czwartek, 15 marca 2012

Wirus RSV syncytium nabłonka oddechowego - umieralność (Respiratory Syncytial Virus)

Często przedmiotem żartów staje się szczepionka na katar. Okazuje się, że niesłusznie.
Z powodu wirusów powodujących katar umierają rocznie dziesiątki jeśli nie setki tysięcy dzieci, także w krajach rozwiniętych. W Polsce mimo refundacji leczenia jeszcze w 2017 roku zmarło kilkoro dzieci z powodu RS. Nie przeszkadza to jednak mówić "to tylko katar";) ale nie u wcześniaków...
Warto podkreślić, że nie ma dostępnej szczepionki przeciwko RSV, a dostępna jest jedynie seroterapia (lek synagis) błędnie nazywana szczepionką.

Wirus RS (wcześniej znany jako Chimpanzee Coryza Agent (CCA)) objawia się jaki typowy wirus powodujący katar, jest więc dość popularny, naprawdę groźny gdy atakuje wcześniaki, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz maluchy z wadą serca i mukowiscydozą, a więc dzieci z obniżoną odpornością.
http://szczepienie.blogspot.com/2015/03/wirus-rsv-syncytium-nabonka-oddechowego.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Rinowirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_RSV

Powikłaniem infekcji są zapalenia krtani i tchawicy, ucha środkowego, zatok, oskrzeli i płuc z towarzyszącym im bezdechem.
http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/zdrowie-dziecka/grozny-wirus-rsv-atakuje-dzieci-z-obnizona-odpornoscia_37677.html

Wirus HRSV odpowiada za kilka % hospitalizacji ludzi z podejrzeniem grypy czy zakażeniami dróg oddechowych. Okres inkubacji wynosi 2-8 dni, ale zwykle wynosi 4-6 dni. Infekcja HRSV może trwać 2-8 dni, ale objawy mogą utrzymywać się nawet do trzech tygodni.

HRSV został po raz pierwszy wyizolowany w 1956 roku z szympansa i został nazwany Chimpanzee Coryza Agent (CCA). Może być transmitowany z małp na ludzi, wirus infekuje także bydło (kozy, owce).  Źródłem rozpowszechnienia tego wirusa wśród ludzi, podobnie jak w przypadku SV40, są prawdopodobnie szczepienia przeciwko polio, które zostały skażone tym wirusem. Wrus CCA z czasem przemianowany został na RSV.
Nie udało się opracować szczepionki przeciwko RSV dostępna jest jedynie seroterapia błędnie nazywana szczepionką. (Seroterapia, antytoksyna, surowica, preparat zawierający przeciwciała czyli chodzi o odporność swoistą bierną sztuczną natomiast w przypadku szczepionki chodzi o odporność swoistą czynną sztuczną - szczepienie, w przypadku RSV także odporność swoista naturalna (przeciwciała matczyne) nie zawsze jest skuteczna - linki niżej. Najskuteczniejsze jest naturalne przechorowanie czyli odporność swoista czynna naturalna i dotyczy 95% 2 latków w Polsce, niestety ona właśnie wiąże się z ryzykiem ciężkiego przebiegu i powikłań w grupach ryzyka) https://pl.wikipedia.org/wiki/Odporno%C5%9B%C4%87_swoista
Przeciwciała z surowicy nazywane są immunoglobulinami. Co ciekawe immunoglobulina, γ-globulina, przeciwciała to nie są synonimy ale jednak często używane są zamiennie. 

Jeśli chodzi o noworodki dane pochodzące z dziesięciu krajów rozwijających się, przy intensywnych szczepieniach przeciwko polio, wskazały RSV jako najczęstszą przyczynę infekcji LRT (70% wszystkich przypadków zakażeń dolnych dróg oddechowych - LRT - Lower respiratory tract infection).
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2398/rr/599724
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_respiratory_syncytial_virus
http://szczepienie.blogspot.com/2015/09/sv-40-bialko-p53-szczepienia-polio-opv.html

"Dla wcześniaków bardzo groźny może być nawet katar
[..] są narażone na śmiertelne zakażenia dolnych dróg oddechowych i w porównaniu z urodzonymi o czasie przechodzą je znacznie ciężej i z powikłaniami alarmuje profesor Ewa Helwich z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii. "
http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16787997,dla-wczesniakow-bardzo-grozny-moze-byc-nawet-katar.html

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każde dziecko poniżej 5. roku życia choruje około 5 razy w roku, a od 600.000 do 1.000.000 zgonów dzieci jest w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z zakażeniem wirusem RS. Zgodnie z danymi europejskimi śmiertelność dzieci z grup wysokiego ryzyka z potwierdzonym zakażeniem RSV wynosi 1 - 3 proc.

Czynniki warunkujące wysokie ryzyko rozwinięcia się zakażenia RSV u dziecka   -  Wypisanie z oddziału noworodkowego (OIOM-u neonatologicznego) tuż przed lub w trakcie sezonu wirusa RS
- Narażenie na toksyny środowiskowe (zwłaszcza bierne palenie)
- Choroby zasadnicze (np. schorzenia neurologiczne)
- Duża liczebność domowników (> 4-6 osób)
- Dzielenie sypialni przez niemowlę z rodzeństwem lub innymi zarażonymi członkami rodziny
- Matka z grupy wielokrotnych urodzeń
- Rodzeństwo w wieku szkolnym
http://www.pfm.pl/baza_chorob/choroby-dzieci/niebezpieczny-dla-niemowlat-wirus-rsv/1052

"Rocznie na świecie z powodu zakażenia RSV umiera 3-4 tysięcy dzieci [..]
Śmiertelność związana z pierwotnym zakażeniem wirusem RS u dzieci skądinąd zdrowych wynosi 0,005%- 0,02% i jest ponad stukrotnie wyższa u dzieci hospitalizowanych. Najwyższa śmiertelność notowana jest u dzieci z zaburzeniami odporności i wadami wrodzonymi układu sercowo-naczyniowego. Niewątpliwy związek istnieje także pomiędzy zakażeniem RSV i przedłużającymi się epizodami bezdechów w przebiegu infekcji a zespołem nagłej śmierci niemowlęcia. Obecność wirusa RS wykazano w badaniu autopsyjnym płuc u około 25% dzieci zmarłych w obrazie tego zespołu "
http://www.czytelniamedyczna.pl/2093,immunopatologia-zakazenia-wirusem-rs.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1757088/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20666690

NBC: "RSV sends 75,000 to 125,000 children to the hospital and kills as many as 200 every year, numbers that are a little fuzzy because hospitals are not required to report deaths from RSV."
"RSV kills between 66,000 and 199,000 children annually worldwide, most of them in developing countries, where the population is more vulnerable and supportive care less available."

"dzieci ze współistniejącymi chorobami, takimi jak wady serca, choroby lub wady oskrzeli np. mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, wcześniaki, dzieci leczone immunospresyjnie) dochodzi do ciężkiego zapalenia płuc, z dusznością, bezdechem i licznymi zmianami w tkance płucnej. W tej postaci śmiertelność wynosi 37%."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_RSV


Jedna dawka synagisu kosztuje 5 tys. zł.
http://www.polskatimes.pl/artykul/59369,szczepionka-synagis-uratuje-setki-wczesniakow,id,t.html
Pomimo takich nagłówków to nie jest szczepionka tylko przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi RSV
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000257/WC500056908.pdf

"Bezpłatne szczepienia przeciwko RSV dla wcześniaków. Co roku wirus RSV atakuje około 70 procent wcześniaków."
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-bezplatne-szczepienia-przeciwko-rsv-dla-wczesniakow,nId,228000

Synagis, szczepionka wzmacniająca odporność na wirusa RS wywołującego zapalenie płuc, została objęta refundacją także dla wcześniaków urodzonych między 28 a 32 tygodniem ciąży. Do tej pory refundacja obejmowała tylko te dzieci, które urodziły się przed 28 tygodniem ciąży i/lub cierpią na dysplazję oskrzelowo - płucną. Nawet było na Wypoku. Bez refundacji jedna dawka tego leku kosztuje 3500 zł, a liczba dawek sięga nawet pięciu - w zależności od tego, czy jest to sezon zachorowalności na wirus RS.
Wirus RS jest śmiertelnie niebezpieczny dla wcześniaków - nie tylko tych urodzonych przed 28 tc. Prawie połowa wcześniaków zarażonych tym wirusem trafia na oddziały intensywnej opieki. Tylko w zeszłym roku zmarło z jego powodu 6 dzieci. Żadne z niech nie otrzymało Synagisu.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-marca-2018-r/

RSV dotyka przede wszystkim wcześniaki i dzieci z przewlekłą chorobą płuc, dlatego MZ wprowadziło program profilaktyki zakażeń i finansuje drogą szczepionkę
http://fsr.org.pl/baza-wiedzy/wczesniaki/profilaktyka-zakazen-wirusem-rs-szczepionka-synagis/
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/programy-lekowe
Szczepionka synagis uratuje setki wcześniaków
Świetna wiadomość dla rodziców. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o refundacji synagisu.
http://www.polskatimes.pl/artykul/59369,szczepionka-synagis-uratuje-setki-wczesniakow,id,t.html

"Profilaktyka zakażeń RS". Kryteria kwalifikacji do tego programu dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ToYWOTvH9kwJ:www.mz.gov.pl/__data/assets/word_doc/0018/24921/B.40.nowy_od_09.2014.docx+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

Podjęto inicjatywę aby refundacją objąć również dzieci z wadami serca (w ramach programu lekowego "Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie wrodzoną wadą serca"),
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/chybicka/8201o.pdf
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/991292710918221/


Zapadalność RSV oraz skuteczność szczepionki

Wirus RSV syncytium nabłonka oddechowego - umieralność (Respiratory Syncytial Virus) atakuje dzieci z obniżoną odpornością

1."Zakażenie RSV jest powszechne – u około 95% dzieci w 2. roku życia stwierdza się przeciwciała świadczące o kontakcie z wirusem. "

2."Do grupy szczególnego ryzyka należą noworodki z małą masą urodzeniową, niemowlęta karmione sztucznie, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną, wrodzonymi wadami serca i niedoborami układu odpornościowego. Przebieg zakażenia w tych przypadkach jest z reguły ciężki i wymaga leczenia w warunkach oddziału intensywnej terapii. Zakażenie RSV jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji z powodu zakażeń układu oddechowego u dzieci. Zakażenie RSV wykazuje sezonowość. W klimacie umiarkowanym liczba zachorowań wzrasta w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny. W okresach epidemicznych zakażenie RSV stwierdza się u około 90% małych dzieci z ostrym zapaleniem dolnych dróg oddechowych."

3."Najcięższe postacie zakażeń RSV obserwuje się u dzieci do 6. miesiąca życia. Do zachorowań dochodzi pomimo wysokiego poziomu swoistych przeciwciał pochodzenia matczynego. "

4. "Ciężkie przypadki obserwowano również u dzieci z wysokim poziomem przeciwciał indukowanych przez inaktywowaną szczepionkę."

5."U małych dzieci zakażenie może dotyczyć dolnych dróg oddechowych i przebiegać w postaci zapalenia oskrzelików (bronchiolitis) i płuc (pneumonia), rzadziej jako zapalenie tchawicy i oskrzeli (tracheobronchitis). Zakażenia górnych dróg oddechowych mają charakter „przeziębień”, których głównych objawem jest kaszel. Bardzo rzadko (poniżej 1%) pierwsze zakażenie RSV przebiega bezobjawowo. Częstym powikłaniem jest zapalenie ucha środkowego (otitis media), sporadycznie zapalenie mięśnia sercowego. "

6"W większości zakażeń RSV postępowanie terapeutyczne ogranicza się do przyjmowania odpowiedniej ilości płynów i kontrolowania ciepłoty ciała. W ciężkich przypadkach zapalenia dolnych dróg oddechowych konieczne mogą być tlenoterapia pod kontrolą gazometrii lub oddychanie wspomagane. Skuteczność stosowania terapii przeciwwirusowej (rybawiryna), jak również kortykosteroidów, nie została jednoznacznie potwierdzona. Przyjmuje się, że ich stosowanie powinno być ograniczone do uzasadnionych przypadków, podobnie jak podawanie antybiotyków (nadkażenia bakteryjne w przebiegu zakażenia RSV występują rzadko)."

7.W latach 60. XX wieku podjęto próbę stosowania inaktywowanej szczepionki przeciwko RSV. W następstwie naturalnego zakażenia u immunizowanych dzieci obserwowano ciężki przebieg choroby. Szczepionkę inaktywowaną wycofano – obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem szczepionki podjednostkowej, atenuowanej i polipeptydowej.

http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-zakazne,wirus-rsv--zakazenie-rsv----objawy--leczenie,artykul,1696397.html
Piśmiennictwo
1. Collins P.L., McIntosh K., Chanock R.M.: Respiratory Syncytial Virus, [w:] Fields B.N., Knipe D.M., Howley P.M. (red.): Fields Virology, Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1996, 1313-1351.
2. Hall C.B., McCarthy C.A.: Respiratory Syncytial Virus, [w:] Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R. (red.): Prin ciples and Practice of Infectious Diseasses, Elsevier, 2005, 2008-2021 (wyd. VI).
3. Wilczyński J., Torbicka E., Brzozowska-Binda A., Szymańska U.: Wirusowe zakażenia układu oddechowego u małych dzieci w sezonie 1996-1997, Przegl Epidemiol 1998; 52: 455-462.
Źródło: J. Cianciara, J. Juszczyk, Choroby zakaźne i pasożytnicze; Wydawnictwo Czelej
Zdrowie noworodka: wirus RSV zagrożeniem dla wcześniaka. Jak go rozpoznać i uniknąć?
http://www.mjakmama24.pl/niemowle/zdrowie/zdrowie-noworodka-wirus-rsv-zagrozeniem-dla-wczesniaka-jak-go-rozpoznac-i-uniknac,156_2286.htmlPodobnie jak z lekceważeniem grypy i demonizowaniem odry.
http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html


Najcięższe działania niepożądane, występujące podczas stosowania paliwizumabu to anafilaksja i inne ostre reakcje nadwrażliwości. Działania niepożądane, występujące często podczas stosowania paliwizumabu to gorączka, wysypka i odczyn w miejscu podania.
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000257/WC500056908.pdf

"HRSV was first isolated in 1956 from a chimpanzee, and called Chimpanzee Coryza Agent (CCA). Also in 1956, a new type of cytopathogenic myxovirus was isolated from a group of human infants with infantile croup.The HRSV is virtually the same as chimpanzee coryza virus and can be transmitted from apes to humans, although transmission from humans to apes is more common. 
American Association of Zoo Veterinarians Infectious Disease Committee Manual 2013, CHIMPANZEE CORYZA/RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV), Allison Wack, December 26, 2010, updated March 19, 2013.
http://c.ymcdn.com/sites/www.aazv.org/resource/resmgr/IDM/IDM_Respiratory_Syncytial_Vi.pdf

"The virus has also been recovered from cattle, goats and sheep, but these are not regarded as major vectors of transmission and there is no animal reservoir of the virus.HRSV can last 2–8 days, but symptoms may persist for up to three weeks.
The incubation period is 2–8 days, but is usually 4–6 days.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_respiratory_syncytial_virus

"HRSV spreads easily by direct contact, and can remain viable for a half an hour or more on hands or for up to 5 hours on countertops.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002531/
https://web.archive.org/web/20110204185922/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0002531
"Respiratory syncytial virus (RSV)". A.D.A.M. Medical Encyclopedia, PubMed Health. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine. January 2011. Archived from the original on February 4, 2011.

"Childcare facilities allow for rapid child-to-child transmission in a short period of time
http://www.journalofclinicalvirology.com/article/S1386-6532(13)00151-0/abstract
Chu, H. Y.; Kuypers, J.; Renaud, C.; Wald, A.; Martin, E.; Fairchok, M.; Magaret, A.; Sarancino, M.; Englund, J. A. (2013). "Molecular epidemiology of respiratory syncytial virus transmission in childcare". Journal of Clinical Virology. 57 (4): 343–350.doi:10.1016/j.jcv.2013.04.011. PMID 23684816.
"Scientists are attempting to develop a recombinant human respiratory syncytial virus vaccine that is suitable for intranasal instillation. Tests for determining the safety and level of resistance that can be achieved by the vaccine are being conducted in the chimpanzee, which is the only known animal that develops a respiratory illness similar to humans.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_respiratory_syncytial_virusInfection with RSV is a major health problem during early childhood and primary RSV infection occurs most often between the ages of 6 weeks and 2 years.  
Approximately one half of all infants become infected with RSV during the first  year of life and nearly all by the end of their second year of life.”
This is very  strongly indicative of vaccines being the source of RSV infection; in the US, the first vaccine is given at 6 week
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3215509/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-05/epr-p3d050508.php
http://www.vaccinationcouncil.org/wp-content/uploads/2012/03/contamination-Chimpanzee-coryza-agent.pdf
http://www.whale.to/v/contamination-Chimpanzee-coryza-agent2.pdf


Wirus RSV był wcześniej znany jako wirus kataru znanego wśród szympansów
Another important consideration in attempts to eradicate poliomyelitis by vaccination is the contamination of polio vaccines by chimpanzee coryza virus, renamed respiratory syncytial virus (RSV).
+Morris et al. (1956. Recovery of cytopathogenic agent from chimpanzees with coryza. Proc Soc Exp Biol Med; 92: 544-549) described monkey cytopathogenic agent that produced acute respiratory illness in chimpanzees at the Walter Reed Army Institute of Research and named it chimpanzee coryza virus (CCA).
Chanock et al. (1957. Recovery from infants with respiratory illness of vius related to chimpanzee coryza agent (CCA). I. Am, J Hyg; 66: 281-290) wrote on the association of a new type of cytopathogic myxovirus with infantile croup.
Chanock and Finberg (1957. Recovery from infants with respiratory illness of virus related to chimpanzee coryza agent. II. Am J Hyg; 66: 291-300) reported on two isolations of similar agents from infants with severe lower respiratory illness (bronchopneumonia, bronchiolitis and laryngotracheobronchitis). The two viruses were indistinguishable from an agent associated with the outbreak of coryza in chimpanzees (CCA virus) studied by Morris et al. (1956). A person working with the infected chimpanzees subsequently experienced repiratory infection with a rise in CCA antibodies during convalescence. They proposed a new name for this agent “respiratory syncytial virus” (RSV). RSV has spread via contaminated polio vaccines like a wildfire all over the world and continues causing serious lower respiratory tract infections in infants.
Beem et al. (1960. Association of the chimpanzee coryza virus agent with acute respiratory disease in children. NEJM; 263 (11): 523-539) isolated the virus from inpatients and outpatients in the Bobs Robert Memorial Hospital for Children (University of Chicago) during the winter of 1958-1959, in association with human acute respiratory illness. The virus (named Randall) had an unusual cytopathic effect characterised by extensive syncytial areas and giant cells. Soon, 48 similar agents were isolated from 41 patients. There were antigenic similarities between RV and Long and Sue strains of CCA; it produced illness in humans (the age range 3 weeks to 35 years): acute respiratory diseases, croup, bronchiolitis, pneumonia and asthma ranging from mild coryza to fatal bronchiolitis. The isolatation rate (46%) was particularly high among infants below six months.In Australia, Lewis et al. (1961. A syncytial virus associated with epidemic disease of the lower respiratory tract in infants and young children. Med J Australia: 932-933) and Forbes (1961. Ibid: 323-325) isolated further viral specimens identical with CCA.
Prior to July 1960, the influenza and parainfluenza viruses predominated in infant epidemic respiratory infections; in July 1961 the pattern changed abruptly with sudden increase in bronchiolitis and bronchitis, infrequent before. 58% were under 12 months, and patients under 4 years predominated. Infants with bronchiolitis and severe bronchitis yielded RCA, not previously isolated. Deaths have occurred.
Rogers (1959. The changing pattern of life-threatening microbial disease. NEJM; 261 (14): 678-683) wrote that life-threatening microbial infections continued occur despite antibiotics. Microbial agents have also changed in 1957-1958 compared with the streptococcal predominance during 1938-1940).
An “impressive” increase in the number of life-threatening enterobacterial infections has occurred. “During the preantimicrobial era most infections were acquired before admission to hospital, while in the postantimicrobial era the vast majority of infections arose in hospital.”
“Mycotic infections, especially with Candida albicans, became a major problem. Unusual serious generalised clostridial infections arose and antibiotics have not dramatically altered the risk of, or mortality resulting from, endogenous infections” in sick, hospitalised patients.
Rogers’s (1959) observations on antibiotics ineffectiveness, and new serious additional problems outlined above, fell on deaf ears.
Levy et al. (1997. Respiratory syncytial virus infection in young infants and young children. J Family Practice; 45 (6): 473-481) wrote “Respiratory syncytial virus (RSV) is the most prevalent cause of lower respiratory tract infections (LRTI) in infants and young children. Infections with RSV is a major health problem during early childhood and primary RSV infections occurs most often between the ages of 6 weeks and 2 years. Approximately one half of all infants become infected with RSV during the first year of life and nearly all infants by the end of their second year of life…in the US each year, approximately 100,000 children are hospitalised at an estimated cost of $300 million. More than half of those admitted for RSV bronchiolitis are between 1 and 3 months of age.” [Clearly implicating vaccination.]And, “In the US each year, approximately 100,000 children are hospitalised at an estimated cost of $300 million. More than half of those admitted for RSV bronchiolitis are between 1 and 3 months of age.”
RSV vaccine developed in late sixties clearly failed. Fulginiti et al. (1969). Respiratory virus immunizations. I A field trial of two inactivated respiratory virus vaccines…Am J Epidemiology; 80 (4): 435-448) and others showed the vaccine ineffective, inducing exaggerated, altered clinical response…causing RSV illness requiring hospitalisations among vaccines and delayed dermal hypersensitivity.
Simoes (1999. Respiratory syncytial virus infection. Lancet; 354: 847-852) wrote “Since it was identified as the agent that causes chimpanzee coryza in 1956, and after its subsequent isolation from children with pulmonary disease in Baltimore, USA, respiratory syncytial virus (RSV) had been described as the single most important virus causing acute respiratory-tract infections in children. The WHO estimates that of the 12.2. million annual deaths in children under 5 years, a third are due to acute infections of the lower respiratory tract. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and RSV are the predominant pathogens… vaccinated children were not protected from subsequent RSV infection. Furthermore, RSV-naïve infants who received formalin-inactivated RSV vaccine, and who were naturally infected with RSV later, developed more severe disease in the lower respiratory tract than a control group immunized with a trivalent parainfluenza vaccine”.
Data from ten developing countries, with intense polio vaccination, showed RSV the most frequent cause of LRT infections (70% of all cases).
Polio vaccines are not only ineffective in preventing paralysis, they carry the risk of contamination with many harmful adventitious microorganisms, of which only some monkey viruses have been researched in more detail. Many other potentially dangerous microorganisms remain unaddressed.Competing interests: No competing interests
http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2398/rr/599724


Uderzające było to, że wiele spośród tych szczepionych przeciw licznym chorobom dzieci „zapomniało”, jak się gorączkuje, gdyż lekko ciepławe infekcje — jak określił to pewien zaprzyjaźniony lekarz — „gotują się pod powierzchnią i nie mogą wyjść na zewnątrz”.
W literaturze medycznej natknąłem się na pewien opis z końca lat sześćdziesiątych zawierający relację z niewyjaśnionego przypadku, jaki zdarzył się w trakcie badań nad nową szczepionką. Chodziło o wirus, którego nazwa jest równie trudna do wymówienia, co szerzej nieznana, czyli Human Respiratory Syncytial Virus, w skrócie RSV. Znaczenie tych wirusów przewyższa powszechną wiedzę na ich temat. Podczas gdy na przykład każde dziecko zna wirusy grypy, znajomość wirusów RSV ogranicza się w zasadzie wyłącznie do kręgów fachowych. Powód tego stanu rzeczy jest równie typowy, co banalny: przeciwko wirusom grypy istnieje szczepionka, na której można zarobić na całym świecie miliardy dolarów, przeciw wirusom RSV szczepionki nie ma.
Specjaliści od grypy do tej pory prezentowali akademicką wiedzę, zgodnie z którą objawy grypowe są wywoływane przez całe mnóstwo wirusów, jednak odpowiedzialnością za naprawdę ciężkie przypadki przebiegające z wysoką gorączką i dużym ryzykiem powikłań obarczali z reguły wirusy grypy prawdziwej. Ale czy to odpowiada faktom? Nic podobnego.
Aby wyjaśnić i sprawdzić, jakie wirusy u dzieci do lat pięciu rzeczywiście odpowiadają za ciężki przebieg grypy, zespół naukowców w dwóch dużych szpitalach pediatrycznych w USA poddał wszystkich przyjmowanych pacjentów badaniu w celu oznaczenia występujących u nich zarazków.
Co zaskakujące, okazało się, że choć o tej porze roku zaobserwowano dość ciężką falę zachorowań na grypę, u 20 procent dzieci w wymazie z błony śluzowej stwierdzono wirusy RSV. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczynę zachorowania, uplasowały się odpowiedzialne za 7 procent przypadków wirusy paragrypy. Wirusy grypy prawdziwej odpowiadały zaledwie za 3 procent przyjęć do szpitala. Duży, 36-procentowy blok dzieliły między siebie rozmaite rodzaje wirusów. U pozostałych 39 procent pacjentów natomiast nie stwierdzono występowania żadnych wirusów.
Kolejną rzeczą, jaką zbadali naukowcy, był przebieg choroby, zależnie od wirusa, który ją spowodował. Przeciętnie pobyt dziecka w szpitalu trwał dwa dni. 79 procent dzieci zakażonych wirusem RSV miało stan zapalny oskrzeli, wśród dzieci z wirusem paragrypy — 25 procent, zaś wśród tych, u których stwierdzono wirus grypy — 20 procent.
Zapalenia płuc dostało 27 procent dzieci z wirusem RSV, 10 procent dzieci z wirusem paragrypy i 5 procent przypadków grypy. Pięcioro dzieci z infekcją wirusem RSV i jedno dziecko z wirusem paragrypy musiano przenieść na oddział intensywnej terapii, ale nie było wśród nich żadnego dziecka z wirusem grypy.
Wyniki te dobitnie wskazują na to, że wirus grypy, szczególnie w przypadku dzieci, jest stanowczo przeceniany. Jeśli już, większy sens miałoby szczepienie dzieci przeciw wirusowi RSV i paragrypy niż przeciw stosunkowo mało groźnej grypie.
http://szczepienia.wybudzeni.com/2016/05/16/wirus-rsv-bert-ehgartner/ (do zweryfikowania)

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.