środa, 9 stycznia 2013

Czy amerykańska baza danych VAERS jest wiarygodna?

Czy baza danych VAERS jest wiarygodna?

"Zgłoszenia z VAERS, a także publicznie udostępnianych ich podsumowań, nie można bezkrytycznie traktować jako efektów działania szczepionek. Napisali o tym wyraźnie administratorzy bazy VAERS na stronie internetowej systemu oraz na stronach CDC, a osoby, które ten fakt ignorują - wykorzystując te „surowe” dane jako dowód „szkodliwości” szczepień – trudno nie posądzić o manipulację i celowe wprowadzanie pacjentów oraz rodziców dzieci w błąd.:
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/show.html?id=114759

"A report to VAERS generally does not prove that the identified vaccine(s) caused the adverse event described. It only confirms that the reported event occurred sometime after vaccine was given. No proof that the event was caused by the vaccine is required in order for VAERS to accept the report. VAERS accepts all reports without judging whether the event was caused by the vaccine."
https://vaers.hhs.gov/data/index https://vaers.hhs.gov/index


"Dokonując oceny danych zamieszczonych w VAERS, należy pamiętać, że dla żadnego zgłoszonego zdarzenia nie został ustalony związek przyczynowo-skutkowy. Do VAERS składane są doniesienia o wszelkich możliwych związkach między szczepionką a zdarzeniem niepożądanym (możliwym działaniem ubocznym). VAERS zbiera dane na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych po szczepieniu, bez względu na to czy są one wynikiem działania szczepionki czy nie. Nie ma udokumentowanego potwierdzenia, że zdarzenia zgłoszone do VAERS są spowodowane przez szczepionkę.

Dane znajdujące się w VAERS zawierają zarówno przypadkowe zdarzenia jak i te spowodowane przez szczepionki.
- Co roku podaje się ponad 10 milionów szczepień dzieciom poniżej pierwszego roku życia, zazwyczaj pomiędzy 2. a 6. miesiącem. W tym wieku dzieci są najbardziej narażone na niektóre zdarzenia tj. wysoka gorączka, drgawki i SIDS. U niektórych niemowląt zdarzenia te występują po szczepieniu w zbieżności czasowej.
- Te zbiegi okoliczności sprawiają, że trudno jest przewidzieć czy dane zdarzenie jest rezultatem szczepienia czy wynika ze stanu zdrowia. W związku z tym osoby odpowiedzialne za szczepienie są namawiane do zgłaszania wszystkich zdarzeń jakie pojawiły się po szczepieniu, bez względu na to czy uznają je za spowodowane przez szczepionkę, czy nie.

Podczas przeglądania danych zawartych w VAERS prosimy mieć na uwadze następujące ograniczenia:

VAERS jest pasywnym systemem zgłoszeń, co oznacza, że doniesienia o niepożądanych zgłoszeniach nie są automatycznie gromadzone, ale musi zostać wypełniony formularz. Doniesienie do VAERS może zostać zgłoszone dobrowolnie przez każdego tj. pracowników ochrony zdrowia, pacjentów lub członków rodziny. Zgłoszenia różnią się pod względem jakości i kompletności. Często brakuje im szczegółowych danych, a niektóre informacje mogą zawierać błędy.

Przykład pneumokoków USA:
http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/Pneumococcal.aspx 
Są podane liczby przypadków potwierdzonych z odszkodowaniem-  z prawie 15 tysięcy zgłoszonych, 47 potwierdzonych jak na razie, procesy trwają.
As of September 1, 2015, there had been 47 claims filed in the federal Vaccine Injury Compensation Program (VICP) for injuries and deaths following pneumococcal vaccinations, including 6 deaths and 41 serious injuries.
Using the MedAlerts search engine, as of September 30, 2015 there had been 14,867 serious adverse events reported to the Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in connection with pneumococcal vaccinations (PCV-7, PCV-13). Over 60% of those serious pneumococcal vaccine-related adverse events occurred in children six years old and under. Of these pneumococcal-vaccine related adverse event reports to VAERS, 1,706 were deaths, with over 70% of the deaths occurring in children under six years of age.
http://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/Pneumococcal.aspx


Zaniżone dane są jednym z głównych ograniczeń pasywnego systemu nadzoru jakim jest VAERS. Określenie "zaniżone dane" odnosi się do faktu, że do VAERS trafiają zgłoszenia dotyczące niewielkiej części rzeczywistych zdarzeń. Stopień zaniżenia danych jest bardzo zróżnicowany. Przykładowo, wiele milionów szczepionek podawanych każdego roku drogą iniekcji powoduje ból w miejscu wstrzyknięcia, jednak stosunkowo niewiele z tych epizodów trafia do bazy VAERS. Lekarze i pacjenci rozumieją, że łagodne skutki uboczne szczepień często wiążą się z tego rodzaju dolegliwościami, podobnie jak niewielkie podwyższenie temperatury ciała. Z drugiej strony, bardziej poważne i nieoczekiwane zdarzenia są najprawdopodobniej częściej zgłaszane, szczególnie jeśli pojawiają się w nieodległym czasie po szczepieniu - nawet jeśli związane są z innymi przyczynami niż szczepienia.

Zgłoszenie do VAERS nie dowodzi, że dana szczepionka wywołała opisane zdarzenie. Takie zgłoszenie potwierdza jedynie, że opisane zdarzenie miało miejsce po podaniu szczepionki. Zgłoszenie do bazy VAERS jest przyjmowane pomimo braku dowodów. VAERS akceptuje wszystkie zgłoszenia bez weryfikowania czy opisane zdarzenie zostało spowodowane przez szczepionkę.


Dane pochodzące z VAERS należy traktować z ostrożnością, jako zestawienie liczb i przypadków, które nie mają żadnego potwierdzenia. Należy pamiętać, że zamieszczenie zdarzenia niepożądanego w bazie VAERS nie oznacza związku przyczynowego."
https://vaers.hhs.gov/data/index


Odnośnie przerażających liczb z bazy danych VAERS warto wiedzieć, ze dotyczą 318-milionowej populacji USA. Sensowne byłyby podawanie tych statystykich w procentach, promilach, a nie konkretnych liczbach.
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/950562631657896/
Przykład gdy jako NOP zgłoszono do VAERS zaduszenie dziecka przez ojca


Badania bazujące na danych z self-reported VAERS
http://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/show.html?id=114759
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/950562631657896/
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1043866802327478/
http://www.nazdrowie.pl/artykul/badania-obserwacyjne - więcej o typach badań w dziale "jak czytać badania naukowe?" na dole strony
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html#jakczytacbadania


VAERS jest oczywiście cenna nie tylko jeśli chodzi o szybkie ostrzeganie. W dużych zbiorach danych nierzadko ukryte są różne związki, nie zawsze wynikające jednoznacznie z celu zbierania tych danych. W VAERS jest kilkadziesiąt tzw. wymiarów. Wiedząc jaka jest jakość danych w kontekście konkretnej kwerendy można wyznaczyć istotność, przedział ufności czy jeszcze inne tzw. gwarancje jakości tego, że odpowiedź znaleziona z tych niepełnych danych jest w jakimś stopniu znacząca i dla kogo. W Polsce stosuje się tu termin eksploracji danych (czasem też drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining)
Przykład: Jeśli mamy dane o konsumpcji płatków śniadaniowych i nie ma w nich jednoznacznie danych o zużyciu mleka w gospodarstwach domowych. Jednakże możemy statystycznie zbudować takie hipotezy, które powiążą ze sobą te wielkości i będziemy mogli postawić inną hipotezę, stwierdzającą czy ta pierwsza hipoteza jest istotna. Co więcej, jeśli mamy dane w dłuższym okresie możemy analizować czy zmiana jednych parametrów wpływa na zmiany w innych parametrach. Zupełnie nawet nie związanych z naszymi danymi i pozyskanymi z innych źródeł. (czyli czy jeśli spada spożycie płatków to i spada spożycie mleka - a te dane o mleku pozyskaliśmy ze związku hodowców krów powiedzmy). I takie właśnie analizy (i wiele innych) na podstawie VAERS można robić. Więcej na temat badań w oparciu o różne bazy danych


Informacje na temat polskiego odpowiednika VAERS ;)


Jeśli zbiory informacji z tej strony okazały się pomocne, zaoszczędziły czasu to będę wdzięczny za rozważenie wsparcia

czwartek, 3 stycznia 2013

Wymaganie informacji o szczepieniu jest nielegalne jeśli żąda ich przedszkole, żłobek, szkoła etc.

Czy placówki takie jak żłobki, przedszkola, szkoły etc. mają prawo żądać od rodziców rodziców informacji o stanie szczepień? Czy mogą odmówić przyjęcia do szkoły? Czy mogą wymagać dokumentów potwierdzających szczepienie?
Informacja o szczepieniach to dane wrażliwe i osobowe, czyli podlegające ochronie. Co zostało potwierdzone wyrokiem sądu. http://i.imgur.com/wRjdVwm.jpg

Gdyby nadal tego żądali, uzależniali od tych informacji np. przyjęcie dziecka, wyjazd dziecka etc. to robią to nielegalnie. Warto im podsunąć uzasadnienie wyroku. Więc jeśli chcą mieć problemy na własne życzenie niech potwierdzą żądanie na piśmie.

Cytat wyroku WSA:
"Dane wrażliwe Najpoważniejszym problemem jest zobowiązanie rodziców czy opiekunów do udostępnienia w procesie rekrutacji informacji o szczepieniu lub jego odroczeniu. To dane wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie, które nie mogą być gromadzone i przetwarzane przez instytucje do tego niepowołane – argumentował wówczas Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Częstochowscy radni z decyzją wojewody się nie zgodzili, a sprawa trafiła do sądu. Wojewoda unieważnił uchwałę częstochowskich radnych ws. obowiązkowych szczepień dzieci.
"Zastrzeżenia wojewody zasadne" W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał orzeczenie. Oddalił skargę radnych tym samym przychylając się do decyzji wojewody. - Zastrzeżenia wojewody są zasadne. Uchwały częstochowskich radnych naruszają uchwałę o danych osobowych. W ustawie żłobkowej zawarte jest unormowanie, że rodzic przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Czym innym jest stan zdrowia, a czym innym informacja o świadczeniach medycznych w tym szczepieniach. Nie można domagać się informacji o zabiegach wykonywanych na dzieciach – argumentuje Stanisław Nitecki, sędzia WSA w Gliwicach. I dodaje: Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom miejsca w przedszkolu. Jeżeli element szczepień miałby przesądzać czy dziecko zostanie przyjęte czy nie, nastąpiłaby dyskryminacja dzieci niezaszczepionych. To oznacza, że uchwały są nieważne, a to czy dziecko zostało zaszczepione czy nie, nie może być brane pod uwagę w czasie rekrutacji do przedszkoli i żłobków."

Źródła:
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
http://www.tvn24.pl/katowice,51/zlobki-i-przedszkola-tylko-dla-zaszczepionych-uchwaly-niewazne,589261.html
http://m.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,106507,19092990,sad-uchwaly-szczepionkowe-sluszne-lecz-niezgodne-z-prawem.html


Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.3 Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.Dzieci niezaszczepione należy traktować tak samo jak dzieci zdrowe i nie powinno się ich uważać za potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Dopiero w razie wystąpienia u dziecka objawów zakażenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek niezwłocznego (do 48 h) zgłoszenia każdego takiego przypadku do inspekcji sanitarnej właściwej dla miejsca wykrycia zakażenia
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych»Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. 

»Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.

»Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.

»Obecnie nie ma podstaw prawnych, aby do przedszkoli i szkół przyjmować tylko dzieci zaszczepione zgodnie z programem szczepień obowiązkowych. 

»Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest obecnie przewidziane w ustawie o systemie oświaty i byłoby nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowychPrzychodnia, szpital lekarz nawet prywatny nie może odmówić przyjęcia/ leczenia/operacji nieszczepionemu. Nie może tez niczego uzależniać od tego faktu. Poniżej opis przepisów to regulujących:
Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.3 Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.
Obecnie nie ma podstaw prawnych, aby do przedszkoli i szkół przyjmować tylko dzieci zaszczepione zgodnie z programem szczepień obowiązkowych. Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest obecnie przewidziane w ustawie o systemie oświaty i byłoby nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy.4 W niektórych przypadkach ustawa daje pierwszeństwo przyjęcia uczniów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Natomiast przy przyjęciu do szkół profilowanych (np. artystycznych lub sportowych) ustawa wyraźnie wprowadza jako niezbędne kryterium kwalifikacji bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych


Czy inspekcja sanitarna (sanepid) ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej?

Sprawa jest złożona i niejednoznaczna
"Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do podejmowania działań służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i jeśli w tym zakresie dostęp do dokumentacji medycznej jest konieczny, to inspekcja może takiego dostępu żądać."
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/inspekcja-sanitarna-moze-przegladac-dokumentacje-medyczna


"Nie istnieje jakakolwiek podstawa w przepisach prawa (ustawach), legalizująca tego rodzaju działania w odniesieniu do rezygnacji ze szczepień zwanych w Polsce "obowiązkowymi", a będących de facto przymusowymi.
Proceder nielegalnego przekazywania danych w zakresie z jakim się zwrócmy do GIODO, jest uprawiany na podstawie bezprawnego załącznika nr.4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – na podstawie tego rozporządzenia osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, a rodzaj danych zawartych w tych sprawozdaniach został określony w dwóch załącznikach do tego rozporządzenia (4 i 5) i ma charakter statystyczny, jednak w załączniku nr. 4 widnieje nielegalna pozycja zatytułowana: "Dział 2. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień", a dalej czytamy: "Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, których imienny wykaz dołączono do sprawozdania". W liście sprawozdawczej dołączanej do załącznika nr. 4, której wzór nie został formalnie ustalony, przekazywane są co najmniej imiona i nazwiska dziecka i jego rodzica/ów oraz dane teleadresowe.Oto odnośnik do ISAP zawierający w/w wymienione Rozporządzenie wraz z załącznikami: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServ...[..] 
na podstawie art. 14 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wnosimy sprzeciw co do przetwarzania dotyczących nas danych w kontekście realizacji administracyjnego przymusu szczepień, przez Inspekcję Sanitarną, Wojewodę i jakikolwiek inny organ/podmiot, w związku z faktem braku postanowień ustawodawstwa krajowego w tym konkretnym zakresie, a tym samym łamaniem prawa do ochrony danych przez te organy poprzez nielegalne ich pozyskanie i tym samym nielegalne ich przetwarzanie i wykorzystywanie.[..]Proceder przekazywania danych osobowych osób nie wyrażających zgody na szczepienia przymusowe do innych organów administracji czy osób/podmiotów jest nielegalny, ponieważ uprawnienie takie ani zakres danych nie zostały uregulowane w ustawie. Nie jesteśmy w stanie ustalić, co się dzieje w dalszej kolejności z naszymi danymi po bezprawnym przekazaniu ich przez placówkę medyczną, czy i do jakich urzędów/podmiotów/osób dane te są dalej przekazywane.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111821086

z
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1208714975822595?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/skarga-na-przychodni%C4%99-do-giodo-dot-bezprawnego-przekazania-danych-sanepidowi/1208996559127770
"Dzieci niezaszczepione należy traktować tak samo jak dzieci zdrowe i nie powinno się ich uważać za potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Dopiero w razie wystąpienia u dziecka objawów zakażenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek niezwłocznego (do 48 h) zgłoszenia każdego takiego przypadku do inspekcji sanitarnej właściwej dla miejsca wykrycia zakażenia.1 Na lekarzu ciąży wówczas obowiązek podjęcia szeregu różnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zachorowań, obowiązek udzielania opiekunom stosownych pouczeń na temat środków zapobiegawczych, a w razie takiej potrzeby – zalecenia izolacji i leczenia pacjenta lub osób z kontaktu.
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych
Wszelkie groźby, komentarze nie na miejscu etc. można zgłaszać do niżej opisanych instytucji.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Czy szpital, lekarz, przychodnia, chirurg może odmówić nieszczepionemu.... ? Czy mogą odmówić operacji przy braku szczepień przeciwko wzw-b? Czy lekarz może oświadczyć, że nie przyjmie nieszczepionego?

Pojawiają się pytania w stylu:
Czy chirurg może odmówić wykonania zabiegu u dziecka, które nie było szczepione przeciwko WZW typu B? Czy mogą wymagać dokumentów potwierdzających szczepienie? Czy lekarz może odmówić pomocy? Czy przychodnia ma prawo odmowić mi wizyty u pediatry bo nie szczepię?Słyszałam że jeśli nie zaszczepię na WZW dziecka to szpital nie przyjmie na operację czy biobsję w nagłym przypadku czy to prawda?

Odpowiedź jest prosta: NIE.

Nie mogą odmówić leczenia, nie mogą wymagać szczepień tzn. uzależniać interwencje medyczną od faktu szczepienia lub nie. Lekarz czy przychodnia nie ma możliwości odmówić, jeśli to zrobi to naraża się na konsekwencje.


Jakie jest ryzyko zakażenia WZW-B podczas zabiegu?
Zależy od szpitala - to raczej pytanie do tych jednostek. Generalnie odkąd w Polsce zaczęto stosować procedury sterylizacji, które niszczą wirusa HBV (przypomnę, że temperatura nie wystarcza) większym problem w większości szpitali nie jest fakt, że zakażają ludzi (trudno o takie przypadki z ostatniej dekady - polecam samodzielnie sprawdzić), a raczej jest to ochrona lekarzy którzy dokonując różnych zabiegów wolą mieć do czynienia z pacjentami zaszczepionymi.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wzw-b-wzw-c-nop-euvax-szczepienia-hbs.html - duży zbiór informacji na temat wirusa wzw-b i szczepień, warto zweryfikować.Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę [..]
http://stopnop.com.pl/niedopuszczalne-jest-uzaleznianie-zabiegu-od-szczepienia-przeciw-wzw-b/
W praktyce pacjenta traktuje się bardzo różnie dlatego należy zawsze nagrywać (to legalne) prosić lekarza o pisemną odmowę. W pilnych sprawach dzwonić po Policję jeśli lekarz odmawia pomocy, nie dająć żadnej sensownej alternatywy. W mniej pilnych zainteresować sprawą prokuraturę i napisać skargi w kilka niżej opisanych miejsc. Zwykle jeśli lekarz zostanie poinformowany o takich krokach szybko zmienia front.

W komentarzu do programu (cz. III, "Informacje uzupełniające" [p. s. 31 - przyp. red.]) znajduje się następujący zapis:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu w przypadku nieprzeprowadzenia szczepienia"
Program Szczepień Ochronnych na rok 2003. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku
http://www.mp.pl/artykuly/15180


"CZY LEKARZ-PEDIATRA MOŻE ODMÓWIĆ OPIEKI W POZ NAD DZIECKIEM, KTÓREGO RODZICE ODMAWIAJĄ WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH?
Odpowiadając krótko: lekarz ma prawo odmówić opieki nad takim dzieckiem, na warunkach określonych prawem. Należy zacząć od tego, że przepisy wprost nie ustanawiają prawa lekarza do odmowy opieki długoplanowej w ramach POZ. Niemniej w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uregulowano zasady odmowy leczenia pacjenta. Zgodnie art. 38 tej ustawy, lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Odmowa opieki nad dzieckiem rodziców, którzy odmawiają wykonania szczepień obowiązkowych, równa się generalnej odmowie podjęcia leczenia tego pacjenta.
http://prawalekarzy.pl/artykuly/czy-lekarz-pediatra-moze-odmowic-opieki-w-poz-nad-dzieckiem-ktorego-rodzice-odmawiaja-wykonywania-szczepien-obowiazkowych-226


Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. Z informacji uzupełniających do kalendarza szczepień:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciw WZW typu B."
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf

"Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym."
http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-trybu-finansowania-szczepien-przeciwko-wzw-b,79.htmlDoszczepienia przeciwko wzw-b może wiązać się z ryzykiem?

"Bywa, że lekarze zalecają doszczepianie się przeciwko WZW B w sytuacji, kiedy pacjent ma mieć planowany zabieg bez uprzedniego oznaczenia miana przeciwciał. I to jest błąd. Nie należy sugerować się czasem, jaki upłynął od podania ostatniej dawki szczepionki, ponieważ u jednej osoby po kilku latach od szczepienia poziom przeciwciał może być bardzo wysoki, a u innej bardzo niski. Szczepionki przeciwko WZW B są martwe, nie ma możliwości namnożenia się antygenu, a to z kolei oznacza, że szczepi się produktami z wysokim stężeniem antygenu, aby odpowiedź organizmu była odpowiednia i doprowadziła do powstania odporności.  Jeżeli organizm z wysokim mianem przeciwciał otrzyma szczepionkę z dużą ilością antygenu, wówczas dojdzie do wytrącenia się kompleksów antygen-przeciwciało.  Takie kompeksy będą osadzać się w drobnych naczyniach krwionośnych powodując reakcję zapalną, a nawet uszkodzenie narządów. Jeżeli osoba przebyła pełny schemat szczepienia, a poziom przeciwciał jest niski lub zerowy, to należy pamiętać o istnieniu pamięci immunologicznej, która w razie narażenia na HBV zadziała i dojdzie do powstania odpowiedniego miana przeciwciał zanim wirus zdąży się namnożyć. Okres wylęgania HBV jest długi w porównaniu do reakcji w wyniku działania pamięci immunologicznej. Inaczej w przypadku osób z zaburzeniami immunologicznymi – u nich powinno się utrzymać stały, ochronny poziom przeciwciał. Nawet zdrowe osoby narażone na kontakt z HBV, czyli np. lekarze, nie muszą się doszczepiać. Schemat sprawdzania poziomu przeciwciał, który stosowany był w Polsce co 5 lat jest praktyką przestarzałą i niepotrzebną.  https://wyszczepieni.blogspot.com/2017/12/wirusowe-zapalenie-watroby-typu-b.html

Literatura:
1. Z. Dziubek; Choroby zakaźne i pasożytnicze; PZWL; Warszawa 2015.
2. J. Cianciara, J. Juszczyk; Choroby zakaźne i pasożytnicze; CZELEJ; Lublin 2007.
3. D. Mrożek-Budzyn; Wakcynologia praktyczna; alfa-medica press; Bielsko-Biała 2016.
4. K. Madaliński i wsp.; Aktualne poglądy na przetrwanie odporności po szczepieniach przeciwko WZW B; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 147 - 150.
5. A. Matejuk, K. Simon; Wpływ prowadzonej swoistej profilaktyki zakażeń HBV na częstość występowania WZW typu B w województwie opolskim w latach 2007-2011; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 135 - 138.
6. M. Stępień i wsp.; Hepatitis B in Poland in 2014; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70(2): 231 - 241.
7. T. W. Łapiński; Zakażenie HBV lub HCV a ciąża; PRZEGL EPIDEMIOL 2017, 71(2): 191 - 198.
8. M. Pawłowska, M. Sobolewska-Pilarczyk; Rekomendacje postępowania w profilaktyce wertykalnych zakażeń HBV i HCV; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70: 119 - 120.
9. K. Buczek, M. Marć; Antybiotykooporność bakterii - przyczyny i skutki; ANNALES UMCS LUBLIN - POLONIA; vol. LXIV (3) 2009.
10. Euvax B, ulotka [online:] ulotka
11. Engerix B, ulotka [online:] ulotka
12. Infanrix hexa, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPL
13. Hexacima, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPLPonadto:
Rzecznik PrasowyNarodowego Funduszu Zdrowia
KOMUNIKAT
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Przeciwepidemicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w sprawie trybu finansowania szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pacjentów przed planowanym zabiegiem operacyjnym informujemy, że w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie istnieje obecnie możliwość finansowania szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B osób, u których ryzyko zakażenia wynika z narażenia na ekspozycję i związane jest z przerwaniem ciągłości tkanek, np. podczas zabiegu operacyjnego.
Szczepienie to, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 roku, w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz.U. z 1998 r., Nr 94, poz. 600 z późn. Zm.) jest szczepieniem zalecanym.
Art. 18 ust. 3 i 5 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 roku ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384) stanowi, że koszt zakupu preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia jest bezpłatne, o ile punkt szczepień zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie szczepień.
Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym.
źródło - Rzecznik Prasowy NFZ

Poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 2014-01-24, Departament Matki i Dziecka, numer pisma MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 cytuje:
„[..] W przypadkach odmawiania wystawiania recept [..] utrudniania dostępu do świadczeń zdrowotnych, informuję, że udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być warunkowane [..] należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.”

Wszelkie sytuacje konfliktowe z pracownikami służby zdrowia w szczególności: straszenie, grożenie, szantażowanie brakiem wydania recepty czy skierowania lub odmowa jakiegokolwiek zabiegu, powoływanie się na kończący się termin ważności serii szczepionki, głośne krytyczne uwagi wygłoszone przy pełnej poczekalni, nasłanie na rodziców dzielnicowego czy policji, nękanie telefonami, nachodzenie w domu, zaczepianie rodziny i sąsiadów etc. należy zgłaszać do odpowiednich organów.

Skargę możesz złożyć do:
 • - kierownika lub dyrektora placówki medycznej
 • - wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • - Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej (gdy skarga dotyczy lekarza),
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji (tam są linki źródeł)
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Oczywiście może być względem takiego lekarza wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Członkowie izb lekarskich (a więc lekarze) podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
 • - upomnienie,
 • - nagana,
 • - kara pieniężna,
 • - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat,
 • - ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
 • - zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat,
 • - pozbawienie prawa wykonywania zawodu.


Można także domagać się odszkodowania czy też zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego.

Istnieją wyjątki:
Lekarz w określonych warunkach może odmówić leczenia. Może to zrobić, gdy między nim a pacjentem istnieje jakiś emocjonalny stosunek. Gdy uzna, że nie jest w stanie wykonać zabiegu, bo nie czuje się na siłach, nie ma wystarczającej wiedzy lub uniemożliwia to jego stan emocji i psychiki – mówi dr n. med. Krzysztof Szuber, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. – W takiej sytuacji musi jednak wskazać pacjentowi inną drogę do otrzymania świadczeń. 
Nie może jednak odmówić wykonania świadczeń, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/633596066667825/?type=3&hc_location=ufi
http://e-prawnik.pl/wiadomosci/naszym-zdaniem/czy-twoim-zdaniem-nalezy-ukarac-lekarza-ktory-odmowil-wykonania-zabiegu.html
http://supernowosci24.pl/lekarz-odmowil-wykonania-operacji-na-ktora-sam-skierowal-pacjentke/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/901968,obowiazkowe-szczepienia-zlobki-przedszkola-dzieci-gmina.html
http://babyonline.pl/prawa-dziecka-pacjenta,choroby-malego-dziecka-artykul,11688,r1p1.html
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/


Jeśli lekarz grozi etc.
Kodeks karny:
Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Lekarza można i warto nagrywać. Jest to legalne nawet z ukrycia.http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Wymaganie informacji o szczepieniu jest nielegalne jeśli żąda ich przedszkole, żłobek, szkoła etc. Nie mają prawa prosić o takie dane osobowe. Taki jest wyrok WSA - poniżej cytowany http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/informacje-o-szczepieniu-dla.html