Cholera, DUKORAL szczepionka inaktywowana, doustna

Cholera jest ostrą chorobą biegunkową wywoływaną przez bakterie tzw. przecinkowce cholery (Vibrio cholerae serogrupa O1 i O139). Do zakażenia dochodzi w skutek spożycia wody lub produktów spożywczych skażonych przecinkowcami cholery.
Okres wylęgania choroby jest bardzo krótki i wynosi od 2 godzin do 5 dni.

Na cholerę chorują zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Choroba charakteryzuje się zwykle nagłym pojawieniem się wodnistej biegunki, która może doprowadzić do silnego odwodnienia i śmierci. U około 75% osób zakażenie przebiega bezobjawowo. U osób tych przecinkowce cholery mogą być obecne w kale przez 7 do 14 dni (w rzadkich przypadkach do miesiąca), a wydalane do środowiska mogą stanowić źródło zakażenia.

Podstawą zapobiegania zakażeniom cholerą jest zapewnienie dostępu do czystej wody, przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz zachowanie higieny żywności.
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=142

W Polsce zarejestrowana jest inaktywowana szczepionka przeciw cholerze.
Szczepionka: DUKORAL
Typ szczepionki: szczepionka przeciw cholerze, inaktywowana, doustna
Antygeny: inaktywowane temperaturą lub formaldehydem bakterie
Vibrio cholerae 01 Inaba i Ogawa oraz rekombinowana podjednostka
toksyny B cholery
Podmiot odpowiedzialny: Crucell Sweden AB, Szwecja
Postać: zawiesina i granulat musujący do sporządzenia zawiesiny doustnej
Dawka: 3 ml.


Szczepionka zawiera całe zabite temperaturą lub formaldehydem bakterie przecinkowca cholery - Vibrio cholerae O1 oraz oczyszczoną rekombinowaną podjednostkę toksyny cholerycznej CTB.

Szczepionka jest podawana doustnie. Jest przygotowana w postaci zawiesiny i granulatu musującego do sporządzania zawiesiny doustnej zawierającego bufor wodorowęglanowy, który chroni antygeny przed działaniem soku żołądkowego. Dawka szczepionki zawiera ok. 1,1, g sodu.
Szczepionka indukuje powstawanie przeciwciał przeciw składnikom bakterii przecinkowca cholery, przeciw toksynie cholerycznej oraz enterotoksycznym szczepom Escherichia coli (ETEC), najczęstszym patogenom biegunek podróżnych.
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=142&sz=1280&to=szczepionka
Inaktywowana szczepionka przeciw cholerze chroni przed zakażeniem wywołanym szczepami Vibrio cholerae serogrupa O1, nie potwierdzono ochrony w przypadku choroby wywołanej szczepami V. cholerae serogrupa O139, ani pozostałymi gatunkami Vibrio.

W badaniach przeprowadzonych w Bangladeszu, Peru i Mozambiku skuteczność szczepionki przeciw cholerze w pierwszych 6 miesiącach po szczepieniu wyniosła 85-90%, a w okresie 3 lat po szczepieniu 60%.

Ponieważ toksyna choleryczna CTB jest podobna do toksyny LT wytwarzanej przez enterotoksyczne szczepy bakterii Escherichia coli (ETEC), najczęstrzego patogenu biegunek podróżnych, stąd podanie szczepionki zapewnia również dodatkową ochronę przed wystąpieniem tych zakażeń.

W niektórych krajach, jak Szwajcaria, Argentyna, Brazylia doustna szczepionka inaktywowana jest zarejestrowana jednocześnie przeciw cholerze i biegunce podróżnych wywołanej przez Escherichia coli (ETEC).

Szczepionka może być podawana osobom z HIV, u których wykazuje podobną ochronę jak w innych grupach osób.
http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=142&sz=1280&to=szczepionkaCholera to ostra choroba zakaźna przewodu pokarmowego wywoływana przez gram-ujemną bakterię Vibrio cholerae (przecinkowiec cholery). Należy do chorób szczególnie niebezpiecznych, nieleczona, zwłaszcza u osób niezamieszkujących rejonów endemicznych może w ciągu zaledwie kilkunastu godzin doprowadzić do zgonu. Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie zanieczyszczonej wody lub żywności, rzadko poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem. Za wywołanie cholery u człowieka odpowiedzialne są przecinkowce grup serologicznych O1 i O139. Serotyp V. cholerae O1 występuje pod postacią dwóch biotypów: klasycznego i El Tor. Każdy z nich posiada trzy serotypy: Inaba, Ogawa i Hikojima.

http://www.medycynatropikalna.pl/chorobazakazna/17/cholera

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Proszę podawać źródła informacji. Chcę aby dyskusja była merytoryczna, krytyka mile widziana, ale spokojna i konstruktywna.
Przekleństwa, spam, atakowanie innych osób - takie posty będą usuwane.