IChM Meningokoki czyli Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych Neisseria meningitidis Inwazyjna CHoroba Meningokokowa)

Meningokoki czyli Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok (Neisseria meningitidis) - Gram-ujemna bakteria http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwoinka_zapalenia_opon_m%C3%B3zgowo-rdzeniowych - Informacja podstawoe


Pokrycie szczepionki, serotypy meningokoków występujące na świecie
"Meningokoki są rozpowszechnione na całym świecie, ale dystrybucja poszczególnych typów serologicznych w różnych regionach geograficznych podlega niewyjaśnionym jeszcze prawom. Nie wiemy, dlaczego grupa A, która co roku wywołuje zachorowania epidemiczne na terenie Afryki Subsaharyjskiej, obecnie praktycznie nie występuje w Europie, a jeszcze 50 lat temu obserwowano ją nawet na terenie Polski. Nie rozumiemy również, dlaczego w ciągu ostatnich 30 lat zachorowania epidemiczne wywołane grupą C oraz W-135 miały inny przebieg niż zachorowania wywołane przez grupę B. O ile epidemie wywołane meningokokami grupy C i W-135 miały ostry przebieg, trwały tylko kilka lat i wygasały samoistnie, to w przypadku meningokoków grupy B mieliśmy do czynienia z tzw. pełzającymi wieloletnimi epidemiami, które praktycznie udało się zatrzymać dopiero dzięki szczepieniom. Tak było w przypadku epidemii na Kubie (w latach 1976–1992), w Norwegii (w latach 1974–1990) oraz w Nowej Zelandii (w latach 1991–2007).1

Najczęściej zalecana szczepionka przeciwko IChM (Inwazyjna CHoroba Meningokokowa) nie pokrywa wszystkich grup meningokoków, dlatego jest wiele szczepionek. W pierwszym roku życia dostępna jest przeciwko serotypowi B, po pierwszym roku życia przeciwko serotypom A, C, W135, Y.  Rodzicom sugeruje się, że jest jedna szczepionka przeciwko wszystkim meningokokom co nie jest zgodne z prawdą. W Polsce najczęstsze są zakażenia typem B i C, typem Y są jednostkowe zachorowania. Nazwy szczepień dostępnych w Polsce wraz z opisem i ulotkami są opisane w dalszej części tekstu.
Jednym z istotniejszych problemów w przypadku szczepienia przeciwko meningokokom to fakt, że po tych szczepionkach znacznie częściej zdarzają się NOPy niż po innych (chociaż najczęściej łagodne jak ból, gorączka) co rodzi pytania o sens tych szczepień skoro przypadki przy których szczepionka może uratować życie są tak niezwykle rzadkie (w milionowej populacji dzieci zdarza się kilka góra kilkanaście takich przypadków i zwykle są to dzieci z grup ryzyka) a w dodatku szczepionka chroni wyjątkowo krótko (często nawet 2-3 sezony) o tym wszystkim szczegółowo można poczytać niżej.


http://i.imgur.com/hR82J9G.jpg - 14% pokrycie w EU, a jakie szczepy meningokoków dominują w PL?Dla zrozumienia sposobu rozpowszechniania się zakażeń meningokokowych najważniejsza jest informacja, że jedyną niszą ekologiczną dla meningokoków jest błona śluzowa nosowej częsci gardła człowieka. Zatem źródłem zakażenia meningokokowego może być wyłącznie inny człowiek, który jest nosicielem tej bakterii.
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/186451,czy-szczepienie-przeciwko-meningokokom-powinno-byc-obowiazkowe

Wyróżniamy co najmniej 12 różnych grup serologicznych Neisseria meningitidis. Pięć z nich, grupy A, B, C, Y i W-135, jest przyczyną niemal wszystkich zachorowań na IChM.

Jest wiele grup meningokoków, nie wszystkie są dobrze opisane, np. mało popularna grupa W135 meningokoków spowodowała kilka ostatnich epidemii w Afryce oraz w trakcie Hadżdż, W135 tak jak Y powoduje także zachorowania w Polsce. Szczepionki przeciwko nie jest w Polsce łatwo dostępna (bywa różnie w różnych latach).
https://academic.oup.com/bmb/article-lookup/doi/10.1093/bmb/ldh041


http://wyprzedzmeningokoki.pl/typy-meningokokow

Szczepy Neisseria meningitidis dzieli się na 12 grup serologicznych.
W Europie większość zakażeń meningokokowych wywołują grupy B i C, jednak to bakterie z grupy C najczęściej prowadzą do epidemii i są odpowiedzialne za groźniejsze przypadki inwazyjnej choroby meningokokowej.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/meningokoki-wywoluja-zapalenie-pluc-opon-mozgowych-i-sepse_37009.htmlSens szczepień przeciwno meningokom typu B - czyli opłacalnosć  "The difficult road to new vaccines for pertussis and serogroup B meningococcal disease
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jctb.4784


Skuteczność

Trudno znaleźć badania w których ocenia się skuteczność kliniczną szczepionek zapobieganiu zachorowaniom na IChM ze względu na wyjątkową małą zapadalność, która wymagałaby objęcia badaniem z randomizacją zbyt dużej populacji. Także stosujemy je bo zakłada się, że prawdopodobnie pomogą.
http://www.mp.pl/artykuly/99373

Poniżej wprost napisano, że nie wiadomo jaka jest skuteczność tej szczepionki bo nigdy jej nie badano, tylko wnioskuje się pośrednio na postawie pojawiających się przeciwciał, a nie na podstawie badań klinicznych z randomizacją itd. Zbyt małą zapadalność.
Natomiast sam poziom przeciwciał wcale nie jest tożsamy z odpornością
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/wysokie-miano-przeciwcia-oznacza.html

"W badaniach nie oceniono skuteczności klinicznej tej szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na IChM (ze względu na małą zapadalność, która wymagałaby objęcia badaniem z randomizacją zbyt dużej populacji – przyp. red.), tylko analizowano jej immunogenność, oznaczając stężenie przeciwciał bakteriobójczych przeciwko czterem antygenom zawartym w szczepionce. O prawdopodobnej skuteczności klinicznej wnioskowano więc pośrednio"
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/90708,u-kogo-mozna-zastosowac-szczepionke-przeciwko-meningokokom-grupy-b-i-w-jakim-schemacie

Niestety szczepionki przeciwko meningokokom należy też do tych najkrócej działających kilka lat (zwykle do 5 lat) to góra.
http://www.grabieniec.pl/pokaz_artykul.php?id_artykulu=1071
http://bazalekow.mp.pl/leki/item.html?id=21410

Szczepionki przeciwko meningokokom polisacharydowe - najtańsze dają odporność na całe 3 lata inne nie wiele dłużej... http://i.imgur.com/D1J2NAT.jpg
Skuteczność szczepień ale tylko w bardzo wąskiej perspektywie?

Zjawisko zastępowania serotypów
Wszelkie badania wskazujące na sukces szczepień dotyczą zwykle bardzo małej grupy, nie sprawdzane jest czy np. zmniejsza się liczba seps (SIRS) o ciężkim przebiegu w ogóle, a jedynie tylko tych wywoływanych konkretnymi serotypami przeciwko którym szczepimy. Z uwagi na zjawisko zastępowania serotypów takie wycinkowe dane z krótkiego okresu czasu to żaden sukces.


Największe znaczenie zjawisko zastępowania serotypów ma przy szczepionce przeciwko pneumokokom

Pneumokoki  mają istotny wpływ na nosicielstwo meningokoków, H. influenzae, M. catarrhalis czy S. aureus (potrafiąje w jakiś sposób blokować)
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html
http://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/dr med. Ernest Kuchar Klinika Pediatrii i Chorób Zakaźnych:
"Po latach stosowania wymienionych szczepionek wiemy, że choć obserwowano zastępowanie serotypów szczepionkowych przez nieszczepionkowe i pewien wzrost zakażeń, wywołanych przez inne serotypy, np. meningokoki typu X w Afryce
powszechne szczepienia meningokokowe oraz przeciwko H. Influenzae b zmniejszyły istotnie i trwale liczbę przypadków zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i bilans ich wprowadzenia okazał się bardzo korzystny. [..]
Co wiemy o zagrożeniu zastępowania pneumokoków przez gronkowce złociste? [..]
W badaniach stwierdzono, że odsetek nosicielstwa gronkowców w niektórych grupach szczepionych dzieci nieco wzrósł,
Co ciekawe dane PZH pokazują dziwną koincydencję - wraz ze wzrostem liczby szczepień przeciwko pneumokokom rośnie liczba IChP, tak samo jest z rotawirusami, ospą i o dziwo meningokokami. Nie brzmi to zachęcająco. Trzeba śledzić sytuacje. 
Z uwagi na zastępowanie serotypów, oraz mapę występowania ich (patrz wyżej) w rożnych krajach szczepienia mają różne pokrycie, dlatego trudno znaleźć odpowiedz przeciwko ilu serotypom należałoby zaszczepić dziecko aby zminimalizować ryzyko IChM o  np. chociaż 90%?
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1124735217573969/

Niestety skuteczność szczepień jest bardzo dyskusyjna - jest mnóstwo rożnych szczepów meningokoków na świecie http://i.imgur.com/hR82J9G.jpg - wystarczy spotkać kogoś z pewnych rejonów albo wyjechać do Turcji czy Egiptu, albo innych krajów afryki aby spotkać kompletnie inną florę bakteryjna, potrzebne będą tam inne szczepienia

Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest tylko człowiek i bakterie te kolonizują jamę nosowo-gardłową, powodując bezobjawowe nosicielstwo. Zjawisko nosicielstwa meningokoków w populacji ocenia się na 2-20% i największy odsetek nosicieli występuje u osób w przedziale wiekowym 15 – 24 lata, natomiast w społecznościach zamkniętych np. koszary wojskowe, więzienia, przedszkola, akademiki czy domy dziecka nosicielstwo może sięgać nawet 40-70%.
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1632217,1,meningokoki,index.html


Statystyki
Po pierwsze te szczepienia dla grubo ponad 99,999% dzieci nie przydadzą się, ponieważ ICHM zdarza się niezwykle rzadko, częściej zdarzają się ICHP https://szczepieniapneumoihib.wordpress.com/pneumokoki-w-polsce-nosicielstwo-i-inwazyjne-zachorowania-u-dzieci-w-liczbach/
"W świetle przedstawionych polskich danych epidemiologicznych, przy stosunkowo małej zapadalności na IChM w ostatnich latach i bardzo dużych kosztach zakupu szczepionek" sens obowiązkowych szczepień masowych jest jaki jest...
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/186451,czy-szczepienie-przeciwko-meningokokom-powinno-byc-obowiazkowe

Jest to kilka, kilkanaście przypadków dzieci rocznie. Z czego zdecydowana większość dotyczy grup podwyższonego ryzyka, dzieci nie karmione piersią, źle postawiona diagnoza, źle leczonych, przy infekcji bez gorączkowej, po leczeniu kilkoma antybiotykami, u noworodków, u wcześniaków, w rodzinach gdzie się paliło (palenie biernie znacznie zwiększa ryzyko), bieda, niedożywienie, patologia, brak higieny, często intensywne kontakty z grupą innych dzieci, wcześniej po antybiotykoterapiach i cięższych chorobach istotny dla ryzyka jest nawet stan psychiczny.

Ogólna zapadalność na IChM w Polsce jest na niskim poziomie europejskim. Wskaźnik zapadalności był największy w 2007 roku (1,03/100 000), nieco mniejszy w 2009 (0,80/100 000), a w 2012 roku osiągnął poziom 0,61/100 000. Zakażenia meningokokowe występują u osób w każdym wieku. Największą zapadalność obserwuje się u dzieci do 1. roku życia, choć wskaźnik zapadalności jest duży w grupie do 5. roku życia. Większą zapadalność niż średnia obserwuje się również u młodzieży i młodych dorosłych. Według danych KOROUN zapadalność na IChM u dzieci do 1., 5. roku życia i młodzieży w wieku 15–19 lat wyniosła w latach 2009–2011 odpowiednio 13,99, 6,98 i 1,34/100 000, a w 2012 roku odpowiednio 12,62, 6,2 i 0,82/100 000. Jednak zapadalność na tę chorobę jest znacznie zróżnicowana w poszczególnych województwach.
Ogólny współczynnik śmiertelności w latach 2010–2012 wyniósł 10,2%; największy (50,0%) odnotowano u osób po 75. roku życia. U niemowląt osiągnął on wartość 11,3%.
W Polsce od wielu lat za większość przypadków IChM odpowiadają meningokoki grupy B. Według danych KOROUN w latach 2009–2011 ogólna zapadalność na IChM wywołaną przez meningokoki grupy B mieściła się w zakresie 0,29–0,42/100 000, a grupy C – 0,24–0,27/100 000.
http://www.mp.pl/artykuly/99373,problemy-w-praktyce-lekarza-poz-szczepienie-doroslych-przeciwko-pneumokokom-i-meningokokom

W 38 milionowej Polsce w 2013 roku było ok 160 przypadków IchM, śmiercią skończyło 15, w tym 10 to dzieci (dane PZH z 2013). Liczba zgonów porównywalna z np. zgonami wskutek zadławień pokarmami, przypadkami tężca czy od uderzeń pioruna (kilka góra kilkanaście przypadków rocznie).
Mało w Polsce jest dzieci zaszczepionych przeciwko meningokokom (zwłaszcza kompletnie B, A, C, W135, Y - wszystkie dawki to spory koszt) Kilkanaście zgonów rocznie to nic przy blisko 1000 zgonów dzieci z powodu jakże rzadkich u dzieci nowotworów...
http://forsal.pl/artykuly/873790,polska-kraj-chorych-dzieci-przegrywamy-z-nowotworami-i-otyloscia.html

"W Polsce jeśli się szczepi na meningokoki to tylko dodatkowo i głównie grupu A+C.
Szczepienie na grupę B jest tylko jedną szczepionką nie zawsze dostępną i koszt szczepienia to ok 800zł (dwie dawki). Mało kto wie że taka szczepionka istnieje - mało tego nie daje ona odporności na inne grupy. Żeby uzyskać pełne szczepienie trzeba szczepić też osobną szczepionką A+C+kilka innych grup.
Łącznie mimimum 3 dawki, za 1000zł w sumie.
Tylko po to żeby zaszczepić na meningokoki które mogą wywołać niebezpieczną chorobę w przypadku 1 osoby na ~200 000 ludzi (mniej więcej).
Jest znanych kilkadziesiąt przypadków zgonów spowodowanych przez szczepienie - ile jest nieudokumentowanych, lub oznaczonych jako "niekoniecznie od szczepienia"? Przeliczając na ilość zaszczepionych i uwzględniając skuteczność szczepionek - to nie jest pomijalne ryzyko i w zasadzie można powiedzieć że to szczepienie może być bardziej niebezpieczne niż sama choroba."
Meningokoki A, C, W135, Y (Menveo)
http://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,12,168,177,strona,poradnie,szczepienia,oferta-szczepien,meningokoki

https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/975961292451363/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/953437854703707/?hc_location=ufi

W których grupach wiekowych obserwuje się największą zapadalność na IChM w Polsce i jakie grupy serologiczne dominują?
Ogólna zapadalność na IChM w Polsce jest na niskim poziomie europejskim, ale – co charakterystyczne dla tej choroby – podlega okresowym wahaniom. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), wskaźnik zapadalności był największy w 2007 roku (1,03/100 000), nieco mniejszy w 2009 (0,80/100 000), a w 2014 roku osiągnął poziom 0,49/100 000.
Zakażenia meningokokowe występują we wszystkich grupach wiekowych. Największą zapadalność obserwuje się u dzieci 
Ogólny współczynnik śmiertelności w latach 2010–2014 wyniósł 10,4%, przy czym największy (33,3%) odnotowano u osób >75. roku życia. U niemowląt osiągnął on wartość 11,9%.

W Polsce od wielu lat za większość przypadków IChM odpowiadają meningokoki grupy B. Według danych KOROUN, w latach 2009–2013 przyczyną 729 z 1281 zachorowań na IChM były meningokoki serogrupy B (56,9%), 434 – serogrupy C (33,9%), 15 – Y (1,2%) i 15 – W-135 (1,2%). W 88 przypadkach (6,9%) nie udało się określić grupy serologicznej, dotyczyło to głównie zakażeń identyfikowanych metodą niehodowlaną. W roku 2014, wśród 180 przypadków IChM, dla których określono grupę serologiczną meningokoków, 63,3% należało do serogrupy B, 32,8% do serogrupy C, 2,2% do serogrupy Y i 1,7% do serogrupy W. Najwięcej zakażeń wywoływanych przez meningokoki serogrupy B, podobnie jak we wcześniejszych latach, odnotowano u dzieci 

W ostatnich latach w niektórych krajach europejskich (np. w Norwegii, Szwecji i Anglii) odnotowano zwiększenie liczby zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy Y. W Polsce dotychczas nie zaobserwowano takiego zjawiska, a meningokoki grupy Y w latach 2009–2014 odpowiadały za 1–5 zachorowań na IChM rocznie.
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/90184,epidemiologia-inwazyjnej-choroby-meningokokowej


W Polsce przy dość wysokich cenach dostępne są szczepionki głównie przeciwko meningokokom grupy C
http://i.imgur.com/D1J2NAT.jpg http://meningokoki.info.pl/pl/szczepienia-przeciw-meningokokom/ …

Powoli jednak pojawiają się szczepionki na inne serotypy jak B (bexsero)
Tutaj spis dostępnych szczepień
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/show.html?id=90708Jak uniknąć ICHM czyli posocznicy/sepsy meningookowej?
Na sepsę zapadają niemal wyłącznie organizmy osłabione, w jakiś sposób podatne. Dlatego ważniejszy jest silny układ odpornościowy niż szczepienie, które ten układ odpornościowy może upośledzić - często czasowo i narazić na sepsę np https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989?pnref=story (sepsa jest wymieniana jako NOP)

Ustrzec się przed sepsą można przez unikanie ryzykownych zachowań tzn: picia z jednej butelki, używania tych samych sztućców etc... 

Unikać podróży? Tutaj mapa występujących serotypów
http://i.imgur.com/hR82J9G.jpg
Jak widać pokrycie dla podróżujących nie jest wystarczające.
Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) silnie związana z paleniem tytoniu przez rodziców i niekorzystną sytuacją ekonomiczno - społeczną. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1718425/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534009/

Najwyższa zapadalność to 20-25 rok życia, potem do 1 roku życia i dalej po 60... A kiedy lekarze zalecają szczepić?
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1632217,1,meningokoki,index.html
http://i.imgur.com/uyi2BkE.jpg http://1.bp.blogspot.com/-Jd7BrLERXWY/URpEjobWNmI/AAAAAAAAAFA/cOLWbI6ymXo/s1600/plakat.jpg


"Szacuje się, że ok 30%  zdrowych ludzi nosi w  jamie nosowo – gardłowej meningokoki, które nie powodują u nich żadnych dolegliwości i objawów.
Dlatego:
- nie dawaj macha, nie dawaj gryza, nie dwaj łyka ani liza, nie żuj wspólnej gumy
- jedz własnymi sztućcami
- unikaj przygodnych pocałunków
- pamiętaj żeby wietrzyć pomieszczenia ( zwłaszcza sale lekcyjne, pokoje w internatach, akademikach, itp.)

A jeśli  poczujesz się osłabiony, masz gorączkę, bóle stawów i mięśni, którym mogą towarzyszyć bóle głowy, nudności, wymioty, sztywność karku, drgawki oraz wysypka w postaci drobnych czerwonych punkcików, czym prędzej zgłoś się do lekarza!
Nie czekaj- ta choroba postępuje bardzo szybko!

Najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia jest unikanie ryzykownych zachowań"
http://wejherowo-psse.blogspot.com/2013/02/stop-meningokokom.html


http://wejherowo-psse.blogspot.com/2013/02/stop-meningokokom.html
http://1.bp.blogspot.com/-Jd7BrLERXWY/URpEjobWNmI/AAAAAAAAAFA/cOLWbI6ymXo/s1600/plakat.jpg


Jak uniknąć ciężkiego ICHM?
Szczepienia i unikanie zarażenia to nie jedyne sposoby. Istotna jest szybka diagnoza. Trzeba potrafić rozpoznać pierwsze możliwe objawy IChM  (np. test szklanki) jeśli odpowiednio szybko zgłosimy się do lekarza/ szpitala i wdrożymy antybiotykoterapię (np. cefalosporynę III generacji) to leczenie jest niemal w 100% skuteczne bez powikłań, natomiast nierozpoznane przypadki bez leczenia są śmiertelne w ok 60% - 70% (niżej źródła). Warto dodać, że przy podejrzeniu IChM jak ZOMR (Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) czasu na kompletną diagnostykę mikrobiologiczną nie ma, antybiotyk podaje się empirycznie (opierając się na doświadczeniach klinicznych, a nie na podstawie posiewu jak to jest przy terapii celowanej).

Śmiertelność
Generalnie śmiertelność to problem organizacji - wczesnego rozpoznania - co ciekawe IcHM przeżyć bo bez leczenia śmiertelność 60-70% ale nie sądzę aby to dotyczyło najmłodszych
Meningokoki - kto je widział? - prof. Leszek Szenborn http://www.mp.pl/wideo01/?id=1258 - W 20 minucie są informacje na temat śmiertelnościJak zorientować się czy to sepsa / posocznica?
Jeśli jest to poważne zakażenie bakteryjne, to odpowiedź na lek przeciwgorączkowy będzie słaba, a dziecko nadal jest apatyczne.Bardzo niepokojącym objawem są wybroczyny na skórze dziecka.
W momencie infekcji trzeba zwracać uwagę na to, jak dziecko się zachowuje, czy jego stan po podaniu leków, poprawia się, czy nie. Jeśli nie, to nie można czekać, trzeba jak najszybciej jechać do szpitala. Jednak jeśli bakterie przełamią obronę organizmu, często wiele już nie da się zrobić.
Narażone są małe dzieci, które w żłobkach i przedszkolach biorą różne zabawki do ust, a te bakterie przenoszą się drogą kropelkową. Szczepienia dostępne na rynku chronią przed najczęściej występującymi serotypami meningokoków.
http://babyonline.pl/dr-wojciech-trzeciakowski-jak-ustrzec-dziecko-przed-sepsa-i-smiercia,aktualnosci-artykul,21302,r1.html

Szybka diagnostyka sepsy jest już możliwa w każdym gabinecie lekarskim
Od stycznia 2016 roku w Europie i Polsce pojawiła się nowa technologia diagnostyczna, umożliwiająca szybkie badanie prokalcytoniny - czułego markera sepsy. Dotychczas tego typu badania były wykonywane tylko w dobrze wyposażonych laboratoriach dużych szpitali.  Badanie wykonywane jest przy pomocy innowacyjnego, zminiaturyzowanego urządzenia diagnostycznego Labgeo IB-10, umożliwiającego ilościowe badanie prokalcytoniny bezpośrednio w gabinecie  lekarskim, przychodni, szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć nawet najmniejszego szpitala oraz karetce pogotowia ratunkowego. Pomiar jest całkowicie zautomatyzowany, a wynik badania otrzymujemy już w ciągu 20 minut od pobrania krwi. Jakość i wiarygodność testu prokalcytoninowego wykorzystywanego w urządzeniu Labgeo IB-10 została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/sepsa-przyczyny-objawy-leczenie-posocznicy_34796.html

W praktyce klinicznej oznaczenie poziomu PCT może znacznie przyspieszyć diagnostykę sepsy w przypadku wystąpienia SIRS ponieważ niskie stężenia prokalcytoniny są wiarygodnym markerem wykluczającym bakteryjną etiologię ostrego uogólnionego stanu zapalnego. Ponadto ten parametr może pomóc w ocenie rokowania oraz, w późniejszym etapie, monitorowaniu leczenia. Należy pamiętać jednak, że PCT powinien stanowić tylko jeden z parametrów do oceny stanu zdrowia pacjenta.
https://redmed.pl/prokalcytonina-nowy-marker-rozpoznawania-i-monitorowania-sepsy-w-sirs-n-115.html

Czasem wybroczyny wyglądają jak płaski naczyniak i są pojedyncze
http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/01/pnm_2014_10b_051_055.pdf

"Jeśli jest to zwykła infekcja wirusowa, to po podaniu leku przeciwgorączkowego dziecko odzyskuje przynajmniej w części swoje normalne zachowanie. Często rodzice mówią: "spadła mu gorączka, zaczął biegać". Jeśli jest to poważne zakażenie bakteryjne, to odpowiedź na lek przeciwgorączkowy będzie słaba, a dziecko nadal jest apatyczne."
Odnośnie powyższego. To warto ostrzec, że wielu rodziców może to odczytać tak, żeby dać dziecku ibuprofen jak coś się dzieje... bo to "leczy" w końcu to "lek"...
Tymczasem podanie natychmiast leków zmniejszających aktywność cytokin prozapalnych na rzecz przeciwzapalnych może powodować stan immunosupresji (hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych) co jest niezwykle groźne i sprzyjaja m.in. najgorszym zakażeniom szpitalnym pogarszającym rokowanie (SIRS - sepsa). Warto wspomnieć, że chyba najbardziej znany inhibitor cyklo- i lipooksygenazy to ibuprofen, który zawarty jest w wielu lekach o podobnej nazwie jak np. ibuprom, ibum etc.
W skrócie: szybkie podanie ibuprofeniu na początku infekcji to kolejny czynnik ryzyka dzięki któremu możemy zafundować dziecku sepsę.
http://www.czytelniamedyczna.pl/30,mediatory-ogolnoustrojowej-odpowiedzi-zapalnej-znaczenie-w-praktyce-klinicznej.html
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1122971007750390/

Diagnozowanie - Test szklanki
Czyli sprawdzenie czy mamy do czynienia z wybroczynami czy innego typu wysypką. Jeśli na ciele są sino-granatowe plamy i kropki przykładamy bokiem do zaczerwienionego miejsca szklankę Jeśli pod wpływem ucisku zaczerwienienie nie mija, to znak, że trzeba udać się jak najszybciej do lekarza.Jeśli pod wpływem ucisku szklanką osutka (zmiana skórna) nie blednie (nie zmienia koloru) jest to dowodem jej krwotocznego charakteru, spotykanego także w innych chorobach. Nie jest to więc objaw i test swoisty dla sepsy. Jednak wystarczająco poważny aby niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Ich powodem może być tylko znaczny wysiłek jednak zwykle oznacza to poważniejsze problemy typu skaza krwotoczna przy małopłytkowości, zakażenia septyczne czyli właśnie IChM, CMV, HCMV (cytomegalia), EBV (mononukleoza zakaźna), parwowirusy (dziesiątki serotypów), paciorkowce wywołujące np. płonicę (szkarlatynę),  czy infekcyjne zapalenie wsierdzia, którego powodem przyczyn może być wiele np. paciorkowce (Streptococcus viridans), gronkowce (gł. Staphylococcus aureus, rzadziej Staphylococcus epidermidis), inne ziarenkowce (enterokoki, pneumokoki, gonokoki), bakterie Gram(-) z grupy HACEK, prątki (rzadko) rzadko grzybicza (Candida albicans, Aspergillus sp., Histoplasma capsulatum)
bardzo rzadko inna (chlamydie, riketsje, mykoplazmy), może to być także objaw gorączki krwotocznej powodowanej przez różne egzotyzczne wirusy z rodziny Flaviviridae (chyba najpopularniejsza źółta febra), Bunyaviridae, Togaviridae. Arenaviridae. Filoviridae, bardziej popularnymi przyczynami takiego stanu mogą byc niektóre leki, zapalenie naczyń czy choroby rozrostowe - w tym białaczki i chłoniaki.
http://www.mp.pl/artykuly/39702http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3569329,sepsa-objawy-najpierw-przypomina-zwykle-przeziebienia-a-to-przeciez-piorunujacy-zabojca,id,t.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osutki_polekowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybroczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka_krwotoczna
Więcej przystępnie opisanych informacij na temat sepsy
https://parenting.pl/portal/co-rodzic-powinien-wiedziec-o-sepsie

 Zmiana skórna (wybroczyna) w pachwinie - Inwazyjna choroba meningokokowa – opisy przypadków uwzględniające czynniki prognostyczne**
http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/01/pnm_2014_10b_051_055.pdf

Infekcje meningokokowe nie dają lekarzom zbyt wiele czasu i są bardzo groźne. Dlatego rodzice powinni obserwować swoje dzieci i zwracać szczególną uwagę na ból głowy, gorączkę, a także pojawienie się wysypki, nawet niewielkiej - mówił we "Wstajesz i wiesz" dr Piotr Gryglas, specjalista chorób wewnętrznych.
http://www.tvn24.pl/grozne-infekcje-meningokokowe-obserwujmy-dzieci-kazda-plamke,466412,s.html


Czynniki ryzyka i grupy ryzyka

Odnośnie czynników ryzyka zgonu przy IChM (zwykle związany z diagnostyką, zbyt późnym leczeniem) to czynników ryzyka IChM w ogóle jest wiele np.
- wiek (mniej niż 5 lat)
- brak karmienia piersią
- wcześniactwo
- świeżo po chorobie (poprzedzająca wirusowa infekcja dróg oddechowych)
- po leczeniu antybiotykami
- okres jesienno-zimowy i wczesnowiosenny w klimacie umiarkowanym
- z rodziny gdzie ktoś pali papierosy
- niski status socjoekonomiczny (patologia)
- niedożywienie (wyniszczające diety)
- przebywanie w zbiorowiskach, środowiskach zamkniętych (przedszkola, żłobki, domy dziecka, domy studenckie, koszary itp.)
- niski poziom higieny – używanie tych samych sztućców, picie z tej samej butelki, zachowania sprzyjające zakażeniu (np. picie z tego samego naczynia, palenie tego samego papierosa, używanie tych samych sztućców, namiętne pocałunki w usta).
- bliski kontakt z chorym (np. wspólne zamieszkiwanie lub zachowania wymienione niżej w pkt 3) lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratoriów)
- stan psychiczny, stres, zmęczenie, hałas, przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach
- niedobory immunologiczne, zaburzenia czynności śledziony, zaburzenia funkcji układu odporności (np. niedobór składowych dopełniacza, properdyny, zakażenie HIV, leczenie immunosupresyjne)
- czynnościowy lub anatomiczny brak śledziony
- nowotwór złośliwy lub współistnienie chorób reumatycznych
- przewlekłe choroby nerek i wątroby
- podróże w regiony zagrożone (tereny endemiczne – Arabia Saudyjska, Afryka Środkowa)

Male kompendium - czyli o czynnikach zwiększających ryzyko IChM w badaniach naukowych.

Meningitis Risk
Prematurity / low birth weight increase risk:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25657770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23416652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15334221

Lack of fever increases the risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24405655
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1651-2227.2002.tb01660.x/abstract;jsessionid=662DD39B31D52C183B0B2AFD6D4F955F.f02t02

Treatment with dexamethasone increases the risk
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021755713000491
or decreases it?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16470361

Treatment with TWO antibiotic (but not one) increase the risk?
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021755713000491

Febrile seizures do not pose a significant risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19633589

In neonates invasive procedures and prior antibiotics use increase the risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15334221

Meningococcal risk
Preterm birth increases the risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16473859
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166194

Maternal Smoking / passive smoking increase the risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2271460/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23228219
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16394119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15317544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15166194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11693503
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10906015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9380476

Breastfeeding reduces the risk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15317544
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10070414

Prior antibiotic exposure?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25605282

Lifestyle
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18277925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18435391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16473859

Deprivation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15274745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10906015

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10070414


Czynniki sprzyjające rozwojowi zakażenia to:
 • wiek - dzieci poniżej 5.r.ż., nie mające zdolności do wytworzenia naturalnej odporności na bakterie otoczkowe (40% zachorowań) - młodzież w wieku 14-19 (20% zachorowań)
 • płeć męska
 • bliski kontakt z bezobjawowymi nosicielami
 • poprzedzająca wirusowa infekcja dróg oddechowych
 • pobyt w środowiskach zamkniętych (akademiki, jednostki wojskowe)
 • niedobory immunologiczne, zaburzenia czynności śledziony, leczenie immunosupresyjne
 • niski status socjoekonomiczny
 • okres jesienno-zimowy i wczesnowiosenny w klimacie umiarkowanym
 • podróże w regiony zagrożone (tereny endemiczne – Arabia Saudyjska, Afryka Środkowa)
 • stres, zmęczenie, hałas, przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach
 • wyniszczające diety
 • niski poziom higieny – używanie tych samych sztućców, picie z tej samej butelki
http://www.psse-pila.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211:meningokoki-zasady-postpowania&catid=72:informacje-dla-lekarzy&Itemid=104

Do czynników ryzyka zachorowania na IChM w całej populacji należą:
1) zaburzenia funkcji układu odporności (np. niedobór składowych dopełniacza, properdyny, zakażenie HIV, leczenie immunosupresyjne)
2) czynnościowy lub anatomiczny brak śledziony
3) nowotwór złośliwy lub współistnienie chorób reumatycznych
4) przewlekłe choroby nerek i wątroby.

Rozwojowi IChM sprzyja też palenie tytoniu lub wcześniejsze infekcyjne zapalenie dróg oddechowych.

Wśród czynników epidemiologicznych wymienia się:
1) bliski kontakt z chorym (np. wspólne zamieszkiwanie lub zachowania wymienione niżej w pkt 3) lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratoriów)
2) przebywanie w zbiorowiskach (przedszkola, żłobki, domy dziecka, domy studenckie, koszary itp.)
3) zachowania sprzyjające zakażeniu (np. picie z tego samego naczynia, palenie tego samego papierosa, używanie tych samych sztućców, namiętne pocałunki w usta).

W 2012 roku polska Grupa Ekspertów zaktualizowała wydane rok wcześniej zalecenia dotyczące stosowania szczepionek przeciwko meningokokom. Podtrzymano w tych zaleceniach – jako priorytetowe – wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych szczepień dzieci i młodzieży do 25. roku życia przeciwko meningokokom preparatami skoniugowanymi przeciwko meningokokom, obejmującymi dominujące w Polsce grupy serologiczne. Ponadto zwrócono uwagę na szczególną zasadność stosowania tych szczepień u dzieci i dorosłych z zaburzeniami odporności i bez śledziony, u osób narażonych na zachorowanie w wyniku kontaktu zawodowego z chorym lub z materiałem zakaźnym (personel medyczny, mikrobiolodzy) oraz u osób podróżujących do krajów endemicznego występowania zakażeń meningokokowych lub w przypadku zagrożenia epidemią. Zwrócono także uwagę na zasadność stosowania szczepień już od 2. miesiąca życia u dzieci z grupy zwiększonego ryzyka zakażeń meningokokowych (czynniki ryzyka – p. wyżej).

Najbardziej narażone są grupy podwyższonego ryzyka czyli np. osoby co mają na swoim koncie ryzykowne zachowania (palenie papierosów, picie ze wspólnych naczyń, narkotyzowanie wziewne).

Generalnie jednak zakażenia OUN wywołane przez Neisseria meningitidis nie są takie częste. Łatwiej w tej grupie o ZOMR spowodowane przez pneumokoki lub Haemophilus influenzae
http://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html
Czynniki ryzyka zachorowania na IChM i wskazania do szczepienia

Dr Ilona Małecka: W większości przypadków IChM rozwija się u osób uprzednio zdrowych. Do czynników ryzyka zachorowania na IChM w całej populacji należą:
1) zaburzenia funkcji układu odporności (np. niedobór składowych dopełniacza, properdyny, zakażenie HIV, leczenie immunosupresyjne)
2) czynnościowy lub anatomiczny brak śledziony
3) nowotwór złośliwy lub współistnienie chorób reumatycznych
4) przewlekłe choroby nerek i wątroby.
Rozwojowi IChM sprzyja też palenie tytoniu lub wcześniejsze infekcyjne zapalenie dróg oddechowych. 

Wśród czynników epidemiologicznych wymienia się:
1) bliski kontakt z chorym (np. wspólne zamieszkiwanie lub zachowania wymienione niżej w pkt 3) lub materiałem zakaźnym (personel medyczny, pracownicy laboratoriów)
2) przebywanie w zbiorowiskach (przedszkola, żłobki, domy dziecka, domy studenckie, koszary itp.)
3) zachowania sprzyjające zakażeniu (np. picie z tego samego naczynia, palenie tego samego papierosa, używanie tych samych sztućców, namiętne pocałunki w usta).
W 2012 roku polska Grupa Ekspertów zaktualizowała wydane rok wcześniej zalecenia dotyczące stosowania szczepionek przeciwko meningokokom. Podtrzymano w tych zaleceniach – jako priorytetowe – wprowadzenie do Programu Szczepień Ochronnych szczepień dzieci i młodzieży do 25. roku życia przeciwko meningokokom preparatami skoniugowanymi przeciwko meningokokom, obejmującymi dominujące w Polsce grupy serologiczne. Ponadto zwrócono uwagę na szczególną zasadność stosowania tych szczepień u dzieci i dorosłych z zaburzeniami odporności i bez śledziony, u osób narażonych na zachorowanie w wyniku kontaktu zawodowego z chorym lub z materiałem zakaźnym (personel medyczny, mikrobiolodzy) oraz u osób podróżujących do krajów endemicznego występowania zakażeń meningokokowych lub w przypadku zagrożenia epidemią. Zwrócono także uwagę na zasadność stosowania szczepień już od 2. miesiąca życia u dzieci z grupy zwiększonego ryzyka zakażeń meningokokowych (czynniki ryzyka – p. wyżej).

Szczepionkę PPSV-23 podaje się w jednej dawce i.m. lub s.c. Jest ona zalecana tylko osobom z grup ryzyka (wszystkim po 65. rż. oraz chorym na niektóre choroby przewlekłe bez względu na wiek [p. pyt. 1]). Co najmniej 5 lat po szczepieniu podstawowym jedną dawkę przypominającą podaje się wyłącznie osobom:
1) po 65. roku życia, które wcześniej otrzymały szczepienie podstawowe
2) z anatomicznym lub czynnościowym brakiem śledziony
3) z niedoborem odporności.

Dyskusja na ten temat z grupy "Szczepić czy nie? Rozsądnie o szczepieniach"
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/ - dość kompleksowo omówiony temat

Historie - Przypadki zaszczepionych przeciwko meningokokom, którzy zachorowali

UK - dziecko zaszczepione przeciwko meningokokom umiera z powodu meningokoków w 2 tygodnie po szczepieniu.
"Baby dies of meningitis just 24 hours after falling ill despite having jabs to protect her against the deadly disease

We Włoszech zmarły dzieci szczepione, sepsa spowodowana byłą szczepami przed którymi miała chronić szczepionka

Zaszczepiona przeciwko meningokokom nastolatka z zakażeniem meningokokiem pokazuje realia swojej choroby.
"She said she had been vaccinated, but the jab did not protect against the type of meningitis she had."
http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-37567402?ocid=socialflow_facebook&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews&ns_source=facebook
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1122312214482936/
https://www.facebook.com/bbcnews/posts/10153978818122217

Chłopiec zmarł  mimo szczepienia przeciwko meningokom
"Pokazali zdjęcie umierającego syna, by namówić do szczepienia dzieci. Chłopiec zmarł w ciągu doby.Tego dnia 7-letni Mason źle się poczuł. Niecałą dobę później już nie żył. Dziś jego rodzice chcą, by ich tragedia stała się przestrogą dla innych."
Co do chłopca, który zmarł mimo szczepieniu przeciwko meningokokom. Przyczyną zgonu było zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Neisseria meningitidis....
Dziecko było zaszczepione szczepionką, która nie chroni przed tym konkretnym serotypem bakterii.
"Mason had had the meningitis C vaccination but contracted meningitis B in 2013."
http://www.theguardian.com/society/2016/feb/22/mason-timmins-parents-boy-died-meningitis-release-images
"young boy had been vaccinated, but not against this strain". W Polsce nieznaczna większość zakażeń meningokokowych powodowanych jest przez grupę C, choć i grupa B jest powszechna.
https://www.facebook.com/stopstopnop/posts/930341820389895?comment_id=930372773720133&reply_comment_id=930380910385986&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


dr. med. Johann Loibner miał podobne obserwacje tzn. niemała część szczepionych p. meningokokom, przez niego samego zaszczepionych pacjentów zmarła z powodu meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowego. Podzielił się obawami publicznie... i odebrano mu licencję wykonywania zawodu lekarza przez austriacką izbę lekarską z powodu negowania szczepień, którą odzyskał dopiero po ok. 4 latach walki sądowej. Sąd wyrokiem prawomocnym nakazał izbie lekarskiej przywrócenie licencji, gdyż nie dopatrzył się uchybień. Dokumentacja medyczna pacjentów była bez zarzutu, lekarz powoływał się na fakty.
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1133556070025217/?comment_id=1133566133357544&reply_comment_id=1133573673356790&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7Dhttp://www.impfschaden.info/forum/index.php?topic=7628.0


Okazuje się, że w przypadku meningokoków zdecydowanie nie działa zasada z pewnego obrazka z fundacji "Aby żyć..." na profilu "Szczepimy" cytuje:
"Jedno krótkie ukłucie i już cały problem z głowy, dzięki szczepieniu, dzieciak zawsze będzie zdrowy!" :)
z
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1116218778425613/?hc_location=ufiSprawa sepsy w BB, nadal nic nie wiadomo na temat powodu sepsy, stanu zdrowia chłopca itp. Szkoda, że przy takich okazjach starają się kreować obraz sepsy zabijającej losowo każdego zamiast np. opisać czy dziecko było w grupie ryzyka, czy czasem nie było niedawno chore, przewlekle chore, nie miało szczepień etc.
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1122971007750390/
"Teresa Wałga, dyrektor sanepidu w Cieszynie zaznacza, że jest to podejrzenie objawowe, ponieważ czynniki biologiczne jeszcze nie zostały zbadane. - Prawdopodobnie były to meningokoki - dodaje Wałga."
Myć ręce, szczepić się Przed posocznicą można się bronić. Jak mówi Wałga, należy dbać o układ odpornościowy. - Przebywać często na świeżym powietrzu, wietrzyć mieszkanie, myć ręce - wymienia.
"Chłopiec był w środę w przedszkolu. Nie miał żadnych objawów choroby. Wesoły, bawił się. W czwartek w ciężkim stanie mama zabrała go do szpitala. Diagnoza: sepsa. Po czterech godzinach zmarł. Przedszkole jest zamknięte"
http://www.tvn24.pl/bielsko-biala-przedszkolak-zmarl-na-sepse,682003,s.html Marta Osipiak​


Sens szczepień - podsumowanie

Na powikłania po meningokokach umiera około 20 osób (głownie dzieci) rocznie, w większości przypadków są to dzieciaki tak chore na inne schorzenia, że infekcja jest tylko gwoździem do trumny i w ich przypadku szczepionka niewiele by pomogła. Ale nawet zakładając, że szczepiąc całą populację faktycznie ochronimy te 20 dzieci, zakładając że starczy ta szczepionka za 200 zł, zakładając że starczy zaszczepić te 400 000 dzieci rocznie (to wszystko są założenia prawdopodobnie fałszywe), zakładając że liczba powikłań poszczepiennych wynosi dokładnie zero, wychodzi nam 4 miliony na uratowane życie. Cztery miliony, żeby uratować życie jednego dziecka.

Pytanie - ile dzieciaków można uratować, gdyby te pieniądze przeznaczyć na inne cele związane z medycyną?

Osoby ze zwiększonym ryzykiem charakteryzują się między innymi tym, że szczepionki niewiele im dają, albo zgoła nic. O wiele większa korzyść dla np osób starszych jest z suplementacji witaminą D3 oraz cysteiną, które będą miały o wiele większy wpływ na wszystkie choroby zakaźne i ogólny stan zdrowia, niż nawet kilka szczepionek, które ochronią przed kilkoma schorzeniami w znikomym stopniu.

I tu jest cały problem z biznesem szczepionkowym - niczym homeopatia, odwraca on uwagę od rozwiązań które są naprawdę skuteczne. Najlepszy przykład to propagandowy artykuł  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19665554,pokazali-zdjecie-umierajacego-syna-by-namowic-do-szczepienia.html  - próbuje się wmówić ludziom, że powinni szczepić dzieci na meningokoki, w praktyce prędzej wygra się w totolotka, niż straci zdrowe dziecko z powodu braku takiej szczepionki. Zwykłe zwrócenie uwagi na odżywianie i uzupełnianie niedoborów (np w Polsce około 90% dzieciaków nie otrzymuje w pożywieniu dawki jodu uznanej przez WHO za minimum) miałoby o wiele większy wpływ na zdrowie populacji o wiele niższym kosztem.


Organizmy starszych ludzi po prostu nie reagują na szczepionki tak, jak młodszych. Jakaś ochrona będzie, ale nie taka, jakiej można oczekiwać, a już na pewno nie w przypadku infekcji niemalże oportunistycznych.
Tu masz jedno z sensowniejszych badań nad wpływem D3 (rozsądna dawka i czas suplementacji), warto zwrócić uwagę, jak zmniejszało się ryzyko wraz z czasem suplementacji - po roku ochrona była największa i ilość zachorowań dalej spadała:
http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e001663.full
Podobny efekt miała cysteina, a to tylko 2 substancje z kilkunastu których poziom spada u osób starszych lub osłabionych.


Poniżej przykład innego rzadkiego zdarzania, które również nie dotyczy grubo ponad 99,999% dzieci np.
"Niemiecki nastolatek najpierw zobaczył kulę światła. Po chwili poczuł ból w ręce i usłyszał ogłuszający huk. Meteoryt po zderzeniu z jego ręką wylądował na drodze żłobiąc w niej 30centymetrowy krater.
http://deser.gazeta.pl/deser/1,83453,6714017,Meteoryt_uderzyl_nastolatka__chlopiec_przezyl.html

nie lepiej np. przejmować się bardziej tym co jest setki, tysiące razy bardziej prawdopodobne? np.

Na całym świecie dopuszczane i akceptowane jest narażanie dziecka na wyższe ryzyko przewożenia go samochodem w porównaniu do korzystania z komunikacji masowej przy równoległym uniemożliwianiu naturalnej podatności dziecka na infekcje, tylko dlatego, że istnieją szczepienia, które wg oficjalnych statystyk zmniejszają ryzyko utraty zdrowia przez dziecko. Paradoks pokazuje, że wakcynologia traktowana jest w sposób szczególny, nie tylko w wymiarze medycznym, ale i społecznym.
Statystycznie ryzyko wypadku przy przewożeniu dziecka komunikacją samochodową jest wielokrotnie większe niż ryzyko wypadku przy wykorzystaniu do tego samego celu komunikacji masowej (pociągi, koleje podmiejskie, tramwaje, autobusy). Ponadto rezygnacja z komunikacji samochodowej ma też efekt zbiorowiskowy mniejsze zanieczyszczenia środowiska i związanych z tym chorób (np. Według uczonych zanieczyszczenie powietrza spowodowane ruchem ulicznym odpowiada za 14 proc. przypadków astmy u dzieci. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika zaś, że za 4-18 proc.), mniejszą liczbę wypadków samochodowych, potrąceń pieszych i rowerzystów, i inne.
Pamiętajmy, że ryzyko powikłań z powodu chorób zakaźnych znacznie maleje po pierwszych 12 miesiącach życia dziecka i spada dalej wraz z wiekiem, a w przypadku korzystania z komunikacji samochodowej rośnie wraz z wiekiem ze względu na wzrost częstotliwości korzystania z tego typu komunikacji.
https://faktyoszczepieniach.wordpress.com/szczepienia-a-inne-rodzicielskie-decyzje/


Przykład
Sepsa w jednostce wojskowej - epidemia?
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Epidemia-sepsy-w-jednostce-wojskowej-1414207.html


Dlaczego tak się dzieje?
Proszę zwrócić uwagę na mapę. W Polsce znane były przypadki w jednostkach wojskowych gdzie młodzi zdrowi mężczyźni zapadali na sepsę i nie były to jednostkowe przypadki, a jak wiemy nie można mówić w przypadku IChM (Inwazyjna choroba meningokokowa) o epidemii.
Być może wyjaśnieniem jest właśnie mapa - meningoki są bardzo zróżnicowane, co kraj to inne serotypy są popularne. Może się zdarzyć, że ludzie z różnych rejonów świata mają tak różną florą bakteryjną że gdy się nią wymienią (wystarczy "dać łyka", "dać gryza") jakieś zjadliwe serotypy mogą ją zdominować (bo np. nigdy się z takimi nie zetknęli), jeśli do tego dojdzie zaburzenie odporności spowodowane stresem, zmęczeniem, inną chorobą to może dojść do IChM w ciężkim przebiegu, na które są 100% skuteczne leki o ile zostanie w porę zdiagnozowane... jeśli nie to przy takim przebiegu SIRS (sepsa) bez leczenia w ok. 60% kończy się zgonem.


W skrócie: są rejony gdzie żyją ludzie z bardzo groźnymi dla innych serotypami meningokoków, które nie są groźne dla nich samych (nosicieli) ale jeśli taka osoba pojawi się w złym miejscu w złym czasie to w niesprzyjajacych warunkach może doprowadzić do tragedii nawet o tym nie wiedząc.
Producent szczepionki przeciwko meningokokom wydaje sie uczciwie informuje na swojej stronie, ze:
"Vaccination with BEXSERO may not provide protection against all meningococcal serogroup B strains
Vaccination with BEXSERO may not result in protection in all vaccine recipients"
https://www.gsksource.com/pharma/content/gsk/source/us/en/brands/bexsero/pi/po.html


Clinical efficacy
The efficacy of Bexsero has not been evaluated through clinical trials. Vaccine efficacy has been inferred by demonstrating the induction of serum bactericidal antibody responses to each of the vaccine antigens (see section Immunogenicity
( przeciwciala nie sa jednoznaczne( tozsame) z odpornoscia )
https://www.medicines.org.uk/emcmobile/medicine/28407


Risks and Side Effects
Safety Demonstrated in More Than 3000 Patients[8]
The safety profile of BEXSERO has been investigated across 4 clinical trials in 3058 individuals.

Solicited adverse reaction rates in a randomized, controlled study in the US/Poland were similar among participants 11 through 24 years of age who received BEXSERO in the other 3 clinical trials except for severe myalgia, which was reported by 3%-7% of subjects. Severe pain was reported by 8% of university students in the UK.

The most common solicited adverse reactions observed in clinical trials were pain at the injection site (?83%), myalgia (?48%), erythema (?45%), fatigue (?35%), headache (?33%), induration (?28%), nausea (?18%), and arthralgia (?13%).
https://www.gsksource.com/pharma/content/gsk/source/us/en/brands/bexsero/pi/risks.html

Jesli przyjąć miano przeciwcial za wyznacznik odpornosci a tutaj sa kontrowersje i niekoniecznie tak jest, ale przyjmijmy, ze tak jest, to u najmlodszych to tragedia - a to najbardziej zagrozona grupa

Estimated vaccine efficacy varied by age: 48 months or older = 74% (95% Cl 16 to 92%), 24 to 47 months = 47% (-72 to 84%), and less than 24 months = - 37% (Dopiero 4 dawka cos rusza, nie wspominam o niemowlentach. Szczepionka masowo stosowana w New Zeland.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21596727


Menveo - skoniugowane 4-walentne  A, C, W-135, Y 24. mż. do 65. rż. 1 dawka i.m. HAV, HBV, dTpa, HPV-4, p. durowi brzusznemu (polisacharydowa), p. żółtej gorączce, p. japońskiemu zapaleniu mózgu, p. wściekliźnie
Nimenrix A, C, W-135, Y >12. mż. 1 dawka i.m. DTPa, DTPa-IPV-Hib-HBV, HBV, HAV, MMR, MMRV, PCV-10, p. grypie bez adiuwantów

http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/90708,u-kogo-mozna-zastosowac-szczepionke-przeciwko-meningokokom-grupy-b-i-w-jakim-schemacieNależy podkreślić, że skład szczepionki opracowanej w celu zapobiegania zakażeniom wywoływanym przez meningokoki serogrupy B różni się od składu większości szczepionek przeciwko meningokokom, które zawierają jako antygeny wielocukry otoczki i teoretycznie są skuteczne wobec wszystkich izolatów danej serogrupy. Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B to szczepionka białkowa i może zapobiegać zakażeniom wywoływanym jedynie przez te izolaty, które wytwarzają białka stanowiące antygeny w szczepionce. TEORETYCZNIE


Reverse vaccinology i długo oczekiwana szczepionka przeciw N. meningitidis typu B.

N. meningitidis ma kilka typów patogennych dla człowieka, oznaczane są jako A, B, C, W135 i Y Szczepionki polisacharydowe przeciw typom A, C, W135 i Y są od już od dłuższego czasu dostępne (w Polsce odpłatnie). Większość zakażeń, przynajmniej w Europie, jest powodowana przez typy B i C. Ale przeciw typowi B do niedawna nie było szczepionki. Dlaczego akurat przeciw temu jednemu typowi?
Dlatego że, po pierwsze, typ B wywołuje bardzo słabą odpowiedź układu odpornościowego. Czyli ewentualna szczepionka też słabo ten układ pobudzi. A po drugie, sposób na unikanie tej odpowiedzi znalazła sobie N. meningitidis t. B szczególnie wredny, bo upodobniła polisacharydy na powierzchni swojej błony komórkowej do polisacharydów na komórkach układu nerwowego człowieka. Ryzykowne było tworzenie szczepionki, która wywoływałaby odpowiedź na te polisacharydy, bo układ odpornościowy mógłby zaatakować wtedy komórki nerwowe człowieka, myląc je z cząstkami bakterii.
Poradzono sobie z tymi problemami dzięki postępom bioinformatyki. Rino Rappuoli z GlaxoSmithKline opracował metodę "odwrotnej wakcynologii". Tradycyjna wakcynologia wygląda z grubsza tak: 1. Zidentyfikowanie patogenu 2. Izolowanie i namnożenie go 3. Inaktywowanie (zabicie, unieszkodliwienie) patogenu 4. Wstrzyknięcie 5. Odpowiedź immunologiczna.
Schemat odwrotnej wakcynologii wygląda tak: 1. Sekwencjonowanie genomu patogenu 2. Komputerowa analiza genomu w celu wyszukania genów, które kodują białka będące potencjalnie dobrymi kandydatami na szczepionki 3. Synteza takich białek 4. Testy na zwierzętach, potem na ludziach, rejestracja szczepionki. Czyli możemy wyłowić z genomu białko immunogenne i jednocześnie niepodobne do białek ludzkich.
Oczywiście najtrudniejsze są pierwsze dwa punkty tego schematu. Wieść o możliwości sekwencjonowania genomów już kilka dobrych lat temu dotarło do publicznej świadomości, ja opiszę krótko ten drugi punkt. To szukanie potencjalnie pasujących na szczepionki genów polega na porównywaniu przez komputer sekwencji DNA bakterii z umieszczonymi gdzieś w bazie danych sekwencjami, które mogą zwiastować taką "przydatność genu". Na przykład sekwencja, która powoduje, że białko wyląduje na błonie komórkowej bakterii (a więc będzie dostępne dla układu odpornościowego i wywoła odpowiedź). Albo sekwencje białek sygnałowych, albo sekwencje, które dadzą białka dobrze łączące się limfocytami człowieka. Poza tym te sekwencje muszą rzadko mutować, żeby nie powstawały szczepy, które byłyby oporne na działanie szczepionki.
Pierwsza szczepionka opracowana tą nową metodą to Bexsero, szczepionka przeciw właśnie N. meningitidis t.
Źródła:
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1635209983476399/
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/143395,szczepionka-przeciwko-meningokokom-grupy-b
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_vaccinology
http://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html

"W badaniach nie oceniono skuteczności klinicznej tej szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom na IChM (ze względu na małą zapadalność, która wymagałaby objęcia badaniem z randomizacją zbyt dużej populacji – przyp. red.), tylko analizowano jej immunogenność, oznaczając stężenie przeciwciał bakteriobójczych przeciwko czterem antygenom zawartym w szczepionce.
O prawdopodobnej skuteczności klinicznej wnioskowano więc pośrednio'
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/meningokoki_ekspert/show.html?id=90708Najlepsza jaka dotychczas stworzono, ciekawe jak po miesiącu ? 
Immune responses to a recombinant, four-component, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) in adolescents: a phase III, randomized, multicentre, lot-to-lot consistency study."Sepsa meningokokowa jest niezwykle rzadka. W Polsce w 2013 roku zarejestrowano 167 przypadków posocznicy meningokokowej. Najczęściej chorują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16- 21 lat.
Pojawia się pytanie czy osłabienie układu immunologicznego w tym wieku ma związek z wykonanymi szczepieniami, ponieważ zarejestrowane przypadki mogą pokrywać się z terminami wykonanych szczepień.

Warto znać objawy meningokokowego zapalenia opon mózgowych i posocznicy, ponieważ wczesne rozpoznanie i szybka pomoc medyczna jest niezwykle ważna. Śmiertelność związana z zakażeniami meningokokami wynosi około 10%, ale w przypadkach przebiegających pod postacią sepsy jest wysoka i może sięgać od 20% do nawet 70%. Dodatkowo, w sepsie meningokokowej aż 50% zgonów ma miejsce w ciągu pierwszej doby od momentu pojawienia się objawów choroby.

The Long Road to an Effective Vaccine for Meningococcus Group B (MenB)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4306095/?log%24=activity
Jakie są objawy zakażenia meningokokami?
Diagnoza zakażenia meningokokowego może być niezwykle trudna. Dodatkowo choroba może rozwijać się bardzo szybko, a jej przebieg jest zwykle bardzo ciężki. Objawy nie występują w określonej kolejności, a część z nich może nie wystąpić w ogóle.
Choroba diagnozowana jest w wielu przypadkach bardzo późno gdyż w początkowej fazie zakażenia chorzy zgłaszają objawy podobne do przeziębienia:
• osłabienie
• gorączkę,
• bóle stawowe i mięśniowe,
• ogólne złe samopoczucie.

W przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych występują objawy tzw. oponowe:
• silny ból głowy,
• nudności,
• wymioty,
• sztywność karku,
• drgawki,
• światłowstręt,
• senność.

Objawy sepsy są różne, w zależności od jej ciężkości. Charakterystycznym, ale nie zawsze obecnym, objawem w postępującej sepsie meningokokowej jest wysypka wybroczynowa; plamki na skórze całego ciała w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem.

Jak zakażenie meningokokami przebiega u małych dzieci?

U dzieci poniżej 2 roku życia objawy różnią się od przebiegu u dorosłych. Najczęściej obserwuje się następujące objawy:
• gorączka,
• zimne dłonie i stopy,
• brak apetytu,
• wymioty,
• biegunka,
• rozpaczliwy płacz lub kwilenie,
• senność lub drażliwość,
• odchylenie głowy do tyłu,
• osłupienie,
• pulsujące ciemiączko u niemowląt,
• wybroczyny na skórze.


Na podstawie: http://szczepienia.pzh.gov.pl/


Meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej u zdrowych osób (tzw. nosicieli), nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Do zakażenia dochodzi na skutek kontaktu podatnej osoby z bezobjawowym nosicielem lub osobą chorą. Przenoszenie meningokoków odbywa się drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania) lub przez kontakt bezpośredni (np. podczas intymnego, głębokiego pocałunku).
Dostępne szczepionki nie obejmują wszystkich typów bakterii Neisseria meningitidis. Podobnie jak w przypadku każdej szczepionki nie są w 100% skuteczne. Jeżeli lekarz potwierdzi, że masz chorobę meningokokową, twój organizm będzie rozwijać naturalną odporność.

Posocznica (sepsa) jest wymieniona również w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych i każdy przypadek, który miał miejsce 4 tygodnie od wykonania szczepienia powinien być zgłoszony przez lekarza jako niepożądany odczyn poszczepienny o związku czasowym i możliwym przyczynowym.

Przypadek sepsy po szczepieniu: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20120428%2FPOWIAT04%2F120429620

GIS: „W przypadku najczęstszych zakażeń tj. wywołanych przez meningokoki, pneumokoki i H. influenzae środowisko wokół chorego jest bezpieczne. Bakterie wywołujące tego rodzaju zakażenia występują wyłącznie u ludzi, a poza organizmem człowieka bardzo szybko giną. Nie ma więc uzasadnienia dla działań takich jak dezynfekcja całych obiektów, stosowanie mat dezynfekcyjnych czy bardzo szerokiego podawania antybiotyków w otoczeniu chorego. Nie ma też potrzeby zamykania żłobków, przedszkoli, szkół, czy oddziałów szpitalnych. Tego rodzaju działania nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, a mogą wręcz szkodzić, przez wywoływanie ogólnej paniki.” http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/EP/choroby%20zakaźne/najczęściej%20zadawane%20pytania.pdf

Jak szybko rozwija się IChM?

"Okresy wylęgania inwazyjnej choroby meningokokowej średnio wynosi 3 - 4 dni.
Objawy zakażenia mogą być różnorodne. Choroba najczęściej rozpoczyna się nagle gorączką, bólami mięśni, czasami wymiotami. Po 4-6 godzina może dojść do przejściowej poprawy (spadek temperatury, ustąpienie dolegliwości), jednak następnie dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego. W zależności od postaci mogą pojawić się objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: bóle głowy, drgawki, wysoka gorączka, zaburzenia świadomości albo objawy posocznicy (sepsy), której charakterystycznym objawem jest wysypka krwotoczna rozpoczynająca się najczęściej na kończynach dolnych.
Wystąpienie wysypki krwotocznej w przebiegu gorączki powinno zawsze wzbudzić czujność i fakt taki powinien być pilną przyczyną do konsultacji lekarskiej. Dodatkowymi objawami posocznicy są także: przyspieszenie oddechu, przyspieszenie tętna, wysoka gorączka oraz postępujące pogorszenie stanu ogólnego. Należy podkreślić, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może przejść w posocznicę.
http://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,meningokoki---objawy--leczenie--szczepionka-na-meningokoki,artykul,1632217.html


Meningokoki: sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakterie z gatunku Neisseria meningitidis nie są szczególnie zajadłe. Wywołują chorobę u jednej osoby na 100 tysięcy. Ale rzadko infekcja ma charakter nieinwazyjny i przybiera postać np. zapalenia płuc lub ucha środkowego. Meningokoki najczęściej nie atakują w ogóle, a jeśli już to robią – to z tak ogromną siłą, że pokonują barierę błon śluzowych i dostają się do krwi. Wówczas wywołują sepsę lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych(są najczęstszą jego przyczyną). Obydwie choroby rozwijają się w piorunującym tempie. Groźniejsza jest sepsa, bo może zabić w ciągu 24 godzin. Zapalenie opon jest łagodniejsze, o ile w ogóle tak można powiedzieć, ponieważ rozwija się wolniej i rzadziej kończy się śmiercią.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/meningokoki-objawy-i-leczenie-choroby-meningokokowej_39498.html

Bezobjawowe nosicielstwo meningokoków dotyczy nawet do 20-25% populacji, są miejsca gdzie lokalnie występuje większe nosicielstwo i co gorsza dość zjadliwych typów.

Meningokoki wykrywa się u około 10 - 25% zdrowych osób (nosicieli). Zapadalność na inwazyjną chorobę meningokokową w Polsce jest na niskim poziomie europejskim, ale może podlegać okresowym wahaniom, była najwyższa w 2007 roku (1,03/100 000), nieco mniejsza w 2009 (0,80/100 000), a w 2012 roku osiągnęła poziom 0,61/100 000. Rocznie notuje się 200-400 zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową.
Wyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci do 5 roku życia i nastolatków w wieku 15-19 lat. U niemowląt i małych dzieci (głównie do 1 roku życia) nawet do 70% przypadków zachorowań wywołują meningokoki serogrupy B, jednak już od 2 roku życia znacząco zwiększa się udział meningokoków serogrupy C, która dominuje u osób w wieku 4-24 lata.
http://szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=135&sz=970&to=

Dostępne szczepionka przeciwko serotypom A i C jest szczepionką polisacharydową nieskoniugowaną i zalecana jest od 2 roku życia w okresach epidemii oraz w przypadku podróży do rejonów o wysokim ryzyku zachorowania na chorobę meningokokową, głównie serotypem A. Szczepionka ta charakteryzuje się dobrą, ale krótkotrwałą (ok. 5 lat) ochroną immunologiczną.
Szczepionki przeciwko serotypowi C są szczepionkami skoniugowanymi i mogą być już stosowane u dzieci powyżej 2 miesiąca życia. Szczepionki te dają długotrwałą odporność.
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1632217,3,meningokoki,index.html

Dr med. Ryszard Konior "Przyznaję jednak, że jeszcze 20 lat temu było więcej hospitalizacji z powodu sepsy meningokokowej czy meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzedniowych
[..]
poprawiły się warunki bytowe i ludzie rzadziej mieszkają w dużym zagęszczeniu na małej przestrzeni, więc zmniejszyło się ryzyko przenoszenia bakterii"
http://pediatria.mp.pl/wywiady/show.html?id=83101

Ciekawy artykuł rozważające sens całkowitej eradykacji meningokoków. Okazuje się, ze nie są wyłącznie szkodliwe, mają wpływ na hamowanie rozwoju innych bakterii np. gronkowców czyli flora zawierająca meningokoki ma ochronny wpływ, stąd nie zaleca się ich eliminacji (przynajmniej całkowitej):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3366072/

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choć rzadkie, wciąż bywa śmiertelne. Choroba potrafi rozwijać się w sposób piorunujący, dając w pewnych przypadkach nie wiele czasu na podanie antybiotyku - jakikolwiek błąd w tej sytuacji może okazać się śmiertelny. Stąd pomysł na wyprzedzające szczepienia dzieci i młodzieży jako najpewniejszym sposobem profilaktyki. Czy rzeczywiście jest to sposób skuteczny i pewny likwidujący problem z głowy?

Typów meningokoków są setki, dzielą się w różnych grupach. Każdym typem meningokoka można zakazić się w identyczny sposób - kwestia tego, na jaki się trafi w środowisku.
Jeśli chodzi o zakażenia Neisseria meningitidis, to są dwa największe momenty zagrożenia:
1. Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 4-5 lat.
2. Młodzież pomiędzy 16 a 21 rokiem życia.
Czynnikami ułatwiającymi zakażenie są przede wszystkim duże zbiorowiska ludzkie (żłobki, przedszkola, kolonie, dyskoteki), używanie wspólnych butelek itp oraz oczywiście osłabienie organizmu.

Najbardziej narażone są grupy podwyższonego ryzyka czyli np. osoby co mają na swoim  koncie ryzykowne zachowania (palenie papierosów, picie ze wspólnych naczyń, narkotyzowanie wziewne).
Generalnie jednak zakażenia OUN wywołane przez Neisseria meningitidis nie są takie częste. Łatwiej w tej grupie o ZOMR spowodowane przez pneumokoki lub Haemophilus influenzae.

Szczepów jest wiele, ale serotypów Neisseria meningitidis raptem 5 jest zjadliwych dla człowieka, z czego w Europie występuje najczęściej B i C. Obecnie na oba są dostępne jakieś szczepionki, niestety o dość ograniczonej skuteczności i długości ochrony.

Jeśli chodzi o meningokoki grupy B jest tylko nowość Bexsero o grupowej odporności nawet nie ma co wspominąć
Jeśli zaś chodzi o meningokoki grup A i C,  sugeruję się więc jakoś rolę "herd immunity" w przedszkolach żłobkach, w praktyce jednak jak dziecko jest osłabione to powód do SIRS zawsze się znajdzie.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23087396
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069869

Bexsero pokrywa w zależności od kraju wg. deklaracje producenta nawet 73% do 87% izolowanych szczepów meningokoków z grupy B. Immunogenność jest długotrwała dla antygenów NadA i fHbp, gdzie dla NHBA i PorA P1.4 jest rzeczywiście słabsza. Dlatego poleca się ją na zawsie "Zawsze jednak jest to lepiej niż nic" - z tego też powodu w ogóle zalecane są te szczepienia i póżniejsze doszczepiania.
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf

Dostępne w Europie inne szczepionki przeciwko meningokokom zawierają polisacharydy samej grupy C, albo grup A-C-W135-Y. Antygeny polisacharydowe wspólne są dla całej grupy, w przeciwieństwie do antygenów białkowych stosowanych w Bexsero.Meningokoki, a usunięcie migdałków

„Ponieważ migdałki podniebienne są największymi narządami limfatycznymi w tym obszarze, badaliśmy wpływ wycięcia migdałków na wskaźnik nosicielstwa meningokoków…
Pobrano próbki flory gardła (próbki 1 i 2) w odstępie trzech miesięcy od 160 pacjentów przyjętych do szpitala z powodu wycięcia migdałków oraz od 107 zdrowych osób z grupy kontrolnej…
Znacznie większa liczba pacjentów z usuniętymi migdałkami niż w grupie kontrolnej stała się nosicielkami meningokoków w okresie obserwacji (p <0-00001 1984="" 288="" 31="" 974.="" a="" after="" b="" br="" c="" carrier="" cie="" ed="" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1442466/?fbclid=IwAR2salkiNWaI11uZ6FxiP8rRQH9zvt0Y6t-0XxvxIm-IUs2Bxf7PlNikrZI" ich="" increased="" j="" k="" kolonizacji="" lin="" lokaln="" luzowych="" mar="" med="" meningitidis.="" meningococcal="" migda="" neisseria="" o="" onach="" prawdopodobnie="" przez="" rate="" res="" spowodowa="" sprzyjaj="" tonsillectomy="" usuni="" w="" zmian="">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1442466/

Rutynowo zalecane bezpieczne usuwanie migdałków... Podczas zabiegu uszkadzają wewnętrzną tętnice szyjną dziecko zakrwawione firmuje się krwiak wygląda jakby puchło coraz bardziej wypisują do domu. W domu krwiak pęka mieszkanie zalane krwią dziecko od tej krwi się dusi, a lekarze nie widzą bezpośredniego związku między zgonem dziecka, a tym co robili... Jak zwykle winni rodzice, w zaślepieniu i żalu szukający winy nie tam gdzie powinni;/
https://youtu.be/Ar6E0DdrDOI 


Szczepionki przeciwko meningokokom zarejestrowane w Polsce:
1. Szczepionka: Meningitec
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy C,
Podmiot odpowiedzialny: Wyeth-Lederle Pharma GmbH,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 m;

2. Szczepionka: NeisVac – C Baxter
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy C,
Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska
Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
Dawka: 0,5 ml;

3. Szczepionka: Menveo
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy A-C-W135-Y
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Włochy
Postać: proszek i puszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

4. Szczepionka: Nimenrix
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis grupy A-C-W135-Y
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals, Belgia
Postać: proszek i puszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

4. Szczepionka: Menitorix
Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b i meningokokom grupy C,
skoniugowana,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Haemophilus influenzae typ b i
Neisseria meningitidis grupy C,
Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

Do szczepionek polisacharydowych należą:

5. Szczepionka: Meningo A+C
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, polisacharydowa,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis serogrupy A i C,
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A., Francja
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;
6. Szczepionka: Mencevax ACWY
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, polisacharydowa,
Antygen: oczyszczone polisacharydy Neisseria meningitidis serogrupy A-C-W135-Y
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgia
Postać: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;

Do szczepionek białkowych należy:
Szczepionka: Bexsero
Typ szczepionki: szczepionka przeciw meningokokom, bialkowa
Antygen: oczyszczone białka Neisseria meningitidis serogrupy B
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Włochy
Postać: zawiesina do wstrzykiwań,
Dawka: 0,5 ml;


Więcej informacji o szczepionce Bexsero mozna znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
Charakterystyki szczepionek przeciw meningokokom (przeczytaj o skuteczności i działaniach niepożądanych):
Bexsero http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002333/WC500137881.pdf
Menveo http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2010/2010031573414/anx_73414_pl.pdf
Meningitec: http://www.stopnop.pl/images/PDF/meningitec_spc.pdf
NeisVac – C http://www.stopnop.pl/images/PDF/NeisVac-C%20Baxter%20-%20charakterystyka%20produktu%20leczniczego.pdf
Nimenrix http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120420120470/anx_120470_pl.pdf
Menitorix http://www.stopnop.pl/images/PDF/Menitorix-SmPC-12_07_2011%20-%20charakterystyka%20produktu%20leczniczego.pdf

Sepsa i skuteczność podawania dożylnego witaminy C, która chroni przed uszkodzeniami organów i zdrowia.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937164/
informacje z
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/891498747544221/?type=3&theater

Więcej ulotek
http://szczepienie.blogspot.com/2013/11/lektura-literatura-ksiazki-szczepien.html


O słabym pokryciu rota i bardzo dyskusyjnej skuteczności tutaj:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1598813773663861?pnref=story
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1575210532690852

Sepsa, Posocznica, SIRS (Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej ang. systemic inflammatory response syndrome)

"poza meningokokami, sepsę mogą wywoływać m. in.: gronkowce, pneumokoki, paciorkowce, E. coli, wśród grzybów – Candida albicans, a wśród wirusów - wywołujące gorączki krwotoczne. - Nie ma szczepionki przeciwko sepsie – dodaje prof. Cianciara. - Są natomiast szczepionki przeciwko niektórym bakteriom, które mogą powodować sepsę, np. przeciwko meningokokom lub pneumokokom.http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/sepsa-przyczyny-objawy-leczenie-posocznicy_34796.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepionka-przeciwko-pneumokokom-jaki.html


Gorączka nie zawsze jest objawem - kwestia organizmu, sytuacji, patogenu.
"Posocznica na początku ma objawy przypominające grypę. Gorączka, ból gardła i mięśni, osłabienie, przyśpieszone bicie serca i oddech. Ale symptomy mogą też być przeciwne – obniżona temperatura ciała (poniżej 36°C), spadek ciśnienia, duszności. Gdy zakażenie się rozszerza, objawy szybko narastają. Bardzo charakterystyczna jest drobna wysypka – czerwona bądź sinawa, na kończynach i tułowiu – która nie blednie pod wpływem ucisku. Pojawiają się także zaburzenia krzepnięcia krwi, zatrzymanie wydzielania moczu, nudności i wymioty – zależnie od tego, które narządy zostały zaatakowane.http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/posocznica-sepsa-zaczyna-sie-niewinnie_35797.htmlKryteria diagnostyczne

Rozpoznaje się go, gdy u chorego występują co najmniej dwa z następujących objawów:
 • czynność serca powyżej 90 uderzeń na minutę
 • temperatura ciała poniżej 36 °C lub powyżej 38 °C
 • częstość oddechów spontanicznych powyżej 20 na minutę; w badaniu gazometrycznym krwi tętniczej PaCO2 poniżej 4,3 kPa (32 mmHg)
 • liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm³ lub powyżej 12000 komórek w mm³, lub obecność ponad 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych.
Powyższe objawy wywołane są uwalnianiem cytokin i ich wpływem na poszczególne narządy i tkanki.

https://www.medme.pl/choroby/sepsa,391.html

Poszerzone kryteria SIRS
 • temperatura ciała poniżej 36 °C lub powyżej 38 °C
 • czynność serca powyżej 90 uderzeń na minutę
 • częstość oddechów spontanicznych powyżej 20 na minutę (lub wentylacja mechaniczna)
 • nagłe zmiany świadomości
 • masywne obrzęki lub dodatni bilans rzędu >20 ml/kg m.c./dobę
 • hiperglikemia przy braku współistnienia cukrzycy
 • liczba leukocytów we krwi poniżej 4000 komórek w mm³ lub powyżej 12000 komórek w mm³
 • obecność ponad 10% niedojrzałych granulocytów obojętnochłonnych
 • CRP i prokalcytonina > 2 odchylenia standardowe powyżej normy
 • wysycenie hemoglobiny tlenem


 • wskaźnik sercowy >3,5 l/min/m²
 • narastające objawy upośledzenia czynności narządów
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_og%C3%B3lnoustrojowej_reakcji_zapalnej  14 komentarzy:

  1. szczepionka przeciw menigokokom zawiera jedynie jedną grupę osłabionych bakterii menigokoka- Neisseria meningitidis grupy C. I tylko taki wystepuję w tejże szczepionce. Nadmienic należy, że w Europie Środkowej, a więc także mówimy o Polsce, zakażenia meningokokowe grupy C praktycznie nie wsytępują , bywają przyczyna zakażeń jedynie w 10 %, pozostałe zakażenią to w 70 % zakażenia menigokokiem grupy B. Na dzisiaj w Polsce nie jest dostepna szczepionka przeciwko menigokokom grupy B, a jedynie C...... która może się sprawdzac w Ameryce Pn, gdzie zakażenie typu C jest częstsze niz u nas. Podsumowując: stosowanie szczepionki meningokokowej C u polskich dzieci jest bezcelowe. Uczciwy i dobrze poinformowany lekarz na pewno przekaże taką informację swoim pecjentom

   OdpowiedzUsuń
  2. https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/953437854703707/?comment_id=970684449645714&reply_comment_id=1121712877876203&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

   OdpowiedzUsuń
  3. Według statystyk te szczepienia dla grubo ponad 99,999% dzieci nie przydadzą się, ponieważ ICHM zdarza się niezwykle rzadko, dlatego gdyby to było wyłącznie ubezpieczenie bez żadnego wpływu na organizm to może trochę szkoda pieniędzy ale nie zaszkodzi zdrowiu  Natomiast w przypadku tej szczepionki pewności nie ma czy nie zaszkodzi, a doniesień mało nie jest, serotypów meningokoków jest też wiele, dlatego skuteczność tej szczepionki jest niska, zależy od miejsca zamieszkania, trzeba ją regularnie powtarzać i szczepić się przeciwko wielu serotypom, co jest dość kosztowne http://szczepienie.blogspot.com/p/ichm-meningokoki-czyli-dwoinka.html

   Ci co zmarli z powodu meningokoów będąć jednocześnie przeciwko nim zaszczepieni to zwykle z innego powodu serotypu zmarli, w każdym razie jest to trochę podejrzane zwłaszcza gdy przypadki dotyczyły czasów gdy przeciwko meningokokom szczepiło się dobrowolnie i mało kto to robił, a żeby jednocześnie umrzeć z ich powodu to po prostu nieprawdopodobny pech typu 2x wygrać w totka, no chyba, że jednak to nie była całkowicie losowa sprawa i szczepionka miała w tym swój udział np.
   Chłopiec zmarł dwa dni po szczepieniu przeciwko meningokom
   "Pokazali zdjęcie umierającego syna, by namówić do szczepienia dzieci. Chłopiec zmarł w ciągu doby.Tego dnia 7-letni Mason źle się poczuł. Niecałą dobę później już nie żył. Dziś jego rodzice chcą, by ich tragedia stała się przestrogą dla innych."
   http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,19665554,pokazali-zdjecie-umierajacego-syna-by-namowic-do-szczepienia.html#Czolka3Img
   "Boy, 7, dies of rare form of meningitis in just two days despite being vaccinated against the disease http://www.dailymail.co.uk/news/article-2523550/Boy-7-dies-rare-form-meningitis-just-days-despite-vaccinated-disease.html#ixzz410emaWHP

   Czy to może nie był przypadek? Co ciekawe dr. med. Johann Loibner miał podobne obserwacje tzn. niemała część szczepionych p. meningokokom, przez niego samego zaszczepionych pacjentów zmarła z powodu meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowego. Podzielił się obawami publicznie. Dopiero po ok. 4 latach walki sądowej, po odebraniu licencji wykonywania zawodu lekarza przez austriacką izbę lekarską z powodu negowania szczepień sąd wyrokiem prawomocnym nakazał izbie lekarskiej przywrócenie licencji, gdyż nie dopatrzył się uchybień. Dokumentacja medyczna pacjentów była bez zarzutu, lekarz powoływał się na fakty.
   https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1133556070025217/?comment_id=1133566133357544&reply_comment_id=1133573673356790&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7Dhttp://www.impfschaden.info/forum/index.php?topic=7628.0

   OdpowiedzUsuń
  4. U nas krew w kale, ulewanie, kolki i w efekcie 2 antybiotyki i miesiąc w szpitalu. Dopiero posiew krwi, kału i moczu wykazał co i jak. Przedtem podwyższone znaczne CRP
   Podejrzewali sepsę w efekcie bakteriemia i zapalenie płuc.

   OdpowiedzUsuń
  5. Już do tygodni włoska telewizja trąbi o nowych zachorowaniach na zapalenie opon mózgowych w Toskanii. Może nie tyle nowych, co wciąż tych samych. Przytacza się wciąż te same przypadki osób, które można policzyć na palcach jednej ręki. I bez przerwy się do nich wraca. Lekarze wyrażają swoją opinię: oprócz tych kilku zachorowań w Toskanii, w całych Włoszech sytuacja jest dokładnie taka sama, jak zawsze. Nie istnieje konieczność szczepienia całego społeczeństwa. Czyli że bez przerwy wałkuje się temat, który nie istnieje.
   Zapalenie opon mózgowych, choroba bardzo ciężka, czasem śmiertelna, na szczęście występuje bardzo rzadko i co najważniejsze, nie powoduje epidemii. Istnieją szczepienia na jej niektóre odmiany, nie gwarantują jednak pokrycia zupełnego.
   Kwestia szczepień to jeden z głównych problemów, przed którym stoi społeczeństwo, a głównie rodzice małych dzieci. Tak ze szczepieniem, jak i z nieszczepieniem wiąże się pewne ryzyko. Mój przyjaciel, zielarz i farmaceuta skwitował: „W jednym i drugim przypadku, rodzice muszą wziąć na siebie odpowiedzialność”. Taka już nasza niewdzięczna rola... a najgorsze są presje, mniej lub bardziej jawne, lepiej czy gorzej ukrywane. Do nich należy, moim zdaniem, insynuowanie, jakoby istniała „epidemia”, która nie istnieje.
   Rozumiem lekarzy: prawdopodobnie w swej praktyce natykają się na ciężkie choroby, które były do uniknięcia i dlatego starają się jak najbardziej uczulać i promować prewencję. Ale przecież nie oni decydują o tym, jakie tematy porusza się w telewizji...
   Najwyraźniej toś tu manipuluje informacją, by zbijać kokosy...
   W Rzymie, przed ośrodkami szczepień ludzie zaczynają się gromadzić jeszcze w nocy. Kolejkowicze pilnują porządku rozrowadzając między sobą numerki nieoficjalne, zanim jeszcze zostaną otwarte drzwi ośrodków i będą mogli się zaopatrzyć w numerki oficjalne. Jednym słowem, psychoza. https://wlochyodpodszewki.blogspot.com/2017/01/szczepic-czy-nie-szczepic.html?m=1

   OdpowiedzUsuń
  6. Sepsa nie jest chorobą sama w sobie jak czytam takie bzdury to mi się wszystko w środku trzęsie. ... moja córka miała sepse meningokokowa 20 lat temu . Lekarz powiedział, że przed sepsa nic nie uchroni bo sepsa nie jest chorobą sama w sobie a tylko totalnym wycienczeniem organizmu , w wyniku którego dochodzi do sepsy . Sepse można mieć od bakterii , wirusa ale również być z niczego tzn nie można się doszukać źródła zakażenia

   OdpowiedzUsuń
  7. Medialne manipulacje- meningokokowe zapalenie mózgu
   Mieszkam w Włoszech.Ostatnio media bardzo się postarały i nagłaśniają wszystkie przypadki meningokokowego zapalenia mózgu.Wybuchła panika i Włosi masowo zaczęli się szczepić.Ostatecznie chyba trochę przedobrzyli i Minister Zdrowia musiał sprostować:
   "Nie ma powodów do paniki. Poziom zachorowań jest stabilny, a śmiertelność utrzymuje się na bardzo niskim poziomie-w ubiegłym roku poniżej 20 przypadków."
   Przynajmniej konkretne liczby 20 przypadków śmiertelnych w 59 milionowym kraju.
   Ale żeby nie było tak pięknie to jednak zalecają szczepienie dzieci (nie podając oczywiście ile dzieci było w tych 20 przypadkach), a u dorosłych, szczególnie seniorów szczepienie na grypę, bo na nią umiera rocznie 7000 osób- tu już konkretna manipulacja, bo oczywiście ani słowa o kiepskiej skuteczności szczepienia,te 7000 zgonów to niekoniecznie przez ten konkretny wirus zawarty w szczepionce, NOPy są bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ szczepi się grupy ryzyka, osoby starsze z chorobami przewlekłymi i jak coś się dzieje po szczepieniu to oczywiście to nie NOP, ale słabe serce, czy inne schorzenie na które pacjent cierpi od lat.
   W sprawie szczepienia na grypę Ministerstwo zdrowia nie może przyjąć innego stanowiska, bo jak co roku organizuję kampanię proszczepienną na skalę całego kraju. Także jak ludzie wykupują szczepienie na meningokoki to im nie pasuje, bo nie o to szczepienie chodziło ;-) Naród jakiś oporny ( a może świadomy?) i mimo dużego zaangażowania nie chce szczepić się przeciw grypie.
   W zeszłym roku u mnie w regionie lekarze dostawali premię, jeśli przekonają do szczepienia określony procent pacjentów- ta procedura wzbudziła sporo wątpliwości wśród społeczeństwa i w sumie efekt był odwrotny do zamierzonego,także przedobrzyli ;-)
   Wracając do meningokoków kilka dni temu u mnie w regionie był przypadek 3 letniego chłopca z meningokokowym zapaleniem mózgu. Dziecko przeżyło.Zainteresowało mnie to, bo w lokalnym radiu powiedzieli, że dziecko było szczepione-więc się ucieszyłam, że mamy takie niezależne media :-) Zajrzałam do sieci, ale tam już gorzej- nigdzie nie znalazłam informacji, że dziecko było szczepione, za to jak najbardziej info, że pani Minister zdrowia złożyła wniosek o darmowe szczepienia na meningokoki dla wszystkich (dotychczas tylko dzieci miały je za darmo). W sumie to głupio byłoby namawiać do szczepień wykorzystując fakt zachorowania dziecka szczepionego, więc lepiej taktycznie przemilczeć to co niewygodne :-/ No chyba, że podciągną to pod to, że dziecko przeżyło, bo szczepione, chociaż stan był bardzo ciężki(dziecko musiało być przewiezione do specjalistycznego szpitala) i tak naprawdę o tym że dziecko przeżyło zadycydowała szybka i trafna diagnoza - i chyba na to w pierwszej kolejności powinni uczulić społeczeństwo.
   Podsumowując można tak manipulować faktami, że szczepienie zawsze "na wierzchu"... http://derstandard.at/2000050436852/Massenhysterie-um-Meningitis-Infektionen-in-Italien https://www.suedtirolnews.it/politik/impfung-gegen-meningitis-wird-kostenlos

   OdpowiedzUsuń
  8. "Niestety jest to choroba śmiertelna. W 99% przypadków pacjent niestety umiera. Od 4 do 25% populacji ma w sobie meningokoki."
   http://moje-gniezno.pl/artykuly/czytaj/16510/dwoje-dzieci-zmarlo-na-sepse-krewny-jednej-z-ofiar-rowniez-zachorowal.html

   OdpowiedzUsuń
  9. http://zdrowie.trojmiasto.pl/Smiertelne-zakazenie-w-gdynskim-przedszkolu-n114936.html Dziewczynka przyjechała rano na SOR do szpitala miejskiego w Gdyni z powodu gorączki która utrzymywała się u niej od poprzedniego wieczora. Przyjęto ja na oddział pediatryczny, tego samego dnia pojawiły się też objawy (bóle różnych narzadow) była to sepsa najostrzejsza. Przewieziono ja na OIOM, po czym już tak naprawdę nie było dla niej ratunku bo krew zaczęła się ważyć. Wszystko trwało 24h.

   OdpowiedzUsuń
  10. Jest kilka rodzajów meningokoków powodujących sepsę na które trzeba się zaszczepić.

   1. Meningokoki typu B (Bexsero) Cena szczepienia (jedna dawka): 395.00 zł
   2. Meningokoki A, C, W135, Y (Nimenrix) Cena szczepienia: 195.00 zł
   3. Meningokoki A, C, W135, Y (Menveo) Cena szczepienia: 195.00 zł
   4. Meningokoki typ C (Neisvac C) Cena szczepienia (jedna dawka): 168.00 zł

   Podsumowując: 1 tys. zł, a jedna dawka nie wystarczy, trzeba po kilka, co jakiś czas

   OdpowiedzUsuń
  11. Sepse, mogą wywoływać wirusy, grzyby (np. Candida albicans) i bakterie: gronkowce, pneumokoki, paciorkowce, E. coli, ale przede wszystkim meningokoki, których nosicielem jest co piąty zdrowy człowiek, zwykle niebędący nawet tego świadomy. Żyją w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej. Możemy się nimi zainfekować tylko przez bezpośredni kontakt, poprzez drogę kropelkową (podczas kaszlu lub kichania), bezpośrednią (w czasie pocałunku) lub pośrednią (korzystając ze wspólnych naczyń czy sztućców). Meningokoki nie przeżywają poza organizmem człowieka, dlatego też nie zarazimy się nimi np. na basenie czy przebywając z osobą chorą w tym samym pomieszczeniu.

   OdpowiedzUsuń
  12. Dożylne podawanie kortyzolu, witaminy C, oraz witaminy B1
   Wyniki wstępnych badań przeprowadzonych pod kierunkiem dr. Paula Marika na Eastern Virginia Medical School (EVMS) wskazują, iż dożylne podawanie kortyzolu, witaminy C oraz witaminy B1 jest efektywne w zatrzymaniu postępu sepsy. Skuteczność tej terapii została też potwierdzona na Old Dominion University. Badania przeprowadzono na dwóch grupach po 47 osób, gdzie w grupie kontrolnej było 19 zgonów, natomiast w grupie poddanej nowej terapi 4 zgony. Według autora terapia nie ma skutków ubocznych, co jest dodatkowym powodem, dla którego sugeruje on, aby tą metodę zacząć stosować, zanim zostanie ona oficjalnie zatwierdzona[39].
   https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sepsa

   OdpowiedzUsuń
   Odpowiedzi
   1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369216625643

    Usuń
  13. Na powikłania po meningokokach umiera około 20 osób (głownie dzieci) rocznie, w większości przypadków są to dzieciaki tak chore na inne schorzenia, że infekcja jest tylko gwoździem do trumny i w ich przypadku szczepionka niewiele by pomogła. Ale nawet zakładając, że szczepiąc całą populację faktycznie ochronimy te 20 dzieci, zakładając że starczy ta szczepionka za 200 zł, zakładając że starczy zaszczepić te 400 000 dzieci rocznie (to wszystko są założenia prawdopodobnie fałszywe), zakładając że liczba powikłań poszczepiennych wynosi dokładnie zero, wychodzi nam 4 miliony na uratowane życie. Cztery miliony, żeby uratować życie jednego dziecka.

   Pytanie - ile dzieciaków można uratować, gdyby te pieniądze przeznaczyć na inne cele związane z medycyną?

   osoby ze zwiększonym ryzykiem charakteryzują się między innymi tym, że szczepionki niewiele im dają, albo zgoła nic. O wiele większa korzyść dla np osób starszych jest z suplementacji witaminą D3 oraz cysteiną, które będą miały o wiele większy wpływ na wszystkie choroby zakaźne i ogólny stan zdrowia, niż nawet kilka szczepionek, które ochronią przed kilkoma schorzeniami w znikomym stopniu.

   I tu jest cały problem z biznesem szczepionkowym - niczym homeopatia, odwraca on uwagę od rozwiązań które są naprawdę skuteczne. Najlepszy przykład to propagandowy artykuł, który jest niechlubnym bohaterem tego wykopaliska - próbuje się wmówić ludziom, że powinni szczepić dzieci na meningokoki, w praktyce prędzej wygra się w totolotka, niż straci zdrowe dziecko z powodu braku takiej szczepionki. Zwykłe zwrócenie uwagi na odżywianie i uzupełnianie niedoborów (np w Polsce około 90% dzieciaków nie otrzymuje w pożywieniu dawki jodu uznanej przez WHO za minimum) miałoby o wiele większy wpływ na zdrowie populacji o wiele niższym kosztem.

   OdpowiedzUsuń

  Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
  Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.