sobota, 14 września 2013

Karmienie piersią, a szczepienia przeciwko rotawirusom

MP.PL jedyny tak wielki i poważany portal w Polsce, oczko w głowie koncernów, zgromadził już tak wiele treści, że jest taką trochę biblią. Przynajmniej w tym sensie, że każdy znajdzie coś dla siebie np. osoby mocno opowiadające się za szczepieniami lubią krótkie mocne hasła i dla nich są teksty jak:

"Karmienie piersią nie wpływa niekorzystnie na odpowiedź immunologiczną i nie stanowi przeciwwskazania do szczepień" 
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76255

Stanisław Wyspiański Macierzyśstwo wiki


Sporo podobnych informacji tam znajdziemy. Głównie w sekcji "szczepienia" lubują się w dodawaniu krótkich i ubogich w liczbę źródeł informacji co zwykle niby dementują mity... ale to temat na inną notkę.
Niestety aby znaleźć jakieś obiektywne informacje, które chociaż rzucają jakikolwiek cień na ten cudowny wynalazek ludzkości jakim są szczepienia jest troszkę pod górkę. Takie informacje są trudniej dostępne, na końcu dłuższych tekstów, trudniejszych do znalezienia (gorzej spozycjonowanych) i do tego nawet drobniejszym drukiem...

Jak się jednak postaramy możemy znaleźć informacje, które stoją w jawnej sprzeczności z powyższym czyli np:
"Pokarm kobiecy zawiera substancje neutralizujące rotawirusy, które mogą unieczynniać część podanej dawki szczepionki. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania pomimo szczepienia, można więc zrezygnować z proponowania karmienia piersią podczas szczepień iniekcyjnych jako działania przeciwbólowego, jeśli podczas tej wizyty zdecydowano się także na szczepienie przeciwko rotawirusom" 
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/rotawirusy/show.html?id=86832

"W badaniach in vitro zauważono natomiast neutralizujący wpływ pokarmu kobiecego na szczepy wirusów zawarte w szczepionkach, który prowadził do zmniejszenia efektywnej dawki szczepionki (przy dużym mianie neutralizacyjnym nawet o 70%). Może to wynikać z obecności w pokarmie swoistych wydzielniczych IgA, a także neutralizujących wielocukrów (np. laktadheryny). Efekt neutralizujący pokarmu kobiecego w największym stopniu dotyczył typu G1 rotawirusa (zwłaszcza szczepu zawartego w szczepionce Rotarix, w mniejszym zawartego w preparacie Rotateq), największym mianem neutralizacyjnym charakteryzował się pokarm kobiet w krajach rozwijających się (np. Indie, Bangladesz, Malawia, Nikaragua), a najmniejszym w krajach uprzemysłowionych (np. Stany Zjednoczone). Autorzy wykazali znacznie większe stężenie swoistych IgA przeciwko RV w pokarmie kobiet w krajach rozwijających się, prawdopodobnie ze względu na częstszy kontakt naturalny z RV krążącymi w populacji (częstsze nawracające zakażenia).
Choć trudno te wyniki bezpośrednio przenosić na skuteczność ochronną szczepienia, sugerowano, że ten efekt może – przynajmniej częściowo – tłumaczyć mniejszą skuteczność szczepionek przeciwko RV u dzieci w biednych krajach rozwijających się." 
http://www.mp.pl/artykuly/70130

Osoby mocno opowiadające się za szczepieniami mogą się zdziwić :-) Jeszcze bardziej się zdziwią gdy przeczytają kilka informacji z końca tej strony...

Znaczenie karmienia piersią także w kontekście chorób i szczepień
http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html


Nie jest tajemnicą, że to właśnie karmienie piersią sprawia, że infekcje rotawirusowe (i nie tylko) są w znakomitej większości bajecznie łagodne, bywają prawie niezauważalne. 

Ale o tym raczej na MP.PL sobie szeroko nie poczytamy możliwe, że z prozaicznego powodu: na naturalnym mleku matki trudno zarobić.
Ponieważ karmienie piersią chroni w okresie kiedy rotawirusy (i nie tylko) mogą być największym kłopotem sens szczepień robi się bardzo malutki, żeby nie powiedzieć żaden dlatego takie informacje nie będą popularne wśród rodziców podejmujących decyzję o szczepieniu oczywiście. Producenci szczepionki przeciwko rotawirusom nie strzelają sobie w stopę i nie ograniczają rynku zbytu do mam karmiących MM.

Dlatego rzetelnie informują drogich rodziców w ulotkach szczepionek, że nie wiedzą nic o powyższym problemiku, czyli:

"Karmienie piersią Nie ma dostępnych danych potwierdzających, iż karmienie piersią redukuje skuteczność działania szczepionki Rotarix przeciwko zapaleniom żołądka i jelit spowodowanym przez rotawirusy. Dlatego karmienie piersią podczas szczepienia szczepionką Rotarix może być kontynuowane." 
http://www.mederi.malbork.net.pl/system/data/upfiles/rot.pdf

"Noworodki i niemowlęta zwłaszcza do 6 miesiąca życia karmione piersią, chronione są przed klinicznymi objawami zakażenia HRV przez przeciwciała otrzymane in utero drogą przezłożyskową oraz przez przeciwciała zawarte w pokarmie kobiecym. W siarze i mleku matki przeciwciał przeciw HRV (w klasie Ig A) jest szczególnie dużo w ciągu pierwszych 5 dni laktacji i wykazuje się ich obecność do 9 miesiąca laktacji (Ramachandram M. et al: Lack of maternal antiboolies to P serotypes may predispose neonates to infections with unusual rotavirus strains. Clin. Diag. Lab. Immunol. 1998, 5, 527-530.). Opisana ochrona przed zakażeniem wydaje się skuteczna, gdyż w badaniach własnych istotnie częściej (p<0 23="" 6="" 77="" a="" anie="" aszcza="" bezpo="" biegunk="" br="" ca="" ci="" cz="" czynnik="" do="" dziecka="" e="" ekspozycja="" go="" hrv="" i="" jednym="" jesienno-zimowym="" jest="" karmienie="" karmionych="" kontakt="" kt="" lub="" matki.="" miesi="" mniejszej="" mo="" mog="" na="" nara="" naturalne="" naturalnie="" ni="" nie="" niemowl="" nosiciele="" ny.="" okresie="" one="" osoby="" profilaktyki="" re="" realizowa="" redni="" rotawirusem="" rzadsza="" sposob="" sprzyja="" stotliwo="" stwierdzono="" sztucznie="" t="" te="" u="" w="" ycia="" z="" zachorowa="" zaka="" zatem="" ze="" zw="">Krystyna Bernat, Alina Trojanowska, Maria Karska
„Zakażenia rotawirusowe jako problem epidemiologiczny, kliniczny i pielęgnacyjny”
http://www.neurocentrum.pl/biblioteka/zagrozenie_zdrowia/bernat.doc
http://www.practest.com.pl/annales-universitatis-mariae-curie-sklodowska-sectio-d-medicina-vollv-supplvii-2000r-spoleczne-zagro

"Naturalnymi czynnikami zwiększającymi odporność na zakażenie rotawirusami (HRV) jest właściwa dieta oraz prawidłowy ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego. Szczególne znaczenie ma karmienie piersią, ponieważ w mleku matki aż do 9. miesiąca laktacji obecne są przeciwciała w klasie IgA neutralizujące HRV (Dziechciarz P, Wernik T, Zalewski T. Wewnątrzoddziałowe zakażenia rotawirusami. Pediatr Pol 1997, 72: 499-502. ) . Przeciwciała przeciwko rotawirusom zawarte w mleku matki, jednak nie tylko chronią organizm niemowlęcia przed cząsteczkami wirusa ale również wpływają destrukcyjnie na wiriony zawarte w szczepionkach( Trang NV, Braeckman T, Lernout T, et al. Prevalence of rotavirus antibodies in breast milk and inhibitory effects to rotavirus vaccines. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2014, 10(12): 3681-3687.) , wobec tego niezwykle istotne jest ustawiczne prowadzenie badań nad udoskonaleniem szczepionek i czynnikami ochronnymi dla nich (Angel J, Steele DA, Franco MA. Correlates of protection for rotavirus vaccines: Possible alternative trial endpoints, opportunities, and challenges. Hum Vaccin Immunother 2014, 10(12): 3659-3671. ) , a także nad preparatami aktywnymi wobec wirusów infekujących przewód pokarmowy (Mohamed MS, Abd El-Hameed RH, Sayed AI, et al. Novel antiviral compounds against gastroenteric viral infections. Arch Pharm (Weinheim) 2015, 348(3): 194-205 )
Monika Oleksy , Katarzyna Koligot , Andrzej Dryś , Grażyna Gościniak
„Występowanie rotawirusów i adenowirusów u dzieci z objawami biegunki na terenie Dolnego Śląska”
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-4-598.pdf.

"Z reguły pierwsze zakażenie przebiega najciężej, przy czym dzieci, które nie ukończyły pierwszego miesiąca życia często nie prezentują objawów zakażenia. Uwarunkowane jest to obecnością przeciwciał pochodzących od matki, które przedostały się przed porodem przez łożysko do organizmu dziecka bądź też przyjmowane są razem z matczynym mlekiem. Poza tym w przewodzie pokarmowym niemowlaka aktywność powierzchniowych proteaz obecnych na komórkach wyścielających światło jelita jest mniejsza niż u osoby dorosłej. Aby wirus mógł wniknąć do wnętrza komórki i tym samym wywołać chorobę, ludzkie proteazy muszą odpowiednio zmodyfikować białka powierzchniowe wirusa. Przebycie zakażenia i choroby w zasadzie chroni przed ponownym zachorowaniem, ale mogą się zdarzyć powtórne zakażenia o subklinicznym przebiegu. Odporność uwarunkowana jest obecnością przeciwciał neutralizujących przeciwko białkom wirusowym VP4 i VP7. Specyficzne immunoglobuliny klasy G mogą przetrwać w surowicy do 6 miesięcy od zakażenia, a wydzielnicze immunoglobuliny klasy A obecne są w stolcu przez ponad 6 miesięcy. Zakażenie indukuje także odpowiedź limfocytów T. Właściwa dieta, karmienie piersią, flora bakteryjna przewodu pokarmowego to znane czynniki zwiększające odporność na wirusa.
lek. Marcin Czarnecki, prof. dr hab. Andrzej Gładysz;
„Zakażenia rotawirusowe”
http://pulsmedycyny.pl/2581182,83427,zakazenia-rotawirusowe?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Firefox

Producent rotateq w ogóle o karmieniu piersią nie wspomina w tym kontekście, bo po co, jedyny raz słowo "karmienie" pada w zdaniu:
"nie są dostępne dane dotyczące stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz nie zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu na płodność lub rozrodczość u zwierząt." http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000669/WC500054185.pdf

Chociaż to tylko ulotki szczepionek, które i tak zwykle rodzic w ręku nigdy nie ma (do rzadkości należą sytuacje gdy rodzic dostanie taką ulotkę, zwykle jeśli sam się nie wykłóci lub nie wyszuka to jej nie zobaczy).

Nie żebym był podłym człowiekiem, ale gdybym był takim producentem szczepionek to przeprowadzałbym wszelkie badania jakie się da. Jak wyjdą fajnie to marketingowcom kazałbym o tym wyć w reklamach, w marketingu szeptanym i na rozmaitych profilach FB typu "Wielka Tak dla wszystkich szczepień..." itd... natomiast gdyby badania wyszły niefajne to bym ich nie publikował i napisał właśnie coś takiego jak wyżej, czyli, że:
"ponieważ badań nie ma to nie można nic powiedzieć. Złego tym bardziej. Dlatego problemu też nie ma, a mówić, że istnieje jakiekolwiek problem nie wolno bo badań nie ma, Powtarzam: nie ma badań, a jak ktoś uważa, że jest problem to nie udowodni nic bo badań nie ma:-),My mamy pieniądze, armię prawników i w sądzie takiego kogoś zlicytujemy za same insynuacje, że problem może być. Nikt nam nic nie zrobi bo ludzi nie stać na robienie takich badań i nie są zorganizowani aby coś razem zrobić więc mogą skoczyć. Szczepić się, raz raz bo tak mówi święty kalendarz szczepień a jak nie, to Twój rząd Ciebie zmusi dzięki moim lobbystom! ;)" - to bym wyraził, ale napisałbym oczywiście mądrzej i pewnie krócej, czyli prawie jak akapit wyżej ;-)

Oczywiście osoby mocno opowiadające się za szczepieniami zwykle w takie postawienie sprawy nie wierzą, bo producenci szczepionek mają bardzo dobre serduszka i nigdy by niewygodnych badań nie ukrywali przecież! https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1576742652537640?pnref=story - tu kilkadowodów, a tu jeszcze więcej:
http://szczepienie.blogspot.com/p/koncerny-ukrywaja-badania-niewygodne.html

Mamy wierzyć, że koncerny mają dobre serduszka bo chodzi o dobro dzieci i w tej kwestii koncerny farmaceutyczne są zawsze OK, w innych to wiadomo, ale w tej nie. To niestety w dużym stopniu jest kwestia naiwności, wiary i silnego odczuwania politpoprawności. Nie każdy się do tego nadaje. Niektórzy są po prostu sceptyczni / krytyczni tak samo wobec wszystkiego.


Wracając jednak do poważniejszych dywagacji to problem jest. To tylko przykład, czubeczek góry... który wyszedł bo pewnie chyba się ktoś z kimś nie do końca dogadał i na portalu sponsorowanym przed producenta szczepień pojawiły się między tymi jednoznacznie pozytywnymi także takie informacje..
O manipulacji związanej z przeciwciałami od matki i karmieniem piersią - czyli jak długo chronią przeciwciała matczyne? kilka miesięcy czy tak długo jak długo matka karmi?: https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1558755831002989?pnref=story

Nawet w najbardziej proszczepiennym artykule mp nie mogą jednak całkiem zignorować ochronnego działania karmienia piersią:
"Czy niemowlę karmione wyłącznie piersią jest chronione przed biegunką RV? Czy takiemu dziecku należy także zaproponować szczepienie przeciwko RV?
Wyniki badań klinicznych oceniających ryzyko zachorowania na pozaszpitalną biegunkę RV i hospitalizacji z tego powodu u dzieci karmionych piersią lub mlekiem modyfikowanym dały sprzeczne wyniki. Jeśli jednak efekt ochronny przed zachorowaniem na pozaszpitalną biegunkę RV istnieje, to tylko w okresie wyłącznego karmienia piersią. Po wprowadzeniu pokarmów uzupełniających lub karmienia mieszanego (w Polsce w większości przypadków w 4.–7. mż.) efekt ochronny zanika. Mamy więc do czynienia raczej z odsunięciem ryzyka zachorowania na późniejszy wiek niż długotrwałą ochroną. Ryzyko ciężkiej biegunki RV i hospitalizacji z tego powodu szybko się zwiększa po 6. miesiącu życia i jest największe do 24. miesiąca życia, dlatego szczepienie należy zaproponować wszystkim kwalifikującym się do niego niemowlętom bez względu na sposób żywienia. Niemowlęta karmione wyłącznie piersią także odnoszą wymierne korzyści ze szczepienia."

http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/rotawirusy_ekspert/show.html?id=113554


Obowiązkiem każdego lekarza jest zachęcać wg.
"Ponieważ szczepienie zalecane oznacza szczepienie korzystne dla zdrowia dziecka, stąd w takich przypadkach wymagana jest raczej proaktywna postawa lekarza (zachęcenie), a nie zachowanie reaktywne (np. ograniczenie się do suchego pytania: "Jest szczepionka, czy chcą Państwo z niej skorzystać?"). O właściwym przekazywaniu pełnej informacji w przystępny sposób każdemu rodzicowi przypomniał Minister Zdrowia w komunikacie z 25 października 2011 roku opublikowanym w związku ze skargami rodziców, którzy nie zostali odpowiednio poinformowani.
http://www.mp.pl/artykuly/70130,pytania-do-eksperta-szczepienie-przeciwko-rotawirusomNa koniec ciekawostki, cytaty z ulotki:
"Obserwowano przypadki przeniesienia wydalonego wirusa szczepionkowego na seroujemne osoby mające kontakt z osobami szczepionymi."  
Więcej w temacie http://szczepienie.blogspot.com/2015/02/szczepione-dzieci-moga-zarazac-zywymi.html

Cytuje dalej:

"Mechanizm immunologiczny, za pomocą którego Rotarix chroni przez zapaleniem żołądka i jelit nie został ostatecznie wyjaśniony. 

Zależność pomiędzy poziomem przeciwciał powstającym po szczepieniu, a ochroną przed zapaleniem żołądka i jelit wywołanym przez rotawirus nie została ustalona."

https://www.gsk.com.pl/DownloadProductResource.aspx?ID=213


Jakie informacje otrzymują rodzice na temat skuteczności szczepionki?
"Zaszczep i problem z głowy" zgodnie z http://szczepienie.blogspot.com/2016/03/matematyka-eksperci-proszczepionkowcy.html

Warto dodać, że pokrycie szczepionki RV5 przeciwko rotawirusom to około 20%, ponad 70% infekcji wywołanych jest typem wirusa G9, które nie jest zawarty w szczepionce.  
Źródło: E. Bernatowska "Czy potrzebujemy nowych szczepionek?", Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015
Przy szczepionce RV1 pokrycie to ledwo 12% wg. cytowanej przez FOS prezentacji.
 • Szczepionka RV5 pokrywa G1 (11,8%), G2 (1,2%), G3 (7,9%) i G4 (1,6%) [warto przypomnieć, że w Polsce dominuje G9 - 71% przed którym nie chroni szczepionka]
 • Szczepionka RV1 jest tylko przeciwko typowi G1 i ma pokrycie 11,8%.
https://www.facebook.com/113220068768123/photos/a.324589757631152.72839.113220068768123/841493532607436/?type=1
http://www.aotm.gov.pl/bip/assets/files/zlecenia_mz/2014/123/AWA/123_AWA_OT_4350_17_Rotateq_2014.07.17.pdf

Chociaż inne źródła wskazują na większe pokrycie:
"Rotateq – zawiera 5 zmodyfikowanych szczepów rotawirusa cieląt WC3, do których wprowadzono gen z rotawirusa człowieka odpowiedzialny za ekspresję odpowiedniego białka powierzchniowego determinującego typ serologiczny lub genotyp – G1, G2, G3, G4 i P[8]. Dzięki temu uzyskano 5 szczepów przypominających rotawirusy ludzkie należące do najczęstszych typów serologicznych, co zapewnia szerokie spektrum ochrony. Szczepionka jest także przeznaczona do podawania młodym niemowlętom, ale w 3 dawkach w odstępie co najmniej 4 tygodni. Jest dostarczana w postaci gotowej do podania (2 ml płynu w plastikowej tubce). Szczep WC3 słabiej niż RIX4414 namnaża się w przewodzie pokarmowym i w dużo mniejszym stopniu jest wydalany w stolcu (p. pyt. 15.)."
http://www.mp.pl/artykuly/70130


W latach 90. duże nadzieje wiązano ze szczepionką o nazwie RotaShield (tetrawalentna, atenuowana, zawierająca reasortanty szczepów atakujących ludzi i rezusy), która jednak została wycofana ze względu na stwierdzony związek pomiędzy szczepieniem a występowaniem wgłobienia jelit u zaszczepionych dzieci. Obecnie w centrum uwagi pozostają dwie obiecujące szczepionki: Rotarix firmy GlaxoSmithKline i Rotateq firmy Merck. Rotarix jest szczepionką monowalentną, zawierającą atenuowany szczep ludzkiego rotawirusa G1P[8], Rotateq zaś - szczepionką pentawalentną, zawierającą reasortanty niosące białka ludzkich serotypów G1, G2, G3, G4 i P[8], bazującą na szczepie WC3 krowiego rotawirusa (patrz ramka obok).
http://pulsmedycyny.pl/2579851,99017,szczepionka-przeciw-rotawirusom-zarejestrowana-w-usa?utm_source=copyPaste&utm_medium=referral&utm_campaign=Chrome


Istnieje związek między genetyką gospodarza mikroflory jelitowej, oraz podatność na infekcje wirusowe u ludzi.
Relevance of secretor status genotype and microbiota composition in susceptibility to rotavirus and norovirus infections in humans.
Host genetic factors, such as histo-blood group antigens (HBGAs), are associated with susceptibility to norovirus (NoV) and rotavirus (RV) infections. Recent advances point to the gut microbiome as a key player necessary for a viral pathogen to cause infection. In vitro NoV attachment to host cells and resulting infections have been linked to interactions with certain bacterial types in the gut microbiota. We investigated the relationship between host genotype, gut microbiota, and viral infections. Saliva and fecal samples from 35 adult volunteers were analysed for secretor status genotype, the gut microbiota composition by 16S rRNA gene sequencing, and salivary IgA titers to NoV and RV. Higher levels of IgA against NoV and RV were related to secretor-positive status. No significant differences were found between the FUT2 genotype groups, although the multivariate analysis showed a significant impact of host genotype on specific viral susceptibilities in the microbiome composition. A specific link was found between the abundance of certain bacterial groups, such as Faecalibacterium and Ruminococcus spp., and lower IgA titers against NoV and RV. As a conclusion, we can state that there is a link between host genetics, gut microbiota, and susceptibility to viral infections in humans.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28358023z
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol4832009.htmlKarmienie piersią, a szczepienia

Większość przeciwciał matczynych ma izotyp IgG i są metabolizowane w czasie. Jednakże, nawet niskie poziomy niechronionych przeciwciał matczynych nadal hamują odpowiedź immunologiczną niemowlęcia na szczepienie. Odnotowano, że reakcje immunologiczne na wszystkie typy szczepionek, w tym szczepionki żywione atenuatem, inaktywowane i podjednostkowe, są hamowane przez obecność przeciwciał matczynych [2].
Specyficzne przeciwciała wywołane przez szczepienie, w tym izotypy IgA, IgM i IgG, są wydzielane do ludzkiej siary i mleka, z wydzielniczą IgA przeważającą klasą przeciwciał. W czasie karmienia piersią te połknięte przeciwciała zapewniają ochronę śluzówki poprzez hamowanie adhezji i inwazji organizmów komensalnych i patogennych oraz poprzez promowanie ich wykluczenia i neutralizacji [3] .
„Mimo że neutralizacja wirusów żywych atenuowanych szczepionek często jest sugerowana jako wyjaśnienie słabej odpowiedzi immunologicznej w obliczu matczynych przeciwciał, jednak nie wyjaśnia to, dlaczego matczyne przeciwciała tłumią żywe ale i inaktywowane szczepionki jak i nieneutralizujące przeciwciała również skutecznie blokują odpowiedź immunologiczną na szczepionki”
Być może matczyne przeciwciała reagują na każdy patogen, który dostaje się do organizmu dziecka, nie ważne czy będzie to antygen szczepionkowy czy nie. Matczyne przeciwciała raczej nie rozumieją, że „o, to jest pożądany antygen – nie ruszamy”, tylko neutralizują wszystko, co może być niebezpieczne dla dziecka i widocznie spotyka to antygeny szczepionkowe
http://szczepienie.blogspot.com/2016/11/przeciwciaa-matczyne-odpowiedz.html (długi tekst z tłumaczeniem pewnego badania)


Szczepienia, a karmienie piersią - rotawirusy
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html (zbiór informacji na temat znaczenia karmienia piersią przy szczepieniach przeciwko rotawirusom)


WIRUS ODRY – REAKCJE ODPORNOŚCIOWE ZWIĄZANE Z NATURALNYM ZAKAŻENIEM ORAZ ODPOWIEDZIĄ POSZCZEPIENNĄ Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2011.
"Wiek osoby szczepionej – prawdopodobieństwo uzyskania serokonwersji oraz poziom indukowanych przeciwciał są determinowane przez poziom istniejących przeciwciał matczynych i dojrzałość układu odpornościowego dziecka w chwili szczepienia [19, 75]. Wyniki badań przeprowadzonych przez Janaszek i Ślusarczyka [32] sugerują, że poziom przeciw- ciał przekazywanych przez matkę jest uzależniony od tego w jaki sposób matka uzyskała przeciwciała, tzn. czy w wyniku naturalnego zakażenia wirusem odry (matki urodzone przed rokiem 1969) czy w wyniku szczepienia (urodzone po 1975 roku). Poziom przeciwciał u osób szczepionych jest niższy niż u osób, które uzyskały przeciwciała w wyniku naturalnego zakażenia [41]. Niższy poziom przeciwciał przeciwko odrze u kobiet szczepionych ma znaczący wpływ na zanik odporności u nieszczepionych niemowląt [44, 83]. Wynika z tego jeden z problemów związanych ze szczepieniem przeciwko odrze, a mianowicie wysoki odsetek zachorowań wśród niemowląt poniżej pierwszego roku życia. Sytuacja taka miała miejsce w Polsce podczas epidemii w latach 1997–1998, kiedy to zapadalność na odrę wśród dzieci poniżej 1 roku życia była 4,5 razy wyższa niż w populacji ogólnej [32]. Zachorowania wśród małych dzieci są dość niebezpieczne i zwiększają ryzyko rozwoju podostrego stwardniającego zapalenia mózgu w późniejszym okresie życia [1, 49]. Rekomendowany wiek szczepienia różni się regionalnie i jest wynikiem wypracowanej równowagi pomiędzy optymalnym wiekiem dla uzyskania serokonwersji a prawdopodobieństwem zakażenia wiru- sem odry przed okresem szczepienia [8]." 
http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5032011235.pdf


Andrew Wakefield były lekarz chirurg i naukowiec - ochrona przeciwko odrze, a szczepienia i przeciwciała od matki:
"Niemowlęta mają ograniczoną zdolność do wytwarzania odpowiedniej odporności i są podatne na poważne infekcje odrowe. W czasach przed szczepieniami matki przekazywały swoim dzieciom dobrą odporność bierną przez łożysko i karmiąc piersią. Ta odporność bierna chroniła niemowlęta w okresie zwiększonej podatności na zachorowanie, dopóki nie były w stanie lepiej radzić sobie z odrą poprzez wytworzenie własnej, aktywnej odporności.W erze szczepień szczepionka przeciwko odrze zniszczyła naturalną odporność zbiorową i zastąpiła ją tymczasową, nieodpowiednią quasi-odpornością zbiorową, która uzależnia społeczeństwo od szczepień i niesie za sobą podwyższone ryzyko poważnych powikłań. Oto krótkie omówienie, w jaki sposób zniszczono naturalną odporność zbiorową.Szczepienia przerwały wzrost odporności zbiorowej wynikającej z naturalnego występowania odry oraz towarzyszący mu spadek zachorowalności i śmiertelności. Z tego powodu trudno jest przewidzieć, jak zaszczepione populacje mogą odpowiedzieć na, przypuśćmy, nowy szczep wirusa odry, który ucieknie spod „ochrony” stworzonej przez szczepionki przeciwko odrze (zmutuje). Populacja nie jest odporna na mutujące wirusy, więc grozi nam ponowna wysoka zachorowalność i śmiertelność z powodu odry.Zaszczepione matki nie przekazują swoim dzieciom (poniżej roku życia) odpowiedniej odporności biernej. Niemowlęta nie są w stanie wytworzyć odpowiedniej reakcji immunologicznej na szczepionkę przeciwko odrze, a w przypadku braku odporności biernej u matki nie są chronione w ciągu pierwszego roku życia, co wystawia je na ryzyko poważnych infekcji odrowych.W odróżnieniu od naturalnej odry, szczepionka przeciwko odrze nie zapewnia trwałej odporności i znaczna część zgłoszonych przypadków odry dotyczyła osób, które zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie.Zwiększenie odporności za pomocą powtarzanych dawek szczepionki przeciwko odrze nie jest trwałe i gwałtownie spada. Jedyną odpowiedzią regulatorów i producentów na odnotowywany spadek odporności poszczepiennej jest podawanie coraz większej liczby szczepionek. Szczepienia są bardzo dochodowe, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, właśnie dlatego, że nie są wystarczająco skuteczne."
Cytowane fragmenty pochodzą z
http://vaxxedthemovie.com/notes-herd-immunity-andrew-wakefield/
http://prawdaoszczepionkach.pl/uwagi-dotyczace-odpornosci-zbiorowej,62,308.htm (tłumaczenie)

Szczepienia interferują z przeciwciałami z mleka matki?

Szczepienia - karmienie piersią powoduje, że szczepionki mogą być nieskuteczne? Karmienie piersią skutecznie zapobiega i łagodzi biegunki u dzieci?
Mało znany jest problem interferencji przeciwciał matczynych z antygenami ze szczepionek co może mieć niebagatelny wpływ na skuteczności szczepień. Ciekawostką jest również fakt, że "wirusy z „żywych” szczepionek namnażają się w organizmie matki..." oraz, że "wirus różyczki po szczepieniu kobiety karmiącej może być wydzielany w mleku"
http://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/show.html?id=76255

Interesujące badanie pokazujące dlaczego dzieci podatne na powtarzające się infekcje ucha środkowego nie odpowiadają na szczepienia zgodnie z oczekiwaniami. Okazuje się, że odpowiedź jest żadna, albo bardzo słaba z powodu wychwytywania antygenu przez matczyne przeciwciała (jeszcze zanim antygeny stają się dostępne dla odpowiedzi immunologicznej) co także wynika, ze specyfiki działania układu odpornościowego noworodków (słabą pamięć komórek B i komórek T oraz słaba funkcję komórek prezentujących antygen)
“Here we describe very low antibody responses to routine pediatric vaccinations in a cohort of children prone to repeated middle ear infections. (...)
Neonatal responses to vaccination are typically absent or poor due to maternal antibody capturing vaccine antigen before it becomes available for an adaptive immune response and because neonates have poor B-cell and T-cell memory and poor antigen presenting cell function.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3884640/

Karmienie piersią, a szczepienie przeciwko rotawirusom
"Pokarm kobiecy zawiera substancje neutralizujące rotawirusy, które mogą unieczynniać część podanej dawki szczepionki. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania pomimo szczepienia, można więc zrezygnować z proponowania karmienia piersią podczas szczepień iniekcyjnych jako działania przeciwbólowego, jeśli podczas tej wizyty zdecydowano się także na szczepienie przeciwko rotawirusom"
http://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/rotawirusy/show.html?id=86832 (całą wymowa artykułu jest łągodniejsza, niż wycięty cytat dlatego warto doczytać)
Szerzej http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html

"Występowanie rotawirusów i adenowirusów u dzieci z objawami biegunki na terenie Dolnego Śląska Rotavirus and adenovirus occurrence in children with diarrhea symptoms
in Lower Silesiam, Monika Oleksy 1,2/, Katarzyna Koligot 3/, Andrzej Dryś 4/, Grażyna Gościniak 3/, Hygeia Public Health 2015, 50(4): 598-603
Naturalnymi czynnikami zwiększającymi odporność na zakażenie rotawirusami (HRV) jest właściwa dieta oraz prawidłowy ekosystem mikrobiontów przewodu pokarmowego. Szczególne znaczenie ma karmienie piersią, ponieważ w mleku matki aż do 9. miesiąca laktacji obecne są przeciwciała w klasie IgA neutralizujące HRV [35]. Przeciwciała przeciwko rotawirusom zawarte w mleku matki, jednak nie tylko chronią organizm niemowlęcia przed cząsteczkami wirusa ale również wpływają destrukcyjnie na wiriony zawarte w szczepionkach [36], wobec tego niezwykle istotne jest ustawiczne prowadzenie badań nad udoskonaleniem szczepionek i czynnikami ochronnymi dla nich [37], a także nad preparatami aktywnymi wobec wirusów infekujących przewód pokarmowy [8]
[..] WHO mianem biegunki określa oddanie przez dziecko karmione w sposób sztuczny lub mieszany trzech lub więcej stolców o płynnej lub luźnej kon- systencji w ciągu doby; u dzieci karmionych piersią dwóch wypróżnień więcej niż zazwyczaj [2]. Bie- gunka, to również zwiększenie ilości wypróżnień bez względu na wiek dziecka, czy sposób karmienia [3] oraz oddanie jednego stolca patologicznego zawiera- jącego elementy, takie jak: krew, ropę czy śluz [4-6]. Zwykle biegunka jest podstawowym objawem zakażenia przewodu pokarmowego, które może mieć podłoże: bakteryjne, wirusowe lub pasożytnicze [2, 7]. Pod względem klinicznym biegunki dzielimy na ostre i przewlekłe. Kryterium podziału stanowi czas utrzymywania się objawów, do 14 dni i powyżej 14 dni [4].
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-4-598.pdf
25 Rynas S, Dzieciątkowski T, Młynarczyk G. Zakażenia adenowirusami u pacjentów z zaburzeniami odporności. Postepy Hig Med Dosw 2013, 67: 964-972. 
26. Dzieciątkowski T, Rola A, Midak-Siewirska A. Adenowirusowe zakażenia ludzi. Post Mikrobiol 2008 47(1): 15-22

Szerzej http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html

W innym artykule napisane jest wprost: "Karmienie piersią nieco zmniejsza ryzyko zachorowania na biegunkę rotawirusową,"
http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/show.html?id=61310


"Biegunki o etiologi wirusowej", Solarska, Midak-Siewirska, Dzieciątkowki Post. Mikrobiol., 2009, 48, 3, 197-206
Interesującą jest obserwacja, iż najmniej niemowląt choruje przed ukończeniem 12 tygodni, co tłumaczone jest przekazywaniem przeciwciał ochronnych wraz z mlekiem matki [4,19] 
"Sezonowa zapadalność na biegunki o etiologii adenowirusowej jest taka sama wśród chłopców i dziewczynek. Częstość zapadania na biegunkę spowodowaną przez adenowirusy wśród dzieci karmionych mlekiem matki wynosi 19,2% w przeciwieńśtwie do niemowląt kariomonych pokarmem sztucznym 47,8%, co dowodzi, że otrzymywanie przez dziecko przeciwciał matycznych może być wystarczające do zapobiegnięcia zakażeniu [43]
Biegunki adenowirusowe dotyczą głównie dzieci do 2 roku życia, bowiem u większości pacjentów w wieku do lat 4 wykrywane są przeciwciałą skierowane przeciwko HAdV-40/40 [35]
"Dzieci karmione mlekiem matki posiadjaą inną florę fizjologiczną, niż te karmione sztucznym pokarmem, przez co ciężkie biegunki występują u nich rzadziej.  [..] Nieliczne badania wykazują skuteczność podawania probiotyków, które skracają czas trwania biegunki [23, 25, 63] [..] U dzieci którym podawano preparaty Lactobacillus, stwierdzano mniejszą ilośc biegunek w porównaniu z grupą kontrolną [12,23,63] [..] Wykazano redukcję ilości zakażeń rotawirusowych oraz nasilenia ich przebiegu u pacjentów, którym podawano Bifedobacterium bifidum i S. thermophilus [25,62]
Karmienie piersą nie jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki [..] 
http://www.pm.microbiology.pl vol4832009
Szerzej http://szczepienie.blogspot.ca/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html

Warto zazaczyć, że ciężkie biegunki, tzw. "grypy żołądkowe" u dzieci powodują różne wirusy. Nie tylko popularne rotawirusy, adenowirusy, astrowirusy, kaliciwirusy (jak norowirusy - dawniej znane jako wirusy typu Norwalk, norowirusy najczęstsza przyczyna biegunek u dorosłych), pikornawirusy, torowirusy, a także inne różne wirusy należace do korona- czy entereowirusów odpowiadające za 2 do 10% zakażeń biegunkowych (5, 11, 47, 56, 57, 65. Jak herpeswirusy takie jak CMV, EBV (szczególnie u pacjentów z niedoborami immunologicznymi 22, 8, 68, 51, 70, 29, 34. 6. 26, 42. 20Przypisy dotyczą "Postępów mikrobiologii 2009, 48, 177-180. 
W przypadku dzieci, bakterie są przyczyną 15% przypadków, a najczęściej spotykanymi bakteriami są Escherichia coli, Salmonella, Shigella, oraz Campylobacte. Niektóre rodzaje żywności zazwyczaj związane z chorobą to surowe lub niedogotowane mięso, drób, owoce morza oraz jajka, surowe kiełki, niepasteryzowane mleko oraz sery zwarowe, soki owocowe i warzywne
Znaczenie mają też bakterie z rodzaju Campylobacter, rzadziej spotykanymi przyczynami biegunek są inne bakterie, toksyny i pasożyty (najczęstszą przyczyną jest to jednak Giardia lamblia – choć może to również być Entamoeba histolytica oraz Cryptosporidium[16].).
Toksygenna Clostridium difficile jest istotną przyczyną biegunki, do którego szczególnie często dochodzi u osób w podeszłym wieku[12]. Niemowlęta mogą przenosić te bakterie bez rozwijania objawów[12]. Jest to częsta przyczyną biegunki u osób hospitalizowanych, często związana ze stosowaniem antybiotyków[20]. Wywoływane przez Staphylococcus aureus biegunka może również wystąpić u osób przyjmujących antybiotyki[21]. Biegunka podróżnych jest rodzajem zazwyczaj bakteryjnego zakażenia przewodu pokarmowego. Leki zobojętniające wydają się zwiększać zagrożenie zakażenia w przypadku wystawienia na działanie mikroorganizmów, w tym Clostridium difficile, Salmonellę oraz Campylobacter[22]. Zagrożenie jest większe w przypadku przyjmowania inhibitorów pomp protonowych niż w przypadku antagonistów receptora H2[22]. Bakterie i pierwotniaki podatne na leczenie to m.in. Shigella[54] Salmonella typhi[55], oraz Giardia[23]. W przypadku osób, u których stwierdzono Giardia lub Entamoeba histolytica, zalecane jest stosowanie tinidazolu zamiast metronidazolu[56][23]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaka%C5%BCenia_przewodu_pokarmowego

"W badaniach in vitro zauważono natomiast neutralizujący wpływ pokarmu kobiecego na szczepy wirusów zawarte w szczepionkach, który prowadził do zmniejszenia efektywnej dawki szczepionki (przy dużym mianie neutralizacyjnym nawet o 70%). Może to wynikać z obecności w pokarmie swoistych wydzielniczych IgA, a także neutralizujących wielocukrów (np. laktadheryny). Efekt neutralizujący pokarmu kobiecego w największym stopniu dotyczył typu G1 rotawirusa (zwłaszcza szczepu zawartego w szczepionce Rotarix, w mniejszym zawartego w preparacie Rotateq), największym mianem neutralizacyjnym charakteryzował się pokarm kobiet w krajach rozwijających się [..]" 
http://www.mp.pl/artykuly/70130

Rotawirus powodujący całkiem sporo zgonów? 
Jednak właściwie tylko w krajach III świata.
Z dzieci do 5 roku życia umiera tam jedno na 8 dzieci. Biegunki stanowią ok 15% tych zgonow. Źródło polskie http://pomocafryce.org/smiertelnosc-dzieci/
Biegunki rotawirusowe są poważnym problemem krajów Afrykańskich, ja również w krajach Ameryki Południowej. W krajach tych dostęp do lekarza jest utrudniony, co w szczególności przekłada się na zwiekszenie umieralności z powodu, jak by się mogło wydawać "zwykłej biegunki...", a jednak. "Rocznie z powodu biegunek umiera 1,46 mln dzieci, co stanowi 78% zgonów w skali świata [14]. Śmiertelność z powodu biegunek to problem globalny, jest ona jedną z trzech głównych przyczyn zgonów wśród dzieci [15]. Szacuje się, że rocznie na całym świecie z ich powodu umiera 1,87 mln dzieci poniżej 5 r.ż., co stanowi 19% zgonów w tej grupie wiekowej [14]."
Źródło: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu- Rotavirus and adenovirus occurrence in children with diarrhea symptoms in Lower Silesia. "Szczepionka ta może znaleść zastosowanie w krajach Afrykańskich, gdzie wskaźnik umieralności na rotawirusowe zapalenie żoładkowo-jelitowe jest najwyższy"
http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2015/hyg-2015-4-598.pdf

W krajach III świata to nie ebola, nie AIDS, nie malaria, nie ospa, nie odra tylko właśnie biegunka! "
Cytat:
"Licząc z dorosłymi, biegunki zabierają więcej osób niż malaria, AIDS, ospa i sporo innych chorób zakaźnych razem wziętych." Źródła:
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1596413,1,zycie-bez-wody-i-wc.read 
http://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/UNICEF-Zanieczyszczona-woda-i-zle-warunki-sanitarne-kazdego-dnia-sa-przyczyna-smierci-dzieci
http://szczepienie.blogspot.ca/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html

O objawach niepożądanych związanych ze szczepionką
http://www.webmd.com/children/vaccines/rotavirus-rv-vaccine
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/rotavirus.html
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1598813773663861?pnref=story
http://szczepienie.blogspot.com/2015/06/rotawirusy-karmienie-piersia-szczepionka.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3690811/ - dość szerokie opracowanie tematu rowarirusów i szczepień


Naukowcy z CDC zalecają aby matki przerwały karmienie piersią w celu zwiększenia „skuteczności” szczepionek
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20442687
Chodzi o szczepienie doustne przeciwko rotawirusom. W uproszczeniu mówiąc jest ryzyko, że patogeny ze szczepień mogą być neutralizowane przez przeciwciała z mleka matki. Warto zaznaczyć, ze chodzi o zaniechanie KP tylko w okresie szczepienia.
Dlaczego te szczepionki można podać tylko między 6 a 24 tygodniem życia?
"Ten krótki okres na rozpoczęcie i zakończenie szczepienia wynika z konieczności zapewnienia Twojemu dziecku jak najszybciej ochrony przed zachorowaniem, a także ze względów bezpieczeństwa. Nie sprawdzono bowiem, jak dzieci starsze tolerują podanie poszczególnych dawek.
https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/61310,szczepienie-przeciwko-rotawirusom


Więcej podobnych informacji:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1598813773663861?pnref=storyhttps://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/843383372375823/
https://www.facebook.com/113220068768123/photos/a.324589757631152.72839.113220068768123/841493532607436/?type=1
O manipulacji związanej z przeciwciałami od matki i karmieniem piersią:
http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html


Trudne pytania o rotawirusy:
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1598813773663861?pnref=story

Lepsze karmienie niż szczepienie - czyli kilka linków o karmieniu piersią KP #mleko
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/820706511310176/
http://justpaste.it/kv90 - Więcej o KP - czyli o dobroczynnym wpływie mleka matki

Terapia alternatywa dla szczepień? Okazuje się, że istnieje terapia dla ludzi z niezbyt wydolnym układem immunologicznym czyli seroterapia.
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1590703437808228


Więcej równie strasznych tekstów na
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-bcg-pneumo-rota-wzw-b-polio.html

Znaczenie karmienia piersią także w kontekście chorób i szczepień
http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html

7 komentarzy:

 1. witam :) moj synek byl narazony na rotawirusa... karmilam go wowczas piersia - nie byl na to szczepiony... mial bodajze 8 miesiecy.... otoz ... dorosli - dwa dni nie wychodzenia z toalety plus goraczka plus kilka dni lekkie chodzenie do toalety... moj maly - co prawda czestsze przystawianie do piersi ale tylko dwie rzadsze kupy, jeden haft - jak ulanie... ale ogolnie wszystko oki - wiecej pic mu sie chcialo..ale zamiast kompotu dawalam piers.. na drugi dzien normalnie kompot... stres byl .ale okazalo sie ze nie potrzebnie !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I tak to w zdecydowanej większości przypadków wygląda. Na takich przypadkach się jednak nie zarobi.

   Usuń
 2. Gwiazdka 2016 Ja syn 5 l. Mąż szwagier siostra i mama , a poźniej w teściowa wszyscy gorączka wymioty biegunka. Synek 3 miesiace karmiony piersią nie zaraził się ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Akurat szczepionka na rotawirusy to najgorsza szczepionka, która jest na polskim rynku. Być może w Finlandii jest inna, ale jeśli chodzi o polską to jest tak naprawdę kanadyjska i nie chroni przed epidemiami wystepującymi u nas.

  W zeszłym roku po zaszczepieniu córki mieliśmy mega problem, bo po tej szczepionce córka przestała się załatwiać w ogóle (szczepionka jest podawana doustnie). Przez ponad 2 miesiące nie przybrała na wadze, nie załatwiała się bez wspomagania. Jeszcze przez kolejnych kilka tygodni, gdy objawy ustały to non stop wymiotowała po niemal każdym jedzeniu.

  Po rozmowie z gastrologiem okazało się właśnie, że to najgorsza szczepionka i jest masa niezgłaszanych przypadków tego typu. Nasz też nie został zgłoszony (dowiedzieliśmy się za późno), bo lekarze boją się procedur. Jedno się zawsze powtarzało - przed szczepionką każdy mówił żeby szczepić, a już po objawach, gdy rozmawialiśmy z lekarzami to każdy mówił, że to nie ma sensu, bo przed niczym akurat ta szczepionka nie chroni. Te mityczne rotawirusy to wirusy grypy żołądkowej. W dodatku szczepów jest kilkadziesiąt, a my kupujemy szczepionkę z Kanady na ich szczepy. Dzieci znajomych po tej szczepionce normalnie chorowały na grypę żołądkową i trafiały do szpitala.

  Nie jestem antyszczepionkowcem, córka zaszczepiona na wszystko co potrzeba, ale warto pamiętać, że szczepionki to też leki, a w tym środowisku dużo jest marketingu i propagandy. Warto czasem włączyć myślenie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Co do rota: zarówno ESPID jak i ECDC zalecają rozpoczęcie szczepienia między 6 a 8 tygodniem życia, gdyż badania pokazują, że jest to bezpieczniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 5. A jak w ogóle wygląda karmienie piersią, jeśli już pojawi się zarażenie rotawirusami u dziecka? Wiem, że czasem może być to spore utrudnienie, a w dodatku, kiedy pojawi się hospitalizacja. Na stronie https://apteline.pl/artykuly/rotawirusy-u-dzieci-objawy-zakazenie-jak-sobie-z-nim-radzic-kiedy-konieczna-jest-hospitalizacja znajdziecie wszystkie potrzebne szczegóły na ten temat i dowiecie się, jak walczyć z tymi rotawirusami.

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.