Dur brzuszny TYPHI Vi TyT- szczepionka durowo – tężcowa Ty- szczepionka durowa

Dur brzuszny jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez pałeczki duru brzusznego Salmonella enterica serowar Typhi.

Choroba charakteryzuje się zróżnicowanymi objawami klinicznymi, stopniowym narastaniem objawów, długotrwałym okresem zdrowienia i skłonnością do nawrotów.

Źródłem zakażenia jest zakażony objawowo bądź bezobjawowo człowiek. Materiałem zakaźnym jest przede wszystkim kał, rzadziej mocz.
Dur brzuszny szerzy się głównie przez wodę i żywność zanieczyszczone wydalinami zakażonych ludzi. Szczególnie niebezpieczne są skażone ściekami zbiorniki wodne (awarie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej), produkty mleczne oraz jarzyny uprawiane na polach nawożonych odchodami ludzkimi. Możliwe jest także zakażenie bezpośrednie od zakażonego człowieka (droga fekalno-oralna).

Wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy, wyjątkowo – drogi oddechowe.
Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 3 tygodni, najczęściej 10-14 dni.
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=143WHO każdego roku na świecie rejestruje się 22 miliony zachorowań na dur brzuszny oraz 220 tys. zgonów będących bezpośrednim następstwem choroby.
http://szczepienia.pzh.gov.pl/who-rekomenduje-nowa-szczepionke-przeciw-durowi-brzusznemu/

Dokładne mycie owoców i warzyw przed spożyciem, a także picie tylko czystej wody z pewnego źródła i unikanie kontaktu z nieczystościami skażonymi bakteriami. Bardzo ważne jest mycie rąk przed jedzeniem, ponieważ dur brzuszny (podobnie jak np. czerwonka), należy do tzw. chorób brudnych rąk. Możliwe też przyjęcie szczepionki uodparniającej; odporność zyskuje się po jednej dawce na okres około 3 lat. Na rynku polskim dostępne są dwie szczepionki: Ty i Typhim Vi (szczepionka polisacharydowa)."

Dlaczego wycofano się z tego szczepienia?
http://szczepienie.blogspot.com/2017/02/jak-choroby-zakazne-zmieniaja-wyglad-i.html


W Polsce szczepiono przeciwko durowi brzusznemu co 3 lata, ostatnio tylko grupy ryzyka. Jeszcze do 1975 roku w wieku 14, 17, 20 i tak do 60 roku życia, W 1963 startowano ze szczepieniami już od 5 roku zycia
http://szczepienie.blogspot.com/2015/08/kalendarze-szczepien-archiwalne-lata-60.html
W pierwszej połowie XX wieku dur brzuszny należał w Polsce do najczęstszych chorób zakaźnych, a Polska była krajem o najwyższej zapadalności na dur brzuszny w Europie. Obserwowano dwa okresy nasilenia epidemii: w latach 1920–1922, gdy zgłaszano po kilkadziesiąt tysięcy zachorowań i kilka tysięcy zgonów rocznie oraz w latach 1945–1947. Chorowali głównie mieszkańcy dużych miast. Następnie zapadalność zmniejszyła się. Przykładowo, wkrótce po II wojnie światowej, w 1948 roku zanotowano 7975 zachorowań i 478 zgonów. Jeszcze w latach 60. co roku zgłaszano w Polsce około 3 tysiące zachorowań i kilkadziesiąt zgonów na dur brzuszny. Choroba była pospolita i łatwo rozpoznawana przez lekarzy. Do 1976 roku prowadzono powszechne szczepienia wybranych grup dzieci i młodzieży przeciwko durowi brzusznemu. Obecnie dur brzuszny jest w Polsce chorobą zanikającą. W latach 90. XX wieku zgłaszano rocznie maksymalnie kilkanaście przypadków, a w 1998 roku zgłoszono tylko 2 przypadki tej choroby.


Utrzymywanie się zachorowań można wiązać z rosnącą popularnością turystyki zagranicznej. Opisywano epidemie hotelowe, np. na wyspie Kos w Grecji. W pozostałych krajach europejskich, podobnie jak w Polsce, dur brzuszny występuje obecnie sporadycznie. Choroba występuje nadal endemicznie w Indiach i Pakistanie, w Afryce, w Dalekowschodniej Azji, na Środkowym Wschodzie oraz w Ameryce Południowej i Środkowej. Liczbę zachorowań na dur brzuszny na całym świecie szacuje się na kilkaset tysięcy rocznie.


Na terenach, gdzie choroba występuje sporadycznie i nie prowadzi się szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu wrażliwość na zakażenie populacji jest bardzo duża. Na terenach endemicznych, gdzie występuje częste nosicielstwo, a zakażenia dotyczą głównie dzieci i młodzieży, większość populacji jest uodporniona na dur brzuszny.
https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/163255,dur-brzuszny


„U progu XX stulecia płonica w Europie uważana była za jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Poglądu tego nie mógł zmienić zauważalny już pod koniec XIX wieku spadel liczby zgonów z powodu tej choroby, toteż w Polsce po odzyskaniu niepodległości płonica – obok takich chorób jak ospa, dur plamisty, powrotny czy brzuszny – w ustawie z 1919 r. została włączona do grupy chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania zachorowań.” https://faktyoszczepieniach.wordpress.com/szczepionki-nas-nie-uratowaly-cz-ii-polska/

Jak wiele zachorowań na dur brzuszny występuje w Polsce?

W Polsce zapadalność na dur brzuszny od wielu lat utrzymuje się na niskim poziomie (poniżej 0,1 na 100 000 mieszkańców).
Rocznie notuje się nie więcej niż kilka przypadków nowych zachorowań.
Należy liczyć się głównie z zachorowaniami sporadycznymi, zawleczonymi z krajów o niskich standardach higienicznych.
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/dur-brzuszny/2/#co-to-jest-dur-brzusznyJakie szczepionki przeciw durowi brzusznemu są zarejestrowane w Polsce?

W Polsce zarejestrowane są trzy szczepionki przeciw durowi brzusznemu:

SZCZEPIONKI MONOWALENTNE
1. Nazwa: Ty- szczepionka durowa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, inaktywowana
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.


2. Nazwa: TYPHI Vi
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa
Antygeny: oczyszczony polisacharyd otoczkowy (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2)
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur, Francja
Postać: roztwór do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.

SZCZEPIONKA SKOJARZONA
Nazwa: TyT- szczepionka durowo – tężcowa
Typ szczepionki: szczepionka przeciw durowi brzusznemu i tężcowi, inaktywowana
Antygeny: inaktywowane bakterie Salmonella typhi i toksoid tężcowy
Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.,
Postać: zawiesina do wstrzykiwań
Dawka: 0,5 ml.


http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=143&sz=1303&to=szczepionkaDur Brzuszny jest chorobą rzadką ( łącznie 27 przypadków w ciągu 10 ostatnich lat) a cholera od lat w Polsce nie występuje.
Zarówno cholera jak i dur są wywoływane przez bakterie.
Dur który u nas się zdarza, bardzo dobrze reaguje na antybiotyki. Natomiast szczepionki przeciw durowi i przeciw cholerze mają niską immungenność, tzn trzeba się doszczepiać co 2-3 lata.
Żółta febra którą często straszy się przed wyjazdami jest przenoszona przez komary, z rodzaju który w  Polsce nie występuje. Zagrożenie to dotyczy pewnych konkretnych regionów, rzadko kiedy całych krajów.
Warto zaznaczyć, że cholera i dur są zależne od warunków sanitarnych. Aczkolwiek zachorowania zdarzają się także w krajach o wyższym poziomie życia epizodycznie, nie umyte ręce i przygotowanie surówki etc.
Szczepienia dostępne w Polsce są zalecane dla osób wyjeżdżających w rejony w których te choroby występują.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.