niedziela, 23 marca 2014

Szczepionki na odporoność? czyli o lizatach bakteryjnych

"Szczepionki" na odporność
 • Uro-Vaxom (kapsułki - wyciąg z Escherichia coli)
 • Luivac (szczepionka bakteryjna (nieswoista)) - tabletki
 • Broncho-Vaxom dla dorosłych (kapsułki) 
 • Broncho-Vaxom dla dzieci (kapsułki) 
 • Broncho-Vaxom dla dzieci (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) 
 • Ismigen (tabletki podjęzykowe) 
 • Polyvaccinum forte (zawiesina do wstrzykiwań) 
 • Polyvaccinum mite (zawiesina do wstrzykiwań) 
 • Polyvaccinum mite (krople do nosa, zawiesina) 
 • Polyvaccinum submite (zawiesina do wstrzykiwań) 
 • ENTitis (tabletki z probiotykiem streptococcus salivarius K12)
Problem polega ze standaryzacją tych preparatów (poszczególne partie leku mogą różnić się składem), poza tym nie udowodniono w żadnym z wiarygodnie i rzetelnie prowadzonych badań klinicznych wyższości tego typu leków nad „efektem placebo”, czyli stosowania substancji obojętnej dla organizmu. Poza tym stosowane u osób z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO), np. w izolowanym niedoborze IgA, mogą wyrządzić poważne szkody! Z logicznego punktu widzenia u osób często/przewlekle chorujących należy najpierw podjąć próbę wykluczenia lub potwierdzenia PNO, a nie bezkrytycznie stosować tego typu preparaty. Producenci „doustnych szczepionek” o tym nie informują!
http://krzysztofgryga.pl/poradnia-immunologiczna/leki-na-wzmocnienie-odpornosci/
http://krzysztofgryga.pl/poradnia-immunologiczna/uklad-immunologiczny-informacje-ogolne/


"lizaty bakteryjne są przeciwwskazane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią."
http://poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/leki-wzmacniajace-odpornosc-na-recepte-jak-dzialaja_42001.html

Zastosowanie nieswoistych szczepionek bakteryjnych jako immunostymulacji tkanki limfatycznej układu oddechowego u dzieci Application of non-specific bacterial vaccines as immunostimulation of respiratory tract lymphatic tissue in children dr n. med. Robert Tomasz Kuthan1 , dr n. przyr. Robert Henryk Kuthan 1 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie Oddano do publikacji: 18.08.2
 Układ immunologiczny pełni kluczową rolę w obronie organizmu przed czynnikami infekcyjnymi. Dzięki ścisłej współpracy swoistych oraz nieswoistych mechanizmów odporności możliwa jest skuteczna ochrona przed rozwojem zakażenia. Pod wpływem stymulacji antygenami mikroorganizmów dochodzi do uaktywnienia swoistych mechanizmów odporności – odpowiedzi humoralnej oraz komórkowej. W przebiegu odpowiedzi humoralnej uczestniczą swoiste immunoglobuliny róż- nych klas (IgM, IgG, IgA, IgE), które zapobiegają powtórnemu rozwojowi choroby. Dzięki znajomości procesów rozwoju odporności możliwa jest stymulacja układu odpornościowego za pomocą preparatów farmaceutycznych. Do najczęściej stosowanych preparatów immunomodulujących należą bakteryjne szczepionki swoiste i nieswoiste. Szczepionki nieswoiste zawierają kombinacje ekstraktów różnych bakterii (najczęściej czynników etiologicznych zakażeń dróg oddechowych). Pobudzają one układ jednojądrzastych komórek żernych, zwiększają właściwości bakteriobójcze surowicy i powodują wzrost poziomu naturalnych przeciwciał.W licznych badaniach klinicznych wykazano skuteczność zarówno preparatów dojelitowych, jak i podjęzykowych zawierających lizaty bakteryjne w profilaktyce i leczeniu zakażeń układu oddechowego u dzieci. U pacjentów poddanych terapii nieswoistą szczepionką odnotowano spadek ilości epizodów infekcji układu oddechowego, a także zmniejszenie potrzeby zastosowania antybiotyków w przypadku choroby. U dzieci z nawrotowym zapaleniem migdałków podniebiennych po uzyskaniu pełnej odpowiedzi na terapię immunostymulującą można było zrezygnować z tonsillektomi
http://www.lekwpolsce.pl/download.php?dokid=542150fdd94f3


Uro-Vaxom (z Escherichia coli)
"Stosowanie preparatu uro-vaxom u chorych z nawrotowym z.u. m.-p. spowodowało zmniejszenie częstotliwości nawrotów zakażenia, szybkie ustąpienie dolegliwości subiektywnych i znacznie ograniczyło stosowanie antybiotyków."
http://www.urologiapolska.pl/artykul.php?2667
https://www.doz.pl/leki/p1303-Uro-Vaxom

Skuteczność i bezpieczeństwo nieswoistej, doustnej szczepionki wieloważnej OM-85 w zapobieganiu zachorowaniom na infekcyjne zapalenia górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3-8 lat
Wniosek: Nieswoista szczepionka wieloważna OM-85 zmniejsza, choć klinicznie w niewielkim stopniu, liczbę zachorowań na infekcyjne zapalenia górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3-8 lat z nawrotowymi zakażeniami górnych dróg oddechowych w wywiadzie.
http://www.mp.pl/artykuly/14559,skutecznosc-i-bezpieczenstwo-nieswoistej-doustnej-szczepionki-wielowaznej-om-85-w-zapobieganiu-zachorowaniom-na-infekcyjne-zapalenia-gornych-drog-oddechowych-u-dzieci-w-wieku-3-8-lat

Podawanie drogą pokarmową, są to normalne bakterii które i tak w jelitach powinny być, ma też na forach wiele pozytywnych relacji, ciekawe że to działa... i jak?

"Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych zwierząt stałocieplnych."
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82eczka_okr%C4%99%C5%BCnicy

Jeszcze ciekawostka: te bakterie tak często prowadzące do ZUM i są jednocześnie tak b. podatne na promieniowanie UV, nic tylko majtki z lampką uv nosić :D

Szczepionki na odporność są raczej średnio skuteczne (u większości nieskuteczne), teoretycznie bezpieczne (skoro w składzie tylko glicyna + lizat) Mało jest badań potwierdzających skuteczność.

" lizat bakterii o 30–40 proc. zmniejsza częstość zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych, potwierdziła metaanaliza 15 badań, która ukazała się w roku 2012 w piśmie „Pulmonary Pharmacology and Therapeutics”. "

1 tabl. zawiera 3 mg lizatu co najmniej z 1 mld komórek każdego ze szczepów następujących drobnoustrojów: Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Haemophilus influenzae 28 tabl.
http://bazalekow.mp.pl/lek/37205,Luivac-tabletki

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/lizaty-bakteryjne-wzmacniaja-odpornosc-czym-sa-lizatybakteryjne-i-kiedy-sie-je-stosuje_37043.html
Buccalin
Zawiera zabite bakterie (pneumokoki, paciorkowce, gronkowce i pałeczki hemofilne - Haemophilus infuenzae) oraz 25 mg żółci bydlęcej.
http://pediatria.mp.pl/lista/show.html?id=68287

Buccaline należy do grupy doustnych szczepionek wieloważnych, jak np. Bronchovaxom i Luivac, stosowanych w zamyśle w celu zapobiegania przeziębieniom i wspomagania układu immunologicznego. Może występować pod nazwą Buccalin.

Wątek na temat Bronchovaxom
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1474225805958240/

"Problemem przy tego typu preparatach jest brak wystarczającej liczby badań (w bazie Pubmed znalazłem pojedyncze doniesienia) i fakt, że wszystkie przeziębienia i ponad 90% zakażeń układu oddechowego u dzieci wywołują wirusy, a nie bakterie, zatem jak miałaby taka szczepionka działać? Postuluje się, że Buccaline jest w stanie stymulować produkcję wydzielniczej IgA lub może mieć wpływ na ilość krążących przeciwciał w klasie IgA. Dowiedziono, że preparat może wywołać wzrost miana przeciwciał w plwocinie u chorych z niskim mianem przeciwciał przeciwko H. influenzae. Nie udowodniono, by to zjawisko przełożyło się na zapobieganie chorobom wywołanym w zdecydowanej większości przez wirusy, jak przeziębienia. Między innymi z tego powodu produkt leczniczy nie został dopuszczony do stosowania np. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Polsce. Według informacji na stronie internetowej producenta można go kupić w Europie tylko w Austrii, Szwajcarii i Włoszech. Ponadto w Nowej Zelandii. Był też dostępny w Hiszpanii.

Szczepionka Buccaline jest bezpieczna, ale jej działanie nie zostało wystarczająco udokumentowane. Stosowanie jej w Polsce jest niezgodne z prawem, przed czym przestrzegam lekarzy (chyba że produkt sprowadzono na import docelowy). Pacjenci stosują produkt samodzielnie na własną odpowiedzialność."

Lizaty bakteryjne wzmacniają odporność. Czym są lizaty bakteryjne i kiedy się je stosuje?

Lizaty bakteryjne to leki na receptę, które są stosowane w profilaktyce zakażeń układu oddechowego. To rodzaj doustnej szczepionki zawierającej zabite bakterie bądź ich fragmenty. Lizaty bakteryjne mają w swym składzie najczęściej paciorkowce, gronkowca, Haemophilus influenzae, Klebsiellę i Moraxellę catarrhalis. Komu lizaty bakteryjne mogą przynieść największe korzyści?

Lizaty bakteryjne czyli doustne szczepionki przepisywane na receptę, są jedną z najlepiej przebadanych grup leków, które mogą odgrywać rolę w profilaktyce zakażeń układu oddechowego. Lizaty bakteryjne zawierają one zabite komórki bakterii (bądź składniki ich komórek), najczęściej izolowane z dróg oddechowych, takie jak paciorkowce (np. Streptococcus pneumoniae), gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), pałeczki Haemophilus influenzae, pałeczki Klebsiella i dwoinka Moraxella catarrhalis.

To, że mechaniczny lizat bakterii o 30–40 proc. zmniejsza częstość zakażeń dróg oddechowych u dzieci i dorosłych, potwierdziła metaanaliza 15 badań, która ukazała się w roku 2012 w piśmie „Pulmonary Pharmacology and Therapeutics”. Trwają też badania nad stosowaniem go w prewencji zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), które pojawiają się pod wpływem infekcji dróg oddechowych. Zdaniem naukowców fakt, że lizaty bakteryjne mogą być skuteczne w profilaktyce zakażeń wywoływanych również przez wirusy wynika z tego, że drobnoustroje posiadają pewne powtarzalne motywy molekularne, które są rozpoznawane przez komórki naszego układu odporności.

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/domowa-apteczka/lizaty-bakteryjne-wzmacniaja-odpornosc-czym-sa-lizatybakteryjne-i-kiedy-sie-je-stosuje_37043.html
Entitis, dicoflor, vivomixx i inne probiotyki

Świetne porównanie probiotyków

Badania dowiodły, ze probiotyki (nawet w dużych ilościach) nie szkodzą, natomiast tylko niektóre z nich w ściśle określonych warunkach korzystnie oddziałują na organizm człowieka.
Probiotyki eliminują złe bakterie w zupełnie inny sposób. Przede wszystkim pokrywają szczelnie nabłonek jelitowy i stanowią barierę dla bakterii chorobotwórczych i toksyn pochodzących z żywności (barwników, konserwantów, polepszaczy). Potrafią też unieszkodliwiać złe bakterie dzięki substancjom, które wydzielają same, niejako przy okazji (np. kwas mlekowy, nadtlenek wodoru czy specyficzne peptydy zwane biocynami).
Wręcz zaleca się przyjmowanie probiotyku w trakcie antybiotykoterapii, ale tylko tego, który ma udowodnione działanie w takim "zabójczym towarzystwie" (czyli np. LGG). Niektóre dobroczynne bakterie giną pod wpływem antybiotyku lub wręcz mutują i wtedy mogą nawet bardziej nam zaszkodzić! Zawsze dokładnie czytaj ulotkę dołączoną do preparatu. Jeśli nie jest w niej napisane, że można go łączyć z antybiotykiem, lepiej tego nie rób.
W ten sposób duża liczba pożytecznych bakterii w organizmie sprawia, że te złe są na przegranej pozycji i mają marne szanse, by nam zaszkodzić. Nie mają też wystarczająco komfortowych warunków, by się namnażać. Na przykład dzięki probiotykom można zredukować usadawianie się na błonie śluzowej żołądkaHelicobacter pylori, bakterii, które uważa się za odpowiedzialne za powstawanie wrzodów żołądka, dwunastnicy i raka żołądka.
.Lactobacillus (rodzaj), rhamnosus (gatunek), GG (szczep). Ten typ bakterii skraca czas trwania biegunki wirusowej o jedną do półtorej doby. Pomaga też przy biegunce podróżnych. Zmniejsza o 70 proc. ryzyko pojawienia się biegunki poantybiotykowej. Przy dolegliwościach zespołu jelita nadwrażliwego (IBS) – bólu, dyskomforcie brzucha, uciążliwych wzdęciach, zaparciach, biegunkach – zaleca się przyjmowanie preparatów ze szczepem Lactobacillus plantarum299v. Badania kliniczne dowiodły, że szczep ten rozwiązuje też problemy związane z antybiotykoterapią – zmniejsza ryzyko wystąpienia nudności i wymiotów (o 50 proc.) oraz luźnych stolców (o 35 proc.). Inny szczep probiotyczny, który sprawdza się w walce z zaburzeniami jelitowymi i biegunkami rotawirusowymi, to Lactobacillus casei Shirota. Daje on też pozytywne efekty w leczeniu raka pęcherza moczowego
http://www.medonet.pl/zdrowie/diety,prawdy-i-mity-o-probiotykach,galeria,352062.html


Vivomixx® to suplement diety, zawierający kombinację 8 różnych szczepów żywych kultur bakterii: kwasu mlekowego, bifidobakterii oraz szczepu Streptococcus thermophilus. Jest to produkt bezglutenowy, bez laktozy, nie zawiera konserwantów ani substancji syntetycznie słodzących.
450 miliardów bakterii w 1 saszetce. 112 miliardów bakterii w 1 kapsułce.Vivomixx® zawiera:
Bifidobacterium longum DSM24736®, Bifidobacterium breve DSM24732®, Bifidobacterium infantis DSM24737®, Lactobacillus acidophilusDSM24735®, Lactobacillus plantarum DSM24730®, Lactobacillus paracaseiDSM24733®, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus DSM24734®, Streptococcus thermophilus DSM24731®.
Stosowanie
Vivomixx® pomaga utrzymać równowagę flory jelitowej. Zalecana dzienna porcja do spożycia to 1-2 saszetki lub 1-4 kapsułki; zawartość saszetki należy rozpuścić w chłodnej wodzie lub innym chłodnym, niegazowanym płynie (mleko, sok, jogurt) i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Kapsułkę należy połknąć i popić chłodną wodą lub innym chłodnym płynem bądź można ją otworzyć, a jej zawartość przyjąć bezpośrednio lub rozpuścić w chłodnym płynie (jak wyżej) i spożyć. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Zawartości saszetki i kapsułki nie należy mieszać z gorącymi napojami ani gorącymi potrawami, ponieważ wysoka temperatura dezaktywuje żywe bakterie. Vivomixx® to suplement diety do postępowania w: zapobieganiu zapaleniom i w zapaleniach zbiornika jelitowego, stanach zapalnych jelit, zespole jelita drażliwego i zaparciach czynnościowych, biegunkach o podłożu zapalnym, spowodowanych na przykład radioterapią, antybiotykoterapii. Nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
http://www.vivomixx.eu/pl/czym-jest-vivomixx.htm
O Entitis - temat z grupy "Offtopowa część grupy "Szczepić czy nie?" czyli Offtopowo szczepieniowa ;)"
https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1627751230888941/?match=ZW50aXRpcw%3D%3D
http://www.nestle.pl/pl/nhw/nzzz/wydania2013/maj2013/potencja%C5%82-probiotyku-blis-k12
http://www.sequoia.pl/product/entitis-30-pastylek-do-ssania-w-nawracajacych-infekcjach-ucha-nosa-i-gardla/
http://www.calareszta.pl/moje-dzieci-juz-nie-choruja/

Więcej o Entitis
Skuteczność działania S. salivarius BLIS K12, zawartego w preparacie ENTitis, została potwierdzona wieloma badaniami naukowymi" - z przypisów:
1. Di Pierro F. i wsp. Int J General Medicne 2012(5): 991-997

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3516470/
2. Di Pierro F. i wsp. Drug, Healthcare and Patient Safety 2014 (6): 15-20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24600248
3. Hyink I wsp. Appl Environ Microbiol. 2007, 73(4): 1107-1113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1828679/
4. B. Zielnik-Jurkiewicz, Klinika Pediatryczna 2014: 22(5), 5079-5083 (niedostępne online).

Fragment z "Bis-Oleniacz T. Nawracające ostre zapalenie ucha środkowego. Czy potrafimy rozwiązać problem?", Standardy Medyczne 2014, T. 11, 695-699.
"Duże nadzieje natomiast można wiązać z wykorzystaniem Streptococcus salivarius w profilaktyce nawrotów OZUŚ. Szczep Streptococcus salivarius K12 został wyizolowany z jamy ustnej zdrowych dzieci w Nowej Zelandii odpornych na nawracające infekcje ucha, nosa i gardła. Jest pozbawiony potencjalnej patogenności, natomiast posiada zdolność oddziaływania na wzrost chorobotwórczych bakterii poprzez produkowane przeciwbakteryjne peptydy, bakteriocyny BLIS (bacteriocin-like inhibitory substance), należące do klasy lantybiotyków. Bacteriocyny wywierają toksyczny wpływ na drodze różnych mechanizmów na komórki bakterii tego samego gatunku lub gatunków pokrewnych. Lantybiotyki produkowane przez Streptococus salivarius to saliwarycyna A (salivaricin A) i saliwarycyna B (salivaricin B). Hamują one wzrost przede wszystkim Streptococcus pyogenes, ale także Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz Moraxella catarrhalis. Zjawisko produkcji bacteriocyn przez bakterie jest znane od 1925 r. i odkryte przez belgijskiego mikrobiologa A. Gratia i wykorzystywane dotychczas w przemyśle spożywczym do konserwacji żywności. Streptococcus salivarius K12 jest pierwszą opisaną bakterią produkującą dwa lantybiotyki, co jest warte podkreślenia w świetle skuteczności przeciwbakteryjnej probiotyku. Produkcja saliwarycyn jest kodowana przez 190-kb megaplazmid. Udowodniono, że wysoka efektywność Streptococcus salivarius K12 w hamowaniu wzrostu patogenów zależy od produkcji saliwarycyn, ponieważ szczepy S. salivarius K12 (P-) czyli nie posiadające plazmidu, nie wykazują żadnej aktywności przeciwbakteryjnej. Na marginesie warto zaznaczyć, że hamujący wpływ S. salivarius dotyczy także Streptococcus anginosus, Micrococcus luteus, Eubacterium saburreum oraz Micromonas micros, bakterii powodujących hialitosis. Jak wykazały prace S. Tamury i wsp., S. salivarius hamuje także tworzenie biofilmu Streptococus mutans odpowiedzialnego za rozwój próchnicy.
W 2012 r. ukazała się praca Di Piero i wsp., w której oceniono wpływ Streptococcus salivarius K12 na nawroty paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków oraz ostrego zapalenia ucha u dzieci w wieku 3-12 lat. Badanie obejmowało 90 dni terapii i 6 miesięcy obserwacji. Wyniki badania wykazały wysoką skuteczność terapii. W trakcie terapii uzyskano redukcję liczby epizodów paciorkowcowego zapalenia gardła o 95% w stosunku do grupy kontrolnej i o 92% w stosunku do roku poprzedniego oraz redukcję epizodów OZUŚ o 72% w stosunku do grupy kontrolnej i o 40% w stosunku do poprzedniego roku. Efekt terapii utrzymywał się przez 6 miesięcy po zakończeniu przyjmowania probiotyku odpowiednio na poziomie 56% mniej epizodów paciorkowcowego zapalenia gardła oraz 80% mniej epizodów OZUŚ w stosunku do grupy kontrolnej. Tolerancję leczenia określono jako bardzo dobrą lub dobrą w 100% przypadków i nie obserwowano efektów ubocznych terapii19. Kolejna praca tych samych autorów, opublikowana w 2013 r., przedstawiła skuteczność terapii w nawracającym paciorkowcowym zapaleniu migdałków u dorosłych - odpowiednio 86% redukcji epizodów w czasie terapii i 62% w 6. miesięcznym okresie obserwacji w stosunku do grupy kontrolnej. Natomiast praca opublikowana w 2014 r. oceniała skuteczność terapii w profilaktyce zarówno paciorkowcowego jak i wirusowego zapalenia gardła i migdałków u dzieci. W badaniu wykazano 95% redukcję epizodów paciorkowcowego zapalenia gardła i migdałków oraz 80% redukcję wirusowych infekcji gardła w okresie 90 dniowej terapii. Przeprowadzono również analizę przyjmowanych leków oraz nieobecności w szkole (dziecka) i w pracy (rodzica) w trakcie 90 dni leczenia. Wyniki tej analizy przedstawiały się następująco:
- uzyskano 97% redukcję liczby dni stosowania antybiotyku (średnio 1 dzień/dziecko w grupie badanej i 30 dni/dziecko w grupie kontrolnej)
- uzyskano 93% redukcję liczby dni przyjmowania leków przeciwgorączkowych (średnio 0,5 dnia/ dziecko w grupie badanej i 7,6 dnia/dziecko w grupie kontrolnej)
- uzyskano 93% redukcję liczby dni nieobecności.dziecka w szkole/przedszkolu i pracy (rodzica) (średnio 0,5 dnia/dziecko w grupie badanej i 7,6 dnia/dziecko w grupie kontrolnej."
http://www.standardy.pl/artykuly/id/755

W kwestii konfliktu interesów, główny autor dwóch pierwszych prac zajmował się opracowaniem badanego produktu (Bactoblis, Włochy). Nie znalazłam innych opracowań jak na razie... ale ciekawym konceptem jest wykorzystanie tego probiotyku w profilaktyce / leczeniu GBS u ciężarnych (badanie na modelu mysim
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4534663/Skuteczność probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę infekcyjną u dzieci – metaanaliza
Probiotyki w umiarkowanym stopniu, choć znamiennie, skracają czas trwania ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci w wieku 1–48 miesięcy, a zwłaszcza biegunki o etiologii rotawirusowej. Najbardziej spójne i jednoznaczne dane potwierdzające skuteczność leczenia dotyczą Lactobacillus GG.
Aktualnie dostępne wyniki badań nie pozwalają natomiast na wiarygodną ocenę skuteczności probiotyków w zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę u dzieci.
http://www.mp.pl/artykuly/11970,skutecznosc-probiotykow-w-leczeniu-i-zapobieganiu-zachorowaniom-na-ostra-biegunke-infekcyjna-u-dzieci-metaanaliza

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem grupy ekspertów American College of Gastroenterology probiotyki mogą mieć zastosowanie w leczeniu chorych z IBS, ale problemem nadal pozostaje wybór właściwego probiotyku. Obiecujące (co nie znaczy mocne) są dane dotyczące Lactobacillus plantarum DSM 9843 (inna nazwa to L plantarum 299v, preparat dostępny w Polsce). 
Dane dotyczące skuteczności probiotyków i/lub prebiotyków w leczeniu przewlekłego zaparcia idiopatycznego są ograniczone i na obecnym etapie wiedzy nie ma wskazań do ich rutynowego stosowania w tej grupie chorych.
http://www.mp.pl/gastrologia/przegladbadan/113795,jaka-jest-skutecznosc-stosowania-probiotykow-prebiotykow-i-synbiotykow-w-zespole-jelita-drazliwego-i-przewleklym-zaparciu-idiopatycznym

Niektóre probiotyki mogą znaleźć zastosowanie w pediatrii. Uczeni z Finlandii ogłosili na łamach tygodnika "Lancet", że bakteria Lactobacillus rhamnosus GG może chronić małych alergików przed atopowym zapaleniem skóry. Wystarczyło, aby probiotyk spożywały matki w ostatnich miesiącach ciąży oraz ich nowo narodzone dzieci, a ryzyko choroby spadało o 40 proc. "Efekt ochronny utrzymywał się aż do czwartego roku życia" - podkreślał prowadzący badania dr Marko Kalliomäki z University of Turku.

Zjawisko to wyjaśnia tzw. teoria higieniczna alergii. W krajach rozwiniętych dziecko ma coraz mniejszy kontakt z bakteriami, wirusami i grzybami. To zasługa nie tylko szczepionek, ale również powszechnego stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących. W rezultacie układ odpornościowy ma coraz mniej okazji do "treningu" i zaczyna gwałtownie reagować na niegroźne dla zdrowia pyłki traw czy kurz. Wczesny kontakt z nieszkodliwymi dla zdrowia bakteriami sprawia, że dzieci są mniej skłonne do alergii.
http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html
http://portal.bioslone.pl/obalanie-mitow/nabijani-w-probiotyki


"Wybierając probiotyk dla dziecka sięgajmy po preparaty przeznaczone dla najmłodszych:
Natomiast dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych przeznaczone są (poza preparatami wymienionymi powyżej) między innymi następujące probiotyki:
http://www.domzdrowia.pl/artykul/co-nalezy-brac-pod-uwage-przy-doborze-leku-oslonowego-probiotyku-do-antybiotyku-126Bezpieczeństwo suplementów diety z grupy probiotyków - raport NIK

W toku kontroli Najwyższa Izba Kontroli zleciła badanie losowo wybranych suplementów diety* Narodowemu Instytutowi Leków (w kierunku badań jakościowych - określenia grupy drobnoustrojów i badań ilościowych - określenia liczby komórek drobnoustrojów w próbkach suplementów diety z grupy probiotyków) oraz Łódzkiemu Regionalnemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu (przeprowadzenie analizy jakościowej pojedynczych związków z mieszaniny wieloskładnikowej wybranych próbek suplementów diety).
◉ Na 11 badanych prób, w czterech próbkach suplementów diety z grupy probiotyków stwierdzono obecność niewykazanych w składzie szczepów drobnoustrojów.
◉ W czterech próbkach poddanych badaniu stwierdzono niższą, niż deklarowana na opakowaniu, liczbę bakterii probiotycznych (tylko w przypadku dwóch produktów zawartość bakterii probiotycznych była zgodna z deklaracją wytwórcy).
◉ W jednej próbce wykryto zanieczyszczenie produktu - obecność bakterii chorobotwórczych z grupy Enterococcus Faecium, czyli tzw. bakterii kałowych.

W związku z tą sprawą NIK poinformowała Głównego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia konsumentów, celem podjęcia działań zmierzających do wycofania skażonej partii produktu. Do dnia 3 lutego 2017 r. z wprowadzonej do obrotu partii tego suplementu w ilości 165 327 opakowań (ponad 1,65 miliona kapsułek) wycofano z obrotu jedynie 16 317 sztuk opakowań (163 tysiące kapsułek). W wyniku zawiadomienia skierowanego przez Prezesa NIK do Prokuratora Generalnego, prokuratura wszczęła postępowanie w zakresie czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu zafałszowanego suplementu diety, szkodliwego dla zdrowia lub życia człowieka.

Narodowy Instytut Leków w ramach swoich statutowych badań oceniał zawartość żywych bakterii probiotycznych w suplementach w różnych okresach określonej przez producenta przydatności do spożycia, tj. od chwili wyprodukowania suplementu diety do końca okresu przydatności do spożycia badanego produktu.

◉ Na 56 badanych próbek - stabilności liczby żywych bakterii nie posiadało aż 50 próbek (89 proc.).

◉ Wraz z upływem czasu, jeszcze w okresie przydatności do spożycia, następował dynamiczny spadek liczby żywych komórek bakterii. Zdarzało się, że liczba żywych, korzystnych dla zdrowia bakterii w części próbek spadła miliardkrotnie.

◉ Ponadto jeden z probiotycznych suplementów diety zakażony był grzybami.

Uzyskane wyniki potwierdzają niewłaściwą jakość suplementów diety z grupy probiotyków znajdujących się na rynku w Polsce

* do badania wybrano suplementy diety probiotyki, które nie były do tej pory badane przez Narodowy Instytut Zdrowia. Suplementy do badania zakupiono w aptece (w raporcie NIK nie podano o jakie konkretnie preparaty chodzi).

↪ NIK o dopuszczaniu do obrotu suplementów diety, 09 lutego 2017. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dopuszczaniu-do-obrotu-suplementow-diety.html

↪ raport NIK "Dopuszczanie do obrotu suplementów diety".https://www.nik.gov.pl/plik/id,12749,vp,15155.pdfhttp://szczepienie.blogspot.com/2013/07/suplementy-szkodliwe-bezwartosciowe-nie.html


Rinogermina

Skład Saszetka: Liofilizowany: Streptococcus salivarius 24SMBc i Streptococcus oralis 89a oraz substancja przeciwzbrylająca.
Butelka: Kopolimer PEG/PPG, dimetikon PEG-14, roztwór izotoniczny buforowany do pH 7,00 oraz substancja zapachowa.
Spray do nosa przywracający barierę biologiczną to wyrób medyczny zawierający w składzie szczepy bakteryjne. Streptococcus salivarius i Streptococcus oralis pomagają odbudować endogenną florę bakteryjną, wyjałowioną antybiotykami oraz produktami donosowymi. Rinogermina skutecznie wspiera terapię infekcji górnych dróg oddechowych, a także doskonale nadaje się do stosowania profilaktycznego. Spray nie tylko odtwarza mikroflorę, ale i obniża napięcie powierzchniowe śluzu w jamie nosowej.

Szczepionka Delbeta

Obecnie nie jest produkowana. Szczepionka była rozcieńczoną i odpowiednio spreparowaną hodowlą bakterii. Preparat podawany przez iniekcję miał pobudzać odporność organizmu.

Szczepionka według Delbeta (Biomed) - amp. 2 ml, zawiera zabite ogrzewaniem komórki Staphylococcus aureus (150 mln w 1 ml), Streptococcus aureus (80 mln w 1 ml) i Pseudomonas aeruginosa (200 mln w 1 ml). Podskórnie lub domięśniowo podaje się 1 amp. 2 ml.
Preparat działa nieswoiście, bodźcowo, podwyższa temperaturę ciała (do 38-40 oC, opada po 12-24 h), pobudzając odpowiedź immunologiczną przeciw antygenom bakterii ropotwórczych. Cenna przy trądziku skupionym i ropowiczym.

Wycofano ze względu na niską skuteczność i skutki uboczne.
Według wielu relacji, dawała legendarną odporność przez krótki czas po czym "chorowało się na potęgę". Poniżej jedna z takich relacji:
Miałem przyjemność (wątpliwą) wziąć w wojsku Delbetę. Nie jestem do końca pewien czy to tylko szczepionka, mam wrażenie że działanie było dużo szersze. Otóż, po zastrzyku najpierw cała kompania zdychała jak konie po pardubickiej, trzy dni łażenia jak zombie. Potem jeszcze do dwóch tygodni bolało miejsce szczepienia.
Nigdzie nie znajdziesz prawdziwego składu Delbety - był tajny. Wersji w necie jest tysiąc i ponoć żadna do końca prawidłowa. W każdym razie po podaniu jej i odchorowaniu szczepienia (bolało w sumie jak po witaminach z grupy B stężonych, takich jak się na zapalenie korzonków nerwowych podaje), mocno wspierała układ odpornościowy, w zależności od organizmu nie chorowało się półtora roku do dwóch lat. Potem zaczynały się schody, ja w półtora roku po wojsku nagle zacząłem chorować, w okresie od lutego do kwietnia 3 krotnie złapałem poważne zapalenie płuc. Mój wioskowy lekarz zapytał się właśnie czy brałem w wojsku Delbete (sam był lekarzem wojskowym wiele lat), kiedy się dowiedział że tak, powiedział że są dwa sposoby - albo brać kolejną albo cierpliwie i czujnie wyleczyć choroby i stopniowo nabrać odporności. Wziąłem drugą metodę. Opowiadał mi, że takie osłabienie odporności jest charakterystyczne - organizm jakby nie umiał sobie radzić sam, tak mi przynajmniej tłumaczył.
W sieci są różne teorie o delbecie - że to inaczej DBT (szczepionka na tężec i dur brzuszny) co jest bzdurą, dostawałem i delbetę i zastrzyki (3 razy) właśnie na tężec i tyfus. Nie jest to też klasyczna szczepionka doktora Delbeta (miała inne działanie). Najlepiej przyjąć wersję, że to było szczytowe osiągnięcie medycyny ZSRR i nie drążyć tematu. Acha, odsetek powikłań po niej był niemały. W mojej kompanii jeden z chłopaków wziął delbetę, zaczął gorączkować, wzięli go na izbę, leczyli miesiąc i odesłali do domu z kategorią B12 - podobno pojawiły się u niego objawy alergii na kilkadziesiąt alergenów równocześnie.
http://forum.preppersi.pl/forum2/pierwsza-pomoc,-opatrunki-naturalne,leki/1039-szczepionka-wg-delbeta.html?limitstart=0
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1133941353320022/

Szczep.w/g Delbeta iniekcja, 1 amp.a 2ml Nazwa międzynarodowa:Delbet vaccinePodmiot odpowiedzialny:BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. S.A.
Zawartość substancja czynna - gronkowce, paciorkowce, pałeczki ropy błękitnej wyhodowane na bulionie
Szczepionka jest rozcieńczoną i odpowiednio spreparowaną hodowlą bakterii. Preparat pobudza odporność organizmu. Szczepionkę stosuje się w ropniach, czyraczności, ropniu i zapaleniu gruczołu sutkowego, w zapaleniu węzłów i naczyń chłonnych.
Ostrzeżenie Preparatu nie wolno podawać osobom chorym na gruźlicę lub cukrzycę, przewlekłe zapalenie nerek, w niewydolności krążenia. Szczepionki nie wolno stosować w trakcie kuracji kortyzonowej, osobom osłabionym oraz osobom w podeszłym wieku.
Działania niepożądane Po 6 godzinach od momentu wstrzyknięcia szczepionki może wystąpić odczyn w miejscu wstrzyknięcia, bolesność, dreszcze, bóle głowy, osłabienie i wymioty.
Dawkowanie Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dorośli -1-2 ml na dobę; dzieci - do lat 3 0,6 ml na dobę; 3-6 lat 1 ml na dobę; 9-14 lat 1,5 ml na dobę. Zastrzyki domięśniowo lub podskórnie wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.
Ciąża i karmienie
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno podawać szczepionki, zwłaszcza w ostatnim trymestrze ciąży. Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią.
Przechowywanie Szczepionkę należy przechowywać w temperaturze 2-8°C; nie zamrażać
https://przychodnia.pl/el/leki.php3?lek=2076

6 komentarzy:

 1. Podawałam kiedyś swoim dzieciom taką szczepionkę doustną i na córkę bardzo dobrze zadziałała, natomiast syn ciągle chorował więc nie mógł dokończyć kuracji.

  OdpowiedzUsuń
 2. Tabletki Entitis - na nawracające infekcje ucha, nosa i gardła.
  Trzy kurwa miesiące jebanej kuracji.
  120 zł wyjebanych w błoto.
  A ja usmarkany łaże i z bólem gardła. I jak zwykle rozwinie się przeziębienie.
  Jebać te wszystkie wynalazki.

  OdpowiedzUsuń
 3. Stosowałma rinogermine profilaktycznie w trakcie miałam gęsty zolty katar szczególnie rano, u zdrowej 5 letniej corki ten sam objaw plus dodatkowo kaszel a w ulotce brak skutkowo ubocznych-zastanawiam sie czy przy takich objawach w trakcie stosowania powinnam powtarzac kuracje?

  OdpowiedzUsuń
 4. Szeroki przegląd literatury pokazujący wysoką skuteczność szczepionek nieswoistych:

  Kuthan R.T, Kuthan R.H., Zastosowanie nieswoistych szczepionek bakteryjnych jako immunostymulacji tkanki limfatycznej układu oddechowego u dzieci, Lek w Polsce, 24, 7-8/2014
  I bieżący numer Kliniki Pediatrycznej:
  Szczawińska -Popłonyk A., Immunoprofilaktyka swoista i nieswoista nawracających infekcji układu oddechowego u dzieci, Klinika Pediatryczna, vol 25(2017), nr 5

  Szczepionka Polyvaccinum - akurat tę znam - ma całkiem bogate badania kliniczne:
  Szczypiorski K. e.a., Wieloletnie obserwacje donosowego stosowania poliwalentnej szczepionki bakteryjnej u dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, Otolaryngologia Polska, 1977
  Szczypiorski K. e.a., Zapobiegawczy i leczniczy wpływ donosowego stosowania wieloważnej szczepionki bakteryjnej u dzieci z nawracającymi infekcjami dolnych dróg oddechowych, Przegląd Pediatryczny, VI, 1976
  Chmielewska D. e.a., Wpływ wakcynoterapii na produkcję przeciwciał humoralnych u dzieci z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, Pediatria Polska, 1975, L, 8

  OdpowiedzUsuń
 5. Skład szczepionki Broncho-Vaxom
  https://www.facebook.com/ukryteterapie/posts/1979624915610290

  Ukryte Terapie - Jerzy Zięba
  6 hrs
  Przed chwila widziałem pytanie dotyczące szczepionki Broncho-Vaxom.

  Taki jest jej skład :

  Pregelatinized maize starch, magnesium stearate, propyl gallate (E310), sodium glutamate, mannitol, gelatine, indigotine (E132), titanium dioxide (E171).

  Między innymi jest tam :

  Krochmal z modyfikowanej genetycznie kukurydzy, stearynian magnezu, glutaminian sodu !!!, dwutlenek tytanu, niebieski barwnik do dżinsów - może wywołać silne reakcje alergiczne tak jak propyl gallate. Oczywiście jeśli takie reakcje wystąpią, wtedy będzie, ze „to nie ma niczego wspólnego ze szczepionka”.

  OdpowiedzUsuń
 6. Mój mąż w wojsku dostał tę szczepionkę. Obecnie ma bardzo słaba odporność, problem z oskrzelami (stwierdzone rozstrzenie). Dzięki temu, że aktywnie uprawia sport i zdrowo się odżywia to nie choruje. Ale kilka lat temu z zapaleń płuc nie mógł wyjść

  OdpowiedzUsuń

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.