepionka DTP "może być generalnie nierozpoznaną główną przyczyną nagłej śmierci niemowląt i dzieci i ryzyko immunizacji może przewyższać jej potencjalną korzyść. Niniejsze badanie wskazuje na potrzebę ponownego oszacowania i ewentualnej modyfikacji obecnych procedur immunizacji (25). Walker i inni stwierdzili, że "współczynnik śmiertelności z powodu SIDS od 0 do 3 dni po otrzymaniu szczepionki DTP jest 7,3 raza większy niż ten występujący w okresie zaczynającym się 30 dni po szczepieniu (26). Fine i Chen donieśli, że dzieci umierały w prawie 8 razy większym stopniu niż normalnie w okresie 3 dni od otrzymania szczepionki DTP (27).
Ottaviani i inni udokumentowali przypadek 3 miesięcznego niemowlęcia, które zmarło nagle i niespodziewanie krótko po podaniu mu sześciu szczepionek w jednym zastrzyku: "Badanie wycinków pnia mózgu ujawniło obustronną hipoplazję (zbyt słabe wykształcenie się narządu przebiegające ze zmniejszeniem ilości komórek – dop. tłum.) jądra łukowatego. Układ bodźcotwórczo-przewodzący serca wykazywał trwałą dyspersję i degenerację o charakterze rozpadowym. Przypadek ten przedstawia sobą unikalny wgląd w możliwą rolę szczepionki sześciowalentnej w wyzwalaniu śmiertelnego przypadku u podatnego dziecka". Bez pełnego badania sekcyjnego w przypadku wystąpienia nagłej śmierci niemowlęcia, przynajmniej niektóre przypadki związane ze szczepieniem pozostaną niewykryte (28).

W podsumowaniu badania znajduje się zdanie:
"Kraje wymagające większej liczby szczepień wykazują tendencję to wyższego współczynnika śmierci niemowląt".
https://www.facebook.com/BezlitosnaImmunizacja/posts/1712938762318646

"Dwie trzecie niemowląt zmarłych na SIDS zostało zaszczepionych tuż przed śmiercią DPT (toksoidem błoniczo-krztuśca-tężca). Spośród nich: 6,5% zmarło w ciągu 12 godzin po szczepieniu; 13% w ciągu 24 godzin; 26% w ciągu 3 dni; oraz 37%, 61% i 70% w ciągu odpowiednio 1, 2 i 3 tygodni. Stwierdzili, że DPT może być ogólnie nierozpoznaną główną przyczyną nagłej śmierci niemowląt i małych dzieci oraz że ryzyko szczepień może przewyższać potencjalne korzyści."
P13-23 Human & Experimental Toxicology Hum Exp Toxicol. 2011 Sep; 30(9): 1420–1428. doi: 10.1177/0960327111407644 PMCID: PMC3170075 

“In 1992, to address the unacceptable SIDS rate, the American Academy of Pediatrics initiated a ‘Back to Sleep’ campaign, convincing parents to place their infants supine, rather than prone, during sleep. From 1992 to 2001, the post-neonatal SIDS rate dropped by an average annual rate of 8.6%.
However, other causes of sudden unexpected infant death (SUID) increased. For example, the postneonatal mortality rate from ‘suffocation in bed’ increased during this same period at an average annual rate of 11.2%. The postneonatal mortality rate from ‘suffocation other,’ ‘unknown and unspecified causes,’ and due to ‘intent unknown’ in the External Causes of Injury section, all increased during this period as well.
(In Australia, Mitchell et al. observed that when the SIDS rate decreased, deaths attributed to asphyxia increased. Overpeck et al. and others, reported similar observations.)
A closer inspection of the more recent period from 1999 to 2001 reveals that the US postneonatal SIDS rate continued to decline, but there was no significant change in the total postneonatal mortality rate. During this period, the number of deaths attributed to ‘suffocation in bed’ and ‘unknown causes,’ increased significantly.
According to Malloy and MacDorman, “If death-certifier preference has shifted such that previously classified SIDS deaths are now classified as ‘suffocation,’ the inclusion of these suffocation deaths and unknown or unspecified deaths with SIDS deaths then accounts for about 90 percent of the decline in the SIDS rate observed between 1999 and 2001 and results in a non-significant decline in SIDS.’’
While medical groups continue to credit sleep position change with decreases in SIDS, data clearly shows that SIDS cases are often diagnosed differently and that these diagnosed infant deaths have not decreased.” - Hum Exp Toxicol. 2011 Sep; 30(9): 1420–1428. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? https://www. ncbi. nlm. nih. gov/pmc/articles/PMC3170075/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/


Kilka słabych punktów z badania "Miller, N., & Goldman, G. (2011). Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Human & Experimental Toxicology DOI: 10.1177/0960327111407644"- kontrargumenty:
Neil Z Miller jest zdeklarowanym sceptykiem, dziennikarzem poszukiwaczem tylko jednego typu informacji zgodne z jego przekonaniami czym nie raz zasłynął np.
https://rationalwiki.org/wiki/200_Evidence-Based_Reasons_NOT_To_Vaccinate https://vaxopedia.org/tag/neil-z-miller/
Jest również znany z niezbyt wiarygodnych wypowiedzi ;) np.


Autorzy badania Miller i Goldman sugerują, że śmierć łóżeczkowa to nowość. Tymczasem mimo, że nazwanie, definicja, diagnoza jest nowa to problem umierania niemowląt we śnie istniał wcześniej. Przykładowo rotawirus został zidentyfikowany dopiero w latach siedemdziesiątych, ale biegunki jakie powodował znane były wcześniej. 

W USA jest inny system zgłaszania zgonów - prowadzi się dość restrykcyjne statystyki zgonów wliczając wszystko, a także ratuje się wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie, w wielu, także rozwiniętych krajach takie próby często nie są podejmowane, a tego typu zgonu nawet nie są wliczane do statystyk, w USA często przeprowadza się np. cesarkę na wczesnych ciążach zagrożonych, co obniża śmiertelność matek, ale zwiększa śmiertelność noworodków - z powodu wcześniactwa. USA ma także problem biedy szczególnie w mniejszościach etnicznych z którymi jest związana ogromna część zgonów i problemów zdrowotnych wśród noworodków. Takie dane trudno porównywać co łączy się z błędem poznawczym zaniedbywania miarodajności.

Źródła na jakie powołują się autorzy często twierdzą coś przeciwnego, autorzy wyciągają wnioski, robią wykresy nie do końca pasujące do źródeł na jakie się powołują...
https://sciencebasedmedicine.org/vaccine-schedules-and-infant-mortality-a-false-relationship-promoted-by-the-anti-vaccine-movement/
http://justthevax.blogspot.co.uk/2011/05/oh-goodness-here-i-wanted-to-go-to-bed.html

Konkretnie: 
1) http://m.jn.nutrition.org/content/131/2/401S/F2.expansion.html - praca o tym, że śmiertelność niemowląt znacząco spadła, nawet gdy zwiększyła się liczba szczepień w kalendarzu... 
2) http://m.jn.nutrition.org/content/131/2/401S/F7.expansion.html - być może dzięki monitorowaniu i świadomości problemu liczba przypadków SIDS wg. statystyk spada, swoją drogą SIDS to nie nowość, po prostu wcześniej nie stosowano takiej jednostki, nie prowadzono tego typu statystyk.
3) http://m.jn.nutrition.org/content/131/2/401S/F12.expansion.html - współczynnik śmiertelności niemowląt zaczął spadać na całym świecie niemal wszystkie państwa zaczęły dodawać do kalendarza więcej szczepień

Badanie służy do obrony tezy, że USA ma/miało jeden z najwyższych współczynników śmiertelności niemowląt, a jednocześnie ma najwięcej szczepień w kalendarzu. 
Niby to prawda, że ma wysoki współczynnik natomiast co do kalendarza nie jest prawda - jest sporo państw z równie dużym kalendarzem... Aczkolwiek sposób zgłaszania zgonów niemowląt dla różnych państw jest bardzo różny, niektórzy nie wliczają zgonów z pierwszych 24h co praktycznie uniemożliwia porównywanie śmiertelności okołoporodowej jako jednego ze wskaźników jakości opieki zdrowotnej. 
Co ciekawa w krajach bez legalnej aborcji rejestruje się urodzenia martwe, żywe oraz zgony noworodków dokładnie, a w niektórych krajach np. Belgii, Francji, Hiszpanii, urodzenia żywe stwierdza się tylko w przypadku przeżycia dziecka wyznaczonego konkretnego czasu od narodzin, zgony poza kategorią nie są wliczane do statystyk żywych urodzeń lub trafiają do innej kategorii tzw. "false stillbirths" czyli "fałszywe urodzenie martwe"
http://www.who.int/bulletin/volumes/86/6/07-043471/en/#R5

Artykuł na powyższy temat
https://www.google.com/amp/amp.nationalreview.com/article/276952/infant-mortality-deceptive-statistic-scott-w-atlas

Dostęp do opieki przedporodowej w wielu krajach bazuje na bardzo różnych modelach co bezpośrednio wpływa na zdrowie matki i noworodka.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1694498/pdf/amjph00525-0033.pdf

Kalendarze szczepień są projektowane inaczej dla różnych krajów. Nie tylko z powodu chorób, ale czynników praktycznych jak bieda, temperatura, możliwości transportu itd. W krajach rozwiniętych jednak różnice są dość nie wielkie.
http://www.who.int/immunization/research/implementation/optimize_schedules/en/
O tym jak tworzy się kalendarze szczepień - w skrócie główny wniosek: gdy wyższe ryzyko chorób tym szybciej zalecają szczepić
https://sciencebasedmedicine.org/are-recommended-childhood-vaccine-schedules-evidence-based/

Podsumowując: współczynnik śmiertelności niemowląt nie wzrósł, a nawet źródła użyte przez autora mówi o tym, że oczekuje się jego dalszego spadku... (w latach do 2050 roku - cytat za Census Bureau, USA do 3 na 1 tys za sprawą zmniejszenia biedy, mniejszości etniczne itd - USA mają dorównać do innych rozwiniętych państw - http://www.prb.org/Source/57.4WhatDrivesUSPopulation.pdf

Do tego używanie wskaźników bez odpowiedniego kontekstu nie jest wiarygodnie, bardzo trudno jest je porównywać i na ich podstawie wyłuskiwać istotne różnice pomiędzy państwami. Tak wybrane fakty, podobnie jak cytaty wyjęte z kontekstu mogą po prostu okazać się kłamstwem jeśli wraz z nimi nie dostarczymy kluczowych informacji pozwalających rozumieć dany fakt w szerszym kontekście. Jest to tzw. błąd poznawczy zaniedbywania miarodajności.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaniedbywanie_miarodajno%C5%9Bci
http://amp.nationalreview.com/article/276952/infant-mortality-deceptive-statistic-scott-w-atlas

Szczepionki i śmiertelność niemowląt
https://respectfulinsolence.com/2011/05/16/vaccines-and-infant-mortality-rates/
Nagła śmierć łóżeczkowa (SIDS), czy naprawdę nic nie wiemy?
http://profilaktykazdrowotna.pl/nagla-smierc-lozeczkowa-sids-naprawde-wiemy/


Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity?https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

“…the true incidence of SIDS may be masked by a so-called diagnostic shift, or the use of diagnoses other than SIDS on death certificates (e.g., accidental suffocation, positional accidental asphyxia, and indeterminate cause). Diagnostic shift may explain, in part, why post-neonatal death rates for both SIDS and non-SIDS have remained static since approximately 2000." 
N Engl J Med. 2009 Aug 20; 361(8): 795–805. The Sudden Infant Death Syndrome 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268262/
Not random VAERS reports — shows SIDS is reduced by half in vaccinated babies:
“CONCLUSIONS: Immunisations are associated with a halving of the risk of SIDS. There are biological reasons why this association may be causal, but other factors, such as the healthy vaccinee effect, may be important. Immunisations should be part of the SIDS prevention campaigns.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17400342/


Josie Morris your infographic says sids is 1 per 1000. This link says that infant mortality rate in America is 6 per 1000. Not mutually exclusive stats. But then this study goes on to show that there is a clear correlation; higher amounts of vaccines match higher infant deaths.
W szpitalach monitorują w kierunku bezdechów wszystkie noworodki urodzone przed ukończeniem 35. tygodnia ciąży. takie zalecenia.
http://pediatria.mp.pl/choroby/noworodek/show.html?id=71809
http://pediatria.mp.pl/choroby/noworodek/show.html?id=71736

"W jednym z badań opisano śmierć 41 dzieci w przeciągu 21 dni po otrzymaniu tzw. szczepionki trójskładnikowej (3w1)."
Dzieci umierały według „wzorca czasowego” dostrzeżonego wcześniej przez dr Scheibner (czyli po 48 godzinach, od 5 do 7 dnia, w dniu 16 i 21 po zaszczepieniu).
„Wkrótce udało się nam ustalić, że to szczepionki zabijają dzieci, a nagła śmierć łóżeczkowa w 95% wywołana jest przez szczepionki”"
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=1177

Nie udowodniono związku między SIDS a szczepieniem, ale u dzieci z grupy najwyższego ryzyka SIDS należy ustalić indywidualny kalendarz szczepień i dzieci te wymagają monitorowania pod kątem reakcji poszczepiennych.

Realizacja PSO ponad wszystko
„Należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤28. tygodnia ciąży)"
"Jeśli rodzice i lekarz decydują się na szczepionkę 6-składnikową (DTPa-IPV-Hib-HBV), to schemat szczepienia powinien być zgodny z ChPL. Wydaje się, że chociaż skuteczność szczepionki 6-składnikowej u wcześniaków nie jest pewna, warto ją stosować u tych dzieci, gdyż zgodnie z aktualnym PSO dzieci te na pierwszej wizycie związanej ze szczepieniami mogą otrzymać 4 wstrzyknięcia (DTP, Hib, WZW B, PCV), 3 wstrzyknięcia (DTPa-IPV-Hib, WZW B, PCV) lub tylko 2 (DTPa-IPV-Hib-HBV, PCV), co bardzo ułatwia realizację PSO"
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/wzw_typu_b_ekspert/80713,jak-realizowac-szczepienia-u-wczesniakow-z-masa-urodzeniowa-2000-g-z-zastosowaniem-szczepionek-wysoce-skojarzonych-5-lub-6-skladniowych-w-zwiazku-z-zalecanym-w-pso-schematem-szczepienia-przeciwko-wzw-typu-b-0-1-2-12-miesiecy
Wcześniactwo to nie przeciwwskazanie, to wskazanie do szczepień
Wcześniaki generalnie są w grupie ryzyka więc wg zaleceń dostają nawet więcej szczepień niż normalnie, zresztą zgodnie z PSO przysługują im "darmowe".
"Szczepienia wcześniaków należy rozpocząć zgodnie z wiekiem metrykalnym, bez względu na masę urodzeniową i masę ciała w dniu szczepienia"


Oczywiście z zaleceń i praktyki nie wychodzi prosty dowód, na to że szczepienia powodują problemy oddechowe. Nie jest znany mechanizm tego problemu. Na dobrą sprawa nadal nie ma żadnego dowodu że to wina szczepień więc bez takiego dowodu nie można mówić że to wina szczepień. 
Czy tylko z tego wynika, że nie ma żadnego związku szczepień z problemami oddechowymi i SIDS?
Analogicznie jeśli nie podasz publikacji naukowych stwierdzających szkodliwość np. podania niemowlakowi żyletki do zabawy, to znaczy, że ta zabawa jest bezpieczna...
Brak dowodu na skutki uboczne nie jest dowodem na nieistnienie skutków ubocznych. Za stwierdzeniami "brak dowodu" najczęściej kryje się brak jakiejkolwiek weryfikacji istnienia skutków ubocznych (leków, interwencji medycznych, itd).

Bezdech zwiększa ryzyko SIDS?
"Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej jest nadal niewyjaśniony w pełni, a specjaliści próbują określić, co ma na nią wpływ. Śmierć łóżeczkowa przydarza się niezwykle rzadko i dotyczy niespełna 0,2% niemowląt (mniej niż jednemu na dwa tysiące) w wieku od urodzenia do 1 roku życia.
Udało się już ustalić, że istnieją czynniki, które powodują wzrost ryzyka wystapienia SIDS. Są to:
- palenie papierosów w ciąży;
- palenie papierosów przy dziecku;
- wcześniactwo;
- nieprawidłowo wykształcony układ oddechowy u dziecka;
- choroba serca lub płuc maluszka;
- bezdech;
- przegrzewanie dziecka;
- układanie noworodka na miękkim materacu i poduszkach;
- epizody zagrażające życiu, np. zatrzymanie oddechu i potrzeba reanimacji w przeszłości;
- podłoże genetyczne (wcześniejsze wystąpienie SIDS w rodzinie).
Naukowcy odkryli nowy czynnik mający bardzo duże znacznie..."  

Relacje rodziców o NOP'ach typu bezdech

http://szczepienie.blogspot.com/2013/10/nop-historie-relacje-rodzicow-powikan.html
Dyskusja na ten temat z grupy "Szczepić czy nie? Rozsądnie o szczepieniach."
Dziesiątki relacji
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1226924984021658/

"Czy każdy wcześniak musi mieć monitor oddechu?
Lekarze mówili, że nie. Mówili mi, że możemy kupić, ale nie przyda nam się. Przydał się po szczepionce na krztusiec, po której jednym z możliwych działań niepożądanych jest bezdech. Dowiedziałam się o tym niedawno i wtedy zrozumiałam, czemu ten monitor się włączył.
http://www.wczesniakicodalej.pl/2015/10/monitor-oddechu-dla-wczesniaka.html


Zgony w ciągu kilku godzin do kilku dni po szczepieniu. Oczywiście jak najbardziej to mogą być tylko koincydencje dlatego warto byłoby sprawdzić czy tak samo często takie sytuacje dotyczą nieszczepionych.

Historia Breanny Osterhout: Synek Breanny zmarł w kilka godzin po szczepieniu. Po prostu przestał oddychać i nie w nocy, a po prostu w czasie popołudniowej drzemki. Wrzuciła na profil zdjęcie syna na dosłownie kilka godzin przed śmiercią. Nic mu nie dolegało, zdrowy dożywiony bobas. https://www.facebook.com/vaccinetruth/photos/a.10150455123022989.363454.287991907988/10154057570647989/?type=3&theater
https://www.gofundme.com/q6uh68
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/permalink/1774988506165212/?comment_id=1776459459351450&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


Dziecko Kristin Hoffmann umiera kilka dni po zaszczepieniu, w komentarzach pod tą historią więcej podobnych. Matka winę upatruje wyłacznie w fakcie współspania z dzieckiem
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1923566844565820&set=a.1388564058066104.1073741829.100007375693459&type=3

Wątki na ten temat z grup dyskusyjnych gdzie sprawa była szeroko omawiana
https://www.facebook.com/groups/offtopowa/permalink/1774988506165212/ (Offtopowa)
https://www.facebook.com/groups/259554640902679/permalink/662451930612946/ (RB Offtopowo)
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1419418655055534/?hc_location=ufi

Matka zmarłej Zuzi: "Nie możemy zabrać dziecka do parki, do zoo... Możemy co najwyżej jej kupić znicz" https://youtu.be/NcYxKSKZiJg - historie potwierdzonych przez lekarzy NOP
Jest oczywiśćie znacznie więcej relacji z podobnymi przypadkami. Zarzuca się im zwykle, że nie są wiarygodne, lub wręcz fałszywe bo przecież każdy może coś takiego napisać. Poza tym sami rodzicie nie zawsze wiarygodnie potrafią ocenić (działają tu różne mechanizmy psychologiczne etc), być może nie potrafią odróżnić koincydencje od kauzacji itd etc. Ale faktem jest, że relacji jest wiele, wiele konkretnych, pochodzą od bardzo różnych osób, z różnym wykształceniem z różnych stron świata. Dlatego z pewnością nie można podważyć wszystkich nawet jeśli jakaś ich część nie jest wiarygodna. Poniżej lista stron z róznymi wybranymi relacjami po polsku:
http://szczepienie.blogspot.com/2013/10/nop-historie-relacje-rodzicow-powikan.html
https://www.facebook.com/events/335153106669793/
https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/czy-szczepionki-skojarzone-np-infanrix-hexa-i-pentaxim-s%C4%85-bezpieczne/756023201091777
https://www.facebook.com/groups/235150186595347/?ref=ts&fref=ts
http://www.stopnop.pl/szczepionki/nop/181-historie-nop
http://szczepienie.blogspot.com/2013/10/nop-historie-relacje-rodzicow-powikan.html


"Objawy po szczepieniu ustępują po kilku dniach. W rzadkich przypadkach może dojść do poważnych reakcji poszczepiennych u dziecka, do których zaliczamy m.in. świszczący oddech, trudności w oddychaniu, pokrzywkę, osłabienie, omdlenie, zawroty głowy oraz zaburzenia rytmu serca. Takie objawy pojawiają się zazwyczaj kilka minut lub kilka godzin po szczepieniu i wymagają interwencji lekarza.

Szczepienie ochronne zawsze wiąże się z ryzykiem pojawienia się powikłań poszczepiennych. Te jednak są stosunkowo niegroźne w porównaniu z ryzykiem zachorowania na chorobę, przeciw której było szczepienie. Dlatego warto szczepić siebie i swoją rodzinę. Najgroźniejsze są poszczepienne powikłania w obrębie układu nerwowego.

Zaburzenia neurologiczne, które zwykle trudno odróżnić od objawów choroby pojawiającej się niezależnie od szczepienia. Neurologiczne skutki uboczne szczepień to m.in.:
konwulsje spowodowane przez bardzo wysoką gorączkę;
długotrwałe wycie i krzyki, które mogą pojawić się u niemowlaków między 3. a 6. miesiącem życia po 6 do 12 godzin od pierwszego zastrzyku szczepienia na krztusiec;
encefalopatia lub zapalenie mózgu to możliwe skutki uboczne szczepienia przeciwko krztuścowi lub odrze.
inne możliwe objawy to neuropatie, paraliże twarzy, zapalenie nerwu wzrokowego i Zespół Guillaina-Barrégo, których przypadki zostały zanotowane po szczepieniu na zapalenie wątroby typu B. Jednak nie jest do końca jasny związek między tymi objawami a szczepieniem.

Poważne skutki uboczne szczepień to:

 • szok anafilaktyczny (poważna reakcja alergiczna występująca w ciągu 15 minut od szczepienia), szok opóźniony (ryzyko śmierci łóżeczkowej);
 • objawy pojawiające się od razu po szczepieniu lub po dłuższym czasie: choroby autoimmunologiczne (cukrzyca, toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów itd.), choroby nowotworowe itd.
W odniesieniu do poszczególnych rodzajów szczepionek można mówić o następujących niepożądanych objawów poszczepiennych:

 • po szczepieniu przeciw różyczce – przewlekłe zapalenie stawów,
 • po szczepieniu przeciw odrze – plamica małopłytkowa,
 • po szczepieniu przeciw krztuścowi i odrze – zapalenie mózgu,
 • po szczepieniu przeciw krztuścowi – objawy neurologiczne,
 • po szczepieniu doustnym przeciw polio – poszczepienne porażenne poliomyelitis,
 • po każdym szczepieniu – wstrząs anafilaktyczny.
Występują bardzo rzadko i mogą być spowodowane:
 • szczepieniem podskórnym zamiast śródskórnym – nieprawidłowe wykonanie szczepionki może spowodować powstanie głębokich nacieków, ropni i owrzodzeń,
 • zastosowanie szczepionek, które są przeterminowane lub źle przechowywane,
 • patologiczna reakcja ustroju na prawidłowo podaną szczepionkę: wstrząs anafilaktyczny, zapalenie mózgu, przewlekłe zapalenie stawów, itd.
https://portal.abczdrowie.pl/powiklania-po-szczepieniu

PIELĘGNIARSTWO I PROFILAKTYKA ZDROWIA DR N. MED. DOROTA SIENKIEWICZ KLINIKA REHABILITACJI DZIECIĘCEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
http://zaszczepsiewiedza.pl/wp-content/uploads/2016/06/bezpieczne_szczepienia.pdf
http://zdrowedzieci.blox.pl/resource/dr_Sienkiewicz__Powiklania_neurologiczne_po_szczepieniach.pdf


Sids, a spanie z rodzicami

https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1419418655055534/?hc_location=ufi

W 1999 U.S. Consumer Product Safety Commission opublikowała badanie z którego wynikało, że w latach 1990-1997 aż 515 przypadków śmierci dzieci poniżej 2 roku życia zdarzyło się podczas snu z dorosłymi, z czego 121 miało być wynikiem przygniecenia dziecka przez dorosłych, a 394 wynikiem zakleszczenia się dziecka w konstrukcji łóżka, Większość przypadków dotyczyła dzieci poniżej 3 msc życia.
Badanie było szeroko komentowane w mediach, wielu specjalistów do dziś stanowczo odradza spanie rodzica z dzieckiem w jednym łóżku...
http://www.askdrsears.com/topics/health-concerns/sleep-problems/sids-latest-research-how-sleeping-your-baby-safe

Wyżej cytowane badanie ujawnia skandalicznie szokującą liczbę około 60 przypadków zgonów ROCZNIE w niby wyniku wspólnego spania niemowląt z rodzicami. Jednocześnie badanie milczy o około 5000 zgonach niemowląt także rocznie, które zmarły śpiąc samotnie w łóżku! (ze statystyk SIDS USA)

Po dokładniejszej analizie (przeanalizowano więcej danych m.in. wzięto pod uwagę odsetek rodziców śpiących z dziećmi itd.) i wniosek jest prosty: Dla dziecka lepsze jest spanie z rodzicem, zmniejsza to ryzyko SIDS (zgonu).

Wypadki oczywiście zdarzają się, ale są niezwykłą rzadkością, w stanach są miliony dzieci, a statystyki obejmują także rodziny patologiczne, alkohol, skrajne przypadki zaniedbań, dzieciobójstwa itd.

Podobnie kiedyś był czas gdy naukowcy skupili się na karmieniu piersią jako metodzie niehigienicznej co udowodniono ponad wszelką wątpliwość, zalecano odkażanie przed każdym karmieniem i ogólnie zniechęcano. Zapanowała nawet moda na MM. Bilans zysków i strat zdecydowanie nie był korzystny.

Niestety często takimi ścieżkami podąża "nauka" oraz media popularyzujące taką "naukę".William Sears


Poniżej badanie, w którym wzięto tam pod uwagę również inne czynniki ryzyka jak palenie, alkohol, kp. Gdy przebadan przypadki w których dzieci spały w łóżku rodziców, którzy nie palili i nie spożywali alkoholu i okazało się że wspólne spanie NIE zwiększa ryzyka SIDS, a u dzieci powyżej 3go miesiąca nawet zmniejsza to ryzyko
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0107799
Większośc przypadków SIDS dotyczy niemowlą nie karmionych piersią. Większość z tych przypadków to również dzieci matek spożywających alkohol, palących papierosy, zażywających leki, narkotyki. Kolejnym, naprawdę znaczącym ryzykiem jest sen na brzuchu, wszelkie poduszki, spanie na miękki materacu, sofie itp. I to są znaczące ryzyka. Reszta jeśli ma jakiś wpływ to jest to wpływ minimalny.
Niektóre dzieci NIE dają się odłożyć do samodzielnego spania. I nie ma w tym żadnej choroby, raczej natura sobie tak to wymyśliła, że jednak z mamą najbezpieczniej. Są też badania potwierdzające pozytywny wpływ wspólnego spania na rozwój dzieci.
Autor badania wspomina w dyskusji:
"In our study (..) a number of families whose infants died informed us that they had been advised not to bed-share and thus fed the infant (and fell asleep) on a sofa.“
Czyli w dużej liczbie przypadków rodzicom odradzano współspanie dlatego karmili dzieci na sofie, gdzie zasnęli i to było PRZYCZYNą śmierci dziecka
http://blog.kinder-verstehen.de/neues-zum-plotzlichen-kindstod-sids/Inne cytaty i źródła na temat związku SIDS, ze szczepieniami (do zweryfikowania)

Korea południowa. Szczepionka przeciw WZW typu B była najczęstszym "związkiem czasowym" z nagłą śmiercią niemowląt w pierwszych 2 latach życia.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22783912

Harris Coulter, autor "Shots in the dark", skutki szczepionki DTP:
"Autorzy ekstrapolowali dane badania (w którym uczestniczyło 6000 dzieci), przeprowadzonego w szpitalu Uniwersytetu Kalifornijskiego, i ustalili przybliżoną liczbę powikłań związanych ze szczepionką DTP: 13 tysięcy przypadków porażenia układu nerwowego o różnym stopniu ciężkości, od znacznego upośledzenia umysłowego do trudności z nauką, i 3 tysiące przypadków śmierci noworodków przypisywanych przez władze zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej w USA co roku"
Blisko połowa SIDS (Nagła śmierć łóżeczkowa) zdarza się miedzy 1, a 3 miesiącem życia...
http://i.imgur.com/vJtuVTP.jpg
http://www.babywill.org/sids-information/what-is-sids/sids-statistics
http://szczepienie.blogspot.com/p/krztusiec-koklusz-pertussis-bordetella.html

Dr Torch: "67% dzieci u których pojawił się SIDS było zaszczepionych  szczepionką DTP w trzy tygodnie przed zgonem"
http://i.imgur.com/cUFPVaA.jpg fragment z kontrowersyjnej książki "szczepienia - ukrywane fakty" Ian Sinclair krytyka jej tu, a dostępna tu https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/848296955217798/

Dr R. Mendelsohn "Według mojego przekonania, które podziela ją inni zawodowcy, jest w USA blisko 10.000 przypadków rocznie syndromu nagłej śmierci (SIDS), które są powiązane z którymś ze szczepień rutynowo podawanym dzieciom."
Istnieje bardzo duża korelacja miedzy SIDS (nagła śmierć niemowląt) a szczepieniami
http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/sids_faq.html

Związek między szczepionka na krztusiec DTP, a SIDS (czy nawet VIDS - Vaccine Infant Death Syndrome)
http://i.imgur.com/pAjtGIw.jpg
http://szczepienie.blogspot.com/p/krztusiec-koklusz-pertussis-bordetella.html
W USA co raz częściej SIDS zamieniany jest na VIDS - Vaccine Infant Death Syndrome

Przypadki

Sekcja zwłok 6 niemowląt miedzy 4 a 17 miesiącem zmarłymi w ciągu 48h po kontakcie ze szczepieniem z Aluminium wykazała anormalne patologie układu nerwowego, uszkodzona barierę krew- mozg. (256)
Niemowlęta są szczególnie narażone na działanie neurotoksyny alumnium- niedojrzale nerki, nie w pełni wykształcona bariera krew.- mozg, dodatkowo aluminium podwyższa przepuszczalność bariery krew- mozg ( 123, 124, 125) za
https://impfentscheid.ch/wp-content/uploads/ALU-Dokument-Dez2014.pdf

W 1933 roku American Medical Association – JAMA, opublikował udokumentowaną pracę o nagłej śmierci - SIDS- dwojga niemowląt zaraz po szczepieniu przeciwko krztuścowi (DTP)
Pierwsze dziecko dostało drgawek około 30 minut po otrzymaniu szczepionki i zmarło kilka minut potem. U drugiego dziecka drgawki wystąpiły po około 2 godzinach i śmierć nastąpiła zaraz potem.

W 1946 roku Werner i Garrow opublikowali artykuł o nagłej śmierci jednojajowych bliźniąt, w 24 godziny po otrzymaniu szczepionki przeciwko krztuścowi. Objawyporażenia trwały przez całą noc aż do zgonu."
http://polskiportal.net/blogs/3862/612/sids-zesp-nag-ej-mierci-niem

Badanie w New England Journal of Medicine potwierdza neurotoksycznosc Aluminium u niemowląt ( 226) [37]
[26] FDA przyznaje ze chociaż toksyczność aluminium nie jest klinicznie uznana to być może u niektórych wrażliwych grup pacjentów np. noworodków aluminium może być toksyczna ( 136) (224)
Sekcja zwłok u niemowląt , u których nie można było ustalić przyczyny zgonu, wykazała duże stężenie aluminium w mózgu ( 135) [25]
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.html (sekcja o aluminium)
"Zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, obrzęk mózguNapadowy częstoskurcz nadkomorowySIDSWg FDA na każde 500 żywych urodzeń w USA przypada 1 zgon zakwalifikowany jako SIDS.Ilość takich zgonów zwiększa się  po pierwszych miesiącach życia, szczyt przypada na 2 – 3 miesiąc i zmniejsza się po 4 m.ż.Wielu naukowców łączy ten szczyt SIDS z miesiącami, w których większość niemowląt otrzymuje pierwsze szczepienie DiPerTe.Informacja o takim powikłaniu zawarta jest również w ulotce dołączonej do szczepionki krztuścowej produkowanej w laboratorium Connaught.W doniesieniu dr W. Torch dyrektora neurologii dziecięcej na Uniwersytecie of Nevada School of Medicine można przeczytać, że na 70 przypadków SIDS 2/3 dzieci przed zgonem zostało zaszczepione DiPerTe. 6,5% z nich zmarło w ciągu 12 godz po szczepieniu, 13% w ciągu 24 godz, 26% w ciągu 3 dni, 70% w ciągu 3 tygodni.Stwierdził on, że szczyt przypadków SIDS w grupie dzieci nieszczepionych występuje w 2 mies.ż.,w grupie szczepionych 2-4 mies.ż, w grupie nieszczepionych nasilenie zgonów następowało na przełomie jesień/zima natomiast u szczepionych nie obserwowano sezonowości.Na zlecenie Towarzystwa do zapobiegania śmierci łóżeczkowej dr Viera Scheibner analizowała dane komputerowe dotyczące zapisów cyklu oddychania u niemowląt. Badania wykonano przed i po szczepieniu DiPerTe. Rejestrowano przerwy w oddychaniu i spłycenie oddechu.Wyniki pokazują wyraźnie, że szczepienie dramatycznie zwiększa liczbę epizodów bezdechu lub znacznie spłyca oddech. Zmiany takie występują okresowo przez wiele miesięcy po szczepieniu. Badania te potwierdziły przypuszczenia innych badaczy, że szczepienie jest najbardziej prawdopodobną przyczyną SIDS.Badania te zostały potwierdzone przez P. Sacheza z Uniwersytetu w Texasie, stwierdził on, że 19% niemowląt w jego badanej grupie miało epizody bezdechu w czasie 24-48 godz po podaniu szczepionki DiPerTe i Hib (1993 ).Prawdopodobnie zaburzenia oddychania wywołane są uszkodzeniem nerwów czaszkowych.Z tych powodów w Japonii podwyższono wiek szczepienia DiPerTe z 3 m.ż. do 24 m.ż.W wyniku opóźnienia rozpoczęcia szczepień osiągnięto znaczący spadek uszkodzeń poszczepiennych. Ze statystyk prawie całkowicie zniknął SIDS.Od 1981 r wprowadzono szczepionkę bezkomórkową co jeszcze bardziej obniżyło liczbę powikłań.
Reakcje po szczepieniuDo VAERS w latach 1991 – 1998 wpłynęło 800 doniesień o powikłaniach w wieku 1 – 6 m.ż., w tym 83 zgony.Najczęstsze były powikłania neurologiczne w tym drgawki, bezdech, hypotonia, krzyk lub niepokój. Inne to reakcje alergiczne ( astma, pokrzywka ), objawy z przewodu pokarmowego, gorączka"
Bokiniec R., Homeopatia Polska, nr 19,1/96
Bokiniec R., Homeopatia Polska, nr 21, 3/96
Chaitow L., Vaccinatio and immunization: dangers, delusion and alternatives
Coulter H.L., Vaccination-social violence and criminality, 1990 (ok. 400 pozycji bibliografii )
Coulter H.L., Fisher B.L., A shot in the dark
Dębiec B., Magdzik W., Szczepienia ochronne, 1991
The European Cardiologist Journal by Fax 05/12/02
Golden I., Vaccination? A review of risks and alternatives, 1994 (ok. 100 pozycji bibliografii)
Infomedica Nr 14 21 .05.1998
JAMA, 2000,284:1655-1663
Januszkiewicz J., Kassur B., Choroby zakaźne i inwazyjne, 1988
Klinika Pediatryczna, vol 2 nr 4, Szczepienia ochronne dzieci z zaburzeniami w ośrodkowym układzie nerwowym
Kinderarzt, 25 Jg 1994 nr 9
Magdzik W., Szczepionki i mmunoglobuliny, 1994
Miller N.Z., Vaccines, are they really safe and effective, 1993
Moiser A., Jessel, Zbrodnia rodzi się w mózgu, 1998
Nelson, Podręcznik Pediatrii, 1996
Neustaedter , The Vaccine guide, 2002
Pankowska A. Wykład wygłoszony w Łodzi 30 IX 2000
Pediatria Polska, 1998, LXXIII
The Randolph Society,INC – The danger of immunization, 1987
Similia nr 32 – 1/2000
Smits T., The postvaccination syndrome, 1997
Szczepańska H., Ostre choroby zakaźne u dzieci, 1980
Vithoulkas G., A new model for health and disease, 1991

"Konsultant pediatryczny dr S. Hartman („Journal Pediatric Child Health”, 1990, nr26, s. 65), wypowiadając się na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B, oświadczył:Odnotowano przypadki pojawienia się skutków ubocznych po podaniu szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Pacjent, któremu podano szczepionkę, zgłosił się z objawami pokrzywki, świądu, ztrudnościami w oddychaniu i obrzękiem pod oczami. Odnotowano również sześć poważnych chorób (rumień, jałowe zapalenie opon, padaczką, poprzeczne zapalenie rdzenia, dwa przypadki paraliżu Guillaina - Barrego),będących skutkiem 200 tys. dokonanych szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Doniesiono również o 56 przypadkach mniej dotkliwych chorób, prawdopodobnie spowodowanych przez szczepionkę.Mniej dotkliwe choroby to choroby neurologiczne (drżenia, okresowy paraliż), skórne (pokrzywka, półpasiec, łuszczyca), mięśniowo - kostne (bóle mięśni szkieletowych, ból stawów, zapalenie stawów) oraz choroby podobne do zapalenia wątroby, grypa, reakcje w miejscu szczepienia, biegunka, wymioty i ból głowy."
fragment z kontrowersyjnej książki "szczepienia - ukrywane fakty" Ian Sinclair krytyka jej tu, a dostępna tu https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/848296955217798/

Znaleźć można mnóstwo relacji rodziców o NOP w postaci bezdechu: np. https://portal.abczdrowie.pl/pytania/bezdech-u-dziecka-po-szczepieniu

Szczepionki  6w1 (sześciowalentne), a zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS)

Pojedyncze szczepionki często łączy się w jedną, aby oszczędzić dziecku wielokrotnych zastrzyków. Na przykład niemowlęta i małe dzieci w wielu krajach europejskich otrzymują serię sześciowalentnych szczepionek opracowanych w celu ochrony przed sześcioma różnymi chorobami: błonicą, tężcem, krztuścem, chorobą Heinego-Medina, Haemophilus influenzae typu b i wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Chociaż szczepionki sześciowalentne są wygodniejsze dla rodziny dziecka, mogą być mniej bezpieczne niż inne opcje.
Badania przedstawione w niniejszym rozdziale dostarczają danych wskazujących, że szczepionki sześciowalentne znacznie zwiększają ryzyko nagłego zgonu małych dzieci. Na przykład w jednym z badań wykazano, że prawdopodobieństwo śmierci jest 23 razy większe w ciągu 2 dni po podaniu dziecku czwartej dawki sześciowalentnej szczepionki w porównaniu z liczbą przypadków, jakiej można by się spodziewać. W innym badaniu odnotowano dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo nagłego zgonu niemowląt w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki sześciowalentnej lub 6 pojedynczych szczepionek.
Autopsje dzieci, które zmarły wkrótce po otrzymaniu sześciowalentnej szczepionki, wykazały niezwykłe zmiany w ich mózgach, w tym zmiany neuropatologiczne. Rodzice i pediatrzy powinni mieć świadomość, że podawanie szczepionek szcześciowalentnych lub wielu pojedynczych szczepionek jednocześnie może mieć skutki śmiertelne. (Wyniki badań Goldmana i Millera (str. 17) potwierdzają, że jednoczesne podanie dziecku wielu szczepionek może doprowadzić do jego zgonu).
296. Szczepionki sześciowalentne znacznie zwiększają ryzyko nagłego zgonu małych dzieci.
Te odkrycia dokonane na podstawie spontanicznych zgłoszeń (...) stanowią sygnał związany z jedną z dwóch sześciowalentnych szczepionek, który powinien spowodować intensyfikację obserwacji nagłych zgonów po szczepieniach.
Von Kries R., Toschke A.M. i in., Sudden and unexpected deaths after the administration of hexavalent vaccines (diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilius influenzae type b): is there a signal? (Nagłe zgony po podaniu szczepionek sześciowalentnych (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, chorobie Heinego-Medina, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, Haemophilius influenzae typu b): czy jest sygnał?). Eur J Pediatr, luty 2005; 164(2): 61-69.
– Zgłaszano przypadki nagłych zgonów małych dzieci krótko po podaniu im szczepionki sześciowalentnej – 6 różnych szczepionek w jednej strzykawce. (Powodem stosowania szczepionek sześciowalentnych było zmniejszenie liczby zastrzyków podawanych dzieciom w celu zwiększenia wyszczepialności).
– W artykule przeanalizowano ryzyko nagłych zgonów małych dzieci w okresie 1–28 dni po otrzymaniu szczepionki sześciowalentnej.
– Standaryzowany współczynnik umieralności (SMR – standardized mortality ratio) był nieznacznie wyższy niż oczekiwano w pierwszym dniu po podaniu szczepionki sześciowalentnej w okresie niemowlęcym. W drugim roku życia ryzyko zgonu było znacznie wyższe w ciągu jednego (SMR = 31,3) lub dwóch dni (SMR = 23,5) po podaniu szczepionki sześciowalentnej.
– Tych wyników nie można przypisać ograniczeniom źródeł danych, więc prawdopodobieństwo, że stanowią zbieg okoliczności, jest niewielkie.
297. Szczepionki sześciowalentne znacznie zwiększają ryzyko zespołu nagłego zgonu niemowląt.
Z naszego badania wynika, że tylko pierwsza dawka [szczepionki sześciowalentnej] (...) powoduje statystycznie znaczący wzrost ryzyka zespołu nagłego zgonu niemowląt.
Traversa G., Spila-Alegiani S. i in., Sudden unexpected deaths and vaccinations during the first two years of life in Italy: a case series study (Nagłe zgony a szczepienia w czasie pierwszych dwóch lat życia we Włoszech: seria przypadków). PloS One, 26 stycznia 2011; 6(1): e16363.
– Badanie przeprowadzono w celu stwierdzenia, czy szczepionki sześciowalentne zwiększają ryzyko nagłego zgonu w pierwszych dwóch latach życia.
– Zaobserwowano statystycznie znaczące, dwukrotnie wyższe ryzyko zespołu nagłego zgonu niemowląt w ciągu 0–14 dni po podaniu pierwszej dawki produktu sześciowalentnego (względna częstość, RR = 2,2) lub jednoczesnym podaniu 6 antygenów (RR = 1,9).
– Odnotowano statystycznie znacząco wyższe ryzyko zespołu nagłego zgonu niemowląt w ciągu 0–7 dni po podaniu pierwszej dawki dowolnej szczepionki (RR = 1,5).
298. Kuhnert R., Hecker H. i in., A modified self-controlled case series method to examine association between multidose vaccinations and death (Zmodyfikowana metoda typu self-controlled case series, sprawdzająca związek między szczepionkami wielodawkowymi i zgonem). Stat Med 2011; 30(6): 666-77.
– W artykule dokonano ponownej analizy wcześniej opublikowanych wyników badań nad szczepionkami i zespołem nagłego zgonu niemowląt przy użyciu ulepszonych metod statystycznych.
– Analiza pozwoliła odkryć, że zwiększyło się ryzyko zespołu nagłego zgonu niemowląt w ciągu 3 dni po otrzymaniu drugiej dawki pięciowalentnej lub sześciowalentnej szczepionki (szacowane ryzyko = 2,56).
299. Nagłe zgony następują częściej w ciągu kilku dni po podaniu szczepionek sześciowalentnych.
Sprawdzono, czy liczba zgłoszonych nagłych zgonów [po podaniu szczepionki sześciowalentnej] przewyższyła liczbę, którą można by wyjaśniać zbiegiem okoliczności.
GlaxoSmithKline., Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance confidential report to regulatory authorities on InfanrixTM hexa (combined diphtheria, tetanus and acellular pertussis, hepatitis B, inactivated poliomyelitis, and Haemophilus influenzae type B vaccine), October 23, 2009 to October 22, 2011 (Poufny raport ws. klinicznego bezpieczeństwa biologicznego i czujności farmakologicznej przedstawiony władzom nadzorczym na temat InfanrixTM hexa (skojarzonej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, chorobie Heinego-Medina i Haemophilus influenzae typu b), 23.10.2009-22.10.2011). GSK Confidential Summary Bridging Report, 16 grudnia 2011: 246-49.
– Europejski producent szczepionek sześciowalentnych opracował poufny raport, którego celem było stwierdzenie, czy liczba nagłych zgonów zgłoszonych po otrzymaniu skojarzonej szczepionki przekracza wskaźnik ubocznej zapadalności.
– Nagłe zgony zgłoszone w ciągu 20 dni po podaniu szczepionki sześciowalentnej zostały zebrane w tabeli obejmującej przedział 2 lat. Odnotowano 67 nagłych zgonów w ciągu 20 dni po podaniu szczepionki w 1. roku życia i 8 kolejnych przypadków zgłoszonych w ciągu 20 dniu po podaniu szczepionki w 2. roku życia.
– Producent uznał, że liczba nagłych zgonów zgłoszonych po otrzymaniu sześciowalentnej szczepionki była niższa niż oczekiwana.
– Pomimo stwierdzenia producenta, że jego szczepionka szcześciowalentna nie zwiększa ryzyka nagłej śmierci, tabela 36 na s. 249 poufnego raportu wskazuje, że 65% (97%) z 67 przypadków nagłych zgonów niemowląt miało miejsce w ciągu pierwszych 10 dni po szczepieniu, a zaledwie 2 zgony nastąpiły w kolejnych 10 dniach.
– Sześć (75%) z 8 nagłych zgonów dzieci w 2. roku życia nastąpiło w ciągu 3 dni po szczepieniu.
– Wnioski producenta oparte zostały na szacunkowej liczbie faktycznie zaszczepionych dzieci nie uwzględniały stratyfikacji wiekowej w tych dwóch grupach wiekowych.
– Poufny raport został udostępniony publicznie przez włoski sąd.
300. Autopsje dzieci, które zmarły wkrótce po otrzymaniu szczepionek sześciowalentnych, potwierdzają nieprawidłowe zmiany w mózgu.
Szacunkowe dane dotyczące miejscowej epidemiologii są kompatybilne ze związkiem między szczepionkami sześciowalentnymi i niezwykłymi przypadkami nagłego zgonu niemowląt.
Zinka B., Rauch E. i in., Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination (Niewyjaśnione przypadki nagłych zgonów niemowląt wkrótce po otrzymaniu przez nie szczepionki sześciowalentnej). Vaccine 2006; 24(31-32): 5779-80.
– W artykule udokumentowano 6 przypadków zespołu nagłego zgonu niemowląt, które miały miejsce w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki sześciowalentnej.
– Autopsje dzieci pozwoliły odkryć niecodzienne zmiany w ich mózgach, w tym zmiany neuropatologiczne.
– Ryzyko nagłego zgonu po podaniu szczepionki sześciowalentnej wzrosło 13-krotnie w porównaniu z okresem wcześniejszym, kiedy wielodawkowa szczepionka była niedostępna.
– Rodzice i pediatrzy powinni mieć świadomość, że podawanie szczepionek szcześciowalentnych może mieć skutki śmiertelne.
301. D’Errico S., Neri M. i in., Beta-tryptase and quantitative mast-cell increase in a sudden infant death following hexavalent immunization (Beta-tryptaza i wzrost ilościowy komórek tucznych w przypadku nagłego zgonu po otrzymaniu szczepionki sześciowalentnej). Forensic Sci Int, 6 sierpnia 2008; 179(2-3): e25-29.
Na podstawie danych klinicznych, wyników autopsji (...) i analizy laboratoryjnej można wywnioskować, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowa, będąca wynikiem wstrząsu poszczepiennego po podaniu szczepionki sześciowalentnej.
– Naukowcy przeprowadzili autopsję trzymiesięcznego niemowlęcia, które zmarło w ciągu 24 godzin po otrzymaniu szczepionki sześciowalentnej, i wywnioskowali, że przyczyną śmierci była szczepionka wielodawkowa.
302. Należy przeprowadzać autopsje wszystkich dzieci, które zmarły nagle po zaszczepieniu.
Ten przypadek umożliwia zrozumienie roli, jaką mogą odgrywać szczepionki sześciowalentne w wywoływaniu śmiertelnej reakcji w delikatnym organizmie dziecka.
Ottaviani G., Lavezze A.M., Matturri L., Sudden infant death syndrome (SIDS) shortly after hexavalent vaccination: another pathology in suspected SIDS? (Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) wkrótce po podaniu szczepionki sześciowalentnej: zmiany patologiczne u dziecka z podejrzeniem SIDS?). Virchows Archiv 2006; 448: 100-104.
– W artykule udokumentowano przypadek trzymiesięcznego niemowlęcia, które zmarło nagle i nieoczekiwanie wkrótce po otrzymaniu szczepionki sześciowalentnej (sześć szczepionek w jednym zastrzyku).
– W każdym przypadku nagłej, nieoczekiwanej śmierci, mającej miejsce wkrótce po szczepieniu, należy przeprowadzić pełną autopsję, łącznie z dyssekcją pnia mózgu i badaniem układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca, ponieważ w przeciwnym razie może umknąć uwadze rzeczywisty związek między szczepieniem i śmiercią.
303.Matturri L., Del Corno G., Lavezze A.M., Sudden infant death following hexavalent vaccination: a neuropathologic study (Nagły zgon niemowląt po otrzymaniu przez nie szczepionki sześciowalentnej: badanie neuropatologiczne). Curr Med Chem, marzec 2014; 21(7): 941-46.
Stawiamy hipotezę, że składniki szczepionki mogły być bezpośrednią przyczyną śmiertelnej reakcji w delikatnym organizmie dziecięcym.
– Naukowcy przebadali kilka przypadków nagłych zgonów niemowląt, które nastąpiły w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki sześciowalentnej.
– Autorzy artykułu zalecają, aby każdy przypadek nagłej śmierci, mający miejsce wkrótce po szczepieniu, został dokładnie zbadany przez specjalistę patologa, aby obiektywnie ocenić rolę, jaką wielodawkowa szczepionka mogła odegrać w pojawieniu się SIDS.

Szczepienia – przegląd ważnych badań - Autorzy: Neil Z. Miller
https://www.facebook.com/groups/235150186595347/1001552643288427/?ref=notif&notif_t=group_activity&notif_id=1479000118107736

6 (75%) z 8 przypadków nagłej śmierci łóżeczkowej nastąpiło w ciągu 3 dni po szczepieniu, ale... nie DTP a DTaP (dokładnie Infanrix Hexa). I chociaż gsk stwierdził w tym rapoorcie, że jego szczepionka 6w1 (IH) nie zwiększa ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej, jednak 65% z 67 przypadków nagłych zgonów niemowląt miało miejsce w ciągu 10 dni od podania szczepionki, a jedynie 2 zgony z tych 67 nastąpiły w czasie dłuższym niż 10 dni. Dane są zawarte między innymi w tabeli 36 na str. 249.  https://docs.google.com/file/d/0B-jYsdHZuRhCVXZUbFFlUzdfNGM/edit


Ulotka  DTaP 

Przykłady ulotek szczepień informujących na temat SIDS wymienionego jako możliwe działanie niepożądane - czyli skutek uboczny zgon?

"Czynnikami ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) jest m.in: szczepionka Tripedia (DTaP);
http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM101580.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nag%C5%82a_%C5%9Bmier%C4%87_%C5%82%C3%B3%C5%BCeczkowa (cytat za wiki)
http://i.imgur.com/Z83zkPJ.jpg

O szczepionce Tripedia DTaP firmy Sanofi Pasteur Inc i ich szczerej ulotce pisałem też tutaj:
Ulotka szczepionki wymienia autyzm i SIDS https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540461672832405&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1

Ulotka Tripedia DTaP szczepionki wymienia autyzm i SIDS jako możliwe działania niepożądane:
"Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS [Sudden Infant Death Syndrome], anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolence and apnea.” (emphasis mine)"
http://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedproducts/ucm101580.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/child-adolescent.html#printable

autism – autyzm (~encefalopatia)SIDS -   zespół nagłego zgonu niemowląt, nagła śmierć łóżeczkowa 


Cytat fragmentu ulotki:

Sanofi Pasteur Inc., Data on File – 072503. 

In the German case control efficacy study that enrolled 16,780 infants, 12,514 of whom received 41,615 doses of Tripediavaccine, hospitalization rates and death rates were similar between Tripedia vaccine and DT vaccine recipients. Adverse eventswere monitored by spontaneous reporting by parents and a medical history obtained at each subsequent vaccination. Adverseevents (rates per 1,000 doses) occurring within 7 days following vaccination with Tripedia vaccine included: unusual cry(0.96), persistent cry >3 hours (0.12), febrile seizure (0.05), afebrile seizure (0.02) and hypotonic/hyporesponsive episodes (0.05).2In the Swedish efficacy trial where 1,419 recipients received the pertussis components in Tripedia vaccine, three deaths due toinvasive bacterial infections occurred. Further investigation revealed no evidence for a causal relation between vaccination andaltered resistance to invasive disease caused by encapsulated bacteria.33 While the hypothesis that the two variables are relatedcannot be ruled out in the Swedish trial, deaths due to invasive bacterial infections have been monitored in other trials. Incontrast to the Swedish trial, in the German case-control study and US open-label safety study, 14,971 infants received Tripediavaccine and no deaths due to invasive bacterial infections were reported. 


In the German case-control study and US open-label safety study in which 14,971 infants received Tripedia vaccine, 13 deaths inTripedia vaccine recipients were reported. Causes of deaths included seven SIDS, and one of each of the following: enteritis,Leigh Syndrome, adrenogenital syndrome, cardiac arrest, motor vehicle accident, and accidental drowning. All of these eventsoccurred more than two weeks post immunization.2 The rate of SIDS observed in the German case-control study was 0.4/1,000vaccinated infants. The rate of SIDS observed in the US open-label safety study was 0.8/1,000 vaccinated infants and the reportedrate of SIDS in the US from 1985-1991 was 1.5/1,000 live births.34 By chance alone, some cases of SIDS can be expected to followreceipt of whole-cell pertussis DTP35 or DTaP vaccines.Additional Adverse Reactions:• As with other aluminum-containing vaccines, a nodule may be palpable at the injection sites for several weeks. Sterile abscessformation at the site of injection has been reported.3,36• Rarely, an anaphylactic reaction (ie, hives, swelling of the mouth, difficulty breathing, hypotension, or shock) has beenreported after receiving preparations containing diphtheria, tetanus, and/or pertussis antigens.3• Arthus-type hypersensitivity reactions, characterized by severe local reactions (generally starting 2-8 hours after an injection),may follow receipt of tetanus toxoid.• A few cases of peripheral mononeuropathy and of cranial mononeuropathy have been reported following tetanus toxoidadministration, although available evidence is inadequate to accept or reject a causal relation.37• A review by the Institute of Medicine (IOM) found evidence for a causal relationship between tetanus toxoid and both brachialneuritis and Guillain-Barré syndrome.37• A few cases of demyelinating diseases of the CNS have been reported following some tetanus toxoid-containing vaccines ortetanus and diphtheria toxoid-containing vaccines, although the IOM concluded that the evidence was inadequate to accept orreject a causal relationship.37Adverse events reported during post-approval use of Tripedia vaccine include idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS,anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolenceand apnea. Events were included in this list because of the seriousness or frequency of reporting. Because these events arereported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequencies or toestablish a causal relationship to components of Tripedia vaccine.2 

Oczywiście prezentowane w ulotce informacje to zgłoszenia klientów szczepionki, a nie wynik badań Sanofi Pasteur Inc."SIDS is most likely to occur between 2 and 4 months of age. [9] DTaP is given at 2,4, and 6 months" http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002533/

"Sąd ujawnił dokument dotyczący śmierci w wyniku szczepień. Dokument wyjawia, że dziesiątki nagłych przypadków śmierci po szczepieniu było bezpośrednio pozwiązanych z przyjęciem szczepienia. Natomiast GSK oficjalnie utrzymuje, że brak jest związku między szczepieniem Infanrix Hexa a przypadkami zgonów, mimo że opiera się w swym oświadczeniu na tych samych danych."
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24004825#cm24004825_8656
https://childhealthsafety.wordpress.com/2015/01/13/vaccines-proven-to-cause-sudden-death-in-children-67-deaths-only-explicable-as-caused-by-vaccines-drug-safety-regulators-had-the-information-for-over-2-years-and-let-children-die/
http://www.naturalnews.com/048430_vaccines_sudden_death_Big_Pharma.html (naturalnews - więc żródła do pilniejszego zweryfikowania)
http://nsnbc.me/2013/05/10/the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of-information-act-documents-from-uk-reveal-30-years-of-coverup/W 2005 r szczepionka 6w1 Hexvac została wycofana - podejrzewano związek z SIDS. Wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa szczepień 6w1 (również Infarnix heksa) miały dowieść tzw TOKEN STUDIE. Hexvac został wycofany tuz przed rozpoczęciem tego badania, wiec przypadki SIDS po tym szczepieniu nie byly w ogolę brane pod uwage.
Oficjalnie szczepionka została wycofana z powodu niskiej skuteczności komponentu na hepatits b, ale w oficjalnych zaleceniach NIE ZALECA sie badania poziomu przeciwciał! Ciekawe dlaczego, skoro z tego powodu wycofali szczepionkę? Oczywiście nie ma tez żadnych badan mających potwierdzać niska skuteczność na hepatitis b.
Tak wiec jak bylo naprawde nigdy sie nie dowiemy. Wiecej info na ten temat
https://books.google.de/books?id=7RUvBwAAQBAJ&pg=PP69&lpg=PP69&dq=infanrix%20hexa%20zulassungSSTUDIE&source=bl&ots=4MbqEFYbde&sig=jrGLzp5Z1rkcEUbCcu-V7tAfT4U&hl=de&sa=X&ei=id8rVcP9HcveaLDYgpgH&ved=0CC4Q6AEwAjgU#v=onepage&q=infanrix%20hexa%20zulassungSSTUDIE&f=false

Na placu boju w TOKEN STUDIE została tylko Infarnix heksa, dla ktorej tez to nie wyglądało "rozowo", ale po zastosowaniu "odpowiednich " metod statystycznych i oczywiście współfinansowaniu badan przez producenta tej szczepionki jakoś udało jej się wybronić. Więcej na ten tema tutaj
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Weitere_Studien/TOKEN_Studie/token_node.html
http://ehgartner.blogspot.it/2011/08/die-tricks-des-robert-koch-instituts.html
http://ehgartner.blogspot.it/2011/03/token-studie-dreifach-erhohtes.html
http://www.arznei-telegramm.de/zeit/0305_b.php3
http://www.impf-report.de/upload/pdf/Infoblatt/20050708-Hexavac-Ruecknahme.pdf

Więcej o tym jak przeprowadza się badania aż do skutku:
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html

Sad we Wloszech na stronie U.S. National Library of Medicine (NLM) udostępnił dokument na temat niektórych szczepionek wieloskładnikowych i ich zwiazku z naglą śmiercią dzieci. Producenci w swoich oficjalnych raportach bezpieczeństwa interpretują niewygodne dane na swoja korzyść. GSK- producent Infarnix heksa oficjalnie zapewnia ze zgłoszone przypadki śmierci po szczepieniu wystapily w bardziej odległym odstępie czasu, niz bylo to faktycznie. GSK w tabeli 36 w swoim raporcie Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance przedstawionym jednostkom nadzorczym pokazuje ze prawie wszystkie 36 przypadki śmierci nastąpiły 10 dni po szczepieniu- tylko 2 po upływie 10 dni. Jednak GSK wrzuca je do jednego worka i oficjalnie twierdzi z wszystkie przypadki wystąpiły w okresie do 20 dni po szczepieniu.
Na stronie Child Health Safety znajdujemy miedzy innymi informacje : "Analizując dokładnie dane dotyczące przypadków śmierci dzieci w wieku poniżej roku po szczepieniu okazuje sie ze 97% zgłoszonych przypadków nastąpiło w ciągu 10 dni po szczepieniu (65) i 3% (2) powyżej 10 dni."
Jeszcze bardziej dogłębną analiza wskazuje ze 90% (60) wszystkich przypadków następuje w przeciągu 5 dni po szczepieniu, a 75 % w przeciągu 3 dni.
Child Safety First dochodzi do wniosku ze te zależności (im mniejszy odstęp czasowy od szczepienia tym częstsze przypadki naglej śmierci) nie można uznac za przypadkowe- jesli by tak bylo to rozciągnęłyby się one na okres 20 dni. Dlatego GSK za wszelka cenę chciało uniknąć przedstawienia szczegółowych danych.
Są to informacje z niemieckiej strony, wiec "z drugiej reki" , ale w linku, na końcu artykułu podane sa liczne źródła.
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-erzaehlen/jonathan-benson/von-big-pharma-unterdruecktes-dokument-beweist-impfstoffe-verantwortlich-fuer-ploetzlichen-tod.html
z https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/829184563795704/?__mref=message_bubble


Cherry, JD (1988), Brunell, PA, Gold, GS, Karzon, DT, (1988), Raport grupy zadaniowej ds. krztuśca i szczepień przeciwko kokluszowi, Pediatrics 81:6 Część 11 (czerwiec 1988 r.) Suplement pp 936-984.
Fragment: stopy ciężkich reakcji nie różnią się znacząco między acelularnymi a pełno komórkowymi szczepionkami, gdy wykorzystywane są po 24 miesiącu życia. Spadek ciężkich reakcji jest niewielki, jeśli w ogóle. Kategoria "nagła śmierć" jest również pouczająca- jednostka ta zniknęła, gdy szczepienie zostało opóźnione do wieku 24 miesiąca życia. Jest oczywiste, że opóźnianie szczepienia, zanim dziecko osiągnie 24 miesięcy, bez względu na rodzaj szczepionki, zmniejsza większość czasowo powiązanych poważnych działań
niepożądanych".Cherry, J.D. (1988), Brunell, P.A., Golden, G.S., Karzon, D.T., (1988), Report of the task force on pertussis and pertussis immunization, Pediatrics 81:6 Part 11 (June 1988) Supplement pp 936-984.
Excerpt: The rate of severe reactions does not differ significantly between the acellular and whole-cell vaccines when used at 24 months of age. The decrease in severe reactions is slight, if any. The category "sudden death" is also instructive in that the entity disappeared following both whole-cell and acellular vaccines when immunisation was delayed until a child was 24 months of age. It is clear that delaying the initial vaccination until a child is 24 months, regardless of the type of vaccine, reduces most of the temporally associated severe adverse events.

Krztusiec u niemowląt - "głównie rodzice są źródłem zakażenia." pewnie wszędzie jest podobnie - Korea - taki sam faszyzm szczepionkowy i najwyższe stopy autyzmu 38 - to więcej niż w USA http://europepmc.org/abstract/MED/23255856

Ciężkie NOPy związane z szczepieniem bezkomórkowym potwierdza badanie : Ad hoc group 1988, Fiumara 2002, Korkmaz 2013 ,Goodwin 1999, Heininger 1999, DuVernoy 2000,Hendrikx 2011,
http://www.impf-info.de/die-impfungen/keuchhusten/104-keuchhusten-die-qneueq-impfung.html

SUDS / SUDC zamiast SIDS - "nagły niewyjaśniony zgon w dzieciństwie" czyli to samo co SIDS ale ze zmieniona nazwą, aby można to było przypisać również starszym dzieciom.
Wkrótce zrobią pewnie też SAUD (Sudden Adult Unexplained Death) aby wyjaśniać tajemnicze zgony dorosłych.
http://www.naturalnews.com/049845_SUDC_vaccines_death.html (naturalnews - więc źródła do dokładniejszego zweryfikowania)
Poniżej znajduje się opis amerykańskiego badania pokazującego proporcjonalny związek ilości tzw. "śmierci łóżeczkowych" w zależności od ilości zaaplikowanych szczepień. Wykresy z badania wydają się jasno wskazywać, że im więcej szczepień tym proporcjonalnie zwiększa się liczba "śmierci łóżeczkowych"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

Badania dr Schreibner
"Opisuje ona nieszczepione dziecko kontrolowane podczas snu przez monitor oddechu. Alarm monitora włącza się, kiedy oddech noworodka jest „płytki” lub przerywany. Pierwsze trzy tygodnie obserwacji przebiegają spokojnie, bez żadnych alarmów monitora.
Po tym okresie następuje jednak cała seria alarmów. Jednej doby alarm odezwał się aż sześciokrotnie! Pada nawet podejrzenie, że użyty sprzęt uległ awarii. Wymiana monitora oddechu na inny nic jednak nie zmienia. Wtedy jeszcze pani doktor nie kojarzy pewnych faktów.
Przełomowy moment przychodzi dopiero po kilku latach.
Dr Scheibner dzwoni do matki dziecka, żeby zadać jedno, fundamentalne dla znaczenia sprawy pytanie, kiedy badane dziecko zostało zaszczepione?
Okazuje się, że pierwszy zastrzyk został wykonany dzień przed pierwszym alarmem monitora oddechu!
Do tego momentu pani doktor nie była w pełni świadoma wszystkich zagrożeń dla noworodków, które mogą wyniknąć z ogromnych obciążeń wywoływanych przez szczepienia.
Tak właściwie, jak sama przyznaje, zaliczała siebie samą do grona zwolenników szczepień.
Doskonale udaje się wykorzystać fakt, że jej mąż Leif Karlsson zbudował pierwszy nowoczesny monitor oddechu oparty na mikroprocesorze. Urządzenie to mogła zastosować w jej pionierskich badaniach na SIDS  (nagłą śmiercią łóżeczkową).
Jak sama opisuje:
„Z takim sprzętem nie musieliśmy sugerować się tylko ilością alarmów, mieliśmy już pełne wykresy oddechu dziecka podczas snu. Nie można uzyskać bardziej wiarygodnej informacji niż właśnie taka”
” Wykresy ukazały wzrost stresu dla organizmu, który został wywołany przez szczepienia. Dla przykładu, kiedy dziecko otrzymało potrójną szczepionkę DPT wykres oddechu zmieniał się ukazując maksymalne wartości, co wskazywało podwyższony poziom obciążenia organizmu”.
Powtarzający się mechanizm.
Dalsze opisy:
„Wykresy z monitorów oddechu nie wykazują podwyższonego poziomu. Wtedy nadchodzi dzień szczepień. W ciągu godziny po szczepieniu można dostrzec efekt wywołany szczepionką, wykres zaczyna skakać w górę i w dół”.
„We wszystkich przypadkach dramatyczne różnice w oddechu były dostrzegalne 48 godzin po szczepieniu. Wszystko uspokajało się, a od dnia 5 do 7 wykresy ponownie zaczynały wskazywać podwyższony poziom reakcji organizmu. Kolejny kryzys przychodzi w dniu szesnastym po szczepieniu, następnie wszystko się uspokaja i ostatni mniejszy kryzys następuje w dniu 24 po szczepieniu”.
Inna literatura naukowa dotycząca „nagłej śmierci łóżeczkowej”
Jak opisuje to dr Scheibner:
„wtedy zadałam sobie pytanie, czy tylko ja zdałam sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa? Czy medycynie znane są te zagrożenia? Czy cokolwiek zostało wcześniej na ten temat opublikowane? Zaczęłam szukać w bibliotece i ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu, publikacji takich było bez liku.
Na potrzeby mojej książki przestudiowałam około 30 000 stron danych, opublikowanych w czasopismach medycznych. Prace te dotyczą wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej po zaszczepieniu”.
W jednym z badań opisano śmierć 41 dzieci w przeciągu 21 dni po otrzymaniu tzw. szczepionki trójskładnikowej (3w1).
Dzieci umierały według „wzorca czasowego” dostrzeżonego wcześniej przez dr Scheibner (czyli po 48 godzinach, od 5 do 7 dnia, w dniu 16 i 21 po zaszczepieniu).
„Wkrótce udało się nam ustalić, że to szczepionki zabijają dzieci, a nagła śmierć łóżeczkowa w 95% wywołana jest przez szczepionki”
Potwierdzenie badań dr. Scheibner? Przykład z Japonii.
W 1975 roku 37 przypadków wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej połączono w tym kraju ze szczepieniami. Sprawa była na tyle głośna, że zwróciło to uwagę decydentów.
Pierwsze tzw. szczepienie obowiązkowe zostało przesunięte na 2 rok życia dziecka. Wkrótce nagła śmierć łóżeczkowa przypisywana szczepieniom przestała być problemem.
Nie odnotowywano już takich przypadków. Jednak w 1988 roku rodzicom w Japonii dano wybór, mogli oni zaszczepić dziecko już od 3 miesiąca życia. Od tego momentu liczba przypadków nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) uległa 4 krotnemu wzrostowi!


Jeszcze jedno spostrzeżenie dotyczące śmiertelności niemowląt.
Tym razem porównano dane z 34 krajów. Kraje podzielono na grupy według ilości szczepionek jakie otrzymują dzieci do 1 roku życia.
Zbadano śmiertelność noworodków w krajach o przedziałach 12-14, 15-17, 18-20, 21-23 i 24-26 szczepionek do 1 roku życia dziecka.
Analiza wykazała zwiększenie śmiertelności dzieci wraz ze zwiększoną liczbą szczepionek z grafika tzw. szczepień obowiązkowych.
Najmniej noworodków umiera w krajach, które mają najmniejszą liczbę szczepień przewidzianych dla dzieci do 1 roku życia.
Najwięcej noworodków umiera w krajach, gdzie grafik zakłada od 21 do 26 szczepień.
TO SĄ FAKTY, CZYLI ZDARZENIA KTÓRE JUŻ ZAISTNIAŁY. Nie można im zaprzeczyć.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527
Najwyższy wskaźnik śmiertelności niemowląt występuje oczywiście w kraju, gdzie lekarze są najlepiej opłacani na świecie, czyli w USA.
Adam Kolaczek i zespół PZ.pl"
http://profilaktykazdrowotna.pl/nagla-smierc-lozeczkowa-sids-naprawde-wiemy/Kontrargumenty
"Wymienione powyżej objawy krążeniowo-oddechowe u wcześniaków występują jednak po DTPa równie często jak po placebo. Ryzyko wystąpienia wymienionych objawów zwiększa natomiast wczesny wiek urodzeniowy (zwłaszcza przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży) oraz zaburzenia ze strony układu oddechowego i układu krążenia w wywiadzie. Informację o ryzyku wystąpienia bezdechu u wcześniaków, zwłaszcza u dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży, zamieścili również w charakterystykach produktu leczniczego producenci szczepionek przeciwko pneumokokom i rotawirusom, co nie znaczy, że te szczepienia powodują takie objawy.Ze względu na charakterystyczną dla wcześniaków małą masę mięśniową należy dążyć do ograniczenia liczby wstrzyknięć i stosowania szczepionek wysoce skojarzonych. Ułatwia to terminową realizację programu szczepień oraz umożliwia podanie także szczepionek zalecanych.Przebywanie na oddziale noworodkowym lub oddziale intensywnej terapii nie stanowi przeciwwskazania do szczepień, a wręcz przeciwnie – rozpoczęcie szczepień w trakcie hospitalizacji dziecka pozwala monitorować czynność układu krążenia i oddechowego w pierwszych 2–3 dobach po szczepieniu, co jest szczególnie istotne u dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie oraz tych, u których wcześniej występowały zaburzenia ze strony wymienionych układów. (JSK)
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/przypadki/100054,objawy-neurologiczne-po-szczepieniu-czy-w-wyniku-szczepienia

DPT immunization and SIDS
Background: Aim of this study was to determine whether DTP increased the risk of sudden infant death syndrome in children. Methods: Present case-control study was done in Andhra Pradesh at all medical centers in outpatient and inpatient, who have scheduled vaccination from the time of birth from 2012 to 2014. Results: It is found that mortality with SIDS in the period zero to three days following DTP to be 6.9 times that in the period beginning 30 days after immunization (95 per cent confidence interval, 1.4 to 28). The mortality rate of nonimmunized infants was 4.5 times that of immunized infants of the same age (95 per cent CI, 1.9 to 12). Although the mortality ratios for SIDS following DTP is less as the period of time of vaccination increase, so that only a few cases of SIDS in infants could be due to DTP vaccine. Conclusions: Present study agrees that benefit of DPT vaccination is more than risk associated with SIDS. It is conclude that there is no increased risk of SIDS with immunization with DTP. 

Vaccines cause SIDS? Not supported by Boatmon vs HHS case
https://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/10755-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

Association between sudden infant death syndrome and diphtheria-tetanus-pertussis immunisation: an ecological study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4326294/

Immunization Safety Review: Vaccinations and Sudden Unexpected Death in Infanc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25057654

Sudden infant death syndrome: no increased risk after immunisation.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16945457

SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2016 Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27940804
Infectious causes of sudden infant death syndrome.

A controlled study of the relationship between Bordetella pertussis infections and sudden unexpected deaths among German infants.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15231967


Szczepienia, a SIDS

 "Nie udowodniono związku między SIDS a szczepieniem, ale u dzieci z grupy najwyższego ryzyka SIDS należy ustalić  indywidualny kalendarz szczepień i dzieci te wymagają monitorowania pod kątem reakcji poszczepiennych."
http://respisense.pl/bezdechniemowlecy.html

Sudden infant death syndrome: no increased risk after immunisation.
"METHODS: A large case control study with immunisation data on 307 SIDS cases and 971 controls.
CONCLUSIONS: This study provides further support that immunisations may reduce the risk of SIDS".

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16945457

The UK accelerated immunisation programme and sudden unexpected death in infancy: case-control study.
"Immunisation does not lead to sudden unexpected death in infancy, and the direction of the relation is towards protection rather than risk."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11290634


Association between sudden infant death syndrome and diphtheria-tetanus-pertussis immunisation: an ecological study.
"Increased DTP immunisation coverage is associated with decreased SIDS mortality. Current recommendations on timely DTP immunisation should be emphasised to prevent not only specific infectious diseases but also potentially SIDS."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25626628 (badania dotyczą obserwowanych korelacji, nie związku przyczynowo-skutkowego - podsumowują iż zwiększony zasięg immunizacji DTP jest związane ze zmniejszeniem śmiertelności SIDS, podobnie jak np. sprzedaż ekologicznych produktów ;)

Metaanaliza - Do immunisations reduce the risk for SIDS? A meta-analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17400342
SIDS jest każdy rodzic jest najgorszy strach. Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Europejską Akademię Pediatrii, aby zmniejszyć ryzyko SIDS i innych zgonów związanych ze snem u niemowląt do 12 miesiąca życia, upewniając się, że Twoje dziecko jest w pełni zaszczepione mogą pomóc zmniejszyć ryzyko SIDS o 50 procent. Spadek przypadków SIDS może być również dlatego, że więcej rodziców i opiekunów umieścić niemowląt do snu na plecach i ograniczają ich narażenia na dym tytoniowy.
http://o.elobot.pl/temat/szczepienia/szczepienia-dziecinstwa-uzyskac-fakty


W badaniu Massroor Pourcyrous odnotowano 16% niemowląt miało związane ze szczepieniem potencjalnie śmiertelne zdarzenia krążeniowo-oddechowe z epizodami bezdechu (zaprzestania oddychania) i / lub bradykardią (nieprawidłowy spowolniony puls). Krwawienie wewnątrzczaszkowe (mózgu) wystąpiło u 17% tych, którzy otrzymali pojedynczą szczepionką oraz u 24% tych, którzy otrzymali więcej szczepionek.
Primary immunization of premature infants with gestational age <35 48="" a="" administration="" and="" are="" associated="" b="" be="" c-reactive="" cardiorespiratory="" complications="" conditions="" elevated="" events.="" events="" expected="" following="" for="" hours="" immunization.="" immunized="" in="" infants="" injections="" intervention.="" is="" level="" medical="" minority="" multiple="" nbsp="" need="" of="" possibly="" presumed="" protein="" responses="" separate="" simultaneously="" single="" the="" to="" underlying="" vaccines="" weeks:="" were="" with="">Precautionary monitoring following immunizations is warranted..


DTP, a SIDS - Association between sudden infant death syndrome and diphtheria-tetanus-pertussis immunisation: an ecological study
Wyniki badań klinicznych Tripedii
"In the German case-control study and US open-label safety study in which 14,971 infants received Tripedia vaccine, 13 deaths in Tripedia vaccine recipients were reported. Causes of deaths included seven SIDS, and one of each of the following: enteritis, Leigh Syndrome, adrenogenital syndrome, cardiac arrest, motor vehicle accident, and accidental drowning. All of these events occurred more than two weeks post immunization. The rate of SIDS observed in the German case-control study was 0.4/1,000 vaccinated infants. The rate of SIDS observed in the US open-label safety study was 0.8/1,000 vaccinated infants and the reported rate of SIDS in the US from 1985-1991 was 1.5/1,000 live births. By chance alone, some cases of SIDS can be expected to follow receipt of whole-cell pertussis DTP35 or DTaP vaccines."
Częstość występowania SIDS była więc niższa w grupie zaszczepionej DTaP, niż w populacji ogólnie.
http://szczepienie.blogspot.com/p/autyzm-ulotka-dtap-szczepionka-tripacel.html

Nie wykazano aby szczepienia dzieci mogły powodować śmierć łóżeczkową. Przeciwnie, ostatnie badania wykazały, że w grupie dzieci szczepionych rzadziej dochodziło do SIDS. Niemowlęta powinny podlegać regularnej kontroli lekarskiej, która odbywa się najczęściej właśnie podczas szczepień.
http://www.doktor-mama.pl/2014/03/smierc-ozeczkowa-to-o-czym-nie-chcemy.html

Bezdech
Dzieci w tym wieku (do ukończenia 3 miesiąca) z powodu niedojrzałości ośrodka oddechowego zagrożone są bezdechem. Może on pozostawać bez związku z wykonanym szczepieniem.
https://portal.abczdrowie.pl/pytania/bezdech-u-dziecka-po-szczepieniu

Wyższą liczba przypadków SIDS jest związana ze zwiększoną zapadalności na infekcje, które mogą być przyczyną zaburzeń ośrodków kontrolujących oddychanie. Czasem jednak szczepienia wpływają na zwiększenie podatności na infekcje przez obniżenie odporności

Nowsze badania jasno wskazują, że to nieszczepionych dzieci częściej dotyczy SIDS i autyzm niż odwrotnie. Coraz większa jest świadomość lekarzy oraz rodziców, dzieci z grup ryzyka coraz częściej nie są szczepione, są za to wliczane do grupy nieszczepionych. Więcej
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.htmlSzczepienia wcześniaków  

Stephen D. DeMeood z oddziału pediatrycznego Duke University School of Medicine in Durham, North Carolina, wspólnie z zespołem lekarzy podjął próbę analizy problematyki szczepień wcześniaków. Zgromadził dane z kilku klinik obejmujące 13.926 dzieci, które podczas porodu ważyły mniej niż kilogram. Wyniki tego badania zostały opublikowane na łamach JAMA Pediatrics (1.06. 2015)

Badacze porównali okresy czasowe 3 dni przed szczepieniem i 3 dni po szczepieniu i zanotowali następujące różnice:
 • konieczność sztucznego oddychania wzrosła dwukrotnie (z 0,7 na 1,4 % na dzień i dziecko)
 • konieczność intubacji wzrosła dwukrotnie (z 0,2 na 0,4%)
 • ryzyko rozwoju sepsy wzrosło 4 razy (z 0,5 na 2%)
Dzień przed szczepieniem powyższe zabiegi były niezbędne u jednego dziecka na 200, dzień po szczepieniu u jednego na 50- ryzyko wzrosło czterokrotnie.

Jednocześnie siedmiokrotnie wzrosło miano bakterii we krwi. Spośród 235 przeprowadzonych testów laboratoryjnych przed szczepieniem tylko 5 było pozytywnych (2,1%). Po szczepieniu 39 spośród 1.035 posiewów krwi było pozytywnych (3,8%). [38]
 • u pięciorga dzieci nastąpił zgon. Tylko u 3 wpisano przyczynę zgonu (przebicie jelita, zapalenie jelita i sepsa, zapalenie płuc i zatrzymanie oddychania)
 • ponad 90% badanych wcześniaków otrzymało co najmniej 3 szczepienia : pneumokoki , Hib i szczepienie 5w1 (błonica, tężec, polio , krztusiec, wzwb)
 • problemy z oddychaniem wystąpiły najczęściej po szczepieniu 5w1 z jednoczesnym podaniem Hib i wzwb.Po podaniu tej kombinacji wzrosło również podejrzenie sepsy
 • ryzyko intubacji najczęściej wzrosło po szczepieniu DTPa i pojedynczym szczepieniu na polio.
 • nie znaleziono znaczących różnic w reakcjach na pojedyncze i kombinowane szczepienia [38][39]
Inne podobne badania wykazały także:
badanie przeprowadzona na 15 wcześniakach , którym w wieku 2 miesięcy podano 1,2 miligrama aluminium w szczepieniu. Dzień później pobrano im krew i mocz. Wyniki: "poziom aluminium we krwi i w moczu nie uległ znaczącemu wzrostowi". Badania wskazują , że skoro nie zostało wydalone to znaczy, że zostało zatrzymane w organizmie.
autorzy znajdują dodatkowo jeszcze inny dodatkowy efekt szczepienia: zbadali poziom pierwiastków w śladowych : żelaza, manganu , cynku, selenu. Po podaniu szczepienia ich zawartość gwałtownie spadła. Podobna zależność występuje podczas silnego procesu zapalnego na wskutek traumy powypadkowej, poparzenia etc
Dalej autorzy ostrzegają: "ponieważ pierwiastki śladowe pełnią istotną rolę w rozwoju układu nerwowego i immunologicznego wpływ szczepienia na ich poziom powinien zostać dokładnie przebadany"
Inne badanie wykazało, że na prawie 14000 wcześniaków w przeciągu 3 dni po szczepieniu 5 dzieci zmarło, ponad 1000 doznało poważnych komplikacji jak zatrzymanie oddechu , gorączka, podejrzenie sepsy co wyraźnie wskazuje , że szczepienie niesie za sobą wysokie ryzyko pogorszenia stanu zdrowia wcześniaków." [39] (Całość opisu badań znajduje się na dole strony)
http://healthimpactnews.com/2013/vaccines-cause-severe-cardiorespiratory-harm-to-preemies-study/
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html
Japonia i DTP - czyli dlaczego to nie jest dobry argument

Nie byłbym sobą gdybym nie zastrzegł, że to jest tylko kompilacja rozmaitych informacji z różnym miejsc te podejrzane staram się weryfikować jak np. Whale.... http://rationalwiki.org/wiki/Whale.to
Udało się ustalić kilka przekłamań. Odnośnie infografiki to w Japonii owszem zmiany w systemie szczepień były ale inne niż opisywane i nie prowadzą do końca do takich wniosków.
Dość mocno w temat  Japonii, a DTP wgłębiono się w w dyskusji pod https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/832853840095443/ - polecam przeczytać, prowadzi do nieco innych konkluzji niż się wydaje.

Poniżej kilka różnych informacji i faktów wcześniej zebranych (większość raczej bez związku z wyżej opisaną dyskusją)

W skrócie SIDS dotyczy dzieci do pół roku, w szerokiej definicji niemowląt czyli do roku, natomiast u 2 latków po 2 roku życia nie notuje się SIDS.
U 2-latków nie można już było zgłaszać szczepionki jako potencjalnej przyczyny zgonu.

Zresztą wg poniższych danych liczba zgonów z powodu SIDS w Japonii nie zmalała, a wręcz wzrosła http://tinyurl.com/of4rssw ustpaste  .it/kg5n
http://fp1.cyberhighway.net/~lmorgan/fearmongers/japan_sids.htm

Przesuniecie szczepienia DTP na drugi rok zycia w Japonii spowodowało zdecydowanie mniej NOPow ( Noble 1987 )
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=364951
Było mniej zgłoszeń / roszczeń w ich systemie odszkodowawczym, ale i tak się z tej zmiany wycofano, z uwagi na ciężkie przechodzenie krztuśca u dzieci młodszych niż 2 lata. Immunizacja 2-latków nie wpłynęła na zmniejszenie przypadków krztuśca u niemowląt, powrócono do szczepienia niemowląt, za cenę możliwości wystąpienia NOPów (stąd też kombinacje z szczepionką aP).

"Did SIDS disappear in Japan after the Japanese changed their pertussis vaccination policy in 1975?"
http://stason.org/TULARC/child-parent/vaccinations/3a-14-Did-SIDS-disappear-in-Japan-after-the-Japanese-changed.html#.VSeLZfmsV8E#ixzz3WtTBUkuy
http://www.vaclib.org/basic/japanusa.htm?hc_location=ufi

Od którego miesiąca życia szczepi się w Japonii:
http://japanhealthinfo.com/child-health-and-childcare/vaccination/?hc_location=ufi

 "W latach 1970 do 1974, kiedy szczepionkę z pełnokomórkowym komponentem krztuścowym (DTP) podawano niemowlętom, łącznie 57 poważnych reakcji, w tym 37 zgonów, zostało uznane i przyznano za nie odszkodowania, ponieważ urazy i zgodny prawdopodobnie były spowodowane przez komponent krztuśca w szczepionce. Szacunkowa częstość występowania poważnych reakcji wynosiła 2,27, zgonów: 1,47 na milion podanych dawek. (...) W okresie od 1975 do sierpnia 1981 roku, gdy szczepionka całokomórkowa była podawana starszym dzieciom (? 2 lat), liczba zgłaszanych poważnych reakcji znacznie spadła, od 2,27 do 0,4 na milion podanych dawek szczepionki, a liczba zgonów zmniejszyła się z 1,47 do 0,15 na milion dawek (dwa zgony). (...) W okresie od 1982 do 1984 roku, kiedy stosowano szczepionki z bezkomórkową komponentną krztuśca [DTPa] (głównie u 2-letnich dzieci), częstość ciężkich reakcji wynosiła 0,25 na milion dawek, podobnie jak w okresie od 1975 do lipca 1981 roku, również 2 zgony."

Abstract: "Od wprowadzenia bezkomórkowych szczepionek przeciwko krztuścowi w Japonii pod koniec 1981 roku, podano ponad 20 milionów dawek, głównie dzieciom w wieku 2 lat i starszym. Badania kliniczne wskazują, że łagodne reakcje miejscowe i gorączka występują rzadziej po podaniu szczepionek bezkomórkowych niż po szczepionkach całokomórkowych. Poważne działania niepożądane z powikłaniami wystąpiły u 2-letnich dzieci w podobnie niskim wskaźniku, w okresie od 1975 do sierpnia 1981 roku, kiedy używano całokomórkowych szczepionek, oraz od sierpnia 1981 do 1984, kiedy wykorzystywano wyłącznie szczepionki acelularne. Na podstawie pięciu badań oszacowano skuteczność szczepionki w zakresie od 78% do 92% u dzieci w wieku 1 roku lub starszych. Ponadto, nastąpiło dalsze zmniejszenie zgłaszanych przypadków krztuśca od czasu epidemii w 1979. Przy rozpatrywaniu dopuszczenia szczepionki acelularnej w Stanach Zjednoczonych przydatne byłyby dodatkowe dane na temat jej bezpieczeństwa i skuteczności u niemowląt."

W skrócie: Od 1947 r. w Japonii szczepiono szczepionką całokomórkową (DTwP). Po wystąpieniu poważnych reakcji i zgonów, na 2 miesiące zawieszono szczepienia DTwP. Po tym czasie przywrócono je, ale zalecany wiek szczepienia podniesiono z 3 m.ż. na 2 lata, przy czym w przypadku dużego zagrożenia, można było szczepić od 3 miesiąca. Rekomendowano 3 dawki po 2 urodzinach w odstępach 1 lub 2 miesięcznych oraz 4 dawkę przypominającą 18 miesięcy po 3 dawce. Zakładano, że wyszczepienie populacji powyżej 2 r.ż zapewni ochronę niemowlętom i dzieciom do 2 r.ż. Jednak po czasie okazało się to błędnym założeniem, gdyż zauważono drastyczne zwiększenie ilości chorujących dzieci przed 2 r.ż, po wprowadzeniu tych zmian (czyli po przesunięciu szczepienia). #bilans #przywrócono #opłacalność #ryzyko

Artykuł pisany jest z punktu widzenia amerykanów. Grupa amerykańskich naukowców podczas wizytacji w Japonii zebrała dane na temat szczepień aP i wP, w celu rozważenia możliwości wprowadzenia Japońskiej szczepionki aP, zamiast rodzimej wP. Rozważania dotyczą też wieku w jakim dzieci powinny być szczepione - z jednej strony możliwe reakcje niepożądane u młodszych, a z drugiej brak ochrony i duża ilość zachorowań w przypadku szczepień jedynie u dzieci powyżej 3 r.ż

Obecnie dzieci w Japonii dostają pierwszą dawkę DTPa (razem z IPV) w wieku 3 miesięcy: http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2014/EN20140401.pdf

Dyskusja na ten ten była też na grupie
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/832853840095443/
http://www.beyondconformity.co.nz/_literature_102885/Pertussis_Noble_JAMA_Japan's_pertussis_vaccination_rates

Informacja o Japonii pierwszy pojawił się w  raporcie Alana Philipsa bazujac na niepewnym źródle, została przetłumaczona bez sprawdzenia przez dr Jerzego Zygmunta Jaśkowskiego, a informacje z niego były powielone m.in. przez  prof. dr hab. Marie Dorotę Czajkowską-Majewską
http://sonia.low.pl/sonia/ono/1sz.htm

Jest jeszcze problem czasowy. Zespół Nagłego Zgonu Niemowląt (ang. SIDS) występuje najczęściej między 2 a 4 miesiącem życia, dokładnie wtedy, gdy dzieciom podaje się szczepionkę DTP (błonica, tężec, krztusiec) Stąd liczne korelacje wskazujące na przyczynowość, a wiele badań jej nie potwierdza.
Istnieje pewna  interesująca metaanaliza z 2007 roku wykluczająca związek ryzyka SIDS ze szczepieniami http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17400342
Nie znalazłem jednak bezpłatnego dostępu do treści, wątpię jednak aby metaanaliza opierała się na porównywaniu ogromnych grup dzieci nigdy nie szczepionych do szczepionych... Wspomnę też, że gdyby istniało badanie na ten temat niewygodne to raczej by się nie ukazało: https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1576742652537640

Poniżej wklejam nieco zmanipulowane informacje na temat Japonii celem ostrzeżenia, są to nie do końca poprawne informacje, jeśli gdzieś się pojawią to warto wiedzieć aby je prostować:

"Japonia opóźniła szczepienia i zmniejszyła się ilość SIDS, a  zwiększyła przeżywalność
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527
http://i.imgur.com/FeIECJM.jpg


Cytuje całość tej wprowadzającej w błąd informacji:
W Japonii w 1975 roku 37 przypadków wystąpienia nagłej śmierci łóżeczkowej połączono w tym kraju ze szczepieniami. Sprawa była na tyle głośna, że zwróciło to uwagę decydentów.
Pierwsze tzw. szczepienie obowiązkowe zostało przesunięte na 2 rok życia dziecka. Wkrótce nagła śmierć łóżeczkowa przypisywana szczepieniom przestała być problemem.
Nie odnotowywano już takich przypadków. Jednak w 1988 roku rodzicom w Japonii dano wybór, mogli oni zaszczepić dziecko już od 3 miesiąca życia. Od tego momentu liczba przypadków nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS) uległa 4 krotnemu wzrostowi!
Analiza wykazała zwiększenie śmiertelności dzieci wraz ze zwiększoną liczbą szczepionek z grafika tzw. szczepień obowiązkowych.
Najmniej noworodków umiera w krajach, które mają najmniejszą liczbę szczepień przewidzianych dla dzieci do 1 roku życia.
Najwięcej noworodków umiera w krajach, gdzie grafik zakłada od 21 do 26 szczepień."

"Potwierdzenie badań dr. Scheibner? Przykład z Japonii."
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=1177&hc_location=ufi


"Delay of DPT immunization until 2 years of age in Japan has resulted in a dramatic decline in adverse side effects. In the period of 1970-1974, when DPT vaccination was begun at 3 to 5 months of age, the Japanese national compensation system paid out claims for 57 permanent severe damage vaccine cases, and 37 deaths. During the ensuing six year period 1975-1980, when DPT injections were delayed to 24 months of age, severe reactions from the vaccine were reduced to a total of eight with three deaths. This represents an 85 to 90 percent reduction in severe cases of damage and death. (Ref21)."---Raymond Obomsawin, M.D.
http://www.whale.to/m/quotes17.html
http://www.whale.to/vaccines/scheibner1.html
http://www.whale.to/vaccine/scheibner9.html
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=1177#more-1177
http://www.vaccineriskawareness.com/Vaccines-And-Sudden-Infant-Death-Syndrome
http://japanhealthinfo.com/child-health-and-childcare/vaccination/
http://www.tokyourbanbaby.com/2012/02/baby-vaccinations-in-japan.html
http://www.cafemom.com/journals/read/935736/SIDS_and_Vaccines_Is_there_a_connection
http://polskiportal.net/blogs/3862/612/sids-zesp-nag-ej-mierci-niem

http://vactruth.com/2012/09/18/fda-vaccine-autism-sids/
http://nwonews.pl/artykul,1462,syndrom-naglej-smierci-noworodka-sids-a-szczepionka-dtp
http://szczepienia.blog.pl/files/2013/07/kalectwo-poszczepienne.pdf
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=1177
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/26-powodow-dla-ktorych-nie-powinienes-szczepic-siebie-i-swoich-dzieci-2014-11
http://kellybroganmd.com/article/driving-epidemic-sudden-infant-death-sids/
http://www.thelibertybeacon.com/2013/01/22/sids-and-vaccines-is-there-a-connection/
"

http://i.imgur.com/AyKZvGz.jpg - infografika by Maria Polak
Zarówno infografiki o Japonii, jak i powyżej cytowanych źródeł nie warto rozpowszechniać gdyż niestety w opisanej wyżej części bazują na błędnie interpretowanych badaniach. Mocnych argumentów za związkiem SIDS z niektórymi szczepieniami jest wystarczająco dużo.

Ciekawy artykuł o SIDS
http://profilaktykazdrowotna.pl/?p=1177#more-1177
Japonia, a MMR
"Potrójna szczepionka została zakazana w Japonii w 1993 roku po tym, jak 1.8 miliona dzieci otrzymało dwa rodzaje szczepionek MMR, a u rekordowej liczby rozwinęło się niewirusowe zapalenie opon mózgowych i inne działania niepożądane. Oficjalne dane wskazują, że miały miejsce trzy zgony, a ośmioro dzieci pozostało z trwałymi niepełnosprawnościami, od uszkodzenia słuchu i ślepoty po utratę kontroli nad kończynami.

Rząd ponownie rozważał stosowanie szczepionki MMR w 1999 roku, ale zdecydował, że bezpieczniej jest utrzymać zakaz i kontynuować stosowanie indywidualnych szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce. Brytyjski Departament Zdrowia powiedział, że w Japonii stosowano rodzaj szczepionki MMR, w której znajdował się szczep szczepionki przeciw śwince, z którym były szczególne problemy i zaprzestano jej stosowania w Wielkiej Brytanii ze względów bezpieczeństwa.


Rząd japoński zdał sobie sprawę, że mają problem ze szczepionką MMR wkrótce po jej wprowadzeniu w kwietniu 1989 roku, kiedy szczepienia były przymusowe. Rodzice, którzy odmówili, musieli zapłacić niewielką grzywnę. Analiza szczepień w okresie trzech miesięcy wykazała, że ​​jedno na 900 dzieci doświadczało problemów. Było to ponad 2.000 razy więcej niż oczekiwany odsetek, czyli jedno dziecko na każde 100.000 do 200.000.

Ministerstwo przerzuciło się na inną szczepionkę MMR w październiku 1991 roku, ale częstość występowania była nadal wysoka i dotyczyła 1 na 1755 dzieci. Nie prowadzono osobnego rejestru roszczeń dotyczących autyzmu. Przeprowadzono badania płynu rdzeniowego 125 poszkodowanych dzieci, aby sprawdzić, czy szczepionka dostała się do układu nerwowego dzieci. Znaleziono jeden potwierdzony przypadek i dwa dalsze podejrzane przypadki. W 1993 roku, po publicznym oburzeniu zasilonym dodatkowo obawami związanymi ze szczepionką przeciw grypie, rząd zrezygnował z obowiązku szczepienia dzieci przeciwko odrze lub różyczce.

Dr Hiroki Nakatani, dyrektor Wydziału Chorób Zakaźnych w japońskim Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział, że podawanie pojedynczych szczepionek kosztuje dwa razy więcej niż MMR „ale uważamy, że warto”. W niektórych obszarach rodzice muszą płacić, podczas gdy w innych władze opieki zdrowotnej ponoszą koszty szczepionki. Dr Hiroki Nakatani przyznał również, że strach związany ze szczepionką MMR odcisnął swoje piętno. Przy niskim wskaźniku szczepień wystąpiły ogniska odry, które spowodowały śmierć 94 osób w ciągu ostatnich pięciu lat."

https://pubmedinfo.org/2019/12/08/dlaczego-japonia-zakazala-szczepionki-mmr-w-1993-roku/
Jeszcze kilka informacji do zweryfikowania:


STRONA 61 - W innej badanej populacji obejmującej 218 tys. dzieci w wieku od 1 do 24 miesięcy życia (368 tys. immunizacji DTP) obserwowano 424 potwierdzone przypadki chorób neurologicznych, podczas gdy w dużej grupie 22 505 dzieci, które otrzymały acelularną szczepionkę DTaP, opisano wystąpienie 153 poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym także 7 przypadków zespołu nagłej śmierci (SIDS). Caro-Paton i wsp. stwierdzili nawet statystycznie znamienny związek między immunizacją DTP w okresie 30 dni poprzedzających szczepienie a wystąpieniem SIDS. Wykazano też znaczną różnicę w stanie klinicznym dzieci w wieku poniżej 3 miesiący szczepionych i zmarłych na SIDS a stanem dzieci kontrolnych. Badania na zwierzętach oraz u ludzi wykazały również, że szczepienie DTP zwiększało ryzyko wystąpienia alergii i czasami towarzyszących jej chorób układu oddechowego u dzieci starszych i w okresie dojrzewania, a także było powodem wystąpienia reumatoidalnego zapalenia stawów i zapalenia naczyń krwionośnych o podłożu immunologicznym przebiegających ze wstrząsem sercowo-naczyniowym, oraz uogólnionego guzkowatego zapalenia tętnic (po szczepieniu DT). Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne pojawiały się u dzieci zwłaszcza w stanach zaburzonej odporności spowodowanej m.in. niedoborem dla receptora IFN-γ. http://www.wsmlegnica.pl/images/pliki/uczelnia/publikacje/wybrane_zagadnienia_pediatria_farmakologia.pdf


"Dr Robert Mendelsohn wj książce „Jak wychować zdrowe dziecko wbrew twojemu lekarzowi” pisze:
Mam podejrzenia, które podzielają również inni lekarze, że prawie 10 tys. przypadków nagłej śmierci, jakie miały miejsce każdego roku w USA, jest powiązanych z jedną lub wieloma szczepionkami podawanymi rutynowo dzieciom. Szczepionka przeciw krztuścowi to główny winowajca tak dużej liczby zgonów, choć winne mogą być też inne szczepionki.
Doktor Archie Kalokerinos również zaobserwował powiązanie pomiędzy SIDS a szczepieniem. Zauważył, że wiele najwyraźniej zdrowych dzieci aborygenów (rdzennych mieszkańców Australii) po zaszczepieniu wpadało w szok i umierało. Przemawiając na konwencji „Natural Health Convention” w Stanwell Tops NSW (Nowa Południowa Walia) 24 maja 1987 roku, powiedział:
Najgorszą ze wszystkich jest szczepionka przeciw krztuścowi. (...) Jest odpowiedzialna za wiele zgonów oraz nieodwracalne uszkodzenia mózgu u noworodków. U wrażliwych dzieci uszkadza ona system odpornościowy, doprowadzając do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, ostrych ataków czy też śmierci z powodu takich chorób jak zapalenie płuc lub zapalenie żołądka i jelit.
W dobrze udokumentowanej 470 - stronicowej książce autorstwa H. Coultera i B. Fishera zatytułowanej „DTP - strzał w ciemności”, wyszczególniono wykaz potencjalnych skutków ubocznych i reakcji na szczepionkę DTP: reakcje skórne, gorączkę, wymioty, biegunkę, nieustanny płacz, załamanie, drgawki, skurcze, zapalenie mózgu, zaburzenia krwi, cukrzycę oraz SIDS, czyli syndrom nagłej śmierci u noworodków.
W 1984 r. w USA Edward Brandt junior, asystent ministra zdrowia, oznajmił w oświadczeniu kongresowym, że szczepionka DTP będzie każdego roku odpowiedzialna za:

 • - 150 przypadków uszkodzeń mózgu, w tym 50 już nieodwracalnych
 • - 9 tys. przypadków konwulsji
 • - 9 tys. przypadków załamania - stan podobny do szoku, w którym dziecko staje się bezwładne, blade i nie reaguje
 • - 17 tys. przypadków niezwykle przeraźliwego krzyku
 • - 25 tys. przypadków bardzo wysokiej gorączki
 • - 450 tys. przypadków płaczu trwającego od 1 do więcej niż 20 godzin.

W 1985 r. w USA zespół śledczy telewizji ABC, znany jako 20/20, opublikował udokumentowane dowody ujawniające katastrofalne skutki szczepionki DTP. Zespół ten stwierdził, że większość informacji była zatajana przez firmy farmaceutyczne, choć rząd i władze medyczne doskonale znały ten problem. Mimo to żadne działania z ich strony nie zostały podjęte. Zespół wyliczył 2.500 przypadków poważnych reakcji, wliczając w to uszkodzenia mózgu oraz 60 zgonów - wszystkie powiązane ze szczepionką przeciw kokluszowi. Dowody na niebezpieczeństwa, jakie niesie szczepienie, sięgają aż 1948 r. Zespół 20/20 odkrył, że urzędnicy rządowi, lekarze i producenci szczepionek organizowali liczne spotkania, na których dyskutowali o niebezpieczeństwach, jakie niosą ze sobą szczepionki. Jednakże społeczeństwo nie zostało ostrzeżone o tych zagrożeniach.
W USA, koszt jednego zastrzyku DTP wzrósł o 1000 proc, z 11 centów w 1982 r. do 11,40 dolarów w 1987 r. Producenci tych szczepionek przeznaczali 8 dolarów z każdego zastrzyku na pokrycie kosztów odszkodowań dla rodziców, których dzieci miały uszkodzenia mózgu lub zmarły po zaszczepieniu."
http://nwonews.pl/artykul,1462,syndrom-naglej-smierci-noworodka-sids-a-szczepionka-dtp
„To czy czasowy związek odzwierciedla lub nie odzwierciedla związek przyczynowy pozostaje nieokreślone; nie znaleźliśmy dowodów na poparcie takiego związku przyczynowego.” – Diphtheria-tetanus toxoids-pertussis vaccination and sudden infant deaths in Tennessee; J Pediatr. 1982 Sep;101(3):419-21. 


„Nagła śmierć łóżeczkowa była tak rzadka w erze przedszczepionkowej, że nie podawano jej nawet w statystykach, ale zaczęła rosnąć w latach pięćdziesiątych wraz z rozprzestrzenianiem się masowych szczepień przeciwko chorobom wieku dziecięcego. Zjawisko to stało się kwestią publiczną i zawodową, a nawet przybrało nową nazwę „nagła śmierć niemowląt o nieznanym pochodzeniu” lub w skrócie SIDS.” – dr Harris Coulter, SIDS and Vaccines
https://ccgforum.files.wordpress.com/2009/11/sids-and-vaccins.pdf


Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2013 r. w Polsce działania niepożądane leków zgłosiło jedynie 0,1 proc. mieszkańców, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 7,3 proc., Niemczech 6 proc., we Francji 3,1 proc. oraz we Włoszech i Hiszpanii – po 2 proc.” – Źródło: Rynek Zdrowia, Zaskakująco mało zgłoszeń o niepożądanych działaniach leków, 04.12.2015 http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Eksperci-zaskakujaco-malo-zgloszen-o-niepozadanych-dzialaniach-lekow,157349,6.html
Więcej

http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.htmlInne źródła na temat SIDS i szczepień (do weryfikacji)
http://www.sids-network.org/experts/slppos.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268262/
https://www.nvic.org/pdfs/infant-mortality-study.aspx
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/sids.html
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/why.htm
https://vactruth.com/2014/12/12/10-reasons-not-to-vaccinate/
http://healthimpactnews.com/2013/hepatitis-b-vaccine-linked-to-sids-and-other-serious-side-effects-found-ineffective-in-new-study/
http://www.truthlibrary.info/articles/corporate-fraud/japan-and-the-mmr-vaccine-and-the-sids-connection/
http://vaccine-injury.info/sudden-infant-death-syndrome.cfm
http://u2.lege.net/whale.to/vaccines/cot_death.html

25 komentarzy:

 1. Fakty są takie " w Japonii podwyższono wiek szczepienia DiPerTe z 3 m.ż. do 24 m.ż.W wyniku opóźnienia rozpoczęcia szczepień osiągnięto znaczący spadek uszkodzeń poszczepiennych. Ze statystyk prawie całkowicie zniknął SIDS.Od 1981 r wprowadzono szczepionkę bezkomórkową co jeszcze bardziej obniżyło liczbę powikłań."

  faktem jest, że czym później tym mniej nop, ale chodzi o bilans korzyści więc i tak potem przywrócono

  "Obecnie dzieci w Japonii dostają pierwszą dawkę DTPa (razem z IPV) w wieku 3 miesięcy: http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2014/EN20140401.pdf

  "Od 1947 r. w Japonii szczepiono szczepionką całokomórkową (DTwP). Po wystąpieniu poważnych reakcji i zgonów, na 2 miesiące zawieszono szczepienia DTwP. Po tym czasie przywrócono je, ale zalecany wiek szczepienia podniesiono z 3 m.ż. na 2 lata, przy czym w przypadku dużego zagrożenia, można było szczepić od 3 miesiąca. Rekomendowano 3 dawki po 2 urodzinach w odstępach 1 lub 2 miesięcznych oraz 4 dawkę przypominającą 18 miesięcy po 3 dawce. Zakładano, że wyszczepienie populacji powyżej 2 r.ż zapewni ochronę niemowlętom i dzieciom do 2 r.ż. Jednak po czasie okazało się to błędnym założeniem, gdyż zauważono drastyczne zwiększenie ilości chorujących dzieci przed 2 r.ż, po wprowadzeniu tych zmian (czyli po przesunięciu szczepienia)."

  http://szczepienie.blogspot.com/p/sids-suds-sudc-vids-vaccine-szczepienie.html

  OdpowiedzUsuń
 2. Już w 1933 roku American Medical Association – JAMA, opublikował udokumentowaną pracę o nagłej śmierci – SIDS- dwojga niemowląt zaraz po szczepieniu przeciwko krztuścowi

  Pierwsze dziecko dostało drgawek około 30 minut po otrzymaniu szczepionki i zmarło kilka minut potem. U drugiego dziecka drgawki wystąpiły po około 2 godzinach i śmierć nastąpiła zaraz potem.

  W 1946 roku Werner i Garrow opublikowali artykuł o nagłej śmierci jednojajowych bliźniąt, w 24 godziny po otrzymaniu szczepionki przeciwko krztuścowi. Objawy porażenia trwały przez całą noc aż do zgonu.

  Od 1972 roku SIDS stał się główną przyczyną zgonów od 28. do 365. dnia życia.
  SIDS zdefiniowano jako nagłą i niespodziewaną śmierć dziecka, u którego nawet normalna sekcja nie może ustalić przyczyny zgonu. Oficjalne objawy SIDS nie zostały opisane, ale najczęściej stwierdza się obrzęk płuc i objawy zapalenia dróg oddechowych.

  Chociaż śmiertelność z kodu ICD-130 naprawdę spadała średniorocznie o te 8%, to śmiertelność z powodu kodów ICD – 9 oraz [E 913 i E 913, 9] „uduszenia” oraz ICD 9 kod 799.9 „nieznane przyczyny”, a także EICD9 kod E 980 i E 989 „nieznane”, wzrastała średniorocznie o ponad 11%. Podobne obserwacje poczyniono w Australii.
  Dane liczbowe były następujące. Stopa SIDS spadała z 61.6 na 100 000 w roku 1999, do 50,5 na 100 000 w roku 2001.
  W tym badanym okresie dane dotyczące zgonów z kodu „uduszenie”, czy „nieznane”, były „stałe” i utrzymywały się na poziomie 77,4 na 100 000. Czyli spadek był pozorny i polegał na innej klasyfikacji.
  A pamiętam z lat 90. jak to moje PT Koleżanki namawiały rodziców do konieczności spania dzieci na plecach.


  http://educodomi.blog.pl/2015/03/13/matko-tego-sie-na-kursach-nie-dowiesz-sids/

  OdpowiedzUsuń
 3. Dlaczego dziecko powinno spać na brzuchu https://www.youtube.com/watch?v=z7a7ubDtxaE

  OdpowiedzUsuń
 4. "Kiedy książka pani dr Viery Scheibner, „Vaccination 100 Years of Orthodox Research” trafiła do redakcji ProfilaktykaZdrowotna.pl, od razu było wiadomo, że temat „Nagłej Śmierci Łóżeczkowej” musi zostać poruszony jak najszybciej.
  Po analizie tej niezwykle rzetelnej, wręcz tytanicznej pracy, za pewnik można uznać coś jeszcze .
  Zbierana przez dziesięciolecia, bezstronna wiedza zawarta w tej książce stoi w kolizji z obecną polityką tzw. szczepień obowiązkowych.

  Czasem można odnieść wrażenie, że system szczepień ma coś wspólnego z praktykami medycznymi sprzed stuleci.
  Dwieście lat wcześniej dla „zniszczenia” choroby upuszczano prawie całą krew, a chorego wręcz „karmiono” rtęcią.

  Mało kto wie, że najbardziej znaną ofiarą tych niezwykle „naukowych” i całkowicie legalnych praktyk medycznych tamtych czasów był George Washington!

  Co o szczepieniach noworodków będą sądzić studenci medycyny za 100 lat?"
  http://profilaktykazdrowotna.pl/nagla-smierc-lozeczkowa-sids-naprawde-wiemy/

  OdpowiedzUsuń
 5. https://www.facebook.com/TakDlaSzczepien/posts/953227768140971
  Ta wklejka nie tyle udowadnia, że szczepienia obniżają ryzyko SIDS, ile stanowi ładną kontrę wobec antywackowych twierdzeń, jakoby szczepienia to ryzyko podnosiły.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ta wklejka udowadnia jedynie manipulację danymi. Wykres pokazuje badane zagadnienie dla dzieci powyżej roku, powyżej 2 lat i powyżej 19 miesięcy, a 80% SIDS występuje od 2 do 6 miesiąca życia.

   Usuń
 6. Byl artykuł i badania o tym, że stres wywołany szczepieniem przyczynił się do zgonów w określonych dniach po (bodajże 7, 12,16... w każdym razie chodziło o silne przeżycie które potem doprowadziło do śmierci).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dr Scheibner dzwoni do matki dziecka, żeby zadać jedno, fundamentalne dla znaczenia sprawy pytanie, kiedy badane dziecko zostało zaszczepione?
   Okazuje się, że pierwszy zastrzyk został wykonany dzień przed pierwszym alarmem monitora oddechu!

   Do tego momentu pani doktor nie była w pełni świadoma wszystkich zagrożeń dla noworodków, które mogą wyniknąć z ogromnych obciążeń wywoływanych przez szczepienia.
   Tak właściwie, jak sama przyznaje, zaliczała siebie samą do grona zwolenników szczepień.
   Doskonale udaje się wykorzystać fakt, że jej mąż Leif Karlsson zbudował pierwszy nowoczesny monitor oddechu oparty na mikroprocesorze. Urządzenie to mogła zastosować w jej pionierskich badaniach na SIDS (nagłą śmiercią łóżeczkową).

   Jak sama opisuje:

   „Z takim sprzętem nie musieliśmy sugerować się tylko ilością alarmów, mieliśmy już pełne wykresy oddechu dziecka podczas snu. Nie można uzyskać bardziej wiarygodnej informacji niż właśnie taka”

   ” Wykresy ukazały wzrost stresu dla organizmu, który został wywołany przez szczepienia. Dla przykładu, kiedy dziecko otrzymało potrójną szczepionkę DPT wykres oddechu zmieniał się ukazując maksymalne wartości, co wskazywało podwyższony poziom obciążenia organizmu”.

   Powtarzający się mechanizm.

   Dalsze opisy:

   „Wykresy z monitorów oddechu nie wykazują podwyższonego poziomu. Wtedy nadchodzi dzień szczepień. W ciągu godziny po szczepieniu można dostrzec efekt wywołany szczepionką, wykres zaczyna skakać w górę i w dół”.
   „We wszystkich przypadkach dramatyczne różnice w oddechu były dostrzegalne 48 godzin po szczepieniu. Wszystko uspokajało się, a od dnia 5 do 7 wykresy ponownie zaczynały wskazywać podwyższony poziom reakcji organizmu. Kolejny kryzys przychodzi w dniu szesnastym po szczepieniu, następnie wszystko się uspokaja i ostatni mniejszy kryzys następuje w dniu 24 po szczepieniu”. http://profilaktykazdrowotna.pl/nagla-smierc-lozeczkowa-sids-naprawde-wiemy/

   Usuń
 7. Mam monitor. Po szczepieniu monitor włączał się w każdą noc ( 3 noce) po 4 razy..

  OdpowiedzUsuń
 8. Niestety u nas po 6w1 identyczna sytuacja... kuoilismy monitor oddechu, bo nie dalo sie tak funkcjonowac.. córka po zasnieciu jakby zapominala oddychac... trzeba ja bylo budzic szybko i wtedy lapczywie lapala powietrze

  OdpowiedzUsuń
 9. Istnieje wiele artykułów naukowych opisujących zgony dzieci w ciągu kilku tygodni, a nawet dni po podaniu kilku dawek szczepień. U wielu z tych dzieci błędnie zdiagnozowano zespół dziecka potrząsanego.


  Sam zespół dziecka potrząsanego to niepotwierdzona hipoteza – nigdy nie dowiedziono jednoznacznie zgonu z powodu potrząsania dzieckiem. Nie znalazłam jeszcze konkretnych dowodów na potrząsanie dzieckiem tak mocne, by zmarło ono wyłącznie z powodu triady obrażeń. Istnieje za to szereg badań biomechanicznych wskazujących na to, że niemożliwe jest potrząśnięcie dzieckiem, przy użyciu rąk, tak mocno, by wywołać triadę obrażeń kojarzonych z zespołem dziecka potrząsanego.
  W ten sposób rodzi się pytanie: czy szczepienia powodują takie obrażenia?


  Brak badań stwierdzających jednoznacznie, że szczepienia mogą powodować triadę obrażeń kojarzonych z zespołem potrząsanego dziecka, ale ponieważ nigdy nie dowiedziono bezspornie, że szczepienia są bezpieczne – bo porównanie równolicznych grup dzieci szczepionych i nieszczepionych uważa się za nieetyczne – nie można zbadać ani sprawdzić tej hipotezy, lecz, jak zauważa Holcomb, po prostu wierzy się w bezpieczeństwo szczepień. Niestety, przez tę wiarę wielu niewinnych rodziców siedzi dziś w więzieniu.


  Nie wszyscy rodzice oskarżeni o spowodowanie zespołu dziecka potrząsanego to mordercy dzieci. Jak przedstawiono powyżej, powodujące zgon obrażenia mózgu mogą mieć wiele przyczyn. Pracownicy opieki zdrowotnej powinni zbadać prawdziwe przyczyny zespołu dziecka potrząsanego, w szczególności szczepienia, i zaprzestać używania rodziców jako swojej własnej karty „wyjście z więzienia”.

  Christina England http://stopnop.com.pl/niebezpieczne-szczepionki-powoduja-symptomy-zespolu-dziecka-potrzasanego/

  OdpowiedzUsuń
 10. Zapoznajcie się z https://www.facebook.com/stopstopnop/posts/1320032728087467

  OdpowiedzUsuń
 11. Badanie http://www.ebiomedicine.com/article/S2352-3964(17)30046-4/abstract już jakiś czas temu omawiane na grupie "Szczepić czy nie?" przez pro wyśmiane bo afrykańskie, bo jedno takie, a w zamian mogą wklejać co najmniej kilka z odwrotnym wnioskiem :> Gdyby zrobili jeszcze jedno, dwa co by to potwierdziło, najlepiej też w populacjach europejskich to byłby porządny argument.

  OdpowiedzUsuń
 12. Dr Alan Hinman, dyrektor Centrum Kontroli Chorób w Atlancie, stwierdził: „Odkąd w roku 1978 CDC wprowadziło swój system monitorowania, uzyskaliśmy raporty o 44 przypadkach śmiertelnych występujących w ciągu 4 tygodni od zaszczepienia na Di-Per-Te. 32 z tych przypadków śmierci to SIDS”. Leon Chaitow („Vaccination and Immunisation” – „Szczepienia i immunizacja”) wskazuje na badania podjęte w roku 1979 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) sponsorowane przez Urząd ds. Leków i Żywności (FDA), potwierdzone przez inne badania, które wykazały, że w USA rocznie umiera około 1000 dzieci w wyniku szczepień Di-Per-Te i że przypadki te są klasyfikowane jako SIDS. Dr William Torch, znany neurolog dziecięcy z Uniwersytetu Stanu Nevada w Reno, USA, podjął badania nad przypadkami SIDS. W jednym z badań odkrył, że 2/3 ze 103 dzieci, które zmarło na SIDS otrzymało szczepionkę Di-Per-Te w okresie 3 tygodni przed śmiercią. Część z nich zmarła w ciągu jednego dnia po szczepieniu. W roku 1982 dr Torch stwierdził, że szczepionka Di-Per-Te „może być ogólnie nie rozpoznaną przyczyną SIDS”. Siostra Joyce Lubke w swojej książce „I Had No Say” („Nie musiałam mówić”) podaje:

  Kiedy szczepień dokonywano w wieku 3 miesięcy, szczyt śmierci w kołysce przypadał między 3 i 4 miesiącem. Teraz mówi się nam, że szczyt wypada między 2 i 3 miesiącem. Dzieje się tak, odkąd szczepienia wykonywane są w 2 miesiącu. Wydaje mi się, że jest pewien związek między śmiercią w kołysce i szczepieniami.

  W „Health Report” (vol. 6, nr 12, grudzień 1986) dr H. Buttram i J. Hoffman opisują badania prowadzone przez oddział pediatrii wydziału medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim na 145 ofiarach SIDS. Z tej liczby 53 otrzymało szczepionkę DPT krótko przed swoją śmiercią. Z tych 53 dzieci 27 zmarło w ciągu miesiąca od chwili otrzymania szczepionki, 17 w ciągu tygodnia, a 6 w ciągu 24 godzin. W swojej książce „How To Raise A Healthy Child In Spite of Your Doctor” („Jak wychować zdrowe dziecko wbrew lekarzowi”) dr Robert Mendelsohn pisze:

  Według moich podejrzeń, które podzielają z inni członkowie mojej profesji, około 10 000 przypadków śmierci SIDS, które występują co roku w USA, ma związek z jedną lub więcej szczepionek rutynowo podawanych dzieciom. Szczepionka przeciwko kokluszowi jest najbardziej prawdopodobnym winowajcą, niemniej winne temu mogą być także inne.

  Dr Archie Kalokerinos, który także zaobserwował istnienie związku między SIDS i szczepieniami, zanotował, że wiele zdrowych dzieci aborygeńskich doznało po szczepieniach szoku i zmarło. https://vaccgenocide.wordpress.com/tag/nagla-smierc-lozeczkowa/

  OdpowiedzUsuń
 13. W Japonii przesunęli termin DPT na rok, to ilość SIDS po szczepieniach spadała. No i spadła do zera, bo jak szczepienie było po pierwszych urodzinach, s SIDS występuje do pierwszego roku, a głównie pół roku, no to po szczepieniach nie było jak. Ogólnie liczba przypadków im wtedy wzrosła, tylko nikt nie mógł tego zwalić na DPT. Japonia po kilku latach wróciła do wcześniejszych szczepień DPT

  OdpowiedzUsuń
 14. "Śmierć łóżeczkowa" to zwykły bełkot marketingowy szczepionkowych karteli.
  Życie człowieka dla karteli farmacji (w domyśle szczepionkowych) nie ma żadnej wartości, ale to mnie szczególnie nie dziwi bo do ugrania są ogromne pieniądze które zwykle w formie łapówek (to jest też lobby) trafiają do owych karteli ponieważ żadne uzgodnienia społeczne czy rzetelnych informacji nt szczepień nigdy w Polsce nie było.. Dziwi mnie jedynie postawa sługusów karteli tj wszystkich profesorków, doktorków którzy za parę groszy są w stanie pogodzić się z tym, że dziecko umiera bądź zostaje okaleczone na całe życie gdzie ledwie to życie zaczęło.. i żadnych wyrzutów sumienia - bo pieniądz to obecnie religia.
  Szczepienia mogą być nie zgodne z Konstytucją RP - art. 39 - Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody - a przecież do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i produktów biobójczych wymagane jest przedstawienie badań m. in. klinicznych przed dopuszczeniem do obrotu medykamentu.. Definicja badania klinicznego -
  Badaniem klinicznym produktu leczniczego jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.
  Badanie kliniczne przeprowadza się, uwzględniając, że prawa, bezpieczeństwo, zdrowie i dobro uczestników badania klinicznego są nadrzędne w stosunku do interesu nauki oraz społeczeństwa. Badania kliniczne, w tym badania dotyczące biodostępności i biorównoważności, planuje się, prowadzi, monitoruje i raportuje zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.
  Podstawowe informacje dotyczące zasad uzyskiwania pozwolenia oraz prowadzenia badania klinicznego są zawarte w ustawie Prawo farmaceutyczne.
  Od 1994 roku w Polsce wylobbowane zostały szczepienia od pierwszej doby - pytanie : gdzie są badania kliniczne gdzie na grupie nowo narodzonych dzieci zrobiono eksperyment czyli badania kliniczne by dopuścić szczepionki WZW B i BCG w Polsce?? - Jeśli takich badań nie było to potwierdzi to fakt eksperymentów medycznych które zabrania Konstytucja.. Jestem pewien, że żadna matka nowo narodzonego dziecka po przedstawieniu ewentualnych powikłań nawet odpłatnie nie wyraziłaby zgody na możliwe okaleczenie lub zgon dziecka w imię interesu kartelu i jego zarządu..
  Kolejno art. 30: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
  Obowiązek szczepień może godzić w art. 30 Konstytucja gwarantujący niezbywalne prawo do poszanowania godności człowieka. Obejmuje on także prawo do ochrony przed naruszeniem integralności cielesnej przez przerwanie tkanek (uszkodzenie ciała) i/lub przez wywołanie wprowadzeniem substancji do organizmu stanu patologicznego w rozumieniu stanu odbiegającego od normalnego (rozstrój zdrowia). Ten argument może być powołany wprost wobec organów, gdyż Konstytucję stosuje się bezpośrednio.
  Następnie mówiąc o NOP to znaczy o powikłaniach nie wspomina się o rzeczywistych powikłaniach nie tylko autyzm czy zespołu aspergera ale o tych co są w rozporządzeniu ministra o powikłaniach nie takich o których zakłamują sługusy typu obrzęk, gorączka..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
   RODZAJE I KRYTERIA ROZPOZNAWANIA NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH
   NA POTRZEBY NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO
   II. Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego
   1)odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu BCG: a) obrzęk,b) powiększenie węzłów chłonnych,c) ropień w miejscu wstrzyknięcia; 2) niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN): a)encefalopatia, b) drgawki gorączkowe,c) drgawki niegorączkowe, d) porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym,e) zapalenie mózgu,f) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,g) zespół Guillaina-Barrégo; 3) inne niepożądane odczyny poszczepienne: a) bóle stawowe,b) epizod hipotensyjno-hiporeaktywny,c) gorączka powyżej 39°C, d) małopłytkowość,e) nieutulony ciągły płacz,f) posocznica, w tym wstrząs septyczny,g) reakcja anafilaktyczna,h) reakcje alergiczne,i) uogólnione zakażenie BCG,j) wstrząs anafilaktyczny, k)zapaleniejąder, l) zapalenieślinianek, m) porażenie splotu barkowego,n) inne poważne odczyny występujące do 4 tygo-dni po szczepieniu.
   Po np. encefalopatii, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych czy uogólnionym zakażeniu BCG (czyli np gruźlica kości) - kto za to odpowiada?? Od kogo po NOP-ie można uzyskać odszkodowanie, rentę i pieniądze na leczenie i rehabilitację?? A przecież Konstytucja w art. 38 gwarantuje ochronę życia tj "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia." więc w przypadku takich skutków ubocznych o jakich jest mowa w rozporządzeniu i jakie są w rzeczywistości (zawsze - uszkodzenie błony jelitowej tj układu pokarmowego, mikro-udar m.in. niedokrwienie mózgu (wnioski z badań dr-a Andrew Moulden) etc..

   Usuń
  2. Jak to odnosi się w rzeczywistości do odpowiedzialności o której mowa w art. 160 § 1. kk ?? (Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). - który akwizytor lek.med czy profesorek od agitacji odpowiadał z tego art. kodeksu karnego?? Który prezes zarządu karteli szczepionkowych został skazany za pozbawienie życia lub zdrowia człowieka?? Nawiasem mówiąc Merck (szczepionki np. MMR) która przez truciznę o nazwie Vioxx ZABIŁ 60 TYSIĘCY LUDZI W USA a gdyby policzyć na całym świecie(??) i ani jeden morderca nie został skazany za ludobójstwo więc to pokazuje jak pieniądz daje immunitet korporacjom. Wysługiwanie się agitatorom jest jak wysługiwanie się okupantowi a my Polacy mamy przykład w historii jak to się skończyło dla kolaboratorów. Zbrodnie przeciwko ludzkości np ludobójstwo nie przedawnia się - podstawa prawna - Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.
   PS – np. wg rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych § 3. Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw np. gruźlicy (BCG) obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia a wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje: a) dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 19 roku życia itd.. Celowo podałem szczepienia przeciw gruźlicy i WZWB ponieważ ten proceder w mojej opinii odbywa się bezprawnie w pierwszej dobie życia dziecka i nie ma żadnej podstawy prawnej bowiem mimo § 5 tegoż rozporządzenia które oddaje GIS-owi układanie pod lobby szczepionkowe ogłaszanie programu szczepień ochronnych w formie komunikatu na każdy rok i tam faktycznie jest zabezpieczenie interesów karteli brzmiące iż szczepienia WZWB i BCG mają być zaaplikowane do 24 godzin po urodzeniu nawet wcześniakom nazywając to obowiązkiem. Jest tu niedopatrzenie a raczej celowe wprowadzanie w błąd obowiązkiem ponieważ Konstytucja jako ustawa nadrzędna nie daje nawet rozporządzeniem prawa bycia źródłem stanowienia prawa takiemu byle GIS-owi. A konkretnie : art 87 Konstytucji - 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
   2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. „Charakter konkretyzujący ma wydany przez Głównego Inspektora Sanitarnego komunikat. Choć ma swoje umocowanie ustawowe i ma ewidentnie charakter regulacji prawnej, budzi wątpliwości co do zgodności z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP. Albowiem mamy tu do czynienia z odesłaniem do regulacji prawnej niemieszczącej się w katalogu konstytucyjnych źródeł prawa „
   Na koniec – tężec, krztusiec i błonica – na te bakterie są szczepionki które niby uodparniają na ok 10 lat więc każdy wg Ustawy art. 5. 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do 1) poddawania się b) szczepieniom ochronnym – więc zakładam, że każdy z agitatorów, sanepidziar, lek. medów kwalifikujących, pediatrów i samego guru szczepionkowego Radziwiła polskojęzycznego ministra co 10 lat kontynuuje obowiązek szczepienia i jest w stanie udowodnić w formie książeczki szczepień lub zaświadczenia..bo przecież jeśli ktoś mówi o tzw obowiązku to sam tego obowiązku przestrzega..
   Nawiasem mówiąc tężec sam w sobie nie jest szkodliwy a jego neurotoksyna tj tetanospasmina.. Rtęć jest również neurotoksyną występującą w szczepionkach a nie słyszałem o szczepionce na rtęć czy węża który sam w sobie nie zabija tylko jego toksyna z jadu...
   Rafał Żurawik Stowarzyszenie Ochrony Praw Dziecka

   Usuń
 15. Przytłaczające dowody wykazują, że szczepionki mogą powodować śmierć diagnozowaną jako zespół nagłej śmierci niemowląt – SIDS
  Podczas gdy pewne grupy medyczne utrzymują, że szczepionki nie mają nic wspólnego z SIDS, to niezależne badania i dane statystyczne potwierdzają coś przeciwnego.

  W szczegółowym raporcie Millera i Goldmana opublikowanym w Human and Experimental Toxicology, badacze ci stwierdzili jednoznacznie, że zespół nagłej śmierci niemowląt nie istniał do lat 60- tych XX wieku i pojawienia się wielowalentnych szczepionek. Obecnie Stany Zjednoczone mają najwyższy wskaźnik szczepień u niemowląt, wynoszący 26 dawek szczepionek przed ukończeniem pierwszego roku życia w porównaniu do 33 innych uprzemysłowionych krajów.

  Stany Zjednoczone mają również najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt. Miller i Goldman odkryli także, że dwie trzecie zmarłych niemowląt u których w akcie zgonu widnieje SIDS zostało przed śmiercią zaszczepione szczepionką DPT (błonica, krztusiec i tężec).

  Ich praca badawcza wyjaśnia również, że odnotowany spadek zarejestrowanych przypadków SIDS, był spowodowany zmianami diagnostycznymi dotyczącymi SIDS a nie faktycznym spadkiem.
  (W Australii, Mitchel i jego współpracownicy zaobserwowali, że kiedy spadł wskaźnik SIDS to nastąpił wzrost zgonów związanych z asfiksją. Overpeck i jego współpracownicy oraz inni badacze również odnotowali podobne obserwacje).

  Bliższe przyjrzenie się okresowi od 1999 do 2001 roku wskazuje, że wskaźnik SIDS nadal się zmniejszał, ale nie nastąpiła istotna zmiana w całkowitej śmiertelności w okresie poporodowym. W tym okresie liczba zgonów związanych z „uduszeniem się w łóżeczku” i „nieznanymi przyczynami” znacznie wzrosła.

  Według Malloy’a i MacDormana, „Jeśli preferencje klasyfikowania zgonów zmieniły się tak, że uprzednio zgony klasyfikowane jako SIDS są teraz klasyfikowane jako „uduszenie”, to włączenie tych zgonów z powodu uduszenia oraz z nieznanych i nieokreślonych powodów do zgonów SIDS będzie stanowić ok. 90% spadku częstości obserwowania SIDS w latach 1999 – 2001 i powoduje nieistotny spadek liczby przypadków SIDS.”

  Podczas gdy grupy medyczne nadal przypisują zmianę pozycji snu spadkowi SIDS, dane wyraźnie wskazują iż przypadki SIDS są często diagnozowane pod innym terminem i że te zdiagnozowane zgony niemowląt nie uległy zmniejszeniu.”

  Badania powiązały również SIDS ze szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Od marca 2012 roku, 1.500 zgonów niemowląt włączając te sklasyfikowane jako SIDS zostało powiązanych ze szczepieniem przeciw WZW typu B. Jak informowaliśmy wcześniej wiele przypadków SIDS zostało zdiagnozowane jako inne przyczyny zgonu.[11]

  W połowie lat 70- tych XX wieku Japonia podniosła wiek szczepień do 2 lat a śmiertelność niemowląt diagnozowana jako SIDS gwałtownie spadła. Kraj ten ma najniższą umieralność niemowląt ze wszystkich uprzemysłowionych krajów. Ta statystyka z pewnością przemawia za faktem, że szczepionki przyczyniają się do SIDS.[12]

  Istnieją dokumenty świadczące o wielu zgonach niemowląt, które nastąpiły po szczepieniu, w tym zgonów ukrywanych/maskowanych przez firmy farmaceutyczne, które są ich świadome. Włoski sąd nakazał opublikowanie poufnego raportu firmy GlaxoSmithKline, w którym ukryto znany fakt, że 72 dzieci zmarło z powodu SIDS w ciągu 20 dni od otrzymania ich szczepionki Infanrix hexa. GSK początkowo zaprzeczyło, że szczepionki mogą powodować zgony.

  Kiedy duża liczba dzieci w stanie Tennessee zmarła z powodu SIDS po otrzymaniu szczepionek z konkretnej partii szczepionek DTP, to producent zaczął stosować rozdzielanie i mieszanie partii szczepionek tak aby zgony nie były silnie skupione w jednym miejscu i podejrzane.[13] https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/03/17/nagla-smierc-lozeczkowa-po-szczepieniu/

  OdpowiedzUsuń
 16. Czy szczepienia zmniejszają ryzyko SIDS? Meta-analiza.
  Artykuł przeglądowy
  Vennemann MM, et al. Szczepionka. 2007.
  Pokaż pełne cytowanie
  Abstrakcyjny
  TŁO: Istnieją doniesienia, że ​​szczepienia powodują zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS), ale niektóre badania wykazały brak związku lub związek z niższym ryzykiem SIDS.

  CELE: Przeprowadzenie metaanalizy badającej związek między immunizacją a SIDS.

  METODY: Zidentyfikowano dziewięć badań z kontrolą przypadku, analizujących to powiązanie, z których cztery zostały skorygowane o potencjalne czynniki zakłócające.

  Wyniki: Sumaryczny iloraz szans (OR) w analizie jednowymiarowej sugerował, że immunizacje były ochronne, ale obecność heterogenności utrudnia łączenie tych badań. Podsumowanie OR dla badań raportujących wielowymiarowe OR wynosiło 0,54 (95% CI = 0,39-0,76) bez dowodów na heterogeniczność.

  WNIOSKI: Immunizacje wiążą się z redukcją o połowę ryzyka wystąpienia SIDS. Istnieją powody natury biologicznej, dla których związek ten może być przyczynowy, ale inne czynniki, takie jak efekt zdrowej szczepionki, mogą być ważne. Szczepienia powinny być częścią kampanii prewencji SIDS.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/17400342/

  OdpowiedzUsuń
 17. w 1981r. zbadano odsetek śmiertelności u dzieci w wieku 6-35mies. szczepionych DTP i nieszczepionych DTP - zacytuję z translatora* ze wstępu:

  "Wcześniej informowaliśmy, że DTP w docelowej grupie wiekowej od 3 do 5 miesięcy było o wyższej ogólnej śmiertelności. "

  oraz podsumowania: "Wniosek: Chociaż mają one lepszy stan odżywienia i są chronione przed trzema infekcjami, 6-35-miesięczne dzieci zaszczepione DTP wykazywały wyższą śmiertelność niż dzieci nieszczepione przez DTP. Wszystkie badania dotyczące wprowadzenia DTP wykazały wzrost ogólnej śmiertelności."

  ten trend nazwano co ciekawe w opisie badania "nieistotnym" -> "Chociaż oczekiwano niższej śmiertelności w porównaniu z nieszczepionym DTP, szczepienie DTP wiązało się z nieistotnym trendem w przeciwnym kierunku". oczywiście takie określenie może być normą wynikającą z przyjętych progów istotności wykrytych różnic, jednak po ludzku patrząc to życie dziecka a nie zawartość skrobi w kartoflach.

  https://www.ageofautism.com/…/evidence-of-increase-in-morta…

  pełna treść: https://www.frontiersin.org/…/10.3389/fpubh.2018.00079/full…

  OdpowiedzUsuń
 18. „Wszystkie noworodki o bardzo niskiej wadze urodzeniowej na oddziale ITN miały zwiększoną częstość występowania sepsy i zwiększoną potrzebę wsparcia oddechowego i intubacji po rutynowym szczepieniu.” – JAMA Pediatr. 2015;169(8):740-745.
  https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2300376?fbclid=IwAR3YUKFH9bJ6_KCFEHoQRoflD1BbNAaCa3gAJaGdcfdD_C5nGDwD16o1M80

  W prawdzie nie choroba infekcyjna, ale w badaniu Massroor Pourcyrous opublikowanym w 2007 roku odnotowano, że 16% niemowląt miało związane ze szczepieniem potencjalnie śmiertelne zdarzenia krążeniowo-oddechowe z epizodami bezdechu i/lub bradykardią. Krwawienie wewnątrzczaszkowe wystąpiło u 17% wcześniaków, którzy otrzymali pojedynczą szczepionką oraz u 24% tych, którzy otrzymali więcej szczepionek. Ponadto odnotowano, że szczepionka DTaP była związana z największą ilością przypadków zdarzeń sercowo-oddechowych wśród niemowląt, które otrzymały pojedynczą szczepionkę. Odnotowano również u dzieci:
  1. Zapalenie mózgu, na co wskazywały podwyższone poziomy białka C- reaktywnego.
  2. Obrzęk mózgu jako jeden z głównych objawów zapalenia.
  3. Potencjalnie śmiertelne zdarzenia sercowo – oddechowe.
  4. Krwawienie w mózgu. – J Pediatr. 2007 Aug;151(2):167-72.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17643770

  „Przeprowadziliśmy analizę kohortową dzieci i dorosłych w ankietowym badaniu od 2013 do 2016 roku….
  Pierwszorzędnym punktem końcowym był wskaźnik ryzyka potwierdzonych laboratoryjnie ostrych chorób układu oddechowego [ARI] u osób po szczepieniu w porównaniu z innymi okresami w ciągu trzech sezonów grypowych. Wśród dzieci nastąpił wzrost zagrożenia ostrymi chorobami układu oddechowego patogenami innymi niż grypa po szczepieniu przeciw grypie w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi w tym samym okresie…” – Assessment of temporally-related acute respiratory illness following influenza vaccination; Vaccine. 2018 Apr 5;36(15):1958-1964 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29525279

  OdpowiedzUsuń
 19. „Laureat Nagrody Nobla, Charles Richet, wykazał ponad sto lat temu, że wstrzyknięcie białka zwierzęciu lub człowiekowi powoduje uczulenie układu odpornościowego na to białko. Późniejsze narażenie [ekspozycja] na białko może powodować reakcje alergiczne lub anafilaksję. Ten fakt został wielokrotnie zademonstrowany na ludziach i modelach zwierzęcych. Instytut Medycyny (IOM) potwierdził w swoim raporcie dotyczącym poszczepiennych działań niepożądanych z 2011 roku, że białka spożywcze w szczepionkach powodują alergie pokarmowe. Potwierdzenie przez IOM jest najnowszym i najbardziej autorytatywnym stwierdzeniem od czasu tego odkrycia przez dr Charlesa Richeta. Wiele badań od 1940 wykazało, że białka spożywcze w szczepionkach powodują uczulenie u ludzi. Alergeny w szczepionkach nie są w pełni ujawnione [odkryte]. Nie ustalono bezpiecznego poziomu wstrzykiwanych alergenów. W rezultacie ilość alergenów w szczepionkach i zastrzykach nie jest w żaden sposób uregulowana.
  Wykazano, że mniejsza ilość alergenu jest potrzebna do wywołania [zainstalowania] uczulenia niż wywołania reakcji. Dobrze wiadomo, że wiele z obecnie zatwierdzonych szczepionek ma wystarczającą ilość alergenu aby spowodować anafilaksję. W związku z tym zawierają one więcej niż wystarczającą ilość alergenu potrzebną do wywołania uczulenia…
  Szczepionki zawierają adiuwanty, takie jak toksyna krztuśca lub związki glinu, które także sprzyjają powstawaniu alergii. Adiuwanty również zwiększają immunogenność wstrzykiwanych białek spożywczych. Ta kombinacja, dzieci atopowych i wstrzykiwania białka spożywczego wraz z adiuwantami, przyczynia się do rozwoju milionów zagrażających życiu alergii pokarmowych. Biorąc pod uwagę skalę i nasilenie epidemii alergii, konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu zmiany polityki szczepień dotyczących specyfikacji szczepionek, produkcji, wymogów dotyczących ulotek, bazy niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS oraz krajowego programu odszkodowań za szkody poszczepienne. Wielu badaczy wzywało do usunięcia białek spożywczych ze szczepionek oraz ponownej oceny adiuwantów, takich jak związki glinu. W międzyczasie ostrzeżenia o alergenach pokarmowych powinno się dodać to ulotek dołączonych do opakowania szczepionki. Jednocześnie można zaprzestać podawania wielu szczepionek podczas jednej wizyty, w celu uniknięcia połączonych negatywnych efektów wstrzyknięcia wielu białek spożywczych i adiuwantów naraz…
  Dla przykładu, w 1967 roku w szczepionce przeciwko grypie naukowcy wyodrębnili 7,4 mcg/ml owoalbuminy (białka stanowiącego główny składnik białkowy jaja kurzego), a w 2008 roku już 38,3 mcg/ml.” – Evidence that Food Proteins in Vaccines Cause the Development of Food Allergies and Its Implications for Vaccine Polic
  https://www.omicsonline.org/open-access/evidence-that-food-proteins-in-vaccines-cause-the-development-of-foodallergies-and-its-implications-for-vaccine-policy-2329-6631-1000137.php?aid=60994&fbclid=IwAR2xIcQhMMEnKjNf9reBfCZWgCfUM7gElh4qalaK95Gsg273XsKT2vGinCk

  „Adeno- i rinowirusy były najczęstszymi wirusami powodującymi objawy grypopodobne [ILI]. Wymazy pobrane przez rodziców są skuteczną metodą pobierania próbek. Choroba grypopodobna występowała częściej u dzieci zaszczepionych przeciwko grypie w tym badaniu…” – Epidemiology of respiratory viral infections in children enrolled in a study of influenza vaccine effectiveness; Influenza Other Respir Viruses. 2014 May;8(3):293-301
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24483149/

  OdpowiedzUsuń
 20. "W przypadku zgonów dzieci, 79,4% otrzymało przynajmniej jedną szczepionkę w dniu śmierci.Inaktywowana szczepionka przeciw grypie podawana pojedynczo była najczęściej powiązana z raportami zgonów u dorosłych (51,4%).” – Clin Infect Dis. 2015 Sep 15;61(6):980-7; Deaths Reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, 1997-2013.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26021988/

  "Conclusion: No concerning pattern was noted among death reports submitted to VAERS during 1997-2013. The main causes of death were consistent with the most common causes of death in the US population."
  "Nie odnotowano żadnego wzorca w raportach zgonów przekazywanych VAERS w latach 1997-2013. Główne przyczyny śmierci były zgodne z najczęstszymi przyczynami śmierci w populacji USA."

  OdpowiedzUsuń
 21. 79,4% dzieci, które zmarło z powodu SIDS otrzymało co najmniej jedną szczepionkę tego samego dnia." - Problem braku informacji na temat skutków szczepień jest powszechny. Tak jest także w Niemczec
  https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/2022245171156298/

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.